You are on page 1of 4

Proiect didactic

Data desfăşurării: 09.10.2012 Profesor: Elena Gorea - Cebotaru Unitatea de învăţămînt: Gimnaziul Drujba Clasa: a VIII-a Tema: Unificarea Italiei Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a cunoştinţelor noi Metode şi procedee: comparaţia, argumentarea, explicaţia, lucrul în grup, mozaic, studiu de caz, discuţia dirijată, analiza documentelor. Mijloace didactice: manualul şcolar ,,Istoria” clasa a VIII-a, postere, dicţionar explicativ, harta ,, Europa ,,Europa sec. XIX” Competenţe specifice:  De a sistematiza cunoştinţele elevilor despre unificarea şi consolidarea statului Italian.  Să localizeze în timp şi în spaţiu evenimentele şi fenomenelor studiate. Obiective operaţionale: O1. Să localizeze pe hartă regatele Italiei; O2. Să ordoneze pe axa cronologică principalele evenimente istorice în procesul Unificarea Italiei O3. Să aprecieze în baza imaginilor şi documentelor din manual, semnificaţia personalităţilor istorice, în procesul Unificării Italiei. O4. Să studieze activitatea revoluţionară a lui G. Garibaldi evidenţiind principalele evenimente.

Selectaţi din textul . pag. 2.Consolidarea Regatului Sardiniei” ideile principale cu referinţă la cauzele intensificării mişcării de unificare Activi Elevul de serv Elevii explică jumătate de c jumătate de c noţiune. activităţi.71 1. Demonstraţi prin 5 argumente necesitatea unificării Italiei 3. Evocarea O1 7 min Elevii localiz apoi răspund exprimîndu-ş Realizarea sensului 5 min. 2. Elevii a 3. Noteaz lecţiei . Profesorul anunţă tema.Franţa”.  naţionalism Discutînd în perechi formulaţi varianta finală şi le compară Profesorul dialoghează cu elevii  Localizaţi pe hartă Regatele Italiei  Ce urmări a avut războiul franco-sardo-austriac din 1859  Ce rol a jucat Congresul de la Paris în intensificarea procesului de unificare Profesorul controlează tema de acasă: .Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei 1 Moment organizatoric Obiective operaţionale 2 Timp 3 1 min.  Datează şi pune pe axa timpului următoarele evenimente istorice ..Congresul de la Paris Elevi îndepl însărcinare in 1856 186 1861 .. Elevii c îndepli 1 2 O2 3 5 min 4 Propune un şir de însărcinări individuale (la tablă şi în caiete). Elevii relatea materialul pre 1. 2 min Activitatea profesorului 4  Ordonează clasa  Notează absenţele Propune elevilor să explice noţiunile:  absolutism. obiectivele lecţiei.

II grup  Rolul lui G. Elevii se grup însărcinarea p o Camillo C o Emmanue o G. 2. G.2 Arătaţi care au fost motivele ce l-au determinat pe Cavour să fie categoric împotriva realizării unităţii italiene pe cale revoluţionară.Fondarea primului Parlament italian .O3 5 min .Elevii din cl doua însărcin 1. parlament bicameral Rog elevii să deschidă manualele la temă şi să citească. Emmanuel II. 1 Ce rol a avut Garibaldi. Elevii stud îndeplineş postere. răspunsurile c încît să se realizeze instruirea reciprocă. Fiecare grup va primi cîte o însărcinare.Apoi reorganizez grupurile astfel. în procesu de unificarea a statelor italiene? Nr.4 – Determinaţi în baza documentelor pe .Propun elevilor să se numere de la 1-4. Otto von Bismark . Compară r trăsăturile dintre aces 2 min. punc Nr. Elevii fo . care au contribuit la realizarea Unificării Italie o Camillo Cavour. Divizează clasa în 2 grupuri. Determinaţi personalităţile istorice. Napolion III.Garibaldi. I grup  Rolul lui Cavour în unificarea Italiei. a Repartizez elevilor cîte o fişă cu În echipe fi însărcinare la fiecare grup.Unificarea Italiei Definiţi termenii şi formaţi cîte un enunţ: plebiscit. AlexanderII. monarhie constituţională. Garibaldi în unificarea Italiei Identificaţi trăsăturile comune ale acestor două personalităţi.Garibal 1 Reflecţia 2 O4 3 4 5 min. Nr.3 – Consideraţi că Garibaldi a ales corect priorităţile în împrejurările create în Italia la 1859? Argumentaţi răspunsul..Războiul dintre Prusia şi Austria . Nr.

Evaluarea finală 3 min.cît de justificate acţiunile lui Garibaldi ca apărător al Republicii Roma contra invaziei franceze Debrifarea 3 min.  Argumentaţi prin 2-3 exemple Elevii răspun importanţa istorică a unificării acumulate la Italiei Evaluarea se efectuează în baza Elevii eva obiectivelor trasate pe parcursul lecţiei.5 2. 1.3. Activităţi 1. Realizarea unui eseu cu tema: „Rolul personalităţii în constituirea statelor naţionale” Notează Sarcini pentru extindere 2 min . acumulate Se notează cei mai activi elevi şi comentează notele.