You are on page 1of 5

Maytrei Mircea Eliade Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București - d. 22 aprilie 1986, Chicago), a o!t i!toric al religiilor, !

criitor de icțiune, ilo"o și pro e!or rom#n la $ni%er!itatea din Chicago. &ilo"o și i!toric al religiilor, 'liade a o!t pro e!or la $ni%er!itatea din Chicago din 19(7, titular al catedrei de i!toria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturali"at cet)țean american *n 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. +utor a 30 de %olume științi ice, opere literare și e!euri ilo"o ice tradu!e *n 18 lim,i și a circa 1200 de articole și recen"ii cu o tematic) e-trem de %ariat), oarte ,ine documentate. .pera complet) a lui /ircea 'liade ar ocupa pe!te 80 de %olume, )r) a lua *n calcul 0urnalele !ale intime și manu!cri!ele inedite. + o!t acti% ca !criitor din 1921 pana in1986 !i a acut parte din curentul literar numit moderni!m. .pera !a literar) !t) m)rturie con%ingerilor !ale de %ia1), re!c) a pro,lemelor e-i!ten1iale *n epoca pe care a tr)it-o. Întoarcerea din rai 2i Huliganii !unt romane !emi anta!tice *n care 'liade accept) e-i!ten1a unei realit)1i e-tra!en"oriale. .mul e!te *n c)utarea propriilor !ale or1e a!cun!e, e!te in!trumentul ace!tor or1e pe care nu le poate controla. +cea!t) ilo"o ie per!onal) e!te e-primat) de /ircea 'liade at#t *n nu%ele memora,ile, cum ar i La ţigănci, c#t 2i *n romanul Noaptea de S n!iene. 3alorile !pirituale, antii!tori!te 2i antipolitice promo%ate de 'liade au continuat !) anime proiecte culturale 2i dup) 1990, moment in care a (re)do,#ndit un !tatut de autor mitic. 4ndeo!e,i *n r#ndul tinerilor, care, rede!coperind concomitent li,ertatea religioa!), literatura anta!tic) 2i ronda !peci ic) t#n)rului 'liade au rede2teptat intere!ul pentru opera 2i %ia1a autorului. Opere ştiinţifice  "oga# $ssai sur les origines de la %ysti&ue indienne (1936)  'os%ologie (i alchi%ie )a)iloniană (1937)  'o%entarii la legenda %e(terului *anole (1953)  +rait, d-histoire des religions (1959)  Le Sacr, et le Profane (19(6)  Aspects du %ythe (1963)  Le %ythe de l-,ternel retour (1969)  Le 'ha%anis%e et les +echni&ues archa.&ues de l-e/tase (1975) Opere literare  *aitreyi (1933)  Întoarcerea din rai (1935)  Huliganii (193()  Do%ni(oara 'hristina (1936)  Nuntă 0n cer (1938)  Pe strada * ntuleasa (1968)  6a 1ig)nci (1969)  Noapte de S n!iene (1971)  1ătr nul (i )irocratul (1975)  2o%anul adolescentului %iop Lucrările publicate în limba română  2o%anul adolescentului %iop, !cri! *n 1927, pu,licat de /ircea 7andoca a,ia *n anul 1989, edi1ie curent), 7umanita!, 2005

edi1ie curent) 7umanita!. 1971  În curte la Dionis. 1959. 1929 edi1ie curent). 2003  Alchi%ia asiatică. 1953. editat 2006  4nsula lui $uthanasius.  Întoarcerea din rai. roman indian  5ceanografie. edi1ie curent) 7umanita!. 1950 edi1ie curent) 7umanita!. 1950. 2005  Noaptea de S n!iene. 1937  9rag%entariu%. 1980. 1953 *n antologia 9rumul !pre centru. 1936. 1968. 9e!pre :om#ni. a doua. 19(2  Na(teri (i rena(teri.a portughe")  "oga. edi1ie curent) 7umanita!. 2005 Lucrările publicate în limbi străine  5s 2o%enos8 latinos do 5riente. 1991  4ndia.al%o/is la 3enghis Han. 1933. 1937 te-t integral *n antologia Dru%ul spre centru. !cri! *n 1952. $ni%er!. 1977. 2003  Huliganii.ile rance") 2i rom#n)  +ehnici ale "oga. 1991  7arpele. 2003  Solilocvii. 1932  /aitre8i. $ni%er!. 1953. edi1ie curent) 7umanita!. 2003  Do%ni(oara 'hristina. 1935. 3audea%us. 1935. 1938  Nuntă 0n cer. 1935. 1935. 1966  *itul eternei re0ntoarceri. Ne%urire (i li)ertate. 2003  *itul reintegrării. edi1ie curent). 1986 . 1936 edi1ie curent) 7umanita!. edi1ie curent) 7umanita!. 1959  7a%anis%ul (i tehnicile e/ta!ului. edi1ie curent) 7umanita!. 19(6  +ratatul de istorie a religiilor. 19(7  4storia credinţelor (i ideilor religioase. 1991  Pe strada * ntuleasa. 2003  'aietele %ahara6ahului. 2003  'os%ologie (i alchi%ie )a)iloniană. 2003  7antier8 2o%an indirect. latinii orientului. 19(5  9ăurari (i alchi%i(ti. edi1ie curent) 7umanita!. edi1ie curent) 7umanita!. 1935. 1958  "oga. 2005  +inereţe fără tinereţe8 Nouăspre!ece trandafiri. 2005  4sa)el (i apele diavolului. apare !imultan *n lim. 1970  *ituri8 vise8 %istere. 1962  De la . 7umanita!. 2003  Nopţi la Sera%pore. apare *n lim. 1938  Secretul doctorului Honig)erger. 1929. 2003  Lu%ina ce se stinge. 1952  :urnal portughe!. edi1ie curent) 7umanita!. 7umanita!. 19(8  *efistofel (i androginul. 2003  'o%entarii la Legenda *e(terului *anole. 1976-1983  1riser le toit de la %aison. 1952  Sala!ar (i revoluţia 0n Portugalia. 193(. ed. $ni%er!. 193(. 193( te-t integral *n antologia 9rumul !pre centru. edi1ie curent) 7umanita!. edi1ie curent) 7umanita!. 19(1  4%agini (i si%)oluri.

ndia. . inainte de a !e muta in ca!a lui Den. din per!pecti%a per!ona0ului @ narator. 9acia.la per!pecti%) temporal) pe care per!ona0ul @ narator o are a!upra e%enimentelorA contemporan) 2i ulterioar). al atingerilor. dar la cina !e !imte tul. 6a inceput +llan nu e!te impre!ionat de /aitre8i. 1969 Opere memorialistice  :urnal. Deductia continua cu 0ocul cartilor. de c)tre per!ona0e.ndia incepu!e re%olutia. . un roman al autenticităţii 2i al e perienţei.uB !i la +!!am.iogra ia !a)  :urnal portughe! (i alte scrieri. Carendra Den intentionea"a !a-l adopte ca iu pe +llan. in timpul con%ale!centei. "ema romanului e!te iu.i. dar 2i un roman e otic! *aitreyi e!te un roman modern subiectiv. iar impo!i. +he <uest ( titlul %er!iunii *n lim. !untA in ata . /i!terul eroinei e!te in init. religie 2i mora%uri. pentru ca in . cand e!te %i"itat de inginer !i de iica lui !i la cina la care il in%ita Den impreuna cu "iari!tul rance" care pregate!te o carte pentru . in Calcutta. 2006  Încercarea la)irintului.ila clari icare pe calea luciditatii !i autoanali"ei care il caracteri"ea"a ii intretine lui +llan intere!ul .il).. #ezumat$ 3enit in .. 2000.engale") *n care p)trunde europeanul.urgh. Con!truc1ia di!cur!ului narati% con!t) *n du. Erimele intalniri ale lui +llan cu /aitre8i. ed.olna%e!te de malarie !i e!te !pitali"at.lioteca. a unor e-perien1e de initorii. autenticitatea iind redat) prin e-primarea <e-act)=. cu !inceritate.. *n plan interior. po%e!tea ne ericit) tr)it) de +llan 2i /aitre8i amintind de :omeo 2i >ulieta !au ?ri!tan 2i .ndia. ap)rut *n anul 1933. a tr)irii unor e-perien1e de %ia1) <ade%)rate=. Cand !e muta in ca!a lui Den. de analiză psihologică deoarece depla!ea") intere!ul !pre e!tetica autenticit)1i. +llan receptea"a realitatea ca un european !i crede in complotul amiliei Den care ii incura0ea"a apropierea de /aitre8i. la !pital. de analiză psihologică. /aitre8i declan!ea"a in%oluntar 0ocul !eductiei. /ai intai de!enator tehnic. cand ii !e!i"ea"a taina apturii !i ii aude ra!ul de emeie !i de copil in acela!i timp. +llan. Cu loarea ro!ie pe care i-o o era tanarului.ndia pentru a a la cat mai multe de!pre acea!ta tara !i pentru a-!i ace o cariera.. 0ocul pri%irilor. :omanul are cinci!pre"ece capitole. e!te un roman modern subiectiv. dou) %olume. il in%ita pe +llan !a locuia!ca in ca!a lui. in 0ungla !e im.nginerul hindu! Carendra Den. 4n ace!t cadru !ocial e-otic !e de! )2oar) idila dintre cele dou) per!ona0e at#t de di erite ca ra!). dou) %olume  *e%orii. cu !tudii !tralucite la 'din. !cri!ori.urat de ea. . dupa ce cre"u!e la inceput ca Den %oia !a-l in!oare cu iica lui. apoi in!arcinat !a !upra%eghe"e lucrarile la ?am. cand Carendra Den alege carti pentru Craciun. "itlul c)r1ii coincide cu numele per!ona0ului principal eminin @ /aitre8i @ con!iderat) de critica literar) cel mai e-otic per!ona0 eminin din literatura rom#n). 1991( auto.!olda. iar apoi !a !e mute cu toata amilia in +nglia. in . Ee langa a0utorul pe care i l-ar da tanarului engle" aptul de a locui intr-o amilie.a rance") e!te La Nostalgie des 5rigines). tanarul engle" +llan e!te anga0at la o !ocietate de canali"are a deltei. iar *nt#mpl)rile !unt relatate la per!oana . :omanul *aitreyi de /ircea 'liade. 9ar +llan a la mult mai tar"iu de la /aitre8i ade%aratele intentii ale inginerului. ed. elemente auto.irea incompati. 2006. *aitreyi e!te un roman e-otic datorit) a!pectelor !ociale din Calcutta 2i din amilia . al mainilor.iogra ice).i.liotecii. '!te un roman al e-perien1ei 2i al autenticit)1ii pentru c) %alori ic) tr)irea c#t mai inten!). 7umanita!. 7umanita!. nara1iunea concentr#ndu-!e a!upra e%enimentelor %ie1ii interioare. autorul utili"#nd elemente care 1in de realitate (0urnalul din .

+llan !e retrage in 7imala8a pentru o de"into-icare !entimentala.e. /aitre8i a a%ut alte trei iu.u moare in urma unor cri"e de ne. Cha. Brutali"ata de tata.urat atatG).irii dintre cei doi. Eompiliu Con!tantine!cu reali"ea") un portret al etei *n care !puneA <I /aitre8i e!te o emeie 2i un mitH e!te mai ale! un !im.!aac ii con irma aptul ca trai!e alaturi de /aitre8i iu. iar ca!atoria cu cine%a din a ara ca!tei !ale ar i in!emnat degradarea intregii amilii. *n di eritele etape ale iu. tanara %a o icia logodna lor. Carendra Den a la de iu.unie. martira0ul in ca!a inginerului DenA tatal or. iu. ea !e da %an"atorului de ructe.!tan1) tare. Fma tur.= Erin caracteri"are direct). poet). apoteo"a (F!u erinta meaG. copil 2i emeie *n acela2i timp.irea celor doi !i rupe echili. +. ro!tind catre cer !i pamant legamantul drago!tei. 9i erenta dintre cele doua mentalitati.ile ca!te indiene. aer.engale").iri. 'l !e mulea"a dupa pre erintele ei !pirituale. loare. ci murdarieG).a un inal de!chi!. /aitre8i *2i a!um) tragedia iu. mult mai rumoa!) I=.!oluta. toate de ordin !piritualA iu.e!cG. ara !piritualitate (Fnu drago!te.ila. !perand ca %a i alungata din ca!a. cre"and ca a!a !e %a putea ca!atori cu /aitre8i. e!te initiat !i con%ertit. naratorul reali"ea").iri *n lumea !a. Eentru /aitre8i.rahmanilor. alungandu-l pe +llan.engale"e.pentru ea. in!talarea (Fma amu" doarG). 'a *l ini1ia") pe +llan *n iu. aromitoare ca *n!e2i par umurile orientale. cu . preocupat) de ilo"o ie.rul cuplului. 9e!i cu luciditate !i cu !pirit de anali"a.ire. dar nu !unt indrago!tit de eaG).u.ire a celor doi tineri. a .ol al !acri iciului *n iu.ndia ii apare ca o i". numindu-lA !oare. . atunci.irii mi!tice. /aitre8i %a ramane pentru europeanul rational o eterna o. iar iu.!er%e rumu!e1ea e-otic) 2i !) !e !imt) atra! de ea 2i de mi!terul care o *ncon0oar) </aitre8i mi !-a p)rut.irii. &itate$ .e!te. Maitre%i. deoarece ea e!te !ingura care cuno2tea interdic1iile 2i urm)rile ace!tei iu. cre!terea (Fnici o emeie nu m-a tul. 9in cau"a !urorii mai mici. :uptura aduce !upliciul. inaintea lui +llan. Caracteri"area indirect) a etei !e con!tituie treptat.u"ele c)rnoa!e.engale"). *ncep#nd !)-i o.irea a. %e!timenta1ia 2i calit)1ile.!e!ie !i enigmaH ramantarile lui +llan ac ca romanul !a ai. G"eu de aur !i din pietre !cumpeG.irii pa!agere cu >enia .. F%ra0it !i indrago!titG). 'a il !acrali"ea"a pe +llan. ge!turile. /aitre8i !im. unde trairea in plan contemplati% ii permite puri icarea. tra%er!and toate etapele iu. 'pi!odul iu. ca un ruct trecut *n copt= ca mai apoi acea!t) impre!ie !) i !e !chim. apreciat) *n cercurile intelectuale . 6a *nceput nu i !e pare rumoa!) Fcu ochii ei prea mari 2i prea negri. *n cultura oriental) 2i *n !acralitate.i!e copacul !apte run"e. cre!cut) prea plin. +dole!centa .n !chim.aiatului de la templu. tr)ind cu o inten!itate 2i un armec de !u. eroina romanului e!te cel mai e-otic per!ona0 eminin din literatura rom#n). +llan parcurge drumul cunoa!terii prin ero!. pentru a de"lega pacatul de care !e !imtea %ino%ata. +!t el. e-ponenti ai ace!tor mentalitati. in incercarea de a-l rega!i pe +llan. Elecarea din .ura.iriiA inceputul (Geu n-o iu.irile lui +llan u!e!era doar trupe!ti.a%ire.ire.i ?aBBur !i are amintirea . /i!terul e!te a!cun! *n !u letul adole!centei.ia acum el a la ca o ca!atorie cu /aitre8i era inaccepta. la 6acuri. %rea chiar !a treaca la hindui!m. 9upa ce i !e daruie!te noaptea lui +llan. +llan !e la!a prin! in mre0ele 0ocurilor /aitre8iei. /aitre8i ia a!upra-!i toata %ina. orientala !i occidentala.oala. e!te pu!a in e%identa de conceptia de!pre iu. din aptele. tot mai himeric=. cu !#nii puternici de ecioar) . Cha.irea *n!eamn) !acri iciu 2i rodnicie. a%and-o ca initiatoare pe /aitre8i.oli"ea") mi!terul eminit)1ii. %ia1a e!te iu. pe care europeanul o cucere2te *n!) nu reu2e!te !)-i de!lu2ea!c) taina. deoarece ea apartinea celei mai no.ire. pe guru :o. <!u let nep)trun! 2i ne*n1ele!. ma a!cinea"a. ge!turile 2i cu%intele ei c#t 2i din rela1ia eroinei cu celelalte per!ona0e. dar !acri iciul e!te inutil. . 6egamantul !i inelul cu cei doi !erpi inlantuiti !unt do%ada ca /aitre8i cunoa!te armecul iu. mai multe portrete care *i redau chipul.

de aceea m-am lo%it de toate pragurile 2i m-au du! %alurile cum au %rut. ci !ete de mine totH ar i %rut !a treac) *n mine toat). !)-l cape1i !au !)-l cucere2ti. care nu are nimic dea ace cu ochii. o.= F' oarte greu !) ai ce%a cu ade%)rat.= F.)tr#n. = F+m o!t un om moral. dec#t po!ed)m. +m iu. de2i porne2te prin ei. a2a cum trecu!e !u letul ei. n-am 2tiut !) !acri ic totul pentru un !ingur !#m. de acea %oin1) luid).e2ti mai mult 2i !u eri mai pu1in.!er%am 2i m) l)!am prin! de pri%irile ei.ure de ade%)r !au de %ia1). iu.= . /ai mult ne *nchipuim c) po!ed)m.it *ntotdeauna pe mai multe planuri.= FC#nd e2ti .FCu mai era !ete trupea!c) aceea. de aici mi !e trag toate tragediile.