BAHAGIAN TILAWAH DAN HADIS.

1. Taqwa kepada Allah = mengawal diri daripada melakukan perkara yang di murkai Allah
2. 3. 4. dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya. makanan halal = makanan yang baik untuk kesihatan jasmani dan rohani menurut islam. makanan haram = makanan yang memudaratkan kesihatan jasmani dan rohani. doa = memohon kepada Allah swt sesuatu yang diharuskan oleh syarak. arak = semua jenis minuman yang beralkohol dan memabukkan. judi = permainan yang menggunakan wang sebagai pertarurahan. taghut = syaitan, berhala, dan apa-apa sahaja kepercayaan dan amalan yang menyesatkan. Contoh, sembah berhala. dakwah = berasal daripada perkataan doa = menyeru ataupun mengajak manusia beriman dan beribadah kepada allah dengan melakukan Ibadat kepada Nya = tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh umat islam menyeru orang lain membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. <amar makruf nahi mungkar> amalan zahir = amalan yang boleh dilihat, dirasa, didengar, dan disentuh oleh pancaidera. amalan batin = amalan yang dirasa oleh hati dan difikir oleh akal. rasulullah saw = seorang lelaki pilihan Allah yang diutus dan dikurniakan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. muallaf = orang yang baligh dan berakal. hadis = baharu, khabar, ataupun berita. = setiap ucapan, perbuatan, pengakuan, dan sifat-sifat yang disandarkan kepada rasulullah perawi = orang yang menerima dan menyampaikan hadis daripada rasulullah. hidayah = petunjuk = petunjuk allah ke arah kebenaran. rahmat = belas kasihan = segala kebaikan yang allah kurniakan kepada manusia.(tubuh badan yang sihat) ilmu = pengetahuan = pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara. tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan = memiliki kuasa sepenuhnya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. khaira ummah = sebaik-baik umat. : berdaya saing : jati diri. sedekah = memberi sesuatu yang bernilai kepada orang yang memerlukan. zalim terhadap diri sendiri = orang yang melakukan dosa, melanggar hokum syarak, melakukan sesuatu perkara bukan pada tempatnya dan mendedahkan diri mereka kepada kemurkaan dan azab allah. keampunan allah = penghapusan dosa allah kepada hamba yang berdosa dan memohon taubat kepadanya. bersyukur = menyatakan rasa terima kasih kepada allah atas segala nikmat yang dikurniakan. zikir = ingat = mengingati allah untuk kita mendekatkan diri kepadaNya. al-quran hujjatul laka ula alaika = al-quran akan menjadi pembela/pendakwa terhadap orang yang melaksanakan/tidak melaksanakan amalan sesuai dengan tuntutan pada hari akhirat. ihsan = berbuat baik menurut syarak merangkumi seluruh aspek kehidupan terhadap makhluk allah. ihsan terhadap binatang = berbuat baik semasa menyambelih. (tidak menganiyainya)

5.
6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful