PERANCANGAN STRATEGIK 2013 – 2018 UNIT HAL EHWAL MURID ( UNIT KANTIN ) SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KLIAS, BEAUFORT

MISI VISI Menyediakan Pengurusan Dan Perkhimatan Kantin Yang Berkualiti Kepada Setiap Warga Ingin Melahirkan Murid-Murid Yang Sihat Dari Sekolah Serta Dapat Melahirkan Modal Insan Segi Fizikal Dan Mental Dengan Makanan Yang Yang Cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Berkhasiat Rohani Dan Intelek Dengan Makanan Seimbang NILAI Kecemerlangan., Hormat, Integriti

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF, / STRATEGI
MATLAMAT STRATEGIK PETUNJU K PRESTAS I UTAMA (KPI) SASARAN BIDANG / PEGAWAI BERTANGG UNGJAWAB

OBJEKTIF

TOV

2013

2014

2015

2016

2017

2018

INISIATIF / STRATEGI

Perbincangan Pendedahan Tentang Ilmu Bilangan Secara Berkala Dan Kemahiran Pengurusan Pihak Yang Dengan Pihak Kantin Dari Pelbagai Aspek Terlibat Pengusaha Kantin Program Pemantauan Harian, Mingguan Dan Bulanan Bengkel Unit Kantin Bilangan Guru Dan Memastikan Pihak Pengusaha Pekerja Kantin Mengikuti Peraturan Kantin Dan Arahan Yang Telah Yang Ditetapkan Terlibat Memberi Pendedahan Tentang Bilangan Maklumat Dan Informasi Peserta

85

88

90

93

95

98

100

- PK HEM, Ketua Unit Meningkatkan Kualiti Kantin Dan Pengurusan Unit Kantin Ketua Unit RMT

85

88

90

93

95

98

100

Meningkatkan Pemantauan Dari Pelbagai Aspek Berkaitan Kantin

85

88

90

93

95

98

100

Memberi Maklumat Dari Semasa Ke Semasa Berkaitan

Keselamatan Dan Keceriaan Kawasan Kantin Bilangan Pihak Pengusaha Kantin Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Pihak Pengusaha Kantin 85 88 90 93 95 98 100 PELAN TAKTIKAL . Projek Peti Cadangan Pendedahan Kepada PerkaraPerkara Yang Perlu Dititikberatkan Semasa Mengendalikan Urusan Kantin Seperti Kebersihan.Terkini Berkaitan Kantin Bengkel SK Dan Pihak Pengusaha Kantin Kantin Untuk Penambahbaikan.

Ketua Unit Pengusaha Kantin Kantin . April. Program / Projek : Perbincangan secara berkala dengan pihak pengusaha kantin Meningkatkan Kualiti Pengurusan Unit Kantin Tanggungjawab Perbincangan Secara .PK HEM. Mingguan Dan Bulanan Oktober Pihak Pengusaha Kantin Mengikuti Peraturan Dan Arahan Yang Telah Ditetapkan KPI Bilangan Guru Dan Pekerja Kantin Yang Terlibat SASARAN Semua Murid PELAN KONTIGENSI Kolabaorasi Di Antara PK HEM Dan Pegawai Di PPD. PELAN TAKTIKAL . Ogos Dan Oktober Kos / Sumber Output / Outcome Pendedahan Tentang Ilmu Dan Kemahiran Pengurusan Kantin Dari Pelbagai Aspek KPI Bilangan Ahli Yang Hadir Semasa Perbincangan Sasaran Semua Murid Pelan Kontigensi Kolabaorasi Di Antara Pegawai Bahagian Kantin Di PPD PELAN TAKTIKAL MATLAMAT 2 : Program Pemantauan Harian. Mingguan Dan Bulanan INISIATIF / STRATEGI Meningkatkan pemantauan dari pelbagai aspek berkaitan kantin PROGRAM / TEMPOH / KOS / OUTPUT / BIL TANGGUNGJAWAB PROJEK HARI SUMBER OUTCOME Program Pemantauan Guru-Guru Unit Kantin Januari Memastikan 2 Harian.Ketua Unit RMT Tempoh / Hari Februari.MATLAMAT 1 INISIATIF / STRATEGI Bil 1. Berkala Dengan Pihak . Jun.

MATLAMAT 3 INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / BIL PROJEK : Bengkel Unit Kantin Memberi maklumat dari semasa ke semasa berkaitan kantin untuk penambahbaikan TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI KOS / SUMBER OUTPUT / OUTCOME Memberi Pendedahan Tentang Maklumat Dan Informasi Terkini Berkaitan Kantin KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI Kolabaorasi Di Antara PK HEM Dan Pegawai Di PPD 3 Bengkel Unit Kantin Guru-Guru Yang Terlibat Dengan Unit Kantin Mac Julai Bilangan Peserta Yang Terlibat PELAN TAKTIKAL .

keselamatan dan keceriaan kawasan kantin PELAN OPERASI . PK HEM dan Guru Besar.MATLAMAT 4 INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / BIL PROJEK : Projek Peti Cadangan Meningkatkan kualiti perkhidmatan pihak pengusaha kantin dari pelbagai aspek TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI KOS / SUMBER OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI Kolaborasi di antara YDP PIBG. 4 Projek Peti Cadangan Ketua Unit Kantin dan Pihak Pengusaha Kantin Mei Pendedahan kepada perkaraperkara yang perlu Bilang pihak dititikberatkan yang terlibat semasa mengendalikan urusan kantin seperti kebersihan.

. Jun.Ketua Unit Kantin . April. Ogos Dan Oktober Semua Murid Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 Guru Penyelaras Kantin (Penasihat) (Pengerusi) LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI SASARAN STATUS / .Matlamat Strategik Strategi Nama Program Objektif Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Tempat Sasaran Kos / Perbelanjaan Sumber Jawatankuasa : : : : : : : : : : : Perbincangan Secara Berkala Dengan Pihak Pengusaha Kantin Meningkatkan Kualiti Pengurusan Unit Kantin Perbincangan Secara Berkala Dengan Pihak Pengusaha Kantin Pendedahan Tentang Ilmu Dan Kemahiran Pengurusan Kantin Dari Pelbagai Aspek PK HEM. .Ketua Unit RMT Februari.

PELAN KONTINGENSI Mesyuarat Pengurusan HEM Sekolah. Guru Unit Kantin Dan AJK Program. Mesyuarat Pembentukan AJK Kerja Mengenalpasti Kawasan Yang Sesuai Untuk Melaksanakan Projek. 1 -Mengemukakan Cadangan Pelaksanaan Projek Untuk Pertimbangan Dan Persetujuan AJK Unit KantinYang Lain. Pelaporan Daripada Setiap AJK . Aktiviti Penanaman Pokok Dilaksanakan Merekod Aktiviti Yang Dilaksanankan Secara Bertulis Dan Bergambar Mesyuarat Jawatankuasa Program Kali Ke-2. Taklimat Kepada Pengetua.Perancangan Untuk Penambahbaikan Penyerahan Laporan Projek Kepada Guru Besar Penolong Kanan HEM Januari Bilangan Hari 2 3 4 5 6 Setiausaha Program Januari Bilangan Hari AJK Program AJK Program AJK Program Febuari April Mei Bilangan Hari Bilangan Tempat Bilangan Tempat Bilangan Hari Setiausaha Projek Mei 7 Setiausaha Projek Jun Bilangan Hari 8 Jawatankuasa Laporan Dan Dokumentasi 7 Hari Selepas Program Dilaksanakan Bilangan Hari .

Mingguan Dan Bulanan Meningkatkan Pemantauan Dari Pelbagai Aspek Berkaitan Kantin Program Pemantauan Harian.Ketua Unit Kantin . . Mingguan Dan Bulanan Memastikan Pihak Pengusaha Kantin Mengikuti Peraturan Dan Arahan Yang Telah Ditetapkan Pk Hem.PELAN OPERASI Matlamat Strategik Strategi Nama Program Objektif Program Tanggungjawab Tempoh / Hari Tempat Sasaran Kos / Perbelanjaan Sumber Jawatankuasa : : : : : : : : : : : Program Pemantauan Harian.Ketua Unit Rmt Januari – Oktober Semua Murid Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 (Penasihat) (Pengerusi) : Ringkasan Program : Guru-Guru. . Pk Hem Dan Pengusaha Kantin Menerima Surat Jemputan Dan Maklum Balas Sekolah .

Perancangan Untuk Penambahbaikan Penyerahan Laporan Projek Kepada Guru Besar - Penolong Kanan HEM Januari Bilangan Hari Setiausaha Program Januari Bilangan Hari AJK Program AJK Program Setiausaha Projek Febuari Mei Mei Bilangan Hari Bilangan Tempat Bilangan Hari Setiausaha Projek Jun Bilangan Hari 7 Jawatankuasa Laporan Dan Dokumentasi 7 Hari Selepas Program Dilaksanakan Bilangan Hari . Taklimat Kepada Guru Besar Guru Unit Kantin Dan AJK Program Mesyuarat Pembentukan AJK Kerja Aktiviti Penanaman Pokok Dilaksanakan Merekod Aktiviti Yang Dilaksanankan Secara Bertulis Dan Bergambar Mesyuarat Jawatankuasa Program Kali Ke-2.LANGKAH PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM Sekolah. Pelaporan Daripada Setiap AJK . TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI SASARAN STATUS / PELAN KONTINGENSI 1 2 3 4 5 6 -Mengemukakan Cadangan Pelaksanaan Projek Untuk Pertimbangan Dan Persetujuan AJK Unit Kantin Yang Lain.

Julai Semua Murid Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 (Penasihat) (Pengerusi) : Ringkasan Program : Guru-Guru.PELAN OPERASI Matlamat Strategik Strategi Nama Program Objektif Program Tempoh / Hari Tempat Sasaran Kos / Perbelanjaan Sumber Jawatankuasa : : : : : : : : : : Bengkel Unit Kantin Memberi Maklumat Dari Semasa Ke Semasa Berkaitan Kantin Untuk Penambahbaikan Bengkel Unit Kantin Memberi Pendedahan Tentang Maklumat Dan Informasi Terkini Berkaitan Kantin Mac . Pk Hem Dan Pengusaha Kantin Menerima Surat Jemputan Dan Maklum Balas Sekolah .

TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan HEM TEMPOH Januari KPI Bilangan Hari SASARAN STATUS / PELAN KONTINGENSI 1 2 3 4 5 6 -Mengemukakan Cadangan Pelaksanaan Projek Untuk Pertimbangan Dan Persetujuan AJK Unit Kantin Yang Lain. Merekod Aktiviti Yang Dilaksanankan Secara Bertulis Dan Bergambar Mesyuarat Jawatankuasa Program Kali Ke-2. Pelaporan Daripada Setiap AJK . Taklimat Kepada Guru Besar.LANGKAH PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM Sekolah. Guru Unit Kantin Dan AJK Program Mesyuarat Pembentukan AJK Kerja Mengenalpasti Kawasan Yang Sesuai Untuk Melaksanakan Projek.Perancangan Untuk Penambahbaikan Penyerahan Laporan Projek Kepada Guru Besar - Setiausaha Program Januari Bilangan Hari AJK Program AJK Program Febuari April Bilangan Hari Bilangan Tempat Bilangan Hari Setiausaha Projek Mei Setiausaha Projek Jun Bilangan Hari 7 Jawatankuasa Laporan Dan Dokumentasi 7 Hari Selepas Program Dilaksanakan Bilangan Hari .

PELAN OPERASI Matlamat Strategik Strategi Nama Program Objektif Program : : : : Projek Peti Cadangan Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Pihak Pengusaha Kantin Dari Pelbagai Aspek Projek Peti Cadangan Pendedahan Kepada Perkara-Perkara Yang Perlu Dititikberatkan Semasa Mengendalikan Urusan Kantin Seperti Kebersihan. Pk Hem Dan Pengusaha Kantin Menerima Surat Jemputan Dan Maklum Balas Sekolah . Keselamatan Dan Keceriaan Kawasan Kantin Tempoh / Hari Tempat Sasaran Kos / Perbelanjaan Sumber Jawatankuasa : : : : : : Mei Semua Murid Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 (Penasihat) (Pengerusi) : Ringkasan Program : Guru-Guru.

Perancangan Untuk Penambahbaikan Penyerahan Laporan Projek Kepada Guru Besar - Penolong Kanan HEM Januari Bilangan Hari Setiausaha Program Januari Bilangan Hari AJK Program AJK Program Febuari April Bilangan Hari Bilangan Tempat Bilangan Hari Setiausaha Projek Mei Setiausaha Projek Jun Bilangan Hari 7 Jawatankuasa Laporan Dan Dokumentasi 7 Hari Selepas Program Dilaksanakan Bilangan Hari . Taklimat KepadaGuru Besara. Merekod Aktiviti Yang Dilaksanankan Secara Bertulis Dan Bergambar Mesyuarat Jawatankuasa Program Kali Ke-2. Pelaporan Daripada Setiap AJK .LANGKAH PROSES KERJA Mesyuarat Pengurusan HEM Sekolah. Guru Unit Kanin Dan AJK Program Mesyuarat Pembentukan AJK Kerja Mengenalpasti Kawasan Yang Sesuai Untuk Melaksanakan Projek. TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI SASARAN STATUS / PELAN KONTINGENSI 1 2 3 4 5 6 -Mengemukakan Cadangan Pelaksanaan Projek Untuk Pertimbangan Dan Persetujuan AJK Unit Kantin Yang Lain.