You are on page 1of 1

berhetiye ile huddam elde etme CELBUL HUDDAM

Eer arzu edilirse bir hadm zat elde edip her emrini yerine getirmek zere hazr olup Her ne maksat ve muradn olursa o vazife ile megul eylemeyi arzu edersen tark budur ki hemen bir kasbu ruman hazrlayp zerinden kabuunu kaydrp beyaz maddesini kar ve zerine ar yaz

imdi bu ksm taman oldu. Bunu alarak bir halvete girip orada beyaz bir ta veyahut baka bir ey ile bir daire i zip onun ierisinde bir para lubnan zeker tttrp berhetiye aksam okuyup her okuduunda bir kere bu kasbur ru an yere vurasn bu kyas zere gecede krk be kere okuyup tamamlamamalsn. Yine gece olduunda yine rafna daire izip hem de bunu iki kat izmelisin yle ki her iki izginin aras bir parmak adar olsun. Gece olunca o anda gresin ki; ark tarafndan bir glge grnmeye balar. O glge zaman getike byyp tamamen en uzun ad byklne ulanca kaldrp ban bakmalsn. Tam adam resmine girerken ubuu bir kere ye r hal gzden bir an olarak gaib olur. Yine sen devam edersen be dakika sonra grrsn ki yz nurani bir kimse sa tarafnda durup sana selam verir durur. Sen de der hal ve send e derhal ve aleykmselm diyerek selamn al. Sonra sana senin muradn nedir diyende kendi sine demelisin ki murad ve maksudum budur. Diyerek amelini syleyesin. yle ki filan ey hakknda veya falan isterim veyahut filan adam hakknda, fulan eyi diler m diyerek der hal senle iaret edip gider. On dakika sonra geri gelip ve der ki maksudun hazr dr getireyim mi? dersen huzura getir. Huzuruna getirir. Bu ykse tedricen olmas lazm gelen bir ey ise tehhire bala yasan lzum olduunda talep edersin. Eer cevap olmayp bir mahluk eyi talep edersen tedricen hazr edilir. Emir bu ismin ikisi birden sylenir ise hem ulvi hem sfli ikis i birden hazr olur. bunun ismi berhetiyedir. Bu huddam ise hem hayra hem erre hizmet eder. Tark asan bu dur ki: o huddamn glgesi hemen grldnde bir tas temiz su alp drt bir tarafa serpesin hadim d fta hazr olup selam verir. Her kim bu ilme talip olup mbaeret ederse eraite riayet eylem esi arttr. Gerek tetmiri zalim gerek celbl kahir bunlarn hangisi arzu edilirse edilsin d erhal zuhura ve husule gelir.Ve emsi ve hel ata ve kul hyye srelerinin havaslarna nazar edilirse bu nlarn tesiri aikardr. imdi bu amel icra edilirse derhal muvafk olunacandan phe edilmeyecektir. bu amel kamer nesre menzilinde edilir.