You are on page 1of 2

ESP (Elektronička kontrola stabilnosti

)
ESP ima mogudnost ispravljanja grešaka vozača i reaguje umjesto njega u potencijalno opasnim situacijama na putu. Primarna namjena je održavanje putanje vozila, dakle, eliminacija bilo kakvog proklizavanja, pod- ili nad-upravljanja (understeer i oversteer), a to se postiže uklapanjem u postojede ABS i TCS sisteme. Kao što i sami vidite ESP praktično nije nezavisan sistem, ved se sastoji i iz više drugih. Samo simultani rad ABS, TCS, ECU i ESP dijelova može dati rezultat, gdje možemo pridodati još i BA (Brake Assist) i EBD (Electronic Brakeforce Distribution) sisteme kao relevantne. Osnova svega jeste da ESP kontroliše rad kočnica i motora vozila. Rad kočnica se kontroliše prije svega putem ABS-a, ali i svih njegovih pridruženih sistema (BA, EBD itd.). Elektronička kontrola stabilnosti (ESP) je kompjuterizirana tehnologija koja poboljšava sigurnost vozila na taj način što mu poveda stabilnost kao i otkrivanje i umanjenje klizanja. Kada ESP otkrije gubitak kontrole upravljanja, automatski aktivira kočnice kako bi se vozilo kretalo u smjeru u kojem vozač ima namjeru idi. Kočenje se automatski primjenjuje na pojedinačne točkove, kao što su vanjski prednji točkovi u borbi protiv naglog skretanja ili unutrašnji zadnji točak protiv nedostatka upravljanja. Neki od ESP sistema mogu i smanjiti snagu motora dok se kontrola ne povrati. Prema IIHS i NHTSA, jedna tredina od fatalnih nesreda mogla se je spriječiti primjenom ove tehnologije. Vozilo opremljeno ESP- om de, u vedini slučajeva, prepreku zaobidi bez zanošenja, dok de se isti takav automobil bez asistencije elektronikeoteti kontroli i završiti, u najboljem slučaju, pored puta.

PRINCIP RADA ESP
Princip djelovanja ESP sistema se zasniva na tome što kočenjem pojedinih točkova, utiče na kretanje izanošenje vozila. Ovaj elektronski program stabilnosti nastoji, da održi automobil stabilnim u svim uslovima vožnje. Ono što je njega proslavilo i etiketiralo kao vrlo efikasnim jeste funkcioniranje u ekstremnim, kritičnim situacijama. ESP ima mogudnost ispravljanja grešaka vozača i reaguje umjesto njega u potencijalno opasnim situacijama na putu. Elektronska kontrola stabilnosti, dakle, radi na taj način što uspoređuje pravac kojim se vozač namjerava kretati (tako što mjeri ugao kola upravljača) i stvarni pravac koji se krede vozilo (tako štomjeri poprečno ubrzanje i ugao rotacije vozila). Ukoliko sistem otkrije da se vozilo krede u pravcu koji mu nije zadao vozač preko točka upravljača sistem reagira tako što ciljano koči pojedine točkove na prednjoj ili zadnjoj osovini i/ili oduzima suvišnu snagu motora da bi se ispravilo podupravljane ili preupravljanje koje je nastalo. Elektronska kontrola stabilnosti u ABS sistem inkorporira i sistem za kontrolu ugla rotacije. Pod uglom rotacije podrazumijeva se rotacija oko vertikalne ose npr. Zanošenje vozila ulijevo ili udesno. Potrebno je napomenuti da se ni sa sistemom ESP- a ne mogu poništiti fizikalni zakoni kojima vozilo podliježe, i ukoliko vozač pređe određenu granicu ESP nede modi pomodi i dodi de do nezgode. ESP može raditi na bilo kojoj podlozi,od suhog terena do smrznutog jezera. On reagira i ispravlja proklizavanja mnogo brže i učinkovitije od bilo kog vozača, često prije nego li je vozač svjestan bilo kakve neposredne greške gubitka kontrole. ESP sistemi de obično obavijestiti vozača kad su intervenirali, tako da vozač zna da su granice vozila narušene. Kod vedine se aktivira svjetlo na instrument-tabli kao pokazatelj ili se aktivira ton dojave. Svi proizvođači ESP- a ističu da sistem nije poboljšanje performansi, niti zamjena za vježbe sigurne vožnje, ved sigurnosna tehnologija koja pomaže vozaču u oporavljanju stanja vožnje u opasnim situacijama.

. odnosno centrifugalna sila de vozilo „izbaciti“ iz putanje prema vani u odnosu na krivinu kretanja. Senzori ESP sistema su aktivni kada je vozilo u pokretu i tako otkrivaju kritične situacije kako bi na njih na vrijeme reagirali. Upravo kod ESP sistema sigurnost osoba u vozilu i drugih učesnika u saobradaju zavisi najprije od pouzdanosti rada senzora. ESP sistem koristi nekoliko senzora kako bi odredio i znao šta vozač želi i njegove namjere po pitanju kretanja vozila. Osnovni sastavni dijelovi ESP sistema su: 1. Ostali senzori prikupljaju podatke o trenutnom stanju kretanja vozila. Senzor rotacije i bočnog ubrzanja. 2.  Preupravljivost. Ukoliko je ugao skretanja točkova prednje osovine manji od ugla skretanja zadnje osovine. potrebno je objasniti u kojim situacijama on djeluje. Ukoliko je taj ugao skretanja točkova prednje osovine vedi od ugla skretanja zadnje osovine.Da bi se razumjelo kako sistem funkcioniše. Hidraulična jedinica povezana sa kontrolnom jedinicom motora. Komunikacija sa kontrolnim modulom motora. odnosno šta ovaj sistem sprječava sa aspekta dinamike kretanja vozila. 3. 4. Senzor za otkrivanje ugla zaokretanja točka upravljača. Podupravljivost: je pojava koja nastaje kada na vozilo djeluje bočna sila i vrši skretanje točkova vozila za neke uglove. 5. ESP sistem smanjuje rizik od nekontroliranog otklizavanja i proklizavanja u zavojima i održava automobil na zadanoj putanji. kao što je zaleđena cesta. Prilikom kretanja kroz zavoje. mogude su tri situacije:  Neutralno stanje kretanja vozila. tada dolazi do pojave preupravljivosti. Preupravljivost: pojava koja nastaje u situacijama kada na vozilo djeluje neka bočna sila i vrši skretanje točkova vozila za neki ugao. čak i u iznimno teškim uslovima na cesti. Senzor brzine okretanja točka.  Podupravljivost. tada dolazi do pojave podupravljivosti.