BORANG TRANSIT PELAJAR

SAINS TINGKATAN 3
KELAS :
GURU :
PENGUASAAN PELAJAR
BAB 2

BAB 1

BIL

NAMA PELAJAR

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

BAB 3
2.3

3.1

3.2

3.3

B2

B3

B6

B3

B1

B3

B4

B6

D1

D1

D1

D2

D1

D3

D1

D2 D2 D4 D4 D2 D2 D3 D3 D5 D5 D3 D3 D1 D3 D2 D4 D6 D5 D6 D4 D2 D6

B2 B3 B3 B4 B4 B6 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B2 B3 B4 B1 B3

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1 E1 E2 E1 E2 E1 E1 E1 E2 E1 E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E2 E3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan pentaksir
Nama Pentaksir :

: ……………………………..
:……………………………………………

BORANG TRANSIT PELAJAR
SAINS TINGKATAN 3
KELAS :
GURU :
1

BIL

NAMA PELAJAR

2

4.1
B1 B2 B3
D3 D6 D7
E1 E1 E1

PENGUASAAN PELAJAR
BAB 4
4.2
4.3
4.4
4.5 4.6
4.7
4.8
4.9
4.10'
4.11
B3 B3 B1 B3 B3 B1 B3 B3 B3 B2 B3 B3 B3 B3 B6 B3 B6 B3 B3 B4 B1 B2 B3 B3 B5 B3 B4 B4 B5
D7 D7 D3 D8 D8 D3 D8 D8 D8 D7 D9 D9 D9 D10 D4 D10 D5 D11 D11 D5 D4 D8 D12 D12 D2 D13 D5 D5 D4
E2 E3 E2* E1 E2 E2* E3 E4 E5 E1 E1 E2 E3 E1 E1 E2 E1 E1 E2 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E2 E3 E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tandatangan pentaksir
Nama Pentaksir :

: ……………………………..
:……………………………………………

4.12
B3 B5
D14 D3
E1 E1

BORANG TRANSIT PELAJAR
SAINS TINGKATAN 3
KELAS :
GURU :
PENGUASAAN PELAJAR
BAB 5

BIL

NAMA PELAJAR

BAB 6

5.1
B2

B3

1.1

B4

B1

B3

D9 D15 D15 D6 D10 D16 D7

D8

D5

D17

E1

E1

E1

E1

E2

B4

E1

B2

E1

B3

1.3

B4

E1

B3

1.2

E1

E1

BAB 7
1.4

B4

B1

B3

1.5
B5

B1

B3

1.1

B4

B6

B2

B3

B3

D9 D6 D17 D5 D7 D18 D10 D6 D11 D19 D19
E1

E1

E2

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

1.2
B4

1.6

B4

B5

B5

B2

B3

D11 D12 D20 D12

D8

D12

D6

D6

D13

D21

E1

E2

E1

E2

E1

E1

E1

E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan pentaksir
Nama Pentaksir :

1.5

B1

E1

B3

1.4

B4

E1

B2

1.3

: ……………………………..
:……………………………………………

B3

1.7

1.8

B3

B3

B4

D21 D21 D21

D22

D13

E1

E1

E2

B3

E3

E4

1.9
B2

B4

D14 D13
E1

E2

BORANG TRANSIT PELAJAR
SAINS TINGKATAN 3
KELAS :
GURU :
PENGUASAAN PELAJAR

BIL.

NAMA PELAJAR

BAB 8
2.1
2.2
2.3 2.4 2.5
2.6
B1 B3 B6 B2 B3 B3 B3 B3 B4 B4
D9 D23 D7 D15 D23 D23 D24 D25 D14 D14
E1 E1 E1 E1 E2 E3 E1 E1 E1 E2

2.7
B6
D8
E1*

BAB 9
BAB 10
2.8
1.1
1.2
1.3
2.1
B6 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B3 B3 B6 B3
D8 D10 D16 D26 D11 D17 D26 D26 D27 D9 D28
E1* E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 E1 E1 E1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tandatangan pentaksir
Nama Pentaksir :

: ……………………………..
:……………………………………………

BAB 10
2.1
B3 B3
D28 D28
E2 E3