Petrecerea timpului liber

AMG 1

Cum sa iti petreci timpul liber? Nu sunt izolate cazurile cand, fortat de week-end sau de concediu, te trezesti scos de la locul de munca, tocmai cand nu ai nicio perspectiva in ceea ce priveste petrecerea timpului liber.

PETRECEREA TIMPULUI LIBER PRIN SPORT

În concepţia actuală, activitatea sportivă în timpul liber capătă două aspecte fundamentale: utilitatea practică şi lupta împotriva oboselii, plăcerea de necontestat a exerciţiilor fizice şi a mişcării în aer liber a oamenilor. Folosirea utilă a exerciţiului fizic trebuie întregită cu petrecerea plăcută a timpului în aer liber în activităţi de agrement, practicând jocurile, sporturile şi turismul, precum şi activităţi mai speciale, cum ar fi pescuitul, vânătoarea, cicloturismul. Dacă timpul liber este folosit judicios, el devine un mijloc de formare a personalităţii umane, de educaţie permanentă. Aceste activităţi libere trebuie organizate cu colegii, prietenii, cu familia atât sub formă necompetiţională (plimbări, excursii, jocuri dinamice, înot etc.), cât şi sub forma unor competiţii. Esenţial este ca aceste activităţi de educaţie fizică şi sport să intre în regimul zilnic de viaţă al fiecărui individ. Obişnuirea treptată cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi a mişcării înseamnă modelare, conştientizare şi participare activă. Astfel, educaţia sportivă fizică capătă un caracter proiectiv-formativ, care, împreună cu ceilalţi factori educativi (familia, organizaţiile de tineret), fac ca acţiunile lor să fie convergente.

Adriana BALTAC

Page 1

Petrecerea timpului liber

AMG 1

Beneficiile activităţilor de timp liber în vederea socializării

Sportul şi exerciţiul fizic pot fi considerate instrumente de socializare extrem de importante şi de aceea oricărui stat îi revine o mare responsabilitate în a le promova şi dezvolta. În societăţile moderne sportul reprezintă un fenomen a cărui importanţă a crescut foarte mult, devenind din ce în ce mai prezent în viaţa cotidiană. Marea sa forţă de atracţie a făcut ca tot mai mulţi oameni să păşească în arenele sale, unde întrecerile sportive de orice gen au devenit veritabile spectacole ocupând un loc important în preocupările moderne ale mass-mediei. Activitatea sportiv-recreativă şi-a lărgit cadrul de participare de la tineri la vârstnici, de la bărbaţi la femei, de la activitatea şcolară la timpul liber, de la hobby la profesiune, reuşind prin intermediul exerciţiului fizic să modeleze fizionomia şi comportamentul uman. Larga sa reprezentare dovedeşte că este un fenomen de masă care este capabil să producă modificări fundamentale în peisajul social global. Acest proces evolutiv s-a datorat atenţiei pe care sportul a acordat-o individului uman indiferent de poziţia sa socială, indiferent de vârstă sau de sex, indiferent de etnie sau religie, lăsând de-o parte orice discriminare şi a atras în sfera sa toate categoriile sociale – pe unii ca practicanţi, pe alţii ca spectatori. Acest dualism protagonist/spectator a permis modelarea caracterului şi a oferit noi motivaţii, unele ideatice, altele materiale. Chiar dacă motivele de a face sport sunt diverse, sportul face loc şi celor ce vor performanţe şi celor ce vor câştiguri, constituind un mijloc ideal de manifestare a preocupărilor, a năzuinţelor. Sportul ca activitate recreativă creează destindere, este mijlocul ideal de a avea contact cu alţi semeni şi de a stabili noi relaţii, un mijloc de a consuma energia, dar care poate să conducă şi către un alt simţ estetic. Prin marele său caracter integrator el devine un suport ideal de manifestare şi exprimare, de descoperire a sinelui. Dualismul menţionat se manifestă şi într-un alt mod, şi anume, divertisment şi profesie, fiindcă sportul oferă posibilitatea unei largi categorii de practicanţi să-şi petreacă timpul într-un mod plăcut şi util, iar alteia să profeseze în cadrul institutional sportiv sau adiacent acestuia.

Adriana BALTAC

Page 2

Petrecerea timpului liber

AMG 1

Sportul recreativ a reuşit, încă de la apariţia sa, să aibă o semnificaţie socială foarte mare şi acest lucru s-a realizat doar prin prisma caracterului său mobilizator, a numeroaselor sale pilde şi modele, a numeroaselor sale principii care au găsit tot mai mulţi adepţi. Extinderea ariei sociale a sportului a făcut ca sportul să fie considerat o necesitate pentru stat, în special în ţările europene moderne care au căutat să promoveze sportul la scară naţională pentru a lărgi participarea şi aria de răspândire a unor elemente de specific naţional (exemplu: oina în România) şi lărgirea conotaţiei sportului prin amplul său efect formativ şi cultural, prin educaţia fizică. Este foarte adevărat că există o varietate mare de forme de sprijinire a sportului de către stat, ele diferind de la ţară la ţară şi de la o perioadă la alta în raport cu specificul fiecărei ţări. Considerăm că participarea în activităţile sportiv-recreative creează numeroase avantaje:        formă fizică (o condiţie fizică excelentă şi un corp mai estetic); atitudini mentale pozitive (eliminarea complexului de perdant şi o autocunoaştere mai bună); spiritul de echipă ce poate aduce efecte benefice asupra mediului de muncă; simţul apartenenţei, paralel cu cel de echipă contribuie la o dezvoltare benefică a activităţii; sănătatea (activităţile fizice reduc absenteismul şi îmbunătăţesc starea generală de sănătate); ameliorează comunicarea (sportul este un stimulent al comunicării); stimulează viaţa comunitară (introduce norme şi valori de conlucrare şi cooperare pentru diferite grupe-ţintă – de exemplu: vârstnicii, femeile etc.).

Activităţile sportive devin mai importante în societăţile moderne, tot mai mulţi oameni practică sportul sub diferite forme sau sunt spectatori de manifestări sportive, citesc despre sport sau încearcă noi forme de manifestare a exerciţiului fizic. Aceste activităţi sunt practicate nu numai în timpul liber, ci pentru un număr impresionant de persoane ele devin un mod de viaţă; ne referim aici nu doar la participarea activă la activităţi sportive, dar şi la consumarea lor Există mai multe puncte de vedere referitoare la aceste beneficii ale sportului: a) participarea în sport: această activitate nu mai este preponderent a tinerilor, ea fiind practicată în mare măsură şi de persoane vârstnice, persoane cu handicap etc. De aici şi caracterul de generalitate al sportului care poate fi practicat de orice categorie de personae indiferent de rasă, sex, vârstă sau convingeri religioase. b) motivaţia: sportul nu mai este orientat exclusiv către performanţă şi competiţie, ci din ce în ce mai mult către noi forme de motivaţie – recreere, valori estetice, comunicare socială, integrare socială, stare de sănătate; c) organizarea sportului: sportul şi activitatea sportivă în ultimele decenii nu mai sunt oferite doar de organizaţiile private sau de stat, ci şi de furnizori şi agenţi sportivi, fiind practicat tot mai mult în moduri neformale.

Adriana BALTAC

Page 3

Petrecerea timpului liber

AMG 1

Sportul, ca mediu de socializare este un proces prin care indivizii învaţă deprinderile, aptitudinile, valorile şi comportamentele care îl abilitează să partici peîn calitate de membru al societăţii în care trăieşte:  procesul de socializare este în fapt un fenomen complex datorită diversităţii culturale, politice şi economice din diferitele ţări. Caracterul distractiv al sportului înlătură anxietatea, depresia sau sentimentele negative. Activităţile fizice practicate în cluburi, centre de fitness sau în aer liber, constituie mobilul unor contacte frecvente, prilej de a forma noi relaţii sau posibilitatea îmbunătăţirii capacităţilor de comunicare. Există beneficii mai ales la persoanele ezitante, timide sau lipsite de ambiţie ce provin dintr-un mediu în care nivelul inferior de autoapreciere nu prezintă un rol important, facilitând contactele sociale. Adesea, activităţile fizice sunt practicate pentru o îmbunătăţire a condiţiei fizice în scop profilactic, în cadrul unor programe moderate cu efecte sociale de implicare în grup şi cu modificări ale imaginii corporale a celor implicaţi. 3) Problemele vârstei a treia sunt pe de o parte, afectarea tuturor funcţiilor organismului şi tendinţa de îmbolnăvire şi pe de altă parte, în special după pensionare (prin pierderea statutului social) pot apărea diverse tulburări legate de izolarea parţială, conducând la depresie, anxietate etc. Practicarea exerciţiilor fizice de către vârstnici poate produce efecte pozitive, în primul rând, prin încetinirea diminuării funcţiilor corporale, ameliorând starea de sănătate, menţinându-se la standarde optime conceptul de conştiinţă de sine. În al doilea rând, aceste efectele pozitive vizează influenţa benefică, directă asupra contactelor sociale şi impactul terapeutic asupra stării lor mentale, sporindu-le buna dispoziţie.

Adriana BALTAC

Page 4

Petrecerea timpului liber

AMG 1

Beneficiile activităţilor de timp liber în vederea menţinerii şi ameliorării stării de sănătate

Lipsa activităţilor fizice regulate poate contribui la debutul precoce a unor boli, în special cardiovasculare, dar orice creştere al nivelului acestor activităţi va aduce beneficii asupra stării de sănătate. Beneficiile exerciţiilor fizice – de la prevenirea bolilor până la sporirea încrederii în forţele proprii – sunt greu de ignorat şi sunt următoarele: îmbunătăţesc starea de spirit şi imagine de sine, reducând stările de depresie şi anxietate; combat bolile cronice, controlează tensiunea arterială, nivelul colesterolului prin creşterea nivelului HDL (colesterolul „bun”) şi scăderea LDL (colesterolul „rău”), de asemenea ajutând la prevenirea diabetului şi a osteoporozei;  ajută la menţinerea controlului asupra greutăţii prin arderea caloriilor, efortul depus nu trebuie să fie de intensitate mare şi nici să necesite mult timp de practicare (urcatul scărilor, mers, jogging, exerciţii compensatorii în pauzele de lucru);  au rol în îmbunătăţirea sistemului respirator, vascular şi a funcţionării optime a inimii;  oferă un somn liniştit, ajutând concentrarea, productivitatea şi starea de spirit, fiind recomandate a fi executate în cursul după-amiezii. O activitate fizică suficientă de 50 de minute mers pe jos, 30 de minute alergare în tempo moderat pe zi timp de 5 zile pe săptămână, sau 20 de minute alergare într-un tempo susţinut de 3 ori pe  

Adriana BALTAC

Page 5

Petrecerea timpului liber

AMG 1

săptămână, scade numărul infarctelor, iar inima se adaptează mai uşor la variaţiile de intensitate ale efortului în timp, se contractă mai bine şi devine mai puţin sensibilă la factorii de stres. Prin practicarea activităţilor fizice tensiunea arterială se menţine în limite normale şi masa musculară se dezvoltă. Beneficiile activităţilor fizice sunt valabile pentru toate categoriile de persoane indiferent de sex sau vârstă, la copii şi adolescenţi favorizează dezvoltarea armonioasă, iar la persoanele adulte şi de vârsta a treia practicarea unui sport uşor conferă o menţinere a tonusului fizic şi psihic. Persoanele cu diverse afecţiuni, dar în special celor cu problem cardiovasculare, nu li se interzice cu desăvârşire practicarea activităţilor fizice, o activitate bine selectată permite o recuperare mai bună după boală, evitând astfel şi recidiva (mersul pe jos, înotul, ciclismul, joggingul, activităţi gospodăreşti etc.) Prin practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului în special de către persoanele adulte se poate ajunge la reversibilitatea unor procese şi scăderea riscului de îmbolnăvire:  se pot înlătura procesele de atrofiere musculară;  depunerile nedorite şi repartizarea neuniformă a ţesutului adipos;  îmbunătăţirea ţinutei;  mărirea tonusului vital general;  scăderea riscului de îmbolnăvire cardiovasculară;  înlăturarea afecţiunilor la nivelul sistemului osos. În general, nu există contraindicaţii pentru activitatea corporală, dacă aceasta este adaptată la posibilităţile fiecărui individ şi dacă este desfăşurată în urma unui control medical. Mijloacele culturii fizice sunt variate în funcţie de pregătirea fizică generală şi reprezentate de diferite ramuri de sport (body-building, gimnastică aerobică, jogging, înot, ciclism, schi, tenis de câmp etc.). Practicarea majorităţii acestor activităţi fizice presupune o anumită susţinere materială determinată de cheltuieli pentru achitarea diferitelor abonamente sau şedinţe de pregătire, pentru procurarea echipamentului necesar, deplasarea sau şederea în cadrul natural specific diferitelor ramuri de sport. În baza informaţiilor adunate de la centre şi cluburi sportive cât şi din discuţiile cu specialişti cu privire la sumele cheltuite în vederea practicării exerciţiilor fizice, organizat şi individual, dar şi pentru tratarea unor afecţiuni – în special cele cardiovasculare – am evidenţiat beneficiile pe care le aduc activităţile sportive recreative şi de timp liber asupra organismului. Există două categorii de persoane care practică activităţi corporale:  sistematic şi organizat;  independent şi sporadic

Adriana BALTAC

Page 6

Petrecerea timpului liber

AMG 1

Concluzii

Influenţa sportului şi a activităţilor fizice asupra omului şi societăţii este complexă, în special datorită efectelor pe care le produce asupra menţinerii sănătăţii, formării şi dezvoltării personalităţii. Timpul a validat efectele pozitive ale activităţilor fizice şi sportului asupra conceptului de sine, autoaprecierii, anxietăţii, depresiei, tensiunii şi stresului, energiei, dispoziţiei, eficienţei şi stării de bine. Sportul şi activităţile fizice contribuie la socializarea oamenilor şi îndeosebi a tinerilor în condiţiile în care există o bună dirijare. Socializarea în sport nu poate fi promovată decât atunci când sunt puse în evidenţă calităţile morale. Aptitudinile, deprinderile şi regulile acumulate pot fi transferate în orice altă sferă socială şi pot fi adaptate la specificul oricărei alte instituţii. Statul, trebuie să intervină în promovarea, organizarea şi dezvoltarea ,, sportului pentru toţi", până când populaţia în majoritatea sa va putea participa la Activităţi sportive, susţinută de posibilităţi financiare proprii, de condiţii (infrastructură, baze sportive, materiale, spaţii accesibile şi agreabile) şi în special de mentalităţi favorabile, atitudini pozitive şi active la toate nivelurile. Practicarea sistematică, corectă şi conştientă a exerciţiilor fizice, cu precădere în timpul liber, atât organizat, cât şi independent, creează premisele dezvoltării culturii sportive, ceea ce va determina crearea unei societăţi competitive

Adriana BALTAC

Page 7

Petrecerea timpului liber

AMG 1

PETRECEREA TIMPULUI LIBER PRIN VOLUNTARIAT

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt:           asistenţă şi serviciile sociale; protecţia drepturilor omulu;i medico-sanitar ; cultural-artistic; educative; ştiinţific ; umanitar; religios ; filantropic ; sportive; Page 8

Adriana BALTAC

Petrecerea timpului liber    protecţia mediului; social; edilitar.

AMG 1

Măcar odată pe an, oamenii şi-ar putea dedica o zi activităţilor voluntare. O noapte în club, o zi de picnic sau la grătar, câteva ore de fitness pot fi oricând înlocuite cu timp de calitate petrecut ca voluntar la diferite acţiuni. Igienizarea mediului înconjurător este domeniu în care fiecare dintre noi se poate implica în timpul liber. „Sunt şi alte activităţi civice, precum monitorizarea alegerilor, asistarea sau acompanierea persoanelor aflate în dificultate, lecturi pentru vârstnici, sau chiar servicii IT pentru organizaţii neguvernamentale, precum realizarea de website-uri pe care oricine le poate efectua. Cu totii avem cel putin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; asadar, cu totii avem cel putin o abilitate, pricepere sau un talent pe care sa il putem pune in folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, in folosul strazii, al cartierului sau orasului in care traim sau in folosul comunitatii in general. Totul este sa ne dorim acest lucru si sa gasim acea organizatie care sa ne ofere oportunitatea potrivita de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiti si mai impliniti.

Cum pot deveni voluntar:

Pentru a-ti gasi o activitate de voluntariat, ai doua posibilitati:  Sa contactezi centrul de voluntariat din orasul tau, in cazul in care exista unul. Acesta te va ajuta sa gasesti acea organizatie si activitate care ti se potriveste cel mai bine, te va instrui si te va pune in legatura cu acea organizatie. Verifica aici daca exista un centru de voluntariat si in orasul tau!  Sa iti identifici singur/a acea organizatie la care ai dori sa activezi ca voluntar. In cazul in care in orasul tau nu exista un centru de voluntariat, aceasta este modalitatea cea mai buna. Pentru a gasi un ONG, poti cauta pe internet sau poti sa iti intrebi cunostintele.

Ce trebuie sa stii inainte de a deveni voluntar? Drepturile tale ca voluntar
In calitate de voluntar beneficiezi de:  dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale si nu ca mana de lucru ieftina;  dreptul de a-ti fi luate in calcul preferintele personale, temperamentul, experienta de viata, studiile si experienta profesionala in acordarea de sarcini; Adriana BALTAC Page 9

Petrecerea timpului liber

AMG 1

 dreptul de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care prestezi activitatea, atat la inceputul activitatii cit si pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informatii in domeniu;  dreptul de a stii cat de mult depre centrul de voluntariat si despre organizatia in care esti plasat;  dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu rabdare, atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor tale ca voluntar;  dreptul la un loc unde sa iti desfasori activitatea;  dreptul de a fi promovat si de a-ti fi acordata din ce in ce mai multa responsabilitate, in conformitate cu rezultatele avute;  dreptul de a fi ascultat si de a juca un rol in planificarea activitatilor, de a te simti liber sa faci sugestii si de a-ti fi respectate opiniile;  dreptul la recunoastere, sub forma unor promovari sau premii sau prin exprimarea cotidiana a aprecierii pe care o meriti.

Responsabilitatile tale ca voluntar

FII CONVINS Cerceteaza-ti sentimentele si asigura-te ca vrei sa ajuti alti oameni. FII SIGUR Nu-ti oferi serviciile pâna nu esti convins de valoarea a ceea ce faci. FII LOIAL Ofera-ti sugestiile, dar accepta regulile; nu critica ceea ce nu intelegi (s-ar putea sa existe un motiv intemeiat). SPUNE CE GÂNDESTI Intreaba ceea ce nu intelegi; nu-ti pastra pentru tine semnele de intrebare si frustrarile pâna când acestea te indeparteaza de organizatie sau creeaza probleme organizatiei. FII DISPUS SA INVETI Instruirea este esentiala pentru a-ti putea desfasura activitatea in bune conditii. INVATA TOT CE POTI Afla tot ceea ce poti despre organizatie si despre munca ta. ACCEPTA SUPERVIZAREA Vei fi mai util si iti vei indeplini sarcinile mai eficient daca vorbesti cu cineva despre activitatea ta si daca accepti indrumare. Adriana BALTAC Page 10

Petrecerea timpului liber FII DE INCREDERE Fa ceea ce te-ai angajat sa faci; nu promite ceea ce nu esti sigur ca poti sa faci. FII UN BUN COECHIPIER

AMG 1

Gaseste-ti un loc in echipa; munca e mult mai placuta si mai plina de satisfactii atunci când nu esti singur.

PETRECEREA TIMPULUI LIBER PRIN SHOPPING

Stresul este adesea „vindecat“ printr-o metodă destul de costisitoare: cumpărăturile. Cât de eficient este însă acest leac şi cât ţine efectul „drogului“ este relativ, susţin specialiştii. Terapia prin cumpărături se defineşte ca fiind un comportament impulsiv al unei persoane care cheltuieşte pentru a-şi îmbunătăţi starea de spirit sau dispoziţia. Termenul a fost folosit pentru prima dată în urmă cu 35 de ani, înainte de Crăciunul din 1986, în publicaţia americană „Chicago Tribune": „Am devenit o naţiune care-şi măsoară vieţile în funcţie de numărul de pungi de cumpărături şi care-şi

Adriana BALTAC

Page 11

Petrecerea timpului liber

AMG 1

oblojeşte psihicul cu ajutorul terapiei prin cumpărături". Cercetătorii de la Universitatea din Melbourne au pledat pentru clasificarea acestui comportament. Astfel, oniomania sau boala cumpărăturilor impulsive a devenit o tulburare psihologică. „Shoppingul ne satisface nevoile primare: mâncare, adăpost şi îmbrăcăminte. Facem cumpărături pentru a ne simţi mai bine cu noi înşine: un costum ne va ajuta să proiectăm o imagine profesională a sinelui, cărţile poştale ne vor face să ne simţim mai conectaţi cu rudele îndepărtate sau cu prietenii, o vacanţă ne va aduce relaxare şi linişte sufletească. Pentru femeile care obţin mai multe efecte pozitive, aceasta este chiar o terapie", a precizat psihologul într-unul dintre studiile sale. Dependenţii de cumpărături pot fi întâlniţi la orice pas, în orice magazin, indiferent că este de pantofi, de gadgeturi, de jucării sau un supermarket obişnuit. Un comportament compulsiv apare, în general, atunci când există ceea ce psihologii numesc „conflictul de rol", adică atunci când, de pildă, o persoană se ceartă cu şeful, cu soţul sau cu soţia, cu părinţii sau cu prietenii, care o pun pe aceasta într-o situaţie nedorită. Rezultatul acestui scenariu este anxietatea, nevoia compulsivă de a transfera conflictul într-o zonă pe care o poţi controla. De altfel, nevoia de a face cumpărături are şi o explicaţie medicală în unele cazuri. „Sistemul regulator, cunoscut în termeni medicali ca şi cortexul orbitofrontal (COF), reglează felul în care o persoană procesează şi reacţionează la emoţii. În cazul cumpărătorilor compulsivi, COF supraevaluează emoţional un obiect sau actul de a cheltui, transformându-l într-o preocupare principală. Atunci când este afectat, în special din cauza unor leziuni cerebrale, COF determină comportamente compulsive. Declanşat doar la gândul achiziţionării unei poşete sau a unei perechi de ochelari, COF încurajează poftele şi-şi neglijează rolul său de a controla impulsurile", "Cumpărăturile reprezintă un mecanism de apărare foarte eficient, fiind o metodă foarte rapidă de scădere a anxietăţii."

Adriana BALTAC

Page 12

Petrecerea timpului liber

AMG 1

SAU POTI FACE ASTA…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adriana BALTAC

Page 13

Petrecerea timpului liber

AMG 1

SAU ASTA

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ATENTIE: Acesta este doar un referat. Va rog sa-l tratati ca atare!

Adriana BALTAC

Page 14