Mase atomice: H=1, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, P=31, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Cu=64 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Examen de admitere – iulie 2009 Facultatea de Farmacie

Botanică – Chimie anorganică Varianta 1

1) Taxonomia: a) Este ştiinţa care stabileşte regulile şi principiile clasificării organismelor b) Clasifică şi ierarhizează grupuri de organisme care au caracteristici asemănătoare c) Oferă date imaginare despre diversitatea organismelor vii de pe Pământ d) Oferă o imagine reală a diversităţii organismelor vii e) Asigură informaţiile necesare construirii filogeniei vieţii 2) Virionii: a) Sunt compuşi dintr-o capsidă formată din acizi nucleici b) Conţin mitocondrii c) Conţin ADN sau ARN d) Au un genom proteic e) Sunt alcătuiţi din capsidă şi genom 3) După tipul de acid nucleic conţinut virusurile se pot clasifica în: a) Adenovirusuri - cele care conţin ADN b) Adenovirusuri - cele care conţin ARN c) Ribovirusuri - cele care conţin ambele tipuri de acizi nucleici d) Ribovirusuri - cele care conţin ADN e) Ribovirusuri - cele care conţin ARN 4) Regnul Monera cuprinde: a) Organisme procariote b) Organisme eucariote c) Microorganismele d) Algele albastre-verzi e) Bacteriile şi virusurile 5) Escherichia coli: a) Aparţine subregnului Eubacteria b) Este utilizată în ingineria genetică c) Este o algă albastră-verde d) Este utilizată pentru producerea industrială a unor vitamine, enzime, medicamente e) Aparţine Regnului Monera

6) Care dintre speciile de mai jos aparţin Regnului Protista: a) Escherichia coli b) Amoeba proteus c) Trypanosoma gambiense d) Giardia intestinalis e) Nostoc commune 7) Care dintre speciile de mai jos aparţin ciliatelor: a) Euglena viridis b) Plasmodium sp. c) Paramoecium bursaria d) Salmonella typhii e) Amoeba proteus 8) Regnul Fungi: a) Cuprinde organisme eucariote b) Cuprinde organisme procariote c) Cuprinde organisme ce se pot deplasa cu ajutorul unor flageli d) Cuprinde organisme mobile e) Este reprezentat de organisme fotoautotrofe. 9) Organismul fungal utilizat pentru obţinerea alcoolului este: a) O ascomicetă b) O bazidiomicetă c) Saccharomyces cerevisiae d) Boletus edulis e) Drojdia de bere 10) Care dintre următoarele specii aparţin Briofitelor: a) Lycopodium clavatum b) Boletus edulis c) Dryopteris filix-mas d) Polytrichum commune e) Polypodium vulgare 11) Traheofitele cuprind: a) Plantele avasculare b) Bryofitele c) Pteridophytele d) Gymnospermele e) Algele pluricelulare

Varianta 1

1

S=32. Na=23.Mase atomice: H=1. O=16. Mg=24. Cu=64 12) Floarea la Angiosperme prezintă: a) Învelişul floral diferenţiat sau nediferenţiat b) Microsporii în granulele de polen c) Macrosporii în granulele de polen d) Microsporii în sacul embrionar e) Macrosporii în sacul embrionar 13) Vitis vinifera face parte din familia: a) Rosaceae b) Liliaceae c) Fagaceae d) Fabaceae e) Vitaceae 14) Denumirea ştiinţifică pentru porumb este: a) Pisum sativum b) Triticum aestivum c) Zea mays d) Scilla bifolia e) Pelargonium zonale 15) Citologia: a) Studiază structura şi ultrastructura celulelor b) Descifrează procesele fundamentale ce se desfăşoară în celulă c) Descifrează procesele fundamentale ce se desfăşoară în organism d) Combină diverse tehnici în vederea înţelegerii proceselor biologice e) Studiază procesele biologice la nivel celular 16) Precizaţi bazele azotate care intră în structura ARN: a) Adenina b) Timina c) Guanina d) Citozina e) Uracilul 17) Peretele celular este compus din: a) Polizaharide cu structură fibrilară b) Mureină la celulele procariote c) Chitină la celulele vegetale d) Celuloză la fungi e) Proteine 18) Învelişurile ce delimitează celula de mediul extern sunt: a) Membrana celulară b) Fosfolipidele c) Peretele celular d) Nucleoplasma e) Tonoplastul 19) Citoscheletul este format din: a) Microfilamente b) Fibre proteice c) Microtubuli d) Polizaharide cu structură fibrilară e) Fibre intermediare 20) Matrixul mitocondrial conţine: a) Ribozomi b) O membrană externă netedă c) ADN d) ARN e) O membrană internă cutată 21) Plastidele: a) Sunt specifice celulei animale b) Sunt specifice celulei vegetale c) Sunt organite comune celulei vegetale şi animale d) Sunt formate din înveliş şi stromă e) Apar în celula nervoasă 22) Diametrul general al nucleului este de: a) 10 µm b) 100 µm c) 1 µm d) 0. Al=27.01 mm e) 10 mm 23) Cromatina este alcătuită din: a) Histone b) ARNr c) Proteine d) ADN e) ARNm 24) Organitele celulare care conţin material genetic sunt: a) Nucleul b) Aparatul Golgi c) Lizozomii d) Mitocondriile e) Cloroplastele 25) În anafaza mitozei: a) Cromozomii formează placa anafazică b) Se formează tetrade cromozomiale c) Apare fusul de diviziune d) Are loc recombinarea genetică e) Cromozomii monocromatidici se deplasează spre poli Varianta 1 2 . N=14. Cl=35. P=31.5. K=39. Ca=40.

Cl2O7. = +7 în: HClO4. N=14. Al2S3.au toţi configuraţia electronică a argonului c) Ionii Mn2+ şi Fe3+ au acelaşi număr de electroni în ultimul substrat d) Ionii K+. Cr (ZCr = 24).O.este mai mare decât raza atomului de iod (ZI = 53) d) Razele ionice cresc în grupă odată cu creşterea numărului straturilor ocupate cu electroni e) Razele cationilor descresc în ordinea Al3+ > Mg2+ > Na+ (ZAl=13. Cl. = +3 în: HNO2. Cu=64 26) Indicaţi afirmaţiile adevărate pentru elementul ai cărui atomi au 42 neutroni şi 3 electroni în substratul 4p al configuraţiei electronice fundamentale: a) Numărul atomic este egal cu 33 b) Numărul de masă este egal cu 42 c) Este al 4-lea element din grupa a 15-a a sistemului periodic d) Formează anionul E3. Cl. Mn2+ . = +3 în: H3PO3. Mn (ZMn = 25). = +1 în: KMnO4. Ca=40. FeSO4. Cl=35. HCl e) N.au configuraţie de gaz rar e) Ionii Mn2+ şi Fe3+ au în configuraţiile electronice 5 orbitali monoelectronici 33) Indicaţi afirmaţiile adevărate referitoare la molecula de azot: a) Este uşor solubilă în apă b) Este o moleculă diatomică c) Între atomii de azot din moleculă se stabileşte o legătură covalentă triplă d) Este o moleculă covalentă polară e) Este un compus ionic 34) Indicaţi afirmaţiile adevărate referitoare la substanţele ionice: a) Sunt solide la temperatura obişnuită b) Toate sunt solubile în apă c) În stare topită nu conduc curentul electric d) Sunt solubile în solvenţi nepolari e) În soluţie conduc curentul electric datorită ionilor pozitivi şi negativi mobili 35) Indicaţi afirmaţiile adevărate: a) Substanţele se dizolvă în solvenţi cu structuri asemănătoare lor b) Apa nu dizolvă decât compuşi ionici c) Apa şi uleiul formează un amestec eterogen d) Apa este cel mai bun solvent pentru majoritatea compuşilor organici e) Solubilitatea substanţelor gazoase în solvenţi lichizi scade cu creşterea presiunii Varianta 1 3 . Mg=24. Cr(NO3)3.şi S2. NaClO3. Fe3+ .O. ZnO 29) Selectaţi afirmaţiile adevărate referitoare la sodiu (ZNa = 11) : a) Este un metal tranziţional b) Formează numai cationi monovalenţi c) Este mai electropozitiv decât Li (ZLi = 3) d) Reacţionează violent cu apa e) Nu reacţionează cu clorul 30) Selectaţi afirmaţiile adevărate referitoare la elementul situat în perioada a 4-a şi grupa VIIB a sistemului periodic: a) Este al şaptelea element din perioada a 4-a b) Are electronul distinctiv plasat în substratul 4d c) Are numărul atomic Z = 25 d) Este un nemetal e) Are numărul de oxidare maxim +7 31) Indicaţi afirmaţiile adevărate : a) Elementul cu Z = 17 are caracter electronegativ mai slab decât elementul cu Z =13 b) Elementul cu Z = 11 are energia de ionizare mai mare decât elementul cu Z =55 c) Elementul cu Z = 53 formează mai uşor ioni negativi decât elementul cu Z = 35 d) Elementul cu Z = 9 are caracterul electronegativ mai slab decât elementul cu Z = 35 e) Elementul cu Z = 55 are caracter electropozitiv mai slab decât elementul cu Z = 11 32) Se dau elementele: Fe (ZFe = 26). Na=23. ZMg=12.cu configuraţie de gaz rar e) Are stratul al treilea complet ocupat cu electroni 27) Indicaţi afirmaţiile adevărate: a) Într-o grupă principală a sistemului periodic. razele atomice cresc cu creşterea numarului atomic b) Raza cationului Ca2+ este mai mică decât raza atomului de calciu (ZCa = 20) c) Raza anionului I. ZNa=11) 28) Indicaţi afirmaţiile adevărate cu privire la numărul de oxidare al elementelor subliniate din următorii compuşi: a) N. O=16. S (ZS = 16) şi Ar (ZAr = 18). (NH4)2Cr2O7 c) N. Cl (ZCl = 17).O. P=31.şi S2. Bi(OH)3.Mase atomice: H=1. SbCl3 d) N. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate? a) Raza ionului Br. AlN b) N.este mai mică decât raza ionului Clb) Ionii Cr3+. = +2 în: Pb(OH)2. K=39. N2O. Br (ZBr = 35).O. KMnO4.5. S=32. FeCl2. Al=27.O. BeCl2. K (ZK = 19).

5·10-2 M Varianta 1 4 . Al=27. O=16. Cl=35. S=32.3 moli solvat c) Este necesară o cantitate de 575 g soluţie de HNO3 de concentraţie 75% d) Este necesară o cantitate de 525 g soluţie de HNO3 de concentraţie 15% e) Soluţiile de HNO3 se amestecă în raport 15% : 75% = 7 : 5 40) Ştiind că la temperatura de 40°C cantitatea maxima de K2SO4 care se poate dizolva în 100 g de apă este 15 g.5 g/mL obţinute prin dizolvarea în apă a 306.1 moli H2SO4 dizolvat în 1000 mL solvent b) 9. Indicaţi afirmaţiile corecte: a) Soluţia de HNO3 de concentraţie 15% necesară conţine 83 g solvat b) Soluţia de HNO3 de concentraţie 75% necesară conţine 5.1 M conţine: a) 0. Na=23. K=39.4 cm3 d) 139. P=31.1 moli H2SO4 dizolvat în 1000 g soluţie d) 10 moli H2SO4 dizolvat în 1000 cm3 solvent e) 0.1% şi densitate 1.45 dm3 c) 372. Cu=64 36) Care din următoarele substanţe sunt în relaţie solut . N=14.45 g H3PO4 pur? a) 300 mL b) 0. Indicaţi afirmaţiile corecte: a) Volumul iniţial al soluţiei de HCl este de 180 mL b) Volumul iniţial al soluţiei de NaOH este de 220 mL c) Reacţionează 720 mg NaOH d) Reacţionează 803 mg HCl e) Concentraţia sării în soluţia finală este 4.8 g H2SO4 dizolvat în 1000 cm3 soluţie c) 0. Ca=40.Mase atomice: H=1.+ Cl45) În urma reacţiei dintre o soluţie de NaOH cu pH = 13 şi o soluţie de HCl cu pH = 1 rezultă 0.12 mL e) 200 cm3 38) O soluţie de H2SO4 0.2 moli H2SO4 dizolvat în doi litri soluţie 39) Se prepară 900 g soluţie HNO3 de concentraţie 40% prin amestecarea unei soluţii de HNO3 de concentraţie 15% cu o soluţie de HNO3 de concentraţie 75%.001M e) Indicatorul turnesol se colorează în roşu 44) Care din următoarele reacţii au loc cu transfer de protoni? a) H2 + Cl2 → 2HCl b) HCl + H2O → H3O+ + Clc) HCl + NH3 → NH4Cl d) 2HCl + Zn(OH)2 → ZnCl2 + 2H2O e) HCl + CO32HCO3.4 L soluţie cu pH = 2. indicaţi afirmaţiile adevărate: a) Din 150 g K2SO4 şi 1 kg apă se obţine o soluţie saturată la 40°C b) Din 45 g K2SO4 şi 250 g apă se obţine o soluţie nesaturată la 40°C c) Concentraţia procentuală a soluţiei saturate la 40°C este 15% d) 460 g soluţie saturată la 40°C conţine 60 g solvat e) 690 g soluţie saturată la 40°C conţine 600 g solvent 41) Care dintre următoarele specii chimice pot disocia în soluţie apoasă în două trepte? a) HClO3 b) H2PO4c) HPO42d) H2SO4 e) CO3242) Care dintre următoarele baze nu disociază total în soluţie apoasă? a) KOH b) NH3 c) Cu(OH)2 d) Fe(OH)3 e) NaOH 43) Indicaţi afirmaţiile adevărate cu privire la o soluţie cu pH =3 : a) Este soluţia unei baze b) Este soluţia unui acid c) Concentraţia ionilor de hidroniu este 103 mol/L d) Concentraţia ionilor de hidroxid este 0.solvent şi formează soluţii? a) CuCl2 şi H2O b) HCN şi H2O c) KOH şi CCl4 d) AgNO3 şi C6H6 e) CuSO4 şi CS2 37) Care este volumul soluţiei de H3PO4 de concentraţie 68. Mg=24.5.

Indicaţi afirmaţiile adevărate: a) Amestecul conţine 280 g de CaO b) Amestecul conţine 7. Cl=35. P=31. În urma reacţiei se constată depunerea unei cantităţi de 19.5. Na=23. Ca=40. N=14. K=39. O=16. Indicaţi afirmaţiile corecte: a) Se consumă 4.5% d) În urma reacţiei se formează 5 moli de CaCl2 şi 5.050 kg soluţie HCl de concentraţie 36.1 moli de Al2(SO4)3 d) Masa plăcuţei de aluminiu creşte cu 13.5 g agent reducător b) Se consumă 48 g agent oxidant c) Se formează 0.5 moli MgCl2 e) În urma reacţiei se formează 189 g apă 47) Indicaţi afirmaţiile adevărate cu privire la reacţia zincului cu o soluţie apoasă de hidroxid de sodiu: a) Agentul oxidant este zincul b) Zincul se reduce la Zn2+ c) Se obţine Na2[Zn(OH)4] d) Se degajă hidrogen e) Agentul reducător este hidroxidul de sodiu 48) În care din următoarele reacţii chimice clorul nu-şi schimă numărul de oxidare? a) Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O b) Ca + Cl2 → CaCl2 c) K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O d) AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 e) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 49) Indicaţi afirmaţiile adevărate cu privire la reacţia NH3 + O2 → NO + H2O a) NH3 se oxidează la NO b) Agentul oxidant este oxigenul c) Azotul se reduce de la +3 la +2 d) Coeficientul oxigenului este 5 dacă amoniacul are coeficientul 4 e) Hidrogenul nu îşi schimbă numărul de oxidare 50) Într-o soluţie de CuSO4 de concentraţie 1 M se aduce o plăcuţă de aluminiu cu masă necunoscută.5%. Al=27.8 g e) Se consumă 500 ml soluţie CuSO4 de concentraţie 1M Varianta 1 5 . Cu=64 46) Un amestec de oxizi metalici cu masa de 500 g şi compoziţie 56% CaO şi 44% MgO reacţionează cu o soluţie de HCl de concentraţie 36.2 g cupru metalic pe plăcuţa de aluminiu. Mg=24. S=32.Mase atomice: H=1.5 moli de MgO c) În reacţie se consumă 1.