You are on page 1of 4

18 Krnika

hasznos lehet felhvni a kedves olvas fgyelmt arra,


a sajnos mra kiss elhalvnyult szlovk-magyar
kezdemnyezsre, amely a trtnelmi Szepessg s
Gmrvidk kzpkori emlkeit hivatott sszefogni s
kedvelt turisztikai clpontt alaktani az n. Gtikus
t gisze alatt. Az albbiakban kvetkezzk a kzel
300 km hossz kulturlis tvonal szmos llomsa
kzl sszesen hat, Rimaszombattl szakra es k-
zpkori telepls s templom rvid bemutatsa
A Rima foly vlgye a mvelsre, llattartsra
alkalmas lankinak ksznheten mindig is idelis
feltteleket biztostott az itt l emberek szmra. A
Felvidk ezen rsze mg inkbb felrtkeldtt az
idk sorn, mivel vltozatos termszeti kincsei k-
ztt az aranyrc is jelents mennyisgben volt jelen.
Nem csoda ht, hogy gy a kzpkori Gmr s Kis-
Hont vrmegye ezen rszn hamarabb alakultak ki
s gyorsabban is fejldtek a teleplsek.
A folyvlgy helysgeit a ks rpd-kori forrsok
Rimaszombat s Rimabnya tartozkaknt emltik. A
kt telepls (Szombathely s Istvnfalva) sszeolva-
dsbl kialakul Rimaszombat I. Gza kirlyuktl
kap a nevben is megrzdtt napra engedlyezett
vsrtartsi jogot, mg Rimabnyt 1268-ban vrosi
Annak ellenre, hogy trtnelmi emlkeink szinte
vgtelennek tetsz sora ismert elttnk, mg mindig
szmos, taln kevsb nevezetes gyngyszemet ta-
llhatunk tgabb haznk, a Krpt-medence lel
karja kzt. Ezek kzl most a felvidki Rima foly
vlgynek gtikus templomaibl vlogattam. Jelen
rst elssorban ti ajnlnak sznom, hiszen csakis
Rimabnya egykori gtikus,
erdtett temploma
(Fot: Szab Tibor)
A Gtkus t
gmri szakasza
Pet Zsuzsa
Kincses Felvidk kzpkori
templomok a Rima vlgyben
Kincses Felvidk kzpkori templomok a Rima vlgyben
19 Krnika
rangra emeli birtokosa, a kalocsai rsek. Az Anjouk
idejn, 1334-ben tbb teleplsrl is hallunk, ami-
kor is Istvn kalocsai rsek elcserlte Kcsik nembli
Szcsnyi Tams erdlyi vajdval szmos itteni bir-
tokt, gy a kt emltett kzponttal egytt kerl t
tbbek kztt (Orlaj)Trk, Karaszk s Rimabrz
is a vajda kezre. Ezutn a vidk telepeinek trtnete
azonos szlon fut, hiszen az ppen adott birtokosok,
leginkbb a 15. szzad kzepn kihalt Szcsnyiek,
mindig is igyekeztek a lehet legteljesebb mdon elv-
gezni uradalmuk fejlesztst, felvirzogtatst.
Rimaszombat (Rimavsk Sobota), kitekintsnk
legdlebbi llomsa sajnos alig valamit rztt meg
kzpkori arculatbl, pedig egykori jelentsgt
igazolja az is, hogy I. Kroly kirly 1335-ben a budai
jog civitasok sorba emelte. A birtokos Szcsnyiek
kihalsa utn, 1460-ban a rimaszombati uradalmat is
fele-fele arnyban a Losoncziak s a guthi Orszghok
rkltk. Ksbb a trk portyzsok nagyrszt elke-
rltk a vrost, mivel az nknt vllalta a ketts ad-
zst Eger eleste (1592) utn. A hbork azonban gy
sem kmltk meg, kzpkori temploma helyn a 18.
szzadban emeltek j egyhzat. A legnagyobb puszt-
tst az 1849-ben bevonul cri csapatok vittk vghez,
akik bntetsbl felgyjtottk az egsz vrost.
Rimaszombat trtneti vrosmagjnak kze-
pn llt a Keresztel Szent Jnos plbniatemplom,
amelynek eredete egszen a 11. szzadig vezethet
vissza. A minden bizonnyal romn stlus temp-
lomot a Szcsnyiek birtoklsa idejn ptettk t a
gtika szellemben. A 15. szzadban mr fennllott
a mesterek Szent Mihly arkangyal oltrrl neve-
zett che, amely az asztalosok, kovcsok, szjgyr-
tk, nyereggyrtk, csiszrok tvsk tmrlse
volt. Tagjai minden harmadik vasrnapon egy-egy
denrt fzettek az oltri gyertyk vsrlsra s min-
den j tag az oltrra kt font viaszt adott. A mesterek
s szakmk ily sokflesge is rmutat arra, hogy eb-
ben a korszakban igen kevs vros s vrmegye volt
olyan fejlett, mint Gmr s szomszdai.
A plbniatemplom melletti temett egykoron
egy 10 mter szles, 4 mter mly vdrokkal vettk
krl, amely hbors idben, vsz esetn menedk-
knt is szolglt a vros laki szmra. A 14. szzad-
ban mr tornyokkal, kapukkal kiegsztett vdfallal
vettk krbe a templomot, amely a 19. szzadig llt.
Nyomai az 1990-es vek feltrsai sorn kerltek el,
amelyek alapjn rekonstrultk krvonalt - ezt lt-
hatjuk ma kikvezve a ftren.
szak fel elindulva a Rima mentn tovbbi k-
zpkori eredet teleplseket tallunk, mint pl.
Orlajtrk (Mal Teriakovce), Als- s Felsszik-
ls (Nin Sklnik ill. Vyn Sklnik), valamint
Rimarh (Hrachovo). A minden bizonnyal rpd-
kori eredet Rht elszr 1353-ban "Hrachou" alak-
ban emltik. Trtnete sorn tbb birtokosa volt, akik
kzl a telepls egykori vrt a Jnokiak pttettk
Rimabnya., templombels
rszlete
Rimaszombat ltkpe
1769-bl
Orlajtrk temploma
dlnyugatrl
(Fot: Csorba Csaba)
Kincses Felvidk kzpkori templomok a Rima vlgyben
20 Krnika
a 13. szzad vgn, amit aztn a 15. szzadban vr-
kastlly alaktottak t. (Ez egykoron a falu szaki
rszben, a templom s az jkorban ptett s ma is
lakott kastly kztt llt, maradvnyait a 20. szzad
elejn bontottk el.) Szmos fri csald temetkezett a
rimarhi kzpkori templomba a 1516. szzadban,
m sajnos a korabeli templombl csak a renesznsz
oltr s a Jnokiak epitfuma maradt a ma a kzp-
kori templom helyn ll, 1769-ben plt klasszicista
templomban. A teleplshez gmri mondink egyi-
ke is kapcsoldik, ami szerint Mtys kirly itt fogta
sznt munkba a npet sanyargat fldesurakat.
Rimabnyn (Rimavsk Baa), a falukzponttl
arrbb, az orszgt melletti dombon ma is ll a tele-
pls egykori gtikus, fallal krlvett temploma. A
hagyomny szerint helyn az rpd-korban kisebb
vr llt, ennek helyre ptettk fel a 13. szzadban a
templomot. Szentlynek boltozata aszimmetrikus,
durva bordkbl kszlt, a templomhaj skfdmes,
festett-kazetts deszkamennyezete viszont csak a kora
jkor utols harmadban, 1670-ben kszlt el. Lrses
falt is ksbb ptettk a huszitk olyan md, hogy a
templom szentlyapszist megvastagtottk s egybe-
falaztk a kapuvd rtoronnyal. A huszitk elzse
utn a guthi Orszg csald birtokolta Rimabnyt. A
templomot a trk idk utn ptettk t, de krtfala
megrizte ks kzpkori llapott. Kzpkori freskit
1956-ban trta fel a szlovk kutats, amelynek ered-
mnyeknt a diadalv felett lthatjuk Jzust, amint J-
ds rul cskjt elfogadja, de megjelenik mg Szent
Gyrgy pnclba ltztt fgurja, Szent Borbla kar-
cs, lgy stlusra jellemz alakja, illetve a haj szaki
faln Szent Lszl legendja elevenedik meg. Ennek
kzppontjban a cserhalmi tkzet ll, balrl pedig
Vrad vrosnak aprlkos, festi brzolsa tnik fel
a kapuban ll, lovagokat bcsztat asszonyok alakj-
val. A templom faldszeit felteheten az ppen taln er-
dlyi vajda tisztt betlt Szcsnyi Frank rendelte meg
az 1380-as vek vgn, az 1390-es vek els felben.
Rimabnytl keletre, kb. 4 km-re tallhat az
rpd-kori alapts Karaszk (Kraskovo). A k-
zpkori falu torony nlkli, a ks kzpkorban fal-
lal vezett plbniatemploma magas domb tetejn
ll. A mr a 13. szzadban is jelents telepls els
templomt 1983-ban trtk fel a mai templom falain
bell, amelyet a 14. szzad kzepn minden bizony-
nyal Szcsnyi Tams, mr mint orszgbri tisztet
betlt fr pttetett t. A templom ngyzetes, 5
x 5 mteres, keresztboltozatos szentlyvel fordul a
telepls irnyba, amelynek keleti faln az utazk
vdszentjnek, Szent Kristfnak hatalmas, sajnos
mr igen tredkes freskkpe fogadja a ltogatkat.
A korabeli hitlet szerint, ha valaki a segt-oltalma-
z szent kpre tekint, aznap elkerli a baj s a bn.
A szently bels falait s a diadalv bllett tel-
jesen kifestettk, emellett ki kell emelnnk mg azt
az egyedi farags, gtikus mrmv ablakot, amely
Karaszk, kzpkori, torony
nlkli temploma
(Fot: Csorba Csaba)
Karaszk, a Szent Lszl
legenda rszlete
Karaszk, Mihly arkangyal
brzolsa
Kincses Felvidk kzpkori templomok a Rima vlgyben Kincses Felvidk kzpkori templomok a Rima vlgyben
21 Krnika
alaptottk valamikor a 13. szzadban. A felteheten
romn stlus alapokra plt, gtikus jegyeket visel,
egyenes szentlyzrds, keresztboltozatos szent-
ly templomot historizl stlusban Schulek Frigyes
tervei alapjn jtottk meg. Freskit a mai, evang-
likus liturginak helyet ad templom oldalkpoln-
jban, a kzpkori szentlyben tekinthetnk meg,
feltrsukat 1889-ben Huszka Jzsef vgezte el.
A kpciklusokat tuds teolgiai program szerint
alkottk meg. Az oldalfalakon, medalionba foglalva
festettk meg a prftk mellkpt, kezkben mondat-
szalagot tartanak. Felettk az jtestamentum jelene-
teit brzoltk, a keresztboltozaton Majestas Domini
mellkpe mellett a ngy evanglista jelkpe kapott he-
lyet. Emellett az egyhzatyk alakjai is megjelennek.
A kpek mestere mly jellembrzol, technikai s
kompozcis rzkbl tlve orszgos kzpontbl r-
kezett mvsz lehetett, mve kzel ll az itliai trecento
idszaknak sienai elkpeihez. A kpeket az 1380-as
vekre datljk, megrendeljk ebben az esetben is
Szcsnyi Frank lehetett, taln mr mint orszgbr.
Kite, rszlet az Utols
tlet kompozcibl
Kite kzpkori temploma
Kincses Felvidk kzpkori templomok a Rima vlgyben
a szentlyrekeszt harntfalnak tengelyben van.
A falkpeken megjelenik tbbek kztt a tizenkt
apostol kpe, egy-egy prfta mellkpe, illetve lt-
hatjuk mg a Veronika kendje brzolst, valamint
Majestas Domini-t (Fensges Isten, azaz a trnon l
Krisztus) s a Mennyorszgot jelkpez, brahm
ptrirkt is brzol kompozcit. A szently kt
oldals boltsvegt a kt-kt evanglista szimblum
monumentlis brzolsa tlti ki, amelyek mellett
latinul nevk felirata is olvashat. Rimabnyhoz
hasonlan itt is tallkozhatunk a Szent Lszl ciklus
kpeivel, m a karaszki templom hajjnak szaki
faln lv alakok fensges vonsaibl az itt dolgoz
mester a rimabnyaival szembeni sznvonala-
sabb, erteljesebb stlust felttelezi a mvszettr-
tneti kutats. A freskk az 1380-as, 90-es vekben
kszlhettek Szcsnyi Frank megrendelsre, aki
feltehetleg az ppen trnra lp Zsigmond kirly
hsiessgnek, nagysgnak hdol Szent Lszl
szimbolikus alakjval, s taln a lovagkirly legen-
djnak csatajelenetben a szembefordul szakllas
vitz alakja magt a dontort brzolja. A kpeket
1906-ban, majd az 1980-as vekben restaurltk.
Karaszktl 8 km-re, szakkeletre tallhat az
egyik ks bronzkori kultrnak is nevet ad Kite
(Kyjatice) teleplse. A kzpkori templom ma lt-
hat egyenes zrds, dongaboltozatos szentlye a
karaszki templomhoz hasonlan a 14. szzad kze-
pn plhetett. A falakat itt is pomps freskk sora
kesti, amelyeket 1986-89 kztt restaurltak, de egy
rszket mg ma is vakolat fedi. A szently oldalfalain
a lhere alak keretekben a prftamellkpek mondat-
szalagokat tartanak, felettk apostolokat tallhatunk,
akiknek kezben knyv van. A keleti falon az Angya-
li dvzlet jelenete lthat, amely alatt kt ni szent,
tovbb Szent Pter, Szent Borbl, Orsolya, Antiochiai
Szent Margit s Alexandriai Szent Katalin ll. Az sza-
ki falon a pasztofrium mellett Jzus feltmadt, seb-
helyes alakja (Vir dolorum) ll hitetlen Szent Tams
apostol fel fordulva. A diadalv blletben az t okos
s az t balga szz kismret alakja lthat. A kitei
szently s diadalv kpei stlusukban a svtei Pita-
kpekhez kthetek, azaz a 14. szzad vgn alkotott
svtei fmester keze munkjt dicsrhetjk bennk.
A kitei templom hajjban az szaki falon nagysza-
bs Utols tlet kompozci ll, amely az eurpai in-
ternacionlis gtika egyik kiemelked emlke. A kp
kzppontjban az tl Krisztus alakja, krltte az
apostolok, Mria s Keresztel Szent Jnos alakja. Az
alattuk a srokbl feltmad lelkek egyik csoportjnl
olvashat az 1426-os vszm, a falkp kszlsnek
ve. A falkpeket megrendel mecnsokat a Szcsnyi
csald tagjai kztt kereshetjk, a szently Frank, mg
az vszmos Utols tlet kpe fainak, Lszlnak vagy
Simon kirlyi ajtnllnak a krsre kszlhetett.
Rimabrz (Rimavsk Brezovo) kzpkori te-
leplst egyes vlemnyek szerint itliai telepesek