KOLEJ YAYASAN SABAH

JALAN IBU PEJABAT JKR
OFF JALAN MAT SALLEH SEMBULAN
P.O.BOX 16018,88100 KOTA KINABALU SABAH

PENILAIAN PENGETAHUAN
NAMA DAN KOD PROGRAM /
PROGRAM TITLE AND CODE

C - 051 -2 – JURUTEKNIK ELEKTRIK

TAHAP / LEVEL

DUA ( 2 )

NO DAN TAJUK MODUL /
MODULE NO AND TITLE

MO1 THREE PHASE WIRING DRAWING

NO DAN TAJUK TUGAS /
TASK(S) NO AND TASK
STATEMENT
OBJEKTIF PENCAPAIAN
PIAWAIAN / TERMINAL
PERFORMANCE OBJECTIVE
NO KOD / CODE NO
NAMA PELAJAR

01.04 : PERFORM THREE PHASE LAYOUT DRAWING
01 .05 : PERFORM THREE PHASE LINE DRAWING
01 .06 : PERFORM THREE PHASE WIRING DRAWING

DRAW AND DESIGN THREE PHASE LAYOUT
DRAWING BY REFERRING TO LAYOUT DRAWING AND
SPECIFICATION USING DRAWING INSTRUMENT AND
EQUIPMENT SO THAT THE ELECTRICAL DRAWING IS
DRAWN AND INTERPRETED AS PER SPECIFICATIONS
C - 051 – 2- MODULE 01

Muka : 01 drp
Tarikh :

PERHATIAN : Ujian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan anda bagi tugasan
01.04,01.05 dan 01.06 dalam NOSS JURUTEKNIK ELEKTRIK / Tahap 2 sesuai
dengan kehendak ketrampilan Tahap 2.

ARAHAN :
1. JAWAB SEMUA SOALAN.
2. JAWAB DALAM KERTAS SOALAN INI
3. MASA MENJAWAB YANG DIBERIKAN IALAH 1 JAM 30 MINIT.

08

Mendedahkan dan menunjukkan kedudukan alatambah peralatan serta kelengkapan elektrik di dalam sesebuah pelan rumah B. 3. D. Menunjukkan bilangan beban yang di pasang dalam rumah ataupun bangunan tersebut. Apakah tujuan untuk mengetahui sistem lukisan bentangan pemasangan domestik satu fasa? A. B. Dalam bilik mandi dengan ketinggian yang sesuai Dalam bilik mandi di tepi dinding pintu masuk ke bilik itu. D. Dimanakah tempat yang sesuai suis lampu bilik mandi dipasang? A.1 Muka: 2 Drp: 10 BAHAGIAN A Soalan jawapan beraneka pilihan (7 markah) 1. 4. D. Menunjukkan keadaan bangunan atau pun rumah tersebut. C. Mengikuti peraturan IEE Menunjukkan simbol piawai alat kelengkapan dan alat tambah Menunjukkan keadaan dan fungsi alat kelengkapan Menunjukkan bilangan alat kelengkapan yang digunakan 2. D. C. B. . Memudahkan pihak pengguna mengenalpasti kedudukan suis dan alat-alat elektrik yang lain. Di pasang di luar bilik mandi atau menggunakan jenis tarik Di pasang belakang pintu bagi mengelakkan terkena air. B.051 . Apakah tujuan LAGENDA disediakan bersama-sama pelan bangunan ? A.NO KOD / CODE NO C . C. Apakah kebaikan utama pelan susunatur elektrik elektrik? dengan litar pendawaian A. Memudahkan pendawai melakukan perubahan(penambahan litar elektrik atau baipulih litar elektrik. Memudahkan setiap arketik mengenalpasti masalah pada pendawaian akan datang. Mendedahkan perjalanan kabel –kabel dalam bangunan C. Memudahkan pihak pembekal untuk membekalkan bekalan terhadap pihak pengguna.

ii. iii.kecuali? A. Mengagihkan bekalan dan memberi perlindungan. D. Lukisan pelan Lukisan pandangan Lukisan keratan Lukisan butiran. Lukisan bangunan terbahagi kepada empat jenis iaitu:i.B) Voltan rendah 3 fasa.iv i.Y. C. B.415. Voltan tinggi 11KV Voltan rendah 3 fasa. Berikut adalah jenis –jenis voltan dan jumlah voltan bekalan yang dibekalkan oleh pihak pembekal kecuali : A. D. A. C.NO KOD / CODE NO C . B. 7.iii. Memberi bekalan yang berkekalan. ii. Menerima voltan bekalan.3 wayar (R.iii. i.ii. D. 4 wayar (R.iii ii. 2 wayar (L .ii.1 Muka: 3 Drp: 10 5.051 . Menurunkan voltan kepada nilai yang sesuai untuk pengguna.iv i. Berikut adalah kegunaan dan fungsi pencawang elektrik (substation). iv.N) Voltan rendah 1 fasa.Y.iv .415.B. C. B.N) 6.110 v.

Apakah yang dimaksudkan dengan pelan bentangan? Ia bertujuan mendedahkan dan menunjukan kedudukan alatambah peralatan serta kelengkapan elektrik di dalam sesebuah pelan rumah kediaman mahupun bangunan. simbol-simbol peralatan elektrik yang digunakan untuk Papan fius agihan (PFA / DB).1 Muka: 4 Drp: 10 BAHAGIAN B Soalan jawapan pendak (35 markah) 1. menyediakan pelan lukisan seperti pelan bentangan. (4 MARKAH) 2.051 .. (5 MARKAH) 4. seseorang pendawai itu hendaklah . Nyatakan perkara yang perlu diketahui oleh seseorang apabila hendak mermulaan kerja sesuatu pemasangan pendawaian elektrik.. lukisan pendawaian atau pelan skematik untuk melancarkan aktiviti pemasangan pendawaian agar tidak terdapat kesilapan dalam pemasangan tersebut. papan suis kecil (PSK / SSB) dan papan suis utama (PSU / MSB). Gambarajah skematik tiga fasa yang baik ialah:- Untuk melukis gambarajah litar skematik elektrik. pelatih mesti memahami litar elektrik yang telah dilukis. (5 MARKAH) .NO KOD / CODE NO C . Semua kedudukan alatambah atau kelengkapan ditunjukan dalam bentuk simbol.

Pencahaya Sekatahan bentangan elektrik (6 MARKAH) . Kipas lekapan dinding 3.1 Muka: 5 Drp: 10 Nyatakan keterangan bagi simbol-simbol dibawah ini yang menunjukan pelan BIL SIMBOL 1. KETERANGAN Pencahaya cahaya limpah 2. C .NO KOD / CODE NO 5.051 .

A Peti Agihan c.1 6. Lukiskan simbol-simbol yang biasa digunakan untuk lukisan pelan bentangan pada ruang kosong yang disediakan: (a) Pencahaya cahaya limpah (floodlight luminaire) (f) Suis satu hala (one way switch) (b) Pencahaya cahaya tumpu (spotlight luminaire) (g) Suis pemanas air (water heater switch) (c) Pencahaya glob (glob luminaire) (h) Suis pemalap (dimmer switch) (d) Pencahaya sekatahan (bulkhead luminaire) (i) Papan Agihan (distribution board) H D . TKN Tiga kutub dan Neutral e. Berikan nama penuh bagi singkatan berikut ? a. A Peti Fius Agihan b. P. F. SKN Suis Kutub dan Neutral d. PVK Poli Vinil Klorida 7. P. a.NO KOD / CODE NO Muka: 6 Drp: 10 C .051 .

Terangkan perkara-perkara yang perlu dikenalpasti sebelum membuat gambarajah skematik .A) b) c) d) e) f) g) h) Menetapkan kadaran arus bagi peranti pelindungan arus lebih Saiz kabel yang hendak digunakan Jenis pendawaian Kadaran arus / jenis alat-alat kawalan Gambarajah skema berpandukan gambarajah pendawaian Melukis gambarajah skema berpandukan data Maklumat penting (8 MARKAH) 2.1 (e) Pencahaya salur satu tiub 18W lekapan dinding (one tube 18W wall mounted luminaire) (j) Soket alir keluar bersuis 13A 3 pin (13Amp.NO KOD / CODE NO Muka: 7 Drp: 10 C .051 . . 3 pin switch socket outlet) (10 MARKAH) BAHAGIAN C SOALAN ESEI DAN LUKISAN (25 MARKAH) 1. Lukiskan gambarajah litar dua suis dua hala mengawal 2 lampu secara selari. a) Bagaimana menentukan bilangan litar kecil akhir (L.

1 ( 5 markah ) 3. Lukiskan gambarajah skematik kawalan turutan fasa tunggal yang lengkap dengan litar akhir 7 fius.NO KOD / CODE NO Muka: 8 Drp: 10 C .5 mm2 pendawaian tersembunyi Kabel PVK/PVK 2 x 1 mm2 pendawaian tersembunyi Kabel PVK/PVK 2 x 16 mm2 Pendawaian Tersembunyi .051 . 3 fius litar lampu dan 4 fius pada litar kuasa ( 12 markah ) Jawapan Punca bekalan TEN satu fasa Pemotongan dan perangkai neutral Gambarajah skema pengguna kuasa sederahana fasa tunggal tarif ‘ A’ KWJ Meter KWJ S/K 13A - Kabel PVK/PVK 2 x 1.5 mm2 pendawaian tersembunyi o o o o o o 6A 6A 6A 5 o o 6 7 PLAB 32A 30mA o o 16A 100mA o o Simpanan PFA 4 hala SKN L/D MCB S/K 13A - Suis Utama 60A SPN 32A Kabel PVK/PVK 2 x 2.

1 o o 1 2 3 Lampu pendaflour Lampu pendaflour Lampu pendaflour 4 S/K 13A - KEPUTUSAN PENILAIAN MARKAH : % ULASAN PEGAWAI PENILAI TERAMPIL / TIDAK TERAMPIL .051 .NO KOD / CODE NO Muka: 9 Drp: 10 C .

NO KOD / CODE NO C .051 .1 Tarikh : Tandatangan Pegawai Penilai Nama : Muka: 10 Drp: 10 .