You are on page 1of 5

2013Z01474

Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Milieu over het aantal gereden kilometers met een oldtimer (ingezonden 28 januari 2013) Vraag 1: Kunt u een reactie geven op de kritiek 1) van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs (FEHAC) dat de opstellers van het Planbureau voor de Leefomgeving verkeerde cijfers hebben gebruikt, waardoor het aantal gereden kilometers met oldtimers een half miljard kilometer te hoog is ingeschat? Antwoord: Op 22 januari heeft het PBL op zijn internetsite 1 een reactie gegeven op de kritiek van de FEHAC. Aan de hand van een puntsgewijze notitie laat het PBL zien dat de conclusies van de PBL-studie nog stevig overeind staan. De conclusie dat oldtimers in 2011 ongeveer 1,5 miljard kilometers aflegden is gebaseerd op cijfers van het CBS 2. Het CBS heeft dit becijferd op basis van gegevens van de RDW over het oldtimerpark in Nederland en kilometerstanden van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). In de bijgevoegde tabel worden de gegevens van deze CBS-publicatie voor zover het oldtimers betreft weergegeven. Vraag 2: Acht u het noodzakelijk dat het Planbureau voor de Leefomgeving zijn rapport verbetert, zodat er een goed en reëel beeld is van de invloed van oldtimers op het milieu? Antwoord: Nee. De cijfers zijn gebaseerd op de meest nauwkeurige, beschikbare CBS informatie en geven daarmee een reëel beeld van de invloed van oldtimers op het milieu. Vraag 3: Wat is de belangrijkste reden achter het voorstel uit het regeerakkoord om dagelijks gebruik van oldtimers te gaan belasten? Is dit om het gebruik te ontmoedigen om zo de luchtkwaliteit te verbeteren of gaat het voornamelijk om meer belastinggeld binnen te halen? Antwoord: In het regeerakkoord is opgenomen dat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers vanuit milieuoverwegingen en budgettaire overwegingen wordt afgeschaft. Het aantal oldtimers is de afgelopen jaren substantieel toegenomen. Op 1 januari 2008 waren er nog 215.000 oldtimerpersonenauto’s, begin 2012 waren er bijna 90.000 meer. Dat is een groei van 40% in vier jaar. Ook worden - vooral jonge - oldtimers voor het dagelijks vervoer gebruikt, mede ingegeven door de vrijstelling. Het budgettaire beslag van de vrijstelling bedroeg in 2011 nog € 158 mln, maar was in 2013 al opgelopen naar € 222 mln. Zonder aanpassing van de regeling zou het budgettaire beslag € 243 mln in 2014 bedragen. Dit ondanks het feit dat op 1 januari 2012 de leeftijdsgrens is verhoogd van 25 jaar naar 30 jaar en ouder, waarbij de voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren, de vrijstelling konden behouden. Een inperking van de vrijstelling levert daarmee in financieel moeilijke tijden een substantiële bijdrage aan het verminderen van de financiële problematiek. Vraag 4: Is bij de opbrengst van € 156 miljoen door het schrappen van de van de MRB-vrijstelling voor oldtimers rekening gehouden met het logische gevolg dat veel bezitters van een oldtimer als gevolg van deze maatregel de auto voor een groot deel van het jaar zullen schorsen? Kunt u de opbrengst nader onderbouwen? Antwoord: Ja, bij het ramen van de budgettaire opbrengst is rekening gehouden met een toename van het aantal geschorste voertuigen. Er is van uitgegaan dat gemiddeld ongeveer 30% van de oldtimers die nu niet geschorst zijn, straks wel geschorst zullen worden.

1 2

http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/kritiek-fehac-gebaseerd-op-verouderde-cijfers http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B1E60D53-4C38-4872-9F58-075833E86D07/0/Totaal_2008_2011_maatwerk.xls

Vraag 5: Deelt u de mening dat de uitvoering van de moties. Op basis van onder andere deze motie is een aantal alternatieven besproken in overleg met de oldtimerbranche (FEHAC. waarom niet? Antwoord: De motie Bashir. ANWB. waardoor dagelijks gebruik van de oldtimer wordt ontmoedigd. 59. nr. in stand kan worden gehouden. maar de mrb-vrijstelling voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken. verzoekt de regering om de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 een aantal voorstellen te doen. waaronder de motie Bashir 2) die vraagt om de MRB-vrijstelling voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken in stand te houden. . 3 Dit alternatief zal worden meegenomen in het Belastingplan 2014 en zal binnen het totaalpakket aan maatregelen worden gedekt. 19 januari 2013 “Autobelasting licht omhoog” 2) Kamerstuk 33 402. Zoals meegedeeld in de brief van 24 april 2013 aan de Tweede Kamer is overeenstemming bereikt over een alternatief voor de in het regeerakkoord aangekondigde volledige afschaffing van de vrijstelling MRB voor oldtimers. FOCWA. 1) Telegraaf . 33 3 Kamerstukken II 2012/13. De intentie is om de budgettaire derving beperkt te houden. KNAC. ingediend bij de behandeling van het Belastingplan 2013. RAI en BOVAG). nr. 33 402. niet mag leiden tot een algemene verhoging van de MRB? Zo nee.

066 5.486.659 711.683 1.217 LPG 131.281 230.226.666 11.491 52.428 47.096 4.126 Populatie Benzine Diesel 63.319.678.019 5.701 2.859.770 10.483 103.011 1.831 1.176 2.528 10.329.cbs.173 12. CBS informatie over aantallen en totaal kilometrage oldtimer personenauto's zoals te vinden op: http://www.612 10.760 202.768 7.746 337.030.194.092 317.680 38.698 .714 66.824 29.797.045 51.324 3.127.724 26.130.Bijlage bij het antwoord op vraag 1.806 4.181 325.918.986 3.493.856 10.347 30.996.550 730.585 50.829 71.068.315 27.056 345.782 1.315 74.350 47.636.057.853 Totaal 798.590.nl/NR/rdonlyres/B1E60D53-4C38-4872-9F58-075833E86D07/0/Totaal_2008_2011_maatwerk.364 3.488 1.076 56.848 1.900 2.675.558.742.658 Totaal 102.575.115 8.xls 2011 Leeftijd voertuig 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 jaar of ouder Voertuigkilometers Benzine Diesel 321.156 135.085 7.983 7.099 2.553.406 9.600 7.789 Gemiddeld Jaarkilometrage Benzine Diesel LPG Totaal 5.920 63.902 637 383 39.437 109.194 2.685 63.030 149.219 3.962.863 13.486 424.984 3.817 LPG 11.

043 85.576 7.891 2.804 1.553 5.316 7.697 4.647 49.789 7.616 327.254 439 204 17.681 34.530.674 285.756 1.426 Populatie Benzine Diesel 47.539 285.146 2009 Leeftijd voertuig 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 jaar of ouder Voertuigkilometers Benzine Diesel 163.934.079.606.743 1.922 1.047.587 2.326 319.595 9.470 Gemiddeld Jaarkilometrage Benzine Diesel LPG Totaal 4.004 872.824 78.904 Totaal 541.368 7.192.013 567 336 27.292.573 1.131 214.044 136.625 2.080 LPG 9.398 27.032 14.464 LPG 105.100 7.717 11.170.155 Populatie Benzine Diesel 50.590 Totaal 62.327 2.785 204.563 8.274.360 2.928 Totaal 416.140 7.951.915 192.603 3.432 11.255 53.958 257.356 LPG 109.726 317.239 4.831 10.703 138.694 123.759.182 504.887 LPG 9.419 5.867 18.753 1.787 119.343 7.453 974 39.430 258.560 2.573 7.563.446 2.891.961 9.187 160.620 7.824 2.104 LPG 110.287 1.250.160.2010 Leeftijd voertuig 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 jaar of ouder Voertuigkilometers Benzine Diesel 238.223 4.974.073 1.501 34.705.028 4.797 2.147 Totaal 428.528.791 10.542.733 2008 Leeftijd voertuig 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 jaar of ouder Voertuigkilometers Benzine Diesel 203.729.789.656 70.821.791 4.525 21.154 9.691 238.676 2.736.613.502 50.442 9.005.382 12.632 94.544 11.219.789.395 151.369 12.074 120.643 12.867 1.381 26.125 59.321 62.299 1.820.488.384 40.495 88.875.963 10.315.978 6.302 609.527 51.640 5.675 64.542.714.816 118.364 11.558 11.790 2.637.272 2.883.538 194.385.717 251.866 6.426 1.389.302 6.302 4.625.481 57.265 383 207 21.808.818.119 3.587 13.935 261.561.137 41.389.560 142.283 4.647.495.205.833.239 61.005 4.963 143.627 179.050 2.622 4.008 2.538 2.492.415 51.526.098 550.136 190.752 11.319.408 75.841 77.599 1.193.371 49.708.463 LPG 9.455 2.517 200.219 2.709.681.879 59.435 Gemiddeld Jaarkilometrage Benzine Diesel LPG Totaal 4.824 996.841 324.530 13.177 .699 16.140 Totaal 68.971 2.621 1.327.833 28.544 9.919 60.801 7.972.817 20.188 32.907 1.553 1.207 44.685 3.097 16.544 Gemiddeld Jaarkilometrage Benzine Diesel LPG Totaal 4.443 11.290 2.445 57.755 2.568 4.043.584 5.846 11.616 40.497 49.280 2.591 198.237 4.824 261.619.364.791 3.396.322 15.756 21.496.744 5.597 33.366 Totaal 77.970.247 73.707 4.379 3.967.897 80.899.767 106.782.054 74.551 4.480 7.924 611.323.645 6.143 54.601.643 2.946 41.023.920.968 3.407.030 770.934 1.017 Populatie Benzine Diesel 40.079 23.