Mata Pelajaran Kelas Bilangan murid Masa Modul/tema

: : : : :

Teknologi Maklumat dan Komunikasi 4 Nilam 30 60 minit (8.20 pagi – 9.20 pagi) Dunia Komputer : 4.0 Memahami ukuran data : 4.7, 4.8 : Pada akhir pembelajaran, murid dapat; Menyatakan dan membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat dengan menggunakan aplikasi Notepad.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

: 1. Murid menyatakan unit piawai ukuran data secara suai padan kad gambar yang disediakan oleh guru. (bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait). 2. Murid membuka aplikasi Notepad. 3. Murid menaip perkataan `kucing’ dan simpan fail berkenaan dengan nama Fail 1. 4. Murid menaip ayat `Kucing saya bernama Boboy’ dan simpan fail berkenaan dengan nama Fail 2. 5. Murid menyimpan kedua-dua fail tersebut di desktop. 6. Murid membanding saiz kedua-dua fail dengan merujuk kepada properties bagi setiap fail.

EMK KBAT Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

: Bahasa , Kemahiran berfikir : Mengaplikasi : Aplikasi Notepad, kad aktiviti, lembaran kerja : Menyatakan dan membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat berpandukan B4D2E2.

Refleksi : .

Bandingkan saiz Fail 1 dan Fail 2..Kucing saya bernama Boboy 5. Buka aplikasi Notepad yang baru dan taip satu ayat : . bait Fail yang manakah lebih besar? Tarikh :_____________ Nama : ______________ . 2.Kucing 3. Fail 1 = ..KAD AKTIVITI 1. Sila buka aplikasi Notepad... Taip satu perkataan : . bait Fail 2 = ... i. Simpan dengan menggunakan nama “ Fail 2 ” di desktop komputer dan tutup fail tersebut..... 6. Simpan dengan menggunakan nama “ Fail 1 ” di desktop komputer dan tutup fail tersebut........ 4.... ii.

CONTOH KAD GAMBAR gigabait bit megabait kilobait bait .

LEMBARAN KERJA PETA MINDA BERBUIH Arahan: sila isi peta minda berdasarkan pilihan jawapan di bawah. 1 ayat video (1 minit) bait 1 perkataan megabait video (2minit) UKURAN DATA (SAIZ) .