KERTAS KERJA

BENGKEL PEMBINAAN BAHAN OBJEK MENGGUNAKAN PELANTARAN
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (FROGVLE)
SMK SEREMBAN 2
1. PENGENALAN
a. Persekitaran

Pembelajaran

Maya

Frog

(VLE)

adalah

satu

sistem

pembelajaran berasaskan web yang menyerupai dunia pembelajaran
sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan
kaedah maya.
b. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak
tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan
menyemak markah menerusi VLE.
c. Ibu bapa boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah manakala pentadbir
sekolah boleh menguruskan kalendar sekolah dan mewar-warkan notis
sekolah melalui Internet.
2. OBJEKTIF
a. Bagi memastikan semua guru dan staf sokongan serta pelajar-pelajar dapat
mengaplikasikan persekitaran pembelajaran maya Frog (VLE) seoptimum
mungkin dengan :
i. Mengetahui

penggunaan

dongle

dan

chromebook

sewaktu

mengakses Frog VLE
ii. Memahami fungsi-fungsi navigasi pada VLE
iii. Mempunyai kefahaman tentang bagaimana Sites boleh digunakan
dalam penghasilan sumber pembelajaran.
iv. Memahami cara untuk menambah Text Activity Widget ke sumber
pembelajaran mereka.
v. Memastikan peserta memahami bagaimana pelajar menerima dan
menyiapkan tugasan.
3. SASARAN
Semua guru dan semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 4

Pelajar Tingkatan 3 – Slot aktiviti selepas PMR 3. Latihan Dalam Perkhidmatan yang melibatkan semua guru mengikut peringkat. Pelajar sasaran 1. Tarikh: sepanjang bulan Oktober hingga November ii. Taklimat penggunaan Frog VLE kepada pelajar mengikut peringkat.4. Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 2-Waktu subjek ICTL 2. Pelajar Tingkatan 4 – Slot sewaktu Pengajaran dan Pembelajaran c. Tarikh: 16 Oktober 2013 hingga 19 Oktober 2013 ii. PERANCANGAN AKTIVITI a. Tempat: Bilik ICT iii. . Masa:mengikut kesesuaian masa pengajaran guru iii. Pertandingan Dashboard dan Sites terbaik dalam kalangan guru dan pelajar. Tempat:Bilik ICT b. i. i.

(Pn Hajah Nor Aziah binti Mohd Nordin) PK AKADEMIK SMK Seremban 2 Penyelaras Admin SMK Seremban 2 . ……………………………………. ……………………………………. (Pn Azlina Binti Ahamat) Penyelaras Admin SMK Seremban 2 Disahkan oleh .AHLI JAWATANKUASA VLE FROG ASIA 2013 SMK SEREMBAN 2 Disediakan oleh.