Disciplina: Mecanisme şi Organe de Maşini

PROIECT DE SEMESTRU

REDUCTOR CU
ANGRENAJ MELCAT
STUDENT: _________________________
SECŢIA: INGINERIE MECANICĂ
ANUL: III
Îndrumător proiect

ANUL UNIVERSITAR
2002 – 2003

CUPRINS

CAPITOLUL 1 Alegerea motorului electric......................................................................4
1.1 Alegerea randamentelor parţiale ale transmisiei......................................................4
1.2 Calculul randamentului total al transmisiei..............................................................4
1.3 Calculul puterii necesare a motorului electric..........................................................4
1.4 Alegerea motorului electric........................................................................................4
CAPITOLUL 2 Calculul transmisiei prin curele trapezoidale.........................................5
2.1 Stabilirea puterii de calcul..........................................................................................5
2.2 Stabilirea raportului de transmisie............................................................................5
2.3 Alegerea tipului de curea............................................................................................5
2.4 Stabilirea diametrului primitiv pentru roata conducătoare......................................5
2.5 Calculul diametrului primitiv pentru roata condusă................................................5
2.6 Alegerea preliminară a distanţei dintre axe...............................................................5
2.7 Calculul unghiului dintre ramurile axei...................................................................6
2.8 Calculul unghiului de înfăşurare pe roata conducătoare.........................................6
2.9 Calculul unghiului de înfăşurare pe roata condusă.................................................6
2.10 Calculul lungimii primitive a curelei.......................................................................6
2.11 Calculul definitiv al distanţei dintre axele de rotaţie ale arborilor.........................6
2.12 Calculul vitezei periferice a curelei..........................................................................6
2.13 Stabilirea coeficientului de funcţionare..................................................................7
2.14 Alegerea coeficientului de lungime..........................................................................7
2.15 Alegerea coeficientului de înfăşurare......................................................................7
2.16 Stabilirea puterii transmise de o curea....................................................................7
2.17 Stabilirea numărului de curele z..............................................................................7
2.18 Stabilirea numărului de roţi.....................................................................................7
2.19 Calculul frecvenţei încovoierilor curelei.................................................................8
2.20 Calculul forţei utile...................................................................................................8
2.21 Stabilirea forţei de întindere.....................................................................................8
2.22 Forţa care se dezvoltă în lagărele arborilor.............................................................8
CAPITOLUL 3 Calculul cinematic şi de rezistenţă al reductorului de viteză.................9
3.1 Calculul angrenajului melc-roată melcat..................................................................9
3.1.1 Elementele geometrice ale angrenajelor melcate................................................9
3.2 Calculul forţelor care acţionează în angrenajul melcat..........................................12
3.2.1 Calculul la încovoiere a angrenajelor melcate..................................................15

2

...............22 3 .........3.........................................................................................................19 3.....5 Calculul arborelui roţii melcate............7 Alegerea şi verificarea penelor...................................................................................2................................21 3...........4 Calculul arborelui melcului................16 3..............17 3.......18 3............6 Alegerea rulmenţilor..3 Calculul sarcinilor pe lagăre la transmisia cu curele......2.........................................................................................3 Stabilirea distanţelor dintre reazeme...........................2 Calculul rezistenţei admisibile la contact pentru roata melcată.......................16 3.................

3 CALCULUL PUTERII NECESARE A MOTORULUI ELECTRIC Pc = P1 ηt ηt =0.94 = 0. Durata de funcţionare a rulmenţilor l =10000 h.95 ⇒ η r = 0.9 η l = 0. transmisie prin curele trapezoidale.855 ⋅ 0.94 ηr − randament reductor ηa − randament angrenaj ηl − randament lagăag ηu − randament ulei ηc − randament curele 1.855 ηu = 1 η c = 0.8037 ⇒Pc =18.6636 kW ≈19 kW P1 =15 kW 1. Transmisia funcţionează în condiţii normale şi exploatarea se face într-un singur schimb (8 h). CAPITOLUL 1 ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC 1.4 ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC Motor ASI 200 S/2 4 .37% 1.TEMA DE PROIECT: Sa se proiecteze un mecanism de acţionare format din motor electric.2 CALCULUL RANDAMENTULUI TOTAL AL TRANSMISIEI ηt =ηr ⋅ηc ηt = 0. reductor de viteză cu angrenaj melc-roată melcată şi cuplaj.8037 ηt = 80.1 ALEGEREA RANDAMENTELOR PARŢIALE ALE TRANSMISIEI η r = η a ⋅η l ⋅η u η a = 0.

4 STABILIREA DIAMETRULUI PRIMITIV PENTRU ROATA CONDUCĂTOARE D p1 = 63.7 ⋅ ( D p1 + D p2 ) < A < 2 ⋅ ( D p1 + D p2 ) 0.1 STABILIREA PUTERII DE CALCUL Pc = 22 kW 2.6 ALEGEREA PRELIMINARĂ A DISTANŢEI DINTRE AXE 0.2 STABILIREA RAPORTULUI DE TRANSMISIE i total = 70 i =2 i − raport de transmitere al transmisiei prin curele 2..7 ⋅ (125 + 250 ) < A < 2 ⋅ (125 + 250 ) 262.5 CALCULUL DIAMETRULUI PRIMITIV PENTRU ROATA CONDUSĂ D p2 = i ⋅ D p1 D p2 = 2 ⋅125 = 250 mm 2.3 ALEGEREA TIPULUI DE CUREA Am ales din STAS 1163 curea de tip SPZ 2.180 mm D p1 =125 mm 2.Pc= 22 kW n = 3000 rot/min CAPITOLUL 2 CALCULUL TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE 2.5 < A < 750 Alegem A = 700 mm 5 .

7988 2.2012 2.2012 β2 =190.2012  β1 =169.14 ⋅187.2.10 CALCULUL LUNGIMII PRIMITIVE A CURELEI β1 π ⋅ ( β1 ⋅ D p1 + β2 ⋅ D p 2 ) 2 360 169.7988 3.11 CALCULUL DEFINITIV AL DISTANŢEI DINTRE AXELE DE ROTAŢIE ALE ARBORILOR A = 0.14 ⋅187.7988 ⋅125 +190.9 CALCULUL UNGHIULUI DE ÎNFĂŞURARE PE ROATA CONDUSĂ β2 =180 +γ β2 =180 +10.7 CALCULUL UNGHIULUI DINTRE RAMURILE AXEI γ = 2 ⋅ arcsin D p2 − D p1 2 ⋅A 250 −125 γ = 2 ⋅ arcsin 2 ⋅ 700  γ =10.25 ⋅ ( 2000 − 3.5) + ( 2000 − 3.8 CALCULUL UNGHIULUI DE ÎNFĂŞURARE PE ROATA CONDUCĂTOARE β1 =180  −γ β1 =180  −10.5 2 A = 0.2012 2.2012 ⋅ 250 ) 2 360 L p = 1992mm L p = 2 ⋅ A ⋅ sin + Alegem din STAS L p = 2000mm 2.14 L p = 2 ⋅ 700 ⋅ sin + ⋅ (169.25 ⋅ ( L p −π ⋅ D pm ) + D pm = D p1 + D p 2 2 = (L −π ⋅ D pm ) + 2 ⋅ ( D p 2 − D p1 ) 2 p 2 125 + 250 =187.5) 2 + 2 ⋅ ( 250 −125) 2 A = 705mm 2.12 CALCULUL VITEZEI PERIFERICE A CURELEI 6 .

97 2.02 2.02 ⋅ 0.9299 ≈ 4 z= 2.17 STABILIREA NUMĂRULUI DE CURELE Z z0 = c f ⋅ Pc cl ⋅ c β ⋅ P0 1 ⋅ 22 1.15 z 0 = 3.92 z= c f ⋅ Pc cl ⋅ c β ⋅ c z ⋅ P0 1 ⋅ 22 1.π ⋅ D p1 ⋅ n1 60000 n1 = 3000 rot min v= 3.6155 z0 = aleg din STAS 1163 c z = 0.14 ⋅125 ⋅ 3000 60000 v = 19.97 ⋅ 6.97 ⋅ 0.635 m s v= 2.15 kW 2.18 STABILIREA NUMĂRULUI DE ROŢI 7 .15 z = 3.15 ALEGEREA COEFICIENTULUI DE ÎNFĂŞURARE Am ales din STAS 1163 în funcţie de tipul curelei şi de unghiul de înfăşurare c β = 0.14 ALEGEREA COEFICIENTULUI DE LUNGIME Am ales din STAS 1163 în funcţie de tipul curelei si de lungimea acesteia cl =1.16 STABILIREA PUTERII TRANSMISE DE O CUREA Din STAS am stabilit P0 = 6.13 STABILIREA COEFICIENTULUI DE FUNCŢIONARE Am ales din STAS 1163 în funcţie de timpul de lucru şi condiţiile de funcţionare c f =1 2.02 ⋅ 0.92 ⋅ 6.

6806daN 8 ..22 FORŢA CARE SE DEZVOLTĂ ÎN LAGĂRELE ARBORILOR Ta = (1.635 2000 f =19.0448 daN Fu = 2..635 Fu =112.635 Hz f = 2.6806daN 2.5.2 ) ⋅ Fu S a = 201.20 CALCULUL FORŢEI UTILE 100 ⋅ Pc v 100 ⋅ 22 Fu = 19.21 STABILIREA FORŢEI DE ÎNTINDERE S a = (1.x=2 2.19 CALCULUL FRECVENŢEI ÎNCOVOIERILOR CURELEI f = 10 3 ⋅ x ⋅ v LP 10 3 ⋅ 2 ⋅19.2 ) ⋅ Fu Ta = 201.5.

CAPITOLUL 3 CALCULUL CINEMATIC ŞI DE REZISTENŢĂ AL REDUCTORULUI DE VITEZĂ 3.1.1 CALCULUL ANGRENAJULUI MELC-ROATĂ MELCAT 3. q =10 D01 = q ⋅ ma = 10 ⋅10 D01 = 100 mm 9 .1 ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ANGRENAJELOR MELCATE • Pasul şurubului melcat p p s = p = z s ⋅ p a = π ⋅ ma m a − modulul axial m a = 10 • Coeficientul diametral q q= D 01 ma D01 − diametrul cercului de referinţe Din STAS 6345 am ales în functie de m a .

tabelul 10.8321 • Coeficientul de lăţime al roţii q b = 2 ⋅ q +1 qb = 2 ⋅ 11 qb = 6.6332 • Distanţa dintre axe A ma ⋅ ( q + z2 ) 2 10 A = ⋅ (10 + 35) 2 A = 225 mm A= • Diametrul de referinţă al şurubului melc Dd 2 = q ⋅ ma Dd 2 =10 ⋅10 Dd 2 =100 mm • Diametrul de divizare convenţional al roţii melcate Dd 2 = ma ⋅ z 2 Dd 2 = 10 ⋅ 35 = 350 mm • Diametrul de vârf al şurubului melc 10 . numărul de începuturi z1 =1 z 2 = z1 ⋅ i z 2 =1 ⋅ 35 = 35 dinţi • Coeficientul de lungime al melcului ( = 2 ⋅ (1 + ) 35 ) qL = 2 ⋅ 1 + z2 qL q L = 13. În funcţie de raportul de transmitere am ales din STAS 6345.4.• Numărul de începuturi ale melcului z 1 şi numărul de dinţi ai roţii melcate z 2 Raportul de transmitere al reductorului ir = 35 .

321 mm • Lăţimea utilă a melcului 11 .14 ⋅10 ⋅1 pel = 31.De1 = D01 + 2 ⋅ ma ⋅ f 0 a f 0 a =1 De1 = 100 + 2 ⋅10 ⋅1 = 120 mm • Diametrul median al roţii melcate De 2 = Dd 2 + 2 ⋅ ma ⋅ f 0 a De 2 = 350 + 2 ⋅10 ⋅1 = 370 mm • Diametrul exterior maxim al roţii melcate De max = De 2 + ma ⋅ f 0 a De max = 370 +10 ⋅1 = 380 mm • Înălţimea dintelui h = a + b = ma ⋅ ( 2 ⋅ f 0 a + w0 a ) w0 a = 0.25 h = 22.4mm • Înălţimea capului dintelui şurubului melc a = a 0 = f 0 a ⋅ ma a = 1 ⋅10 = 10 mm • Lungimea melcului L1 = q L ⋅ ma L1 =13.8321 ⋅10 L1 =138.5 mm • Pasul elicei melcului pel = π ⋅ ma ⋅ z1 pel = 3.

332 +10 = 76.1 ⇒ β0 = 84.5216 ε = 2.2 CALCULUL FORŢELOR CARE ACŢIONEAZĂ ÎN ANGRENAJUL MELCAT 12 .1 ⇒θ 0 = 5.342 + 20 0.332 mm • Gradul de acoperire ε= ε= ε= Re22 − Re21 ⋅ cos 2 α 0 − Rd 2 ⋅ sin α 0 a + π ⋅ ma ⋅ cosα 0 a 2 ⋅ ma ⋅ f 0 a sin α 0 a 185 2 − 175 2 ⋅ cos 2 20 − 175 ⋅ sin 20 + 3.332 mm • Unghiul elicei de referinţă tgθ 0 = z1 1 = = 0.8244 3.71° q 10 • Unghiul elicei de înclinare a roţilor ctgβ 0 = z1 1 = = 0.883 − 175 ⋅ 0.342 29.14 ⋅10 ⋅ cos 20 2 ⋅10 ⋅1 sin 20 34225 − 30625 ⋅ 0.6332 ⋅10 B1 = 66.B1 = qb ⋅ ma B1 = 6.28° q 10 • Lăţimea roţii melcate B = B1 + ma B = 66.

de-a lungul dinţilor acţionează forţa de frecare µ⋅ Fn . Ft1' = Ftn1 ⋅ sin θ0 Ft1'' = µ ⋅ Fn ⋅ cosθ 2 Ţinând seama ca Ftn1 = Fn ⋅ cos αn 0 Ft1 = Fn ⋅ ( cos α n 0 ⋅ sin θ 0 + µ ⋅ cosθ 0 ) Forţa axială care solicită melcul melcată. Aceste componente având acelaşi suport se poate scrie Ft1 = Ft1' + Ft1'' . este egală cu forţa tangenţială la roata Fa1 = Fa'1 − Fa'1' Fa'1 = Ftn1 ⋅ cosθ 0 Fa''1 = ⋅µFn ⋅ sin θ 0 Fa'1 = Fn ⋅ cosαn 0 ⋅ cosθ0 Fa1 = Fn ⋅ ( ⋅ cosαn 0 cosθ 0 − µ ⋅ sin θ 0 ) Forţa radială care solicită şurubul melc solicită roata melcată Fr 2 Fr1 = Fr 2 Fr1 = Fn ⋅ sin αn 0 13 Fr1 este egală cu forţa radială care .Datorită alunecării intre flancurile roţii melcate şi flancurile şurubului melc. adică Ft 2 = Fa1 rezultă Fa1 Ft1' = Fn ⋅ cos αn 0 ⋅ sin θ0 . Forţa tangenţială la şurubul melc are componentele Ft1' si Ft1'' .

În concluzie. Forta radiala Fr Fr1 = Fr 2 = Fn ⋅ sin αn 0 a. Forta tangentiala Ft Ft1 = Fn ⋅ ( cos α n 0 ⋅ sin θ 0 + µ ⋅ cosθ 0 ) Ft 2 = Fn ⋅ ( cos α n 0 ⋅ cosθ 0 − µ ⋅ sin θ 0 ) a. Forta axiala Fa Fa1 = Ft 2 Fa 2 = Ft1 Forţele tangenţiale se calculează cu relaţiile 14 . forţele care solicită angrenajul melcat sunt: a.

995 ⋅ 0.08 N a.25 N n 100 22 M t1 = 955 ⋅10 4 ⋅ = 131662.25 N b.0935 + 0.3 N ⋅ mm 2 ⋅ 3940005.23 = 2005. Forta radiala Fr1 = Fr 2 = Fn ⋅ sin αn 0 = 6717.2. Forta tangentiala Ft1 = 2633.7° 0.23 ⋅ 0.3 ⋅ 6717.3 = 0.31925 ⇒ϕ = 17.29 N Fa2 = Ft1 = 2633.43 N c.25 − 2005.1 CALCULUL LA ÎNCOVOIERE A ANGRENAJELOR MELCATE 15 .2985 Ft1' = cosθ0 ⋅ µ ⋅ Fn Fn = Ft1'' = 0.25 = 6717.25 N µ ' = tgϕ ' = µ' = µ cosαn 0 0.23 N 0.6 N ⋅ mm 1500 M t1 = 955 ⋅10 4 ⋅ Ft 2 = 2 ⋅ M t2 Dd 2 M t 2 = ir ⋅ η ⋅ M t 1 ⇒ Ft 2 = M t 2 = 35 ⋅ 0.29 N 350 Ft1 = Fn ⋅ ( 0.6 ⇒ Ft1 = = 2633. Forta axiala Fa1 = Ft 2 = 6080.9396 3.17 Ft1' = Ft1 − Ft1'' = 2633.17 = 628.8037 ⋅131662.342 = 2997.0995 + 0.9397 ⋅ 0.6 = 3940005.995) 2633.3 ⋅ 0.2 ⋅ M t1 D01 Ft1 = P 2 ⋅131662.3 = 6080.

3 ⋅ 1⋅ 1⋅ 0.3 CALCULUL SARCINILOR PE LAGĂRE LA TRANSMISIA CU CURELE 16 .9396 ⇒ σi = Yε = D r2 = Dd 2 = 350 mm 3.35405 = 12.72 MPa 67.2 CALCULUL REZISTENŢEI ADMISIBILE LA CONTACT PENTRU ROATA MELCATĂ σ ac 2 = k1m ⋅ σ ac 02 k1m = 6 N CB NC N CB = 10 7 cicluri N C = 60 ⋅ n ⋅ H = 60 ⋅1500 ⋅1000 = 9 ⋅10 ⇒ k1m = 0.27 ) HB = 25 ⋅ 25 = 625 MPa σ ac2 = 0.332 mm 2 ⋅ 1⋅ 3940005.2..35405 ε 2.8244 B = 67.69336 ⋅ 625 = 433.σi = 2 ⋅ C F ⋅ M t 2 ⋅ YF ⋅ Yθ ⋅ Yε B ⋅ Dr 2 ⋅ ma ⋅ cos 2θ 0⋅ cosα n 0 CF = 1 YF = 1 1 1 = = 0.2.332 ⋅ 350 ⋅ 10 ⋅ 0.9901 ⋅ 0.3508 MPa 3.69336 7 σ ac 02 = ( 25.

20) mm l1 = 370 + 40 = 410 mm l1 = max( De1 ..6124 N 3.34 S 2 = Fp ⋅ 1 e µ⋅α −1 = 112.08 +699155.0448 N ⇒ S1 = 112.4824 ⋅ 0.51 −2 ⋅1956.2711 = 2783.34 −1 e µ⋅α = 2.34 Fp = = 112.7988 S = 7747774.2012 ⇒ = 5..27 + 699155.746 = 1956.05088 = 2783.99935 = 2781.0448 ⋅ 1 = 112.6032 N v 2.1552 ⋅ cos169.20) mm l1 =120 + 40 =160 mm 17 .0448 ⋅1.e µ⋅α S1 = Fp ⋅ µ⋅α e −1 1000 ⋅ Pc 2.08 = 2 ⋅ S ⋅ S2 2 ⋅ 2783.3 STABILIREA DISTANŢELOR DINTRE REAZEME l1 = max( De 2 .03578 = 99.1552 cos δ = 0. L1 ) + 2 ⋅ (15.6032 ⋅836.4824 ⋅ 836. B ) + 2 ⋅ (15.4824 ⋅ 0.05088 = 2783.4824 N S12 = S 2 + S 22 − 2 ⋅ S ⋅ S 2 ⋅ cos δ cos δ = S 2 + S 22 − S12 7747774.15148 γ ⇒ δ − = 2.9922 ⇒ δ = 7.6994 N S v = S ⋅ sin 2.746 = 836.34 −1 S = S + S − S1 ⋅ S 2 ⋅ cos(180 −γ ) 2 1 2 2 S = 3828296.0448 ⋅ 0.51 − 3828296.1552 N 2.1006 2 S h = S ⋅ cos 2.0448 ⋅ = 112.05088 γ   2 γ = 10.

66Nmm 18 .18 Nmm 456953.05 Nmm Mt 131622.61 N 304014.3.4 CALCULUL ARBORELUI MELCULUI H 2781.69 N 2633.17 Nmm Mi2 152938.38 Nmm 99.17Nmm Mi1 205929.25 N V2 46 V4 205 205 -127958.43 N H2 H4 -4582.87 Nmm Vv 2997.

69 + 2633.07 W 3 ⇒ d = = 50 mm 3.03 N = 0 ⇒ −99.53 ⋅ x 43 ⇒ M 4 = 0 Nm [V] D01 ⋅ Fa1 = 50 ⋅ 6080.004 N M1 = 0 Nmm M 12 = − 99.18 N M3 = 456953.32Nmm 2997.04 N M = ∑M 2 ∑M 4 = 0 ⇒ −99.6 9 ⋅ ( 46 + x 23 ) + V2 ⋅ M 3 = 2059 = 1004.17 N ⋅ x 23 ⇒ M3 = 152938.75 = 1004.43 ⋅ 205 = 0 V2 = 868.61 ⋅ x12 ⇒ M2 = − 4582.43 ⋅ 205 −V4 ⋅ 410 = 0 V4 = 2229.87 Nmm 2 H 2 + H 4 = 3097.61 ⋅ 456 + 304014.14 ⋅ 120 π ⋅d3 W= 32 σ ai = 3.54 + 131622.05 Nmm = 2229.87 + 2997.69 ⋅ 46 + 2633.66 = 518206.61 ⋅ 46 + 304014.85 = 410 12 M 23 M 43 = 44 10 .69 ⋅ 456 + V ∑ 4 V2 M 2 180827 1.41N M 1 = 0 N = − 2781.03 ⋅ x 43 ⇒ M4 = 0 Nmm M ech1 = M i21 + M i22 = 456953.5 CALCULUL ARBORELUI ROŢII MELCATE 460819.87 +V2 ⋅ 410 − 2997.25 ⋅ 205 − V4 ⋅ 410 = 0 411858.[H] V2 + V4 = 2781.05 2 + 205929.61 ⋅ 46 + x 23 )+ V2 M2 = − 4582.2974 = 304014.43 N V1 V3 19 .38 2 = 501211.53 N 410 M = 0 ⇒ − 2781 .17 Nmm M 23 M 43 ( = − 99.25 = 5414.54 Nmm 2 2 2 2 M ech = M ech 1 + M t = 501211.92 N ∑M V4 = 2 = 0 ⇒ −2781.69 ⋅ x1 2 ⇒ M 2 = − 1 = − 2781.07 M ech 32 ⋅ 518206.

25 N H H1 H3 Mi2 105330.83 N 160 ∑M 3 = 0 ⇒ 460819.13Nmm 3940005.43 ⋅ 80 + 460819.V 80 80 -110512.43N ∑M 1 = 0 ⇒ 2997.91Nmm M 3 = 0 Nmm [H] 20 .32 +160 ⋅V1 − 2997.4 Nmm M 2 = 350306.4 N 160 M 12 = −V1 ⋅ x12 ⇒ M 32 = V3 ⋅ x32 ⇒ M 1 = 0 Nmm M 2 = −110512.91Nmm 2633.4Nmm Mt1 350306.32 −160 ⋅V3 = 0 700613.43 ⋅ 80 = 0 V3 = V1 = − 221024.3Nmm Mt [V] V1 +V3 = 2997.83 = 4378.82 = −1381.

44 p = 3. in funcţie de diametrul d = 50 mm.14 ⋅ 120 π ⋅d3 W= 32 σ ai = 3.912 2 + 105330.33 21 .72 W 3 ⇒ d = = 70 mm 3.62 N M 12 = V1 ⋅ x12 ⇒ M 1 = 0 Nmm M 2 = 105330.6 ALEGEREA RULMENŢILOR Am ales din stas.4 Y = 1.13Nmm M 3 = 0 Nmm M ech1 = M i21 + M i22 = 350306.25 N ∑M 1 = 0 ⇒ 2633.4 ⋅ 2997.63 Nmm 2 2 2 2 M ech = M ech 1 + M t = 365799.3 = 3956949.43 +1.6 V=1 1 C p = L10 P P =V ⋅ X ⋅ Fr +Y ⋅ Fa 2 P =1 ⋅ 0.62 N ∑M 3 = 0 ⇒V1 =1316.62 ⋅ x23 ⇒ M 2 = 105330.75 mm C = 5200daN C – cifra de încărcare a rulmentului X = 0.25 ⋅ 80 −160 ⋅V3 = 0 V3 = 1316. rulmentul cu următoarele caracteristici: D = 90 mm T = 21.72 Nmm M ech 32 ⋅ 3956949.6 ⋅ 6080.13 Nmm M 23 = V1 ⋅ ( 80 + x23 ) −1316.H 1 + H 3 = 2633.63 + 3940005.29 =10927.132 = 365799.

3 4. 90) mm l= 4⋅M t2 d ⋅ h ⋅σ as l= 4 ⋅131662.durabilitatea nominală a rulmentului = durata de utilizare în milioane de cicli 3.752 mm 50 ⋅ 9 ⋅120 Verificarea penei la strivire: 2 ⋅ M t1 1 4 ⋅ M t1 ⋅ = ≤ σ as h d d ⋅ h ⋅ l ⋅l 2 4 ⋅131662.44 P – sarcina dinamică echivalentă L10 . pana cu următoarele caracteristici: b = 14 mm h = 9 mm l = (18 ..τ af = 60 MPa d 2 ⋅b ⋅l 3940005.66 = 9. în funcţie de diametrul d = 50 mm. 3 = L10 ⇒ L10 = 0.35 MPa < τ af 50 ⋅ 9 ⋅12 τf = 22 .7586 = 180.3 τf = = 59.3115 10927.52 MPa < σ as 50 ⋅ 9 ⋅12 σs = Verificarea penei la forfecare: 2⋅ M t2 1 ⋅ ≤ τ af .66 σs = = 24.5200 0.7 ALEGEREA ŞI VERIFICAREA PENELOR Am ales din STAS 1004 – 81.