Caracteristici constructie: Se consideră grinda unui cadru transversal al unei hale parter cu deschiderea de 24m si traveea de 7,20m, cu prinderea

la bază a stâlpului realizată în solutie articulată pe ambele directii. Grinda este realizata dintr-un profil laminat IPE 400 marca S355. La margine pe distanta de 2,40 m grinda este vutată (lungime aleasa conform recomandarilor din “Manual for the design of steelwork building structure” editat de ISE – UK), realizându-se o sectiune cu trei tălpi. La începutul vutei si din 4.8m, distanta măsurată orizontal, sunt dispuse legăturile transversale

Datele problemei Pentru verificarea de rezistentă si pierdere a stabilitătii a grinzii sunt necesare eforturile de calcul in sectiunea cea mai solicitata: Pentru sectiunea constantă Forta axială NEd = 76.59 kN Forta tăietoare VEd = 84.19 kN Moment încovoietor MEd = 183.77 kNm Pentru sectiunea vutată Moment încovoietor MEd = 183.77 kNm Forta axială NEdV = 78.56 kN Forta tăietoare VEdV = 106.74 kN Moment încovoietor MEdV = 413.77 kNm Deschiderea cadrului 24000 mm Dimensiunile si caracteristicile geometrice ale sectiunii transversale IPE400 - Marca de otel S355; Înăltimea h = 400 mm Înăltimea inimii hw = 373 mm Înăltimea liberă a inimii dw = 331 mm Lătimea tălpilor b = 180 mm Grosimea inimii tw = 8.6 mm Grosimea tălpilor tf = 13.5 mm Raza de racord r = 21 mm Aria A = 84.5 cm2 Momentul de inertie / yy Iy = 23130 cm4

Pentru sectiunea vutata Modul de rezistentă elastic / yy Modul de rezistentă plastic / yy Modul de rezistentă elastic /zz Aria Mom de inertie yy Iy = Mom de inertiezz Iz = Lungimea vutei = Lv

2852.67 3430.961 222.38 148.26 114991.3 2001.4 2.409

cm3 cm3 cm3 cm2 cm4 cm4 m

Momentul de inertie / zz Iz = Mom de inertie la torsiune It = Mom de inertie sectorial Iw = Modul de rezistenŃă elastic / yy Wel,y = Modul de rezistentă plastic / yy Wpl,y = Modul de rezistentă elastic /zz Wel,z = Modul de rezistentă plastic /zz Wpl,z = Raza de giratie /zz iz = Modulul de elasticitate E =

1318 51.08 490000 1156 1307 146.4 229 3.95 210000

cm4 cm4 cm6 cm3 cm3 cm3 cm3 cm N/mm2

Caracteristicile geometrice ale părtii comprimate Talpa comprimata inclusiv 1/6 din înăltimea inimii: Aria Av = 31.63 cm2 Moment de inertie / yy: Moment de inertie / zz: IPE400 - Marca de otel S355; 104.91 cm4 680.89 cm4

Caracteristici mecanice - limita de curgere Marca de otel - S355. Deoarece grosimea maximă a peretilor sectiunii transversale este 13,5 mm < 40 mm, fy = N/mm2 355 Coeficientii partiali de sigurantă = 1 γM1 = 1 Determinarea clasei sectiunii Parametrul e depinde de limita de curgere a materialului:

γM0

ε=

0.813616513

Talpa în consolă solicitată la compresiune c= 64.7

3225486 → talpa clasa 1 Perete interior solicitat la încovoiere si compresiune dN= α= 25.z.81178 kN 4273.792592593 <9ε 7.09612796 <0.5378955 > 0.Rd= 875.76463 → inima clasa 1 Clasa unei sectiuni transversale este definită prin clasa cea mai mare (cea mai putin favorabilă) a peretilor săi comprimati: în cazul de fată: Clasa 1 Deoarece avem de-a face cu o sectiune de clasa 1 toate verificările la SLU se pot face bazându-ne pe capacitatea plastică a sectiunii transversale. este dată de relatia: Vpl. Verificările de rezistentă Rezistenta la forfecare Avz = A .5 dw/tw= 38.0868 0.75 kN .1 mm2 Trebuie să fie satisfăcută conditia: 0.c/tf= 4.5 sectiunea verifica Verificarea la fortă axială 2999.2b × t f + tw + × r × t f = În absenta răsucirii.48837209 <(396*ε)/(13*α-1)= 53.

025532128 <1.= 1217.985 kNm sectiune constanta .= 463.0 sectiunea verifica .0.Rd = Ned 749.= 0. atunci când sunt satisfăcute următoarele două criterii: Ned < 0.3845 kN Conditiile fiind îndeplinite efectul efortului axial asupra momentului rezistent poate fi neglijat. Verificarea la încovoiere Pentru o secŃiune de clasa 1 rezistenŃa de calcul a unei secŃiuni transversale solicitată la încovoiere în raport cu axa principală de inerŃie se determină astfel: .9375 kN 569.25*Npl.396069 <1. nu este necesar să se ia în considerare efectul efortului axial asupra momentului rezistent plastic în raport cu axa y-y .9912 kNm sectiune vutata Valoarea de calcul MEd a momentului încovoietor în fiecare secŃiune transversală trebuie să satisfacă condiŃia: .0 sectiunea verifica Pentru sectiunile bisimetrice I sau H si alte sectiuni bisimetrice cu tălpi.

961065712 Factorii de reducere pentru flambajul prin încovoiere . s-a considerat un reazem fictiv la capătul superior al unui stâlp. pentru modul de flambaj considerat Ncr Pentru determinarea lungimii de flambaj a grinzii în planul cadrului. elastic.= 0.0 sectiunea verifica Verificările de pierdere a stabilitătii Barele solicitate la încovoiere si compresiune axială trebuie să îndeplinească următoarele conditii: Efortul critic de flambaj. s-a făcut o analiză de stabilitate în urma căreia s-a determinat factorul de amplificare αcr pentru combinaŃia de încărcări care dă cea mai mare valoare a forŃei verticale.72236 kN Zveltetea relativă 0. Pentru această analiză..339715 <1. Efortul critic de flambaj. elastic se determină folosind următoarea relatie de definitie: 3247.

0417356 0.222222222 >1.z= 4. 1. factorul de imperfectiune αy = .T = Lcr.600277 kN Ncr = min (Ncrz.5 <100 mm Pierderea stabilitătii generale în jurul axei y-y: Curba de flambaj a.NcrT) = 1175 kN .2 13.818 m (distanta intre legăturile transversale) 1175.692670507 Pierderea stabilităŃii generale în jurul axei z-z Flambaj prin încovoiere Lcr.z = I0 = I y + Iz = 4.21 0.Pentru alegerea curbei de flambaj pentru sectiunea transversala trebuie să luam în considerare următoarele conditii: IPE 400 .602253 kN Flambaj prin răsucire Lcr.818 m 24448 cm4 2936.profil laminat Raportul h/b= Grosimea talpilor tf= Marca otel S355 2.

253 .1.3086073 Factorii de reducere pentru flambajul prin încovoiere-răsucire Momentul critic elastic de flambaj prin încovoie-răsucire Astfel formula momentului critic devine: π2 × E × I z = 2.34 0.0141161 0.597804345 Curba de flambaj b.72894E+13 1175602. factorul de imperfectiune αy = 2.

042826 kNm Coeficientul C1 depinde de forma diagramei de moment încovoietor.85 Momentul critic elastic de flambaj prin încovoie-răsucire: 900.725004081 Raportul momentelor de capat 0.00.0. C1. 316.7220542 kNm Zveltetea redusă pentru încovoiere-răsucire Zveltetea redusă pentru flambajul prin încovoiere-răsucire se determină cu următoarele .54173 35094.148358351 C1= 2. Pentru o elemente încărcate cu momente la capete si încărcare distribuită. momentul critic corespunzător elementului încărcat cu momente egale la capete – variatie constantă – ψ = 1.0 = +1. avem: Ψ= -0.37177.6214 În continuarea calculelor va fi necesar calculul Mcr.

49 Valorile recomandate: lLT.0 = 0.= 0. verificarea la pierderea stabilităŃii prin încovoiere-răsucire fiind obligatorie.75 . Factorul de reducere Pentru profile laminate sau sectiunile sudate echivalente solicitate la încovoiere.relatii: 0.0 = 0. valorile χLT pentru zveltetea redusă corespunzătoare pot fi determinate astfel: Pentru h/b= 2.4 (profile laminate) efectele deversării nu pot fi neglijate.4 si b = 0.4 β= 0.717722518 Deoarece λLT > λLT.814853634 < Atentie Pentru a lua în considerare distribuŃia momentelor între legăturile laterale ale barelor se calculează factorul f: .771014 0.222222222 >2 → curba C αLT= 0.0 = 0.75 λLT.

95403183 . În acest exemplu valorile acestor factori au fost determinate conform anexei A (metoda alternativă 1). kzz depind de metoda de calcul aleasă.958964 < 1 Calculul factorilor de interacŃiune kyy si kzy Factorii de interacŃiune kyy .= Factorul de reducere χLT poate fi definit astfel: 0.Ψ= -0.725004081 Raportul momentelor de capat 0. kzy .916801499 . Se începe cu calculul factorilor auxiliari: 0.99263199 0. kyz .84972289 0. Se pot calcula folosind două metode alternative.

329814 în care Ncr.56420765 >1.TF = Ncr.130622837 <1.5 rezulta wz= 1.T (secŃiune dublu simetrică).53886239 Pentru sectiune clasa 1 . Deoarece conditia λLT .1.0 >λ0lim este îndeplinită.211655065 0. rezultă: 17.5 1.5 1.

51 mm Calculul parametrilor Cmy si CmLT 0.0 se calculează conform tabel A.0.2.0425158 > 1 Calculul factorilor Cyy si Czy Se alege maximul λmax= 1.9969543 1.9842131 deplasarea maximă la SLU δ= 164.025532128 .597804345 0. unde Ψ= 0 0.997791613 Factorul Cmy.

525906858 < 1 sectiunea verifica 0.294096106 < 1 sectiunea verifica . 1.8844682 Czy = 0.942542841 > 0.Daca MzEd = 0 Cyy = 0.4797379 Calculul factorilor de interactiune conform Tabel A.0819005 0.1.983864051 > 0.5496005 Verificarea formulelor de interactiune 0.

76 0.644656421 < 1 sectiunea verifica .37040943 mm 0.67986518 Se alege curba de flambaj d pentru profile I cu h/b>2=> α= 0.39689121 mm 76.656371015 Forta axială de calcul în talpa comprimată se obtine: 475.45 mm 96 mm 46.9134571 0.1221221 kN Verificarea rezistentei la flambaj: 0.Verificarea la SLS Deplasarea verticala maximă la coama f= Deplasarea verticala admisa la coama f= Verificarea sectiunii vutei 113.