You are on page 1of 5

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.

2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

LISTA DISCIPLINELOR la care se susţine examenul de bacalaureat 2011 1. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale Filiera, Proba profilul, A: B: C: (probă orală, scrisă şi specializarea probă orală probă orală practică) Toate Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale

D: probă scrisă/practică

Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română

Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu

Probă de evaluare a competenţelor digitale

2. Probele scrise 2.1. Probele comune: Filiera, profilul, specializarea a) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările Limba şi literatura română

Proba E b) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale Limba şi literatura maternă

Toate

2.2.Probele diferenţiate: A. Filiera teoretică: Profilul

Specializarea c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare

Proba E d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie Fizică, Chimie, Biologie, Informatică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Umanist

Filologie Istorie Ştiinţe sociale Istorie Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Matematică Matematică

Real

1

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

B. Filiera tehnologică Profilul Specializarea c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare Servicii Tehnician în turism Tehnician în administraţie Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de poştă Tehnician în achiziţii şi contractări Tehnician în hotelărie Tehnician comerţ în activităţi de Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică

Proba E d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare,

Tehnician în gastronomie Organizator banqueting Coafor stilist Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Tehnician hidro-meteorolog Tehnician chimist de laborator Tehnician analize produse alimentare Tehnician veterinar pentru animale de companie Tehnician în prelucrarea lemnului Tehnician în agricultură Tehnician agro-montan Tehnician veterinar Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere Tehnician în industria alimentară Tehnician în agroturism Tehnician agronom Tehnician horticultor Tehnician zootehnist Tehnician în agricultură

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Fizică, Fizică, Fizică, Fizică, Chimie, Chimie, Chimie, Chimie, Chimie, Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie

2

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

Tehnic

ecologică Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor Tehnician în industria alimentară extractivă Tehnician pentru animale de companie Tehnician proiectant produse finite din lemn Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare Tehnician de telecomunicaţ ii Tehnician electronist Tehnician electrotehnist Tehnician operator tehnică de calcul Tehnician în automatizări Tehnician în instalaţii electrice Tehnician electromecanic Tehnician operator telematică Tehnician operatori roboţi industriali Tehnician mecatronist Tehnician proiectant CAD Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Tehnician prelucrări mecanice Tehnician transporturi Tehnician prelucrări la cald Tehnician metrolog Tehnician aviaţie Tehnician instalaţii de bord (avion) Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii Tehnician în industria materialelor de construcţii Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Tehnician instalator pentru construcţii Tehnician producţie film şi Tehnician televiziune în construcţii şi lucrări publice audio-video Tehnician multimedia

Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Fizică, Fizică, Fizică, Chimie, Chimie, Chimie, Chimie, Biologie Biologie Biologie Biologie

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

3

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

Tehnician operator procesare text imagine Tehnician poligraf Tehnician producţie poligrafică Tehnician în chimie industrială Tehnician designer vestimentar Tehnician în industria textilă Tehnician în industria pielăriei Tehnician electrician electronist auto Tehnician energetician Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică Tehnician construcţii navale

Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

NOTĂ: Candidaţii pot alege pentru probele scrise E ) d), din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu. Această prevedere se aplică şi candidaţilor proveniţi din învăţământul liceal – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din disciplinele care au fost studiate în şcoala de arte şi meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al liceului. C. Filiera vocaţională Profilul Specializarea c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare Artistic Arhitectură, arte ambientale şi design Arte plastice şi decorative Coregrafie Muzică Arta actorului Pedagogic Învăţător - educatoare Bibliotecar-documentarist Instructor-animator Instructor pentru activităţi extraşcolare Pedagog şcolar sportiv Liceu cu program Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Matematică Istorie Istorie Istorie Istorie Proba E d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie

Educaţie fizică şi

4

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

sport Militar Teologic

Matematică-informatică Teologie Ortodoxă Patrimoniu cultural Teologie Romano – Catolică Teologie Greco – Catolică Teologie Baptistă Teologie Penticostală Teologie Adventistă Teologie Unitariană Teologie Reformată Teologie Musulmană

Matematică Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie

Fizică, Chimie, Biologie, Informatică Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

5