You are on page 1of 0

Nr. 95 / 15.01.

2013
NOTA DE PROBLEME (1)
privind miscarea personalului didactic


Doamna /domnule director,Va transmitem Metodologia mobilitatii personalului didactic, aprobata prin OMEN nr 5351/2013,
, Ghid al


(I) Este foarte important ca pentru :

-p 21
---Liceul Auto, Scoala Stefan
cel Mare etc); se vor trimite la ISJ
cadrelor didactice pentru care se vor modifca deciziile
-
ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante public

repartizate aceste cadre didacti
. -au
liului de
21 ianuarie 2014)
-
evid --- -
---

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
- 14.02.2014 --- (cf graficului de mai jos)---

- --- od (cf graficului de mai jos)---

- --- (cf graficului de mai jos)---

-
aza art 253 din Legea


(II) Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de
numire/transfer) pentru anul scolar 2014-2015, dupa urmatorul grafic:
8 ianuarie 2014 : unitatile scolare de pe ruta Calarasi Radu Voda plus Cuza Voda, Vilcelele,
Independenta, Alexandru Odobescu, Stefan Voda);
Miercuri 29 ianuarie 2014 : gradinitele cu personalitate juridica (din tot judetul) ;
Joi 30 ianuarie 2014 : unitatile scolare din municipiul Oltenita
;
: unitatile scolare de pe ruta Calarasi - Ulmeni;
Miercuri 5 februarie 2014 : unitatile scolare de pe ruta Modelu-Borcea si Dragalina-Stefan cel Mare;
Joi 6 februarie 2014: unitatile scolare din zona Lehliu ;
Marti 11 februarie 2014: unitatile scolare din zona Oltenita
Miercuri 12 februarie 2014: liceele imnaziale din municipiul Calarasi ;

- 4-2015.
- -

-
- 4-2015.

In perioada urmatoare vom trimite tuturor unitatilor documente suport necesare ptr activitatea de
mobilitate a personalului didactic (cereri tip, modele de documente, machete etc)
.


Inspector Scolar General, ,
Prof. dr. Constantin TudorInspector Managementul Resurselor Umane,
Prof. Nicusor Calin
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)