U.S.A.M.

V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

OFERTA DE FINANŢARE
1. Denumire şi tip solicitant:
    Denumire solicitant: Intreprindere Familiala Costache Liviu Sediu social: Comuna Gradistea, Judetul Calarasi Cod unic de inregistrare: 13080320 Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.02.2013

2. Identificare nevoi, definire obiectiv, linia de finanţare identificată:
 Intreprinderea Familiala I.F. Costache Liviu a fost infiintata in anul 2013.  Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.  Activitatea principala a solicitantului este „Cresterea porcinelor” – cod CAEN 0146  Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in circuit inchis, cu o capacitate de 100 de capete/ciclu.  Investitia consta in:  construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe asternut permanent. Cladirea va include spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale consumabile, precum si filtru sanitar pentru personal;  dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure conditii bune de furajare, adapare, microclimat si evacuarea dejectiilor;  asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat, fosa septica, racord la reteaua de energie electrica;
1

se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la porci si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar.R  construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate  construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.A. proiectul propus de I.I.U.A.D. cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene. dupa cum urmeaza:  Obiective specifice: 2 .E. Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de crestere a animalelor.F Costache Liviu printr-o utilizare mai buna a resurselor umane (membrii familiei) si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. de tip intensiv de exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator. ferma intreprinderii familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii. astfel:  Obiectiv general: Cresterea competitivitatii I.De asemenea.S.M. in acest scop. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern. respectiv cresterea si ingrasarea porcilor.F Costache Liviu va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121. Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121. sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a porcilor.

 Asigurarea de catre I.  Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene. comparativ cu necesarul de consum al populatiei.R Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi.A. un control sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu. diversificarea productiei.  Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea. respectiv: .D. . nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei:  Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. mentinerea si reglarea microclimatului din hale.S.A.Ordinul ANSVSA nr. 3 . Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare. fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii.  Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii.F Costache Liviu a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor.Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor. nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul. respectiv reducerea emisiilor in aer. cat si un potential de productie marit. favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat. adaparea. sunt nesemnificativ poluante. inclusiv de sistemul de nutritie.U. Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti. investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive. solul sau apa. apa si sol. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor. de tehnologia de ingrasare utilizata. ajustarea profilului.E.M.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.I.

E.S.D.R 4 .I.M.U.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.A.A.

In acelasi timp. prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei.M. Astfel: 5 .E. de calitate certificata. 253 mii lei anual din comercializarea porcilor in viu. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu.Dupa implementarea investitiei. in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. Obiective operationale  Obiective de ordin tehnic: Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic.A. profitul inregistrat din activitatea de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit a nivelului de trai al membrilor acesteia.Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei. Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Gradistea permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru acest tip de carne.In plus.A. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate.D. la preturi competitive va asigura succesul afacerii. la randamente sporite.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.S.U. intreprinderea familiala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. contribuind la obtinerea unor venituri constante. Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea unor venituri de aprox.I. cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in conditii optime.R Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole.

acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare termica.  Obiective de ordin economico-financiar Principala preocupare a Intreprinderii Familiale Costache Liviu va fi mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate cu celelate firme existente in regiune.A. o optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura. Peretii.I.E.R o hala va fi executata pe structura metalica.A.M. Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: o sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. o echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si biologice.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.S. cat si cu cele importate.D. cu invelitori din panouri de tabla cu spuma poliuretanica (sandwich). o accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor. Productia obtinuta de I. iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii. De asemenea. Costache Liviu.U. umiditate. o accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare filtru. 6 . in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara.F. prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje. o hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim pe tot parcursul anului. o dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare inclusiv statie de pompare aferente. lumina etc).

U. instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul animalelor.A. mirosul si emisiile de NH3.  Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. judetul Calarasi are potential ridicat pentru cresterea porcilor. 2004” . echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat. avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat.  Obiective de mediu  Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata.A. Mai mult.D. se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.E. activitatea fermei din comuna Gradistea va avea impact minim asupra factorilor de mediu.M. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential. comuna Gradistea. 7 . a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.S. o efortului uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor. elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA.I.  Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun. improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea.R o controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate.

total.) Pentru Solicitant Solicitantul I.D.F. acorduri si autorizatii 3. 44 / 16 aprilie 2008 si este asociat unic al societatii cu răspundere limitată SC-ANIPOR-SRL înfiinţată în conformitate cu Legea nr.E. b.850 5.900 Cheltuieli Total neeligibile EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.850 5. 31/1990. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului .S. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica .M.900 Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1.total.050 250 900 1.1 Studii de teren 3.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2.050 250 900 1. cu modificările şi completările ulterioare si are exploataţia înregistrată în sistemul de producţie ecologica.2 Obtinerea de avize.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M. din care: 3.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Proiectare si inginerie 8 .A.A. din care: 1. devenind solicitant eligibil.U.R 3. Costache Liviu este o intreprindere familiala constituita conform OUG nr. 121 Cheltuieli eligibile EUR 0 0 0 0 6. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Criterii de eligibilitate a.) Pentru Proiect Bugetul indicativ Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Conform masurii de guvern nr.I.

4 Utilaje si echipamente fara montaj.900 1.000 21.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 5.880 0 0 0 7.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.880 0 0 74.000 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 6% 72.R 3.S.000 3.Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 .900 1.total. mijloace de transport.997 0 0 0 0 0 0 0 7.1 Constructii si instalatii 4. din care: A . 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza . taxe 5.000 2.5 Dotari 4.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap.1.U.100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 2.Constructii si lucrari de interventii .980 700 700 0 8.997 0 0 0 0 2.2 Montaj utilaj tehnologic 4.1.100 700 700 0 400 0 0 2.Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 .000 21.5 Consultanta 3.A.total.total.997 74.280 0 0 .Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 .997 72.1 lucrari de constructii ºi instalaþii aferente organizãrii de santier 5. din care: 4.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M. echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.I.997 0 0 0 0 0 0 0 8.A.3 Utilaje.100 2. din care: 9 0 0 0 0 0 0 2.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare .6 Active necorporale B .D.Infiintarea plantatiei Subcapital 3 .2 Comisioane.000 46.total.1 Organizare de santier 5. alte achizitii specifice 4.Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 .000 3.M.Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli . din care: 5.E.997 46.

M.877 95.684 82.807 20.000 31. 5%) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA Total general inclusiv TVA VALOAREA PROIECTULUI VALOARE TOTALA VALOARE ELIGIBILA VALOARE NEELIGIBILA Plan financiar Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) Cofinantare privata.413 31.000 137.684 51.000 17.E.imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica Avans solicitat Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 10 31.000 10.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.684 40% 31.058 116.D.684 368.684 Cheltuieli Cheltuieli Total eligibile neeligibile 34.A.I.000 85.877 95.A.000 10.684 51.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max.807 116.autofinantare .000 51.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.000 116.645 85.000 50% 31.20 Studiului de 13 Fezabilitate/Memoriul ui Justificativ Curs EUR 4.877 Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila 0 0 85.000 34.05.U.877 20. public .684 Suma avans mai mica de 50% din aj.3370 LEI EUR 506.R 6.S.684 Data intocmirii 17.684 . din care: 0 0 0 0 0 0 85.

I. adresa bancii. Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare Graficul de rambursare a datoriilor către bănci însoţit obligatoriu de document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor. Document pentru efectivul de animale detinut Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi.A.S.A. extinderi sau modernizări) Acord de mediu însoţit de studiu de impact Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea.M. Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică Autorizaţie sanitara Autorizatie sanitar veterinara 11        . codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP) Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru.R 4.) Documente necesare depunerii dosarului de finantare (anexă la cererea de finanţare)          Studiul de fezabilitate Declaratie speciala Declaratia de inactivitate Actul de proprietate asupra clădirii sau terenului pe care se va construi.E.D.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.U.

S. o 5 puncte  IF Costache Liviu face parte din categoria ''Exploatatii din sectoare prioritare'' in ''sectorul de creştere a animalelor''. 44 / 16 aprilie 2008 si este asociat unic al societatii cu răspundere limitată SC-ANIPOR-SRL înfiinţată în conformitate cu Legea nr.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.F Costache Liviu este o intreprindere familiala constituita conform OG nr.M.  Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie. cu modificările şi completările ulterioare si are exploataţia înregistrată în sistemul de producţie ecologica.U.A. o 31 puncte  I. o 10 puncte  I. 31/1990.'' o 15 puncte Punctaj minim: 15 puncte Punctaj obtinut: 61 puncte Proiectul indeplineste conditia minima de 15 puncte. la verificarea cererilor de plată sau în perioada de monitorizare.F Costache Liviu este o intreprindere familiala constituita conform OUG nr. categoria „Cresterea porcinelor” – cod CAEN 0146.44/2008 ''Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani.A. la data depunerii proiectului. devin condiţii obligatorii.)Grila de selecţie/ de evaluare tehnico-financiară (calculare punctaj proiect)  Prin proiect se realizează investiţii privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse în conformitate cu Anexa 1 “Descrierea standardelor comunitare în vigoare” din fişa tehnică a Măsurii .I.R  Copia actului de identitate  Copie a certificatul de înregistrare  Expertiza tehnică 5..D.E. se constată că 12 . În caz că.121'' conform studiului de fezabilitate anexat.

mijloace de transport.000 Euro. maximă.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M. procent cofinanţare)  Valoarea maxima a cofinanţării publice este de 117.minimă.U. taxe  Lucrari de constructii si instalaþii aferente organizãrii de santier 13 .  40% din ajutor public  50% din cofinantare 7.A. echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)  Utilaje si echipamente fara montaj. Secţiunea II: Dispoziţii speciale privind sprijinul pentru investiţii).D.)Activităţi eligibile  Constructii si lucrari de interventii  Constructii si instalatii  Montaj utilaj tehnologic  Utilaje. plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. la data depunerii cererii de finanţare.I. alte achizitii specifice  Studii de teren  Obtinerea de avize. acorduri si autorizatii  Proiectare si inginerie  Asistenta tehnica  Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  Organizare de santier  Comisioane.M. 6.R aceste condiţii nu se respectă.A.S. pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurală.) Alocarea financiară (val.E. din care :  5% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori13 sub 40 ani. iar ponderea sprijinului rambursabil este de 5% iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 95%.

6.)Perioada de implementare 18.E.A. 2.Proiectul va fi finalizat la data mentionata.85.000 Euro 1.evaluare 10.2015 14 .Pentru prevenirea potentialelor accidente se vor instala placute avertizoare in locurile expuse pericolelor.07. 5. 3. Se vor face instructaje periodice pentru acordarea primului ajutor in caz de electrocutare.In timpul lucrului.D.Ferma se va dota cu echipamente si mijloace de stopare a poluarilor accidentale provenite de la depozitele de dejectii de pe amplasament. etc 7. 8. personalul de deservire trebuie sa poarte echipament de protectie pus la dispozitie de conducerea statiei. loviri. 9.)Cheltuieli eligibile  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului.U. Periodic se fac instructaje pentru utilizarea corecta a acestuia. 4. 6.In zona fermei se va organiza un punct sanitar cu inventar minim legal.A.000 euro Alte cheltuieli .2014 - 18.5.72.850 euro Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica .07. conform prevederilor legale. arsuri.0 euro       Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului .S.V COSTACHE LIVIU-NICOLAE M.Ferma va fi prevazuta cu echipamente de protectie pentru stingerea incendiilor.100 euro Cheltuieli pentru darea in exploatare .Studiul de fezabilitate este conform cu realitatea.550 euro Cheltuieli pentru investitia de baza .Se va intocmi un plan de masuri tehnico-organizatorice de prevenire si stingere a incendiilor cu responsabilitati.0 Total cheltuieli eligibile .M.R 8.I.)Indicatori de monitorizare .1.