BIBLIOGRAFIE

1. ANDONE, I. ŢUGUI, A. BAKER, P. BELLINI, J. BERCA, M. BODEA, C.N. BODEA, C.N., CREŢU, A.A. Sisteme inteligente în management, contabilitate, finanţe-bănci şi marketing, Bucureşti, Editura Economică, 1999 Le management vert, Paris, Dunod. High Tech Holocaust, San Francisco, CA, Sierra Club, 1986 Teoria gândirii mediului şi a resurselor naturale, Bucureşti, Editura Grand, 1989 Inteligenţă artificială şi sisteme expert, Bucureşti, Editura INFOREC, 1989 Sisteme cu bază de cunoştinţe pentru asistarea deciziilor economice. Proiectare şi implementare în Goldworks, Bucureşti, Editura ASE, 1989 Is pollution profitable? Risk Management. Planul naţional de amenajare a teritoriului şi evaluarea cantitativă şi calitativă a apei în surse şi instalaţii hidroedilitare, URBANPROIECT, proiect nr.101/4.2.1992. Economia şi sfidarea naturii. Alternativa dezvoltării durabile în România, Bucureşti, Editura Economică, 1994. La gestion stratégique d'entreprise ; concepts et cas, Boucherville, Gaétan Morin éditeur Itee.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

BRAGDON, J.H. Et MARLIN BUNEA, Ec.

9.

CĂMĂŞOIU, C. coordonator

10. CITE, M.

J. Machine Intelligence. F.A. Design and Development. 20. B. Springer Verlag. 18. B. GÜN.. Strategy. GOODPASTER. P. Masson. Organization and Management in the World Auto Industry. G. LEDERBERG. F. 12. Environmental Information System.11. 1993. 1971 Expert Systems. RILEY. In Meltzer. GIARRATANO. J. 2nd edition. Macmillan Pub. GUIDO. B.. ET ZEGFELD 19. BUCHANAN. 17. DAIGUE. 15. Et FUJIMOTO Product Development Performance. Edinburgh. Ethical Frameworks for Management. Grenoble.B. DURKIN. DAVOINE. E. E.. 13. 6.. GUARNIERI. Université Joseph Fourier. CLARK.. Editura Servo-Sat. Boston.. FEIGENBAUM. Futures. Harvard Business School Press. Berlin. J.G. Co. 1999 Expert System. 1995. 1994 On generaly and problem solving: A case study using the DENDRAL program. RICHARD. PWS Pub. J. 14. D. Management en période crise. Boston. K. NY. Principles & programming. Michie. Edinburgh University Press. Gestion de l'environnement et systèmes experts. K. J. B.. 1998.. Editors. Co. A. Mass. Les Editions d'Organisation Legi şi normative privind protecţia mediului. Paris..F. 16. O. BAILLY. Harvard Business School The future role of technology in environmental management. DUMESCU. . M. GRAMER. Paris.

New York... 1993. 1997 The use of economic measures for water management in France. TIJAEN. Systèmes experts. D. KING. Strategic Management Journal 28. 1994. P.. O strategie pentru supravieţuirea lumii – Un raport al Consiliului Clubului de la Roma. 24. Editura ProTransilvania.J. 31. 23. M. KARKAN. I. 1997 . 25. HILEMAN. CA. E. Editura Univ. Prentice – Hall. Bucureşti. 22. NEGREI.14. The Ecology of Commerce. Paris. P. B. B. G. 1993. 1994 Web of Interaction Makes it Difficult to Untangle Global Warning Data. JELEV. Oradea. vol. Operatori. Englewood (liffs) N. politici şi comunicare în managementul mediului. ET ROBERTS 30. Bazele managementului. Wadsworth Publishing. Editura Tehnică. Editura Tempus. Harper Collins. A paradox in managing new development. Jr. TYLER. Eighth edition. Natural Resources Forum. 1994 Economics. Prima revoluţie globală. HAWKEN. LEONARD-BARTON. Core compatibilities and core rigidities. 26. A. Masson.21. C&EN. KACZMAREK. Washington. Belmont. Bucureşti. Organization & Management.. J. G. SCHNEIDER. Un nouvel outil pour l'aide a la décision. Living in the Environment. 1992 Managementul mediului înconjurător. MIHULEAC. MILLER. C. 27. B. MILGRAU. 29.

Addison-Wesley. Knowledge Representation and Problem-Solving. 1997 Le management des crises: d'une mode ephemere a une nécessite stratégique Expert Systems for Business. F. 34. Massachusetts.C. Protecţia mediului ambiant. Featuring Expert. 1998. 38. 1986. Boyd & Vozer Pub. G. P. 40. Ghidul ecologic al managerilor. A Guide to Expert Systems.A. Co. 42. 1993.V. PUMNEA. 35. PIGFORD. T. Instrumente şi metode în managementul mediului. 43. Reading. Academy of Management Relew Business ethics and the international trade in hazardous water. NEGREI.B. Ecocentric management for a risk society. SADGROVE. SINGH. ROBINSON.. Bucureşti. 39.32. PUPPE. 1994. WATERMAN. 36. Butterworth Heinemann Ltd. Editura Economică.G.. BAUR. Journal of Business Ethics nr. G-B Rutledge 33. K. PAUCHANT.. C. Environmental Strategy and Sustainable Development: The Corporate Challenge for the 21st Century. EMS Implementation Handbook. Lourdes. 37. SHRIVASTAVA. C. J. Springer-Verlag. 1995. R. Systematic Introduction to Expert Systems. WELFORD. A. VĂDINEANU. ISO 14 001. D. . Editura Universităţii. Concepts and Application.. 8 Dezvoltarea durabilă. LAKHAN J.1998. D. 41. 1990. vol.. Berlin. ROBERT. Bucureşti.C. H. I.

New YorkOxford.7. World Resources 1992-1993. nr. xxx 47. ISO. Coopers & Lybrand. OJ 10. 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a community eco-management and audit scheme – Official Journal of the European Communities (10 July. 49. 3.426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor 46. 1996 STAS 4706/1998. 51. 1995 Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June. 50.G. xxx . cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. Categorii şi condiţii tehnice de calitate a apelor de suprafaţă. H. xxx 53. London. republicată. cu modificările şi completările ulterioare.137/1995 privind protecţia mediului. precum şi a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător. 1993).44. Business in the Environment. republicată. Oxford University Press. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură. xxx xxx BS 7750? Heard of it?. 48. 45. xxx xxx xxx xxx xxx 52.93 L 168 EMAS – Positioning Your Business. Strategia Naţională în domeniul protecţiei mediului Legea nr. Geneva. Environment Times. 1995 ISO 14001 EMS-Specification with guidance for use.

G. xxx xxx xxx xxx Legea apelor nr. 107/1996.G. 59. 56. nr.E. 57. cu modificările şi completările ulterioare 58. 55. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor OUG nr.1300/2002 privind notificarea substanţelor chimice periculoase H. cu modificările şi completările ulterioare H.54. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. nr. xxx xxx . în domeniul mediului Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. republicată Documentul de Poziţie al României în negocierile U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful