Pacient de 45 ani se prezintă cu următoarele simptome: scădere în greutate, poliurie, polidipsie, astenie, instalate de aproximativ 3 săptămâni.

Este foarte îngrijorat de pronostic. Diagnostic medical: Diabet zaharat tip II 1. Întocmiţi planul de îngrijire 2. Tehnica: Recoltarea sângelui pentru glicemie şi hemoglobina glicolizată. Planul de îngrijire 1. Nevoia de a bea şi a mânca P: sete exagerată, în surplus E: Diabet zaharat S: polidipsie, poliurie, scădere în greutate Obiective: - Pacientul să se alimenteze şi hidrateze în raport cu nevoile sale cantitative şi calitative în 24 ore; - Bolnavul să obţină echilibrul metabolismului glucidic; - Pacientul să fie conştient că prin respectarea alimentaţiei şi a tratamentului poate duce o viata cvasinormală; - Pacientul să fie echilibrat psihic Intervenţii autonome - Explorez gusturile bolnavului la diferite categorii de alimente; - Învăţ bolnavul valoarea energetică a alimentelor şi necesarul în funcţie de activităţile fizice şi vârstă; - Alcătuiesc un regim alimentar hipocaloric; - Urmăresc bolnavul să consume numai alimente cuprinse în regim; - Urmăresc orarul şi distribuţia meselor; - Stabilesc raţia alimentară cu: proteine 13-15%, lipide 30-50%, glucide 50% în 24

ore, la adult 2/3 glucide complexe cu absorbţie lentă şi 1/3 glucide simple cu absorbţie rapidă, repartizate pe diferite mese şi adaptate efortului fizic. Când pacientul are o activitate uşoară îi recomand 30-35 cal/kg corp/24 ore. Numărul meselor în 24 ore: 4-6 mese (3 mese principale şi 2-3 gustări); - Aleg alimentele în funcţie de conţinutul de glucide; - Conştientizez bolnavul de importanţa activităţilor zilnice moderate; - Împreună cu bolnavul, stabilesc un program de activităţi fizice, în funcţie de gusturi şi de capacitate; - Permit bolnavului exprimarea sentimentelor, emoţiilor; - Îl învăţ tehnici de relaxare Intervenţii delegate - Recoltez sânge şi urină pentru examenele de laborator; - Administrez medicaţia prescrisă de medic: medicaţie hipoglicemiantă pe cale orală, sulfamide hipoglicemiante sau biguanide şi urmăresc efectele secundare ale acestora (greţuri, vărsături, epigastralgii, inapetenţă); - Administrez medicaţia adjuvantă: vitaminoterapia, KCL - La nevoie, administrez medicaţie sedativă Evaluare În urma îngrijirilor acordate bolnavul se alimentează şi hidratează corect. Pacientul este echilibrat psihic. 2. Nevoia de a evita pericolele P: risc de complicaţii acute (coma hipo- sau hiperglicemică) sau cronice (scăderea acuităţii vizuale – retinopatie, dureri în membrele inferioare – nevrite, arterite) E: Diabet zaharat S: scădere în greutate, poliurie, polidipsie, astenie

Obiective: - Pacientul să beneficieze de un mediu de siguranţă; - Pacientul să fie echilibrat psihic; - Pacientul să îşi satisfacă nevoile în funcţie de starea de sănătate şi gradul de dependenţă Intervenţii autonome - Asigur condiţiile de mediu adecvate pentru a evita pericolele; - Iau măsuri sporite de evitare a infecţiilor nosocomiale (aerisirea salonului, condiţii de cazare, microclimat, respectarea circuitelor, alimentaţie, aprovizionare cu apă, îndepărtarea reziduurilor, sterilizare, curăţenie, dezinfecţie); - Favorizez adaptarea persoanei la noul mediu; - Creez un mediu optim pentru ca pacientul să îşi poată exprima emoţiile, nevoile; - Ajut pacientul să îşi recunoască anxietatea; - Furnizez explicaţii clare şi deschise asupra îngrijirilor programate; - Evaluez manifestările de deshidratare: aspectul pielii şi a mucoaselor, ; - Monitorizez funcţiile vitale şi vegetative; - Educ pacientul cu privire la păstrarea igienei corporale, în general, şi a picioarelor, în special, pentru a preveni excoriaţiile, fisurile, bătăturile, care se pot infecta uşor; - Sesizez unele modificări care au drept cauză diverse complicaţii: schimbări ale comportamentului (obnubilarea), transpiraţii, respiraţie Kusmaul, coma; - Ajut şi suplinesc pacientul în satisfacerea nevoilor organismului; - Determin pacientul să participe la luarea deciziilor privind îngrijirile; - Aplic măsuri de prevenire a complicaţiilor septice Intervenţii delegate - În coma hiperglicemică:

Administrez doza de insulină ordinară recomandată de medic pe cale subcutanată şi intravenoasă la intervalul stabilit; Recoltez periodic sânge pentru monitorizarea glicemiei, al rezervei alcaline şi urină pentru glicozurie; Reechilibrez hidroelectrolitic şi acido-bazic pacientul prin perfuzii cu ser fiziologic, soluţie Ringer sau Fischer şi soluţie de bicarbonat de sodiu 14‰ - În coma hipoglicemică: Administrez la recomandarea medicului soluţie glucozată hipertonă 10-20%, 250-500 ml/oră, repetat, până la revenirea din starea de comă şi reluarea alimentaţiei pe cale naturală, sub controlul glicemiei Evaluare În urma îngrijirilor acordate pacientul beneficiază de un mediu de siguranţă, este echilibrat psihic şi îşi satisface nevoile în funcţie de starea lui de sănătate 3. Nevoia de a elimina P: eliminare inadecvată cantitativ şi calitativ E: Diabet zaharat S: poliurie Obiective: - Pacientul să fie echilibrat hidro-electrolitic şi acido-bazic; - Pacientul să nu prezinte complicaţii cutanate, respiratorii sau urinare; Intervenţii autonome - Zilnic, fac bilanţul hidric măsurând cu conştiinciozitate ingestia şi excreţia; - Cântăresc zilnic pacientul; - Corectez dezechilibrul hidric prin hidratarea sau reducerea aportului de lichide şi electroliţi, în funcţie de ionograma serică şi urinară;

- Asigur igiena corporală riguroasă; - Servesc pacientul la pat cu urinar şi bazinet dacă este cazul; - Schimb lenjeria de pat şi de corp ori de câte ori este nevoie Intervenţii delegate - Corectez dezechilibrul acido-bazic, în funcţie de rezerva alcalină, la indicaţia medicului; - Administrez antiseptice urinare, sulfamide, antibiotice la indicaţia medicului, conform antibiogramei Evaluare În urma îngrijirilor acordate pacientul este echilibrat hidro-electrolitic şi acido-bazic şi nu prezintă complicaţii cutanate, respiratorii sau urinare. 4. Nevoia de a comunica P: comunicare ineficientă la nivel afectiv E: Diabet zaharat S: anxietate Obiective: - Pacientul să se poată afirma, să aibă o percepţie pozitivă de sine - Pacientul să fie ferit de pericole interne sau externe Intervenţii autonome - Pun în valoare capacităţile, talentele şi realizările anterioare ale bolnavului; - Dau posibilitatea pacientului să ia singur decizii; - Învăţ bolnavul tehnici de afirmare, de comunicare şi de relaxare; - Pun la dispoziţia pacientului exemple de diabetici cu evoluţie favorabilă îndelungată; - Ajut bolnavul să identifice posibilităţile sale de a asculta, de a schimba idei cu alţii,

de a crea legături semnificative; - Antrenez bolnavul în diferite activităţi care să îi dea sentimentul utilităţii Intervenţii delegate - Administrez medicaţia prescrisă: antidepresive, anxiolitice Evaluare În urma îngrijirilor acordate pacientul are o percepţie pozitivă de sine şi este ferit de pericole interne şi externe. 5. Nevoia de a învăţa P: lipsa cunoştinţelor E: Diabet zaharat S: anxietate Obiective: - Pacientul să acumuleze noi cunoştinţe; - Pacientul să dobândească atitudini, obiceiuri şi deprinderi noi Intervenţii cu rol autonom - Explorez nivelul de cunoştinţe a bolnavului privind boala, modul de manifestare, modul de participare la intervenţii şi la procesul de recuperare; - Stimulez dorinţa de cunoaştere; - Motivez importanţa acumulării de noi cunoştinţe; - Conştientizez bolnavul asupra propriei responsabilităţi privind sănătatea; - Verific dacă bolnavul a înţeles corect mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit cunoştinţele; - Ţin lecţii de formare a deprinderilor igienice, alimentaţie raţională, mod de viaţă echilibrat, administrare a diferitelor tratamente; - Încurajez şi ajut la dobândirea noilor deprinderi

Evaluare În urma îngrijirilor acordate pacientul a acumulat noi cunoştinţe despre boala sa şi a dobândit atitudini, obiceiuri şi deprinderi noi.