PROIECT DE CERCETARE „EŞECUL ŞCOLAR”

pentru ca el să ajungă la reuşita şcolară.IPOTEZA Copilul cu nevoile sale concretindividuale este produsul şcolii şi. ea însăşi reuşită ca instituţie educativă . . trebuie să beneficieze de o şcoală .

elevi şi profesori privind activitatea şcolară. Urmărirea concordanţei dintre opiniile formulate de părinţi. pe baza concluziilor obţinute.   .OBIECTIVELE PROIECTULUI   Cunoaşterea opiniilor părinţilor privind educaţia copilului în familie şi şcoală. respectiv eşecul şcolar. Elaborarea. Determinarea cauzelor obiective şi subiective ale eşecului şcolar atât în ciclul gimnazial cât şi în cel primar. a unui program concret pentru prevenirea şi diminuarea eşecului şcolar la nivelul şcolii.   Cunoaşterea opiniilor profesorilor privind cauzele eşecului şcolar. Cunoaşterea opiniilor elevilor faţă de propria lor activitate.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE În activitatea comisiilor metodice din şcoală. Utilizarea chestionarelor pentru alte activităţi şcolare. Utilizarea rezultatelor în activitatea cu familiile elevilor. 50 de părinţi si 50 de elevi . . părinţilor şi profesorilor. Investigarea opiniilor elevilor.EŞALONAREA PE ETAPE     Studiul şi documentarea psiho-pedagogică privind “Eşecul şcolar”. CALENDARUL CECETĂRII : parcursul unui an şcolar    DESCRIEREA EŞANTIONULUI :25 cadre didactice . Centralizarea opiniilor şi elaborarea concluziilor. Întocmirea şi realizarea programului de acţiuni.

INSTRUMENTE DE CERCETARE A. Chestionar pentru părinţi C. Chestionar pentru profesori B. Chestionar pentru elevi .

urmaţi de cei psihologici (în proporţie de 35% . nu le place să înveţe). Analiza de ansamblu a cauzelor eşecului şcolar situează pe primul plan factorii pedagogici (în proporţie de 50% .posibilităţi intelectuale limitate. Cea mai mare parte din aceşti elevi sunt conştienţi de necesitatea pregătirii şcolare. nu au voinţă) şi socio-familiali ( în proporţie de 15% . .se joacă prea mult.PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR a) Asupra chestionarului adresat elevilor Chestionarul a avut drept scop evidenţierea factorilor determinanţi ai eşecului şcolar pe un eşantion de 50 de elevi.nu înţeleg explicaţiile profesorului.) . urmăresc multe emisiuni TV etc.

45% factorii socio-familiali. . 20% factorii psihologici. 35% pun în prim plan factorii pedagogici. O bună parte din părinţi nu realizează semnificaţia şcolii pentru viitorul copilului.b) Asupra chestionarelor adresate părinţilor Chestionarul adresat părinţilor ai căror copii înregistrează o situaţie de eşec şcolar evidenţiază în bună parte cauzele acestuia. Astfel.

În chestionar au fost formulate un număr de 19 de întrebări care au încercat să descopere factorii determinanţi ai reuşitei şcolare şi soluţii concrete privind preîntâmpinarea şi / sau diminuarea insuccesului şcolar. . pe primul loc al cauzelor insucesului şcolar se situează factori pedagogici (în proporţie de 40%) şi nu cei socio-familiali (în proporţie de 29%) sau cei psihologici ( în proporţie de 31%). Răspunsurile la câteva întrebări au reliefat faptul că. Următoarele răspunsuri au dezvăluit nereuşitele factorilor pedagogici precum şi relaţia factori pedagogici – factori socio-familiali.c) Asupra chestionarelor adresate profesorilor În realizarea chestionarelor au fost antrenaţi un număr de 25 profesori ai şcolii.

Acţiuni : Întâlniri între elevi de clase. Dezbateri pe tema „Succesul şcolar asigură reuşita în viaţă?”     . niveluri diferite în vederea împărtăşirii din experienţa privind modalităţile şi condiţiile de învăţare în familie . Realizarea unui program de consultanţă cu elevii ce dovedesc lacune în cunoaştere (săptămânal).PROGRAM DE INTERVENŢIE Pentru elevi:  Creşterea încrederii în sine a copilului prin îmbunătăţirea imaginii de sine. Stimularea motivaţiei copilului pentru învăţare.

Pentru părinţi:   Sensibilizarea familiei în privinţa relaţiei cu şcoala. Oferirea unui plus de competenţă psiho-pedagogică prin consiliere permanentă în cadrul Cabinetului şcolar de asistenţă psiho-pedagogică (permanent). Ridicarea standardului de civism al familiei din circumscripţia şcolară.     . Dezbateri în colectivele de părinţi pe clase cu tema „Familia – o instituţie cu rol fundamental în viaţa copilului”. Întâlniri cu medici şi psihiatri pe tema: „Modificări fizice şi psihice în viaţa copilului”. Acţiuni: Iniţierea unui curs de educaţie a părinţilor cu copii-problemă (trimestrial).

Schimb de experienţă între cadrele didactice pe tema „Empatia şi relaţia profesor – elev”. Intensificarea vizitelor la domiciliul elevilor.Pentru profesori:  Cunoaşterea psiho-comportamentală a preadolescentului. Program de colaborare cu Casa Corpului Didactic (lunar).     . Dezbateri pe marginea cercetării privind cauzele favorizante ale eşecului şcolar. Acţiuni: Modalităţi de cunoaştere psiho-pedagogică a puberului .