TUGASAN INDIVIDU SUHAIMI B. BAHNAN 741116016783 Jurnal refleksi ( pengalaman sepanjang menjalankan projek).

Berdasarkan perancangan dan penyediaan Kit Pengajaran Sains yang bertajuk geseran, dapat saya simpulkan baha a terdapat beberapa kekuatan pada kit pengajaran ini. Bagi kit pengajaran ini, kekuatan utamanya ialah ia mudah diba a ke mana! mana. "ni kerana setiap landasan yang panjang itu, telah dipotong!potong mengikut kesesuaian ukuran tertentu atau mengikut sai# kotak penyimpanan kit pengajaran tersebut. $andasan itu juga boleh disambung semula apabila hendak digunakan untuk pembelajaran atau eksperimen.Kemahiran mengukur juga dapat diterapkan dalam diri murid!murid iaitu murid!murid akan mengukur jarak pergerakan kereta menggunakan pita pengukur yang disediakan selepas setiap eksperimen dilakukan pada setiap landasan. Selain itu, pembolehubah boleh diubah mengikut kehendak soalan atau uji kaji yang dijalankan kerana kit pengajaran ini terdapat beberapa tingkat ketinggian bagi landasan tersebut. Begitu juga dengan jenis permukaan landasannya. %i samping itu juga, kit ini tidak memerlukan ruang yang besar ketika menggunakannya iaitu sekadar sebesar meja makmal atau & kerja murid sahaja. "ni membolehkan muri!murid mejalankan eksperimen dengan mudah tanpa memerlukaan ruang yang besar hingga terpaksa dibuat di luar kelas atau makmal. Selain kekuatan, kit ini juga mempuyai beberapa kelemahannya. 'ntaranya ialah kos penyediaan kit pengajaran ini agak mahal kerana terpaksa membeli bahan!bahan seperti kertas pasir ( jenis, kertas keras, kadbod, karpet, gam, dan lain!lain. Selain itu juga, kerana pembuatannya berasaskan kertas, jadi kit ini mudah rosak jika terkena air. Kit pengajaran ini apabila diba a ke kelas sama ada dalam keadaan hujan atau terjatuh ke dalam ka asan berair maka kit ini akan basah dan memudahkannya terkoyak apabila digunakan. Selain terkoyak, ia juga boleh

Selain itu. Setelah kit pengajaran ini siap."ni kerana semua percangan dan pelaksanaan eksperiman dapat bejalan dengan lancar. saya dan rakan!rakan telah menukar daripada menggunakan bola ping pong kepada kereta mainan. saya juga menghadapi masalah iaitu masa perbincangan yang terhad di mana setiap ahli kumpulan tinggal di ka asan yang berbe#a dan jauh antara satu sama lain. Begitu juga dengan bahan membuat landasan boleh menggunakan bahan terpakai seperti papan. Pada mulanya. kesibukan menguruskan tugas di sekolah juga mengganggu kelancaran dalam perbincangan dalam menyediakan kit pengajaran ini dan memerlukan masa untuk meyiapkannya. tikar getah dan tuala. )ntuk menyelesaikan masalah tersebut saya mencadangkan beberapa cadangan iaitu saya dan rakan!rakan memperuntukkan masa satu hari (selepas amali) untuk mengadakan perbincangan untuk membina kit pengajaran ini. %alam pembinaan kit pengajaran ini juga. Selain itu juga. "ni kerana landasan yang terlalu tinggi ketinggiannya menyebabkan bahan yang diuji bergerak terlalu jauh dari landasan dan sukar untuk murid!murid untuk mengukur jaraknya.menyebabkan proses pembelajaran dan pengajaran terganggu kerana kit pengajaran ini tidak dapat digunakan akibat daripada kit yang telah basah. %ari segi bahan yang uji kaji. pengorbanan dituntut daripada saya dan rakan!rakan degan membuat perancangan seperti jadual perjumpaan dan pembahagian tugasan agar segalanya berjalan lancar. saya dan ahli kumpulan menggunakan bola ping pong untuk dijadikan bahan uji kaji tetapi tidak sesuai digunakan kerana permukaan bola yang terlalu licin dan memerlukan penggunaan landasan yang terlalu panjang. Ketinggian landasan juga perlu di sesuaikan mengikut bahan yang diuji dan jenis permukaan bahan yang diuji. saya juga menghadapi masalah dalam pemilihan bahan uji kaji. .