O CONCEPTO DE REVOLUCIÓN A revolución é un conflito no que se producen cambios sociais, políticos e económicos e prodúcese unha transformación da economía e un desenvolvemento

da actividade agraria. Unha revolución serve para loitar contra un réxime político determinado e o grupo social dominante facendo un cambio no goberno que repercute en tódolos ámbitos da sociedade. A REVOLUCIÓN EN EEUU EEUU independizouse de Inglaterra (RU) en 1776. O partido político relacionado co incidente do té chámase Tea Party, para recordar o inicio da independencia de EEUU e a súa rebelión, polos impostos do té, contra RU. A ideoloxía deste partido é ultraconservador ou extremodereita. O artífice da revolución foi Jefferson e o primeiro presidente de EEUU foi Washington. En EEUU creáronse no momento da Independencia unha Constitución (base das Constitucións contemporáneas) e a Declaración dos Dereitos de Virxinia que inspirarían á Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán da RF en 1789 e dos Dereitos Humanos contemporáneos que se elaboraron ao remate da 2ª GM en 1948. EEUU fórmase coas 13 colonias (Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virxinia, Carolina do Norte e do Sur e Xeorxia) en 1775 e durante o S. XX estendeuse cara ao oeste chegando ás beiras do Pacífico. Ao mesmo tempo no S. XIX levou a cabo unha política imperialista, compra Alaska e Rusia, collendo distintas illas no Pacífico, sendo a máis importante Xapón. CAUSAS, EVOLUCIÓN E CONSECUENCIAS DA REVOLUCIÓN FRANCESA A RF vai de 1789 ata 1815, inflúe en toda Europa menos RU, Suecia, imperio ruso e otomano. CAUSAS - sociais : eliminar a sociedade estamental, pois existían diferencias xurídicas (os privilexiados non pagaban impostos) e políticas (os non privilexiados non podían participar na política) - políticas : manter unha monarquía absoluta que non facía apenas reformas e que vivía con moito luxo, sendo sobre todo odiada a raíña M. Antonieta. - ideolóxicas : a ilustración sería a ideoloxía que serviu de punto de partida á RF. - económicas : crise de subsistencia que afectaba a alimentos de primeira necesidade (cereais) - bancarota da facenda pública, debido aos numerosos gastos na Corte e a participación en guerras, como a Independencia de EEUU, o que leva á convocatoria de Estados Xerais (organismo para aprobar novos impostos para os privilexiados) de aí xurdirá a Asamblea Nacional, feita polo terceiro estado, que sería a base da RF. FASES 1ª FASE : MONARQUÍA : Asamblea Constituínte : - Constitución (sufraxio censitario, monarquía parlamentaria) - soberanía nacional - Dereitos do Home e Cidadán - Suprímese o feudalismo e o gremio – comeza a guerra con Europa 2ª FASE : REPÚBLICA a) Convención : - guillotínase os reis por ir en contra da Revolución - Créase a República – segue a guerra con Europa – aparecen 2 partidos políticos, os xirondinos e os xacobinos – os xacobinos gobernarán apoiados nos Sans Culotte – elabórase unha nova Constitución – a finais da Convención establécese a dictadura do Terror mediante a guillotina, con Robespierre como líder de goberno - Guillotínase a privilexiados, xirondinos e ao final ao propio Robespierre b) Directorio : - a burguesía volve tomar o poder – créase outra nova Constitución – segue a guerra contra Europa – o poder executivo residía nun grupo de persoas para evitar dictaduras persoais c) Consulado : os enfrontamentos dentro do Directorio levaron á elección de 2 cónsules, un deles Napoleón, que tiña fama polos éxitos militares - Napoleón da un golpe de estado e convértese en cónsul vitalicio 3ª FASE : IMPERIO NAPOLEÓNICO : - Napoleón autoproclámase emperador en 1804. En Europa, Napoleón invade a maior parte dos reinos. Será España e Rusia o seu gran fracaso e o comezo da decadencia – con respeto a RU, o seu gran inimigo, leva unha política de bloqueo continental para asfixiala

. elabora un código civil. . onde as diferencias sociais básanse na economía.sociais : .económicamente – En Francia fai moitas reformas (mellora a educación. Smith deixando a economía nas mans do mercado e polo tanto libre competencia.desaparece o feudalismo debido aos cambios sociais e económicos – desaparecen as organización gremiais onde existían tamén moitas xerarquías e non había competencia co que se enfrontaba co novo mundo de liberdades – desenvólvense o liberalismo económico creado por A. crea o banco de Francia e novas leis comerciais para promover o comercio dunha forma ética) – ao mesmo tempo leva a cabo unha política represiva moi forte contra calquera tipo de oposición – Napoleón foi derrotado por unha coalición de estados europeos en 1815 en Waterloo.económicas : .elabórase unha Constitución. que estará por riba de calquera poder – créase a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán e polo tanto o pobo deixa de ser súbdito e pasa a ser cidadán con dereitos – desaparece o concepto de reino asociado a rei ou monarca e aparece o concepto de nación asociada a soberanía nacional onde o poder reside nuns representantes.políticas : desaparece a monarquía absoluta e aparece a parlamentaria con división de poderes . CONSECUENCIAS . modelo do mundo contemporáneo. .desaparece a sociedade estamental porque bótase abaixo o feudalismo pero ao mesmo tempo créanse uns dereitos onde tódolos cidadáns son iguais desde un punto de vista de xurídico – aparece a sociedade de clases que se asentará plenamente coa Revolución Industrial.