MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. 5287/15.11.2004

-BUCUREŞTI2004

Aria curriculară Limbă şi comunicare.Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de limba germană. cât şi de bună practică a limbii. procedee) • cunoaşterea conţinuturilor specifice de specialitate incluse in bibliografie. .învăţare a limbii moderne germane Urmărind obiectivele disciplinei Limba modernă germana. organizarea.Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de limba germană. 19992002 . tehnici. proiectarea secvenţelor didactice şi ale evaluării in raport de contextul educaţional. Proiectarea programei a pornit de la următoarele puncte de reper: .Curriculum naţional de limba germană ca limbă modernă elaborat de MECT. metode. • valorificarea conţinuturilor specifice în vederea dezvoltării la elevi atât a unor capacităţi şi competenţe intelectuale. primar-gimnaziu. CNC . • disponibilitatea pentru o formare profesională continuă. CNC. în contextul implementării şi în sistemul de învăţământ românesc a Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor moderne Obiectivele examenului Examenul de titularizare vizează evaluarea competenţelor didactice ale profesorului de limba modernă germană privind: • predarea eficientă a disciplinei • optimizarea procesului de predare . • adecvarea demersului didactic la particularităţile de vârstă ale elevilor si la continuturile cuprinse în programă. elaborat de MECT. precum şi cadrelor didactice care au urmat un curs de reconversie profesională recunoscut de MEC. desfăşurarea şi evaluarea activităţii didactice conform obiectivelor programei scolare. programa este astfel structurată încât să corespundă schimbărilor datorate noii abordări a limbilor moderne ca şi competenţă cheie. • cunoştinţe privind proiectarea. 2002 . care doresc să ocupe o catedră de limba germană în sistemul de învăţământ preuniversitar de stat. elaborat de MECT. • constientizarea si transmiterea unor atitudini interculturale pozitive. Limba germană. absolvenţi ai învăţamântului superior de specialitate. • cultivarea abilităţilor de comunicare eficientă. CNC.PROGRAMA DE LIMBA ŞI LITERATURA GERMANA (limbă modernă) PENTRU EXAMENUL DE TITULARIZARE Prezenta Programă de limba şi literatura germană (ca limbă modernă ) se adresează profesorilor de limba germana. solicitându-se cadrului didactic: • cunoaşterea problematicii actuale a disciplinei (teorii moderne ale învăţării. Liceu. • cunoaşterea conţinuturilor programelor şcolare actuale.cunoştinţele generale în materie de limbă şi literatură germană ale unui absolvent al facultăţii de specialitate . de empatie şi de parteneriat educaţional pe baza unei bune baze psiho – pedagogice.standardele internaţionale de predare a unei limbi moderne.

Munchen. M. Munchen. Fertigkeit: Hörverstehen: Zielsetzung und Übungstypologie 5. GhK Fernstudieneinheit. Peter: Typologie der Testaufgaben fur den Unterricht Deutsch als Fremdprache. • Stoica. G. Fertigkeit: Schreiben: Zielsetzung und Übungstypologie 8. Ingeborg: Arbeit mit Sach. Bucureşti.-J. 1981. / Kruger. Tubingen und Basel. Zum Verstehen fremdspachlicher Texte und zu ihrer Didaktik. Langenscheidt. • Neuf-Munkel. Gerhard / Hunsfeld. Eine Einfuhrung. Swantje: Lesen als Verstehen. 1986. Langenscheidt. Sozialformen und innere Differenzierung 4. • Neuner. GhK Fernstudieneinheit 8. Diesterweg. Langenscheidt-Verlag 1991. 1988. Bernd: Fertigkeit Schreiben. • Kleppin.): Evaluarea curentă şi examenele. • Kast. Lehrplan und Curriculum a. /Grewer. Grundwissen fur den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Rolle der Grammatik im kommunikativen DaF-Unterricht. H. 1991. Übungsformen 12. Gunter-Narr-Verlag. GhK Fernstudieneinheit 10. U. SNEE. Francke Verlag. Adrian (coord.1994. Ghid pentru profesori. Aramis. Langenscheidt-Verlag. Bernd-Dietrich: Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. M: Grammatik lehren und lernen. Frankfurt am Main. Fertigkeit: Sprechen: Zielsetzung und Übungstypologie 7. Karl-Richard / Christ. Lernphasen 3. Langenscheidt. GhKFernstudieneinheit 2 . 2001 • Stoica.1993. Herbert / Hullen.Auflage 1995. • Dahlhaus. • Neuner. Interkulturelle Didaktik 2. Langenscheidt. • Ghid de evaluare limbi moderne.): Handbuch Fremdsprach-unterricht. Karl-Richard / Christ. Langenscheidt. GhK Fernstudieneinheit. Berlin. • Ehlers. Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts a. 1994. Didaktische Analyse b.1999. Methodik und Methoden. Langenscheidt.1994. Lernfortschrittstests in der Grund-stufe. (Hrsg. Langenscheidt-Verlag . 1999. Rosemarie / Laveau. Barbara: Fertigkeit Hören. Leistungskontrolle ( Testen und Prufen) und Fehlerkorrektur 10.und Zeitungstexten.DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE METHODIK UND DIDAKTIK Themen 1. GhK Fernstudieneinheit. Karin: Fehler und Fehlerkorrektur. Unterrichtsplanung. / Krumm. Humanitas Educaţional: . Adrian Evaluarea progresului şcolar. 1992. / Krumm. 3. W. H. Spiel im DaF-Unterricht Literaturhinweise • Bausch.: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. • Muller. • Doye.GhK Fernstudieneinheit 4. • Buhlmann. Langenscheidt 1996. GhK Fernstudieneinheit 1. GhK Fernstudienbrief12. Munchen. Tubingen. • Bolton Sibyle: Probleme der Leistungsmessung. Wortschatzarbeit im kommunikativen DaF-Unterricht 11. Hans. 2001 • Heyd. ProGnosis. H.-J. Bucureşti. Munchen. Munchen. • Bausch.): Lehrper-spektive. 1999. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. GhK Fernstudieneinheit 19. Gertraude: Deutsch lehren. De la teorie la practică. Kommunikative Didaktik b. Hermann / Koenig. • Funk. (Hrsg. Langenscheidt. Gabriele: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt. Munchen. Fertigkeit: Leseverstehen: Zielsetzung und Übungstypologie 6. Rolle des Bildes im DaF-Unterricht 9.

Valenţa şi rectiunea verbului. Verlag W. Hilfen für den sprachlichen Alltag.. 4. München.II 1988. Fernstudieneinheit 16. Eine Einfuhrung. 1997 Fachzeitschriften • Fremdsprache Deutsch. grupul prepoziţional. 5. Athenäum – Taschenbuchverlag GmbH. Zürich. O. DurrKessler-Verlag. Langenscheidt. 6. Clasificarea cuvintelor. / Schumacher.. J. Părţile de vorbire neflexibile (prepoziţia. Sistemul modal al limbii germane Sistemul diatezelor al limbii germane. Langenscheidt. Kontrastive Grammatik. conjuncţia. Dudenverlag (neuere Ausgabe) *** Der kleine Duden: Deutsches Wörterbuch. adverbul.I 1983. Anima-Verlag ( 1992-2003). Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts fur Ausländer. Coordonare şi subordonare. 1979 Bünting.Kohlhammer. Noua ortografie • • • • • • • • • • • • • • • Bibliografie Bauer. 1996 Braun. Sistemul temporal al limbii germane.• • Strauss. vol. Berlin. Bucuresti. Langenscheidt. Langenscheidt. deutsch-rumanisch. Grundbegriffe zum Lesen einer Grammatik. Deutsche Grammatik. 1999./Nicolae. Sistemul flexionar nominal al limbii germane.. Heidelberg. Rheinbreitbach. Fremdwörter usw.. Klett. Mainz. Schwierigkeiten der deutschen Sprache./ Buscha.. . München. 1993 Engel. • Beitrage zu den Lehrerfortbildungskursen. Topica propoziţiilor principale şi secundare. U. vol. S. Zeitschrift fur die Praxis des Deutschunterrichts. 7. Editura Universitatii Bucuresti. Rechtschreibung.III 1998. Der passende Ausdruck. M. Duden Verlag ( neuere Ausgabe) Engel. 8. 10. Dieter: Didaktik und Methodik Deutsch als Fremdsprache. Verbvalenzlexikon deutsch-rumanisch. Heidelberg. . vol. Aussprachewörterbuch. P. 1996 Hufeisen. Henning: Einführung in die Syntax. • Deutsch als Fremdsprache. 1983 Helbig. Bedeutungswörterbuch. Clasele de flexiune 2. GhK Fernstudieneinheit 17. Einpraktischer Helfer für den Alltag. 3. Wien. Hueber. Köln. grupul nominal. Zeitschrift des Deutschlehrerverbandes Rumaniens. particula) 9. Königstein/Ts. Stuttgart. Zeitschrift fur Deutsch als Fremdsprache im Primarbereich. Westhoff. U.U/ Isbasescu.. Ein Synonymwörterbuch für die Der große Duden. 1984. Heidelberg. München./ Stanescu. • Primar.G. NewYork. Tipuri de propoziţii secundare. • Zeitschrift der Germanisten Rumäniens. H. Gerhard: Fertigkeit Lesen. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Bukarest. Wilhelm Heyne Verlag. Deutsche Grammatik. München. Berlin. 1979 *** Duden . • Zielsprache Deutsch. Noesis si Christhophor Style DEUTSCHE SPRACHE 1. Sprachtipps.Reihe: Grammatik. Karl – Dieter/ Bergenholtz. Gertrud: Rechtschreibreform. Britta/Neuner Gerhard: Angewandte Linguistik für den Fremdsprachenunterricht. 1988 Engel. Structura morfologică a cuvantului. • Deutsch aktuell. Langenscheidt Verlag Enzyklopädie Leipzig. München. Munchen. Sintaxa dependenţială a grupurilor de cuvinte: grupul verbal.

äußeres und inneres Geschehen. Stile. wichtige Vertreter.: Daten deutscher Dichtung.A. 1994 • Ranicki. 1989 Deutsche Literatur Die Literaturthemen richten sich nach den Inhalten des nationalen Curriculums. Wolfgang (u. 1995 • Steinecke. freie Rhythmen. Grup nominal. Tipografia Universităţii Bucureşti.• • • • • Sandu Doina. 1988 Wortwahl. Jahrhunderts. Deutsche Literaturgeschichte. Erzählperspektive. Bühnenbild. Merkmale. Kulisse.lyrischer Sprecher/ lyrisches Ich. Ablauf/ Struktur. und E. Konflikt. 5. Verlag J. klingende und stumpfe Reime*. Vers. Otto/ Schaefer.). Erzählhaltung. Bd. Akt/ Aufzug. Verlag J. H. Beispiele von Werken).Metzler. Deutsche Grammatik.): Wörterbuch der deutschen Sprache. Eine Sprachlehre für Beruf. 1994 • Barner. Sekundärliteratur: Begriffe zur Texterschliessung: Gattungsspezifische Merkmale. Deutscher Taschenbuch Verlag.: Grundlagen . Walter: Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Geschichte der deutschen Literatur seit 1945. Leerstellen.a. Ein Nachschlagewerk für den täglichen Gebrauch. End. Tubingen. Fremdwörterbuch. Rumäniendeutsche Literatur: Merkmale. Strophe.). Szene/Auftritt • Beutin. Bibliographisches Institut Mannheim. F.Metzler. steigende und fallende Rhythmen). Drama im DaF-Unterricht anhand von Beispielen. Dieter / Zmegac. Cornelsen / Hirschgraben. Prosa im DaF-Unterricht anhand von Beispielen. Dialog. Stuttgart. Carl: Die Literatur der Siebenburger Sachsen in den Jahren 1848 / 1918. Maske*. Berlin. Grundstimmung/ Befindlichkeit.B. Marcel-Reich: 1000 deutsche Gedichte und ihre Interpretationen. Wilfried (Hg. 1991 • Plimpe.Binnen. Erzählsituation. Berlin. Ralf: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945.Metzler. Gerhard (Hg. Stuttgart. Monolog. Personengestaltung. Dudenverlag. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH. Gestalten der deutschen Literatur. Stuttgart. 1994 • Bantel./Rosch. grup pronominal. 1995 • Gollner. Bd. 3. Limba germana contemporana. Stuttgart. Viktor: Moderne Literatur in Grundbegriffen. Handlungsverlauf.Unterricht anhand von Beispielen. Fortbildung und Alltag. 1983 • Hoffmann. Peter: Moderne Lyrik. Personifizierung. Regieanweisungen. Wiederholungen. 1. Opladen. Alliteration. objektive und subjektive Darstellung. Hyperbel. Hartmut: Deutsche Literatur des 20. Jürgen: Der deutsche Roman der Moderne. 1995 • Schnell. Morfosintaxa. Kostüm*. 1981 (oder neuere Ausgaben) • Hinderer.und Kehrreim.1 Von den Anfängen bis zum Jungen Deutschland. 1990 /14. Literarische Gattungen ( Definition.2 Vom Realismus bis zur Gegenwart. 4. H. 1997 Wahrig. 1991 • Petersen. 6. geschlossener und offener Text. 1990 (oder neuere Ausgaben) Drosdowski. Gerhard: Epochen der modernen Literatur. Bukarest 1979 • Frenzel.B. Verlag J. München. Metapher..B. Beispiele von Werken). Epochen der deutschen Literatur (Kurze Vorstellung: Merkmale.): Deutsches Universal Wörterbuch. Vertreter. Lyrik im DaF. Günther (Koord. München. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte. 2. Metrum (zweisilbige und dreisilbige. Synästhesie. Göttingen. Stuttgart. Erzählkommentar. Requisiten. Dieter: Grundbegriffe der Literatur. 1996 • Lamping.Auflage • Borchmeier. Gedichtablauf. Frankfurt • . Vergleich. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Cornelsen – Verlag.

Sibiu. 1997 • Motzan. Dacia Verlag. • Weischer. Cristina: Rumäniendeutsche Literatur: 1970 – 1990. 1992 • Nubert. Bukarest. Horst: Deutsche Literatur im Überblick. Problemaufriss und historischer Überblick. Cluj – Napoca. Cluj – Napoca. Peter/ Sinerth. 1971 • Tudorică.): Interpretationen deutscher und rumäniendeutscher Lyrik. 1980 • Tontsch. Heinz / Janus. Dacia Verlag.• Motzan.Maria / Horst SchullerAnger: Deutsche Literatur im Uberblick. Joachim / Sienerth. Honterus. Stefan: Die rumaniendeutschen Literatur in den Jahren 1918 1944. Peter: Die rumäniendeutsche Lyrik nach 1944. Wittstock. Maria/Schuller Anger. Stefan: Die rumäniendeutsche Literatur in den Jahren 1918 – 1944. Bukarest.1996 16. 1998 . München. Editura Mitron Timişoara. 1996. Stefan: Deutsche Regionalliteraturen in Rumänien. Brigitte (Hg. Heinz/Janus. Joachim/Sinerth. Honterus. 1992 • Wittstock. Roxana: Raum und Zeitbeziehungen in der deutschsprachigen Literatur. 1992 • Weischer. Bukarest.