You are on page 1of 2

SISTEMUL NERVOS VEGETATIV

RECEPTORI CALEA AFERENTĂ

SNV SIMPATIC SNV PARASIMPATIC INTERORECEPTORI : baro - , chemo -, osmo - , termo - , algoreceptori dendrite și axoni ai n. viscerosenzitivi din GG. SPINALI PS CRANIAN : - dendtrite și axoni ai n. viscerosenzitivi de pe traiectul NERVILOR 7 , 9 , 10 PS SACRAT : - dendrite și axoni ai n. viscerosenzitivi din coarnele laterale ale MĂDUVEI SACRALE PS CRANIAN : NEVRAX BULBO MEZENCEFALIC ( nuclei motori ai nervilor cranieni 3 , 7 , 9 , 10 ) - nucleul accesor al oculomotorului ( mezencefal ) - nuclei lacrimali și salivator superior ( punte ) - nuclei salivator inferior și dorsal al vagului ( bulb ) PS SACRAT : NEVRAX SACRAT ( pelvin ) - coarnele laterale și comisura cenușie a măduvei din S2 , S3 , S4 PS CRANIAN : - n. pregg. ( nuclei ) sinapsă colinergică - n. postgg. se găsesc : gg. previscerali ( ciliar , otic ) – juxtavisecerali ; gg.intramurali ( ex: plexurile din pereții tubului digestiv ) PS SACRAT - n. pregg. ( centrii ) – axonii – nervii pelvici - n. postgg. – în gg. intramurali - sinapsă colinergică fibra pregg. – lungă fibra postgg. - scurtă

CENTRII

-

n. vegetative din jumătatea anterioară a cornelor laterale ale MĂDUVEI TORACOLOMBARE ( C8 , T1 – T12 , L1 – L3 ) ( visceromotori )

CALEA EFERENTĂ

2 NEURONI : - preganglionar - postganglionar n. pregg. (centrii ) – axonii – fibre preganglionare => sinapsă colinergică acetilcolină n. postgg. ( axonii – fibre postgg. ) se găsesc : - în lanțul ganglionar paravertebral Fibre pregg . ( scurtă ) – traseu : 1. rădăcina ant. a nervilor spinali – ramura comunicantă alba – gg. laterovertebral : 1. Sinapsă n. postgg . 2. se grupează în nervii splahnici – gg. celiac , mezenterici – sinapsă cu n. postgg. Fibrele postgg. ( lungă ) – traseu : - gg. laterovertebral – ramura comunicantă cenușie – trunchiul nervilor spinali – efectori simpatico periferici - gg. laterovertebral – plexuri – efectori - sinapsa dintre fibrele postgg – efectori – sinapsă adrenergică ( NA )