HEKASI 1. Manuel A.

Roxas (1946-1948) (Lalawigan ng Capiz)  siya ang huling pangulo ng pamahalaang KOMONWELT at unang pangulo
ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Mga programa:  Batas Belt (Ugnayang pangkalakalan o Trade Relation) ng 1946  Pinalawig nito ang malayang kalakalan sa susunod na walong taon sa pagitan ng dalawang bansa na unang pinagtibay ng Batas TydingMcDuffie.

 Batas ng Rehabilitasyon ng Pilipinas (1946)  Iti ay nagtalaga ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng $620 milyon

 Kasunduan ng Pangkahalatang Relasyon o Treaty of General Relations  Ito ang kasunduan na nagsasaad na pormal na pagsuko ng mga Amerikano sa pamamahala sa Pilipinas maliban sa usaping military.

Paglagda ng kasunduang pangmilitar a. kasunduan sa base military (MARSO 14, 1947) b. kasunduan sa tulong pangmilitar (MILITARY ASSISTANCE ACT 1947)

 Party rights  Nangangahulugan ito na magkakaroon ng pantay na karapatan ang mga Pilipino at Amerikano sa paglinang ng mga likas na yaman ng bansa  Namatay siya noong Abril 15, 1948 dahil sa atake sa puso sa Pampanga (Clark Air Base)

Pagtatag ng Bangko Sentral sa Pilipinas b. Bureau of Agriculture Extension (BAEX) C. Mga Programa: a. RAMON F. QUIRINO (1948 – 1953) ( Vigan Ilocos Sur )  Ikalawang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Agriculture Credit and Cooperative Financing Administration (ACCFA) d. Magna Carta sa Paggawa e. President’s Action Committee On Social Amelioration (PACSA) c. Presidential Complaints and Action Committee (PCAC) b. ELPIDIO R. . MAGSAYSAY (1953 – 1957) (Lalawigan ng Zambales) Ikatlong Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas Tinagurian siyang “The Guy“ dahil sa kanyang karisma Naging gabay niya ang katagang “Those Who Have Less in Life Should have more in Law”. Mga Programa: a. Mutual Defense Treaty  Ito ay isang kasunduan na nagsasabing kailangang suportahan at tulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas sa oras ng digmaan. National Resettlement and Rehabilitation Administration (NARRA) e. Isa siya sa nagtatag ng (SEATO) South East Asia Treaty Organization Siya ay namatay dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan sa Bundok Marunggal sa Cebu. Minimum Wage Law d.2. 3.

Emergency Employment Administration (EEA) b. Itinaguyod niya ang taunang Republic Culture Heritage Awards. GARCIA (1957 – 1961) (Bohol) Ikaapat na Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas Naging panuntunan niya ang Pagtitipid. Itinatag niya ang samahang MAPHILINDO noong Agosto 5.4. Nilipat niya ang araw ng kalayaan mula Hulyo 4 sa Hunyo 12. d. at Pagbabagong sigla ng kultura. Pilipinas at Indonesia. Nilagdaan niya ang kasunduang Bohlen-Serrano noong 1959 na pumabor sa Pilipinas. CARLOS P. Pilipino muna Ang patakarang ito ay ay may layuning bigyan ng prayoridad ang mga Pilipino bago ang mga dayuhan. 5. Patakarang “PILIPINO MUNA”. MACAPAGAL (1961 – 1965) Ikalimang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas Nakilala siya bilang “Poor Boy from Lubao” Tinawag niya ang kanyang pangasiwaan bilang “Bagong Panahon” Nilagdaan niya ang Kodigo ng reporma sa lupang pangsakahan Mga Programa: a. . 1963 na binubuo ng Malaysia. Binatikos niya ang limang taong kabuhayan c. DIOSDADO P.

“Green Revolution” ito ang programang naghihikayat sa mga tao na magtanim ng gulay c. Manuel A. Marcos (1965 – 1986) . Diosdado P. Ferdinand E.6. Ramon F. Elpidio R. MARCOS (1965 – 1971) (Ilocos Norte) Ikaanim na Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas Nakilala siya sa Islogan na “This nation can be great again” Mga Programa: a. New Peoples Army (NPA) f. “Reforestation” o muling pagtatanim ng punong kahoy sa kagubatan d. Roxas (1946 – 1948) 2. FERDINAND E. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) 1967 1. Carlos P. Ipinatanim niya ang “Miracle Rice” b. Communist Party of the Philippines (CPP) e. Magsaysay (1953 – 1957) 4. Macapagal (1961 – 1965) 6. Philippine Civic Action Group (PHILCAG) g. Garcia (1957 – 1961) 5. Quirino (1948 – 1953) 3.

SEATO __________________________ 10. Miracle Rice . Party Rights ___________________________ 5. Kasunduan sa pangkalahatang relasyon ___________________________ 4. ASEAN ___________________________ 7. Kodigo ng Reporma sa Lupang Pangsakahan ___________________________ 8. MAPHILINDO ___________________________ 6. PACSA ___________________________ 9.___________________________ 1. Pilipino muna ___________________________ 2. Green Revolution ___________________________ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times