You are on page 1of 6

Kursformalia fr kursen CSR baserat p kvalitetsutveckling, 7,5 hp halvfart, VT 2011

Vlkommen till kursen CSR baserat p kvalitetsutveckling! Hoppas att du har haft en bra start p det nya ret och vren, jag heter AnnaLena Berglund och ska leda dig genom kursen.

Kursens upplggning
Eftersom kursen r en distanskurs r den lite annorlunda upplagd n en traditionell hgskolekurs med frelsningar och tentamina. Tonvikten ligger p tillmpning, vilket i sjlva verket passar mnet alldeles utmrkt. Det innebr att du mste studera in en del material teoretiskt p egen hand inlrningsproceduren r tnkt att vara som fljer: I) II) III) Studera in teorier frn kurslitteraturen, Studera tillmpningar genom de srskilda kurskompendierna som finns upplagda p kurshemsidan i Portalen, Tillmpa kunskaperna och frdigheterna frn I) och II) fr att lsa ett antal inlmningsuppgifter. Inlmningsuppgifterna utgr din redovisning av kursen och r underlag fr examination och betygssttning.

Det hr betyder att du s snart som mjligt sjlv mste brja fundera p din nrmilj; hemma, jobbet, freningen och kommunen dr du kan tillmpa dina nyfrvrvade kunskaper och som utgr vningsobjekt fr dina inlmningsuppgifter. Kursen r uppdelad p tv huvudmoment med sammanlagt fem inlmningsuppgifter: 1) Bakgrund och Nulgesanalys (tv inlmningsuppgifter, 1,5+1,5 hp),

2) Systematiskt Frbttringsarbete och CSR (tre inlmningsuppgifter,


1,5+1,5+1,5 hp).

Kurslitteratur
Fr kursen behver du skaffa tv kursbcker: Bergman, B. & Klefjs, B. (2007) Kvalitet frn behov till anvndning Studentlitteratur, Lund (ISBN 978-91-44-04416-3)

Grafstrm, M. Gthberg, P. Windell, K. (2008) CSR: Fretagsansvar i frndring Liber AB, Malm (ISBN 978-91-47-08753-2)
vriga dokument P kurshemsidan i Portalen kommer det dessutom att finnas ett antal dokument som hjlp fr att studera in teorin och tillmpa den. Kurskompendierna r det huvudsakliga hjlpmedlet men du behver ven ngra andra dokument som kommer att lggas ut p kursportalen. Utver kurslitteraturen och ovan nmnda dokument kommer jag med strsta sannolikhet att lgga upp en eller annan liten skrift dr jag tar upp ngon intressant verksamhetsutvecklingsfrga frn ett mer vergripande perspektiv. De r inte avsedda att ing i kurslitteraturen utan r mer tnkta att utgra en idbank infr ditt eventuella arbete med CSR, SR och ISO 26 000 i din framtida yrkesutvning.

Detaljerad kursplan
Den detaljerade kursplanen med utgngspunkt frn inlmningsuppgifterna ser ut s hr:
Mom. Lsanvisningar Bergman & Klefsj, ls minst kap.1, 2, 10, 17, 22 sid. 564568, 23 sid. 632636. Grafstrm et al, ls hela boken, minst kap. 1-4. Nulgesanalys Vad r hllbar 2011-04-28 utveckling fr dig hemma, i din kommun och p jobbet? Frbttringskunskap 2011-05-12 Var str Du? Inl.uppg. Omfattn. Deadline Uppgifts beskrivning

1a

1,5 hp

Bakgrund Varfr mste Du gra 2011-04-14 ngot?

1b

1,5 hp

Bergman & Klefsj, ls minst Kap. 10. 14, 15, 22. 2 Grafstrm et al, ls minst kap. 5-9.

2a

1,5 hp

2b

1,5 hp

2c

1,5 hp

Frbttringsarbete Hur kan din utveckling 2011-05-26 nrma sig hllbar utveckling? Kamratgranskning 2011-06-02 Kamratreflektion

Som synes r det ganska tight s det gller att komma igng direkt! En 7,5 hp kurs krver normalt ca 200 timmars arbete. Inlmningsuppgifterna kan ses som mindre projektarbeten dr du kan behva fundera p din omgivning och diskutera med berrda personer. Tnk p att sdant kan ta sin lilla tid!

Kursuppgifter
Uppgift 1A- Varfr mste du gra ngot? Syftet med den hr uppgiften r att skapa medvetenhet om vad som hnder med vr jord. Du ska kartlgga bakgrunden till varfr Du skulle behva gra ngot sjlv. Beskriv vilka de viktigaste hoten r generellt och hur de pverkar din nrmilj? Du ska ocks beskriva hur Du berrs i ditt eget hushll, din kommun och p ditt fretag/arbetsplats av det som hnder? Du ska ven beskriva vilka drivkrafter som finns fr att skapa ett kat ansvarstagande fr ekonomiska, miljmssiga och sociala frbttringar.

Uppgift 1B Vad r hllbar utveckling fr dig hemma, i din kommun och p jobbet? Syftet med den hr uppgiften r att Du ska identifiera vad som r organisatoriskt socialt ansvar fr dig hemma, i din kommun och p jobbet. Beskriv de viktigaste aspekterna. Fr att lsa uppgiften br du anvnda arbetsstt och verktyg som brainstorm, fiskbensdiagram och andra lmpliga kvalitetsverktyg. Uppgift 2A Var str Du? Syftet med den hr uppgiften r att Du ska identifiera gapet mellan hllbarhet och nulget. Frsk relatera ditt och dina organisationers hllbarhet till ditt sociala ansvar. Du br lsa uppgiften genom att anvnda kvalitetsverktyg fr att gra datainsamlingar och jmfra nskad niv med nulget. Vlj ut ngra omrden hemma, p jobbet och/eller i kommunen. Hur snabb r frbttringstakten r utvecklingen hllbar? Hur skulle en hllbar niv se ut fr viktiga aspekter och hur fort mste Du/Ni n den? Anvnd lmpliga arbetsstt och verktyg frn kurslitteraturen. Uppgift 2B Hur kan din utveckling nrma sig hllbar utveckling? Syftet med den hr uppgiften r att Du ska lra dig att identifiera de vanligaste hindren fr att du ska kunna frbttra din hllbarhet hemma, i kommunen och p jobbet. Du fortstter hr arbetet frn 2A genom att fresl frbttringar. Presentera frslag fr hur Du/Ni skulle kunna frbttra prestanda hemma, i kommunen och p jobbet. Vad kan Du gra i dina olika roller? Uppgift 2C Kamratgranskning Syftet med den hr uppgiften r att du ska frdjupa dina kunskaper om organisatoriskt socialt ansvar och frbttringsarbete genom att reflektera ver hur en av dina studiekamrater har lst uppgiften. Du ska kommentera hur din kamrat har tolkat teorin, sin organisation och hur detta r gjort i frhllande till din tillmpning. Du ska ge konstruktiv kritik och Du ska strka dina argument med hjlp av vad du lrt dig. Om du kan, ge frslag p ett annat angreppsstt, tolkning och frbttring.

Skriftliga redovisningar
Du redovisar varje inlmningsuppgift med en skriftlig rapport som du laddar du upp lngs ner i uppgiften p kurshemsidan i Portalen. Du har faktiskt nda till kl 08:00 dagen efter i tabellen angiven dag p dig att skicka upp den! Normalt fr du ett utltande med betyg och en kort skriftlig kommentar inom en vecka efter deadline. Om du fr problem att hlla deadline kan dispens ges i mmande fall om du kontaktar mig i god tid innan jag kan inte garantera nr du fr din redovisningsrapport behandlad om du bara lter bli att skicka upp den utan att

ha vidtalat mig innan! Frsenad inlmning innebr dock alltid ett visst pongavdrag. Det stlls inga krav p hur mnga sidor rapporten ska innehlla utan bedmningen grs p innehllet: med andra ord kvalitet framfr kvantitet. Du vljer i princip sjlv hur den ska vara strukturerad, men den mste uppfylla vissa innehllsmssiga minimikrav fr att bli godknd se nedan. Det r dessutom viktigt att jag kan se att du har frsttt teorin, hur du tillmpat den och vilka slutsatser du dragit. Rapporten kan annars utformas som om den analyserade organisationen r lsare och mlgrupp.

OBS: P grund av begrnsningar i distansplattformen kan rapporten


endast omfatta ett dokument, eventuella bilagor mste drfr vara infogade i dokumentet. Du kan ven packa dina dokument filer i en ZIPfil. Dessa begrnsningar gr ocks att om du skulle behva komplettera ngon uppgift skicka den kompletteringen p mail till mig eller ndra i original dokumentet och lmna in uppgiften p nytt. Detta pga att tidigare inlmnat material inte sparas p hemsidan.

Det som din rapport absolut mste innehlla r: Titel p ditt dokument, ditt eget namn, namnet p kursen (CSR baserat p kvalitetsutveckling, 7,5 hp halvfart, VT 2011) samt namn och nummer p inlmningsuppgiften, Kort sammanfattning av arbetet Innehllsfrteckning Syfte och ml med uppgiften, avgrnsning Presentation av din bakgrund och nrmilj (tillrcklig fr att frst rapporten) Metodbeskrivning (hur Du gtt tillvga) med hnvisning till teori Resultat av din tillmpning Analys av resultaten Diskussion mot bakgrund av teorin Referenser

Det ska framg i referenslistan vilka kllor som anvnts och fr litteratur ven sidnummer. Referenser kan anges enligt fljande exempel: Enligt Bergman och Klefsj (2007:xx) r kvalitet viktigt eller kvalitet r viktigt (Bergman och Klefsj 2007:xx), dr xx str fr sidnummer. Utan att verarbeta det akademiska lgger vi stor vikt vid att du skiljer p ditt eget tyckande och det/den som du refererar till. Eventuella bilder som du anvnder ska ha figurtext och kllan ska framg eller om det r en egen tolkning. Samtliga skriftliga, digitala och muntliga kllor ska redovisas. Vi brukar anvnda Harvardsystemet nr vi refererar.

Examination och betyg


Examination och betygssttning sker helt med utgngspunkt frn dina skriftliga redovisningar av inlmningsuppgifterna. Bedmning och betygssttning av varje redovisning sker enligt fljande mall: 1. TEORI: Du skall visa att du frsttt den teori och litteratur som hr till mnet, genom att knyta teorierna till din redovisning. Stor vikt lggs vid att en frstelse fr helheten framgr. Det handlar inte om att skriva om eller planka lrobckerna, men du br sammanfatta viktiga delar och referera till det som r relevant. Fr att det skall bli mjligt att bedma relevansen s br du ange sidhnvisningar. Teorin ger max 25 p; 2. TILLMPNING: Du skall tillmpa relevanta och av dig valda delar av teori/litteratur p den studerade nrmiljn och beskriva det du gjort och dina resultat s objektivt som mjligt. Tillmpningen ger max 40 p; 3. ANALYS AV RESULTATEN: Vad visar resultaten frn din tillmpning? Granska dem kritiskt. Var ditt tillvgagngsstt bra och kan det frklara de resultat du ftt? Gr det att dra ngra slutsatser? Vad skulle g att frbttra? Analysen ger max 10p; 4. DISKUSSION/REFLEKTION: Diskutera hur teorierna stmmer eller inte stmmer med din verklighet. Du br gra egna reflektioner kring nrmiljn och den tillmpning av teori/litteratur som gjorts. Verkar teorin anvndbar, gick den att tillmpa i ditt fall? Gick arbetet som du tnkt? Om inte, vad kan det bero p? Vad var det viktigaste du lrde etc? Diskussionen ger max 10 p. 5. PRESENTATION: Bland annat layout, sprk, anvndning av bilder, kllhnvisningar, lsbarhet och allmnt intryck bedms. Presentationen kan ge max 5 pong. 6. INLMNING: Inlmning i tid max 10p Med hnsyn till pongsumman frn bedmningen betygstts varje redovisning med Vl Godknd (VG), Godknd (G) eller Underknd (U), dr < 60 p = U 60 - 79 p = G 80 - 100 p = VG Om du fr <60 p p en uppgift eller om du fr noll (0) pong p ngot av bedmningskriterierna mste uppgiften kompletteras. Betyg ges ven fr varje enskilt moment. P samma stt som fr de enskilda inlmningsuppgifterna anvnds begreppen Vl godknd, Godknd och Underknd. Fr betyget Godknd krvs att du har alla moment r godknda. Fr betyget Vl godknd krvs dessutom att minst hlften av momentpongen har betyget Vl godknd.