Sisteme de management integrat pentru activităţi industriale

.

PLAN DE IMPLEMENTARE ŞI CERTIFICARE (2) 1. . Mediului. având ca bază domeniul principal de activitate. într-o concepţie şi structură unitară. Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale se vor dezvolta etapizat. DOMENIUL DE APLICARE Sistemele de Management al Calităţii.

.

.

sunt acele procese care contribuie la realizarea funcţiei de conducerea a sistemului de procese ale organizaţiei (structurii organizatorice). .4. menţinerea şi îmbunătăţirea SMI Numirea de reprezentanţi pentru SMC. SMM.sunt acele procese care contribuie direct la realizarea obiectului de activitate.procesele operaţionale . . Stabilirea nivelurilor şi funcţiilor relevante în cadrul organizaţiei Angajamentul întregului personal al unităţii prin: Implicarea conducerii de vârf Numirea unui reprezentant al conducerii pentru implementarea. SSO Numirea de responsabili pentru principalele activităţi cu menţinerea sistemului Stabilirea nivelurilor şi funcţiilor relevante în cadrul organizaţiei (5) Echipa multidisciplinară Identifică şi documentează modul de organizare: -procesele de management .

procesele suport . măsurarea şi analiza lor. interacţiunea. monitorizarea..sunt acele procese care contribuie indirect (susţin) la realizarea obiectului de activitate. criteriile şi metodele necesare de operare şi control. Determină succesiunea lor. .

 Cunoaşterea cerinţelor standarelor ISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001 Transpunerea practică a noţiunilor teoretice..Primii paşi.. .

La o organizaţie mare este adecvată şi ordonată de preferabil sub format electronic. criteriile de audit.reprezintă cerinţele cu care se compară dovezile de audit selectate.descrie amploarea şi limitele auditului cum sunt: locaţiile fizice. structurile organizatorice. 9. Criteriile auditului . frecvenţa auditurilor (pentru anumite procese se pot efectua mai mult de două audituri pe an) echipa de audit. Domeniul auditului . Acestea pot include: politica d. cerinţe ale reglementărilor de mediu. SSO. La organizaţii mici. perioada de timp alocată pentru audit.8. logistică). Auditul sistemului de management integrat Programul anual de audituri conţine: domeniul auditului. activităţile şi procesele care vor fi auditate. resurse (materiale. documentaţia este mai redusă dar eficientă. Stabilirea procedurilor Sistemului de Managemet de Integrat (SMI) Documentaţia este memoria internă a organizaţiei. .

a documentelor SMI şi reaprobarea acestora atunci când au suferit modificări. asigurarea că versiunile actualizate sunt disponibile în toate locurile în care acestea sunt necesare. coduri de bună practică. cerinţe ale ISO 9001. verificarea şi actualizarea. Rapoarte de activitate Datele consemnate în rapoarte sunt relevante pentru activitatea raportată Rapoartele sunt întocmite concis Rapoartele întocmite sunt complete Rapoartele întocmite sunt în conformitate cu procedurile specifice ale organizaţiei 11. ori de câte ori este necesar. Întocmirea documentelor. înainte de a fi emise. rapoartelor de activitate (2) asigurarea că documentele sunt lizibile şi uşor de identificat. ISO 14001. asigurarea că documentele de provenienţă internă şi externă considerate de organizaţie ca fiind necesare pentru planificarea şi funcţionarea SMI sunt identificate şi difuzate controlat. . Întocmirea documentelor. a documentelor păstrate în scopuri juridice sau de conservare a trasabilităţii. rapoartelor de activitate Ţinerea sub control a documentelor SMI presupune: aprobarea documentelor. asigurarea că schimbările aduse documentelor şi situaţia curentă a reviziilor sunt identificate. cerinţe contractuale.şedinţa consiliului de conducere. OHSAS 18001. prevenirea utilizării neintenţionate a documentelor scoase din uz şi marcarea. 10. pentru a fi uşor identificabile. din punct de vedere al adecvării. Analiză efectuată de factorii decizionali Întâlnirea directorilor .

putem opta pentru o verificare din exterior şi atestare. Documentul de atestare este Certificatul ISO 14001:2005. Exemplu: Dacă Sistemul de Management de Mediu este în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 se realizează auditul de către un organism de certificare. Contractarea auditul extern Când un sistem de management corespunde standardului. resursele utilizate . comunicarea cu părţile externe interesate. Punctele care trebuie abordate sunt următoarele: politica rezultatele auditurilor interne. stadiul de implementare a acţiunilor corective şi preventive.Cel puţin o dată pe an trebuie ţinută o şedinţă pentru a constata dacă sistemul de management integrat este corespunzător. gradul de conformare cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe. programul de management. dezvoltarea tehnologică . reclamaţiile. . schimbări ce ar putea influenţa sistemul de management 12. Analiză efectuată de factorii decizionali (2) performanţa măsura în care obiectivele şi ţintele au fost îndeplinite. adecvat şi eficace. acţiuni de urmărire din precedentele analize efectuate de factorii decizionali.