Mata Pelajaran / Tajuk Kelas Masa / Bilangan murid Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran

:

SAINS / TEKNOLOGI Tahun 4 8.30 – 9.30 pagi (1 jam) Bilangan murid 35 orang

10.3.1 dan 10.3.4 Di akhir PdP murid dapat: 1. Menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

KPS

Memerhati Berkomunikasi

Kaedah Aktiviti:

Perbincangan Aktiviti 1:(Set induksi) 1. Murid memerhatikan tayangan video tentang perkembangan teknologi komunikasi. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang video, contoh: Apakah yang kamu perhatikan? Apakah kebaikan menggunakan alat-alat komunikasi? Apakah keburukan menggunakan alat-alat komunikasi?

Aktiviti 2: 1. Murid menyatakan bidang teknologi berdasarkan tayangan slaid gambar oleh guru. (contoh : telefon) 2. Murid menyatakan situasi yang berlaku daripada tayangan slaid gambar. 3. Di dalam kumpulan, murid membincangkan serta menuliskan kebaikan dan keburukan teknologi dalam bidang komunikasi. 4. Langkah 1 hingga 3 diulangi untuk membincangkan kebaikan dan keburukan dalam bidang pertanian, pengangkutan, pembinaan dan perubatan. 5. Murid menuliskan hasil perbincangan di dalam kertas mahjung.

Aktiviti 3: 1. Wakil kumpulan membentangkan hasil dapatan kumpulan

Sains dan Teknologi dan TMK 1.masing-masing. murid membuat folio tentang kebaikan dan keburukan teknologi (Pengayaan) . Dalam kumpulan. Murid menyanyikan lagu ’Hijau’ (www. (kertas mahjung ditampal di sekeliling kelas setalah dibentangkan) 2.youtube. Murid menjawab soalan di lembaran kerja yang disediakan. Murid dan guru memberikan pendapat tentang hasil perbincangan yang telah dibentangkan oleh wakil kumpulan. (Pentaksiran: B3D25E1) Aktiviti 5: (Penutup) 1.com/watch?v=68PJW15iJSw) Pentaksiran EMK Refleksi : Penilaian PemulihanPengayaanPengukuhan- B3D25E1: Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi Nilai Murni. 2. Aktiviti 4: 1. Seramai 30 orang murid dapat menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi.