Bedrijfsmanagement

Projetcmandaat Bedrijfsadvies en -beslissingen

Aankondiging van initiatie

Aankondiging van projectautorisatie

PROCESMODEL
Sturen van een Project

Verzoek om Stuurgroepadvies

Aankondiging van afsluiting

Opstarten van

ACTIVITEIT Projectinitiatie autoriseren

ACTIVITEIT Project autoriseren ACTIVITEIT Fase- of Afwijkingsplan autoriseren

Sturen

ACTIVITEITEN Benoemen van de Opdrachtgever en de Projectmanager

Leerpuntenlogboek Projectvoorstel

Afwijkingsplan Benefitsreviewplan

Projecteindrapport Benefitsreviewplan PID Business Case Hoofdpunten -rapportent Afwijkings -rapport Issuerapport Leerpuntenrapport

Goedkeuring om het project te initiëren

PID

Goedkeuring voor een fase Afwijkingsplan goedgekeurd

Verzoek om Afwijkingsplan

Advies en besluiten van de Project Board Nieuw issue

Voortijdige afsluiting

Eerdere leerpunten verzamelen

Faseplan Iinitiatie)

Benefitsreviewplan

Faseplan (volgende Fase) Fase-eindrapport (huidige Fase)

Projectmanagementteam samenstellen en benoemen

Verzoek om een project te initiëren

Verzoek om het project te realiseren

Verzoek tot goedkeuring Afwijkingsplan Verzoek tot goedkeuring Plan volgende Fase

PID

Ingediende afwijking Verzoek om advies
WERKT BIJ - PID - Configuratie -itemrecords - Risicoregister - Issueregister - Kwaliteitsregister - Projectplan - Business Case - Benefits-reviewplan MAAKT - Faseplan - Productbeschrijvingen (volgende Fase) - Fase-eindrapport (huidige Fase) - Leerpuntenrapport - Afwijkingsplan

Aanbeveling van Afsluiting

Initiëren van een Project

Managen

Projectaanpak kiezen en Projectvoorstel samenstellen

MAAKT - Dagelijks logboek - Leerpuntenlogboek - Business Case (op hoofdlijnen) - Projectproductbeschrijving - Projectvoorstel

ACTIVITEITEN Volgende fase plannen Projectplan actualiseren Business Case actualiseren Faseafsluiting rapporteren Afwijkingsplan opstellen

Geplande afsluiting voorbereiden Voortijdige afsluiting voorbereiden Producten overdragen Project evalueren Projectafsluiting aanbevelen

WERKT BIJ - PID - Projectplan - Issueregister - Configuratie -itemrecords - Benefits-reviewplan

Initiatiefase plannen

MAAKT - Risicomanagementstrategie - Communicatiemanagementstrategie - Kwaliteitsmanagementstrategie - Communicatiemanagementstrategie - Projectplan - (Gedetailleerde) Business Case - Risicoregister - Configuratie-itemrecords - Issueregister - Kwaliteitsregister - Benefits-reviewplan

Naderende Faseovergang

Naderende Faseovergang

Naderend Projecteinde

AFGESLOTEN - Risicoregister - Issueregister Kwaliteitsregister Dagelijks logboek Leerpuntenlogboek

ACTIVITEITEN Werkpakket autoriseren Status Werkpakket beoordelen Afgeronde Werkpakketten ontvangen

Beheersen van een Fase
ACTIVITEITEN Status Fase beoordelen Hoofdpunten rapporteren

ACTIVITEITEN Issues en risico's verzamelen en beoordelen Issues en risico's escaleren Corrigerende maatregelen nemen

Opleveren

Dit zijn management producten die gemaakt of bijgewerkt worden door de activiteiten van een proces. Dit is een gebeurtenis of beslissing die een ander proces op gang brengt of gebruikt wordt om het bedrijfs- of programmamanagement te informeren.

Nieuw issue (aanmelden)

MAAKT - Teamplan - Checkpointrapporten

PR

INCE2 PRO
©C op yri

CE

GOEDKEUREN - Werkpakket

ACTIVITEIT Werkpakket aannemen

ACTIVITEIT Werkpakket uitvoeren

ACTIVITEIT Werkpakket opleveren

Managen Productoplevering

gh

t

ILX

Gro

up

2

plc

EDITION
200 9

2009

© ILX Group plc. Published by ILX Group plc 2003. Updated 2005/2009. Designed by C. Caulkin & G. Davies

Based on OGC PRINCE2® material. Reproduced under licence from OGC. PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.The Swirl logo™ is a Trade Mark of the Office of Government Commerce.

To order further copies of this process model, or to contact a Training Specialist, call +44 (0) 1270 611600

Version: 110110

PR

OCESS MA

P

Blended PRINCE2 training solutions

www.PRINCE2.com

A complete Foundation and Practitioner training course delivered via ILX’s virtual classroom www.PRINCE2Live.com

ILX Group - Leaders in eLearning, Blended & Classroom PRINCE2 Training & Consultancy Solutions

Opleveren

Legenda

WERKT BIJ - Kwaliteitsregister - Configuratie -itemrecords - Teamplannen - Werkpakket

Bevoegdheid om een Werkpakket te leveren

MAAKT - Werkpakketten - Hoofdpuntenrapporten (huidige periode) - Issuerapport - Afwijkingsrapport

WERKT BIJ - Kwaliteitsregister - Faseplan (huidige Fase) - Werkpakket - Configuratie-itemrecords - Leerpuntenlogboek - Issuerapport - Risicoregister - Dagelijks logboek - Issueregister

Gereed Werkpakket

Nieuw risico (aanmelden)

Managen

Business Case op hoofdlijnen opstellen

ACTIVITEITEN Risicomanagementstrategie opstellen Configuratiemanagementstrategie opstellen Kwaliteitsmanagementstrategie opstellen Communicatiemanagementstrategie opstellen Projectbeheersing opzetten Projectplan maken Business Case aanscherpen Projectinitiatiedocumentatie samenstellen

Managen van een Faseovergang

Afsluiten van een Project
ACTIVITEITEN

MAAKT - Aanbevelingen voor vervolgacties - Leerpuntenrapport

Sturen

een project

ACTIVITEIT Ad hoc sturing geven

ACTIVITEIT Projectafsluiting autoriseren

GOEDKEUREN - Projecteindrapport - (Bijgewerkte) Business Case - (Indien bijgewerkt) Benefits-reviewplan - Leerpuntenrapport

SS
MAP

PRIN

CE