Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Examen de admitere – iulie 2009 Facultatea de Farmacie Botanică – Chimie

organică Varianta 1

1) Taxonomia: a) Este ştiinţa care stabileşte regulile şi principiile clasificării organismelor b) Clasifică şi ierarhizează grupuri de organisme care au caracteristici asemănătoare c) Oferă date imaginare despre diversitatea organismelor vii de pe Pământ d) Oferă o imagine reală a diversităţii organismelor vii e) Asigură informaţiile necesare construirii filogeniei vieţii 2) Virionii: a) Sunt compuşi dintr-o capsidă formată din acizi nucleici b) Conţin mitocondrii c) Conţin ADN sau ARN d) Au un genom proteic e) Sunt alcătuiţi din capsidă şi genom 3) După tipul de acid nucleic conţinut virusurile se pot clasifica în: a) Adenovirusuri - cele care conţin ADN b) Adenovirusuri - cele care conţin ARN c) Ribovirusuri - cele care conţin ambele tipuri de acizi nucleici d) Ribovirusuri - cele care conţin ADN e) Ribovirusuri - cele care conţin ARN 4) Regnul Monera cuprinde: a) Organisme procariote b) Organisme eucariote c) Microorganismele d) Algele albastre-verzi e) Bacteriile şi virusurile 5) Escherichia coli: a) Aparţine subregnului Eubacteria b) Este utilizată în ingineria genetică c) Este o algă albastră-verde d) Este utilizată pentru producerea industrială a unor vitamine, enzime, medicamente e) Aparţine Regnului Monera

6) Care dintre speciile de mai jos aparţin Regnului Protista: a) Escherichia coli b) Amoeba proteus c) Trypanosoma gambiense d) Giardia intestinalis e) Nostoc commune 7) Care dintre speciile de mai jos aparţin ciliatelor: a) Euglena viridis b) Plasmodium sp. c) Paramoecium bursaria d) Salmonella typhii e) Amoeba proteus 8) Regnul Fungi: a) Cuprinde organisme eucariote b) Cuprinde organisme procariote c) Cuprinde organisme ce se pot deplasa cu ajutorul unor flageli d) Cuprinde organisme mobile e) Este reprezentat de organisme fotoautotrofe. 9) Organismul fungal utilizat pentru obţinerea alcoolului este: a) O ascomicetă b) O bazidiomicetă c) Saccharomyces cerevisiae d) Boletus edulis e) Drojdia de bere 10) Care dintre următoarele specii aparţin Briofitelor: a) Lycopodium clavatum b) Boletus edulis c) Dryopteris filix-mas d) Polytrichum commune e) Polypodium vulgare 11) Traheofitele cuprind: a) Plantele avasculare b) Bryofitele c) Pteridophytele d) Gymnospermele e) Algele pluricelulare

Varianta 1

1

01 mm e) 10 mm 23) Cromatina este alcătuită din: a) Histone b) ARNr c) Proteine d) ADN e) ARNm 24) Organitele celulare care conţin material genetic sunt: a) Nucleul b) Aparatul Golgi c) Lizozomii d) Mitocondriile e) Cloroplastele 25) În anafaza mitozei: a) Cromozomii formează placa anafazică b) Se formează tetrade cromozomiale c) Apare fusul de diviziune d) Are loc recombinarea genetică e) Cromozomii monocromatidici se deplasează spre poli Varianta 1 2 .12) Floarea la Angiosperme prezintă: a) Învelişul floral diferenţiat sau nediferenţiat b) Microsporii în granulele de polen c) Macrosporii în granulele de polen d) Microsporii în sacul embrionar e) Macrosporii în sacul embrionar 13) Vitis vinifera face parte din familia: a) Rosaceae b) Liliaceae c) Fagaceae d) Fabaceae e) Vitaceae 14) Denumirea ştiinţifică pentru porumb este: a) Pisum sativum b) Triticum aestivum c) Zea mays d) Scilla bifolia e) Pelargonium zonale 15) Citologia: a) Studiază structura şi ultrastructura celulelor b) Descifrează procesele fundamentale ce se desfăşoară în celulă c) Descifrează procesele fundamentale ce se desfăşoară în organism d) Combină diverse tehnici în vederea înţelegerii proceselor biologice e) Studiază procesele biologice la nivel celular 16) Precizaţi bazele azotate care intră în structura ARN: a) Adenina b) Timina c) Guanina d) Citozina e) Uracilul 17) Peretele celular este compus din: a) Polizaharide cu structură fibrilară b) Mureină la celulele procariote c) Chitină la celulele vegetale d) Celuloză la fungi e) Proteine 18) Învelişurile ce delimitează celula de mediul extern sunt: a) Membrana celulară b) Fosfolipidele c) Peretele celular d) Nucleoplasma e) Tonoplastul 19) Citoscheletul este format din: a) Microfilamente b) Fibre proteice c) Microtubuli d) Polizaharide cu structură fibrilară e) Fibre intermediare 20) Matrixul mitocondrial conţine: a) Ribozomi b) O membrană externă netedă c) ADN d) ARN e) O membrană internă cutată 21) Plastidele: a) Sunt specifice celulei animale b) Sunt specifice celulei vegetale c) Sunt organite comune celulei vegetale şi animale d) Sunt formate din înveliş şi stromă e) Apar în celula nervoasă 22) Diametrul general al nucleului este de: a) 10 µm b) 100 µm c) 1 µm d) 0.

benzaldehida poate funcţiona ca şi: a) componentă metilenică b) componentă carbonilică c) atât componentă carbonilică cât şi componentă metilenică d) nu participă la asemenea reacţii e) ca şi catalizator 36) Care dintre compuşii următori pot forma soluţii tampon: a) acid acetic b) acid clorhidric c) etil amină d) acetonitril e) glicină Varianta 1 3 . ionul de hidroxil formează molecula de apă d) Prin cedarea unui proton o moleculă de apă formează ionul de hidroxil e) Ionul de hidroniu este un acid tare 28) Care afirmatie este corecta? a) Elementele organogene se identifica dupa stabilirea formulei procentuale b) Elementele organogene se identifica dupa descompunerea termica a substantei in prezenta sodiului c) In substantele organice oxigenul nu se identifica direct ca si element d) Analiza elementara calitativa serveste la purificarea substantei e) Azotul. sulful. ionul de hidroniu formează ionul de hidroxil c) Prin acceptarea unui proton.4-dinitro-benzenului duce la formarea: a) p-nitro-anilină b) o-nitroanilină c) p-fenilen-diamină d) 4-amino-anilină e) anilină 34) Reactivul Tollens se foloseşte pentru: a) oxidarea propanalului b) oxidarea propanonei c) recunoaşterea aldehidelor prin oxidare d) oxidarea fenolului e) oxidarea acidului acetic 35) În reacţia de condensare aldolică şi crotonică cu alţi compuşi carbonilici.26) Care dintre următoarele specii chimice disociază total în soluţie apoasă? a) NaOH b) HCl c) NH3 d) CH3COOH e) H2S 27) Indicaţi afirmaţiile adevărate: a) Prin acceptarea unui proton o moleculă de apă formează ionul de hidroniu b) Prin cedarea unui proton.H2O Y + H2O X a) Butanol b) sec-butanol c) izo-butanol d) terţ-butanol e) ciclo-pentanol 32) Bazicitatea aminelor este o proprietate a acestora care se poate constata în reacţia cu: a) esteri b) amoniac c) acizi d) alcoxizi e) indicatorii acido-bazici 33) Reducerea 1. halogenii din compusii organici sunt transformati in compusi anorganici usor de identificat 29) La amestecarea etanolului cu apa are loc: a) hidroliza b) un proces fizic c) descompunere a alcoolului d) ionizare e) diluarea alcoolului 30) Oxidarea unui mol de 2-metil-propena cu K2Cr2O7 (H2SO4) conduce ca produs principal la: a) CO2 b) H2O c) Acetona d) Butandiona e) Acid malonic 31) Care dintre alcoolii X cu formula moleculară C5H10O respectă schema: X .

oxalat de dietil (D). acetat de metil (C). pentru că reacţionează cu reactivul Fehling e) da. După stabilirea echilibrului s-a constatat că s-au transformat doar 3 moli de alcool. pentru că este o cetopentoză c) da. fenil-acetaldehida (B). Formula NA este: HO OH CH CH2 OH NH2 Calculaţi numărul de moli produs obţinut prin reacţia cu clorură de metil a 3 moli NA.4 d) 3 e) 4 Varianta 1 4 .24 l gaz în reacţia cu acid azotos. Aminoacidul poate fi: a) Lisina b) Acid aspartic c) Serina d) Acid glutamic e) Alanina 41) Despre acidul β-aminobutiric se poate afirma că: a) Se poate obţine prin mono-decarboxilarea acidului glutamic b) Este optic inactiv c) Există sub forma a 2 enantiomeri d) Este un aminoacid esenţial e) Este un component tipic al proteinelor 42) Care afirmaţii sunt corecte? a) α-Alanina este un compus optic activ b) β-Alanina este un compus optic inactiv c) Glicina este un compus optic inactiv d) Cisteina este un compus optic activ e) Acidul glutamic are doi enantiomeri 43) Monozaharidele se pot clasifica după: a) Solubilitatea în apă b) Starea lor de agregare c) Tipul grupării carbonilice d) Numărul atomilor de carbon e) Numărul grupărilor hidroxilice 44) Are glucoza caracter reducător? a) da. dacă randamentul reacţiei este 80%. a) 1. pentru că optic activă 45) Acidul acetilsalicilic se utilizează ca medicament pentru proprietăţile: a) antipiretice b) analgezice c) antiacide d) anticanceroase e) antiinflamatoare 46) Precizaţi care dintre următoarele droguri nu sunt extrase din plante: a) haşiş b) canabis c) barbituricele d) heroina e) cocaina 47) Noradrenalina (NA) este un mediator fiziologic al organismului eliberat în condiţii de stres la nivelul sinapsei sistemului nervos vegetativ simpatic. Între care dintre compuşii menţionaţi există relaţie de izomerie: a) A şi C b) B şi D c) A şi B d) D şi F e) C şi E 38) Care este randamentul de transformare a acidului acetic în acetat de etil dacă din 300g acid şi 6 moli de alcool s-au obţinut 3 moli ester: a) 40% b) 60% c) 75% d) 80% e) 90% 39) La esterificarea acidului propionic cu metanol s-au introdus în vasul de reacţie 4 moli de acid şi 6 moli alcool.37) Se dau compuşii: fenil-metil-cetona (A). Aceeaşi cantitate de aminoacid degajă 2. pentru că reacţionează cu reactivul Tollens d) da. Care este valoarea constantei de echilibru a reacţiei: a) K=1 b) K=2 c) K=3 d) K=4 e) K=5 40) O cantitate de 0.5 b) 2 c) 2. pentru că se poate esterifica b) da.1 moli dintr-un aminoacid alifatic reacţionează cu 32 g soluţie hidroxid de sodiu 25%. în raport molar 1:3. formiat de etil (E). succinat de dietil (F).

48) Izomerii sunt compuşi: a) cu aceeaşi structură moleculară b) cu aceeaşi formulă moleculară c) cu aceleaşi proprietăţi chimice d) cu aceleaşi proprietăţi fizice e) cu proprietăţi diferite 49) Un atom de carbon de care se leagă 4 substituenţi diferiţi se numeşte: a) cuaternar b) asimetric c) secundar d) terţiar e) optic activ 50) Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte: a) Gluteinele sunt proteine din cereale b) Fibrinogenul este o proteină fibroasă din plasma sanguină c) Albumina este o lipoproteidă d) Miozina este o proteină musculară cu structură fibroasă e) Keratina este componenta principală a plasmei sanguine Varianta 1 5 .