UNIVERSITATEA PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE DOMENIUL MANAGEMENT Specializarea de masterat: Managementul resurselor umane

REFERAT LA DISCIPLINA SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Masterand Bianca Pinczker

Petroşani 2014

.............1......................................... Achizitionarea unui sistem ERP ...............................1 Prezentarea firmei ........................................................................... Conceptul ERP ..................................................... Definitie si scopul ERP....................5............................ 6 2.......................... 4 1.......... 3 PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ............ 9 3..................................................................................... 6 2............................ 6 2................. 3 1................. 9 3.......................... Formarea profesională ..............................................................................................................2..............................................................4..........................................................................................................................5 Implementare ................................................3....................................................................................................................................................... Salarizarea ........................... 6 2....................................................... 11 CAPITOLUL IV ......................................... 5 CAPITOLUL II ......................................................................................................................................................... 4 1........CUPRINS CAPITOLUL I.................................................................. 3 1........ 10 3...............................3.....................................3 Cerinţele organizaţiei ........................................................................ 3 1...................................................... 7 CAPITOLUL III ......................................4 Solutie ..................................................... 9 3.....2 Situaţie ..................................................... 17 2 ............ Selecţia resurselor umane ........................................................................................................................................... 12 APLICATIA ACCESS ......... Implementarea ERP-ului ............................................... 10 3...............................................................................................................................................................................................................1 Recrutarea resurselor umane ....................................................................... 12 BIBLIOGRAFIE ........................................... REALIZAREA SAU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC ......................................................................................................................................................4................................................................................................................................................... Planificarea resurselor umane .......... 9 STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA ȘI EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII UNUI ERP ................... 6 INSTRUMENTE TIC PENTRU PROIECTAREA...........................2.....................................

b. aptitudinile şi capacitatea fiecărui candidat. Acţiunea de recrutare se desfăşoară în mod continuu şi sistematic. a celui mai potrivit sau mai competitiv candidat. 1. participarea la interviu. La baza selecţiei stau pregătirea. Din definiţie rezultă faptul că. testarea. Succesul unei organizaţii este asigurat numai dacă angajaţii sunt recrutaţi şi selecţionaţi după proceduri adecvate. întocmirea unui curriculum vitae. d. e. create prin dezvoltarea unităţii.  mulţimea celor recrutaţi.1 Recrutarea resurselor umane Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici şi aptitudini solicitate de posturile vacante şi de atragere a acestora în cadrul organizaţiei.  populaţia activă. In cadrul companiilor un rol important în decizia de selecţie o are şi managerul direct al compartimentului în care se află postul vacant. fiind necesară înlocuirea celor care părăsesc întreprinderea din diferite motive. Selecţia personalului constă în alegerea.CAPITOLUL I PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 1.  justificare costurilor de recrutare şi selecţie prin posibilele performanţele ale celui selectat. Aceasta se poate realiza din trei grupe de populaţie:  populaţia aptă de muncă. completarea formularului de angajare. Activitatea de selecţie are ca principale obiective:  identificarea şi alegerea celei mai potrivite persoane pentru postul vacant. Selecţia presupune parcurgerea următoarelor etape: a. va fi selectat un candidat potrivit ceea ce înseamnă că atât pregătirea profesională cât şi calităţile sale personale se apropie sau se suprapun peste cerinţele postului vacant şi ale companiei din care va face parte. conform anumitor criterii. întocmirea scrisorii de prezentare. precum şi pentru asigurarea posturilor noi. pentru ocuparea unui post. 3 . Recrutarea poate fi iniţiată de către organizaţie sau de firme specializate.2. Recrutarea asigură persoanele din care se va efectua selecţia. c. Selecţia resurselor umane Una din activităţile cele mai importante ale departamentului de resurse umane este selecţia candidaţilor atraşi în cadrul procesului de recrutare.

g. domeniul profesional. de vechimea şi comportamentul la locul de muncă al angajatului. Remunerarea este elementul esenţial al resurselor umane care alături de celelalte aspecte ale managementului companiei.reprezintă un proces de însuşire. menţinerea şi motivarea resurselor umane. Intr-o organizaţie nivelul salariului depinde de asemenea de nivelul salariilor pe piaţa muncii. până la zeci de mii de euro în cazul persoanelor care ocupă funcţii de directori generali. angajarea. cunoştinţe generale. diferă în economia românească de la salariul minim pe economie.f. 1. examenul medical. 2. îmbogăţire. verificarea referinţelor. Formarea profesională Conceptul de formare prefesională care urmează orientarea şi selecţia îmbracă 2 aspecte: a) pregătire pentru profesiune . profesiune. generale de specialitate şi teoretice şi practice care asigură dezvoltarea în lărgime şi profunzime a capacităţii intelectuale a omului. Cuantumul sumei diferă funcţie de volumul şi importanţa activităţilor desfăşurate în procesul de muncă dar şi de performanţele profesionale ale celui care prestează munca. de influenţele exercitate de mediul social. Mărimea sumei de bani primită de angajaţi.reprezintă un ansamblu coerent şi sistematic de cunoştinţe ştiinţifice. 3. Salarizarea Persoanele care prestează activităţi de muncă într-o companie sau instituţie publică sunt recompensate pentru munca depusă cu o sumă de bani. de experienţa sa.4. extindere şi consolidare sistematică a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite prin profesiunea realizată. 1. de reglementările juridice. reprezentând preţul muncii. h. specialitate: constituie scopul final şi modalitatea de valorificare a piramidei în ansamblul său. 4 3 2 1 Fig 1. se referă la cunoştinţe teoretice care trebuie însuşite şi la deprinderi practice care trebuie dobândite b) perfecţionare în profesiune . Piramida formării profesionale 1. de puterea sindicatelor şi de alţi factori externi. preşedinţi ai unor organizaţii de succes. 4 . Remunerarea ca element al resurselor umane contribuie la atragerea. 4. contribuie hotărâtor la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.3.

Planificarea resurselor umane Planificarea resurselor umane începe cu determinarea necesităţilor de resurse umane sau cu prognozarea cererii de personal care constă într-o estimare cantitativă şi calitativă a necesităţilor viitoare de resurse umane. 5 . Cele mai utilizate metode de previziune a cererii de resurse umane sunt:  estimările manageriale.1.5.  metoda Delphi. Metodele de previziune sau prognozare a cererii sau necesarului de resurse umane pot fi grupate în două mari categorii:  metode logice.  metode matematice.  tehnicile studiului muncii. intuitive.  analiza tendinţelor.

actioneaza in integralitatea organizatiei ca un instrument de asigurare a optimizarii productivitatii si de reducere la maxim a procedurilor de realizare a serviciilor unei organizatii intr-un sistem unificat. Scopul ERP este realizarea unei mai bune comunicari in organizatie.P. un sistem de tip ERP este o solutie software complexa. REALIZAREA SAU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC 2. Introducerea unui sistem ERP pentru a inlocui doua sau mai multe aplicatii independente elimina necesitatea unor interfete externe pentru a asigura buna relationare a aplicatiilor. imbunatatirea cooperarii si interactiunii dintre diverse departamente si a fost creat din simplul fapt ca este capabil sa proceseze un volum foarte mare de date si informatii agregate in scopul optimizarii si eficientizarii proceselor. sistemele ERP ofera o serie de avantaje suplimentare precum costuri de intretinere reduse si o capacitate de raportare crescuta si eficienta. 2. cum ar fi:  disponibilitatea si corectitudinea datelor necesare.1.2.  rolul clientului. Definitie si scopul ERP Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezinta un complex de module (aplicatie modulara) software prin intermediul carora se obtine integrarea tuturor informatiilor disponibile intr-o organizatie. 2. Conceptul ERP Prin definitie. in care clientul vede foarte multe functionalitati spectaculoase si complicate pe care sistemul ERP le poate realiza intr-un mod foarte simplu si rapid. ale carei elemente sunt integrate intr-o platforma comuna. trebuie sa fie indeplinite mai multe conditii. 6 . Alaturi de acest beneficiu fundamental.  interfatarea cu aplicatiile existente.R. Sistemele ERP contin si solutii de securitate informatica fiind astfel protejata de atacuri externe. E. pentru gestionare resurselor organizatiei. pentru a ajunge la acest gen de functionalitati.  particularizarea sistemului ERP la cerintele clientului. Achizitionarea unui sistem ERP Selectia unui sistem ERP este un proces complex si foarte important. Decizia de achizitionare a unui sistem ERP se face pe baza unor prezentari din partea furnizorului.3.CAPITOLUL II INSTRUMENTE TIC PENTRU PROIECTAREA. dar ce nu se specifica foarte clar in aceste prezentari este faptul ca. cu scopul optimizarii resusrselor disponibile ale acesteia. Majoritatea sistemelor ERP au capabilitatea de a realiza astfel de lucruri.

2. functionalitatilor etc. Pentru ca toata conducerea sa sustina proiectul. 7 . rapoartelor. schimbarilor necesare. In multe cazuri din Romania. sansele pentru ca implementarea sa fie o reusita cresc foarte mult. implementarea sistemelor ERP s-a facut prin emularea proceselor si activitatilor existente fara a se face o optimizare a proceselor. cum ar fi: modulele sistemului ERP care vor fi implementate.) cu furnizorul respectiv. daca semneaza un contract (care de obicei include aspecte foarte generale in legatura cu ce trebuie sa primeasca clientul. Ca la orice schimbare. indicatorilor de performanta. numarul de licente. Experienta in PMB arata ca in timpul etapei de implementare au aparut multe probleme care n-au fost prevazute fie de PMB. aceste cerinte ar trebui sa fie incluse ca parte a contractului si sa rezulte in urma unei analize prealabile asupra proceselor existente. livrabilele vor putea fi definite mai exact. Este recomandat ca acest proiect de “re-engineering” sa fie realizat de o firma de consultanta externa (acest lucru s-a intamplat in PMB) care sa identifice punctele slabe din cadrul proceselor si sa furnizeze solutia optima. fie de SIVECO si care au necesitat costuri suplimentare.4. in etapa de implementare. vor avea dupa implementare toate beneficiile care le-au fost prezentate. Dupa aceste prezentari. insa a fost important faptul ca proiectul a fost sustinut de conducerea PMB. resursele necesare din partea clientului etc. atat furnizorul. subproceselor si activitatilor din cadrul organizatiei client. atat clientul cat si furnizorul vor putea evalua mai exact costurile. Pentru a maximiza beneficiile este necesara derularea unui proiect de “re-engineering” asupra proceselor. Indiferent de abordare. aceasta a fost convinsa de beneficiile pe care sistemul ERP le va aduce PMB. sansele ca in timpul implementarii sa existe neintelegeri intre cele doua parti sunt mari. contractul dintre parti va lasa mai putin loc pentru interpretari. lucru care de cele mai multe ori este neadevarat. cat si clientul trebuie sa aloce un manager de proiect si un numar de persoane care sa participe activ in cadrul implementarii si care sa acopere toate modulele care vor fi implementate. foarte multi clienti raman cu impresia ca. oferta va fi mai completa. clientii nu au definite foarte clar si suficient de detaliat cerintele care trebuie sa fie satisfacute la finalul implementarii. Definirea cerintelor ar putea fi realizata de catre client si avand cerintele definite intr-un mod clar si detaliat. procedurilor. In mod normal. Implementarea ERP-ului Exista perceptia ca implementarea unui sistem ERP va imbunatati functionalitatile organizatiei intr-un timp foarte scurt si fara prea mari probleme. fiecare parte avand propria intelegere asupra proiectului. riscul este mai mic si timpul de implementare scade. Fiecare furnizor de sisteme ERP are cel putin o metodologie de implementare pe care o propune clientilor si care este eventual particularizata la marimea si complexitatea proiectului. conditiile financiare etc. Fara definirea cerintelor. personalul PMB a prezentat o anumita rezistenta la schimbare. Din pacate. de mai multe ori.

clientul trebuie sa preia modulele implementate avand oameni bine instruiti si care au participat activ in cadrul implementarii.Testarea si acceptanta modulelor care au fost implementate are un rol foarte important pentru ca in aceasta etapa se va vedea daca ce s-a implementat este conform cu ce s-a dorit si daca beneficiile dorite vor putea fi obtinute in urma implementarii. 8 . De asemenea.

Depozitul principal este situat in Satu Mare si are o capacitate de depozitare de 4200m2. hypermarket-uri li instituţii. In acest sistem se primesc comenzile de vanzare (chiar si in format electronic) si se intocmesc toate documentele necesare livrarii. Galaţi şi Oradea. Camioane. eforturile a peste 300 de persoane asigură o cifră anuală de afaceri de peste 30 milioane de euro. Autonet deţine alte 11 centre de vânzari care deţin spaţii de depozitare la Bucureşti. este promotorul afacerii. Astazi. companii de asigurari. Tot aici se receptioneaza facturile de la furnizori. având doar 3 angajaţi in Satu Mare. flote (PV. se gestioneaza cantitativ stocurile. Sibiu. reprezentanţe auto. cumparari si in curand transferuri) si sistemului Antrepozit (facturi import in antrepozitul vamal) si primeste prin import informatii de la sistemul Antrepozit (transferurile de marfa). Autobuze).000 de clienţi reprezentând: service -uri independente. centre en-gros. Functioneaza prin VPN in toate punctele de lucru din tara. CV. 3. În afară de acestu depozit. Dezvoltarea afacerii a insemnat 9 . Cele trei aplicatii functioneaza in paralel dar nu reusesc sa integreze toate compartimentele afacerii intr-o singura solutie unitara. supermarket-uri. Iaşi. Distribuţia în întreaga ţară se realizează în proporţie de 90% din produse existente pe stoc în depozite proprii. inclusiv factura. colaborând cu importanţi producştori internaţionali şi asigurandu -şi un portofoliu activ de 66 de marci. Timişoara. În scurt timp însă compania s-a extins pe plan naţional. utilizat in scopul inregistrarii contabile a tranzactiilor efectuate in programul care gestioneaza comenzile si cu care se face facturarea. Cluj -Napoca. Autonet a luat fiinţa în 1996. Craiova. Autonet colaborează doar cu persoane juridice şi lucrează cu peste 2. Caransebeş.CAPITOLUL III Studiu de caz privind implementarea și eficientizarea utilizării unui ERP 3. Acest program trimite prin export date sistemului Microsoft Dynamics™ NAV (vanzari. magazine de piese auto. Contine modulele de contabilitate si mijloace fixe. sistemul operational logistic.  Programul care gestioneaza comenzile si cu care se face facturarea.2 Situaţie Structura aplicatiilor are urmatoarea configuratie:  Sistemul contabil. reţele de benzinarii.  Sistemul operational logistic care gestioneaza stocul antrepozitului vamal are rolul de a primi date de importuri din sistemul programul care grestioneaza comenzile si cu care se face facturarea si de a transmite inapoi la acest sistem informatii relative la transferurile din depozitul antrepozit vamal in celelate depozite ale Autonet Import. Ca firma de comerţ. Braşov.1 Prezentarea firmei Autonet este lider pe piaţa romanească de piese auto din România. Târgu Mureş.

Cu experienta de peste 12 ani in dezvoltarea si implementarea de software. Microsoft Dynamics™ NAV contine aplicatii pentru management. al serviciilor. Microsoft Dynamics™ NAV este conceputa pentru a planifica si urmari in mod eficient toate activitatile unei organizatii prin utilizarea resurselor financiare si fizice. printre care: Grad sporit de integritate a datelor Securitatea accesului la informatii critice de afaceri Flexibilitatea reutilizarii informatiilor Raportarea facila a informatiilor Suport crescut pentru cerintele Autonet pentru acces prin Internet & Intranet 3.4 Solutie Pentru a solutiona problema integrarii tuturor compartimentelor afacerii intr-o solutie unitara si functionala. BRINEL este partener certificat Microsoft DynamicsTM pentru implementarea solutiei Microsoft Dynamics™ NAV si totodata primul partener roman dupa achizitionarea de catre Microsoft a companiei Navision AS. Prin constructia unui sistem informatic de sus in jos (de la cerinte de management la cerinte logistice). bazata pe tehnologia Microsoft.3 Cerinţele organizaţiei Autonet urmareste sa atinga urmatoarele obiective de afaceri:  Integrarea Odata cu eliminarea unei mari parti a proceselor paralele de inregistrare si raportare a tranzactiilor. distributie. Conceputa pentru a planifica si urmari in mod 10      . Autonet urmareste si obiective tehnologice specifice. managementul relatiilor. Autonet urmareste sa asigure o imagine mai extinsa si mai precisa asupra situatiei si operatiilor sale economico financiare. De asemenea. se doreste crearea unui sistem integrat atat tranzactional cat si de analiza.  Vizibilitate Sporita a Situatiei Economico-Financiare Prin introducerea unor tehnologii informatice de ultima ora.cresterea cerintelor fata de aplicatiile folosite cu scopul de a obtine automatizarea proceselor la nivelul companiei fapt ce ar determina in mod inevitabil o economie de resurse. se doreste cresterea eficientei personalului implicat in culegerea de date. Pe langa obiective de afaceri.  Eficienta Personalului Prin implementarea unui ERP performant. BRINEL a propus o solutie integrata pentru managementul afacerii. 3. care sa permita interfatarea facila cu aplicatia care gestioneaza comenzile si cu care se face facturarea. odata cu centralizarea se doreste accesul mai rapid la toate informatiile relevante. productie. e-commerce si analiza care se pot adapta in functie de cerintele fiecarei firme in parte. Autonet urmareste obtinerea unei mai mari consistente si standardizari a informatiilor. dar si in prelucrarea si procesarea informatiilor de analiza.

solutia ERP Microsoft Dynamics™ NAV permite in acelasi timp interfatarea cu alte aplicatii. cumparari si procesele de depozit sunt preluate din aplicatia NetManager atat la sediul central. 11 . Fiind o solutie modulara. Datele si informatiile referitoare la vanzari. Procesul de implementare a durat aproximativ doua luni. In prezent. Incasari/ Plati. Acest criteriu a fost unul decisiv in alegerea aplicatiei. (Contabiliate. in sistem opereaza cinci utilizatori. Indentificarea corecta a punctelor cheie de actiune a reprezentat pasul cel mai dificil deoarece acestea stau la baza dezvoltarii competitivitatii companiei.5 Implementare Procesul de implementare a inceput printr-o analiza a aplicatiilor exintente si a cerintelor companiei vis-a-vis de procesele de business care vor fi sustinute de solutie. timp in care s-au pus bazele unui sistem performant care se pliaza perfect proceselor de afaceri ale companiei. urmand ca numarul acestora sa creasca pe masura dezvoltarii afacerii. 3. cat si la filiale. Mijloace Fixe) pentru a integra zona financiara. Autonet a implementat acele module din solutia integrata Microsoft Dynamics™ NAV necesare desfasurarii activitatii companiei. in Satu Mare.eficient toate activitatile unei organizatii prin utilizarea resurselor financiare si fizice. deoareace nici unul din sistemele utilizate anterior nu a permis o buna interfatare cu sistemul gestioneaza comenzile si cu care se face facturarea.

în special pentru calculul salariilor. se va folosi aplicaţia Microsoft Acces. a firmei Autonet.CAPITOLUL IV APLICATIA ACCESS Pentru a ţine evidenţa salariaţilor. 12 . Am creat 2 tabele: date angajati si salarii. am completat tabelele cu datele angajaţiilor din departamentul resurse umane.

13 . respectiv cei care au salariul net mai mare de 2000 de lei.Am creat două interogări pentru a afla angajaţii cu reţineri mai mici de 25 de lei.

14 .

15 .

am creat un rapoart privind angajaţii cu salariul net mai mare de 2000 de lei. 16 . cerut de conducerea firmei pentru verificarea unor situatii.În final.

2006..ro 17 .. www. .biblioteca-digitala. 2.. Alecu F. Surcel T.. Editura Economica.ase...Medii de programare pentru gestiunea bazelor de date ACCESS . Bologa R.BIBLIOGRAFIE 1. Mark S. Marsanu R.