Penilaian Akhir Tahun Sek. Keb. Telok Gong 2013 Nama : MES !E BTE T!M!S .

KE"AS : 1 #EKA" Tarikh : Ban$ 1 Warnakan gambar yang menunjukkan perbuatan yang betul.

% 1& Markah '

Penilaian PBS KKSR Moral

Ban$ 2 2. Sesuaikan kesan ketidakadilan dalam situasi di bawah ini % & Markah ' % 2 Markah (arna ' .

Ban$ 3 3. Tuliskan pernyataan mengikut kesesuaian gambar di bawah. % 12 Markah ' .

1& Markah ' .BAN) * *. Isikan tempat kosong dengan ayat yang sesuai bagi menunjukkan perasaan penghargaan.

.

BAN) + +. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengikut amalan yang terpuji yang boleh kamu lakukan % 12 Markah ' .

% & Markah ' . Tandakan ( / ) bagi perlakuan yang baik dan boleh dicontohi serta tandakan ( x ) bagi perlakuan yang tidak boleh dikuti.BAN) & &.