CONTOH SOALAN KRB3063

1.

Pilih kenyataan yang betul tentang Sejarah Melayu A. menggambarkan kebesaran kerajaan Johor-Riau. B. mencitrakan kegemilangan kerajaan Melayu Melaka C. menulis tentang asal usul raja-jara Melayu D. menyatakan sejarah orang Melayu daripada Yunnan

2. Yang berikut adalah keistimewaan Misa Melayu dalam genrelogi historiografinya, kecuali A. Kisah benar, realistik dan rasional B. kaya dengan mitos dan legenda C. gabungan citraan raja-raja dengan rakyat D. pengarangnya hidup dalam zaman penceritaannya

3. Hukum Kanun Melaka sebuah teks hipogram atau rujukan kerana I. teks yang tertua sekali II. menjadi model dalam penggubalan kanun-kanun yang lain III. merupakan hukum Islam pertama dihasilkan IV. menurunkan cara-cara membina kerajaan baru A. B. C. D. I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

4. Pilih padanan antara karya dengan pengarang. karya A. B. C. D. Salina Bukan Lalang ditiup Angin Ain Pasir di Taiping Pengarang Noordin Hassan S.Othman Kelantan Kemala Mana Sikana

Hal ini merujuk kepada ilmu A. A.5. II I. D. C. jampi firasat tilikan pengasih . II. B. IV. B. D. II dan III I. II dan IV I. D. Contoh pengakhiran ayat yang sering dibaca adalah Dengan berkat Lailahail-Lallah Muhammad ar-Rasulullah. Kenyataan di atas merujuk kepada pendapat A. B. D. kecuali A. Oleh itu. C. B. pandangan hidup dari perspektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari matahati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. Sanskrit Inggeris Latin Melayu buddayah culture colore buddhi I. Budaya adalah daripada perkataan bahasa I. Pandangan hidup (worldview) orang Melayu mestilah bersumberkan Islam yang merangkumi hal dunia dan akhirat. Muda dan tua Suka dan duka Siang dan malam Lelaki dan wanita 6. C. Pembentukan pantun secara berpasangan ada kaitannya dengan konsep dualis dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisi seperti berikut. III dan IV 7. Syed Ali al-Attas Syed Arabi al-Attas Syed Hussin al-Attas Syed Naquib al-Attas 8. II. III. C.