BAHAGIAN A Jawab semua soalan yang berikut.

1. Murid yang mempunyai disiplin diri akan sentiasa menunjukkan ciri-ciri yang berikut. A. B. C. Berbudi pekerti yang mulia Tidak mematuhi peraturan Bercakap banyak B.

[ 20 markah ]
*Cikgu mari saya tolong cikgu ba&a buku-buku itu.+ *Beratkah cikgu"+ buku-buku itu

C.

,. -amalkan kesan jika peraturan sekolah tidak dipatuhi. A. .uasana terka&al di sekolah tidak

2. Ketika berinteraksi dengan orang lain perlakuan yang patut ditunjukkan ialah! A. B. Bercakap dengan kuat Mendengar dengan teliti ketika orang itu sedang bercakap Tidak memberi peluang orang lain bercakap. dipatuhi

B.

Murid seronok sekolah

untuk

ke

C.

C.

(restasi pelajaran meningkat

murid

3. Apakah peraturan yang mesti ketika di perpustakaan"

/. #i antara berikut adalah kebaikan menghormati amalan ibadat penganut pelbagai agama kecuali

A. B. C.

Bermain-main Tidak membuat bising #uduk tanpa bergerak

A. B. C.

Timbulnya pergaduhan 0idup harmoni Tidak bertolak ansur

$. %enny pulang le&at dari sekolah tanpa memberitahu kedua-dua ibu bapanya. #ia sepatutnya!!!!. 1. .el2am mengangkat tangan untuk menja&ab soalan yang 3333333 oleh gurunya. A. disampaikan B. dikemukakan C. ditunjukkan #. diarahkan

A.

Meminta maa' daripada ibu bapanya Memberi pelbagai alasan (ulang terus ke rumah

B. C.

5. )uru kelas kamu sedang memba&a buku yang banyak. Apakah kata-kata yang &ajar kamu ucapkan"

9. Apakah yang akan berlaku jika kita menggunakan bahasa yang kasar apabila bercakap dengan seseorang "

A. A. *Kasihan cikgu.+ B.

#apat meningkatkan imej diri. Mudah mendapat ka&an

1

sepatutnya 333333333333 2 . Biarkanlah #. A.. menimba 333333333 dengan tekun kesombongan pengetahuan Kegagalan dan sabar. C. tidak menghargai budi orang terhadapnya.. :rang yang adil akan membuat pertimbangan secara teliti 1$. C. )uru besar menasihati murid-murid agar 3333333333 belajar supaya berjaya dalam hidup kelak. B. 5ang berikut adalah kepentingan mengamalkan adab berpakaian dan adab ber6iarah kecuali!!.. Menghormati kaum lain C. C. %iran kamu terlupa mengunci pintu B... A.C. C. impian 18. tidak mempedulikan kebajikan orang lain C. Kamu patut 33333333333 A... kepada rakannya. A.. C. memberitahu guru yang bertugas 14. <iarahilah dalam ujian . A. Cikgu 7au6i sering mengingatkan kami agar A.ains. tidak akan menyakiti hati orang lain. dibelai ditegur diherdik :rang yang adil tidak memihak :rang yang adil menjaga 12. B. tidak menghargai budi orang terhadapnya B... A. B. 1. Akan menyinggungkan perasaan orang A. :rang yang mengenang budi 333333333. 333333333333333 jiran yang sedang sakit. A. membenarkan Kamarul meniru setelah diugut B. :rang yang mengenang budi akan 3333333333333333. %auhilah #. rajin malas le&at 1/. ja&apan 9ee 9ili 0ong cuba meniru 9ili B. 1. menolong jiran mengunci pintu pagar itu membiarkan pintu pagar itu tidak berkunci menele'on pencuri 1/. tidak mempedulikan kebajikan orang lain. pagarnya ketika pulang ke kampung. menutup ja&apannya C. %ohan telah 3333333333333333 oleh gurunya kerana selalu le&at sampai ke sekolah. C.. tidak akan menyakiti hati orang lain #. B. &arisan budaya amalan budaya (enampilan diri tidak menarik 11. mengharapkan bantuan tetapi tidak pernah berterima kasih A... kepentingannya sendiri. 11. Mengekalkan masyarakat Malaysia B.. B.(ilih pernyataan yang I!A" B#NA$.

#ia akan 3333333333333333. (erbuatan menyebabkan &ang dibelanjakan secara berlebihan.ernyataan -engan tin-akan yang betul. A. %ntuk &oalan 2* hingga &oalan 2+) . #. :rang yang adil tidak memihak kepada rakannya.(ilihan yang patut dibuat ialah 33333333333333. 28. (erbuatan merosakkan kemudahan a&am. 2=. . melancong di luar negara. . A. 21. Melakukan kerja-kerja dengan ikhlas. %angan 3333333333333333333 rakan yang sedang belajar. mendekati C. mengganggu B. -ajesh sekeluarga hendak melancong. mengelapnya sendiri B. C. menyuruh pembantu rumahnya mengelap perabot itu. 2$. hon tidak boleh dibunyikan.. A. bertolak ansur dengan rakan baiknya. Apabila berada di ka&asan hospital 33333333333333333. B. :rang yang adil akan membuat pertimbangan secara teliti. A. :rang yang adil menjaga kepentingannya sendiri. (ilih pernyataan yang I!A" B#NA$. A. M 33333 333333 B A < 333333 - 2/. :rang yang adil tidak mengharapkan balasan. A.24.33333 33333 333333 333333 2. 21. melancong di dalam negara. menjauhi B. A. hon boleh dibunyikan seperti biasa. B. B. tegas ketika menjalankan tugasnya. > 33333 A 3333333 3333333 K 21.a-ankan . 22. 3 . (enyakit demam denggi berpunca daripada serangga ini. B.(erabot di rumah %ohnny berhabuk.ebagai penga&as sekolah -i6al perlu 3333333333333333. %ntuk &oalan 2' hingga &oalan 2() gariskan amalan yang baik.

ernyataan yang betul ber-asarkan gambar yang -iberikan.enyataan yang ti-ak benar..? A > 333333 333333 9 @ . an-akan / . uliskan . • • • • Mendengar dengan teliti Meminta nasihat daripada guru Membantu guru memba&a buku Menyalin nota dengan kemas !.a-a . 4 0 . M A .a-a .ernyataan yang betul -an / 0 .

"e2u2uran (.at mengeratkan hubungan kekeluargaan. 8ang -i13ertuan Agong ialah ketua negara 9alaysia.an #. 6666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666 '.emim. Jangan bimbang) saya ikhlas belan2a awak makan.a-a . Jawa.a khabar 3ak 4ong54ama su-ah kita ti-ak ber2um. anggung2awab terha-a. keluarga 666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666666666666666 *.Hormat -an setia ke. Hemah tinggi 7. %saha itu tangga ke2ayaan.a.Biar saya kemaskan rumah.a-a sau-ara1mara -a. A.a-a orang ti-ak -ikenali. 666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666666666666666 5 . Isi -ialog yang sesuai ber-asarkan nilai1nilai murni tersebut. 3anggilan yang sesuai ke. "era2inan 2. "ita boleh menerima gula1gula -ari. • • • • • Hari ini ibu berehatlah. Ber-iri tegak semasa menyanyi lagu negeri.in)ra2a -an negara.No ' 2 7 ( 3ernyataan "ese-aran untuk mematuhi un-ang1un-ang -i 2alan raya mestilah a-a -alam -iri sen-iri.

6 .