Čchi – kung letícího čápa.

1. Šest gest, šest částí těla. Poznámka : Při cvičení přirozeně a uvolněně dýcháme, jazykem se dotýkáme horního patra. Svaly těla jsou uvolněné, koncentrujeme se na jednotlivé části těla podle pokynů 1.1 Přípravná pozice Přirozený stoj chodidla jsou asi na šířku, špičky chodidel natočíme mírně k sobě. Uvolníme celé tělo a koncentrujeme se na oblast Dantian (uprostřed těla asi šířku dlaně pod pupkem) . Potom se koncentrujeme na střed dlaní (akupunkturní bod Laogong), paže přitom visí podél těla (obr. 1). 1.2 Zvednutí rukou Lehce zvedáme ruce před sebe do výšky ramen, dlaně směřují dolů. Koncentrujeme se na střed dlaní (obr. 2).

obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 1.3 Ohnutí rukou Zvedneme dlaně v zápěstí a postupně ohýbáme ruce v loktech, přitom se dlaně přitahují k hrudníku a opět natáhneme paže dopředu. Opakujeme třikrát. Koncentrujeme se stále na střed dlaní (obr. 3 – 4).

obr. 5 1.4 Přemístění rukou do stran

obr. 6

1

Narovnáme ruce v zápěstí a obě ruce přesuneme do stran ve výši ramen. Ruce ohýbáme v loktech a přitahujeme k trupu a vytlačujeme do stran. Při přitahování jsou dlaně narovnány, při vytlačování jsou zápěstí ohnuta do pravého úhlu. Opakujeme celkem třikrát. Koncentrujeme se na střed dlaní (obr. 5 – 6). 1.5 Spuštění rukou. Spustíme ruce s narovnanými dlaněmi dolů a dozadu. Paže jsou v úhlu 45 stupňů, prsty směřují šikmo dolů. Současně přesunem těžiště na špičky nohou, paty se zvednou z podlahy. Koncentrujeme se stále na střed dlaní (obr. 7 – 9).

obr. 7 obr. 8 obr. 9 1.6 Setřesení čchi Otočíme dlaněmi směrem dovnitř, prsty provedeme pohyb chytání až do pozice, kdy jsou spojeny a vytvoří tvar zobáku čápa. Přesunujeme dlaně podél těla nahoru, přitom se koncentrujeme na špičky prstů. Když se paže dostanou do úrovně ramen, natáhneme je dopředu, klesneme vahou těla na paty a pro vedeme pohyb dlaněmi znázorňující setřesení, tj. odhození použité, nečisté čchi (obr. 1 0 – 11).

Obr. 10 obr. 11 obr. 12 obr. 13 1.7 Tlačení čchi do hlavy Otočíme dlaně směrem nahoru. Provedeme pohyb dlaní nahoru a směrem k hlavě s představou vtlačování čchi do bodu mezi obočím tzv. třetí oko (obr. 12 – 14). 1.8 Spojení s nebem

2

Současně stahujeme pravou dlaň k pravému boku. Přisuneme levou nohu k pravé a obě dlaně přeložíme v oblasti Dantian (obr. 16). při stahování si představíme vtlačování životní síly čchi dovnitř těla. Koncentrujeme se na vnitřní stranu chodidel a na vnitřní stranu dlaní. Pohledem sledujeme střed levé dlaně a pomalu zvedáme levou dlaň nad hlavu. 14 obr.. obr. vedeme pravou ruku dolů až do výše žaludku. pravá je nad levou. Potom s představou vtlačování čchi do hloubky těla. Přeneseme váhu na pravé chodidlo a vytočíme levou nohu na prstech a potom na patě směrem ven. Zvedneme pravou dlaň nad hlavu. Rozpojíme dlaně.10 Dvojitý průtok čchi. obr. Ruce necháme propletené. propleteme prsty a obrátíme dlaně vzhůru.Přesuneme dlaně nad hlavu.9 Spojení se zemí Narovnáme trup a ruce a opět provedeme předklon. přitom snižujeme levou dlaň. 18 1. Přesunujeme ruce co nejníže země směrem doprava a doleva celkem třikrát. 17 – 25). 15). přitom se koncentrujeme na středy dlaní a chodidel (obr. jako bychom drželi v rukou míč. otočíme se doprava a provedeme malý kr ok pravou nohou vpravo. Soustředíme se na oblast krku a provedeme kroužení levým a pravým ramenem. Při zvedání se koncentrujeme na střed dlaně. provedeme kroužení levým a pravým ramenem. 17 obr. Potom se soustředíme na oblast mezi lopatkami a provedeme kroužení levým a pravým ramenem. Předkloníme se a koncentrujeme se na kostrč (obr. 3 . Levou dlaň zastavíme u boku. prsty jsou stále propleteny. Když je levá ruka nad hlavou. 16 obr. 15 1. otočíme hlavu dopředu a stlačujeme čchi do těla.

21 obr. 20 obr. 19 obr. 25 4 .obr. 24 obr. 23 obr. 22 obr.

Koncentrujeme se na střed dlaní (obr. Přípravná pozice je stejná jako u předchozího cvičení (obr. Provedeme stejný cvik pravou rukou. 27 obr. Ohneme levou ruku a přesunujeme ji k trupu a narovnáme. Narovnáme prsty rukou a obrátíme dlaně směrem vzhůru. 5 . Přesuneme ruce vzhůru. Obrátíme dlaně vnitřní stranou dolů. pohled směřuje k obloze. Současně se postavíme na špičky. 26). 27 – 28). obr. V mysli si představíme držení obrovské koule. Obě ruce přemístíme do stran a koncentrujeme se na napnuté prsty (obr .1 Přípravná pozice.3 Roztažení křídel a pohled k nebi. 28 2. zakloníme hlav u dozadu.2. přitom se koncentrujeme na napnuté prsty. Stoj na zemi jako sloup a spojení se s nebem 2. dlaně směřují dovnitř.2 Zvednutí křídel Zvedáme napnuté ruce do výše ramen. Koncentrujeme se na střed dlaní (obr. ohneme malíčky. 31 – 33). 30 2. prsteníčky a spojíme je s palci. 29 obr. 26 obr. Provedeme třikrát (obr. Obr. Ukazováky a prostředníky jsou napnuté. přitom se pozice prstů nemění. 29 – 30). 2 7).

Nejprve se soustředíme na střed dlaní a potom v souladu s pohybem rukou si představujeme vtlačování čchi do těla až do oblasti Dantian (obr. 32 2. Následuje pohyb pravou rukou. překřížíme obě ruce překřížíme před hrudní kostí. Koncentrujeme se stále na střed dlaní (obr. Jakmile se dlaně dostanou do výše boků. 38 – 41). 2. otočíme levou nohu na patě vlevo a pak provedeme levou nohou malý krok. 42 – 45). Současně s pohybem nohy přeneseme obě ruce do stran do výše ramen. 34 obr. Při tomto pohybu si představíme vtlačování čchi do hrudního koše..6 Vtlačování čchi do hrudníku.4 Ohnutí spojení křídel (setřesení čchi). Potom si představíme vtlačování vitální síly čchi do bodu mezi obočím. obr. Stále se koncentrujeme na střed dlaní (obr. 33 obr. Přesuneme ruce dozadu a odhodíme (setřeseme) čchi. 35 2.obr. 31 obr. zvedneme obě ruce nad hlavu. Postavíme se na celé chodidlo a spustíme ruce k tělu. 3 4 – 35). dlaně přesunujeme směrem dolů. Ohneme levou ruku a přemístíme ji do oblasti hrudního koše. 6 .5 Dvojitý průchod čchi V mysli si představíme zvedání velké koule. Obrátíme dlaně směrem dolů.

40 obr. 42 7 . 39 obr.obr. 36 obr. 38 obr. 41 obr. 37 obr.

46 – 52).7 Spojení s nebem. Opakujeme vtlačování čchi do hrudního koše pravou rukou a podpírání nebe a země pravou a levou dlaní. Pak provedeme obrat na přední části chodidel směrem doprava a vysuneme dopředu pravou nohu. koncentrujeme se na střed dlaní. následně přesouváme současně obě ruce. Přesuneme levou dlaň pod pravý loket. 45 2. Současně přeneseme paže do stran do výše ramen.obr. Koncentrace je stále na střed dlaní (obr. podpírá nebe. 46 obr. kde tzv. levou nahoru a pravou dolů. Levá ruka se dostane nad hlavu. 47 8 . 44 obr. pravá dole tlačí dlaní dolů a za zády podpírá zem. 43 obr. obr.

48 obr. 50 obr. 49 obr. 52 9 . 51 obr.obr.

Přesuňte obě dlaně do oblasti solar plexus a dejte dlaně dolů nad oblast Dantian a potom do základní pozice vedle boků.obr. 53 obr. 53 – 55). 55 2. Přitom přesuňte levou nohu k pravé do výchozího postavení (obr. 10 .8 Zakončení. 54 obr.

58 – 60). Trup je rovný koncentrujeme se na líce a bedra (obr.4 Dvojitý průtok čchi Zvedáme ruce . dlaně otočíme směrem dozadu. 64 3. Hlava čápa. přitom se současně zvedáme na špičky. 61 obr. obr. Kroužíme třikrát v pase směrem doleva a potom doprava. 59 obr.1 Přípravná pozice Přípravná pozice je stejná jako u předchozího cvičení. 62 – 63).2 Čáp pije vodu Kýváme třikrát hlavou dopředu a dozadu.3. 56).5 Kroužení boky. 57 obr. palce přiléhají k dlaním. cvik je stejný jako v předešlých sestavách (obr. Při pohybu vpřed pohybujeme bradou dolů a při pohybu vzad nahoru. hlava draka 3. 3. obr. 3. 2 palce vedle páteře v oblasti pasu) (obr. Koncentrujeme se na špičku brady při pohybu dolů a na šíji při pohybu nahoru (obr. 56 obr. Koncentrujeme se na oblast beder (oblast akupunkturního bodu MM 21. 58 obr. 60 3. 11 . 63 obr. Při pohybu nahoru se prsty lehce natáhnou. 62 obr. Přeneseme obě ruce dozadu do výšky pasu. provádíme vtlačování čchi vitální síly čchi do těla. 57).3 Zvedající se drak Díváme se dopředu a provedeme tři pohyby hlavou do stran.

koncentrace je obdobně na oblast Dantian jako u předcházejících cvičení. 71 obr. 69). 72 3. aby prsty směřovaly na sebe. 6 5 – 68). 67 obr.6 Kroužení koleny. obr. položíme dlaně na kolena s prsty směřujícími dopředu. přitom se koncentrujeme na střed dlaní (obr. 65 obr. koncentrujeme se na kolena (obr. 12 . 70 obr. 66 obr. Podřepneme.. obr. dlaně směřují dolů.. ven a dovnitř. doleva.7 Čchi ve všech částech těla. zvedání a podřepy. 69 obr. koncentrujeme se na palce. Přeneseme ruce dopředu okrouhlým pohybem do výšky boků. 68 3. Koncentrujeme se na dlaně jinak provádíme vtlačování čchi obvyklým způsobem. Změníme polohu dlaní tak.3. Přitiskneme dlaně ke kolenům a třikrát kroužíme koleny doprava.8 Dvojitý průtok čchi Zvedneme se a zvedáme obě ruce nad hlavu a potom přesouváme dolů do Dantian nakonec k bokům.

4. pozice dlaní se přitom nemění. 80 – 83). 76 4. potom ji narovnáme a tlačíme doleva. Přeneseme váhu na levou nohu a zvedneme pravé chodidlo. Současně přemístíme paže do stran. Provedeme tři podřepy. Provádíme stejně jak je popsáno u předcházejících cvičení (obr. koncentrujeme se na napnuté prsty. ruce jako křídla). 79 4. Ruce 13 . při zvedání zvedáme dlaně (obr. Ohýbáme levou ruku a přitahujeme ji k trupu.4. Zvedáme ruce před sebe až do výše ramen. 7 4 – 76). 78 obr.3 Čáp se zobákem dotýká vody (podřepy na jedné noze). 75 obr.. Obr. natáhneme ji dopředu a lehce ji umístíme vedle pravé nohy. Čáp se zobákem dotýká vody 4. s dlaněmi směřujícími dolů a současně zvedáme levou nohu ohnutou v koleně.1 Přípravná pozice Je obdobná jako u předcházejících cvičení (obr. 73 obr.2 Dvojitý průtok čchi. s napnutým chodidlem kolmo na podlahu. prsty levé nohy se přitom lehce dotknou podlahy. Potom provedeme tento cvik i pravou rukou. aby se prsty pravé nohy dotkly podlahy.. Ohneme prsteníčky a malíčky rukou a spojíme je s palcem do oblouku. Při podřepu tlačíme dlaněmi dolů. provádíme třikrát levou a třikrát pravou. obr. 74 obr. 77 obr. provedeme tři podřepy na levé noze tak. Narovnáme levou nohu.4 Stojící čáp se zobákem dotýká vody (přenesení rukou do stran. koncentrujeme se na napnuté prsty (obr. 78 – 79). 7 3).

82 obr. 84 14 . koncentrujeme se na střed dlaní (obr.během těchto pohybů jdou nahoru a dolů a připomínají pohyby křídel. 83 obr. 80 obr. 81 obr. 82 – 85) obr.

89 4.obr. (obr. 85 obr. Vysuneme pravou nohu vpřed a provedeme podřepy tentokrát na levé noze (obr. 88 obr. 86 obr. 90 15 . 87 4. obr.6 Stojící čáp se dotýká vody Cvičíme stejně jako u předešlého cvičení. 86 – 89). 90 – 92). obr.5 Čáp se zobákem dotýká vody Přeneseme obě ruce dopředu do výše ramen.

obr. 95 obr. 91 obr.7 Dvojitý průtok čchi. 94 obr. obr. Snížíme obě ruce dolů. 9 3 – 96). 93 obr. 92 4. 96 16 . Pak provádíme dvojitý průtok čchio stejným způsobem jako u předcházejících cvičení (obr. levou nohu přisuneme do přípravné pozice.

přitom zvedneme pravou dlaň do výše krku a levou opřeme dozadu o bok ve výšce pasu. 99 obr.2 Dvojitý průtok čchi.5. 102 obr. Pohled dozadu přes pravé rameno.1 Přípravná pozice. 101 – 104). 98 obr. Provedeme obrat vpravo se změnou polohy dlaní. Záda jsou vzpřímená. 101 obr. neměníme pozici chodidel (obr. 97 obr. obr. 100 5. Přípravná pozice je stejná jako u předešlých cvičení (obr.. 5. obr. Pohled směřuje přes rameno dozadu. Provádíme způsobem popsaným u předchozích cvičení (obr. 98 – 100). pravou opřeme o bok. 97). levou umístíme do výše krku. 103 obr.3 Pohled vlevo a vpravo. Otočíme trup doleva. Spojení čchi v Dantian 5. 104 17 .

105 obr. Koncentrujeme se na stehna. 107 obr. 110 5. 108 obr. 105 – 110). potom ohneme nohu a provedeme kop patou. 109 obr. Cvičení provedeme třikrát každ ou nohou (obr. 18 . Postavíme se do výchozího postavení a provedeme stejné pohyby pravou nohou.obr. 106 obr. chodidlo je přitom napnuté.4 Propojení tří bodů chodidlem Opřeme dlaně o bedra. Zvedneme levou nohu a provedeme nízký kop vpřed . Nevracíme nohu zpět a provedeme tři kroužky chodidlem směrem ven a tři kroužky směrem dovnitř.

111 – 115). na prsty rukou a přesouváme koncentraci až do bodu půl metru před dlaněmi. 114 obr. koncentrujeme se na oblast zad bederní část. Prsty rukou jsou přitom uvolněné. Přeneseme ruce na levou stranu těla do výše ramen.obr. 111 obr. 115 5. při kroužení se předkloníme co nejvíc a zbavujeme se použité čchi. Přeneseme ruce z levé strany na pravou a provádíme kroužení třikrát na druhou stranu (obr. Dále se koncentrujeme na dlaně. 112 obr.5 Shromáždění čchi v Dantian. 19 . Provedeme třikrát kroužení pažemi doprava. 113 obr.

obr. Cvičení provádíme pomalu.6 . 118 obr. plynule a bez napětí svalů. Poznámka k částem 1 – 5. cvičíme nejméně jednou denně. Při cvičení jsme klidní bez nervozity. 20 . Dvojitý průtok čchi Spustíme ruce dolů a provedeme dvojitý průtok čchi způsobem popsaným v předchozích částech. 117 obr. 119 5. Cvičení zabere asi půl hodiny. 116 obr. Cvičíme v dobře větrané místnosti. Každou část zahájíme koncentrací na Dantian a rozšiřujeme ji následně do středů obou dlaní.

Někdy také u některých cvičících může dojít k nekontrolovatelným gestům. obr. 6. 124 Obr. 125 – 126). 123 obr. 120 obr. Provádíme výše popsaným způsobem (obr.3 Koncentrace na nos 6. obr. Uvolníme celé tělo (obr. Z knihy Vnitřní Wu – Šu autor Hubert Brus Brno 1998 upravil R. Během postoje se v organismu odehrávají léčebné procesy. Stání v klidu Poznámka : Toto cvičení provádíme od několika minut až do půl hodiny. Během cvičení nikdy nemluvíme. aby zpočátku nácviku nebyl cvičící sám. Tyto jevy se obvykle projevují po 15 – 20 minutách. 125 obr. 122 6. Oči otevřeme až po ukončení dvojitého průtoku čchi. ale je to průvodní známka léčebného procesu. pozice je jako bychom drželi míč před oblastí Dantian. Při léčení může dočasně dojít k pocitům bolesti v léčeném orgánu. Sosík červen 2000 21 .5 Závěrečná pozice Provedeme dvojitý průtok čchi se zavřenýma očima. Proto je vhodné. 6. 121 obr.2 Uvolnění těla Přeneseme dlaně z úrovně boků směrem do středu.6. ztrátě rovnováhy nebo k projevům provázeným pláčem nebo smíchem.4 Koncentrace na Dantian. Zavřeme oči a koncentrujeme se na oblast Dantian.1 Dvojitý průtok čchi. 126 6. 12 0 – 125).