KERTAS KERJA HARI KOKURIKULUM SK SERI TANJUNG, 31250 TANJUNG RAMBUTAN, PERAK TAHUN 2012 Tarikh 15 Oktober 2012

(R b!" Masa #$30 % &' (')&& 1$10 %et )& Tempat SK Ser' T )*!)&, T )*!)& R +b!t ), Per k$

1$ Pe), (!-! ) Hari Kokurikulum adalah satu acara tahunan yang diadakan bagi memantapkan lagi minda murid dengan ilmu yang tidak didapati secara langsung melalui pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kelas. Selain itu ianya juga dapat memberi kesedaran kepada murid!murid supaya akti" bukan sahaja dalam bidang kokurikulum tetapi juga menggalakkan mereka akti" dalam bidang kemasyarakatan. #eberapa akti$iti yang dianjurkan seperti pameran jualan gerai pertandingan sukan%permainan ka&ad kaki dan sebagainya. 'kti$iti!akti$iti yang akan diadakan bukan sahaja memberi peluang dan keseronokan kepada murid yang terlibat tetapi juga menguji dan memantapkan lagi kemahiran dan pengalaman murid dalam kerja berkumpulan. Para murid akan dibantu oleh guru!guru penasihat yang berpengalaman daripada Persatuan %Kelab Sukan & Permainan dan #adan #eruni"orm masing! masing

(

Menjadikan murid!murid sebagai indi$idu yang sentiasa bersi"at ino$ati" dan kreati" dalam sebarang tugas yang diberikan. 'ntaranya ialah) +. +.( Memupuk semangat bersatu padu bekerja dalam satu kumpulan sama ada persatuan kelab atau unit beruni"orm.+ Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan mengembirakan murid!murid dalam usaha melahirkan #udaya Sekolah yang unggul. .* Melahirkan murid yang berketrampilan dan dedikasi serta mampu menjadi pemimpin yang berkaliber.bjekti" Hari Kokurikulum adalah bagi menggalakkan murid akti" dan berminat dalam akti$iti!akti$iti kokurikulum yang akan dianjurkan oleh pihak sekolah mahupun pihak tertentu. 3$ Ob*ekt'. +..+ t Matlamat Hari Kokurikulum pada tahun ini adalah bertujuan bagi mencapai beberapa sasaran ) *. +. *. * .2$ M t.( Menanam si"at berkerjasama bertolak ansur dan ikatan perpaduan dalam kalangan murid dan guru!guru.+ Menggalakkan murid berusaha dalam aspek kepimpinan serta dapat memupukkan sikap disiplin yang tinggi.* Melahirkan bakal pemimpin pada masa depan dalam kalangan murid. *.

7ong (Penolong Kanan HEM) Penyelaras 4 .. Kamarul Halmy bin Harun Setiausaha #endahari 4 . :brahim (Penolong Kanan 1) 4 Pn..( /ualan 0erai .. Supian Hadi bin Mohd 'li 6.* Pameran . )& ) Akt'2't' . (GPK Ko-kurikulum) 4 Pn.) S 0 r ) 'kti$iti!akti$iti yang akan dijalankan pada Hari Kokurikulum akan melibatkan semua &arga murid guru!guru kakitangan SK Seri Tanjung dan komuniti setempat.+ Pertandingan ! Melukis Poster Ka&ad Kaki Pasukan 1nit #eruni"orm Kompang Permainan 2alaman (3atur 3ongkak Shahibba Teka Silang Kata) Sukaneka Sukan dan Permainan ( #ola /aring #ola Sepak #ola #aling) 3$ Se) r ' A(-' J 4 t )k! 0 3$1 J 4 t )k! 0 I). (Guru Besar) 6aib Pengerusi 4 Pn 3han Sook 7ing. 'bd 5ahman. 5$ 1 . 8u9iah bt. Penyelaras 4 . /amilah bt.n.!k Pengerusi. 5i9al '9rin bin 'hmad 4 3ik :da 6orayu bt Kamaruddin + . 4 Pn Hjh Salmah bt.n./$ K!+%!.n.

n 3he Mohd /a"ri bin 3he 2in J 4 t )k! 0 Per0' % ) Te+% t 7 • . Shakrani bin 3he Mansor & 3ik Siti 8arah bt 'bd 0hani J8K! 0 K 4 .n <an Mohd '9mi % . 6orlela&ati #te Salleh % Pn. 6oor 'ini #te Muhammad J 4 t )k! 0 PA S'0te+ 7 • .) 6 Ke0e.er + t 4 • Pn Hali9a bt Mat Hasan % Pn 8a9ilah #te Husin % Pn Siti Munirah bt Shahari % Pn.'/K 3$2 J 4 t )k! 0 ker* 4 Semua 0uru Kanan Mata Pelajaran (0KMP ) J 4 t )k! 0 Pe)& 5 r M *-'0 Per 0+' ) 6 Pert ). 'bdul 5a9ak #in #aba J 4 t )k! 0 M')!+ ) 7 • 3ik 6orihan bt >uso" % 3ik Haida bt . Mohd. 6orlia #te #akar - .n 2arus bin 'bd <ahab % .' ( 6 1e).n. 5osdi % Pn.thman J 4 t )k! 0 M k ) ) Ur!0et' P +er )4 • Pn.+ t ) 7 • .n 6a9rul bin #aharom% .n =ambri #in 'bu % Hj.n 'bd Kadir #in :dris % 3ik Saadiah #te Kamar J 4 t )k! 0 B!k! Pro&r + 7 • 3ik 6or 'isah #t. Syari"ah Hamimah bt 'bdullah J 4 t )k! 0 Per k + 7 • .n 5aymond a%l Maniam % J 4 t )k! 0 H . 6or '9lina #te Sidek % Pn.')& )74 • .

>.S7.K' #'2'6 #.516:8.5M .60 S:6 P.6. S'5:60'T .7'S.ST. H/H '=:='H #T. K'M'5122:6 #. >1SS.5M S1K'6 2'6 P. 5. ='7: #.=='H #T.M: #T.5H:SH'M #. 3:K S:T: 615H'6.60 6>.60 S.P'K (7) ! P'0:% PT0 b) #.7' /'5:60 (P) B c) #. M.6 %P6.n.7'5'S) . S1K'6.5T'62:60'6 M. M1H'MM'2 3:K M'H'='<'T: #T.5 @.7' #'7:60(7)! T.5#1K' A.7:S d) K'2. 'SM'2: #. M'H'T .P #:6 :SM':7 3:K 615 8'2:'H #T.M#' e) K5S ") P#SM g) P.6. 5.T #.H2 SH'H P6.5: :S7'M b) P'621 P1T. M'T >'S:6 (P. '#2177'H P6.H'MM'2 . M.. S'7..S #T. 6.J 4 t )k! 0 Keber0'( ) • .5: c) K'2.5'=5:6' 51H':2' :2>'6T> 3:K 61517 . 6. 'HM'2 (P. <an Kamaruddin bin Shari"% dibantu oleh beberapa orang murid J 4 t )k! 0 BI L -..H2 2'S1K: a) P1T. 6':M P6.5'=:7' #T ='K'5:' . P6. 3H. S':817 8'2=7: #.6.6>. M. M'T H1S:6 3:K 6.5T'62:60'6 K'<'2 K'K: P'S1K'6 16:T #.T P.6.6.516:8. Akt'2't'8Pro&r + GURU BERTANGGUNGJA9AB P6 6. ='K'5:' #. #. P16:TH' '%P 5'/:625'M .H'MM'2 .6>.6.71K:S P.6. =':6122:6 C.6. =':7'6: .H % NAMA PROGRAM P.60'K'P .7'5'S) 3:K 615 M'5:'M'H #T M.6. S':817 8'2=7: #. '#1 #'K'5 .5'S>:?:6 3H:' #T. P.S7'6 .5M':6'6 a) #.6.

5:S 3:K T'6 /. >:6 M. 8'=:7'H #T. H/ 5'='K #. #'#' % P6.5S'T1'6 (. H1S:6 ((. T160 (P.6.7'#%P.5T'62:60'6 P. /''8'5%3:K H.60'6 #$ At!r5 r Pro&r + A.62:2:K'6 :S7'M T6. 0. ST'88 S. >:6 M. ='<:>'H #T..6>.D.60 S:6 P.5': /1'7'6 S.7':6 25P K. M.5M':6'6 P6.7'5'S) 2ibantu 4 3:K '6:H' P6.H'MM'2 .*E pagi 4 Pelajar berhimpun di tapak perhimpunan @ . P.K.5 M2 ='M b) #'H'S' :600.: d) P. P#SM *. T'H16 @ +.5:%PSS) 3:K H.7'#%P.M'T:K 3:K H'M:2'H #T. 60.7'>1 3:K T'6 K<.5S'T1'6) a) #'H'S' M. 3H1 SH: H'56% /'M'7:'H 2'12% 2'7'M'6(P'621 P1T...H c) S':6S & M'T.5': (K.H % P6. >. M2 6.:% PSS C /1'7'6 0.

-E pagi 4 #acaan 2oa ! 1sta9 Haji 'bdul 5a9ak bin #aba A.(.(E ptg 4 #ersurai :$ A)&& r ) Perbe. ! Pn.A. Hjh Salmah bt 'bd 5ahman C. pagi 4 1capan perasmian oleh Tuan Pengetua Sk Seri Tanjung. tgh 4 Murid berkumpul di dalam de&an. 6yanyian lagu!lagu patriotik ! lagu 6egaraku ! lagu Melaka Maju /aya ! lagu Sekolah A.+E tgh 4 Penyampaian hadiah dan cenderahati (.EE pagi 4 'cara!acara jualan gerai pameran pertandingan dijalankan. (*. (*.-.)* BIL )7 PERKARA JUMLAH (RM" A .+E pagi 4 1capan aluan oleh pengerusi majlis.

EE H Plak ! 5M . G 5M 6aib /ohan ((E F 5M . G 5M ( DF 5M . @E. #ola Sepak .EE) b.. .+.EE) c. G 5M 5M (CE #ola #aling ! /ohan ((* F 5M .E ! /ohan ((E F 5M . -. G 5M *.EE) ! Ketiga (Hamper B 5M(. G 5M ((E F 5M .E.EE) ((* F 5M ...EE) ! Kedua (Hamper B 5M*E.EE) ! Ketiga (Hamper B 5M(..EE) ! Kedua (Hamper B 5M*E.EE) ! Saguhati (Plak ! + I 5M .EE) 6aib /ohan ( DF 5M .EE) 6aib /ohan ((* F 5M .. ) *.. G 5M @E.E.EE) Ketiga @E.EE H Plak ! 5M ..EE H Plak ! 5M . G 5M 5M (.E #ola /aring ! /ohan ( DF 5M .EE) Ketiga .E.EE H Plak ! 5M .(..EE) Ketiga -.EE H Plak ! 5M .EE) (Terbuka) . 5M D.EE H Plak ! 5M . G 5M -.. G 5M 5M (.. Pertandingan Sukan % Permainan 4 a. Pertandingan 4 *. Melukis Poster ! Pertama (Hamper B 5M+E.EE) C 5M D.( 6yanyian 7agu Karaoke ! Pertama (Hamper B 5M+E..

EE) B Piala :ringan & Hamper (5M@..A Pengendalian Perhimpunan #ulanan 1nit #eruni"orm ! Pertama (Hamper B 5M@.EE I *) ! Kedua ! Ketiga B (Hamper B 5M*E H Plak ! 5M .E.Permainan 2alaman (3atur % 3ongkak) ! Pertama B (Hamper B 5M+E H Plak ! 5M .EE F ( 5M (.EE F( (5M(*E.. Perbelanjaan 7ain 4 +.Makan dan Minum 1rusetia Pameran(5M... Pertandingan Sukaneka ! Pertama B (Hamper B 5M@.+ Minyak Hitam tong) +.* #anner Karni$al Kokurikulum unit) +. *.! Saguhati (Plak ! + I 5M .) 5M (@..E 5M (EE .E 5M (*E 5M .EE) ! Kedua ! Ketiga B Piala :ringan & Hamper (5MA. H Plak ! 5M . F ..) ! Kedua ! Ketiga B (Hamper B 5M.E.EE I *) 5M(@.E 5M *.... *.EE F ( unit) +..EE) 5M (@. Minuman Peserta Permainan padang(5M*E F tong) D (5M...EE) 5M **.E 5M CE 5M . *.) B (Hamper B 5M-..EE) ! Kedua ! Ketiga + (Hamper B 5M..( JStreamerK Perasmian Program (5M(.EE) (Hamper B 5M-.E orang) +. ) *..@ Ka&at Kaki Pasukan Pakaian Seragam ! Pertama B Piala :ringan & Hamper (5MC.EE I *) B (Hamper B 5M(.

* 0uru Penolong Kanan Pentadbiran ((..* Melantik 'hli /a&atankuasa.) 6 Pe)<e-' )4 ((. (E.+ Membuat post mortem tentang kelemahan yang perlu diatasi dan kekuatan yang perlu dikekalkan.k0 ) )4 (E.$ S!+ber Ke4 )& ) D. (E. (E.A Pengurusan Kupon JUMLAH BESAR 5M*CD.M ((.+ Mesyuarat 'hli /a&atankuasa Kerja.( Mengemukakan proposal Program.Melaksanakan Program. (E .+..@ #elanja 5uncit +.@ Penilaian. (E.EE ..0uru!guru Kanan Matapelajaran 12$ Pe)'.. 11$ K 4 . Pemantauan.( Peruntukan Sekolah <ang Kokurikulum 10$ Str te&' Per.+ 0uru Penolong Kanan H.* Mendokumentasikan laporan program yang dirancangkan dalam "ormat yang standard.( 0uru #esar ((. (*. (E.( Program yang dilaksanakan berjaya sepertimana yang dirancangkan.' )4 Keberkesanan program Hari Kokurikulum *E(* ini dapat dinilai 4 (*. (*.

2isediakan .leh4 LLLLLLLLLLLLLL.leh 4 LLLLLLLLLLLLLL.6.leh LLLLLLLLLLLLLLL (.. SH'K5'6: 3H.. (P6 H/H S'7M'H #T '#2 5'HM'6) 0uru #esar SK Seri Tanjung *E(* (( .13$ Pe)!t!% Hari Kokurikulum yang akan dijadikan acara tahunan in akan memberi dorongan kepada murid supaya lebih akti" dalam menyumbangkan sesuatu yang bermakna bagi menaikkan nama baik SK Seri Tanjung.K 7:60) 0PK Kokurikulum SK Seri Tanjung *E(* 2iluluskan .. (P6 3H'6 S.5) Setiausaha Kokurikulum SK Seri Tanjung *E(* 2isemak . M'6S. Semoga perancangan yang diatur dapat dilaksanakan dengan licin dan berkesan.