FIŞĂ PSIHOLOGICĂ

Nume ................................................. Prenume ……………………………............................... Vârsta ……..........................
Tipul de dizabilitate ........................................................................................................................................................................
Dizabilităţi asociate ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................................................................................... ..........
Dezvoltarea senzorial - perceptivă .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ................................
Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .......................................................
Nivel de dezvoltare intelectuală (Vârsta de dezvoltare, Coeficient de dezvoltare) - se precizează testul/proba psihologică
folosită: …………………………………………………………………………………………………………………………
Gândirea (inclusiv nivelul operaţional) ......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................
.......................................................................................................................................... ...........................................................
................................................................................................................................................................................................ .....
Memoria………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................ ...................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
Atenţia .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
Nivelul I de cunoaştere
Imaginaţia ...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................................................
Limbajul şi comunicarea ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ....................................
...................................................................................................................................................................................................
Afectivitate .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................... ................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... Data ................................................................................................................................................................................................................................. ................................. ................................ Profilul psihologic .............. .............................................................................................................. .. .......... ................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................... ........................................................... Recomandări psihologice ......................................................................................................................................................................................................................................................... .................... ............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................. Psiholog ........... ........................................................ Nivelul maturizării psihosociale .................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................ ... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................. ........... Temperament ...............................................Motivaţie ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................... Voinţa .................... .............................. ................................................................................................................................................................................................................. Aptitudini .......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................. ... ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Atitudini ........................................................................................................................ ............. ........................................................................................................................................................... ...............