You are on page 1of 141

J a b a t a nPe l a j a r a nKe l a n t a n J a l a nDo k t o r , 1 5 0 0 0Ko t aBh a r u , Ke l a n t a n .

Mo d u l Pe c u t a nA k a d e mi k

A D D I T I O N A L MA T H E MA T I C S S P M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Yang maha Esa atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga Modul Pecutan Akademik, Jabatan Pelajaran Kelantan dapat dihasilkan pada tahun ini. Modul Pecutan Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bimbingan kepada para guru dan para pelajar dalam membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua guru dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan Modul Pecutan Akademik ini. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan pada masa hadapan bagi menghasilkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan seterusnya menjayakan visi Jabatan Pelajaran Kelantan, “Cakna Pendidikan Kelantan Terbilang 2013”.

HJ MOHD ADNAN BIN MOHD NOOR Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Kelantan

PANEL PENULIS
Hj. Ahmad Zamri bin Aziz
SMK Tumpat

Hjh. Zakiah bt. Zaid
SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra

Azmani bt. Daud
SMK Kubang Kerian(1)

Noterzam bt. Jaafar
SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra

Rosli bin Ja’far
SMK Dato’ Mahmud Paduka Raja (1)

Pahimi bt. Yaacob
Maktab Sultan Ismail

Lee Sek Khon
SM Sains Machang

Mohd Nasaruddin bin Deraman
SM Sains Pasir Puteh

Hjh. Fatimah bt Mat
SMK Long Yunus

Halizah bt Mohd Zain
Sektor Pengurusan Akademik, JPN

0 Probability Distribution 1 8 12 15 19 24 28 34 38 42 47 50 57 60 62 68 i .0 Probability 18.0 Permutation and Combination 19.0 Integrations 15.0 Functions 2.0 Progression 13.0 Vectors 16.0 Coordinate Geometry 7.CONTENT FORMULAE PAPER I 1.0 Circular Measure 9.0 Quadratic Equations 3.0 Quadratic Functions 5.0 Statistics 8.0 Trigonometry Function 17.0 Differentiations 12.0 Linear Laws 14.0 Indices and Logarithm 6.

0 Circular Measure 9.0 Solution of Triangles 12.0 Differentiations 10.0 Motion along a straight line 21.0 Coordinate Geometry 7.0 Probability Distributions 20.0 Progression 13.0 Simultaneous Equations 5.0 Quadratic Functions 4.0 Vectors 16.0 Functions 2.0 Integrations 15.0 Linear Programming 73 75 76 78 79 80 83 85 88 90 96 101 105 109 112 114 117 119 122 .0 Quadratic Equations 3.0 Trigonometry Functions 19.0 Index Number 11.0 Statistics 8.0 Indices and Logarithm 6.PAPER II 1.0 Linear Laws 14.

.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. (r 1 r 1 1) 6 log a log a m log a n 13 7 loga m n n loga m KALKULUS (CALCULUS) 4 Luas di bawah lengkung (Area under a curve) b 1 y uv . dy dx u dv dx v du dx 2 y u dy .r a 1 rn . v dx du v dx v 2 dv u dx ydx atau (or) a b xdy a 5 dy 3 dx dy du du dx Isipadu janaan (Volume of revolution) b πy 2 dx atau (or) a b i a πx 2 dy . ALGEBRA 1 x b b2 2a 4ac 8 log a x log b x log b a 2 3 am an am n 9 10 11 Tn a n 2 n 1d am an am n am a mn n Sn Tn Sn S 2a 1 n 1d 4 5 ar n log a mn m n log a m log a n 12 a rn 1 r 1 a 1 r .

p q 1 5 M L 1 2 N F C fm 12 Min (Mean) np 13 5 npq I Q1 Q0 100 14 z x ii .STATISTIK (STATISTICS) 1x x N 7 I Wi I i Wi 2x fx f 8 n Pr n! (n r )! n! (n r )!r! 9 3 x N x 2 n x N 2 Cr x2 10 4 P( A B) P( A) P(B) P( A B) f x f x 2 fx 2 f x2 11 p( X r) nCr p r q n r .

y ) .GEOMETRI (GEOMETRY) 1 Jarak (Distance) x1 x2 2 2 y2 2 y1 Luas segitiga (Area of triangle) = 1 x1 y 2 x2 y3 x3 y1 x2 y1 x3 y 2 2 x1 y3 4 Titik tengah (Midpoint) x1 x2 y1 y2 ( x. m n m n iii . y ) nx1 mx2 ny1 my 2 . 2 2 3 r x 2 y2 5 Titik yang membahagi suatu tembereng garis (A point dividing a segment of a line) ^ 6 r xi x2 yi y2 ( x.

7. 2. 1 2 j θ 2 1 2 Area of sector. tan 2 A 2 tanA 1 tan 2 A 6. s Arc length. sin 2 A 2 sinA kosA sin 2 A 2 sinA cosA kos 2 A kos 2 A sin 2 A 2kos 2 A 1 1 2 sin 2 A 13. s rθ Luas sektor. 11. kos( A B) kosAkosB  sinAsin B cos( A B) cosAcosB  sinAsin B 3. L jθ 8. 10.TRIGONOMETRI (TRIGONOMETRY) 1. A r θ 2 sin( A B) sin AkosB kosAsin B sin( A B) sin AcosB cosAsin B 9. sin2 A + kos2 A = 1 sin2 A + cos2 A = 1 sek A = 1 + tan A sec 2 A = 1 + tan 2 A kosek 2 A = 1 + kot 2 A cosec 2 A = 1 + kot 2 A 2 2 4. 12. cos 2 A cos2 A sin 2 A 2cos2 A 1 1 2 sin 2 A 14. a2 a2 b 2 c 2 2bckos A b 2 c 2 2bccos A Luas segitiga (Area of triangle) 1 2 ab sinC i . tan ( A B) tanA tan B 1  tan A tan B 5. a sin A b sin B c sin C 8. Panjang lengkok.

.

find 4 g ( x).0 FUNCTIONS 1. f 2 ( x).2 Given that g 1 ( x) (a) (b) 2x 5 .1. the value of x if g(x) = 6. [ 2 marks ] Answer: 1. find f 1 ( x). [ 3 marks ] Answer: 1 .1 Given that f ( x) (a) (b) 3x 1 .

1 the value of x if f f ( 5) = 2x .4 Given that f ( x) (a) (b) f 1 1 x 3 . 4).1. [ 3 marks ] Answer 2 . find 2 (5). 9)}. 4). (-2. (2. 1). the range of relation. (3. (-1.3 A relation is given as {(1. State (a) (b) (c) type of relation. 9). 1). [ 3 marks ] Answer: 1. the domain of relation. (-3.

[ 3 marks ] Answer: 3 . g ( x) 4x 5 . find (a) (b) h( x). [ 4 marks ] Answer: 1. h 1 ( 2). f 1 g( 1 2 ). find (a) (b) g ( x).1.6 Given that gf ( x) 2 6 x and f ( x) 3x 1 .5 Given that gh( x) 8x 7 .

fg (2). [ 3 marks ] Answer: 1.1. and f ( x) 2x2 5 g ( x). g ( x) 6 px 2q. [ 3 marks ] Answer: 4 . where p and q are constants and fg ( x) 3 12x .8 It is given f ( x) 8 x . the value of p and of q. Find (a) (b) f 1 (3).7 Given that gf ( x) (a) (b) 4 x 2 1 .

Find the value of h such that gg 1 (h 1) 4. [ 3 marks ] Answer 5 .9 Two functions are defined by g ( x) Given that gh( x) (a) (b) m. 7 3 x . find the value of [ 3 marks ] Answer: 1. mx n .10 The function g is defined by g(x) = g ( x) (a) (b) g 1 ( x ). x 3 . n x2 x 5 and h( x) x 2 3 x 1 .1.

11 Given that f ( x) px 5 .x p .12. [ 4 marks ] Answer: 6 .1. find the value of p if (a) (b) f ( 1) 3. the value of p if g (4) 5. Given that g 1 ( x) (a) (b) 2 x p . f 1 (4) 6. [ 3 marks ] Answer: 1. and h( x) 2 x. find g ( x).

3 a) b) c) (a) 1.2 (a) 1. -3 } {1.5 7 5 (b) 55 7 .x x 4 4. q= -2.12 (a) 1.4.6 1.-1. find the objects that maps onto itself.4 (a) 3x 7 .13 px 2 .-2.10 (a) p=-2.x x 9 2 (a) g ( x) 4 2x (a) g ( x) 2x 9 (a) x 1.x 0 x 8 (b) (b) 3 1.1.8 1.13 Given that the function g ( x) (a) (b) 2x 5 .2.3.4 x 1 (b) 9 x 4 3 4x 5 7 (b) 4 2 many to one { 1.9 } 5 4 (b) 2 1.1 (a) 1.5 (b) 5 (a) m = 3 (b) n = .9 1.11 (a) 3 2 0 (b) (b) (a) h( x) 2x 3 (b) (b) 5 2 2 3 1. [ 4 marks ] Answer: ANSWER: 1. the value of g 2 (3).7 1.5 1.

State the quadratic equation 3 .0 QUADRATIC EQUATIONS 2. b and c are integers. [2 marks] 2. where a.2 Given 4 and in the form Answer: 1 are the roots of a quadratic equation. [ 3 marks ] 2.3 Solve the quadratic equation [2 marks] Answer: 8 .1 Express the quadratic equation Answer: in general form .2.

Answer: if the quadratic equation has two equal [2 marks] 2. [ 3 marks ] Answer: 9 .6 Find the range of values of k such that the quadratic equation has real roots.5 Find the values of roots. Answer: Give your answer [3 marks] 2.2.4 Solve the quadratic equation correct to four significant figures.

Answer: at two [ 3 marks ] 10 .2. Find the value of and of .8 The quadratic equation where m and n are constants.7 The quadratic equation values of k.9 A straight line intersects with a curve points. find the range of values of m. Find the range of the [ 3 marks ] 2. Answer: has no real root. Given that the sum of root is 1 and the product of root is -6. [ 3 marks ] Answer: 2.

6 2.2 2.1 2.9 2.5 2.3 2.7 2. form the [ 3 marks ] ANSWER: 2.4 2.8 2.10 If and are the roots of the quadratic equation quadratic equation that has the roots + 1 and + 1. Answer: .10 11 .2.

3 Find the range of values of x for [3 marks] Answer: 12 .2 Find the range of values of x for [ 3 marks ] Answer: 3.1 Find the range of values of k if the graph of the quadratic functions intercept the x-axis at two distinct points.0 QUADRATIC FUNCTIONS 3. [2 marks] Answer: 3.3.

find the value of p and of q. where h is a 3 x Diagram 3. f(x) k .5 Find.5 Diagram 3. (b) the value of k.3. (c) the equation of axis symmetry. [4 marks] Answer: 13 . (a) the value of h. [3 marks] Answer: 3.4 If the quadratic function is expressed in the form where p and q are constants.5 shows the graph of the function constant.

6 Find the value of.3. k ) x Diagram 3.6 Diagram 3.6 shows the graph of the function f(x) 9 ● (h . (a) h (b) k (c) a [ 3 marks ] Answer: 14 .

5 3.2 3. [3 marks] 15 . 16x [3 marks] 5.0 INDICES AND LOGARITHM 5.1 3.2 Solve the equation Answer: 3x (9 x 1 ) 272 x 1.1 Solve the equation 22 x Answer: 4 2 .6 (a) (b) (b) (c) (c) 5.3 3.ANSWER: 3.4 3.

5.5 Solve the equation: Answer: 2 x (8 x 1 ) 45 x [3 marks] 16 .4 Solve the equation 5x Answer: 56 52 x 0 [3 marks] 5.3 Solve the equation Answer: 6x 3 62 x 1 0 [2 marks] 5.

8 Solve the equation log 3 (2 x 1) log 3 x log 3 (2 x 3) [4 marks] Answer: 17 .7 Solve the equation log 2 x log 2 ( x 3) Answer: 2 [3 marks] 5.5.6 Solve the equation log y 2 Answer: 1 3 [3 marks] 5.

5.9 Given that loga 2 Answer:

p and log a 3 q , express loga 36 in terms of p and q

[3 marks]

5.10 Given that log 3 x Answer:

log 9 y

2 . Express y in terms of x.
[4 marks]

5.11 Given that log 3 x Answer:
p and log 3 y

q , express log9

81x in terms of p and q. y [3 marks]

18

ANSWER:

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

x 1 3 x 4 x 2 x x

1 2

5.7 5.8 5.9

x

4

x

3 2

2( p q)
x
2

1 2

5.10 5.11

y 8

81 x2 p q 2 2

6.0 COORDINATE GEOMETRY

6.1

Given the equation of straight line AB is is 2, find the value of k . Answer:

. If the gradient of line AB [ 2 marks ]

19

6.2. Diagram 6.2 shows a straight line 2x + y – 3 = 0 which intersects the x-axis and y-axis at point P and Q respectively.
y P(0,h)

x Q

Find the value of h.

Diagram 6.2

[ 2 marks ] Answer:

6.3

Point M(4,5) divides line LN internally in the ratio of 2 : 3 . If L is the point (-2, 2), find the coordinates of point N . [ 3 marks ] Answer:

20

10) and x 0 P(-2.5 Find the equation of straight line which is perpendicular to line PR and passes through mid point of PR . y R(5. [ 4 marks ] Answer: 21 .-4) Diagram 6.6.Find the value of and . and [ 3 marks ] Answer: 6.5 Diagram 6.4 The straight line passes through point is parallel to the straight line .5 shows a straight line passes through point point .

If the straight line passes through the point .8 22 .8 shows the straight line PQ which is perpendicular to the straight line y QR at point Q. Answer: is related by [ 3 marks ] 6. .6 Point C moves such that its distance from point and the equation .7 The gradient of the straight line with equation is . Find the equation of locus of point C.4) Q x R Diagram 6.6. find the value of m and of n [ 4 marks ] Answer: 6.8 Diagram 6. P(0.

9 Given the equation of the straight line RS is x + 2y = 8 .Given that the equation of the straight line QR is Find the coordinates of Q . T y S R x Diagram 6. Find the equation of the straight line ST. Answer: . [ 3 marks ] Answer: 23 . [ 4 marks ] 6.9 shows a straight line RS where point R lies on the x-axis and point S lies on the y-axis.9 Diagram 6.

4 . 2 x2 3.3 N(13.5 4y + 2x = 15 6.2 h = 3 6. … .7 m = 12.6 6. 3 x3 2 . n = 4 6.1 k = 6 6.12) 6. . 2 x n 3. 2 x3 3. x 2 .c=-3 6. Find (a) the mean of the set 2 x1 3. 3x 2 2 ..0 STATISTICS 7. x3 .. . x n has mean 25 and variance 64. . (b) the standard deviation of the set 3 x1 2 . .9 y = 2x + 4 7.. 3 x n Answer: 2 [ 4 marks ] 24 .ANSWER: 6..1 A set of numbers x1 .8 6.

3 shows the marks of a group of students in a test.2 shows the distribution of the scores acquired by 40 students in a quiz competition.3 Table 7. Score 0 1 2 3 4 Number of students 2 9 16 12 1 Table 7.Determine the interquartile range of the distribution.2 Table 7.7. [ 3 marks ] Answer: 7. find the value of k. Marks Number of students 1 – 20 4 21 – 40 k Table 7. [ 3 marks ] Answer: 25 .3 41 – 60 12 61 – 80 9 81 – 100 5 Given that the median of the marks is 50 5.2 .

.. 19.. [ 4 marks ] Answer: 7. 13.7. a mean of 9 and a sum of squares of 4995 are added to set X. a 4 . (a) Calculate x and x2.4 A set of numbers a1 . a 2 . a3 . with a sum of 540. the variance of the set of numbers. find (a) (b) the value of m. m and 2m is 14. Calculate the mean and standard deviation when both the sets of data are combined. y.5 Given that the mean of a set of six numbers.6 A set of data x1 . a5 has a mean of 12 and a standard deviation of 4·5. 11. (b) the new variance. Each number is multiply by 2.. x2 . (b) A few scores. [ 4 marks ] Answer: 26 .5 and then increase by 2.. Find (a) the new mean. 20. x4 has a mean of 10 and a standard deviation of 2. [ 4 marks ] Answer: 7.

(b) the standard deviation of the set of the numbers [ 4 marks ] Answer: 27 . 7. x and 20 is 9 4.8 Given that the mean of the numbers 2. x4 and x5 has the mean 6 and standard deviation 1·2 (a) Find the sum of the squares of the score. 6. x3 .7. Find (a) the value of x. (b) Each score is multiplied by 3 and 2 is added to it. x2 .7 A set of game score x1 . find the mean and variance of the new score [ 4 marks ] Answer: 7.

11 Find the length.ANSWER: 7.4 (a) 32 (b) 126.3 k = 10 7.56 8.d . = 1.8 (a) x = 12 (b) 6.83 7. [Use =3.786 7.4 S.7 (a) x2 = 187.1 Diagram 8.1838 7. in cm.1 shows sector OAB with centre O and radius 6.2 2 (b) 24 7.5 (a) m = 7 (b) 1579.1 (a) 47 7.6 (a) 400 4160 (b) mean = 9.96 7.142] [ 4 marks ] Answer: 28 . A O 660 B Diagram 8.2)2= 12.0 CIRCULAR MEASURE 8.5 cm. the arc AB of the sector.2 (b) min baru= 3(6) + 2=20 varians baru = 32 (1.

85 radians. in cm2.85 rad Q Diagram 8. of the radius of the sector. P O 0.1 cm and Find (a) the length. (b) the area. in cm.2 Diagram 8. Answer: POQ 0.2 It is given that the length of the arc PQ = 5.2 shows sector POQ with centre O . [ 2 marks ] 29 . of the sector.8.

3 It is given that the angle of the major sector POQ is 5. [Use 3.3 Diagram 8. in cm2. of the minor sector POQ. P O Q Diagram 8.46 radians and radius 7 cm. (b) the area. [ 3 marks ] Answer: 30 .8. in radians.3 shows a circle with centre O.142 ] Calculate (a) the value of .

in radians. (b) the area. A B O C Diagram 4 Given OB = OC = arc BC = 6.8. in cm2.4 Diagram 4 shows a quadrant OABC of a circle with centre O. [Use 3.142 ] Find (a) the angle of . [ 4 marks ] Answer: 31 .85 cm. of the shaded region.

5 Diagram 8.6435 radians. the area. and OC = 8 cm.8. OA = OB = 10 cm the length. [ 4 marks ] Answer: 32 . of arc AB. in cm. of the shaded region. A O  C B Diagram 5 It is given that AOB = 0.5 shows a sector BOC of a circle with centre O. Find (a) (b) ACO 90 . in cm2.

4 6.ANSWER: 1 2 7.175 3 (a) (b) 4 (a) (b) 5 (a) (b) 33 .488 (a) (b) 6 15.3 0.824 20.435 8.188 1 13.

[ 3 marks ] Answer: 34 . dx [ 3 marks ] 9.1 Given f (a) Answer: 4 3a .2 Given that y Answer: x2 2 x .3 Differentiate x(1 x) 2 with respect to x. find dy by using first principles. [ 3 marks ] 9.9. Find the limit of f (a) when a 5 2a .0 DIFFERENTIATIONS 9.

3 dx [ 4 marks ] 9. 4 x2 kx 1 is 14 when x 1.5 It is given that y Answer: 2 3 dy p . Find in terms of x.9. find the value of g ' (1) . r 1 [ 3 marks ] 9.6 The gradient of the curve y Find the values of k. where p = 3x – 5.4 Given that g (r ) Answer: 1 2r 2 . [ 3 marks ] Answer: 35 .

The tangent to the curve at point (1.9 Given that u 3 to 2.7 A curve has a gradient function mx 2 . where m is a constant. [ 3 marks ] Answer: 9.8 Given that h = 4p(5-p). [ 4 marks ] Answer: 9. Hence. find the maximum value of h.Find the small change in u when v changes from [ 3 marks ] 36 .97. 3) is parallel to the straight line y x 5.4x. calculate the value of p when h is a maximum. Answer: v 2 5v . Find the value of m.9.

6 9.10 Given that y x( x 3) . 4 p 25 37 . find the value of x that satisfied the equation of d2y dy 2 x 2 2 (3 x) y 15 dx dx [ 4 marks ] Answer: ANSWER: 9.5 3 2 2x 2 3x 2 4 x 1 -1 6 3x 5 9.7 9.1 9.9.2 9.4 9.9 9.33 x 2.10 6 3 2 5 h 2 0.8 9.3 9.

12. Find (a) the sixth term.2 The first three terms of an arithmetic progression are −5. −1 and 3. Find (a) the common ratio. [ 4 marks ] Answer: 12. [ 4 marks ] Answer: 38 . (b) the sum to infinity of the progression.1 The second term and the fifth term of a geometric progression are 15 and respectively. (b) the sum of the first seven terms after the sixth term.0 PROGRESSION 12.

[ 3 marks ] Answer: 12.3 The sum of the first three terms of a geometric progression is 96 and the common ratio is -2. Find (a) (b) the common ratio. Find (a) the first term. Sn . of a geometric progression is given by n = 81[1 – ]. [ 3 marks ] Answer: 39 .12. (b) the fourth term of the progression.4 The sum of the first n term. the sum to infinity of the progression.

x and 18.7 The first three terms of a sequence are 2 . Find (a) the value of h.5 Given the first three terms of an arithmetic progression are 3 . . Answer: . [ 3 marks ] Answer: 40 . (b) a geometric progression. Find the positive value of x so that the sequence is (a) an arithmetic progression.12.375 .6 The first term of the geometric progression is 6 and the fourth term of the progression is 9. find (a) the common ratio. (b) the sum of the first 10 terms of the progression. [ 4 marks ] Answer: 12. (b) the sum of the first three terms of the progression. and [ 4 marks ] 12.

… 16 32 [ 3 marks ] Answer: 41 . p. Hence.express p in terms of m. ….10 Find the sum to infinity of the geometric progression 3 . find the value of p.12. .16666… = 0.8 Given a geometric progression 3.1 + h + k + … (a) (b) Find the value of h and of k. [ 4 marks ] Answer: 12. 8 3 3 .9 Given = 0. 2m. [ 2 marks ] Answer: 12.

ANSWER: 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 (a) r = (a)15 (a) a = 32 (a) r = (a) h = 4 (b) 62.5 (b) 217 (b)-256 (b) 81 (b) -55 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 (a) r = 1.25 (b) 22.875

(a) 6 (b) 10 p= (a) h = 0.06, k = 0.006

(b)p = 15

13.0 LINEAR LAWS

13.1 Variables x and y are related by the equation py 2

( x 1) 2

2q .

When the graph y 2 against . ( x 1) 2 is plotted, a straight line passes through (0, 3) and (2, 7) Find the value of p and of q [ 3 marks ] Answer:

42

13.2

Diagram below shows a straight line is obtained by plotting

y against x x2

y x2
(3, 8)

(5, 2)

O

x

Given that y = sx3 + tx2, where s and Calculate the values of s and t. Answer:

t are constants. [4 marks]

43

13.3 The diagram 13.3 shows the straight line obtained by plotting log10y against log10x .

log10 y
(2, h)

(0, 2)

O Diagram 13.3

log10x

Given that y kx3 Find the value of (a) log10 k, (b) h. [ 3 marks ] Answer:

44

O Diagram 13. 3) x2 (a) (b) Express y in terms of x Find the values of x when y = 7.4 y The Diagram 13. x [ 4 marks ] Answer: 45 .4 (6.4 shows part of the straight line obtained by plotting against x2 x y x (2. 7) .13.

3 (a) 2 (b) 8 46 .5(a) x O Diagram 13. 3) O Diagram 13. m (n.2 s = 3 13.4 (a) y = x3 + 9x (b) 4.1 p = 1 2 .5 Diagram 5(a) shows the curve y = 4x2 + 27 x. x Find the values of m and n.5(b) x Diagram 5(b) shows the straight line graph obtained when y = 4x2 + 27x is y expressed in the form = ax + b. q= t = 17 3 4 13. [ 4 marks ] Answer: ANSWER: 13. 4 13. y y = 4x2 + 27x y x 3.13.5 m = 15 n= 6 13.

[ 3 marks ] Answer: 47 .0 INTEGRATIONS 3 14. 12) is 3x2 6 x . [ 3 marks ] Answer: 4 4 14.14.2 The gradient function of a curve which passes through A(1.1 Find the value of 0 x(4 x) dx . Find the equation of the curve. find the value of k.3 Given that 1 f ( x) 3 and 1 kf ( x) 6 x 39 . [ 2 marks ] Answer: 14.

14.5 Diagram 14. y 6 y = f(x) O x 8 Diagram 14. 0 [ 4 marks ] Answer: 48 .5 shows part of the curve y = f(x).4 Given dy dx 4 x 2 and y = 10 when x = – 1. find the value of 8 f ( x)dx . find y in terms of x. [ 3 marks ] Answer: 14.5 Given that the area of the shaded region is 40 unit2.

1 14. find the value of k and of n.2 14.3 9 14.5 14. 3 (3x 2) [ 4 marks ] Answer: ANSWER: 14.6 Given that 12 dx k (3x 2)n c .4 y 8 2x2 2x y k x 3 3x 2 10 14. n 2 49 .14.6 2 k 2.

1 (a) (b) OP in the form x .2 Use the information below to find the values of h and k when r p q r a 2b 3a 5b ( h k ) a k b.1 shows two vectors. y y j. PO and QP .15.1 Diagram 15. 4p q . Where h and k are constants. Diagram 15. [3 marks] Answer: 50 . QP in the form xi [2 marks] Answer: 15.0 VECTORS 15.

express.3 Diagram 15.6 Diagram 15. in terms of p and q. Diagram 15.15. [3 marks] Answer: 15.6 shows vector PQ drawn on a Cartesian plane. Diagram 15.6 51 .3 Given that OQ (a) QR (b) OP 6q . OR p 2q and PR = 2RQ.3 shows a triangle OPQ.

y [3 marks] (b) Find the unit vector in the direction of PQ .(a) Express PQ in the form x . Answer: 52 .

0). (a) AB .15. 2) and C(m. [3 marks] 15. B(5. 7).4 Given that O(0.5 Given that A(-3. -4) and B(11. A(5. (b) the unit vector in the direction of AB. i and j . 4). find the value of m and of p such that AB 2CB 10i Answer: j. find in terms of the unit vectors. p). [3 marks] Answer: 53 .

15. drawn on a Cartesian plane. find OQ .7 Diagram 15. OPQR. [2 marks] Answer: 54 .7 shows a parallelogram. It is given that PO 7i 5 j and OR 4i 3 j .

Answer: 15. (b) The ratio of PQ : QR. It is given that PQ .8 shows two vectors.8 (a) Express AB in the form x .    15.8 Diagram 15. Q and R are collinear.9 The points P. y [2 marks] (b) Find the magnitude of AB . Answer: 6a 2b and QR (k 1)a 3b [3 marks] 55 . where k is a constant. OA and AB . Find (a) The value of k. Diagram 15.

15. in terms of x and y. Express AD . Diagram 15. [4 marks] Answer: 56 .10 Diagram shows a rectangle OABC and D is the mid-point of OB.10 [2 marks] Answer: 15.11 The following information refers to the vectors a and b. (b) the unit vector in the direction of a 2b .b 11 2 Find (a) the vector a 2b . 6 9 a .

2 5 6 15.3 (a) QR p 8q (b) 4 5 15.8 OQ 3i 8 j h = 4and k = -3 (a) 15.6 (a ) i 7 25 j 6 8 (b) 3 5 i 4 5 j 16.5 OP 3 p 18q 3 (a) 6i 8 j (b) 5 i m = 4.1 (a) 15. p = -1 j 15.9 5 (b) 13 12 (a) 8 (b) 2:3 15. TRIGONOMETRY FUNCTION 16.ANSWER: 15.7 (b) 9i 6j 15.1 Solve the equation for .10 15. [ 4 marks ] Answer: 57 .4 15.11 3 2 x 2y 24 7 (b) 24 25 (a) 15.

Without using calculator. Without using calculator.3 Given and such that angle A and B lie on the same quadrant. find [3 marks] Answer: 16.4 Solve the equation Answer: for .16. [ 3 marks ] 58 .2 Given that (a) (b) tan A sin 2A and A is an obtuse angle. find the value of [ 3 marks ] Answer: 16.

31o.159. [3 marks ] 16.5 Given (a) tan (b) sin 2 Answer: . where is an obtuse angle. [ 3 marks ] ANSWER: 6.91o.290.10o 6.31o 6.1 45o.326.2 (a) (b) 6.225o.4 110. Write in terms of k.300o 59 .81 .19o.6 Solve the equation Answer: for .339.6 60 .131.3 6.91o.146.10o.16.5 (a) (b) o o 6.228.

If two pens are randomly chosen from the basket.0 PROBABILITY 17.2 A gunny sack contains of 15 sweet mangoes and p sour mangoes.1 A basket contains four black pens and five blue pens. [ 3 marks ] Answer: 60 . probability of getting a sour mango is .17. find the probability that (a) (b) both are the same colour both are different colour [ 4marks ] Answer 17. If a mango is 2 picked at random from the sack. Find 7 the value of p.

Find the probability that (a) (b) both are different colour both are the same colour [ 3 marks ] Answer: 61 .4 Table 3 shows the number of two different colour of pens placed in a box. Find the probability that 5 3 (a) (b) both of them will score A+ only one of them will score A+ [ 4 marks ] Answer: 17.3 The probability that Adlan and Ammar will score A+ for Additional Mathematics 3 2 in SPM is and respectively. Colour of pen Black Read Number of pens 5 3 Table 3 Two pens are drawn at random from the box.17.

3 (a) 2 5 (b) 7 15 18.4 (a) 15 28 (b) 13 28 17.1.2 6 17.1 [ 3 marks ] Answer: 18.1 A code is to be formed using letters in Diagram 18. Find the probability that the arrangement begins with the letter O. [3 marks] Answer: 62 .0 PERMUTATION AND COMBINATION 18. Find the possible number of codes that can be formed if all the three consonants are separated by a vowel. ROUND Diagram 18.2 Five letters from the word V I C T O R Y is to be arranged in a row begins with a vowel.ANSWER: 17.1 (a) 4 9 (b) 5 9 17.

18. [4 marks] Answer: 63 .4 A school’s debate team consisting of six students are to be selected randomly from 5 female and 8 male students. 1 2 (a) 3 4 Diagram 18.3 shows five cards with different numbers.3 6 8 Find the number of different 4 digits that can be form from the given numbers above. (b) more male student than female in the team.3 Diagram 18. [4 marks] Answer: 18. Find the number of ways that the team can be formed if (a) there are no restrictions. (b) Find the number of different 4 digits that can be form if the first digit is the odd number and last with the even number.

5 L E Find (a) the number of possible arrangements beginning with M. Find the number of ways the committee can be formed if (a) there is no restriction.6 A committee of five people is to be chosen from 5 men and 7 women.5 shows five cards of different letters.5 Diagram 18. [ 4 marks ] Answer: 18. (b) the committee must has at most 2 men [ 4 marks ] Answer: 64 . S M I Diagram 18.18. (b) the number of these arrangements in which the vowels are separated.

7 shows cards with two letters and five numbers. Find the number ways the group can be formed if (a) there is no restriction.18. (b) the number of boys is less than the number of girls in the group [ 3 marks ] Answer: 65 . [ 3 marks ] Answer: 18. How many possible ways can all the letters and digits be arranged if A B 1 2 Diagram 18.7 Diagram 18.7 3 4 5 (a) (b) none of the letters and digits is repeated the letters are separated from each other.8 A group of 6 prefect are to be selected randomly from 7 boys and 4 girls.

each with a different flavor. each comprising 3 Form 5 students. find the number of ways the committee can be formed. How many different teams. a vice president and a secretary. [ 3 marks ] Answer: 66 . There are 9 cup cakes. 10 Form 4 students and 12 Form 3 students.10. Find the number of different ways the division of the cup cakes can be done.9 The Mathematics Club of a school has 8 Form 5 students. 2 Form 4 students and 1 Form 3 student can be formed? [ 4 marks ] Answer: 18. (b) A team is to be formed to take part in a Mathematics competition. (a) A teacher wants to choose Form 5 students to form a committee consisting a president.18. which are to be divided equally into three boxes.

3 (a) 120 18.4 (a) 1716 18.10 1680 67 .8 18.5 (a) 24 (b) 36 (b) 998 (b) 72 18.6 18.9 (a) 792 (a) 5040 (a) 462 (a) 336 (b) 525 (b) 3600 (b) 21 (b) 30240 18.1 12 18.ANSWER: 18.2 1/2 18.7 18.

when X = 35. f(z) m z Diagram 19. (a) (b) Find the value of m X is a continuous random variable which normally distributed with a mean of μ and a standard deviation of 4. find the value of μ.8944. Given that.19.1 shows a standard normal distribution graph. [ 4marks ] Answer: 68 .1 Diagram 19.0 PROBABILITY DISTRIBUTION 19. the z-score is m.1 The probability represented by the area of the shaded region is 0.

Find the value of k. (b) X is continuous random variable which is normally distributed with a mean of 54 and the standard deviation of 12.2 Diagram 19.2 Given that (a) Find . f(z) k z Diagram 19.19. [ 3 marks ] Answer: 69 .2 shows a standard normal distribution graph.

Find.25 when x = 7. [ 4 marks ] Answer: 70 .5 the value of k if 5 [ 3 marks ] Answer: 19.3 A continuous random variable X has a normal distribution with mean 5 and standard deviation σ. find the probability that 3 of them are going to school by bus.4 A survey in a school found that 2 out of 5 students are going to school by bus. (a) (b) the value of σ if the z-score is 1. If a sample of 10 students is randomly selected.19.

8 ANSWER: 19.3829 71 .64.5 X is a continuous random variable which normally distributed with a mean of 6. Find.19.7734 19.5 (b) 0.2 and a variance of 0.9 19.3 (a) 2 (b) (b) 56.2150 19.5 (a) – 0.2 (a) 0.72 (b) 5.1 (a) 19. (a) (b) [ 4 marks ] Answer : Z score when X = 5.4 0.

72 .

[ 2 marks ] 1.1.2 Given that f : x Find (a) g 1 ( x). [ 2 marks ] (c) h( x) such that hg ( x) 7 6x. [ 1 marks ] (b) g 1 f ( x).0 FUNCTIONS 1. find the value of x such that f 1 ( x) g ( x) . x 2 and g : x 3 4x 1 . 3 5 7 11 Diagram 1 (a) Find (i) the value of p and of q.1 Shows the function f : x px q . where p and q are constants. [ 3 marks ] 73 . [ 3 marks ] (ii) f 1 ( x) [ 1 marks ] (b) Given that g ( x) x 5 .

find the value of h.3 (a) k (b) 10 (c) 10 3x g ( x) 6x . [ 1 marks ] (b) Given that x = 2 maps the function onto itself. [ 2 marks ] (c) Given that fg ( x) 3x . x k where h is a constant. 2x 1 State the value of k.2 (b) 9 (a) g 1 ( x) (b) (c) x 1 4 x 5 12 h( x ) 5 2 1 2 3 x 2 1.3 A function f : x (a) h .x 0 74 . find g ( x) . [ 3 marks ] ANSWER: 1.1.1 (a) (i) p = 2 and q = 1 (ii) f 1 ( x) x 1 2 1.

0 QUADRATIC EQUATIONS 2.1 (a) Show that the quadratic equation values of Find the values of p if the straight line has real roots for all (b) is a tangent to the curve [ 6 marks ] ANSWER: 2.1 (a) (b) 75 .2.

Graph of the quadratic function has a minimum point at and intersect the x-axis at point M and point N.2 Diagram 3. [ 2 marks ] 3. c is the constant. [ 4 marks ] Find the coordinates of point M and of point N. find the value of p. where k and p are constants. –9) 76 . find the value of c and of p.2 shows the graph of a quadratic function. [ 5 marks ] (b) Hence.1 x 2 2kx 3k has a maximum value of 4 and The quadratic function f ( x) symmetrical about x 2 p 5. [ 2 marks ] L(p. (a) By using the method of completing the square. by using the positive value of k.3.8 (a) (b) By using the method of completing the square.0 QUADRATIC FUNCTIONS 3. find the possible values of k. f(x) where M N x ● Diagram 3.

9 (a) (b) State the coordinates of Q [ 3 marks ] By using the method of completing the square. where b is a constant. Graph of the quadratic function has a maximum point at and intersect the y-axis at point Q. find the value of b and of k [ 4 marks ] ANSWER: 3.3.9 shows the graph of a quadratic function. 0) Q ● x Diagram 3.2 3.1 (a) (b) (a) (b) (a) (b) p 1 2 3.3 77 .3 Diagram 3. f(x) P(k.

1. [5 marks] 3 Solve the simultaneous equations x 4 y 12 and 2x 3 3 10 .2 x = -2.459 y = 0.637 y = 5. Give your answers correct to three decimal places.137 .4 4. x = 9 . 10 x = -0. [6 marks] ANSWER: 4. 5.153 78 . .5 x = 2 .363 3 3 y . [6 marks] 5 Solve the simultaneous equations 2( x y ) x y 1 2 x 2 11y 2 . 2.4. 1. -3 y = 12 .734 .1 4. y [5 marks] 4 Solve the simultaneous equations 4 x y 8 x2 x y 2.137 .133 .4 y = -2 .2 4.0 SIMULTENOUS EQUATIONS 1 Solve the simultaneous equations 2x y 8 0 and x 2 3 x y 2 [5 marks] 2 Solve the simultaneous equations x y 3 and x 2 Give your answers correct to three decimal places. 18 4 2 x = -1 .3 4. xy 4 x 7.

1 (a) Solve the equation 32 x 1 9x 1 28 [3 marks] (b) Given that log 3 5 1.0 INDICES AND LOGARITHM 5.535 79 . solve equation 3x 2 1 5 [4 marks] ANSWER: 5.5.1 (a) x 1 (b) 0.465 .

1 Diagram 6.6.1 P(3. [5 marks ] (c) the area of rectangle PQRS. [2 marks] 80 .0) x Given the equation of the line PR is 4y + 3x = 9 .0 COORDINATE GEOMETRY 6.1 shows a rectangle PQRS. [3 marks] (b) the coordinates of point R and point S.3) 0 Diagram 6. find (a) the equation of the line RQ. y R S Q(4.

(ii) the coordinates of B. the straight line AB intersects the straight line BC at point B such that AB is perpendicular to BC . .6. Find the equation of the locus of point P. [2 marks] (c) A point P moves such that its distance from point A is always 3 units.2) C D 0 B Diagram 6. y A(. [2 marks] 81 .2 x (a) Given that the equation for straight line BC is y – 2x + 3 = 0.2 In Diagram 6.5. Find the coordinates of D. [4 marks] (b) Point D lies on AB such that 2AD = 3DB.2. Find (i) the equation of straight line AB.

3 D x Diagram 6.1 (ii) B(1. (a) Find (i) (ii) the value of h.x + 6 82 . [3 marks] the equation of the straight line AB. (a) (i) 2y + x = . (a) 3y + x = 13 (b) R(-5. [2 marks] the coordinates of C. (a) (i) h = 4 (ii) C(2.3 shows a trapezium OABC.3 Solution by scale drawing is not accepted. find [ 2 marks ] (i) (ii) the coordinates of B. [3 marks] (b) Given CD : DB = 1 : 2 .6.6) . The line OC is perpendicular to the line BC. S(-6.-1) (b) (c) 3. It is given that the equation of OC is and the equation of BC is 2y = hx – 10. -1) (b) (i) (ii) 2y = . which intersects the x-axis at point D.3) (c) 30 2. y A B O C Diagram 6. [2 marks] Answer: 1.

1 shows the marks obtained by a group of students in a particular test Marks Number of students .x10 has a mean 5 and variance 4·8.. find the median marks.. [2 marks] 7..7. x2.(i) (ii) 1 – 20 4 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 5 10 13 8 Table 7. Find (i) the values of x.. x3 ... [5 marks] (b) Without drawing the ogive. A set of another 15 numbers y1.2 Table 2 shows the range of worker’s age in a particular company Age Number of Workers 25 – 29 5 30 – 34 8 35 – 39 10 Table 2 (a) Calculate (i) the mean.. calculate (i) the median. y3 .1 Without drawing an ogive.y15 has a mean 10 and variance 5·8. [3 marks] [2 marks] (b) Given a set of 10 numbers x1. y2. x2 and y2.....0 STATISTICS 7.1 (a) Table 7. y...... [ 3 marks ] (ii) the mean and the standard deviation for the combination of both sets of numbers. (ii) the first quartile of the worker’s age. Calculate the mean marks. [5 marks] 40 – 44 15 45 – 49 8 50 – 54 4 83 . (ii) the standard deviation of the worker’s age.

2 (a) (i) x = 39 5 3 (b) (i) (ii) = 7 018 20 – 29 24 (b) (i) m = 40 17 (ii) Q1 = 34 19 (a) m = 2.3(i) Marks Markah Frequency Kekerapan Table 7.75 Q3 = 49.3(i) shows the score of 100 students in a test.5 y 2 1587 (b) (i) x 2 298 dan (ii) min gabungan = 8 s.1 (a) (i) median . estimate the inter quartile range for the distribution.3(i). n = 8 Markah 0–9 Kekerapan 3 10 – 19 7 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 14 27 5 14 6 (ii) Q1 =25.d = 3 376 7.3(ii) (i) Based on Table 7. [6 marks] ANSWER: 7.5 84 . 3m. copy and complete Table 7. 8 Find the values of m and n.73 (ii) min . Marks Markah Number of Students Bilangan Pelajar < 10 < 20 < 30 < 40 < 50 < 60 < 70 < 80 3 10 34 48 75 80 94 100 Table 7.7. a new median for new data is 5n .3(ii) 0–9 (ii) Without drawing an ogive. If each elements is decreases by 2. 8.3 (a) The mean of data 2. m = 49. 13 and 17 which has arrange in ascending order is n. [4 marks] (b) Table 7. x = 50. m.

of the shaded region. in radians. in cm . It is given that the length of arc ABC is 7.68 cm.8.1 shows a sector OABC with centre O and has a radius of 6 cm. [4 marks] 2 85 .0 CIRCULAR MEASURE 8. [2 marks] (b) the area. Calculate (a) AOC .1 Diagram 8.

[3 marks] 8.3 shows a semi circle OACB with centre O and a sector BCD with centre B. in cm.2 cm.3 BOC 90 . C E  O A B F D Diagram 8. (b) the area. OC = 4 OA. radius of the sector OAB. of the sector BCD.6 radians. in cm2. OE = EC and EF = 3 cm. in cm2.2 Diagram 8. of the sector BCD. of the shaded region [6 marks] 2 86 .2 Given that AOB 0. in cm . in radians. Diagram 8.3 Diagram 8. [2 marks] (b) (c) EOF . of the shaded region. Find (a) the length. C A D O  B Given that diameter AB = 20 cm and Calculate (a) the radius.8.2 shows a sector OAB and a sector OCD with centre O. [1 marks] [3 marks] (c) the area. [3 marks] the area. the length of arc AB = 1. in cm.

142) Calculate (a) the length.14 78. in cm.592 200 or 14.28 5. of shaded region. in cm2 . P O 600 Q T R S Diagram 8.4 (Use 3. [3 marks] (c) the area. centre O with radius 13 cm. centre P with radius 20 cm.4 Diagram 8.61 426.62 cm 53. PQTS is a sector.8 2 0.55 50 13.26 87 .4 shows a circle PQRS.6435 14.8. [4 marks] ANSWER: 1 2 3 4 (a) (b) (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) 1. of the arc QRS. [3 marks] (b) the perimeter of sector PQTS.

if x dy dx d y dx 2 2 0 [ 4 marks ] 9. -4) and has two turning point A(1 . given that the value of x decreases from 2 to 1.9.03) 4 Given that y [ 4 marks ] 88 .0 DIFFERENTIATIONS 9.3 (a) Given that k (i) . Find k the rate of change of x. B is the [ 5 marks ] 9. -6) and B.2 The curve y x 3 6 x 2 9 x 2 passés through the point P(2 . find 4 dx x 8 the value of . dx 2 (b) 3 [ 2 marks ] the value of x if . (2.Hence. [ 3 marks ] (c) the coordinate of B and determine whether maximum or the minimum point. 2 2x 3 and y 3 [ 2 marks ] (ii) dy in term of x dx [ 2 marks ] the small change in y.99. [ 2 marks ] (iii) (b) dy 8 . find the value of when x = 2. [ 2 marks ] the equation of the normal to the curve at P. Find (a) (b) the gradient of the curve at P. given that the rate of change of k is 3 unit per second.1 Given that y 4 x 1 (a) d2y find .

12 3 (i) (b) 3y = x – 10 3 12 (ii) 3 2 2x 3 1 . -2) maximum (iii) 0.ANSWER: 1 2 (b) (a) (a) 3 (b) 96 4 x 1 (b) 1 7 . 0. 4 4 (c) (3 .47 89 .

40 z 2008 2.0 INDEX NUMBER 10.00 1. Price (RM) for the year Ingredients 2006 A B C D 2. C and D used in making a type of biscuit.1 is a pie chart which represents the usage of four ingredients. (iii) z. A. A. Find the expected composite index for the year 2010 based on the year 2006.1 shows the prices and price indices for the four ingredients. [ 2 marks ] 90 .10 4.10. Diagram 10. [ 5 marks ] (c) The cost of production of this biscuit is expected to decrease by 10% from the year 2008 to the year 2010. (ii) Hence.00 Table 10. (ii) y.1 Table 10. C and D used in the production of this biscuit.1 Price index for the year 2008 based on the year 2006 x 140 150 125 Diagram 10. calculate the cost of the production of this biscuit in the year 2006 if the cost of the production in the year 2008 was RM20 000. [ 3 marks ] (b) (i) Calculate the composite index for the cost of production of this biscuit in the year 2008 based on the year 2006. B.00 5. B.50 y 2.1 (a) Find the value (i) x.

[ 2 marks ] Given that the composite index for the production cost of the moisturizing cream in the year 2009 based on the year 2007 is 120.10. Find (i) the value of m. R and S in the production of a type of moisturizing cream. while the others remain unchanged. calculate its price in the year 2009. (ii) the price of the moisturizing cream in the year 2007 if its price in the year 2009 is RM30. of four materials. Q.00.2 Table 2 shows the price indices and respective weightages. [ 2 marks ] 91 . in the year 2009 based on the year 2007. [ 6 marks ] Given that the price of material Q is estimated to increase by 15 % from the year 2009 to the year 2010.00. Material P Q R S (a) Price index in the year 2009 based on year 2007 125 120 80 150 Weightage 4 m 5 m+3 (b) (c) Table 2 If the price of material P in the year 2007 was RM60. Calculate the composite index of the moisturizing cream in the year 2010 based on the year 2007. P.

Diagram 3 is bar chart which represents the relative amount of the ingredients J.60 0.3 150 80 140 c 120 100 80 60 40 0 20 0 J K L M Ingredients (a) Diagram 10. Bahan [ 3 marks ] (b) (i) Calculate the composite index for the cost of making these cakes in the year 2007 based on the year 2003. 92 .80 0. K. used in making particular kind of cakes.10.00 0.40 a 2. K. Prices per kg (RM) for the year Ingredients Prices index for the year 2007 based on the year 2003 2003 2007 J K L M 0. L and M.3 (a) Table 3 shows the prices and the price indices for the four ingredients.00 Table 10.3 Find the values of a. J. L and M.40 b 1. of b and of c. used in making these cakes.

calculate the corresponding cost of making year 2003 if the cost in the year 2007 was RM 3125. [ 2 marks ] ingredients. [ 5 marks ] (b) The composite index of the cost of cake production for the year 2010 base on the year 2005 is 125. [5 marks ] 93 . Find the expected composite index for the year 2008 based on the year 2003.20. (ii) the price index of ingredient S in the year 2010 based on the year 2008 if its price index in the year 2005 based on the year 2008 is 110.4 Table 10. P. [ 2 marks ] these cakes in the [ 5 marks ] The cost of making these cakes is expected to increase by 40% from the year 2007 to the year 2008.6.(iii) (c) Hence. Ingredient Percentage of usage(%) Price index for the year 2010 base on the year 2005 104 140 x 125 Table 10.4 P Q R S 15 45 30 10 (a) Calculate (i) the price of ingredient Q in the year 2010 if its price in the year 2005 is RM 15. Calculate (i) the value of x. R and S which are used to make a type of cake.4 shows the price indices and percentage of usage of four Q. (ii) the price of a cake in the year 2005 if the corresponding price in the year 2010 is RM54. 10.

[ 3 marks ] (c) The price index for item A in the year 2007 base on the year 2005 is 120.5 4 6 7 3 (a) Find the value (i) x. (iii) z.50 1. B.00 2009 16. [ 3 marks ] 94 .00 y 1. the price indices and the weightages for four items A.5 Table 10.50 7. [ 3 marks ] (b) Calculate the composite index for the cost of production of this biscuit in the year 2009 based on the year 2007.5 shows the prices.80 z 110 x 120 130 Table 10. (ii) y. Price (RM) per kg Item in the year Price index in the year 2009 base on the year 2007 Weightage 2007 A B C D 15.00 6.10. C and D.

20 (ii)14530.30 (i) 121 (i) 12.88 75 (i) 3 123 (ii) 25 a = 0.ANSWER: 1 (a) (b) 2 (c) (a) (b) (c) 3 (a) (b) (c) 4 (a) (b) 5 (a) (b) (c) x = 125 y = 7 z = 3.50 b = 2.33 172.05 (ii) 132 95 .50 z = 1.66 (i) 137.66 (i) 21 (i) 115 (ii) 137.78 x = 125 y = 1.64 123.5 (ii) 43.80 c = 125 (i) 123.15 (ii) 2533.

AD = 6 cm. Diagram 11. AB = 14 cm. BC = 12 cm and ABD = 20 .1 Diagram shows a triangle ABC.0 SOLUTION OF TRIANGLES 11.1 Find (a) ADB [2 marks] (b) the length of BD [2 marks] (c) the length of DC [2 marks] (d) the area of triangle ABC [2 marks] 96 .11.

[2 marks] (ii) ABC.11. in cm2. in cm. [2 marks] (iii) the area. [2 marks] 97 . of AC. of quadrilateral ABCD. [1 marks] (ii) Find AB’C.2 Diagram shows a quadrilateral ABCD such that ABC is acute. Diagram 11. [3 marks] (b) Point B lies on AB such that B’C = BC .2 (a) Calculate (i) the length. (i) Sketch the triangle AB’C.

3 cm.3 shows a triangle ABC. PQ = 9. Sketch two different triangles with above given measurements. Diagram 11. [4 marks] 98 .11. [4 marks] (b) Given a triangle PQR.3 Find the area of the triangle ABC.3 (a) Diagram 11.1 cm and (i) QPR = 42 . [2 marks] (ii) Find the length of shorter PR. QR = 7.

and VBA = 38 .4 Find (a) the length VB.4 shows a pyramid with rectangular base ABCD and vertex V. VB VC . VA VD 7. [3 marks] (b) the angle between the plane VAD and the plane VBC.4 cm . Diagram 11. [4 marks] (c) the height of V above the base ABCD [3 marks] 99 .11.4 Diagram 11.

4 (a) (b) (c) 11.73 (b) (ii) 122. [2 marks] ANSWER: 11.035 108.5 shows quadrilateral ABCD.5 Calculate (a) ABC.68 11. in cm2. [2 marks] (c) ACD.18 (ii) 52.87 cm 102. of quadrilateral ABCD. of AC. in cm.1 (a) (b) (c) (d) 11. [3 marks] (b) the length.54 15.2 (a) 127.03 cm 80.11 100 .15 4.03 cm2 (i)14.25 (iii) 111. The area of triangle ABC is 20 cm2 and ABC is acute angle.5 (a) (b) (c) (d) 9.84 11. [3 marks] (d) the area.5 Diagram 11. given ACD is obtuse.16 cm2 (b) (ii) 3. Diagram 11.581 cm 48 6.3 (a) 17.06 9.12 38.11.

Tunjukkan bahawa luas segi empat itu membentuk satu janjang aritmetik atau satu janjang geometri. The measurements of the length and breadth of each subsequent rectangle are half of those of its previous one. The first rectangle has a length of b cm and the breadth of h cm. Rajah 1 menunjukkan susunan tiga buah segi empat tepat bagi satu siri segi empa tepat serupa yang tak terhingga.0 PROGRESSION 12. Segi empat tepat yang pertama mempunyai panjang berukuran b cm dan lebar h cm. h cm b cm Diagram 1 Rajah 1 (a) Shows that the areas of the rectangle form an arithmetic progression or a geometric progression. [3 marks] 101 .12.1 Diagram 1 shows the arrangement of the three of an infinite series of rectangles. Ukuran bagi panjang dan lebar segi empat tepat yang berikutnya adalah separuh ukuran panjang dan lebar segi empat tepat yang berikutnya.

Rajah 2 menunjukkan seutas wayar yang dibentuk kepada beberapa separa bulatan dengan keadaan jejari separa bulatan yang berkutnya bertambah sebanyak 1 unit. [5 marks] 12.(b) Given b = 80 and h = 50. dalam cm2. r r+1 r+2 Diagram 2 Rajah 2 (a) Show that the perimeter of each semicircle form an arithmetic progression and state the common difference. of the rectangles. Di beri b = 80 dan h = 50.2 Diagram 2 shows a coil of wire is bent into a few semicircles. (i) Determine which rectangle has an area of cm2 Tentukan segi empat tepat yang keberapakah yang mempunyai luas cm2 . (ii) Find the sum to infinity of areas. Tunjukkan bahawa perimeter-perimeter separa bulatan itu membentuk satu 102 . Cari hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi luas. such that the radius of each subsequent semicircle increases by 1 unit. segiempat tepat itu. in cm2.

(ii) find the sum of the perimeter of the first 15 semicircles. Tini dan Rudy mula bekerja pada hari yang sama. Tini earns RM 14 on the first day. (i) determine which semicircle has the perimeter of 51. She earns RM 50 on her 25th day of working. Diberi bahawa r = 5 cm. tentukan separa bulatan yang keberapakah mempunyai perimeter 51. Pendapatannya pada hari yang ke 25 adalah RM 50. [3 marks] (b) [Use/Guna π = 3. [2 marks] 103 .42. Rudy earns a fixed salary of RM 30 per day. cari hasil tambah perimeter bagi 15 separa bulatan pertama.142] Given that r = 5 cm. Tini mendapat gaji RM 14 pada hari pertama. nilai x. [3 marks] 12. Her earning increases constantly by RM x for every subsequent day.3 Tini and Rudy start working on the same day. Pendapatannya pada setiap hari yang berturutan yang berikutnya bertambah RM x. Rudy mendapat pendapatan tetap RM 30 sehari. Find Cari (a) the value of x.janjang arithmetik dan nyatakan beza sepunya janjang itu.42.

142 (b) (i) n = 6 (ii) 925. [4 marks] ANSWER: 12.3 (a) x = 1.(b) the sum of Tini’s earning after 25 days of working.1 (a) 1 4 (b) (i) n = 6 r (ii) 5333 or 5333.50 (b) 500 n = 23 104 .2 (a) d = + 2 // 5. jumlah pendapatan Tini selepas 25 hari bekerja.56 12. bilangan hari bekerja yang mana jumlah pendapatan Tini melebihi jumlah pendapatan Rudy.33 or 12. [2 marks] (c) the number of days working such that Tini’s total earning is more than Rudy’s total earning.

1 shows the variables x and y obtained from an experiment.1 (a) Plot the graph of xy against x3 using the scale of 2 cm to 1 unit on the x3-axis and 2 cm to 10 units on the xy-axis. u u 05 10 15 20 25 30 v 14 6 68 40 24 12 04 Table 13. [5 marks] (b) Using your graph. [5 marks] (b) Use the graph from (a) to (i) the value of a and of b.13. x [ 5 marks ] 13. draw the line of best fit. Variables x q and y are related by the equation y px 2 .1 Table 13. Variables u and b v are related by the equation v = au + where a and b are constants.2 Use the graph paper provided to answer this question. 45 (ii) x when y . x x y 0·8 108·75 1 79 1·3 45·38 1·4 36·5 1·5 26·67 1·7 8·19 Table 13. obtained from an experiment. draw the line of best fit. (ii) the value of v when u = 5 . Table 2 shows the variables u and v. plot uv against u2. Hence. [5 marks] 105 . Hence.0 LINEAR LAWS 13.2 (a) Using the scale of 2 cm to 1 unit for both axes. find the value of (i) p and q. where p and q are constants.

x (mols 1) T( C) Table 08 –5 23 25 –2 49 40 2 13 58 12 89 75 33 69 91 71 43 13. [4 marks] (c) Hence. where K and n are constants. Plot [5 marks] Use the graph in (a) to find the value of (i) m. find the value of T when x = 6 5. [2 marks] 13.13. obtained from an experiment. [ 5 marks ] (b) 106 .4 shows the values of two variables.3 (a) Plot the graph log10 (T + 8) against x using the scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis and 2 cm to 0 2 unit on the log10 (T + 8)-axis Hence. where y x m and n are constant. It is known that x and y are related by the equation 1 . draw a line of best.4 (a) 40 20 50 22 10 0 30 1 1 against . x and y. [4 marks] (b) Use your graph from (a) to find the value of (i) K.3 Use the graph paper provided to answer this question. (ii) n. draw the line of best fit. x y 15 10 20 12 25 14 Table 13. (ii) n. obtained from an m n experiment. Table 13. Variables x and T are related by the equation T 8 Kn x . (iii) y when x = 3.4 Table 13. x y Hence.3 shows the values of two variables x and T .

x = 1.9 13.2 59 2.5 Table 13.13. that are obtained experimentally. It is known that the values of x and y are related by the equation y = pk 2 x .5 shows the values of two variables. x and y.5 (a) Reduce the equation y = pk to the linear form.458 u2 uv 0 25 73 1 00 68 2 25 60 4 00 48 6 25 30 9 00 12 (b) (i) uv = au2 + b a = v 07 = 1 789 b = 75 (ii) 107 .9 (b) yx px 3 q (i) (ii) 13.7 51. x y 05 10 15 20 9 88 25 6 58 30 4 39 35 2 93 33 33 22 22 14 82 2x Table 13.1 3.0 79 2. q = 95 xy = 45 .67 .1 x3 xy 0.2 p = − 16.4 40 4. [ 4 marks ] (c) From the graph. find (i) (ii) the values of p and of k. where p and k are constants.51 87 1. [ 5 marks ] ANSWER: 13. the value of y when x = 2 1. [1 mark] (b) Draw the graph of log 10 y against x.

5 x 05 10 15 20 25 30 35 log 10 y 1 5228 1 3467 1 1708 0 9948 0 8182 0 6425 0 4669 (a) log 10 y = log 10 p (c) (i) 2x log 10 k k = 1 498 ( 0 005) p = 50 12 (ii) y = 9 12 108 .4 1 x 0 6667 05 04 0 25 02 01 1 y 10 0 8333 1 m 0 7143 05 0 4545 0 3333 (b) 1 y = n 1 m x m=5 (c) y = 1 653 n = 6 12 13.13.3 x 08 25 0 7412 40 1 006 58 1 320 75 1 62 91 19 log10(T+8) 0 4425 (b) log10 (T + 8) = log10 K + xlog10 n K = 1 995 n = 1 489 (c) log10 (T + 8) = 1 44 T = 19 54 13.

Find the equation of the curve [3 marks] 2 y 3 x x . [ 2 marks ] 4 (b) the value of k if 1 k 2 g ( x) dx = 50. find 1 (a) the value of 4 2 g ( x)dx. (b) Diagram 2 shows part of the curve y y = 3x – x2 P 0 2 Diagram 2 x Find the volume generated. when the region P is revolved through 360o about the x-axis. 2) has a gradient of 3x2 2 .14.0 INTEGRATIONS 4 14. [ 3 marks ] 14.1 Given that 1 g ( x)dx 10 . in terms of π .2 (a) A curve passing through point (1. [ 3 marks ] 109 .

(ii) the area of the shaded region.3 A y=1 O B Diagram 14. [ 3 marks ] 110 .axis.3(a) shows the straight line y at point (k . find (i) the value of k.3(a) k x Given that 0 f ( x)dx 30. y y2 = x .14. 8) O Diagram 14. y f ( x) which intersect the curve y 2 x 2 y = f (x) y = 2x 2 (k.3(b) shows the curve y 2 x 3 which intersects the straight line y 1 at point A and intersects the x-axis at point B.3(b) x Calculate the volume of revolution when the shaded region is rotated completely about the x. [3 marks] (b) Diagram 14. 8).3 (a) Diagram 14.

ANSWER:

14.1 (a) 20 (b) k 10 14.2 (a) y x 3 2 x 3 (b) 6.4π unit3 2 14.3 (a) (i) 2 (ii) 24 2 3 unit (b) 7 unit3 2

111

15.0 VECTORS

15.1 Diagram 15.1 shows OP = 5p, OR = 4r and RQ = kp – r , where k is a constant. M is the midpoint of PR.

Diagram 15.1 (a) Express in terms of p and/or r , (i) PR (ii) OM [ 3 marks ] (b) Express OQ in terms of k , p and r. [ 3 marks ] (c) If Q is lie on OM that has extended, find the value of k. Hence find the ratio of OM:OQ. [ 4 marks ] 15.2 In the Diagram 15.2, OABC is a parallelogram.

Diagram 15.2 Given P and Q lie on BC and OC respectively. AQ and OP intersect at R. OA = 6a , OC = 4c, BP : PC = 1 : 2 and OQ : QC = 1 : 3 (a) Express in terms of a and/or c, (i) AQ (ii) OP [ 2 marks ]
112

(b) Given AR (c) Given RP

h AQ , express BR in terms of h, a and / or c.

[ 3 marks ]
k OP , express BR in terms of k, a and / or c.

[ 3 marks ] (d) Hence, find the value of h and k. [ 2 marks ] 15.3 Diagram 15.3 shows a triangle OAB.

Diagram 15.3 Two straight lines OM and AN intersect at T. Given that OA

2 p , OB

4q , 2BM = MA

1 OB. 4 (a) Express in terms of p and q (i) AN (ii) OM
and NB = [ 3 marks ] (b) (i) Given that OT
hOM , state OT in terms of h, p and q . k AN , state OT in terms of k, p and q .

(ii) Given that AT

[ 3 marks ] (c) Hence, find the value of h and of k. [ 4 marks ]

113

ANSWER: 15. using the same axes. sketch a suitable straight line to find the number of solutions for the equation for .3 (a) (i) 2 p 3q (ii) (c) 8 9 k .2 (a) Prove that (b) . [4 marks] (b) Hence.0 TRIGONOMETRY FUNCTIONS 16.h 8 4 15. State the number of solution. 2:3 4 15.1 (a) (i) 5 p 4r (ii) 5 2r 2 p (b) k p 3r (c) 15 . (ii) Hence. using the same axes.1 (a) Sketch the graph of for . [5 marks] 114 . draw a suitable straight line to find the number of solutions to the equation for . [2 marks] (i) Sketch the graph of for .2 (a) (i) 6a c (ii) 4a 4c (b) (h 4)a 6hc (c) (2 4k )a 4k c 3 1 .h 11 11 k (d) 2 3 p 8 3 q 16. [3 marks] 16.

of solutions = 4 115 . 9π 3 State the number of solutions. of solutions = 2 1 x x x x 2. sketch the graph of for and the straight line . [2 marks] (b) On the same axes. state the number of solutions for the equation . find the value of [4 marks] 16. [5 marks] ANSWER: 3 1. [3 marks] (b) Hence. [3 marks] (b) Given that (i) sin 2A (ii) tan(A – 45o ) and . -1 No. -1 No.3 (a) Prove the identity cosec x sin x 1 cos x cot x .16.4 (a) Sketch the graph of for . [3 marks] 16. sketch a suitable straight line to find the number 4x 2 sin 2 x of solutions to the equation for . Hence. using the same axes.5 (a) Prove the identity tan 2 x(cosec 2 x 1) 1 .

2 x x xx -2 No of solutions = 4 116 .3. (ii) x x x x No of solutions = 4 5. (b) (i) 4.

(ii) It is found that 88.2 The masses of the mangoes from a farm have a normal distribution. If 8 students selected at random. (i) exactly 3 students have a face book account. [7 marks] 19.5% of the student have height less than k cm. find the value of k. find the probability that more than 8 students are passed the minimum standard of the test. if given that 2 302 of the mangoes are classified in the grade C. (a) Find the probability that a mango chosen randomly from the farm has a mass of more than 150 g. find the probability that the height of the student is more 135 cm. (ii) Given that the number of students in the school is 1250. [5 marks] (b) The height of the students in a class is normally distributed with the mean of 130 cm and the variance of 100 cm (i) A student from the class is chosen at random. [5 marks] 19. x (g) > 190 m< m 190 Table 19. calculate the probability that. (i) A sample of 10 students is chosen at random. (ii) at least 3 students have a face book account.2 Every season the farm produces 8 000 mangoes.19.1 (a) A survey conducted in a certain school shows that two out of three have a face book account.2 shows the grade of the mangoes. [3 marks] (b) Table 19.3 (a) In a school 80% of the students are passed in the “SEGAK” test. Grade A B C Mass. with a mean of 170 g and a standard deviation of 25 g. Find (i) the number of mangoes are classified in the grade A. (ii) find the value of m. [5 marks] 117 . find the mean of the number of student who passed the test.0 PROBABILITY DISTRIBUTIONS 19.

(i) Find the probability that the height of students chosen at random from the school is more that 140 cm. the probability that the volume of a bottle of sauce chosen at random from the factory will be more than 348 g (ii) the number of bottle of budu whose volume less than 325 ml if the factory produced 5000 bottles daily. calculate the probability that.9803 (b) (i) 1 694 (ii) 1 000 (ii) 0.2266 (b)(i) 0. (a) (i) 0. (a)(i) 0. (i) exactly 6 students are interested in mathematics (ii) at most 2 students are interested mathematics [5 marks] (b) The volume of a bottles of sauce produced by a factory is normally distributed with a mean of 340 ml and a variance of 64 ml. Find. [5 marks] (i) ANSWER: 19.48 (ii) 152 118 .1 (a)(i) 0. It is found that 2 out of 5 students are interested in mathematics.(b) The height of the students in a school has a normal distribution with a mean of 125 cm and standard deviation of 20 cm.7881 3.04013 (ii) 0.3758 4.1587 (ii) 46.3085 (ii) 142 (b) (i) 0.1673 (ii) 156 (b)(i) 0. (a) 0. If the sample of 10 students are chosen at random.0683 2.4 (a) In a survey carried out in a school. (ii) Find the percentage of students with the height between 115 g to 140 kg [5 marks] 19.

0 MOTION ALONG A STRAIGHT LINE 20. of the particle in 1 second. [3 marks] (c) the range of values of t during which the particle moves to the left. [ 2 marks ] the initial acceleration ms 2of the particle. (Assume motion to the right is positive ) Find (a) (b) (c) (d) the time when the particle is at instantaneous rest. where t is a time.20. in seconds. after leaving O.1 A particle moves along a straight line and passing through a fixed point O. [ 2 marks ] the time interval during which the particle moves towards the right. ( Assume motion to the right is positive ) Find (a) the initial velocity in ms 1 of the particle. from point O is given by s 3t 2 2t 1. Its velocity. v ms–1. [ 3 marks ] the displacement in m. Its displacement.2 A particle moves in a straight line and passes through a fixed point O. [2 marks] the velocity of the particle in ms 1 when the particle is 7 m to the right of (b) O. is given by v t 2 5t 4 . [ 3 marks ] 119 . [3 marks] 20. traveled by the particle to the left of O. [2 marks] (d) the maximum distance in m. after motion has begun. s m. in seconds. where t is the time.

[3 marks] 20. in seconds. after passing through O. in m. travelled by the particle in the first seconds.3 A particles moves along a straight line and passes through a fixed point O. after passing through O. Its velocity . Its acceleration . is given by a 3t 5 . [4 marks] the displacement in m. [3 marks] (c) the range of values of t during which the particle moves to the left. of the particle. where t is the time.5 A particle moves along a straight line passes through the fixed point A with v 10 ms 1 and a 3 ms 2 . v cms-1 . Given a p qt and the particle stop momentarily at t 5 . (Assume motion to the right is positive ) Find (a) the velocity 4 s after leaving O. in seconds. (Assume motion to the right is positive ) Find (a) the initial velocity. is given by v 2t 2 5t 3 .20. [2 marks] 3 the total distance. of the particle. of the particle from A when it is at stationary. (Assume motion to the right is positive ) Find. in ms-1. [3 marks] 120 . a ms 2 . [1 mark] (b) the minimum velocity. in ms-1. [4 marks] (b) the time when the particle is at rest.4 A particles moves along a straight line and passes through a fixed point O with velocity of 4 ms 1 . [3 marks] the acceleration when the particle moves towards the right O with (c) velocity of 4 ms 1 . (a) (b) (c) the value of p and of q . [3 marks] 2 the uniform velocity ms of the particle. where t is the time. (d) 2 [4 marks] 20.

2 (c) 5 3 20.4 (b) 1 t 1 (c) 8 (b) 3 2 29 (d) 24 (a) 8 4 .3 (a) -2 (b) 10 (c) 0 t 1 3 (d) 4 3 4 (d) (a) 1 . 4 (b) 5 (c) 0 t 1 @ t 11 6 (a)3 20.5 (a) p 3 q 2 (b) 275 49 (c) 4 6 121 .1 20.2 20.ANSWER: 20.

The minimum amount of fees collected is RM 20 000. (a) Write down three inequalities. 122 0 and y 0 . Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Course/Kursus Excel Power Point Fees/yuran RM 420 RM 240 Table 1 Jadual 1 Enrolment of the students for the courses above follows the following constraints: Pendaftaran pelajar untuk kursus di atas adalah berdasarkan kekangan berikut: The total number of students enrolled for both courses is not more than 80 I Jumlah pelajar yang mendaftar bagi kedua-dua kursus adalah tidak melebihi 80 orang. Bilangan pelajar yang daftar untuk kursus “ Excel” ialah x orang dan kursus “Power Point” ialah y orang. other than x satisfy all the above constraints. which [3 marks] 0 dan y 0 .21. selain daripada x memenuhi semua kekangan di atas.1 Use graph paper to answer this question. Tuliskan tiga ketaksamaan.0 LINEAR PROGRAMMING 21. III Yuran minimum yang dikumpulkan ialah RM 20 000. “Excel” and “ Power Point” offered by ABC Computer Centre. Table 1 shows the fees charged for the computer course. yang . The number of students enrolled for” Power Point” is at least half the number of students enrolled for “Excel”. Jadual 1 menunjukkan yuran yang dikenakan bagi kursus komputer “Excel” dan “Power Point” yang ditawarkan oleh Pusat Komputer ABC. II Bilangan pelajar yang mendaftar kursus “Power Point” adalah sekurang-kurangnya separuh daripadabilangan pelajar yang mendaftar untuk “Excel”. The number of students enrolled for the“ Excel” course is x and for “Power Point” course is y.

This particular ferry trips is based on the following constrains: Perjalanan feri itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut : I The ferry can accommodate up to 40 passengers only. The amount collected from the passenger’s must at least RM 360. The number of adult passengers is not more than twice the number of children. Setiap orang dewasa perlu membayar RM 40 dan kanak-kanak perlu membayar RM 30.kursus yang ditawarkan [2 markah] 2 Use the graph paper to answer this question Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. cari (i) the range of students enrolled for the “Excel” course if 30 students enrolled the “Power Point” course. [3 marks] Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang pelajar pada keduadua paksi. Pada suatu perjalanan feri pergi ke Langkawi. 123 II III . Each adult paying a fare of RM 40 and each children paying a fare of RM 30. Julat pelajar yang mendaftar kursus “ Excel” jika 30 orang pelajar mendaftar kursus “Power Point”. the passengers in the ferry comprise x adults and y childrens. find Menggunakan graf yang dibina di 14(b). Bilangan penumpang dewasa tidak lebih daripada dua kali ganda bilangan penumpang kanak-kanak. [2 marks] (ii) the maximum fees collected by ABC Computer Centre for the courses offered. construct and shade the region R which satisfies all the above constraints.(b) (c) [3 markah] Using a scale of 2 cm to 10 students for both axes. bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. [3 markah] Using the graph constructed in 14(b). yuran maksimum yang dapat dikumpul oleh Pusat Komputer ABC untuk kursus. penumpang feri itu mengandungi x orang dewasa dan y orang kanak-kanak. Jumlah tambang yang dikutip daripada penumpang mesti sekurangkurangnya RM 360. Feri itu boleh muat sebanyak 40 orang penumpang sahaja. On a particular ferry to trip Langkawi.

[3 marks] Tulis tiga ketaksamaan. find Dengan menggunakan graf yang dibina di 2(b). Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. construct and shade the region R which satisfies all of the above constrains. A whole sale company plans to sell cakes and biscuits in packets. Untuk memperoleh keuntungan. Kek yang dijual tidak boleh melebihi 6600 biji. selain x 0 dan y 0 . In a particular day. Setiap bungkusan A mengandungi 100 biji kek dan 80 keping biskut. Whereas every packet B contains 60 pieces of cakes and 120 pieces of biscuits. other than x 0 and y 0 . [3 markah] (b) Using a scale of 2 cm to 5 passengers on both axes. Pada suatu hari tertentu. [4 marks] [4 markah] 3 Use graph paper to answer this question. 124 . Amaun maksimum tambang penumpang. cari (i) the minimum number of pasengers on this ferry trip if there are five adult passengers only. yang memenuhi semua kekangan di atas.(a) Write three inequalities. [3 marks] Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 penumpang pada kedua-dua paksi. (ii) the maximum amount collected from the fares of the passengers. bilangan minimum penumpang dalam perjalanan feri ini jika hanya ada lima orang penumpang dewasa sahaja. To gain profit. which satisfy the above constrains. syarikat itu menjual x unit bungkusan A dan y unit bungkusan B. bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. the company has to fulfill the following conditions: Sebuah syarikat pemborong merancang untuk menjual kek dan biskut dalam bungkusan. [3 markah] (c) By using the graph constructed in 2(b). the company sell x unit packet A and y unit packet B. Manakala setiap bungkusan B mengandungi 60 biji kek dan 120 keping biskut. syarikat itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut: I: Cakes being sold must not exceed 6600 pieces. Every packet A contains 100 pieces of cakes and 80 pieces of biscuits.

jawab soalan-soalan yang berikut: (i) Find the range of the number of packet B that is sold if the number of packet A being sold is 15. answer the following questions: Berdasarkan graph anda. [3 marks] Tulis tiga ketaksamaan. [3 markah] (c) Based on your graph. which satisfy the above constrains. [4 marks] [4 markah] 125 . [3 markah] (b) By using a scale of 2 cm to 10 units on both axes. Cari julat bilangan bungkusan B yang dijual jika 15 bungkusan A telah dijual. selain x 0 dan y 0 . (ii) For each packet A and packet B being sold. yang memenuhi semua kekangan di atas. Biskut yang dijual tidak boleh kurang daripada 4800 keping. The total number of packet B must be at least 2 times of the total number of packet A. other than x 0 and y 0 . draw and shade the region R that satisfies the conditions above. the company will make a profit of RM 50 and RM 25 respectively. III: (a) Write down three inequalities. [3 marks] Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada kedua-dua paksi. lukis dan lorekkan rantau R yang memenuhi syarat-syarat di atas. Calculate the maximum profit that the company will gain. Untuk setiap bungkusan A dan bungkusan B yang dijual.II: Biscuits being sold must not less than 4800 pieces. Jumlah bungkusan B mesti sekurang-kurangnya 2 kali jumlah bungkusan A. syarikat itu akan mendapat keuntungan sebanyak RM 50 dan RM 25 masing-masing. Hitungkan keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh syarikat itu.

Jumlah pengambilan ahli tidak lebih daripada 400 ahli. Kelab Rekreasi Sekolah merancang untuk mengambil ahli setiap tahun peringkat umur 13 tahun dan 16 tahun. yang memenuhi semua kekangan di atas. find Dengan menggunakan graf anda dari (b).which satisfy the above constraints [3 marks] Tulis tiga ketaksamaan.4 Use graph paper to answer this question. Jumlah pungutan minimum dalam sebulan jika setiap ahli berumur 13 tahun dan 16 tahun dikenakan yuran masing-masing RM10 dan RM20 sebulan. selain x 0 dan y 0 . The enrolment of the members is based on the following constrains : Pengambilan peserta adalah berdasarkan kekangan berikut : I The total intake is at least 150. Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. (ii) The maximum and the minimum fees which can be collected if the society decides to take only 200 members for age 16 in one year. 126 : . [3 markah] (b) Using a scale of 2 cm to 50 members on both axes.. Jumlah pungutan yuran maksimum dan minimum yang dapat dipungut jika persatuan tersebut memutuskan hanya 200 ahli bagi peringkat umur 16 tahun dalam setahun. (a) Write down three inequalities. bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Jumlah ahli sekurang-kurangnya 150 II : The number of age 13 must not be more than three times of age 16 Bilangan ahli yang berumur 13 tahun mestilah tidak melebihi tiga kali ahli yang berumur 16 tahun III : The total intake should not be more than 400 members. other than x 0 and y 0 . cari (i) The minimum collection per month if the member fees for age 13 and age 16 are RM10 and RM20 respectively. [3 marks] Dengan menggunakan skala 2 cm untuk 50 ahli pada kedua-dua paksi. The society comprised of x number of age 13 and y number of age 16. School Recreation Club plans to takes member of age 13 and age 16 each year. [3 markah] (c) By using your graph from (b). construct and shade the region R that satisfies all the above constraints.

Jumlah bilangan snek A dan B sekurang-kurangnya 500 tetapi tidak lebih daripada 800.15 dan keuntungan bagi snek B ialah RM 0. other than x 0 and y 0 . bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. (ii) the maximum profit frommm the sale of snack A and snack B. Bilangan bungkus snek B sekurang-kurangnya 250. which satisfy the above constrains. find Dengan menggunakan graf anda dari (b). The number of packets of snacks is based on the following constrains: Bilangan bungkusan snek berdasarkan pada kekangan berikut: I : The number of packets of snack A is at least 150.[4 marks] [4 markah] 5 Use graph paper to answer this question. Keuntungan bagi sebungkus snek A ialah RM 0. selain x 0 dan y 0 . [4 marks] 127 . The Mathematics Club sells x packets of snack A and y packets snack B at a school funfair. yang memenuhi semua kekangan di atas.15 and the profit of snack B is RM 0.40. By using your graph from (b). II : III : The total number of snacks A and B ia at least 500 but not more than 800. (a) Write three inequalities. [3 markah] (c) The profit of a packet of snack A is RM 0. keuntungan maksimum jualan snek A dan snek B. keuntungan maksimum jualan snek A dan snek B. Bilangan bungkus snek A sekurang-kurangnya 150. cari (i) the maximum profit frommm the sale of snack A and snack B. [3 markah] (b) Using a scale of 4 cm to 200 packets on both axes.40. [3 marks] Dengan menggunakan skala 4 cm kepada 200 bungkus pada kedua-dua paksi. Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. construct and shade the region R which satisfies all of the above constrains. Persatuan Matematik menjual x bungkus snek A dan y bungkus snek B pada hari pasaria sekolah. The number of packets of snack B is at least 250. [3 marks] Tulis tiga ketaksamaan.

R shaded. (c) (i) 31 x 50 (ii) maximum fees. k = 420*(53) 240*(26) = RM 28 500 I (a) I x y 40 II 4x 3 y 36 III x 2y (b) Draw correctly at least one straight line* Draw correctly all the three straight lines The correct region.R shaded.[4 markah] ANSWER: 1 (a) x y 80 1 y x II 2 III 420x 240 y 20000 or 21x 12 y 1000 (b) Draw correctly at least one straight line* Draw correctly all the three straight lines The correct region. k = 40*(26) + 30*(14) = RM 1 460 2 3 (a) I 100x + 60y ≤ 6600 or equivalent II 80x + 120y ≥ 4800 or equivalent III y ≥ 2x or equivalent (b) Draw correctly at least one straight line* Draw correctly all the three straight lines The correct region.R shaded. (c) (i) min passangers = 11 (ii) max fares. (c) (i) 30 ≤ y ≤ 85 (ii) 50x + 25y = k k = 50*(30) + 25*(60) Maximum profit = RM 3 000 128 .

129 .

130 .