You are on page 1of 2

Googelen moet je leren

‘Kinderen moeten kritisch leren omgaan met


internet’
Een werkstuk maken voor school, dat heb tegenwoordig
zo bij elkaar gegoogeld. Maar hoe kun je kinderen leren
om kritisch met internet als bron om te gaan?

Door Maaike Severijnen


l
ANP
Amsterdam, 3 juli. Even googelen, wat tekst en plaatjes Archief:
knippen en plakken en klaar is je werkstuk. Sinds de komst
overzicht - Meer medianieuws
van internet is er veel veranderd op scholen. Veel leerkrachten
op basisscholen worstelen met deze ontwikkeling. Want leerlingen blijken technisch heel handig
met computers; in de meeste gevallen handiger dan de leerkracht zelf. Maar ze zijn niet altijd
zomaar in staat goed te zoeken, te lezen en vooral: de informatie op betrouwbaarheid te
beoordelen. Dus wat leren ze uiteindelijk van een bij elkaar gegoogeld werkstuk?

Sociaal pedagoog Els Kuiper, werkzaam bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie


van de Vrije Universiteit Amsterdam, deed promotieonderzoek naar de vraag hoe je leerlingen in
het basisonderwijs kunt leren kritisch met internet om te gaan.

Kuiper richtte zich in haar onderzoek op tien- en elfjarigen, leerlingen van groep 7. Ze deed eerst
literatuuronderzoek naar wat kinderen wel en niet kunnen in relatie tot internet. Kuiper: „Daaruit
bleek dat vooral het beoordelen van internetinformatie moeilijk voor hen is. Als een site er netjes
uitziet, denken ze al snel: het zal wel goed zijn. Leerlingen werken wel graag met internet. Het is
toegankelijk, visueel, actueel en je kunt eindeloos doorklikken.”

Maar dat zijn ook juist aspecten die internet moeilijker maken dan boeken, aldus de onderzoekster.
„Je moet immers goed weten wat je zoekt en weten dat er ook een hoop onzin op internet staat.
Internet is niet gemaakt voor kinderen of voor gebruik in een onderwijssituatie. Dat betekent
scholen na moeten denken hoe je leerlingen het beste kunt begeleiden bij hun internetgebruik.”

Voor haar onderzoek ontwikkelde Kuiper vervolgens twee programma’s die gericht waren op het
leren zoeken, lezen en beoordelen van internetinformatie. Dat gebeurde in een praktisch project
rond het thema ‘voeding’. Volgens Kuiper heeft het immers geen zin om kinderen losse
internetlessen te geven. Ze maakte twee verschillende programma’s omdat scholen niet allemaal
op hetzelfde niveau zitten. Kuiper: „Er zijn scholen die al heel ver zijn in het werken in projecten en
het leerlingen zelf onderzoek laten doen. Maar er zijn ook scholen die meer klassikaal werken. Voor
beide typen onderwijs wilde ik iets maken.”

De onderzoekster ontwikkelde voor de laatste groep een lessenreeks met een werkboekje voor
leerlingen, waarin zij stapsgewijs internet gebruiken om informatie over voeding te krijgen. „Bij het
onderdeel lezen stuurde ik ze dan naar de site van het Voedingscentrum, waar ze gericht, aan de
hand van opdrachten, konden zien hoe je daar informatie vindt.”
De andere groep kreeg als opdracht om een folder over gezond eten te maken. Leerlingen werkten
met eigen onderzoeksvragen. „De leerkracht bekeek dan bijvoorbeeld een site samen met de klas
en besprak met hen of de site betrouwbaar was en hoe je dat kon zien.”

Kuiper voerde haar onderzoek uit op twee groepen van elk vier scholen. Van beide programma’s
bleken leerlingen te leren, maar er was wel een opmerkelijk verschil. Kuiper: „De leerlingen die aan
de hand van eigen onderzoek de vaardigheden aanleerden, zagen ook direct wat ze er aan hadden.
Ze begrepen dat als je een mooie folder wilt maken voor andere leerlingen en ouders, je er geen
onzin in moet zetten. Goed zoeken, lezen en beoordelen is dan erg belangrijk.”

In haar conclusie schrijft Kuiper dat één project niet voldoende is om van leerlingen kritische
internetgebruikers te maken. „Ze weten nu wel beter waar ze op moeten letten, maar dat
toepassen in de praktijk is iets anders. Daarvoor zijn nog andere kwaliteiten belangrijk, zoals
geduld en nadenken over wat je eigenlijk op internet doet. Dat zijn dingen die kinderen niet vanzelf
leren, ze hebben daar leerkrachten voor nodig. Ook omdat ze zelf eigenlijk verwachten dat Google
hen een kant-en-klaar antwoord ‘geeft’.

Op school gaat het er juist om dat je leert om zelf informatie om te zetten in kennis, vindt Kuiper.
„Scholen zouden daarom leerlingen echt van jongs af aan een doorlopende leerlijn omgaan met
internet moeten aanbieden. Ook zou er veel meer aandacht voor internet moeten zijn in het
onderwijs in begrijpend lezen. Dat gaat er nog steeds van uit dat kinderen informatie halen van
papier, maar dat is niet meer zo. Wij krijgen nu nog studenten op de VU die klakkeloos informatie
van internet overnemen. Ze hebben er dus levenslang plezier van als ze dit goed aanleren.”

Meest gemaakte zoek- en vindfouten

• Veel kinderen gebruiken nog verkeerde zoektermen. Ze typen bijvoorbeeld een letterlijke
vraag in en krijgen tot hun verbazing geen antwoord van de zoekmachine.
• Ze kijken alleen naar de bovenste tien hits in Google, omdat de rest niet relevant zou
zijn.
• Veel leerlingen zoeken alleen met Google, in plaats van concurrerende zoekmachines of
speciale kinderzoekmachines als Davindi.
• De zoektermen worden verkeerd gespeld, waardoor kinderen niets vinden. Google geeft
overigens meestal wel spellingvarianten weer.
• Leerlingen doen aan plagiaat, en kopiëren tekst soms inclusief de hyperlinks (‘klik hier’) of
ze laten per ongeluk de naam van de auteur staan in hun eigen werkstuk.
• De leerlingen gebruiken onbetrouwbare bronnen. In die gevallen bevat de tekst grote
onzin, maar wordt ’ie toch klakkeloos overgenomen.
• Teaching Web literacy in primary education is de titel van het proefschrift van Els
Kuiper. Kuiper ontwikkelt ook een praktische brochure over webwijsheid op school.

Informatie over de twee gratis programma’s krijg je via EJ.Kuiper@psy.vu.nl.


3 juli 2007