You are on page 1of 2

Câinele şi căţelul

de Grigore Alexandrescu Demonstratie de apartenenta la specia fabula

Fabula este o specie a genului epic, in versuri, care defineste situatii in maxime memorabile, folosind animale si plante pentru a exprima trasaturi umane (positive sau negative). Poet al timpului säu, dornic de schimbäri sociale, de i gonire a tiraniei si de instaurare a dreptatii, Grigore Alexandrescu (!"!#$!""%) isi exercitä spiritul combativ in poe ia si pro a de cälätorie. &l luptä cu mi'loacele puse la indem(nä de satirä si mai ales de fabulä cu scopul de a indrepta relele intocmiri sociale, fiind considerat unul dintre marii fabulisti rom(ni. Fabula )*(inele si cätelul+ satiri ea ä dorinta celor care vor sä parvinä prin orice mi'loace dar mai ales se refer, la demagogi, acele persoane care -in doar s, vorbeasc,, fara a pun, in practica nimic. Duläul .amson criticä m(ndria desartä a celor mai putin puternici si pledea ä pentru egalitate. &l aduce in discutie exemplul tärilor civili ate si propriul säu exemplu/ )*at imi sun de urate unele dobitoace, *um lupii, ursii, leii si alte cateva *are cred despre sine ca pretuiesc ceva0+ De asemenea, dulaul, al carui nume nu este deloc intamplator (sugerand forta si vigoarea modelului biblic), pare sa admire progresul inspre o societate civili ata vi ibil si in ceea ce priveste egalitatea oamenilor. 1nterlocutorul sau este insa un )bou oarecare+. Aici ironia lui Alexandrescu se face deplin simtita, boul semnificand omul obisnuit, plictisit si nesimititor la discursurile sforaitoare ale politicienilor intruchipati de .amson. Astfel, este evident ca dulaul vorbeste in van. 2otusi, un alt persona' intervine in discutie, catelul .amurache. Prin numele lipsit de glorie si prin diminutivul )catelul+, acesta il intruchipea a pe ascultatorul naiv, gata sa creada tot ce aude. &l il incura'ea a pe dulau in modul cel mai sincer/ )Gandirea voastra... imi pare minunata, .i sentimentul vostru il cinstesc, fratii mei.+ Acum insa dulaul isi arata adevarata fata prin reactai pe cxare o are la cuvintele catelului/ )3oi, fratii tai, potaie0+ &l insista apoi ca egalitatea pentru el se masoara doar ascendent, nu si invers. 4orala este simplä / 3u trebuie sä däm cre are spuselor celor puternici, care doresc egalitatea numai cu cei mai puternici dec(t ei. *eea ce constituie esentialul acestei fabule este tipologia persona'elor. .amson simboli ea ä dorinta de parvenire väditä in discursul nesincer prin care cautä sä$i impresione e pe ascultätorii säi. 4inciuna il a'utä sä$si sustinä ideile si po itia. Afis(nd o

6itmul fabulei este neregulat. naiv. insä. poate demonstra cä repre intä clasa nobililor. purt(nd amprenta dialogului. prin care se reali ea ä un transfer dinspre lumea animalelor inspre lumea oamenilor.amurache au o rimä incrucisatä.falsä modestie. Aceastä creatie.amson ii dispretuieste.amson si nu asteaptä sä vadä faptele acestuia care sä$i probe e cuvintele. pe care . el este atras de cuvintele promitätoare ale duläului 5care lätra foarte tare5. 7ersurile care exprimä cuvintele lui . 6ima este in general imperecheatä.amson si faptul cä nu participä la discutie. are caracterul unei mici scenete. 7ersurile au o mäsurä inegalä. Dialogul insä räm(ne modul de expunere dominant si principalul mi'loc de caracteri are a persona'elor. el cautä sä atragä multimea de partea sa.amson. un persona' neutru. Personificarea. transpun(nd int(mplarea intr$o micä scenetä. 3umele lui 5. vr(nd sä$i convingä pe cei simpli. care nu intervine in discutie.amurache este cel care cade pradä primul ipocri iei si falsitätii lui . parcä pentru a fi in discordantä cu spusele lui . care greseste numai in mäsura in care crede promisiunile mincinoase ale lui . cu toate defectele care existä aici si pe care fabula ni le de väluie pentru a ne atrage atentia si pentru a le indrepta. printre care si defecte pe care autorul le criticä. &l ascultä cu nepäsare cuvintele lui . Al treilea persona' este 5un bou oarecare5. care nu cunosc bine situatia si pot fi usor manevrati si päcäliti de falsii politicieni. a sentimentelor protagonistilor. ursii si boii5.amurache5 sugerea ä un om slab. 6eplicile vii dinami ea ä naratiunea.amson. este figura de stil dominantä. ba atä pe dialog. exprim(nd tonalitatea diferitä a dialogului. Figurile de stil utili ate in mod echilibrat conferä si ele nota unui stil viu si natural prin care animalele dob(ndesc insusiri umane. 3aiv si incre ätor. poetul nerespect(nd$o totusi in 'ocul firesc al replicilor. 3aratiunea este reali atä prin succesiunea de secvente care tin de int(plarea petrecutä in lumea animalelor. dar nu prin nastere. . Aceastä creatie repre intä o fabulä datoritä aparitiei moralei care are un mesa' educativ si prin incadrarea in genul epic datorita pesrona'elor si a aparitiei naratiunii si a dialogului ca moduri de expunere. . plinä de viatä si umor. asa cum sunt vechii boieri / 5lupii.