You are on page 1of 73

CLIVET TALK.

COMPACT
ELFO ENERGY SMALL application

lti Mu liz er m de
tatastur base EJ-T 20-07-2006 WSAT EE WSAN EE WSA WSN WSH WSHN Enheter utstyrt med: 1 KOMPRESSOR Oppdatert med firmware utgivelse : EJ-b 21-07-2006

Manual kode MS04N001NO - - 02

KONTROLL SYSTEM MANUAL

Merk: All informasjon som ansees som relevant for bruker / driftansvarlig, er oversatt til Norsk.
All annen informasjon, som vedrrer innstallasjon og igangkjring er beholdt p originalsprket.

lti Mu liz er m de o

lti Mu

liz

er

m de

INNHOLD
1 2 3 4 SIKKERHET ...........................................................................................6 OPPDATERING AV PARAMETERVERDIER...................................................6 HOVED EGENSKAPER .............................................................................7
3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 VALGMULIGHETER .............................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. PWM MODUL FASE KUTT..................................................................................................................................8 KONVERTER MODUL RS-485 ................................................................................................................................8 BASE MODUL..........................................................................................................................................................9 PLUG-IN EKSPANSJONS MODUL .....................................................................................................................11 LED TASTATUR.....................................................................................................................................................12 TASTATUR ...........................................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. FJERNTABL.........................................................................................................................................................17

BLOKKSKJEMA OVER SYSTEMET MED TILLEGGSFUNKSJONER ...................8

lti Mu
5 6 7 8 9
9.1 11.1 15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 18.1

TILKOBLINGER .................................................................................... 18 START AV ENHETEN ........................... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. FORANDRING AV SETTPUNKT................................................................ 19 STATUSER........................................................................................... 20 ALARMER ............................................................................................ 21
SLETTING AV ALARM LOGG ...............................................................................................................................22

10 ALARM LOGIKK.................................................................................... 23
10.1 LAV TRYKK ALARM BEHANDLING ......................................................................................................................23 10.2 VARME LAV TRYKK FOR-ALARM........................................................................................................................23 10.3 FROSTSIKRING GRENSEVERDI..........................................................................................................................23 10.4 FROSTSIKRING FOR-ALARM...............................................................................................................................23 10.5 FROSTSIKRING ALARM .......................................................................................................................................23 10.6 FROSTSIKRING VARMEELEMENT......................................................................................................................23 10.7 FROSTSIKRING BEHANDLING I DE FORSKJELLIGE TYPER UTSTYR.............................................................24 10.8 STRLE PANEL VANN FROSTSIKRING SIKKERHET.........................................................................................24 10.9 KJLE GRENSE ALARM.......................................................................................................................................24 10.10 SJEKK AV VANNET VED T KONGRUENS.........................................................................................................24 FLEREVEIS VENTIL FOR VARMT TAPPEVANN..................................................................................................26

11 STYRBARE SYSTEM ALTERNATIVER ....................................................... 26 12 SETT-PUNKT STYRI NG .......................................................................... 27


12.1 KORRIGERING AV SETTPUNKT..........................................................................................................................27 12.1.1 KORREKSJON FOR UTVENDIG TEMPERATUR............................................................................................27 12.1.2 KORREKSJONON AV ENTALPI........................................................................................................................30 12.1.3 KORREKSJON AV VANN RESET .....................................................................................................................31 12.2 BERGENING AV TOTAL SETTPUNKT ................................................................................................................31

13 VEDLIKEHOLD SETTPUNKT ................................................................... 32 14 KOMPRESSOR TIMING .......................................................................... 32 15 KOMPENSASJONER .............................................................................. 33


KOMPENSASJON AV LASTEN ............................................................................................................................34 KOMPENSASJON AV PAUSE STYRING..............................................................................................................35 KOMPENSASJON AV VARIGHET........................................................................................................................35 KJLING................................................................................................................................................................36 VARME...................................................................................................................................................................37

16 TEMPERATUR KONTROLL ...................................................................... 36

17 DIGITAL SCROLL MODULERENDE KOMPRESSOR ..................................... 38 18 ELEKTRISK VARME KONTROLL.............................................................. 43


VARMEREELEMENT SOM INTEGRERT ELEMENT ............................................................................................43 4

liz

er

m de

18.2 18.3 18.4 18.5 a. b. c. d. e. f. g. h. 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 21.1 21.2 21.3 21.4 22.1 22.2 22.3 22.4

ELEKTRISKE VARMEELEMENT SOM ERSTATTNING FOR KOMPRESSOREN ...............................................43 HOVEDREGULERENDE KOMPONENT VED VARME .........................................................................................43 EFFEKTBEGRENSNING P UTVENDIG TEMPERATUR ....................................................................................44 ANALOG UTGANG BEGRENSNING.....................................................................................................................45 WSHH ENHET AV TYPE 8 .................................................................................................................................45 WBAN ENHET AV TYPE 9 .................................................................................................................................46 WSH ENHET AV TYPE 10..................................................................................................................................47 WSH ENHET AV TYPE 11..................................................................................................................................47 WSHN ENHET AV TYPE 12 ...............................................................................................................................47 WSH ENHET AV TYPE 13..................................................................................................................................47 WSH ENHET AV TYPE 14..................................................................................................................................47 WSHN ENHET AV TYPE 15 ...............................................................................................................................47 ENKEL PUMPE......................................................................................................................................................48 ENKEL PUMPE + STAND-BY PUMPE ..................................................................................................................48 PUMPE MED VARIABEL KAPASITET...................................................................................................................49 SIRKULERING STYRT AV VARIABEL HASTIGHET............................................................................................49 TO HASTIGHETS SIRKULERING .........................................................................................................................50 LUFTKJLTE ENHETER.......................................................................................................................................51 TRYKK TRANSDUCER AVLESNING ....................................................................................................................53 TVANGSSTYRING AV VIFTEN MED KOMPRESSOREN AV ...............................................................................54 VANNKJLTE ENHETER......................................................................................................................................55 VENTIL KONTROLL TIL PANELENE ...................................................................................................................57 STRLING SETTPUNKT .......................................................................................................................................57 STRLE PANEL FORSTSIKRINGSSIKKERHET FOR VANN...............................................................................58 KJLE BEGRENSNING VIA DIGITAL INNGANG. ................................................................................................59

19 STYRBARE ENHETER TYPER ................................................................. 45

20 SIRKULASJONS PUMPE......................................................................... 48

lti Mu

21 KONDENSERING KONTROLL .................................................................. 51

22 STRLE PANELER ................................................................................ 56

23 AVRIMING ........................................................................................... 60 24 TEMPERATUR OMREGNINGSTABELL - NTC FLER P VARMER - .............. 63 25 TILG ANG TIL PARAMETERENE ............................................................... 64 26 PARAMETER LISTE............................................................................... 65

liz

er m de o

1 SIKKERHET
FORORD Arbeid, som installasjon, vedlikehold, og tilgang til elektriske komponenter, m kun utfres av kvalifisert personell, i hht. IEC 60364 - International Electrotechnical Commission -. Konfigurasjon, oppstart og vedlikehold m utfres av personell som er: spesialiset opplrt p systemet og dets komponenter klar over mulige farer ved systemet (spenning, beveglige deler, varmt og/eller kaldt vann, osv.) Alle spesifikasjoner i datablad, merke-etiketter, manualer og bulletiner m flges under installasjon og oppstar. TILGANG TIL SPENNINGSFRENDE KOMPONENTER Fr arbeide med spenningsfrende komponenter, fjern tilfrselspenningen med hovedbryteren til enheten, eller fjern spenningen ved ta ut sikringer. Sjekk alltid at utstyret er skikkelig jordet, og kvaliteten p dette..
.

lti Mu
2

OPPDATERING AV PARAMETERVERDIER

Parameter verdiene i dette dokumentet er updatert til den aller siste versjon, til d.d.. Noen parameter lister som refererer til type enheter er vedlagt p slutten av dokumentet. Parameters kan forandres p grunnlag av erfaring ved bruk over tid. Derfor, kan du finne andre parametere, p enheten, enn de som er vist her. Ved tvil, referer til parameterlisten for gjeldende enhet, basert p serienr..

liz

er

m de o

HOVED EGENSKAPER

Kontroll systemets hoved egenskaper: 1-kompressor styring kjler/varme pumpe avkjlt luft eller vann fjern VARME - KJLING omkobling fuktighetsfler (settpunkt korreksjon, entalpi avriming) vann reset (settpunkt forandring) mod. plug-in 2. settpunkt ( eco )

lti Mu
strle paneler mod. Plug-in 3.1
circulator ON - OFF Reserve pump Variable capacity 2 speeds Water differential pressure switch Inlet and outlet probe Coil temperature probe External air temperature probe Pressure transducer Humidity probe Ventilation ON - OFF MODULATING ventilation Integrating electric heaters water reset module RS 485 Modulating external pump control Radiating panels

VEDLIKEHOLD settpunkt (systemet innenfor arbeidsgrensene) variabel settpunkt styring (forandres ved: utv. temperatur, entalpi, vann reset) variabel kompressor beskyttelse (kompensasjoner: last, pause styring, driftstid) variabel pumpe styring (reserve pumpe, variabel kapasitet) integrerte elektriske varmeelement mod. plug-in system kommunikasjon CLIVET TALK grensesnitt RS 485 mod. rs 485 Noen av disse funsjoner er bare tilgjengelig ved installering av tilleggsmoduler.. VALGMULIGHETER

liz
WSAT EE YES OPT OPT OPT YES YES OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT YES

WSAN EE YES

WSA YES OPT OPT OPT YES YES -

WSN YES OPT OPT OPT YES YES YES YES YES -

WSH YES OPT OPT OPT YES YES OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT

WSHN YES OPT OPT OPT YES YES YES YES YES OPT OPT OPT OPT OPT OPT

er
OPT OPT OPT YES YES YES YES YES OPT YES OPT OPT OPT OPT OPT

m de
OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT YES

OPT YES

OPT OPT OPT OPT OPT

BLOKKSKJEMA OVER SYSTEMET MED TILLEGSFUNKSJONER


MODULE PWM- PHASE CUT C5111026
1 2 3 4 5 6 7
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

MAIN MODULE C5110760

PLUG-IN MODULE C5110767

CN 2

CN 1

CN3

8 9 1 0 1 1 1 2

2 7 2 8 2 9 3 0

+5v

gn d 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 8 9 2 0 2 1
gn d

4.2

KOD C5110761

Installert p hoved modulen for tilkobling til en ekstern seriell linje i RS485

AN1 AN1

lti Mu
4.1
II II II I

max. 100 m

CONV. MODULE RS-485 C5110761


OUT 12 VDC

AC DC

LOCAL KEYBOARD C5110766+C6541668

PWM MODUL FASE KUTT

Kode C5111026 Denne modulen brukes til styre kondenserings viften nr denne trengs styres (f.eks. varme pumpe).

KONVERTER MODUL RS-485

liz

REMOTE KEYBOARD

PE2N0001

er

AN1, AN1: PWM inn, tilfrt via terminal 13 og 15 p hoved modulen I: Nettspenning inn 230 V AC Det m vre samme fasen, som er tilkoblet transformatoren til hoved modulen (med 12 V ac ut p CN 1, pin 1 og 2) II, II, II: fase kutt utganger (3 i parallel) spenningstilfrselen til vifta.

m de
Serial line RS-485 gnd + -

Supply module 12 Vac

4.3

HOVED MODUL

KOD C5110766 Modulen kontrollerer standard funksjonene; tilleggsfunksjonene styres av egne moduler. Figuren viser koblingen til en standard varme pumpe som, ulik kjleren, har en trykkstyrt vifteregulator, som styrer hastigheten p kondenseringsvifta, fler for batteritemp. og utendrs temp..
12 Vac 1 P B 6 3 2 1 T T T T B B BB 1 2 P P S S 1 Q 3 A 2 A S S S 1 A S

230 v 50 Hz

C1

2 3 4 5 6 7

CN2

CN1

YV1

RA

BASIC MODULE

FSC

M4

1 0 1 1 1 2

+5v

gnd

13 14 15 16 17 18 19 20 21

gnd

C1: kompressor YV1: 4veis ventil RA: Frostsikring varmeelement M4: Kondenserings vifte FSC: Vifte kontroll modul BP1: Trykk regulator BT6: Utendrs lufttemp.fler BT3: Batteri temperatur fler BT2: Vanninntak temp.fler BT1: Vann utgangs temp.fler SP1: Hytrykk bryter SP2: Lavtrykk bryter SQ1: Strmningsbryter/Differensial trykkbryter. SA1: Fjernstyrt P-AV SA2: Fjernstyrt varme/kjling SA3: Valg 2. settpunkt.

91m m

+5V Tx Rx DTR GND

lti Mu
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

116 mm
7 6

8 KORT RESET STRAP Tilkobling for firmware oppdatering via en ekstern programmerer: referansen I indikerer hvordan programmeringskontakten skal tilkobles. 9 RESET STRAP M alltid vre tilkoblet, bde ved vanlig drift og under programmering. For restarte modulen, ta ut strappen et kort yeblikk. 11 SERIELL TERMINERINGS STRAP Denne m vre tilkoblet hvis CANopen seriell skal termineres; denne seiell, hvis brukt, er tilkoblet via pin19, 20 og 21 (nr en gateway brukes for konvertere fra CANOPEN protokoll til en annen protokoll, for eksempel) 12 PIN STRIP TTL Ikke i bruk p nvrende tidspunkt.

liz
2

14 12 10 8 6 4

16 14 12

8 6 4

13 11 9 CN2

7 5 3

15 13 11 9 CN1

7 5 3

er
8 12

9 11 5
gnd

13 14 15 16 17 18 19 20 21

m de
3

DIGITALE UTGANGER ( 1 ) KANTKONTAKT Terminal Beskrivelse 1 Nettspenning 230V 2 Kompressor kontroll 3 4 veis ventil kontroll / defrost at hot gas 4 Integrasjon 5 2 pumpe hastighet 6 Frostsikring varmeelement kontroll 7 Ekstern vifte /vannventil /kondenserings pumpe ( 2 ) KANTKONTAKT 8 Fase inngang 9 Fordamper pumpe kontroll 1 10 Fase inngang 11 Kumulativ alarm signallering (NO) 12 Kumulativ alarm signallering (NC) ( 3 ) KANTKONTAKT DIVERSE 13 Viftekontroll (PWM) 14 Variabel pumpe kontroll (PWM) 15 Felles referanse for (13) e (14) 16 Tastatur strmforsyning (+12V - 2.5VA) 17 Net (+Clivet Bus serial positiv) 18 Gnd (-Clivet Bus serial negativ) 19 GND CAN OPEN serial 20 L CAN OPEN serial 21 H CAN OPEN serial DIGITALE INNGANGER Merknad

Reler MAKS 5 A (AC1) - 250V AC

MAKS 5 A (AC1) 250 VAC

lti Mu
ANALOGE INNGANGER UTGANGER ( 7 ) MULTIPOLAR PLUGG CN2

( 6 ) MULTIPOLAR PLUGG CN1 Pin Beskrivelse 1 Kort strmforsyning 2 Kort strmforsyning 3 Kondensator strmning 4 Lav trykk 5 Begrensning kjling 6 Fase vakt 7 Hy trykk 8 Kompressor 1 sikkerhet + Vifte 1 sikkerhet 9 Vann fylling system 10 Ledig 11 Inngang felles fra 1 til 10 12 Fjernkontrollert P-AV 13 Fjernkontrollert Varme Kjling 14 Valg av 2. settpunkt / Foresprsel om varmt tappevann 15 Strmningsbryter 16 Inngang felles fra 12 til 15

Merknad 12 VAC / 12 VDC

Pin Beskrivelse 1 Veksler vannutgangs temperatur 2 Strlingspanel vann temperatur 3 Veksler vann inngangs temperatur 4 Krets 1 batteri temperatur 5 Utgangs temperatur fler for elektrisk varmeelement 6 Ekstern luft temperatur 7 GND (jord) (Temperatur fler felles) 8 Krets 1 trykk 9 Ekstern RH% 10 +12V (Trykkfler felles) 11 12 Analog utgang 0-10V (vifter / vann ventil) 13 Analog utgang 0-10V (Pumpe inverter) 14 Analoge utganger felles

liz

er

Innganger isolert med OPTO-koblere Spenning 12 VAC eller 12 V-15 VDC

m de
Merknad 0-10 V ut

NTC 10 kilohm at 25 C

4-20 mA inn

4.4

PLUG-IN EKSPANSJON MODUL

KOD C5110767 Er plassert over hoved modulen for kontrollere tilleggsfunksjonene: Integrerte varmeelement ( side 35 ) vann reset ( side 27 ) strlingspaneler ( side 48 )

13

lti Mu
14 15

12 10 8

4 2

CN3
11 9 7 5 3 1

22 23 24 25 26 27 28 29 30

( 13 ) ANALOGE SIGNALER

UTGANGER PIN Beskrivelse 1 Ledig 2 Ledig 3 Integrasjon 4 Stlingpaneler ventil 5 Proporsjonal kompressor styring 6 Gnd (Jord)felles for utgang fra 1 til 5 og (12) INNGANGER PIN Beskrivelse 7 Vann reset 8 Ledig / WBAN trykk fler 9 +12V positiv strmforsyning(7), (8) e (11) 10 Ledig 11 Inngang 0-10V (Ikke i bruk) 12 Ikke i bruk DIGITALE UTGANGER

( 14 ) AVTAGBART TERMINAL KORT Terminal Beskrivelse 22 Nettspenning 230V Strlingspaneler ventil 1 23 24 Strlingspaneler pumpeventil 25 Strlingspaneler ventil 2 26 Varmt tappevann ventil kontroll ( 15 ) AVTAGBART TERMINAL KORT Terminal Beskrivelse 27 Nettspenning 28 Vanninntak solenoid ventil for varme pumpe 29 Nettspenning 30 Vannutgangs solenoid ventil for varme pumpe

liz er

Merknader

0-10 V

Merknader INN 4-20 mA ikke kontrollerte innganger

m de

Merknader 5 A 250 VAC

o
Merknader 5 A 250 VAC

4.5

LED TASTATUR

KNAPP FUNKSJON

KOMFORT modus

1 settpunkt 2 settpunkt

VARME KJLING 1.1.1.1 P / AV LANGT trykk

KONOMI modus
LED funksjons test

LED INDIKASJON ELEKTRISK krets alarm VINTER funksj. SOMMER funksj. enhet P / AV / VEDLIKEHOLD (Blinker)

lti Mu
KULDEMEDIUM krets alarm VANN krets alarm P - AV VALG AV ARBEIDS TEMPERATUR VARME modus + vinter modus + Fremstilling av varmt tappevann VARME modus + sommer modus +

P tastaturet, kan du se, og forandre funksjonene til enheten. Service tastaturet trengs for vise, og oppdatere funksjonsparameterene.

P AV funksjonen p tastaturet, aktiverer og deaktiverer enhetens normale funksjoner.

KJLING: for stille inn SOMMER modus, trykk Nr den er blitt aktivert, lyser tilsvarende grnne LED.

VARME: for aktivere VINTER modus, trykk knappen, og hold den inne en liten stund. Nr den er blitt aktivert, lyser tilsvarende grnne LED. VEDLIKEHOLD: Den grnne LEDen som indikerer driftsmodus, fortsetter lyse, selv om maskinen er i vedlikehold modus. Vedlikehold settpunktet (hvis aktivert) kontrollerer vann temperaturen nr enheten er AV eller i STANDBY. For gjre dette, blir sirkulasjonspumpen aktivert periodisk, slik at vanntemperaturen kan sjekkes, og kompressoren starter, hvis ndvendig..

KOMFORT: for velge KOMFORT temperatur for gjeldende arbeidsmodus, trykk KOMFORT knappen. Settpunktet vises bare p maskinen. Nr denne modusen er aktivert,, vil LEDen til venstre for knappen tennes, og vre tent. ECO: for velge KONOMI temperatur for gjeldende arbeidsmodus, trykk ECO knappen. Settpunktet reduseres i vinterdrift, og kes i sommerdrift. Nr denne modusen er aktivert, vil den grnne LEDen til venstre for knappen, blinke sakte. SIGNALLERING AV PRODUKSJON AV VARMT TAPPEVANN

liz

INNSTILLING AV ARBEIDS MODUS knappen, og hold den inne en liten stund.

er

m de
Blinker p P blinker

fremstilling av varmt tappevann

lti Mu liz er m de o

ALARMER BLINKENDE LED: det er en uregelmessighet med AUTOMATISK reset FAST LYSENDE LED: det er en uregelmessighet med MANUAL reset ALARM RESET: TEST + ON/OFF knapper trykkes samtidig i mer enn 2 sekunder Alarm type:

ELECTRISK KRETS ALARM Inngangs fler Utgangsfler LP Strlingspanel vannfler Batter/strmnings fler Ekstern fler Trykk 1 fler Vann reset inngang Ekstern fler for relativ fuktighet Fase monitor Varmeelement utgangs fler Plug-in trykk fler (WBAN) FUNKSJONS TEST HP

KJLE KRETS ALARM

VANN KRETS ALARM Strmningspumpe Vannfylt system Frostsikrings alarm Frostsikring FORAlarm Pumpe alarm C1 FORAlarm PRad. Kjlebegrensning alarm PRad. Vann frost alarm Batteri frost alarm Alarm ?T inkongruent Varmeelement frostsikring alarm

lti Mu

CCMP/VENT HP1 Pre-Alarm BP1 Pre-Alarm

Test bekrefter at alle 6 LEDen fungerer tilfredsstillende. Nr den er trykket inn, lyser alle LEDene, helt til knappen slippes. FIRMWARE VERSJON INDIKERING Tastaturets firmware versjon str p en merkelapp p innsiden av LED tastaturet .

liz

er

m de o

4.6

TASTATUR

KOD C 5110799 ( tastatur ) + C6541668 (silk-screen print ) For tastaturets bruker modus, se: set modifikasjon, side. 16, alarmer side 18. , statuser side. 17, passord side. 56 I noen serier/strrelser kan ikke tastaturet monteres. In this case, the following controls are given through external arranged by the customer: REMOTE ON- OFF , HEAT COOL , SECONDARY Set point Det nye UNIFIED C5110799 tastaturet tilpasser seg automatisk basis firmwaren, slik at det ikke er ndvendig programmere den for hver type enhet. Den kan ogs ta seg av ALARMER, alvorlige varslet med den vanlige E. , og SIGNALLERING, mindre alvorlig med C eller S.
Nr LEDen lyser, m avlest verdi P displayet ganges 100 Verdi Display

lti Mu
Indeks Dispaly

Defrosting Avri di statostatus dello led 1 1

Compressor 1 status led Led di stato del compresso re 1

Pump statusdella led pompa Led di stato

Key ++led Cooling Tasto led Raffreddamento

Key + led heating Tasto + led Riscaldamento

Key for value increase or decrease tasti per incremento e decremento dei valori Index scrolling key indici Tasti per scorrimento

Led ON-OFF: Lyser bare hvis enheten er psltt.

Led HEAT: Lyser nr enheten er i VARME modus, ogs hvis enheten er AV Led COOL: Lyser nr enheten er i KJLE modus, ogs hvis enheten er AV Led SET : Lyser nr PARAMETER SETTING menyen er aktiv

Led STATUS : Lyser nr ENHETENS STATUS meny er aktiv

Led ALARM : Lyser bare i ALARM LOG menyen, blinker ved alarm.

Led Defrosting status 1: lyser nr avriming pgr, blinker for timerstyrt avriming Led Compressor status 1: lyser nr kompressoren er P, blinker for timerstyring Led Pump status: Lyser nr pumpa gr. Led ON-OFF: Lyser bare nr enheten er P.

Led multiplier by 100: Nr den lyser, m avlest verdi i displayet ganges med 100.

liz er

On-off key Tasto di On-Off Status per menu inlet key Tasto ingresso nel menu Stati Parameter menu inlet key Tasto per ingresso nel m enu parametri Menuper andingresso log alarms inlet key e nello sorico allarmi tasto nel men

m de

Led HEAT: Lyser nr enheten er i VARME modus ogs nr enheten er AV Led COOL: Lyser nr enheten er i KJLE modus ogs nr enheten er AV Led SET : Lyser nr PARAMETER SETTING menyen ier aktive Led STATUS : Lyser nr ENHETENS STATUS meny er aktive Led ALARM : Lyser bare i ALARM LOG menyen, blinker ved alarm.. Led Defrosting status 1: lyser nr avriming pgr, blinker for timerstyrt avriming Led Compressor status 1: lyser nr kompressoren er P, blinker for timerstyring Led Pump status: Lyser nr pumpa gr. Led multiplier by 100: Nr den lyser, m avlest verdi i displayet ganges med 100.

lti Mu

liz er m de o

4.7

REMOTE KEYBOARD

COD C5110799 (keyboard code only) The figure shows the connections of the local keyboard (if installed) and of the remote keyboard (optional). The two keyboards work in parallel and practically perform the same functions. After having supplied each keyboard, assign the relevant address within the network. Keyboard address on the Clivet Bus network: Par 207 = 7 keyboard on machine =1 remote keyboard If the unit is equipped with a led keypad rather than with a keypad with 7 segments ( C5110776 ) , the remote keypad must have address 7.

2x0.35 mm twisted and shielded

gnd

gnd +12V +12V

gnd

NET

+12V

PE2N0001

MAX10 0 m

lti Mu
Connection with the remote keyboard:
1 2 3

shielded and twisted cable 2 x 0.35 mm2, max. 100 m installed according with the relevant norms (electric systems) laid within a dedicated raceway and far from power cables .

Terminals on the keyboard seen from the rear: 1e2 For the keyboard standard operation the two jumpers must be off to change the firmware bridge the two jumpers. 3 connector to be used to change the firmware (connection with the flash programmer eeprom ) .

liz
gnd gnd +12V +12V NET

UNIT

er

G DT +5 V TxRxR N D

13 1415 16 17 18 19 20 21

m de

o
F N PE 230 VAC

CONNECTIONS TO THE CUSTOMER CARE

REMOTE ON-OFF : remote switching on and off of the unit compulsory connection on the units without keyboard always enabled, not linked with par 163 Remote input configuration connections on basic module, CN1 pin 12 e 16 REMOTE HEAT-COOL : switching from summer to winter mode and vice versa compulsory connection on the units without keyboard enabled only if par 163 Remote input configuration = 0 connections on basic module, CN1 pin 13 and 16 SECONDARY SET-POINT : enabling of a second set-point usually higher in summer and lower in winter than the standard set-point. enabled only if par 163 Remote input configuration = 0 connections on base module, CN1 pin 14 and 16 par 29 Summer secondary set-point 10 C par 30 Winter secondary SetPoint 35 C par 31 Enable second Set 0 num EXTERNAL AIR TEMPERATURE PROBE : see the paragraph on Ext. temperature correction on page Feil! Bokmerke er ikke definert.4 connections on basic module, CN2 pin 6 e 7 SONDA UMIDIT ARIA ESTERNA : see the paragraph on Ext. temperature correction on page 306 connections on basic module, CN 2 pin 9 and 10 WATER RESET : see the relevant paragraph page 317 connections on optional plug-in module, CN3 pin 7 and 9 REMOTE KEYBOARD : connections on base module, removable term. 16 17 18 RADIATING PANELS : See the relevant paragraph on pag 48 The following connections are required for this function: Temp. probe. (connections on basic module CN2 pin 2 and 7 ) Valve (connection on optional module on page 10) Pump (connections on optional plug-in module on page 10) Cooling limit (connections on base module, CN1 pin 5 and 11)

lti Mu

liz

er

m de o

START AV ENHETEN

OF F

Enhet i AV status: Fra tastatur Fra FJERN P/AV kontakt PSLAG: FORLENGET trykk av P-AV KNAPPEN

OF F

11. 6

Visning av UTKOBLING TEMPERATUR

lti Mu
7

FORANDRING AV SETTPUNKT

11. 6

Trykk knappen SET

liz
0
- - - -

For komme til nsket verdi: trykk PIL OPP - NED

29

Vent 2 sekunder

er

2 9

1 0. 0

PARAMETERVERDIEN vises

m de
For avslutte: knappen SET

2 9

1 0. 0

Justere parameterverdien: e knappene

For komme til andre parametere: trykk PIL OPP - NED

3 0

11. 6

Liste over parametere, som kan forandres uten passord: Par. 29 Sommer sekundrt settpunkt 30 Vinter sekundrt settpunkt 32 Sommer Settpunkt 33 Vinter Settpunkt 42 Sommer vedlikehold settpunkt 43 Vinter vedlikehold settpunkt 44 Enable sommer vedlikehold Verdi 10 35 5.7 41.2 20 30 0 0 4 4 4.5 35 Mle enhet C C C C C C num num C C C C Detaljer p side 18 18 27 27 32 32 32 32 43 22 22

lti Mu
45 Enable vinter vedlikehold 80 Frostsikring alarm 117 163 84 Frostsikring for-alarm 207

77 Settpunkt frostsikringsvarmer

Settpunkt for varmt tappevann


Innstilling av fjerninnganger : 0= H/C fra fjerntabl, 1=H/C fra tastatur/ansvarlig

Tastatur addresse p Clivet Bus nettverket

num

17

STATUSER

15. 5 25. 0 11. 6


MASKIN STATUS MENY INDEKS Aktuelt settpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8

Temperaturfall i grader celcius, levert av kompressoren, med mulig kompensasjon inkludert C (detaljer side 32 )

Timer for ressurs aktivering Nr denne telleren har ndd verdien, satt i parameter (TimeScan), vil kontrolleren sammenligne utgangstemperaturen mot settpunktet, og hvis ndvendig, aktiverer ressursene (kompressor og/eller varmeelementer) Dynamisk TimeSkan for ressurs aktivering Verdi i grader for kompensering av utvendig temperatur Verdi i grader av kompensasjonen, pga. vann reset signal KompCar + KompOn + KompDuty summering Verdi i grader av kompensasjonen pga. duty-cycle.

liz
11. 6

For tilgang, trykk STATUS STATUS vises For kome til STATUS 2: PIL OPP Tilgang til de forskjellige statuser : PIL OPP NED For avslutte : trykk STATUS

er

m de

BESKRIVELSE VERDI C

Sekunder Sekunder

o
C C C C

MASKIN STATUS MENY INDEKS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Inngangs temperatur Utgangs temperatur Vanntemperatur p strlings panelene Batteri temperatur Kondenseringstrykk Prosentvis Vifte/Ventil 1 Varmeelement utgangstemperatur WBAN kondenseringstrykk Modulerende kompressor utgangsstatus Vannreset signal verdi Utvendig temperatur Utvendig fuktighet Unit watch ( kun enhetens driftstimer ) Driftstimer C1 Starter C1 Strlingspanel ventil status Strlingspanel ventil status Pumpe prosentandel Integration heaters status Radiating panel valve status (Out-1)
Radiant set point

Tastatur programvare Validation year of keyboard SW Validation month of keyboard SW Validation day of keyboard SW Base Software Validation year of base SW Validation month of base SW Validation day of base SW

BESKRIVELSE VERDI C C C C Bar 0-100% C Bar % 4-20 mA C 0-100% Num Num Num ON-OFF % % ON-OFF ON-OFF C EJ t ( ELFO 2006 07 20 EJ b (ELFO 2006 07 21

lti Mu
9 ALARMER

liz er
2 2 2 2
2

E11

BLINKING alarm kode enhetens driftstimer ved hendelsen

E11

KORT trykk p knappen ALARM Gir tilgang til ALARM LOGGEN Den ALLER SISTE alarmen vises

m de

E11

For sjekke alarmer i loggen: PIL NED

E17

KORT trykk p knappen ALARM: Gr ut av alarmloggen

E11

For NULLSTILLE alarmene: LANGT trykk p knappen ALARM

INDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25 30 31 32 33 34 E E E E E E S E

ALARM RESET Defekt, eller frakoblet fler p vanninngangen Defekt, eller frakoblet fler p vannutgangen
Defekt, eller frakoblet vannfler p strlingspanelet (strlingspanel option)

Auto. Auto. Auto. Auto. Auto Auto. Auto. Auto Auto. Auto. MANUAL Auto. MANUAL MANUAL Auto. MANUAL Auto. MANUAL Auto. Auto. Auto. MANUAL Auto. Auto. MANUAL Auto.

Defekt, eller frakobler fler p batteriet Defekt, eller frakoblet ekstern fler Defekt, eller frakoblet trykk transducer Vannreset inngang kortsluttet, eller ute av omrdet Defekt, eller frakoblet RH% fler

E Elektrisk varmeelement utgangsfler

E WBAN plug-in trykkfler

lti Mu
E Hytrykk E Lavtrykk E E E E Fase monitor E Frostsikring alarm S Hytrykk ForAlarm S E E E E E Batteri ising alarm S / E BP1 for-alarm

E Kondenseringsvifte og/eller kompressor termisk bryter Varmeelement frostsikrings alarm Strmningspumpe Lavtrykk p vann rrsystemet

S Frostsikring FORAlarm Pumpe bytte (system med hoved pumpe og stand-by pumpe)

liz
Inkongruent deltaT alarm

Kondensator strmningsalarm (differensial trykkbryter, kun vannkjlte enheter) Auto. Kjling / Varme begrensning alarm (strlingspanel option)

Vann frost alarm (strlingspanel option)

er m de o

9.1

SLETTING AV ALARMLOGG

Et passord (= 101), bekreftes ved trykke pil opp, sletter alarm loggen, og nullstiller maskin klokken (detaljer side 56)

10 ALARM LOGIKK
10.1 LOW PRESSURE ALARM MANAGEMENT
The low pressure alarm reset is automatic. It gets manual if the alarm occurs for the number of times set by the following parameter within one hour: par 69 hourly LP max. alarms 5 The low pressure alarm is temporarily disabled when the compressor starts in order to allow settlement of pressure. The bypass time is defined as follows: par 61 summer bypass time 12 ( 12 x 10 = 120 sec ) par 62 winter bypass time 18 ( 18 x 10 = 180 sec ) After this time every trip of the LP switch immediately stops the compressor.

10.2 HEAT LOW PRESSURE PRE-ALARM

lti Mu
Par 76 PreFreeze scan time

The fan, only in winter operating , can be forced at the max. speed if the evaporating pressure falls down the value defined by par 65 SetPreBP1 . The forcing stops when the evaporating pressure goes up the value of par 48 DiffBP1 . The forcing is signalled by the automatic E 34 alarm. par 47 BP1Enabled Enables the low pressure 1 pre-alarm 48 DiffBP1 Low pressure 1 pre-alarm differential 3.5 bar 65 SetPreBP1 Low pressure 1 pre-alarm set 0.5 bar

10.3 ANTIFREEZE THRESHOLDS

The antifreeze prevents the outlet temperature from going below a set threshold; while it decreases, an antifreeze pre-alarm activates, followed by the electric heaters and the antifreeze alarm.

active in every operating mode. The compressor is deactivated if the outlet temperature is lower than: Par 84 antifreeze prealarm 4,5 C The compressor switched off due to an antifreeze pre-alarm can be AUTOMATICALLY restarted (if required by the controller) if the temperature rises over par 84 + the value: par 82 antifreeze pre-alarm hysteresis 1 C active in every operating mode. The compressor is deactivated if the outlet temperature is lower than: Par 84 antifreeze prealarm 4,5 C The compressor switched off due to an antifreeze pre-alarm can be AUTOMATICALLY restarted (if required by the controller) if the temperature rises over par 84 + the value: par 82 antifreeze pre-alarm hysteresis 1 C
Activated when the temperature probe of the water leaving from the exchanger detects a value lower than: par 80 antifreeze alarm 4 C The antifreeze alarm can be reset manually if the temperature rises over par 80 +: par 83 antifreeze hysteresis 2,5 C . The antifreeze alarm can be set within the limits: par 78 Antifreeze set min. limit 4 C par 79 Antifreeze set max. limit 15 C

10.4 ANTIFREEZE PRE-ALARM

10.5 ANTI-FREEZE ALARM

The antifreeze heaters are activated when the outlet temperature goes below the: par 77 antifreeze heater set point 4 C They will be restarted when the temperature rises over par 77 +: par 81 antifreeze heater differential 2,5 C

10.6 ANTIFREEZE HEATERS

liz

10

sec

er

m de

The safety devices are actives also with the unit in OFF
WSAT WSAN WBAN 1, 2, 3, 4, 5, 9 Water side Reference probe Connected to terminals Antifreeze alarm Antifreeze alarm sert Differential for MANUAL reset

10.7 ANTIFREEZE MANAGEMENT IN THE DIFFERENT UNIT TYPES

Unit type

WSH - WSHN 6, 7, 10, 11, 12, 13

WSHH 8

use use source evaporator condenser Evaporator output CN 2 term 1,7 E 20 par 80 AlFreeze 83 IstAlFreeze Evaporator output CN 2 term 1,7 E 20 par 80 AlFreeze 83 IstAlFreeze Source water output CN 2 term 4,7 E 30 par 208 SetFreezeExt 83 IstAlFreeze Evaporator output CN 2 term 1,7 E 20 par 80 AlFreeze 83 IstAlFreeze Source water output CN 2 term 4,7 E 30 par 208 SetFreezeExt 83 IstAlFreeze

lti Mu
Pump digital outputs activated by the alarm E20 = ON evaporator pump Removable term. block 2 8,9 Pump digital outputs activated by the alarm Use water Activated at 100 % Antifreeze heater ON Antifreeze heater OFF se t < par 77 t > par 77 + par 81

UNIT IN COOL / HEAT

UNIT IN COOLING E 20 = ON evaporator pump Removable term. block E 30 = ON Source pump Removable term. block 1 1,7 UNIT IN HEATING E 20 = ON Source pump Removable term. Block 1 1,7 UNIT IN COOLING Use water Activated at 100 % Source water Activated at 100 % Source water Activated at 100 % E 30 = ON evaporator pump Removable term. block 2 8,9

E20 = ON

E30 = ON Source pump Removable term. block 1 1,7

2 8,9

evaporator pump

Removable term. block 2 8,9

See the relevant paragraph, page 58

10.8 RADIATING PANEL WATER ANTIFREEZE SAFETY 10.9 COOLING LIMIT ALARM 10.10

See the relevant paragraph, page Feil! Bokmerke er ikke definert.

CHECK OF THE WATER T CONGRUENCE

The function is active on all the units that are reversible on gas without an enabling parameter . The t is checked after 120 sec starting from the first power step activation . The alarm is determinated : in COOLING with t.OUT > tIN in HEATING with tOUT < tIN During the block the circulation pump is active . The alarm reset is always allowed, manually .

liz
Use water

UNIT IN COOL / HEAT

Activated at 100 %

UNIT IN HEATING Source water Activated at 100 % se t < par 209 t > par 209 + par 81 Use water Activated at 100 % Attive se t < par 209 t > par 209 + par 81

er
se t < par 209 t > par 209 + par 81

se t < par 209

t > par 209 + par 81

m de

MAX. VENTILATION - HP1 COOL PREALARM

The fan speed control logic is explained on page45: In the units including this option, it is possible to enable a pressure threshold over which the fan is forced to the max. speed. To prevent stop due to high pressure. Par 111 Enable HP1 prealarm 0

the fan sets to the max. silenced speed, equal to 100% the max. applicable voltage if during the operation the condensing pressure rises over the value: par 112 set summer HP1 prealarm 25 bar goes back to 80% when the pressure lowers to the value par 112 par 113 delta summer HP1 prealarm 2 bar A log alarm signal is expected when condensing pressure goes over par 112 .
FLOW ALARM MANAGEMENT

lti Mu
COUNTING START 25 SEC (flow bypass time= par 142 ) No

The management referred to a unit configured with single pump + stand-by pump is shown as example .
UNIT START

UNIT' ON PUMP ON No PUMP STOP FLOW ALARM SIGNAL RESTART BY MANUAL RESET ONLY

FLOW ALARM MANAGEMENT WITH WATER CONDENSATION WINTER : the alarm is bypassed for the time par 107 TimeOffV from the condenser pump starting SUMMER : the alarm is bypassed for the time par 107 TimeOffV from the evaporator pump starting

liz
Yes THE PUMP STILL OPERATE NORMALLY Yes

ELAPSED 25 SEC (flow bypass time = par 142 ) CLOSED FLOWSWITCH ?

No

Yes

er
ELAPSED 25 SEC ? (compressor start delay time= par 143 ) COMPRESSOR HAS BEEN STARTED FAULT ON WATER FLOW THE COMPRESSOR STOPS SIGNALLING PUMP STILL OPERATING FOR 120 SEC. ( par 145 )

Yes A TRIAL WITH THE STAND-BY PUMP HAS BEEN MADE ALREADY

m de

THE PILOT PUMP STOPS AND THE STAND-BY ONE STARTS

No

THE FLOW ALARM IS RECOVERED BEFORE THE TIME HAS ELAPESD 120 sec

11 MANAGEABLE SYSTEM OPTIONS


The system can manage le following options (all at the same time, only one or two by choice): heating integrative element (heaters or boiler, details on page 35) 3-way valve for sanitary water double temperature radiant panels (details on page 48) Below is an indicative diagram with all options. UNIT
T Ext

RADIANTS INSTALLATION

On-Off / 0-10V

T. Rad

lti Mu
T IN T OUT

YVR

FAN COIL

BOILER

HYDRAULIC MODULE HEATING INTEGRATION

3-WAY VALVE

11.1 WAY VALVE MANAGEMENT FOR SANITARY WATER


By par 50 = 1 the input of the 2 set point on the main board is configured as SANITARY WATER REQUEST. It is possible to manage a 3-way valve for the sanitary hot water production by a dedicated set point (par 117) It is necessary the expansion plug-in module that must be enabled by parameter 140 = 1 . INPUT 2 set point on the main board ON

liz
OFF ON OFF 49 50

er
VALVE POS. to the installation to the boiler to the installation to the installation

MODE HEATING SANITARY WATER COOLING

SET POINT set HEAT

2 SET POINT 2 setpoint heat * not manageable

SetH2OSanitaria set cool set cool

* enable : from led keypad or setting the par 49 =1 Par Description Meaning

Comando2Set Mode control 2 set point by parameter

EnH2OSanitaria Enabling sanitary water valve management

117 SetH2OSanitaria Set Point sanitary water


140 PlugInEn

Enables the PLUG-IN presence. 1=YES / 0=NO

The setH2Osanitaria is not loaded of the different compensations and corrections ; only the relative compensation is in case active at the external temperature limit ( par 73 , see page 30 )

m de

2 setpoint cool * 2 setpoint cool *

value 0 0 35

12 SET-POINT MANAGEMENT
The controller uses two set-points, one for summer and for winter Par Par Par Par Par Par 32 33 25 26 27 28 Summer Set Point Winter Set Point MAX Set Heat Min Set Heat Max Set Cool Min Set Cool def = 5.7 def = 41.2 def = 51 def =22 def = 21 def = 5 C C C C C C

In both cases the set-point is automatically limited within the max. and min. limits defined by

12.1 CORRECTIONS ON SET-POINT


The corrections are aimed at optimising the unit energy efficiency.

lti Mu
correction

To achieve this, the corrections modify the set-point dynamically according to certain variables. For example, in the summer operation with low external temperatures, thus with reduced load, it is possible to obtain an indoor comfort with set-points even higher than the standard, thus with a higher energy efficiency

Correct Set Point (es 6.7 C)

Slettet: Summer/Winter Slettet:

Set Point (es 5.7 C)

Slettet: Summer/Winter

The static set-point can be modified dynamically with two CORRECTIONS based on as many factors external to the unit:
correction based on the external temperature/enthalpy correction based on the Water reset (signal 4-20 mA supplied by the customer)

The correct set-point, to which all corrections have been added or subtracted, is identified as ACTUAL set-point and is displayed by the status n1 ( see page 20 )

12.1.1

This function can be activated on the chillers only if the external air probe BT6 is installed (basic module, CN2 pin 6 and 7) Par 152 EXT. air probe presence 1 num Par 9 Comp. enabling for external temperature = 0 no compensation 1 compensates in summer mode only 2 compensates in winter mode only

liz
CORRECTIO N

CORRECTION ON THE EXTERNAL TEMPERATURE

er

m de

ACTUAL Set point


or right ( state n 1 )

Summer/Winter Set Point

modes

compensates in both

lti Mu liz er m de o

SUMMER In the summer operation with low external temperatures a reduced cooling demand is supposed. Thus, the indoor confort can be obtained even with set-points higher than the standard. In the summer operation, the correction is added to the set-point (thus it is increased while external temperature decreases. )

Max correction = par 14

ACTUAL set-point correction Par 10 par 11 External Temp.

lti Mu
WINTER

The max. value of the correction that can be applied is set by: Par 14 Max. value of summer correction The correction is active in the temperature range defined by: Par 10 External temperature for max. summer correction Par 11 External temperature for min. summer correction

6 15 30

C C C

This function can be used also with a different logic: increase the set-point while the external temperature increases. In this case, the required operation is opposite the previous one; the set values are thus reversed: Par 10 External temperature for max. summer correction 30 C Par 11 External temperature for min. summer correction 15 C

In the winter mode with mild external temperatures (e.g. 15C) the thermal requirement is supposed low and thus the room comfort can be reached with a lower set-point, too. The correction is thus subtracted from the set-point (thus it is decreased while the external temperature increases )

Correction Max. Value = par 15

The max. value of the correction that can be applied is set by: Par 15 Max. value of winter correction The correction is active in the temperature range defined by: Par 12 External temperature for max. winter correction Par 13 External temperature for min. winter correction

The above remarks apply here, too: the function can be used with a different logic: decrease the set-point while the external temperature decreases. The required operation is opposite the previous one; the set values are thus reversed. Par 12 External temperature for max. winter correction -5 Par 13 External temperature for min. winter correction 15

liz

er
Par 13 par 12

ACTUAL set-point correction

m de

External Temp.

10 15 -5

C C C

o
C C

CORRECTION ON THE EXTERNAL TEMPERATURE FOR COMPRESSOR OPERATING LIMIT This function allows to extend the operating limit lowering the setpoint when the external temperature decreases
SET POINT COMP. =0

COMP. MAX P175

P 160

P 74

Text c

par par par par

73 74 160

enables correction for the ext temp limit external temperature for max heat setpoint min value settable of the heat setpoint external temperature for min heat setpoint

1=YES - 2 C -15 C 35 C

lti Mu
175

Enabling both the correction for the external temperature ( curve A ) and the correction for limit ( curve B ) , the correct setpoint has this performance :

40 C 37 C

SET POINT

35 C

12.1.2 CORRECTION ON ENTHALPY

The function can be activated only if the expansion PLUG-IN module and the humidity probe are installed. The enthalpy correction is active in the summer operation; in the winter operation the correction is applied only on the external air dry bulb temperature (enthalpy value is not active). The logic is the previously described one: the lower the humidity content in the air, the lower the cooling demand thus the set-point can be increased (compensated)

MAX correction Par 14 = 6 C

liz
-15 C
par 16 = 10.5

-2 C

7 C

15C

T EXT

er
par 17 = 13.5

m de
set point correzione temp b.u. C

Slettet: Correzione MASSIMA

Par Par Par Par

14 16 17 156

Max. value of summer correction External enthalpy min. correction External enthalpy max. correction Enable external RH% probe

6 10.5 13.5 0

C C C num

12.1.3 CORRECTION ON WATER RESET The WATER RESET is a 4-20 mA signal supplied by an external device of the customer. The function can be activated only if the expansion PLUG-IN module is installed. Par 18 Water Reset enabling: 0 not enabled 1 only summer 2 only winter 3 summer and winter In SUMMER the correction increases the set-point: with signal at 20 mA = max correction , 4 mA = min. correction
C

lti Mu
Max summer correction = Par 22 Max winter correction = par 19

set point ATTUALE


Slettet: correzione Slettet: estate

par 24 4 mA

par 23 20 mA

22 Max. value of summer correction 23 Signal corresponding MAX summer correction 24 Signal corresponding MIN summer correction 140 Plug_in presence 151 Offset Water Reset

8 20 4 1 num 0

C mA mA mA

in WINTER the correction decreases the set-point with signal at 20 mA = max correction , 4 mA = min. correction

19 Max. value of winter correction 10 C 20 Signal corresponding to Max. winter correction 4 mA 21 Signal corresponding to Min. winter correction 20 mA As in the external temperature correction, it is possible to use the function with reverse logic: simply reversing the values on the parameters 23 and 24 (for the summer) and 20 and 21 (for the winter).

12.2

TOTAL SET-POINT CALCULATION

In the end, considering both the previous factors, the set-point will be re-calculated as follows: SUMMER Actual Setpoint = setpoint of default + external temp./enthalpy correction + Water reset correction WINTER Actual Setpoint = setpoint of default - external temp./enthalpy correction - Water reset correction

liz
C

er
par 21 20 mA

set point ATTUALE

m de
par 20 4 mA

13 MAINTENANCE SET-POINT
It can be used to maintain the system within the operating limits during unit OFF period. The MAINTENANCE set-point thus controls the temperature of the treated water when the unit is OFF or in Stand-by. To achieve this, it activates periodically the circulation pump, it tests the water temperature and possibly activates the compressor. Par 42 Summer maintenance Set Point 20 C Par 43 Winter maintenance Set point 30 C It is enabled with the parameters: Par 44 Summer maintenance enabling Par 45 Winter maintenance enabling With unit and pump OFF it starts counting the time: par 41 Maintenance scan time at the end of the time the pump is activated par 144 Pumps in maintenance starting time 1 1 num num

1800 sec 120 Sec

lti Mu

. at the end of the time, if the set is not met it remains active with the compressor as long as the set is reached

14 COMPRESSOR TIMING
The number of starts and thus the wear of the compressor are reduced as much as possible by the control system with 2 parameters. The max. number of starts/hour of the compressor is limited by setting the delay between a start and the following restart of the same compressor: par 63 start time/ compr. start 360 sec The pressure equolization before the compressor restart is aided by setting the delay between a stop and a start of the same compressor: par 64 stop / start time 30 sec

liz

er m de o

15

COMPENSATIONS

The compensations are aimed at safeguarding the compressor; thus they prolong compressors operating time and limit the number of hourly start pulse s To achieve this, the compensations add an OFFSET to the activation point of the compressor

activation Level with OMPENSATION Activation level without COMPENSATION

offset by COMPENSATION ACTUAL set point

lti Mu
The possible compensations are 3:

By means of compensation, the compressor working point is taken away from the set, avoiding too short working periods.

Compensation on the LOAD = based on the inlet-outlet water temperature difference Compensation on the DUTY-CYCLE = base on the frequency and duration of the compressor ONOFF cycles Compensation on the DURATION = based on the compressor ON time

The compensation off-set is dynamically calculated and is the sum of the instantaneous values of the active compensations. It cannot exceed the highest value among the maximum limits of the compensations; it can reach max. 3C with the default parameters.

Max value

liz
compensations
Max value Max value

er
Total max value always Equal or minor than The higher singol max. values S ingol value sum Compens ation offset

m de
temp. C Actual setpoint

Compressor start Histeresys ON Compensation Offest

O nw aterin let temperature

C
On durat ion

Capacity step

o nd uty-

o
Compressor stop

Histeresys OFF

15.1

COMPENSATION ON THE LOAD

The compensation is based on the average temperature difference between water inlet and outlet.

delta T C 5 C

HIGH load
Medium average

LOW load

Medium average

par 4 = 300 sec

par 4 = 300 sec

lti Mu
Compensation val. par 2 = 1 C SUMMER 7,5 set+par 5

If the average temperature drop is 5C, that is the compressor has always been active, the thermal load is high.

If the average temperature drop is low, this means that the compressor has stopped several times, thus the thermal load is low. In this case it is possible to compensate (namely to delay the compressor start).

low average temperature drop = low load = frequent compressor start pulse s + short operating periods The highest compensation corresponds to the minimum average temperature drop, namely with inlet temperature close to the set-point.

liz
10,5 Inlet temp.. set+par 6

Compensation val. par 3 = 1 C WINTER

er
0 1 2 3 1 1 300 1 4 1 4

40.5 set - par 7

37.5

Inlet temp..

set - par 8

m de
not enabling only summer only winter summer and winter C C sec C C C C

Par 1

enables the compensations

par 2 Max. Summer load compensation par 3 Max.Winter load compensation par 4 Time for average on (Ting. Tout) par 5 Summer temperature min. delta* par 6 Summer temperature max. delta* par 7 Winter temperature min. delta par 8 Winter temperature max. delta

The compensation of the load has a mild effect: it compensates max. 1C. It is especially useful if the load is variable.

15.2

COMPENSATION ON DUTY-CYCLE
Oper. time + stop time

The compensation on DUTY-CYCLE is based on the ratio : operating time

This function is based on elaborate mathematical calculations and test checks. The resulting values are thus to be meant as standard and cannot be modified. Please note that the worst conditions occur for duty-cycle values included in the range between 20% and 50% (ON time = 50 % OFF time) . 53 54 55 56 Enables compensation on duty Value of critic duty Max. value compensation on duty Time of medium duty calculation 1 20 1,5 1800 num % C sec

lti Mu
15.3

The compensation on the duty operates a standard optimisation of the ON-OFF cycles; thus, it is of general use and must be enabled always. COMPENSATION ON THE DURATION

The compensation on the DURATION is based on the compressor ON time. Short ON times, even if followed by long OFF periods, are critical for the compressor (lubrication problems).

ON

That's why at the end of each operating cycle of the compressor the controller checks the duration (compressor ON). If the ON time is lower than 200 sec the controller increases the compensation, then it checks if ON reaches 200 sec; otherwise, it increases the compensation again. The compensation is increased max. three times the max. value. If the ON time is longer than 300 sec, the compensation is decreased with the same logic. Par 57 It enables the duration of compensation Par 58 Min. operating time Par 59 Max. operating time Par 60 Max. duration comp. value

The duration compensation has an incisive effect: it compensates up to 3C. It is useful when the water content is limited. The incisiveness is detrimental to the low temperature control accuracy: in industrial applications, where a fine temperature control is required, this compensation can be disabled but a fair water quantity in the system is necessary. PLEASE NOTE THAT WITH SHORT COMPRESSOR ON PERIODS IT IS POSSIBLE TO HAVE A LOW AVERAGE TEMPERATURE DROP; IN THIS CASE, THE LOAD COMPENSATION WOULD HAVE A LIMITED EFFECT.

liz
Average temp. drop

ON compr. with active compensation

er

m de

1 num 200 sec 300 sec 1 C

16 TEMPERATURE CONTROL
The temperature control is based on the outlet temperature and is based on temperature drop between water inlet and outlet defined while designing the system Par 37 Summer temperature average 5 C If the temperature drop on the system is not 5C, it is basic to update the parameter value to the current temperatu re drop on the system; otherwise, the adjustment logic is distorted. The cooling/heating capacity supplied by the individual resources is defined (capacity step): single capacity step the compressor alone supplies 100% of the required power (SUMMER) double capacity step the compressor alone supplies only a part of the required power (WINTER with electric heaters) Par 72 Compressor output capacity 70 % Par 177 Output by the integration heaters 30 % The controller can activate one and only one step at a time, and only after the activation scanning time (status 4 , page 20) . The activation scan time is not fixed, rather it changes according to the difference between water outlet temperature and current set-point value. The higher the difference value (both positive and negative) the shorter the interval between scanning points. Par 34 Max. activation scanning time 1200 sec Par 35 Min. activation scanning time 120 sec The release of active power steps can take place one step at a time, except the safety devices, when the release scanning time has elapsed. Par 36 Release scan time 10 sec

lti Mu
16.1COOLING
temp. C Compressor on
START ZONE COMPRESSOR

compressor ON if : at the end of the scanning time the outlet water temperature is over the current set-point (which considers the possible corrections) plus the capacity step that the compressor can supply

ON Hysteresis Offest compensations

Drop supplied by the compressor

Actual setpoint OFF Hysteresis Compressor off

compressor OFF when the temperature goes below the set-point minus hysteresis last step Par 37 Summer temperature delta par 39 Last step release hysteresis par 40 First step activation hysteresis par 72 Compressor 1 capacity 5 C -0.3 C -0.3 C 100 %

Output capacity c1 always expressed as percentage of deltatc and in this case equal to 100% (single-compressor unit in cooling), namely the design 5c

liz
SENSING SENSING SENSING SENSING

KEY ON hysteresis par 40 First step activation hysteresis OFF hysteresis par 39 Last step release hysteresis Compensation offset see pag 339 Capacity step supplied by the compressor par 37 summer temperature delta ( 5 C ).

Scan time

er

m de

16.2HEATING
In this mode also the heaters can be installed and managed, that is a second capacity step integrating the first one. Thus, the total capacity is distributed between compressor and electric heaters. Compressor ON if : at the end of the scanning time the outlet water temperature is below the current set-point (which considers the possible corrections) plus the capacity supplied by thesingle capacity step of the compressor. Heaters ON if : the scan time has started and ended, if the outlet temperature is over the heater capacity step. If the heaters are not installed, the capacity step supplied by the compressor is equal to the total capacity step as in the cooling mode. Par 37 par par par par par par Summer temperature delta 38 Winter temperature delta 39 Last step release hysteresis 40 First step activation hysteresis 72 Compressor output power 161 Cycle reversing valve polarity 177 Output by the integration heaters 5 5 0.3 0.3 70 * 0 30 * C C C C % num %

lti Mu
temp. C Compressor switching-OFF OFF Hysteresis Actual setpoint drop
Compressor capcity step OFF

* the value is indicative: it depends on how the power is distributed between heaters and compressor.

Scan time + Time

Heater switching-off

liz
OFF OFF ON START COMP

OFF Heater capcity step ON

Compensation offset

ON Hysteresis Compressor switching on

Integration heater Start are (after compressor Start,only)

COMPRESSOR E.g. 70% di DeltaTH

er
HEATERS E.g.. 30% di DeltaTH
100% of capcity step

DeltaTH

m de

KEY

ON Hysteresis : par 40 First step activation hysteresis OFF Hysteresis : par 39 Last step release hysteresis, heater switching-off area, too Compensation offset : see page 33 Compressor capacity step: calculated as percentage of par 38 (Winter temperature delta, the total capacity step the machine can supply in heating). Heater drop: calculated as percentage of par 38 (Winter temperature delta)

17

DIGITAL SCROLL MODULATING COMPRESSOR

The function , if enabled with par 51 = 1, allows to control a modulating compressor . Characteristics of the pilot signal : is a function of the INLET water temperature is a 0-10Vcc the min. value can be limited with the par 52

lti Mu liz er m de o

NG COMPRESSOR
The function , if enabled with par 51 = 1, allows to control a modulating compressor . Characteristics of the pilot signal : is a function of the INLET water temperature
is a 0-10Vcc the min. value can be limited with the par 52

N G C O M P R E S S O R

lti Mu
The funct ion , if enabl ed with par 51 = 1, allow s to contr ol a modu lating comp resso r. Char acteri stics of the pilot signa l:

liz er m de o

unction of the INLET water temperature is a 0-10Vcc the min. value can be limited with the par 52

lti Mu liz er m de o

min. value can be limited with the par 52

lti Mu liz er m de
0010 2 2,0 0 100 1 5 5 0,3 0,3 2 2 2 2 0 0 0 0 20 20 5 5
Keypad index

51 StepLessEn 0= NO

Modulating compres sor enabling

flag

52 MinVcc 37 38 39 40 DeltaTC DeltaTH IsLastStep IsFirstStep

1= YES Min. voltage on the analogic outlet of the modulating compressor if the compressor is active Summer Temperature Delta Winter Temperature Delta Hysteresis of Last step release Hysteresis of First step insertion

2 1 1 1 1

Volt C C C C

In the WSHH type 8 units ( details at page 45 ) the functionality can not be activated

COOLING

HEATING

100% Vcc

100% Vcc

ANALOGIC INLET temp.


Min Vcc 0 Vcc

SetCool T ing
Min Vcc 0 Vcc

SetHeat T ing

P 39

P 37

P 40

P 40

P 38 P 39

lti Mu
ON

ON

DIGITAL

SetCool
OFF

SetHeat

OFF

OUTLET temp.

T out
P 38

T out

P 39

P 37

P 40

P 40

P 39

liz

er m de o

18

ELECTRIC HEATER CONTROL

While heating, besides the compressor, optionally, it is possible to use the electric heaters. The operating modes and thus the adjustment logics can be different, as indicated here below. If present, is possible to perform the temperature control in heat with the Tout1 probe , installed on the electric heater output . The temperature control in cool will be performed always by the Tout probe installed downstream from the exchanger.
70 150 it enables the heater output probe offset temp. uscita riscaldatore elettrico 1 YES , 0 NO C
T Ext

T IN

If the Tout1 is present, the antifreeze alarm is monitored from both the probes : the Tout activates the antifreeze heaters on the exchanger the Tout1 activates the integration heaters

lti Mu
UNIT WITHOUT HEATERS
177 178 179 180 178 179

T OUT1 T OUT

The unit can heat only by means of the compressor Par 178 Compressor oper. enabling in heating Par 179 Power limit enabling for ext. temperature

0 0

num num

The heaters integrate the compressor work. If it is defrosting or is stopped due to alarms, it becomes the main heating component. Starting from the machine ON, the heaters before operating wait for a delay time controlled by parameters; the same occurs also during the maintenance step (see page 32) at each pump restart. 72 Compressor capacity 177 Capacity by the integration heaters 178 Compressor operation enabling in heating 179 Power limit enabling for ext. temperature 182 Heater timeout

18.1HEATERS AS INTEGRATION ELEMENT

* the value is indicative: it depends on how the power is distributed between heaters and compressor In this mode the electric heaters operate only as an alternative to the compre ssor: when this is excluded due to the external temperature limit when this is excluded due to an alarm.

18.2ELECTRIC HEATERS REPLACING THE COMPRESSOR

With external temperatures lower than parameter 180 the only available step is represented by the heaters. The compressor is enabled again when the heat pump operates for external temperatures over par 180 + 2C. Capacity by the integration heaters Compressor oper. enabling in heating Power limit enabling for ext. temperature Ext. temp. limit at the compressor oper. 100 1 1 0 % num num C

In this case heaters are the only heating element of the unit The compressor does not operate in heating mode ( par 178 = 2 ) . Compressor oper. enabling in heating Power limit enabling for ext. temperature 2 1

18.3MAIN ADJUSTMENT COMPONENT IN HEATING

liz

70 * 30 * 1 0 1200

% % num num sec

er

m de
num num

18.4POWER LIMITING ON EXTERNAL TEMPERATURE


In this case the operation of compressor and heaters in heating mode is subject to the external temperature conditions as shown in the diagram.

1 zone compressor ENABLED, heaters DISABLED

1a zone COMPRESSOR enabled

External temperature

0 C 2a zone

Dead zone = 2 C

par 180 = 0 C

2 zone compressor ENABLED, heaters ENABLED

lti Mu
178 179 181
HEATERS CONTROL OUTPUTS
100 % 0% 10 Vdc 0 Vdc apacity ON Digital Analogue

COMPRESSOR + HEATERS

par 181 = 5 C

- 5 C

Dead zone = 2 C

3 zone compressor DISABLED, heaters ENABLED

3a zona HEATERS ENABLED

Compressor oper. enabling in heating Power limit enabling for ext. temperature Differential on ext. temp. limit for heater act

2 2 5

num num C

The heaters control mode described above is ON OFF. Anyway, it is possible to control the heaters proportionally, using the plug-in module and a diving signal (option still to be implemented, not available at the present).

liz
OFF Heater temperature drop Set Point

er
C

230 V 50 Hz N F

GND

0-10 VDC

m de
1 4

6 CN3 3

BASIC MODULE

PLUG-IN MODULE

18.5ANALOGICAL OUTPUT LIMITATION


With the par 207 is possible to define the max. value of the integration heaters pilotage when they are used together with the compressor .
Keypad par

Mnemonic Description Default Min Max Max. value of the CN3_3/6 analogical output when the heaters are actives together with the compressor 100 0 100

Tenths pwd level 0 1

U.M. %

207 MaxInteg

The CN3 analogical output limitation on the PLUG-IN module, pin 3/6 , is active when the heaters are managed : Par 178 ModeHeater Electric elements only as integration element 1 1 2 Par 179 LimPotTextEn 0 1 2

lti Mu
type 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ventilation ON for compressor ON 4 pressurised ventilation EVAPORATOR output probe CONDENSER output probe Fan digital output

Electric elements in the place of the compressor Power limitation on the external temperature

19 MANAGEABLE UNIT TYPES


example 159 106 162 WSA WSAN WSH 0 2 2 0 0 1 0 1 0 WSAT 2 0 0 0 0 0 119 0

pressurised ventilation, defrosting in temperature condensation in water , pressurised modulating valve condensation in water, pressurised modulating valve, reversing cycle on gas, management of pump to condenser condensation in water, reversing cycle on water, management of pump to condenser

WSHN 2 1 1 0 WSHH 1 2 1 0 WBAN 2 0 1 2 WSH 0 1 0 0 WSH 1 1 0 0

Only heat pump with defrosting at hot gas , without reversing cycle valve Water condensing, valve On for compressor On, antifreeze probe Not active

Water condensing, valve On for compressor On, antifreeze probe active Inversing cycle on gas, water condensing, valve On for compressor On, antifreeze probe Not active Inversing cycle on gas, water condensing, valve On for compressor On, antifreeze probe active

WSH (water condensing, pressurised modulating valve, antifreeze probe Not active)

WSHN (Inversing cycle on gas, water condensing, pressurised modulating valve, antifreeze probe Not active)

The unit is reversible on the water circuit so are present the following variations :

A. WSHH UNIT OF TYPE 8

The pump to condenser : It is activated in advance respect the compressor ( par 100 Tstartup ) It stops in late respect the compressor ( par 107 TimeOffV )

liz

er

WSHN 0 1 1 0 WSHN 1 1 1 0 WSH 3 1 0 0

control in cooling and antifreeze control in heating and antifreeze pump control output to condenser

m de
WSHN 3 1 1 0

B. WBAN UNIT OF TYPE 9


The unit can operate exclusively for hot water production . The reversing cycle valve does not exist ; the defrosting is performed with a defrosting valve with hot gas . The expansion plug-in module is necessary .
External exchanger

a c i t a t s o m r e T

Compressor

Gas defrosting valve

lti Mu
Internal exchanger

YVR
Water valve

Electric heater BOILER

It is possible to manage a 3-way valve for the production of sanitary hot water with a dedicated set point ( par 117 ) With the par 50 = 1 the 2 set point input on the main board is set as SANITARY WATER REQUEST. MODE HEATING HEATING + H2O SANITARIA COOLING COOLING + H2O SANITARIA * enable : from led keypad setting par 49 =1 par Description Meaning HEAT/COOL input OFF 2 setpoint input ON VALVE to the installation to the boiler to the boiler to the boiler SET POINT set HEAT SetH2OSanitaria 2 SET POINT 2 setpoint HEAT * not manageable

liz
OFF ON ON

49 Comando2Set EnH2OSanitari 50 Enabling of the sanitary water valve management a SetH2OSanitar 117 Sanitary water Set Point ia 140 PlugInEn It enables the PLUG-IN presence. 1=YES / 0=NO
2 set point mode control from parameter

er
OFF ON OFF

Temperature control NOT ALLOWED

m de

SetH2OSanitaria

not manageable

value 0 0 35

PRESSURE TRANSDUCER Only with WBAN type 9 units is possible to use a pressure transducer to prevent peaks in the high pressure . At the compressor starting , or if the set is over ( par 210 ) , the gas is bypassed on the coil thought the defrosting valve at hot gas . After the TimerPcondON the valve is managed again exclusively in function of the defrosting request . If the transducer is present , par 203 > 1 : the compressor start is delayed of 1 sec respect the activation moment at the same time the defrosting valve at hot gas is activated and is deactivated 1 second after the compressor start at the compressor start, on the basis of parameters 210 and 211, starts the timer that enables the valve management. If Pcond>SetValvolaON then Valve=ON if Pcond< SetValvolaON- DiffValvolaON then Valve=OFF when the timer ends ( it arrives to 0 ) the defrosting valve at hot gas management is again in the defrosting function .
Index Mnemonic Description Default Min Max Tenths Pwd level

lti Mu
203 EnPCondPlugIN 210 SetValvolaON 211 DiffValvolaON 212 TimerPcondON

U. M

Set value that allows to enable the transducer, and at the same time the bottom scale is linear 0= Transducer disabled (alarm not managed) 30= Transducer from 4mA-0Bar / 20mA-30bar 50= Transducer from 4mA-0Bar / 20mA-50bar Plug In condensing pressure value (CN3_8/9) over which the defrosting valve at Hot Gas is activated Differential for the reset in OFF of the defrosting valve at Hot Gas Timer that is activated on the instant of the compressor start during which it is allowed the management of the Hot Gas valve activation in function of the set and band set to the added parameters to manage the condensing pressure

0 0 50 0 1 Bar

28.5 0 50 1 1 Bar 1.5 0 50 1 1 Bar

300 0 999 0 1 Sec

Only cool unit with water condensing, valve On for Compressor On, antifreeze probe not active The ON/OFF and modulating valves are activated TstartUp seconds before the compressor start and they are off TimeOffV seconds after the compressor stop. In this configuration the source water antifreeze sensor is not managed. Only cool unit with water condensing, valve On for Compressor On, antifreeze probe active The ON/OFF and modulating valves are activated TstartUp seconds before the compressor start and they are off TimeOffV seconds after the compressor stop. In this configuration the source water antifreeze sensor is not managed.

C.

WSH UNIT OF TYPE 10

liz

D.

WSH UNIT OF TYPE 11

er

Unit reversible on Gas, water condensing, valve On for Compressor On, antifreeze probe not active The ON/OFF and modulating valves are activated TstartUp seconds before the compressor start and they are off TimeOffV seconds after the compressor stop. In this configuration the source water antifreeze sensor is not managed.

E.

WSHN UNIT OF TYPE 12

m de

Unit reversible on Gas, water condensing, valve On for Compressor On, antifreeze probe active The ON/OFF and modulating valves are activated TstartUp seconds before the compressor start and they are off TimeOffV seconds after the compressor stop. In this configuration the source water antifreeze sensor is not managed. Only cool unit with water condensing, pressurised modulating valve, antifreeze probe not active In this configuration the management of the source water valve/pump control outputs is under the the pressure control. The antifreeze probe is not managed (No probe alarm and no antifreeze alarm) Unit reversible on Gas, water condensing, pressurised modulating valve, antifreeze probe not active In this configuration the management of the source water valve/pump control outputs is under the the pressure control. The antifreeze probe is not managed (No probe alarm and no antifreeze alarm)

F.

WSH UNIT OF TYPE 13

G. WSH UNIT OF TYPE 14

H. WSHN UNIT OF TYPE 15

20 CIRCULATION PUMP
It is possible to control: single pump on the unit single pump + stand-by pump modulating pump controlling the assisted starts of the compressor (changing the number of pump revolutions the water flow rate is modulated in order to, keep the water temperature within the working limits at the start) Par 141 = 0 1 2 single pump on the unit single pump + stand-by pump one pump with variable flow

The different outputs to control the pumps are all on the main control module.
COMMON

lti Mu
Par Par Par Par 142 143 144 145

1 2 3 4 5 6 7

FIRST SPEED PUMP COMMON

8 9 1 0 1 1 1 2

FIRST PUMP OR SINGLE PUMP SPEED

+5 DTG Rx RN V Tx D

13 14 15 16 17 18 19 20 21

REFERENCE

PWM

0-10 V

By precise choice control is carried out on the system water pressure: the relevant input on the card is bridged ( CN1 pin 9 e 11 ) Flow by-pass from pump start Delay at Comp. start from pump activation Maintenance pump start time Delay at pump switch-off from comp. OFF 25 sec 25 sec 120 Sec 120 Sec

20.1SINGLE PUMP

The circulation pump sets ON every time the unit is switched on. (actually, first a check on the system charged with water through the input 9 of CN1 is made; being this bridged, it is always positive). On page 22 the flow alarm management is described.

20.2SINGLE PUMP + STAND-BY PUMP

There are 2 pumps: one operating one in stand-by ready to start if the first one does not work roperly The stand-by pump is always the one having less running hours.

THE ONLY DIFFERENCE WITH RESPECT TO THE PREVIOUS CYCLE IS A TRIAL IS MADE WITH THE STAND-BY PUMP BEFORE STOPPING THE UNIT BY FLOW ALARM ( SEE PAGE 25 ) .

liz

er

m de

20.3 VARIABLE DELIVERY PUMP


The variable flow is mainly intended to assist the compressor at start, reducing the possible thermal shock caused by water temperature outside the operating limits. The speed control depends on water inlet and outlet temperature. The circulator can be: two speeds proportional depending on a diving signal 0-10 Vdc (pump inverter) PWM On units configured with variable flow pump (par 141 = 2) parameter 189 activates the two speeds output alternatively (e.g. 1ststep with smaller pump and 2 nd with bigger one), or together (e.g. 1 st step one pump, 2 nd step two pumps together).

lti Mu
Par 189
% driving signal par 188 =80 par 187 =50 par 185 17

Step activation mode =0 steps in alternative with 100 ms between de-activation of one and activation of the other. =1 steps operating together, in this mode it is not necessary to manage any safety time during speed change.

20.4CIRCULATOR PILOTED AT VARIABLE SPEED

The pump speed changes according to the inlet temperature on the exchanger: COOLING for high inlet temperatures the flow is progressively reduced to get a higher water temperature drop

HEATING for low inlet temperatures, the flow is progressively reduced to get an higher water temperature drop and to maintain the condensing sufficiently high.

liz

25 par 183

exchanger Inlet water temp.

er
par 188 = 80 par 187 = 50 30 par 184

m de
par 186 35

exchanger

Inlet water temp.

183 184 185 186 187 188

COOLING flow decrease threshold HEATING flow decrease threshold Cooling flow decrease hysteresis Heating flow decrease hysteresis Pump signal corresponding to max. flow decrease Pump signal corresponding to rated flow

25 30 8 5 50 80

C C C C % %

20.5TWO SPEED CIRCULATOR


The pump can operate only at a reduced speed or at its nominal speed according to the inlet water temperature.
COOLING

The concept is similar to the previously described one : for high inlet temperature the speed is reduced to get a higher water heat drop

2nd speed

lti Mu
1st speed par 185 = 8 17

C water IN

par 183 = 25

HEATING

For high inlet temperatures the speed is increased to get a lower water heat drop

liz er
C 35 water IN par 186 = 5 par 184 = 30

2nd speed

1st speed

FORCINGS MAX. SPEED: in case of anti-frost pre-alarm MIN. speed: in case of high pressure pre-alarm MAX. SPEED: in cooling if the inlet temperature is over 25C (par 183 COOLING delivery decrease threshold) and the outlet temperature is within the off hysteresis (par 39 = 1C, see diagram on page 32 ) MAX. SPEED: in heating if the inlet temperature is below 30C (par 184 HEATING delivery decrease threshold) and the outlet temperature is within the off hysteresis (par 39 = 1C, see diagram on page 37 )

m de

21 CONDENSING CONTROL
the controller can manage units: Air cooled, using fans Water cooled, using valves in both cases the regulation can be On-Off type Proportional according to condensing pressure proportional according to condensing temperature The configuration is carried out by the parameters below: 106 Condensation type 159 Selection of the type of condensation probe 162 Configuration of the unit as CHILLER or HEAT PUMP

lti Mu
Unit type

PARAMETERS

159 162 106 0 0 1 2 2 2 211 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

WSAT (Ventilation On for Compressor On) WSAN (Ventilation On for Compressor On) WSAT (Ventilation temperature controlled) WSAT (Ventilation pressure controlled) WSAN (Ventilation pressure controlled, defrosting temperature controlled) WSH (Water cooled, valve modulating according to pressure) WSHN (Cycle reversal on refrigerant side, valve modulating according to pressure) WSHH (Cycle reversal, pump management at the condenser)

21.1AIR COOLED UNITS

The condensation/evaporation fans are active only when the compressor is active. Their type can be: ON-OFF variable speed with control according to condensing temperature with control according to condensing/evaporating pressure The parameters determining fan operating mode are:

92 Summer FAN start pressure with comp. off 93 Winter FAN start pressure with comp. off 94 Max. Fan speed pressure 95 Min. Fan speed pressure 96 Max. Fan cool pressure 97 Min. Fan cool pressure 98 Fan Cut-OFF Heat 99 Fan Cut-OFF Cool 100 Fan start pulse duration 101 Bypass cut-off duration 102 Max % Fan 103 % Fan 104 Fan % at start 112 Summer HP pre-alarm set ( see page 25 )

liz

er

m de
23 0 3.7 4.2 17 13,5 4.8 12 5 25 100 % 40 70 % 25 Bar/C Bar/C bar/C bar/C bar/C bar/C bar/C bar/C sec sec %

o
bar

ON-OFF TYPE REGULATION COOLING At the compressor start: regardless of the pressure value the fan activates for: par 100 fan start pulse duration 5 sec. After the counting, the fan is kept in On if the pressure is higher than Par 99 cool fan cut off 12 bar/C otherwise it remains active until: par 101 cut-off bypass duration 25 sec has elapsed During the compressor operation: the fan, when stopped, starts again when Par 97 min fan speed pressure cool 13,5 bar/C is exceeded and stops when the pressure drops below par 99 cool fan cut-off 12 bar / C HEATING At the compressor start: regardless of the pressure value the fan activates for: par 100 fan start pulse duration 5 sec. After that fan is kept ON if the pressure is lower than Par 98 heat fan cut off 4,8 bar / C otherwise it remains active until par 101 cut-off bypass duration 25 sec has elapsed During the compressor operation: the fan, when stopped, starts if pressure drops below par 95 Min fan speed pressure heat 4,2 bar/C and stops when the pressure goes over par 98 cut-off heat fan 4,8 bar / C REGULATION ACCORDING TO CONDENSING TEMPERATURE WITH PROPORTIONAL PHASE CUT OR INVERTER OUTPUT (COOLING ONLY) COOLING MODE it is possible to control the fan speed according to condensing temperature.

lti Mu
fan speed 100 % = par 102 = MAX speed 70 % = par 104 = % AT PICK-UP 40 % = par 103 = IN SPPEDM 25 sec = par 101 26 C = par 99 = CUTOFF COOL

liz
5 sec = duration Start pulse = par 100 30 C = par 97 = MIN temp. COOL SPEED

er

m de
CONDENSING 42 C = par 96 = . MAX temp. COOL SPPED TEMPERATURE

REGULATION ACCORDING TO CONDENSING PRESSURE WITH PROPORTIONAL PHASE CUT OR INVERTER OUTPUT COOLING
Fan Speed 100 % = Max Fan Silent 80 % = par 102 =MAX SPEED 70 % = par 104 = % AT START PULSE

5 sec = duration Start pulse = par 100

lti Mu
40 % = par 103 = MIN SPEED 25 sec = par 101 12 bar = par 99 = CUTOFF COOL

2 bar = par 113 = delta preal. HP

CONDENSIN 17 bar = par 96 = Max. press. COOL speed PRESSURE .

13.5 bar = par 97 = Min.press COOL speed

25 bar = par 112 = preALHP

MaxFanSilent is not defined by a parameter: it is always 100% of the speed. . If par 102 = MaxFan = 100% that is Max. SPEED = MaxFanSilent, the superventilation does not take place
HEATING

21.2PRESSURE TRANSDUCER READING

It is possible to use a transducer with 0-30 bar or 0-50 bar field ( both correspond to the 4-20 ma output signal ) par 67 bottom scale of the 4-20Ma pressure probe 30 = 30 bar , 50 = 50 bar

liz
Fan Speed 100 % = par 102 = MAX speed 70 % = r 104 =pa Start pulse fan 40 % = r 103 =pa MIN s peed

er
3.7 bar = par 94 = pres MAX HEAT 4.2 bar = par 95 = pres MIN HEAT

5 sec = par 100 = Start pulse duration

m de
4.8 bar = par 98 = CUT OFF HEAT

25 sec = par 101

Evaporating pressure

21.3 FAN FORCING WITH COMPRESSOR OFF

The function activates the condensing fans when , with compressors in off , the pressure/temperature on the condensong coil reaches high values . The function is active only with unit in cooling . ventilation ON OFF Modulation in temperature Modulation in pressure External temp. Probe in contact with the coil to enable with par 152 Probe on the coil transducer Fan start par 158 par 92 par 92 Fan stop -2C -2C - 2 bar

lti Mu liz er m de o

21.4 WATER COOLED UNITS

The differences with respect to air cooled units are the following: no defrost cycles. The coil temperature probe becomes external exchanger inlet probe, necessary on heat pumps to check the min. water temperature at the inlet (antifreeze).
Input 3 of the CN1 connector is used for differential pressure switch of external exchanger. Condensation is kept under control sensing only the relevant pressure (no temperature control) WATER VALVE MODULATION The valve is closed with steady compressor. When the controller requires capacity the water valve opens by the extent set by the parameter: par 104 % Fan at start 70 % This step has a duration, in seconds, equal to: par 100 Fan start pulse duration 5 sec after this time the system checks the condition of the water differential pressure switch.

lti Mu

If it is closed, the compressor can start and the water valve starts modulating according to the condensing/evaporating pressure and takes at least the min. opening percentage set by the parameters: par 94 Pressure for max fan speed heat 3.7 bar par 95 Pressure for min fan speed heat 4.2 bar par 96 Pressure for max fan speed cool 17 bar par 97 Pressure for min fan speed cool 13,5 bar if the pressure switch is open the compressor cannot start and an alarm is signalled. A valve closing delay vs. the compressor stop, set by the parameter: par 107 water flow bypass time 0 sec
FLOW ALARM MANAGEMENT The water flow alarm is not detected: with compressor steady at during valve modulation start-up ( par 100 ) while modulating ( SUMMER : par 96 / 97 ; WINTER par 94 / 95 )
. in this situation the differential pressure switch could have problems in detecting the flow presence Therefore the alarm is thus active only if the start-up time has elapsed and if the valve is completely open. The alarm resets automatically, a delay of 30 seconds starts together with the alarm signalling (compressor stop / start time = par 64 , see page 28), after which the alarm is reset and the delay of the flow bypass time (TstartUp) starts again; now the cycle is repeated, as long as the flow check is positive.

OPERATION OF THE ON-OFF TYPE WATER VALVES

The valve is closed with steady compressor and the flow alarm detection is inhibited. With active compressor, the valve opens immediately and the delay of the water flow alarm bypass time in the exchanger starts. While operating, the alarm detection is always active, as there is no valve modulation. As for the rest, the alarm detection and reset logic is the same as described in the previous paragraph. Also in this case, too, there is a valve closing delay vs. the compressor stop: par 107 Water flow bypass time 0 sec

liz

er

m de

22 RADIATING PANELS
The following is necessary for the management: expansion PLUG-IN module radiating panel water temperature probe external air temperature probe external temperature radiating compensation enabling The system return water for uses such as FanCoil is used to supply a floor system with radiating panels. A set-point is fixed for the outlet water to the radiating panels. If the water temperature is lower than set point, the valve deviates the water flow returning from the fan coil to the radiating panels. If the water temperature is higher or equal than set point, the valve will close and the panels will work only with their own recirculation water. The water outlet pump to the radiating panels is controlled in parallel with the pump to the exchanger installed on the machine. Thus, it is always active when the chiller is set ON and switches off with a delay that can be set from the machine setting OFF.

lti Mu
ACTIVE RADIATING UNIT
OUT IN TO FAN-COIL

DISACTIVE RADIATING (panels in recirculation) UNIT

190 External temperature radiating compensation enabling. 1 num 192 Radiating set-point. 25 C 202 Radiating panel water temperature probe enabling 1 num

liz
CIRCULATING PUMP (ON-OFF, 0-10 V, PWM) TO RADIATINGI PANELS

OUT

IN CIRCULATING PUMP (ON-OFF, 0-10 V, PWM) WATER VALVE 3 POINTS O 0-10 V WATER PUMP RADIATING PANELS OUTLET PROBE RADIATING PANELS

WATER VALVE 3 POINTS O 0-10 V WATER PUMP RADIATING PANELS

er
OUTLET PROBE RADIATING PANELS

m de
TO FAN-COIL

TO RADIATING PANELS

22.1 VALVE CONTROL TO THE PANELS


As alternative, it is possible to control 3-point or proportional valves. There are 3 outputs for radiating panels: analogue 0-10 V valve opening digital valve closing digital
CALCULATION OF THE START THRESHOLD OF THE RADIANT VALVE CONTROL The outlet temperature threshold for the control start is calculated with the parameter 169 TdeltaChiller : Active control COOL HEAT t mandata < SetPointRAD 2 C t mandata > SetPointRAD + 2 C Inhibited control t mandata > SetPointRAD + 2 C t mandata < SetPointRAD 2 C

setpoint

lti Mu
22.2 RADIANT SET-POINT
36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 4 5

There are 3 modalities to set the radiant . 1. Value setting by parameter or by ModBus variable. The valve is managed to obtain water on the panels at the parameter value 192 SetPointTR independently from the operating mode selected on the chiller. 2. Set point calculated in function of the external air temperature. The electronics determinates two reference set point ( summer / winter ) that are set automatially in base of the operating mode selected on the unit. This configuration is obtained setting 190 EnCompExttR = 1 3. Summer set point correction in function of the dew temperature value. The system must be interfaced with a ModBus (Ex ElfoControl) net Master, able to communicate the ambient UR and the ambient temperature values thorough the serial. In function of these information, an algorithm inside the board allows to correct the min. summer set point if the dew temperature value calculated is critical. This configuration is obtained setting 191 EnCompRugiada = 1
2 - HEATING While the external temperature increases, the heating demand decreases, and thus can be complied even with a lower set-point (increasing the power efficiency).

The set is automatically limited within the limits : par 198 Min heating set point par 199 Max heating set point the actual value is function of the external temperature: par 200 Min external temperature heating par 201 Max external temperature heating

liz
6 7 8

er

m de
9 10111213 external temp.

141516171819

202122

30 C 35 C 5 C 20

o
C

2 - COOLING

When external temperature decreases, the cooling demand decreases accordingly, and can be complied with a higher set-point (increasing the power efficiency).
24,0 23,0 22,0 setpoint 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0

lti Mu

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 temp. esterna External temp.

The set is automatically limited within the limits: 194 Min. cooling set point 195 Max. cooling set point the actual value is function of the external temperature: 196 Min. external temperature cooling 197 Max. external temperature cooling
3 - INTERFACING WITH ELFO CONTROL

18 23

C C

20 C 35 C

It is possible to calculate the set to activate the radiating panel valve preventing from condensing water rising. This operation must be enabled by the parameter: 191 Enables the compensation for condensing in cooling mode.

The controller processes the information coming through serial part from Elfo Control (Zone Master): Ambient temperature Ambient relative humidity Ambient Set-point The controller calculates the so-called dew point, according to these values, re-defining the values of Min. set point in cooling Max. set point in cooling The dew compensation is automatically deactivated if a communication problem does not allow the values to be transmitted by the Elfo Control to the unit; only the compensation for external temperature remains active in this case.

22.3 RADIATING PANEL WATER ANTIFREEZE SAFETY

With unit steady possible freezing in the radiating panels must be prevented. Thus, a radiating water ANTI-FREEZE alarm function is active based on the temperature of the water outlet to the panels, with the same parameters seen for the anti-freeze alarm for the evaporator water described on page 23

liz

er

num

m de

When the alarm is activated : the radiating water pump outputs are automatically activated
the radiating valve sets in opening towards the floor panels (recirculation on panels). When the probe detects a value over the differential for the recovery, the alarm is AUTOMATICALLY reset the pump and the valve are piloted again with the standard logic based on the radiating set-point and on the outlet temperature.

22.4 COOLING LIMITING BY DIGITAL INPUT.


To prevent from condensing it is possible to control a signal from external digital contact to be connected with the base module, CN1 pins 5 and 11

lti Mu
par Mnemonic 46 MinStatoValvola 71 MaxRateoRad 120 TmaxRicircolo 169 192 205 206 TDeltaChiller SetPointR TempAperturaValv BandaApertura

The regulation logic is the following: Input Closed = Standard operation Input Opened = Valve in full recirculation position on the radiating panel side The logic is active if: the unit is in cooling mode par 203 = 1 Enables Cooling Limit With active logic, a signal for Cooling limit alarm is enabled with AUTOMATIC reset.
Description Default 20 2 20 800 2 25 90 200

118 TempoCorrezione Radiant Correction time

liz

Min. opening of the radiant modulating valve (0-10V) Variation rateo value of the radiant outlet temp. that impose in closing the on/off valve Radiant valve max. time in recirculation position, for the periodical activation on the pump Delta for the control start threshold calculation of the radiant water valve Radiant Set Point (if compensations are disabled) Necessary time to position the VRad from closet to opened It allows to weigh the valve opening time

er

m de o

23 DEFROSTING
Defrost can occur when: the unit is working as heat pump the compressor is active. The cycle starts with: a pressure test a defined threshold is exceeded a counting is started o at the counting end the temperature is checked If it is lower than a defined value defrosting starts.

lti Mu
COUNTING CALCULATION
BASIC TIME 2700 SEC par 132 1800 SEC par 131 - 10 C par 134

The counting, or basic delay time for defrost, is dynamic and is calculated in two ways: according to external temperature or to the enthalpy. EXTERNAL TEMPERATURE ONLY The basic delay time for defrost increases while the external temperature decreases. Indeed, it is supposed that when the external temperature decreases the humidity rate in air decreases, and therefore the need for defrost is lower.

EXTERNAL TEMPERATURE + HUMIDITY or enthalpy defrost The basic delay time is determined according to the air specific humidity calculated through the humidity probe (optional, to be declared present with par 156). The BASIC DELAY TIME for defrost changes depending on the variation of evaporating pressure (ratio). Practically, if the pressure: decreases quickly the coil is icing and thus the counting must speed up decreases slowly the counting can slow down . is stable (with low values, too) the counting keeps the values according to the graph above For example if the pressure in 1 minute falls down of 1 bar ( par130=1) , at every second the time is decreased of 4 seconds ( par 129 ) .

liz er
5 C par 133 EXTERNAL TEMP.

m de

Switch to defrost: keeps the compressor active the refrigerating circuit direction is reversed through the 4-way valve The fans are stopped and the low pressure by-pass is active at reversal. The safety devices remain active Defrost is performed even if the controller does not require the step anymore. Defrost end: by temperature or max. time the compressor is stopped the compressor can restart in heating after having counted the dropping time or the compressor safety times the fans are activated at max. speed for 15 sec (par 136) if the external temperature is over 3C (par 137)

lti Mu

Setting the par 135 dropping time at 0, the compressor is not stopped at the of the defrosting but it remains active.
FORCING DEFROST FOR LOW PRESSURE

In special situations sudden drops in the evaporation pressure can occur (typically while counting the delay time for defrosting, that is with low pressure/external temperature and with high humidity). The defrost forcing prevents such situations. It is active only if the counting of the delay time for defrost has been active for at least 10 minutes. Defrost starts immediately if the pressure drops below 1.4 bar (par 138 defrost forcing pressure), regardless of the temperature value at the coil. If this function is activated for more than 3 times, in the same circuit during one hour of machine operation, this is signalled in the alarm log. DEFROSTING CONTROL PARAMETERS

121 Defrost Start Press. 122 Defrosting start temperature 123 Defrosting stop temperature 124 Max. defrost time 125 Max. defrost delay time 126 Defrost transient duration 128 Defrost delta pressure 129 Max. counting IN defrost 130 Max. pressure ratio 131 Min defrosting counting delay 132 Max defrosting count. delay 133 Ext. temperature min delay 134 Ext. temperature max delay 135 Drip time 136 Fan running time after defrost 137 Min external temperature fan activation after defrost 138 Defrost forcing pressure 156 External RH % probe enable

liz

er

3.4 bar 1 C 15 C 480 sec 2700 sec 90 sec 1,5 bar 4 num 1 bar/min 1800 sec 2700 sec 5 C -10 C 60 sec 15 sec 3 C 1.4 bar 0 num

m de

Analogue inputs
External temperature probe Calculation of the BASE TIME FOR DEFROST delay: up 1800 to 2700 sec up parameters 131 to 132 Evporating pressure < 3,4 bar ( par 121 )

External temperature probe + External relative Humidity probe

Yes COUNTING START

COUNTING STOPPED WAITING FOR THE CONDITIONS TO RESTART

COUNTING RESET

lti Mu
enthalpy calculation Pressure transducer

No

Yes

comparison

Pressure > 3,4 bar ( par 121 ) NO

Yes

Pressure > 4, 9 bar ( par 121 + par 128 )

The system evaluates The pressure change speed In time ( RATIO ) And then increases or Decreases the DELAY BASIC TIME

The compressor is activated Yes

NO

Yes

liz er

DELAY TIME reaches 0

NO Evaporating time< 1 C par 122 defrosting start treshold Yes DEFROSTING START Evaporating temp.> 15 C par 123 defrosting end treshold

No

m de
reached15 C DEFROSTING END par 123 defrosting end Temp.

after 480 sec DEFROSTING END par 124 max. time

24 TEMPERATURE CONVERSION TABLE - NTC PROBE HEATER Temperature Heater Temperature Heater Temperature Heater -10,0C -9,5C -9,0C -8,5C -8,0C -7,5C -7,0C -6,5C -6,0C -5,5C -5,0C -4,5C -4,0C -3,5C -3,0C -2,5C -2,0C -1,5C -1,0C -0,5C 0,0C 0,5C 1,0C 1,5C 2,0C 2,5C 3,0C 3,5C 4,0C 4,5C 5,0C 5,5C 6,0C 6,5C 7,0C 7,5C 8,0C 8,5C 9,0C 9,5C 10,0C 10,5C 11,0C 11,5C 12,0C 12,5C 13,0C 13,5C 14,0C 14,5C 15,0C 15,5C 43547 42543 41566 40615 39689 38787 37909 37054 36221 35410 34619 33849 33099 32368 31655 30961 30284 29624 28981 28353 27742 27146 26564 25997 25444 24904 24378 23864 23363 22874 22397 21931 21477 21033 20600 20177 19764 19361 18967 18583 18208 17841 17483 17133 16791 16457 16131 15812 15501 15196 14899 14608 16,0C 16,5C 17,0C 17,5C 18,0C 18,5C 19,0C 19,5C 20,0C 20,5C 21,0C 21,5C 22,0C 22,5C 23,0C 23,5C 24,0C 24,5C 25,0C 25,5C 26,0C 26,5C 27,0C 27,5C 28,0C 28,5C 29,0C 29,5C 30,0C 30,5C 31,0C 31,5C 32,0C 32,5C 33,0C 33,5C 34,0C 34,5C 35,0C 35,5C 36,0C 36,5C 37,0C 37,5C 38,0C 38,5C 39,0C 39,5C 40,0C 40,5C 41,0C 41,5C 14324 14046 13774 13508 13249 12995 12746 12503 12266 12034 11806 11584 11367 11154 10946 10742 10543 10348 10157 9970 9787 9608 9433 9261 9093 8929 8768 8610 8456 8305 8157 8012 7870 7730 7594 7461 7330 7202 7076 6953 6832 6714 6598 6485 6374 6264 6158 6053 5950 5849 5751 5654 42,0C 42,5C 43,0C 43,5C 44,0C 44,5C 45,0C 45,5C 46,0C 46,5C 47,0C 47,5C 48,0C 48,5C 49,0C 49,5C 50,0C 50,5C 51,0C 51,5C 52,0C 52,5C 53,0C 53,5C 54,0C 54,5C 55,0C 55,5C 56,0C 56,5C 57,0C 57,5C 58,0C 58,5C 59,0C 59,5C 60,0C 60,5C 61,0C 61,5C 62,0C 62,5C 5559 5466 5374 5285 5197 5111 5026 4943 4862 4782 4704 4627 4552 4478 4405 4334 4264 4196 4129 4063 3998 3934 3872 3810 3750 3691 3633 3576 3520 3465 3411 3358 3306 3255 3205 3156 3107 3060 3013 2967 2922 2878

lti Mu

liz

er

m de

25 TILGANG TIL PARAMETERENE


Parameterene kan ha behov for oppdateringer, og finjusteringer fra tid til annen. Det kan skje at verdiene p en aktuell enhet, er forskjellige fra de som er vist p flg. sider. Ved tvil, vennligst se parameterliste tilhrende den aktuelle enhet, basert p serienr.. Det er tre niver av parametere: : Passord ikke ndvendig Niv 0 : passord VEDLIKEHOLD = 115 Niv 1 : passord FABRIKANT = 321 Niv 2 En vil bli kastet ut av passordbeskyttede parametere, hvis ingen knapp betjenes i lpet av 2 minutter.

lti Mu
11. 6
0 0

Et passord (= 101), bekreftet ved trykke knappen PIL OPP , sletter alarmloggen, og nullstiller maskinklokken. Merk: noen f parametere er ikke brukt, de blir derfor ikke vist.

Parameter PASSORD

032 1

liz er
0 1 11. 6

Sett PASSORD verdi

Parameter tilgang

m de

Verdi modifisering

Utgang og lagring

26 PARAMETER LISTE
PARAMETER MENY Tastat ur Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mnemonic Name ENCCar CompCarC CompCarH MediaDelta MinDeltaC MaxDeltaC MinDeltaH Beskrivelse Default Psw level Min It enables charged comp. 0=No 1=Cool 2=Heat 3=Always Max. Summer load compensation Max. Winter load compensation Time for average on (Ting. Tout) Min. Summer delta temperature Max. Summer delta temperature Min. Winter delta temperature Max. Winter delta temperature Ext.temp. comp. enabling 0=No 1=Cool 2=Heat 3=Always Ext. temp. for max. summer correction Ext. temp. for min. summer correction Ext. temp. for max. winter correction Ext. temp. for min winter correction Max. value of summer correction Max. value of winter correction Ext. enthalpy for min. correction Ext. enthalpy for max. correction 01 1 1 300 1 4 1 4 01 15 30 15 0 8 10 10,5 13,5 01 10 4 2 4 20 0 20 2 4 20 0 8 2 0 15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 maks Tenths UM 0=None 1=cooling 0 3 0 only 2= heating only 3=Always 0 0 0 0 0 0 0 10 10 999 10 10 10 10 1 1 0 1 1 1 1 C C sec C C C C

lti Mu
MaxDeltaH CompExt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 CextMaxC CextMinC CextMaxH CextMinH MaxCExtC MaxCExtH HExtMinC HExtMaxC WaterReset MaxCWRH SWRMAXH SWRMinH MaxCWRC SWRMaxC SWRMinC MaxSetHeat MAX Set Heat MinSetHeat Min Set Heat MaxSetCool Max Set Cool MinSetCool Min Set Cool SecondSetC SecondSetH Set2EN SetCool SetHeat TScanMax Enables second Set Point Summer Set Point Winter Set Point

0=None 1=cooling 0 3 0 only 2= heating only 3=Always -60 -60 -60 -60 0 0 0 0 90 90 90 90 25 25 50 50 0 0 0 0 1 1 0 0 C C C C C C g/Kg g/Kg

liz
Max. value of WR winter correction Secondary summer SetPoint Secondary winter SetPoint Max. activation scann time

Water Reset enabling 0=No 1=Cool 2=Heat 3=Always

0=None 1=cooling 0 3 0 only 2= heating only 3=Always 0 15 1 C mA mA C mA mA 2 2 2 2 0 -60 90 -60 90 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 C C C C C C 1=YES / 0=NO C C sec

Signal corresponding to Max. winter correction Signal corresponding to Min. winter correction Max. value of WR correction in summer operation Signal corresponding to Max. WR in summer operation Signal corresponding to Min. WR in summer operation

er
51 22 21 5 10 35 0 5,7 41,2 600

20 2 4 20 0 4 2 4 20 0

m de
-60 90 -60 90 -60 -60 0 0 1 0 0 2 1 -30 -30 0

90 90

60 60

9999

PARAMETER MENU Keybo ard Index 35 Mnemonic Name TScanMin Description Default Psw level Min Min. activation scann time 60 10 5 5 0,3 0,3 1800 20 30 0 0 20 0 0,3 0 0 0 20 2 0 100 1 31 20 1,5 1800 32 200 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 Max Tenths UMa 9999 0 sec sec C 0 0 0 0 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 9999 60 60 1 1 100 1 15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 C C C sec C C 1=YES / 0=NO 1= YES / 0=NO % 1= YES / 0=NO bar 1= YES / 0=NO 1= YES / 0=NO 1= YES / 0=NO volt 0=None 1=cooling 0 3 0 only 2= only heating 3=Always 0 0 10 0 32000 100 0 1 0 % C sec

36 TSRelease Release scann time 37 DeltaTC Summer Delta Temperature 38 39 40 41 42 43 44 DeltaTH IsLastStep IsFirstStep TScanMant SetMantCool SetMantHeat MantCoolEn Winter Delta Temperature Last step release hysteresis First step activation hysteresis Maintenance scann time Summer maintenance Set Point Winter maintenance Set Point Enables Summer maintenance Enables winter maintenance

2 0 9999 0 2 0 20 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2

lti Mu
45 46 MantHeatEn 47 48 49 50 51 BP1Enabled DiffBP1 Comando2Set StepLessEn 52 MinVcc 53 CompDutyEn 54 DutyVar Critical duty value 55 MaxCompDuty Max. duty compensation value 56 TimeCycle 57 CompONEN 58 TimeOnMin Min. operating time 59 TimeOnMAX Max. operating time 60 61 62 MaxCON BypMinCool BypMinHeat 63 TimeONON Min. start/start compr.delay 64 65 66 67 TimeOFFON SetPreBP1 ByPassFanHeat PCond20mA 68 MaxHPHour HP hour max. alarms 69 MaxLPHour max LP alarms/hour 70 TOut1En 71 MaxRateoRad

MinStatoValvola Radiant modulating valve min. opening Low pressure 1 pre-alarm enabling Low pressure 1 pre-alarm differential 2 set point mode control by parameter

EnH2OSanitaria Sanitary water valve control enabling Modulatine compressor enabling Min. analogic output voltage of the modulating compressor with active compr. It enables comp. Duty 0=No 1=Cool 2=Heat 3=Always

liz
Max. comp. Value on duration Summer LP bypass time Sec*10 Winter LP bypass time Sec10* Min. stop/start compr. delay Low pressure 1 pre-alarm set It enables the heater output probe

Duty compensation calculation time frame It enables comp. Duration 0=No 1=Cool 2=Heat 3=Always

0=None 1=cooling 0 3 0 only 2= only heating 3=Always 0 32000 0 sec sec 1 0 0 C sec*10 sec*10 sec 0 1 0 0 sec bar sec bar none none 0 1=YES / 0=NO C 0 32000 0 0 0 0 10 120 120

Cond. fan OFF time from ON comp.in Heat Scale bottom of the 4-20mA pressure probe

Variation rateo value of the radiant outlet temp. that put the onoff valve in closing

er
300 1 12 18 360 30 3,5 60 30 2 3 0 2 1 0 10 1

0 32000 0 0 0 0 0 32000 50

m de
0 20 0 0 20 0 0 1

999 50

PARAMETER MENU Keybo ard Index 72 73 74 76 77 78 79 Mnemonic Name PotC1 EnLimiteTExtH TlimiteMaxH ScanPreAF SetHeater MinFreeze MaxFreeze Description Default Psw level Min Compressor1 capacity percentage 1 SP Heat corr. Enabling for external air limit External temperature for max SP Heat PreFreeze scann time Antifreeze heater set point Min. level antifreeze alarm Max. level antifreeze alarm 100 0 -5 10 4 4 15 4 2,5 1 2,5 4,5 3800 17 0 3,7 4,2 17 13,5 4,8 12 5 25 70 40 70 1 02 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 -60 0 -60 -60 -60 Max 100 1 90 9999 90 90 90 Tenths UMa 0 0 0 0 1 1 1 % 1=YES / 0=NO C sec C C C C 0 15 1 C C 0 0 0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 0 15 15 32000 90 90 90 50 50 50 50 50 120 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 C C 1=500ns bar bar bar bar bar bar bar bar sec sec 0 100 0 % % 0 0 100 1 0 0 % 1=YES / 0=NO

80 AlFreeze Antifreeze alarm set 81 DiffHeater Antifreeze heater differential

0 -60 90 1 1 2 0 15 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 120 0 1 1 0 100 0 1 2

lti Mu
82 IsPreAF Antifreeze Pre-alarm hysteresis 83 84 91 92 93 94 95 96 97 98 IstAlFreeze PreAF FanPFCorr ONFanCool ONFanHeat MaxFanHeat MinFanHeat MaxFanCool MinFanCool CutOffHeat Fan Cut-OFF heat 99 100 CutOffCool TstartUp Fan Cut-OFF cool 101 TbypCutOf Cut-off by-pass duration 102 MaxFan Max % Fan 103 MinFan Min % Fan 104 105 106 TypeCE 107 111 112 113 TimeOffV HP1Enabled SMaxPreC DiffMaxPreC MaxStartUp ToutEn % Fan at start pulse 114 ByPassFreeze ByPassAntifreeze alarm 117 118 119 SetH2OSanitaria TempoCorrezione ModeEnable 120 TmaxRicircolo 121 PstartDfr Defrost start press. 122 TstartDfr Defrost start temp.

Antifreeze Alarm hysteresis Antifreeze pre-alarm set Fan phase factor correction FAN start pressure with comp. Off summer FAN start pressure with comp. Off winter Pressure for max fan speed heat. Pressure for min fan speed heat Pressure for max fan speed cool Pressure for min fan speed cool

liz
Pulse duration at fan start It enables the evaporator outlet temp. probe Condensing time 0=In Air 1=In Water 2=Temp. Control in heat for unit reversible on water Water flow by-pass time Enables HP1 Prealarm Summer HP1 Prealarm Set Summer HP1 Prealarm Hysteresis Sanitary water set point Radiant correction time It sets the operating modes Radiant valve max. time in recirculation position

er

0 2 0 none 0 0 0 0 120 1 50 15 0 0 1 1 sec 1=YES / 0=NO bar bar sec 1 0 0 C sec none min bar C

m de
24,5 2 120 35 20 0 -60 0 0 800 2 10 990 0 3,4 1 1 0 50 1 1 -10 30 1

0 32000 0 90 999 4

PARAMETER MENU Keybo ard Index 123 124 125 126 128 129 130 131 132 Mnemonic Name TstopDfr TmaxDfr TimeInDfr Ttransient DeltaPDfr MaxCnt RateoMaxP TminCntDfr TmaxCntDfr TextMinDly Description Default Psw level Min Defrost stop. Temp. Defrost max. time Defrost start max. time Defrost transient time Defrost delta press. Max. counting IN defrost Max. pressure ratio Min. defrost. counting time Max. defrost. counting time External temperature for minimum delay 15 480 2700 90 1,5 4 1 1800 2700 5 -10 60 15 3 1,4 1 02 25 25 120 120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 50 1 2 0 1 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 Max Tenths UMa 30 32000 32000 32000 30 10 30 32000 32000 30 30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 C sec sec sec bar none bar/min sec sec C C sec 0 1 sec C bar 1=YES / 0=NO

lti Mu
133 134 TextMaxDly 135 TimeDrain Drop time 136 137 TimeFanDfr TExtDfr Fan time after defrost 138 PFDfr Defrost forcing pressure 140 PlugInEN Plug-in presence 142 143 144 145 ByPassFlusso RitComp TStartPump DlyPumpC 146 OffsetBTIn Inlet temp.Offset 147 148 149 150 OffsetBT1 OffsetPR Outlet 1 temp.Offset OffsetBT3 OffsetBTRe Coil 1 temp.Offset 151 OffsetWR Offset Water Reset 152 TextEn EXT air probe presence 153 OffsetBTE Offset external temperature 154 OffsetBP1 Offset pressure 1 155 OffsetURExt Offset Ext RH 156 157 URProbeExt 158 TextOnFanCool 159 160 ProbeCondEn TlimiteMinH 161 ValveMode Cycle reversing valve polarity 162 HeatPump 163 RemMode

External temperature for maximum delay

0 900 0 0 -10 900 30

Extern. temperature for fan start after defrost

Second pump presence 0=Single pump on 141 SecondPump board 1=Single pump+reserve 2=Variable pump Flow by-pass from pump start Comp. start delay from pump On

0 2 0 none 0 0 0 0 32000 32000 32000 32000 0 0 0 0 sec sec sec sec C 10 10 10 10 100 0 0 1 0 1 1 1 1 C C C C mA 1=YES / 0=NO C bar 1 0 1 % 1=YES / 0=NO bar C 0 0 0 none C flag

OffsetPCWBAN WBAN condensing pressure offset

liz
Maintenance pump start time Electric heater output temp. offset Enables external RH% probe Ext. Temperature for min SP Heat

Pump switch-off delay from comp. OFF

1 -10 10 1 1 1 1 2 1 -100 1 -10 -10 -10 -10

Radiating panel water temperature Offset

Threshold of fan Start ext. temperature at stopped compressor

Selection of the type of condensation probe

Configurate unit as CHILLER (0)HEAT PUMP (1) Remote input setting 0=H/C from ID 1=H/C from keypad or supervisor

er
43 1 -30 90 0 2 -15 0 12 00

1 -10 10 1 1 -10 10 1 1 1 1

m de
-10 10 0 1 -10 2 2 2 0 3 -60 01

10

90

0 1 0 flag 0 1 0 flag

PARAMETER MENU Keybo ard Index 165 166 Mnemonic Name Description Default Psw level Min 55 0 0 2 1 -20 20 35 1 100 0 0 0 2 -30 5 2 2 20 0 1200 15 15 8 5 60 2 0 100 0 100 1 0 0 25 18 23 20 35 30 35 5 0 20 2 2 1 1 2 -60 90 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 0 90 90 90 90 90 90 90 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10000 90 90 15 15 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 -30 0 127 0 0 0 100 2 2 30 0 2 0 127 0 2 2 0 0 1 1 20 0 999 90 0 1 0 0 0 0 0 0 Max Tenths UMa none flag flag C sec C none % none none C C sec C C C C % % flag 1= YES / 0=NO 1=YES / 0=NO C C C C C C C C C 1=YES / 0=NO bar 0 1=500ns sec 0 none % 90 1 90 1 C C bar

164 Address ModBus serial address Baud Rate Parity Baud Rate (0=4800 / 1=9600) Parity 0=NO / 1=YES Water delta for the calculation of the water outlet control threshold Max. flow-rate activation timer Min. settable value for the SP Heat

169 TDeltaChiller 173 175 TPompaMax MinSetLimiteH

176 CANAddressNode CANOPEN board address 177 178 179 PotRes ModeHeater LimPotTextEn Output by the integration heaters Compressor oper. enabling in heating Power limit enabling for ext. temperature. Ext. temperature limit for compressor operation Differential on the LimText value for activating the heaters Heaters Timeout COOLING delivery decrease threshold HEATING delivery decrease threshold Cooling delivery decrease hysteresis Heating delivery decrease hysteresis Pump signal corresponding to max. delivery decrease Pump signal corresponding to rated delivery Modality of variable pump step insertion External temperature radiating compensation enabling Enables the compensation for dew in cooling Differential for radiating set-point Min. set-point in cooling Max. set-point in cooling

lti Mu
180 LimText 181 IstRes 182 183 184 185 Tregime MaxTempC MinTempH IstTempC 186 IstTempH 187 MinSignal 188 189 MaxSignal StepType 190 EnCompExtR 191 194 195 196 197 198 199 200 201 202 EnCompRugiada SetMinC 192 SetPointR Radiating set-point SetMaxC TMinExtC TmaxExtC SetMinH SetMaxH TMinExtH TMaxExtH TPannRadEn 203 EnPCondPlugIn 204 PumpPFCorr 205 TempAperturaValv 206 BandaApertura

It allows to weigh the valve opening time Max. value of the integration heater outputs 207 MaxInteg when activated at the same time of the compressor Source water temp. threshold for the Coil 208 SetfreezeExt freeze alarm activation Source water temp. Threshold for the 209 SetHeaterExt antifreeze heater activation Activation threshold of the defrosting valve at 210 SetValvolaOn hot gas

liz
Min. set-point in heating Max. set-point in heating Min. external temperature heating Max. external temperature heating

Min. summer temperature in cooling

Max. summer temperature in cooling

It enables and sets F.S. WBAN condensing press. probe Evaporator pump power factor correction Necessary time to position the VRad from closed to completely opened

er

m de
0 1 0 50 0 3800 1 0 90 1 0 999 0 200 1 100 100 1 0 100 1 4 1 -30 4 1 -30 28,5 1 0 50 10

32000

1000

PARAMETER MENU Keybo ard Index Mnemonic Name Description Default Psw level Min 1,5 1 0 50 10 300 1 0 900 1 7 0 0 127 0 Max Tenths UMa bar sec none

Differential for the reset in OFF of the defrosting valve at hot gas Active timer from ON compressor that 212 TimerPCondOn manages the DFR valve at hot gas in base of the critical pressure thresholds 213 AddTast Keypad address 7=Local 1=Remote 211 DiffValvolaOn

lti Mu liz er m de o
70

lti Mu

liz

er

m de

lti Mu
The information contained in this manual is not binding and may be changed by the manufacturer without prior notice. All copying, even partial, is prohibited.

liz er m de o
www.clivet.com

lti Mu

liz

er

m de