GELUK ALS VERDIENSTE?

-Dwight P. IsebiaGeluk is meestal geen verdienste maar vaak iets moois dat wordt geschonken door zelfs een vreemde die niet eerder in het leven Is ontmoet, wellicht zonder dat het geluk verworven is verbonden met wat anderen plegen te aanvaarden als aan geluk te stellen voorwaarden Misschien ben jij wel zelf die vreemde die je het eindelijk toch heeft gegund om geluk als geschenk aan te nemen, nu je de achterdocht achter je laten kunt en als nieuwe mens herboren bent die ontvangen wenst en dan verder schenkt (DPI 2014)