Chương III -Phần II

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương III. Về trích xuất mặt cắt, Flip Along, làm mềm cạnh và Sandbox

45

Chương III -Phần II

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Về trích xuất mặt cắt từ công cụ Section Plane
Công c ụ Section Plane ngoài tác dụng giúp bạn quan sát bên trong mô hình b ằng cách cắt qua đó bằng một mặt cắt ngang và hiển thị bên trong, b ạn còn có thể trích ra m ặt cắt mà nó cắt ho ặc b ạn có thể xuất mặt cắt đó sang ra một định dạng file khác như DWG (Auto Cad).. Trích m ặt cắt ngang b ằng công cụ Section Plane Ví dụ bạn có một mô hình như trong hình 3.1.

Hình 3.1: Một mô hình 3D 1. Chọn công cụ Section Plane trên thanh công c ụ mở rộ ng.Tạo một mặt cắt đi qua vị trí như trong hình 3.2.

Hình 3.2: Tạo một mặt cắt b ằng công cụ Section Plane 2. Chọn công cụ Select , kích chọn trong vùng m ặt cắt ( không chọn vào mô hình) đến khi m ặt cắt ngang chuyển sang màu xanh da tr ời để biểu thị đối tượng được chọn. Kích chuột phải, một menu ngữ cảnh xuất hiện tại vị trí chuột như trong hình 3.3. 46

4.5 . và ch ọn Erase trên menu ng ữ cảnh xuất hiện. Xuất m ặt cắt ngang b ằng công cụ Section Plane Ví dụ bạn có một mô hình như trong hình 3.1.2. Khi đó mặt cắt ngang sẽ biến mất và b ạn được như trong hình 3. Chọn Create Group from Slice từ menu ngữ cảnh. Hãy dùng công cụ Move để di chuyển đường bao này ra xa mô hình 3D ta sẽ được như trong hình 3. Chọn công cụ Section Plane trên thanh công c ụ mở rộ ng.Tạo một mặt cắt đi qua vị trí như trong h ình 3. Lặp l ại giống bướ c 2. 47 .Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.3: Menu ngữ cảnh xuất hiện 3.com Hình 3. 1.4: Mặt cắt ngang bi ến mất 5.1 là xuất hiện một đường bao là giao gi ữa m ặt cắt tạo ra lúc nãy và mô hình 3D. Bạn hãy chú ý mô hình trong hình 3. Hình 3. Và đây chính là mặt cắt ngang của mô hình t ại v ị trí c ắt qua bằng công c ụ Section Plane sau khi được trích ra. 4.4 có khác với mô hình ban đầu trong hình 3.

Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail..6.7: Hộp thoại Export 2D Section Slice 48 . .. và ch ọn Section Slice. Hình 3. Hình 3. Chọn công cụ Select .7.6: Chọn Section Slice trong File/Export 3. Chọn trình đơn File trên menu chính. ch ọn mục Export. như trong hình 3. kích chọn trong vùng m ặt cắt ( không ch ọn vào mô hình) đến khi mặt cắt ngang chuyển sang màu xanh da tr ời để bi ểu thị đối tượng được chọn. Khi đó hộp thoại Export 2D Section Slice xuất hiện như trong hình 3.5: Trích mặt cắt ngang 2.com Hình 3.

Công cụ Flip Along chỉ áp dụng cho đối các đối tượng cấu thành t ừ 2 đoạn thẳng trở lên ( nghĩa là Flip Along không áp dụng cho đối tượng là một đoạn thẳng). 49 . các nhómGroup. đa giác. Hình 3.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.dwg) trong hộp nhập Export type (Bạn có thể thiết lập việc xuất sang file Dwg bằng cách bấm nút Option và thiết lập). Và mặt phẳng đối x ứng là mặt phẳng vuông góc với các trục X. 5. Ở trong ví dụ này tôi sẽ xuất sang file Dwg ( của Auto Cad) bằng cách chọn mục AutoCAD DWG File(*. các Component. Bạn hãy đặt cho nó một cái tên trong hộp nhập File name và bấm nút Export để xuất sang file Dwg.8: Mở file vừa xuất bằng phần mềm AutoCad Công cụ Flip Along-công cụ đối xứng qua mặt phẳng trục Công cụ Flip Along là một công cụ giúp b ạn t ạo ra một đối tượng đố i x ứng với đối tượng ban đầu. chữ nhật.Red Direction : Mặt phẳng đối x ứng vuông góc v ới trục X-trục màu đỏ. hoặc các hình nhi ều cạnh khác. Y ho ặc Z tùy vào việc bạn lựa ch ọn. Như trong hình 3. hoặc các hình học cơ bản như hình tr òn.8... Công cụ Flip Along gồm có 3 hướng m ặt phẳng đối x ứng như hình dưới: . Dùng phần mềm AutoCad để mở file bạn vừa xuất thì bạn sẽ được một mặt cắt ngang của mô hình tại vị trí cắt qua bằng công cụ Section Plane. Sau đó một hộp thoại xuất hiện để báo rằng việc xuất sang file Dwg đã thành công.com 4.

Bắt đầu với SketchUp. Bạn xem hình dưới đây thể hiện đối x ứng đối tượng qua mặt phẳng vuông góc với trục X để hiểu rõ hơn: Mặt phẳng đối xứng B Đối tượng L2 L1 A Như bạn thấy trên hình là hai điểm A. chọn Flip Along/Red Direction từ menu ngữ cảnh hiện ra cạnh vị trí con trỏ chuột như trong 50 . . kích chu ột phải.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. và nếu gọi L1. Dùng công cụ Line v ẽ một hình như trong hình 3. Như vậy chúng ta đã biết là mặt phẳng đối x ứng đượ c vuông góc v ới các trục củ a hệ tọa độ.B tới mặt phẳng đối x ứng thì L1 phải b ằng L2.9.Blue Direction : Mặt phẳng đối x ứng vuông góc v ới trục Z-trụ c màu xanh da trời. Hình 3.Green Direction : Mặt phẳng đối x ứng vuông góc v ới trụ c Y-trục màu xanh lá cây.L2 là kho ảng cách t ừ điểm A. Ví dụ về cách thực hiện với công cụ Flip Along : 1.9: Vẽ một hình bằng công cụ Line 3.com . 2. B là hai điểm xa nhất về hai phía của mặt phẳng đối x ứng. Dùng công cụ Select quét chọn toàn bộ hình vừa dựng xong. vậy mặt phẳng đó nằm ở vị trí nào? Mặt phẳng đối x ứng cắt ngang qua đối tượng và nằm ở vị trí sao cho kho ảng cách t ừ các điểm xa nhất ở hai phía c ủa mặt phẳng đối x ứng đều bằng nhau.

10.com Hình 3. Hình 3.Chương III -Phần II hình 3. Hiệu ứng Soften Egdes-hiệu ứng làm mềm cạnh Các cạnh trong mô hình 3D c ủ a SketchUp có th ể được làm mềm và trơn mịn hơn để cho nó giống mô hình th ực tế bên ngoài đời th ực.10: Công cụ Flip Along Khi đó đối tượng ban đầu biến mất và thay vào đó là hình đối x ứng của đối tượng qua mặt ph ẳng vuông góc v ới trục X như trong hình 3. Khi bạn sử dụng hiệu ứng làm mềm cạnh-Soften Egdes một hộp thoại Soften Egdes sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 51 . Các cạnh sẽ tự động bị ẩn đi khi bạn làm mềm cạnh.11: Hình đối x ứng của đối tượng ban đầu Chú ý: Kết h ợp với công cụ Axes Để có thể tạo ra mặt ph ẳng đối xứng theo một hướng bất kỳ nào đó thì bạn hãy dùng công cụ Axes để di chuy ển và xoay tr ục tọa độ r ồi thực hiện với công cụ Flip Along .11. SketchUp by Kienking@Gmail.

.Thanh trượt “ Angle between normals”: Đây là điều kiện v ề giá trị kích thước góc ( đo bằng độ) được hình thành giữa hai mặt tiếp giáp nhau (có chung m ột cạnh) trên đối tượng mà bạn muốn áp dụng hiệu ứng làm mềm và mịn các cạnh. Sử dụng công cụ Polygon và Push/Pull dựng lăng trụ 6 m ặt như trong hình 3. Đi ều này có nghĩa là các c ạnh đi qua đỉnh của các góc 120. Theo mặc định tùy ch ọn này không được tích chọn khi hộp thoại Soften Edges đượ c mở ra l ần đầu tiên. 900. Theo m ặc định tùy chọn này được tích chọn khi hộp tho ại Soften Edges được mở ra lần đầu tiên. .12: Lăng trụ 6 mặt 52 . Ví dụ: Bạn có một mô hình v ới các góc được t ạo bởi hai m ặt tiếp giáp nhau là 120.Hộp chọn “Soften coplanar ”: Hộp chọn này đượ c chọn để làm đồng ph ẳng các cạnh cho đối tượng đượ c dựng bằng công cụ Sandbox. 1500. Kích ho ạt hộp thoại Soften Edges từ trình đơn Window trên menu chính.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. 300. và 1800.Hộp chọn “Smooth Normals ”: Hộp chọn này phải đượ c tích chọn n ếu bạn muốn áp dụng hi ệu ứng làm mềm và mịn cho đối tượng với điều kiện về giá trị kích thước góc ở trên. 30 . Góc được thiết lập tại một vị trí trên thanh tr ượt này là một giá trị tối đa. và SketchUp s ẽ làm mềm và mịn các góc có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thiết lập này. 0 .12. 2. và 900 sẽ được áp dụng hi ệu ứng làm mềm và mịn. Và b ạn thi ết lập giá trị trên thanh trượt Angle between normals là 90 degrees. Hình 3.com Hộp thoại Soften Edges cho phép bạn tự động áp dụng ho ặc loại bỏ hiệu ứng mềm mại và làm m ịn các cạnh trong mô hình c ủa b ạn. Bắt đầu với SketchUp. Sau đây là ví dụ để bạn hiểu rõ thêm: 1.

Ta được như trong hình 3.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.13. góc đượ c tạo bởi giữa các mặt bên với các mặt đáy là 900 .13: Chỉnh giá tr ị lớn hơn 60 degrees Bây giờ bạn kéo ti ếp để giá trị trên thanh trượ t Angle between nomarls đến giá trị vào kho ảng hơn 90 degrees ( ở đây tôi kéo đến 91.3) thì các c ạnh giao gi ữa các m ặt bên và mặt đáy ( cạnh đáy) sẽ được làm m ềm và bi ến mất như trong hình 3. Hình 3.9) thì các c ạnh bên của hình lăng trụ sẽ được làm mềm và biến mất như trong hình 3. bật hộp tho ại làm m ềm cạnh bằng cách chọn trình đơn Window trên menu chính và ch ọ n Soften Edges .com Khi đó góc đượ c tạo bở i giữa các mặt bên của lăng trụ có trị là 3600/6=600. Dùng công cụ Select quét chọn toàn bộ đối tượng. Chỉnh giá trị trên thanh trượt Angle between nomarls đến giá trị vào khoảng hơn 60 degrees ( ở đây tôi kéo đến 65.12: Bật hộp h ộp thoại Soften Edges 4.13. 3.14. Hình 3. Như các bạn thấ y khi giá trị trên thanh trượt Angle between nomarls có gía trị lớn hơn hoặc b ằng 600 thì chỉ có các cạnh bên (đi đỉnh các góc 60 0) đượ c làm mềm và khi giá tr ị đó lớn hơn hoặc bằng 900 thì có thêm các c ạnh đáy (đi qua đỉnh các góc 900) được làm mềm 53 .

Giả sử bạn dùng các công c ụ của thanh công c ụ Sandbox để vẽ một mô hình mô phỏng bề m ặt địa hình như trong hình 3.Lưu ý khi bạn chỉnh thanh t rượt Angle between nomarls vượt quá giá tr ị góc lớn nhất của đối tượng (ở ví dụ trên thì góc l ớn nh ất tạo bởi các b ề mặt trên đối tượng là 900 ) và thoát khỏi hiệu ứng thì khi đó bạn sẽ không thể thay đổi lại hiệu ứng lầm mềm và mịn cạnh cho đối tượng đó nữa.16.14: Chỉnh giá tr ị lớn hơn 90 degrees Chú ý: . .Hiệu ứng làm mềm và mịn cạnh không áp dụ ng cho các c ạnh là cạnh chung t ừ ba bề mặt trở lên như hình dưới đây: Và bây giờ tôi s ẽ nói về điều gì sẽ x ảy ra khi bạn tích chọn hộ p chọn Soften coplanar.Bạn có thể hiện lại các cạnh bị ẩn đi bằng cách ch ọn trình đơn View trên menu chính và chọn mục Hidden Geometry .Chương III -Phần II cạnh. Và bây giờ hãy chọn đối tượng và điều chỉnh thanh trượt Angle between nomarls tới giá trị lớn nhất là 180 degree bạn sẽ được như trong hình 3.com Hình 3.15. Bạn có thấ y rằng hầu h ết các c ạnh đều được làm mềm cạnh (bị ẩn đi) nhưng vẫn còn có các cạnh là đường chéo của các b ề mặt hình chữ nh ật là không b ị ẩn đi. 54 . SketchUp by Kienking@Gmail. Khi đó các cạnh bị ẩn s ẽ hi ện tr ở lại dưới đường nét đứt. trừ đối tượng dựng bằng công cụ Sandbox. .

17. Hình 3.com Hình 3.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.17: Tích chọn h ộp chọn Soften coplanar 55 .16: Điều chỉnh thanh trượt tới 180 degree Hãy tích chọn vào hộp chọn Soften coplanar thì bạn sẽ có đượ c kết quả như trong hình 3.15: Mô phỏng bề mặt địa hình bằng công cụ Sandbox Hình 3.

vào trình đơn View/Toolbars và chọn Sandbox. . Di chuột tới các c ạnh cần làm m ềm và mịn. đồng bằng.Công cụ Smoove: Cho phép bạn chỉnh sửa các bề mặt hữu cơ tạo bởi công cụ From Scratch. Điều này là r ất tốt khi dựng các mô hình như tòa nhà. Các b ề mặt này đượ c phân ra thành các b ề mặt hình tam giác và th ường được sử dụng để t ạo các đối tượng đị a hình ( như đồi núi..Chương III -Phần II Phương pháp làm mềm cạnh khác: SketchUp by Kienking@Gmail.. . con người.Công cụ Flip Edge: Dùng để điều chỉnh các tam giác trên b ề m ặt hữu cơ. Để xuất hi ện nhóm công c ụ này trên c ửa sổ làm việc của SketchUp. . Khi đo các cạnh được ch ọn sẽ được làm m ềm và mịn ( bị ẩn đi). và các thiết bị cơ khí. . bờ đê hoặc các thứ khác. m ột v ệt lõm trên bùn hình d ấu chân.).com Phương pháp này đơn giản hơn nhiều so với nh ững gì mà tôi nêu ở trên. Các đường đồng m ức này ph ải có s ẵn. nhấn phím chuột trái. nhưng nếu b ạn muốn tạo các đối tượng có b ề mặt hữu cơ hơn như đị a hình.Công cụ Add Detail : Dùng để tạo thêm các b ề mặt tam giác cho các b ề mặt hữu cơ.. máy móc. nó sẽ giúp b ạn thực hiện điều đó. Nhóm công cụ Sandbox-các công cụ về tạo địa hình Hầu nh ư tất cả các mô hình được t ạo ra bởi các công cụ SketchUp thông th ường đều được cấu tạo từ các đối tượng th ẳng và phẳng. 56 . 3.Công cụ Stamp : Tạo ra dấu chân của đối tượng nào đó lên trên b ề mặt hữu cơ giống như khi bạn nhấn chân lên bùn r ồi rút chân ra. th ực vật. động vật. .Công cụ Drape: Tạo ra hình chi ếu thẳng đứng ( chiếu bằng) của đối tượng nào đó lên trên bề mặt h ữu cơ.? Bạn có thể sử dụng các công c ụ Sandbox. Thanh công cụ Sandbox sẽ xuất hiện như hình dưới đây: From Contours From Scratch Smoove Stamp Drape Add Detail Flip Edge .Công cụ From Scratch : Dùng để tạo các bề mặt hữu cơ từ mạng lướ i các tam giác không đều cạnh (TIN) và bạn có thể dùng các công c ụ khác của Sandbox để chỉnh sửa. From Contours bằng cách di chuyển các nhóm đỉnh theo chi ều thẳng đứng ( tăng hay giảm cao độ ) để tạo ra nh ững ngọn đồ i. Nhấn vào công cụ t ẩ y " Eraser " trên thanh công cụ SketchUp. Các b ề mặt hữu cơ còn được gọi là các b ề mặt t ạo bởi mạng lưới các tam giác không đều cạnh-TIN (Triangulated Irregular Network). 2. . nhưng vẫn sẽ tạo ra được hiệu ứng mềm và mịn cạnh (bao gồm cả các đường đồng phẳng-đường chéo khi dùng công cụ Sandbox). Để sử dụ ng phương pháp này ch ỉ cần làm theo các b ướ c sau: 1.Công cụ From Contours : Dùng để tạo các b ề mặt hữu cơ từ các đường đồng mức (là nh ững đường cong đi qua các điểm có cùng độ cao) có độ cao khác nhau.. Nhấn và giữ phím " Ctrl " trên bàn phím.

. Hình 3. hoặc b ạn có th ể nhập (File/Import) chúng t ừ các bản v ẽ AutoCad . Những đường này cần phải được thiết lập ở các độ cao khác nhau để mô t ả chi ều cao của đị a hình ở mỗi khu vực khác nhau. Hình 3. 2. công cụ From Contours cho phép b ạn tạo các đối tượng địa hình dựa trên các đường cong và các đường thẳng có độ cao khác nhau.19.18: Vẽ các đường b ằng công cụ Freehand 3. Arc. Các đường đồng mức này được v ẽ b ằng cách s ử dụng của các công cụ cơ bản của SketchUp như Line. các đường gần nhau thì bề mặt gi ữa các đường đó dốc.Chương III -Phần II Tạo các bề mặt hữu cơ-TIN: SketchUp by Kienking@Gmail. Bắt đầu với SketchUp. Dùng công cụ Move để di chuyển các đường trên dọc theo trụ c Z-màu xanh da tr ời để thiết lập các cao độ khác nhau cho chúng.19: Thiết lập độ cao cho các đường b ằng công cụ Move 57 .18. Freehand .com * Tạo bề m ặt hữu cơ bằng công cụ From Contours Đây là công cụ đầu tiên của thanh công cụ Sandbox. Sử dụng công cụ Freehand đễ vẽ các đường như trong hình 3. Các thực hiện như sau: 1.. Ta được như trong hình 3. còn xa nhau thì tho ải) của mặt đất. b ạn có th ể hiểu các đường này chính là các đường đồng m ức ( đường đồng mức là đường đi qua các điểm có cùng độ cao.

Bề m ặt này cũng đượ c làm mềm và mịn cạnh (Soften Edges ) nên để hiện các c ạnh bị làm ẩn vào trình đơn View trên menu chính và ch ọ n Hidden Geometry . Hình 3. Hiện thanh công c ụ Sandbox bằng cách ch ọn trình đơn View trên menu chính. Dùng công c ụ Select quét chọn hết các đườ ng trên và ch ọn công cụ From Contour trên thanh công c ụ Sandbox ta sẽ được như trong hình 3. Bạn có thể chỉnh sửa chúng b ằng cách chọn Edit Group từ menu ngữ cảnh xuất hiện khi bấm chuột phải ở trên đối tượng. chiều dài và chi ểu rộng mặt phẳng lưới ô vuông bằng cách nh ập giá trị trong h ộp thoại VCB. Sau đó kéo vuông góc v ới chiều dài để thiết lập chiều rộng củ a mặt ph ẳng h ữu cơ. * Tạo bề m ặt hữu cơ bằng công cụ From Scratch Nếu bạn không có s ẵn các đường đồng mức để tạo bề m ặt hữu cơ.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. sau đó bạn có thể chỉnh sửa tại các vị trí c ần thiết để tạo thành m ột đối tượng địa hình theo ý b ạn. Bạn có th ể nhập chiều rộng ô vuông của lưới. chọn Toolbars/Sandbox . Bắt đầu với SketchUp. sau đó kéo để xác định chiều dài của mặt phẳng. Các thực hiện như sau: 1. 2. Chọn công cụ From Scratch trên thanh công c ụ Sandbox.000m hoặc số nào khác (nếu bạn để đơn vị-Units trong hộp tho ại Model Info là mét-Meters). Và có thể xóa các đường đồng mức bằng công cụ t ẩ yErase. 58 . Công cụ From Scratch được sử dụng để tạo ra một mặt phẳng lưới ô vuông. Khi đó biểu tượng con trỏ chuột chuyển sang hình là m ột cái bút chì nh ỏ có một lưới ô vuông nh ỏ cạnh bên như hình sau: Khi đó tại hộp thoại VCB ở góc dưới bên trái c ủa sổ SketchUp th ể hiện nhãn là Grid Spacing (khoảng cách bước lưới) và một giá tr ị trong hộp nhập là 5. chọn Toolbars/Sandbox.com 4.20. Hiện thanh công c ụ Sandbox bằng cách ch ọn trình đơn View trên menu chính. 3.20: Tạo bề mặt hữu cơ bằng công cụ From Contours Khi đó một bề mặt đượ c tạo thành và nó là m ột nhóm-Group. Để sử dụng công cụ From Scratch . nh ấp chu ột để xác định một điểm bắt đầu.

22: Một lưới ô vuông được t ạo thành Một bề mặt hữu cơ đượ c tạo thành.000m là chiều rộng mặc định của ô vuông lưới hữu cơ. b ạn sẽ được như trong hình 3. Hình 3.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. 59 . Kích vào m ột điểm để xác định vị trí b ắt đầu của lưới hữu cơ. đó là một mặt phẳng lưới ô vuông và nó là m ột nhóm-Group.com Giá trị 5. Kích chuột để cố định chiều dài của lưới.21: Xác định chiều dài lưới 5. Bạn có thể nhập một giá trị khác bằng cách gõ phím s ố rồi nhấn Enter ( xem thêm ở phần hộp thoại VCB của chương trước). Kéo chuột theo hướng vuông góc v ới cạnh dài vừa t ạo của lưới để xác định chiều dài của lưới. Kích chuột để cố định chiều rộng của lưới. 4.2 2. khi đó trong hộp thoại VCB cũng thể hiện chiều rộng mà bạn đang kéo và bạn cũng có thể gõ một giá trị khác mà bạn mong muốn rồi nhấn Enter. Di chuyển chuột để xác định chiều dài của lưới. Hình 3. bạn sẽ được như trong hình 3. khi đó trong hộp thoại VCB cũng thể hiện chiều dài mà bạn đang kéo và bạn cũng có thể gõ một giá trị khác mà bạn mong muốn rồi nhấn Enter.21 .

cạnh. chuyển và làm m ịn.23: Tạo ra m ột bề mặt lưới hữu cơ 4. Kích chu ột ph ải lên trên b ề m ặt lưới và chọn Edit Group từ menu ngữ cảnh xuất hiện hoặc kích đúp chuột trái lên trên b ề m ặt h ữu cơ. 5. 2.Chương III -Phần II Chỉnh sửa các bề mặt hữu cơ SketchUp by Kienking@Gmail. 60 . * Công cụ Smoove: Công cụ Smoove là một công cụ dùng để di Smooth+Move=Smoove (Làm mịn+di chuyển = Smoove ). và chi ều rộng củ a ô vuông cơ sở là 1m như trong hình 3. chọn Toolbars/Sandbox . Khi đó con trỏ chuột sẽ biến đổi thành bi ểu tượng cái chân v ịt có hai mũi tên hướng ngược nhau ở bên cạnh. đây chỉ là một bề mặt hoàn toàn phẳng thu ần túy chưa có yếu tố m ấp mô của địa hình. Sử dụng công cụ From Scratch trên thanh công c ụ Sandbox để tạo ra một bề mặt lưới hữu cơ có kích thước là 10x10m. 3. các mặt ở các vùng lân c ận xung quanh điểm lựa chọ n được di chuyển lên xuống theo chi ều th ẳng đứng (chiều dọc theo trục Z-màu xanh dơ trời). Và xuất hi ện một vòng tròn màu đỏ có tâm là v ị trí con trỏ chuột. vòng tròn này goi là vòng tròn tác động.23.22 thì kết quả bạn nh ận đượ c là m ột mặt phẳng lưới ô vuông. Các thực hiện như sau: 1. Bắt đầu với SketchUp. Mọi đỉnh.com Như ở hình 3. Khi bạn điều chỉnh độ cao c ủa tâm tác động thì độ cao của các điểm trong vòng tròn tác động cũng thay đổi theo. cạnh và bề m ặt cơ bản (các b ề mặt là các tam giác không đều cạnh cơ bản) nằm trong vòng tròn này đều bị điều chỉnh cao độ. độ cao thay đổ i tại một điểm b ất k ỳ và khoảng cách từ điểm đó tới tâm tác động là h và L thì h=[(R-L) x H]/R trong đó R là bán kính tác động. Khi đó b ề mặt h ữu cơ sẽ chuyển sang chế độ chỉnh sửa. Công cụ Smoove được sử dụng để tạo các yế u tố địa hình bằng cách cho phép các điểm. Vậ y làm th ế nào để có đượ c một b ề m ặt mô phỏng giống địa hình ở ngoài thực tế ? Các công cụ tiếp theo của thanh công cụ Sandbox sẽ giúp bạn thực hi ện các điều đó. Chọn công c ụ Smoove từ thanh công cụ Sandbox. Kết qu ả là tạo ra một biến dạng mịn của bề mặt với các bề mặt hình tam giác không đều cạnh là cơ sở. Hiện thanh công c ụ Sandbox bằng cách ch ọn trình đơn View trên menu chính. Hình 3. N ếu gọi độ cao thay đổi tại tâm tác động (tại vị trí con trỏ chu ột) là H.

Hình 3. hoặc một cạnh hoặc bề mặt cơ sở (bề m ặt hình tam giác không đều cạnh). Nghĩa là tất cả các đỉnh. Ta s ẽ được như trong hình 3. Giá trị 7.000m là bán kính c ủa vòng tròn tác động. Trong ví d ụ này tôi s ẽ kích vào m ột đỉnh. Ở ví dụ này b ạn hãy gõ 3m rồi nhấn phím Enter.24.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.24: Kích vào m ột đỉnh Khi đó tại các đỉnh bên trong vòng tròn tác độ ng xuất hiện các biểu tượ ng là ô vuông màu vàng và t ại vị trí kích chu ột (là tâm tác động) là ô vuông to nh ất. cạnh ho ặc b ề mặt n ằm trong ph ạm vi bán kính 3 m k ể từ tâm là điểm kích chuột sẽ được điều chỉnh cao độ. các đỉnh còn lại có kích thước gi ảm dần tùy vào kho ảng cách so v ới tâm tác động (càng xa càng nh ỏ ). Khi đó bán kính tác động sẽ là 3m. Kích vào m ột đỉnh. 6. Bạn có thể nhập m ột giá trị khác bằng cách gõ phím s ố rồi nhấn Enter ( xem thêm ở phần hộp tho ại VCB của chương trước).000m ho ặc số nào khác (n ếu bạn để đơn vị-Units trong hộ p thoại Model Info là mét-Meters ). 61 .com Vòng tròn tác động Tâm tác động Và khi đó tại hộp thoại VCB ở góc dưới bên trái c ủa sổ SketchUp th ể hiện nhãn là Radius (bán kính tác động) và m ột giá trị trong hộp nh ập là 7.

Như bạn th ấ y trong hình 3. Bây giờ bạn hãy vào trình đơn View trên menu chính và ch ọn Hidden Geometry ta sẽ được như trong hình 3.25) ho ặc di chuyển chuột xuống dưới ( hướ ng xuống dưới) để tạo ra b ề mặt lõm ( như trong hình 3.26).25: Bề m ặt lồi Hình 3. 8. Hình 3.27.com 7.26: Bề mặt lõm Lưu ý: Khi đó tại hộp thoại VCB ở góc dưới bên trái của sổ SketchUp th ể hiện nhãn là Offset và m ột giá trị trong hộp nhập thể hiện độ cao thay đổi do bạn đang di chuyển.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.27 toàn b ộ các b ề mặt cơ sở bị ẩn đi đều là các b ề mặt tam giác không đều cạnh xuất hiện dưới dạng đường nét đứt. Kích chuột để cố định độ cao của tâm tác động ta s ẽ đượ c một b ề mặt lồi hoặc lõm. 62 . Các cạnh chéo bị ẩn đi vì đối tượng đã được làm mịn khi sử dụng công cụ Smoove. Di chuyển chuột lên cao (hưởng lên trên) để tạo ra bề m ặt lồi ( như trong hình 3. 9. Bạn có thể nhập giá trị này bằng cách gõ một giá tr ị khác rồi nhấ n Enter. Bạn có th ể áp hi ệu ứng làm mềm cạnh Soften Edges lên trên đối tượng.

. Tuy nhiên.) lên trên 63 . ch ữ nhật. đa giác . Bạn chỉ có thể thoát kh ỏi công cụ này bằng cách l ựa chọn công cụ khác hoặc nhấn Space để chuyển sang công c ụ Select. * Công cụ Stamp: Đúng như tên gọi của nó Stamp-đóng dấu. Kích đúp chuột trái vào đối tượng hoặc chọn Edit Group từ menu ngữ cảnh xuất hiện khi kích chu ột phải trên đối tượng. Chọn công cụ Smoove và chỉnh s ửa giống như trên. Hoạt động này chỉ có th ể được thực hi ện khi đã có địa hình.28. tam giác. Hình 3.com Hình 3. công cụ này dùng để tạo ra dấu ấn của đối tượng hình học cơ bản khép kín ( ví d ụ hình tròn. v ậ y còn bề mặt tạo từ công cụ From Contours thì sao? Đây là cách thực hiện. Bạn hãy vào trình đơn View trên menu chính và ch ọn Hidden Geometry .. Xem trong hình 3.27: Hiện các bề mặt cơ sở hình tam giác không đều cạnh Như trên là các chỉnh s ửa đối với b ề mặt t ạo b ằng công cụ From Scratch.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. ho ạt động này có th ể dẫn đến m ột địa hình không tuyến tính.28: Chỉnh sửa cho bề m ặt tạo từ From Contours Lưu ý: Bạn có thể chỉnh sửa theo hướng khác với hướng chiều dọc b ằng cách gi ữ phím Shift trong khi di chuy ển chuột. nghĩa là sau bước 8 ở trên.

30: Vẽ một hình chữ nh ật lên trên b ề mặt 5. Đó là bạn áp đối tượng cơ bản lên trên b ề mặt hữu cơ rồi ấn xuống ho ặc kéo nó theo hướng ra ngoài b ề m ặt. Bắt đầu với SketchUp. 64 .Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. Ta sẽ được như trong hình 3.29. Sử dụng công cụ Rectangle để vẽ một hình chữ nhật nằm ở phía trên của bề mặt hữu cơ vừa tạo xong.hay gọi là tạo độ dốc taluy) và một giá trị trong hộp nh ập. 3. 2. Hình 3.30. Sử dụng công cụ From Scratch và Smoove trên thanh công c ụ Sandbox để tạo ra một bề mặt lưới hữu cơ như tron g hình 3. Đây là cách thức hoạt động: Các thực hiện như sau: 1. chọn Toolbars/Sandbox .com một bề mặt hữu cơ. Chọn công cụ Stamp trên thanh công c ụ.29: Dựng một b ề mặt hữu cơ 4. Hiện thanh công c ụ Sandbox bằng cách ch ọn trình đơn View trên menu chính. Khi đó t ại hộp thoại VCB ở góc dưới bên trái c ủa sổ SketchUp th ể hiện nhãn là Offset (giá trị này để tạo ra độ dốc cho các b ề mặt tiếp giáp giữa bề mặt hữu cơ với đối tượng hình học. Hình 3.

Hình 3. khi đó bề mặt hữu cơ sẽ tự động chuyển sang trạng thái được chọn như trong hình 3. Kích chuột vào hình ch ữ nhật-đối tượng muốn tạo d ấu ấn. Kích chuột và di chuyển chu ột theo hướng xuống dưới để tạo ra d ấu ấn lõm vào trong bề mặt hữu cơ ( hình 3.com Bạn có thể nhập một giá trị khác b ằng cách gõ phím s ố rồi nh ấn Enter ( xem thêm ở phần hộp tho ại VCB của chương trước). Nếu nhập bằng 0 thì taluy là thẳng đứng.31: Chọn đối tượng t ạo dấu ấn 6.33) hoặc kéo hướng lên trên để t ạo ra d ấu ấn nhô ra kh ỏi bề mặt hữu cơ (hình 3.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. Di chuột lên trên b ề mặt hữu cơ.32. 8. Hình 3. Khi đó bao quanh hình chữ nhật xuất hiện một hình ch ữ nhật bao màu đỏ ( hình bao này tùy thu ộc vào hình d ạng của đối tượng ấn) như trong hình 3. Kích chuột để cố định vị trí của dấu ấn. 65 .32: Di chuyển chuột lên trên b ề m ặt hữu cơ 7.34).31.

Đối tượng tạo dấu ấn Bề mặt hữu cơ Mặt cắt ngang lúc chưa dùng công cụ Stamp Đối tượng tạo dấu ấn L L Bề mặt hữu cơ Taluy Taluy Mặt cắt ngang sau khi dùng công c ụ Stamp 66 .Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.33: Di chuyển xuống dưới Hình 3.34: Di chuyển chuột lên trên Sau đây là giải thích v ề giá trị Offset trong hộp nhập VCB ở bước 5.com Hình 3.

Trong hinh 3. chọn Toolbars/Sandbox . Sử dụng công cụ From Scratch và Smoove trên thanh công c ụ Sandbox để tạo ra một bề mặt lưới hữu cơ như tron g hình 3. b ề m ặt này được chia thành nhiều hình tam giác không đều cạnh ( xem cạnh tam giác b ằng cách ch ọn View/Hidden Geometry ). di chu ột tới bề mặt hữu cơ và kích chuột ta s ẽ đượ c như trong hình 3. Chọn công cụ Drape trên thanh công c ụ Sandbox. 3. * Công cụ Add Detail: Khi một bề mặt h ữu cơ TIN được t ạo ra. Đây là cách thức hoạt động: Các thực hiện như sau: 1. * Công cụ Drape: Công cụ Drape tạo ra hình chi ếu b ằng của đối tượng lên trên b ề mặt hữu cơ.com L chính là giá tr ị Offset thể hiện hay nh ập trong hộp nhập VCB.35: Sử dụng hiệu ứng Soften Edges 6. 5. Ta sẽ được như trong hình 3.36.30. Công cụ Add Detail sẽ giúp bạn tiếp tục phân chia ti ếp các tam giác trên thành các tam giác nh ỏ hơn. Công c ụ này rất có ích khi b ạn muốn vẽ một con đường lên trên m ột bề mặt địa hình không b ằng phẳng. Kích chuột lên vào hình ch ữ nhật-đối tượng cần tạo hình chi ếu bằng. 2.35.29. Hình 3.37 tôi đã tô màu đỏ lên trên hình chi ếu bằng của hình ch ữ nhật lên trên b ề mặt hữu cơ ( Lưu ý phải kích đúp chuột trái lên bề mặt hữu cơ hoặc kích chuột phải rồi chọn Edit Group từ menu ngữ cảnh xuất hiện). Bắt đầu với SketchUp. 67 . 4. Sử dụng công cụ Rectangle để vẽ một hình chữ nhật nằm ở phía trên của bề mặt hữu cơ vừa tạo xong.Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail. Bạn có thể s ử dụng công cụ Paint Bucket để tô vật liệu lên trên hình chi ếu b ằng đó. Sử dụng hiệu ứng làm m ềm cạnh Soften Edges đối với bề mặt h ữu cơ ta sẽ được như trong hình 3. Hiện thanh công c ụ Sandbox bằng cách ch ọn trình đơn View trên menu chính.

Nếu bạn kích vào m ột bề mặt thì tam giác b ề mặt đó sẽ được chia thành 3 tam giác nhỏ hơn như trong hình 3.Chọn công cụ Add Detail trên thanh công c ụ Sandbox. .Chọn Hidden Geometry từ trình đơn View trên menu chính . . . . .38. .40.Nếu bạn kích vào m ột cạnh thì các b ề mặt tam liên quan t ới cạnh đó sẽ được chia thành hai tam giác nh ỏ hơn như hình 3.Khi bạn kích ch ọn lên trên b ề mặt h ữu cơ. .com Hình 3. 68 .Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.Bạn có th ể chọn nhi ều cạnh ho ặc nhiều m ặt bằng cách sử dụng công cụ Select với việc giữ phím Ctrl rồi chọn công cụ Add Detail để bổ sung thêm các tam giác đồng lo ạt.Khi đó bạn sẽ nhìn thấy các c ạnh chéo ( đường nét đứt) như trong hình 3.36: Tạo ra hình chi ếu b ằng lên b ề mặt h ữu cơ Hình 3.39.37: Tô màu hình chi ếu b ằng Cách thức hoạt độ ng của công cụ Add Detail như sau: . bạn có thể di chuyển chuột lên hoặc xuống để thay đổi cao độ cho điểm t ại vị trí kích chuột.Nếu muố n chia nh ỏ hơn thì bạn lại tiếp tụ c lặp lại các bướ c trên.

Chương III -Phần II SketchUp by Kienking@Gmail.40: Kích vào bề mặt tam giác cơ sở 69 .com Hình 3.38: Hiện các c ạnh chéo Hình 3.39: Kích vào cạnh Hình 3.

Hình 3. Sử dụng công cụ này băng cách kích chọn nó trên thanh công c ụ Sandbox rồi kích vào cạnh bạn muốn lật. Hình 3.com Đâ y là công c ụ lật mặt.41: Lật cạnh b ằng công cụ Flip Edge 70 .41 th ể hiện dùng công cụ Flip Edge để lật một cạnh của ví dụ trong hình 3. Có một số cạnh của tam giác không tuân theo đúng hướng bạn muốn.40. b ạn có th ể dùng công cụ Flip Edge để lật chúng lại.Chương III -Phần II * Công cụ Flip Edge: SketchUp by Kienking@Gmail.