ANNONS

Onsdag 22 januari 2014

Sidospår
Loshult var på väg att förlora all sin kollektivtrafik. Då kom byborna själva på en lösning. Tack vare en ny dragning av linje 562 kan de fortfarande ta bussen till Älmhult. Loshult är en liten by i Osby kommun, nästan så långt norrut det går att komma i Skåne, nästgårds till Älmhult. Här bor ett 90-tal personer fördelade på 60 hushåll. Barnfamiljerna har under de senaste åren börjat hitta tillbaka. Ett aktivt byalag borgar för gemenskap. Länge hade Loshult två busslinjer, Skåneexpressen 7 och regionbusslinje 535. Både hållplatsen och vägen dit rustades upp för några år sedan för att öka komfort och säkerhet. Men vid tidtabellsskiftet i december lades båda busslinjerna ned och ersattes av tåg, när Skåne och södra Småland fick sex nya tågstationer. Problemet är att Loshult saknar tågstation. Killeberg, tre kilometer bort, är närmast. Ett tag såg det ut som om byn skulle mista sin kollektivtrafik. Med anledning av detta skickade byalaget och föreningen Loshultsbygdens utveckling in ett gemensamt förslag till Skånetrafiken. Ändra sträckningen på linje 562 (Älmhult–Lönsboda–Olofström), så att den går inom Loshult i stället, föreslog de. Även enskilda bybor agerade och tryckte på för att få behålla busstrafiken. Skånetrafiken nappade och den 15 december blev förslaget verklighet. − Vi ville göra vad vi kunde och inte bara acceptera att man skulle lägga ned busstrafiken i byn. Nu får vi hoppas att folk också åker med bussen och utnyttjar de möjligheter som finns, säger Jörgen Pettersson, ordförande i föreningen Loshultsbygdens utveckling. Gynnar ungdomarna Linje 562 gick tidigare längs väg 23 utanför Loshult, men svänger numera i stället in på den gamla vägen

INBLICK
till Älmhult och stannar på hållplatsen vid Loshults kyrka. Det ger Loshultsborna en bussförbindelse norr- och österut, samtidigt som restiden på linjen knappt har påverkats alls. Bussförbindelsen gynnar framför allt de Loshultsungdomar som går i skolan i Älmhult och de bybor som väljer att handla på samma ort. − Det bor en hel del här som saknar körkort. Visst kan man gå och cykla till Killeberg, men det är inte så roligt på vintern och framför allt inte för våra barn och ungdomar. Bussen är allra viktigast för skolungdomarna. De kan ju inte ta körkort ännu, säger bybon Sven Strand. Viktig knut Enligt trafikutvecklaren Ulf Svensson insåg Skånetrafiken snabbt potentialen i Loshultsbornas förslag, men för att kunna genomföra förändringen krävdes det först garantier från Osby kommun om framkomligheten på den gamla vägen. Ansvaret för snöröjning och annat vägunderhåll var en viktig knut att lösa. I förhandlingar med kommunen togs avtal fram om hur vägen ska skötas. Därmed kunde förslaget förverkligas. − Man kan inte bara flytta en busslinje. Det måste ju också fungera årets alla dagar. Vi har fått till ett trepartssamarbete, som är ett jättebra exempel på hur sådana här saker kan lösas, säger Ulf Svensson. Sedan tidtabellsskiftet saknar Loshult en busslinje söderut, men möjlighet finns att åka med linje 562 till antingen Älmhult eller Lönsboda och byta där för fortsatt resa söderut. − Det är förstås en omväg, men det är så trafiken ser ut. De har i alla fall en bussförbindelse, vilket kanske är bättre än ingen alls, säger Ulf Svensson. Det håller Sven Strand med om: − Många åker ändå till Älmhult och för dem blir det ju bra. TEXT och FOTO: JOHAN BENTZEL

Bybornas förslag räddade kvar bussarna i Loshult

Jörgen Pettersson och Sven Strand är nöjda med att Skånetrafiken lyssnade på Loshultsbornas förslag om hur busstrafiken kunde räddas kvar i byn.

Trafiknytt:
Inställda tåg Åstorp-Klippan 13-26 januari På grund av bygget av en ny station i Kvidinge kan inga tåg köra mellan Åstorp och Klippan. Samtliga tåg ställs in mellan Klippan och Åstorp . Bussar ersätter inställda tåg. Under kvällar och helger är tågen tidigarelagda från Helsingborg samt senarelagda från Åstorp. Detta för att anslutningen med bussar i Åstorp och Klippan ska fungera. Mer information, skanetrafiken.se

FOTO NOTIS: KARL-JOHAN HJERTSTRÖM

LINJE DROGS OM
• Projektet ”Pågatåg Nordost” skapar en utbyggd och förstärkt tågtrafik i elva berörda kommuner. Målet är att utveckla arbetsmarknad, studiemöjligheter och ett mer attraktivt boende. • Skåne och södra Småland fick i december sex nya tågstationer. Följden av det blev ett antal nedlagda busslinjer. För Loshults del innebar det att båda busslinjerna genom byn, Skåneexpressen 7 och 535, försvann. • Genom att dra om linje 562 in om Loshult och sedan vidare längs den gamla vägen till Älmhult har byn fortfarande viss busstrafik norr- och österut. Förslaget kom från byborna själv.
Skåne och södra Småland fick i december sex nya tågstationer. Följden av det blev för Loshult att båda busslinjerna genom byn försvann. Men byborna kom själva fram med förslaget att dra om linje 562 in om Loshult.

Redaktör: Rebecka Jansson, redaktionen@skanetraƒiken.se

Kundtjänst: 0771-77 77 77

Webb: skanetraƒiken.se, facebook.com/skanetraƒiken, twitter.com/skanetraƒiken.se

Läs på webben: skanetrafiken.se/sidospar

Related Interests