BÖLÜM III

PART III

MALİ İSTATİSTİKLER

FISCAL STATISTICS

TABLO 3.1- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a KAPSAMINDAKĠ PASĠF SĠGORTALILARIN EMEKLĠ AYLIĞI SEVĠYELERĠ
Table 3.1 - Pension Levels of EUSC [Under Article 4-1/a of Act 5510]
Emekli Aylığı Seviyeleri Pension Levels TL

Yıllar/ Dönemler
Years/Periods

ArtıĢ
Yüzdesi
Percentage Increase

Asgari
Emekli
Aylığı
Minimum
Pension

6 Aylık
6 Months

Yıllık
Per Annum

Azami
Emekli
Aylığı
Maximum
Pension

ArtıĢ
Yüzdesi
Percentage Increase
6 Aylık
6 Months

Prime Esas Kazanç Insurable Earnings TL

Yıllık
Per Annum

Ortalama
Emekli
Aylığı (Yıllık)
Average
Pension
(Per Annum)

Yıllık ArtıĢ
Yüzdesi
Percentage
Increase Per
Annum

11.4%

288.5

31.2%

Dönemler- Periods

Alt Sınır
Lower
Limit

ArtıĢ
Yüzdesi
Percentage
Increase

Üst Sınır
Upper Limit

ArtıĢ
Yüzdesi
Percentage
Increase

01.01.2002-30.06.2002

216.4

23.2%

416.4

23.2%

01.04.2002-30.06.2002

277.9

32.3%

1,389.4

32.3%

01.07.2002-31.12.2002

239.7

10.8%

461.9

10.9%

01.07.2002-31.03.2003

327.6

17.9%

1,637.9

17.9%

01.01.2003-30.06.2003

332.0

38.5%

535.3

15.9%

01.04.2003-30.06.2003

393.1

20.0%

1,965.5

20.0%

01.07.2003-31.12.2003

332.0

0.0%

574.7

7.4%

01.07.2003-31.12.2003

458.0

16.5%

2,290.1

16.5%

549.6

20.0%

2,748.2

20.0%

2,887.0

5.1%

01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004

364.8

9.9%

22.3%

38.5%

20.7%

652.4

13.5%

400.8

9.9%

717.1

9.9%

01.01.2005-30.06.2005

424.6

5.9%

759.9

6.0%

01.07.2005-31.12.2005

449.8

5.9%

805.2

6.0%

829.2

3.0%

865.2

4.3%

908.3

5.0%

12.2%

24.4%

370.5

28.4%

01.01.2004-30.06.2004
24.8%

451.2

21.8%
01.07.2004-31.12.2004(*)

12.3%

510.5

13.1%

7.5%

543.8

6.5%

9.0%

604.8

11.2%

01.01.2005-31.12.2005

444.2
488.7

10.0%

3,176.6

10.0%

531.0

8.7%

3,451.5

8.7%

01.01.2007-30.06.2007

01.01.2006-30.06.2006

463.1

3.0%

01.07.2006-31.12.2006

476.9

3.0%

01.01.2007-30.06.2007

500.5

4.9%

562.5

5.9%

3,656.3

5.9%

01.07.2007-31.12.2007

526.5

5.2%

943.2

3.8%

01.07.2007-31.12.2007

585.0

4.0%

3,802.5

4.0%

01.01.2008-30.06.2008

536.9

2.0%

962.0

2.0%

01.01.2008-30.06.2008

608.4

4.0%

3,954.6

4.0%

6.0%

10.4%

9.3%

9.3%

663.1

9.6%

01.01.2006-31.12.2006

01.07.2008-31.12.2008

575.3

7.2%

1,030.9

7.2%

01.07.2008-31.12.2008

638.7

5.0%

4,151.6

5.0%

01.01.2009-30.06.2009

597.4

3.8%

1,070.5

3.8%

01.01.2009-30.06.2009

666.0

4.3%

4,329.0

4.3%

01.07.2009-31.12.2009

608.3

1.8%

1,090.1

1.8%

01.07.2009-31.12.2009

693.0

4.1%

4,504.5

4.1%

5.5%

01.01.2010-30.06.2010

729.0

5.2%

4,738.5

5.2%

760.5

4.3%

4,943.3

4.3%

01.01.2010-30.06.2010

668.3

9.9%

5.7%

13.8%

1,150.1

5.7%

9.3%

692.3

782.4

01.07.2010-31.12.2010

692.3
3.6%
1,191.4
3.6%
NOT: 1- 2006 yılından itibaren olan aylıklara SYZ (4,690 TL) dahil ve ek ödeme dahil değildir.
NOTE: 1- Social welfare increase is included (4,690 TL) but additional payment is not included in pension payment category since 2006.

4.4%

13.0%
01.07.2010-31.12.2010

69% 8.83% 01. ek ödeme dahil değildir.6 556.7% 12.62% 01.01.20% 7.50 TL dir.5 577.06.87% 7.07.3% 5.06.2 249.7 258.2009-31.4 690.06.5 1218.52% 14.2005-31.3% 20.12.Steps Annual Basamaklar .20% 7.1% 20. 1479 ) .01.8 631.2 656.4 229. NOTE: 1.2010-30.6 466.2008-30.98% 4.6 149.86% 7.2 589.10.6 530.4 229.2008-31.2005-30.2009-30.4 3.7 467.4% 1 12 6 24 74.9 198.1 1530.5 223.6 192.7% 16.8 545.1 286.5 169.28% 16.K.9% 8. 2.2010-31.4% 6 32. 3.2009 470.85 TL. pensions are increased by CPI of each month.SYZ tutarı : 1-12.7% 5.00% 2.75% 10.9% 12.6 754.06.7 621.06.59% 1 22.92% 4.8 545.4 1290.6 4.7 356.5 325.2 12.35% 01. (*) The earnings subject to premium system is used since 01.12.93% 4.95% 01.80% 9. . 2.12.00% 01.2005 323.31% 4.4 3.9 198.0% 20.83% 1.7 530.83% 3.10.2006 374.0 663. basamak arası 5.83% 1.4 146.8 124.20% 7.5 146.06.7 2.2 384.0 83.4 161.7 295.2005 348.07.13% 01.0% 9.8 723.2004 299.3% 7.98% 01.76% 9.In the period of January-June and July-December of 2002 minimum and average pensions are in the form of semiannual average because until year 2002.01.84% 01.3 10.5 414.89% 7.2 7.7% 14.2% 51.3 551.2006 358.4 4.3 210.0 961.9 493.2008 445.9 1265.8 427.6 432.6 651.2006-31.5% 38.00% 2.19% 01.07.01. 2002 yılında Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde asgari ve ortalama aylıklar 6 aylık ortalama olarak alınmıĢtır.4/b ( 1479 ) aylık tutarlarına SYZ dahil.59% 3.4% 7.2009 462.2 3.Steps Basamaklar .06.0 718.79% 9.7 195.1 1462.2 7.12.88% 5.3 668.94% 01.2007 392.2006-30.86% 20.01.6 1.4 1112.59% 3.0 454.0 174.9 185.4 299.50TL for steps 13-24.4 390.9 174.07.8 208.0 1436.5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b (BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR 1479 S.0 264.9 138.07.82% 3.4% 24 33.00% 2.7 600.4 1160.96% 2. basamak arası 4.84% 9.Social welfare increase is included but additional payment is not included in pension payment category of 4/b (Law No.6% 16.7 600.2 2.06.83% 1.7 561.6 651.7 1080.2.0 182.2002 yılına kadar aylıklar her ay TÜFE ile artırıldığı için.17% 01.2002 137.5% 16.5 33.81% 3.63% 19.84% 7.3% 7.0 795.85 TL for steps 1-12 and 4.94% 01.12.5% 8.07.02% 01.1 121.4 227.6% 5.44% 9.83% 3.9% 8.9 324.7 393.Steps Prim Miktarı TL Contribution Amount TL Pension Levels TL Yıllık ArtıĢ Yüzdesi Percentage Increase Basamaklar .07.90% 25.2008 tarihinden itibaren prime esas kazanç sistemine geçilmiĢtir.86% 01.85% 9.6% 20.2 200.0 7.8 105.8 643.2007-31.2010 530.34% 4.) KAPSAMINDAKĠ SĠGORTALILARIN PRĠM VE AYLIK TUTARLARI Table 3.60% 15.2004-31.1 1038.2 553.9 (*) NOT: 1.12.2 1585.12.2004 272.12.99% 01.92% 4.2 874.82% 9.6 34.2002 124.39% 14.59% 3.2007 407.8 208.8 495.Amount of Premium and Pension of Self Employed Insured Persons according to Law No: 1479 [Under Article 4-1/b of Act 5510] Emekli Aylığı Seviyeleri TL Yıllar/ Dönemler Years/Periods 6 Aylık ArtıĢ Yüzdesi Semiannual Percentage Increase Basamaklar .Social welfare increase amount is 5.1 10.7 218.7 118.17% 9.Steps 1 6 12 24 1 6 12 24 01.TABLO 3.2 98.2 445.8% 20.2003 248.7 9.0 161.2008.07.2 249.2003-31.2 508.58% 19.07.6 485.2007-30.3% 9.9% 9. (*) 1.06.2004-30.8 1383.4% 12 32.2008 415.6 9.1% 80.96% 2.2003-30.1 104.12.3% 9. 3.7% 5.6 275.9% 8.95% 2.96% 01.71% 3.93% 4.3 165.84% 01.8 87.2002-30.3% 7.3% 9.3 728.3 165.2003 185.4 275.01.83% 3.2 174.7 235.01.30% 4.7 358.0 182.0 746.45% 15.01.8% 14.2 . 13-24.2010 549.68% 11.01.2002-31.

0 10.4 52.1 343.0 266.3 98.3 2.2002 59.00% 10.5 153.95% 01.83% 3.2008-31.40% 40.68% 7.20% 7.4 231.2007 274.83% 1.9 293.42% 01.07.6 63.07.3.8 87.59% 3.3 80.95% 37.44% 10.95% 2.7 365.0 10.43% 01.4 263.0 266.4 222.59% 3.7 149.2004 182.9 372.07.32% 8.2006-30.2009-31.83% 01.2005 232.5 337.06.07. 2926) .9 161.3 98.01.00% 2.6 104.89% 5. 24 47.06.9 .95% 2.78% 7.43% 10.2010 377.6% 1 12 6 60.6 75.Amount of Premium and Pension of Self Employed Insured Persons according to Law No: 2926 [Under Article 4-1/b of Act 5510] Emekli Aylığı Seviyeleri TL Yıllar.5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b (TARIMSAL FAALĠYETTE BULUNANLAR 2926 S.06.07.2005 214.4 222.2005-31.0% 16.06.6 69.1 93.1 141.83% 3.2007-31.01.2008 300.42% 4.0 380.01.7% 5.1 318.0 89.06.9 66.3% 9.8 87.06.0% 14.10.6 763.00% 10.9 1 6 12 24 01.0 585.6% 7.2 402.7% 23.2 462.8 479.9 95.0% 16.4 834.6% 48.9 66.12.00% 10.07.5% 9.06.00% 5.6 1.1 63.00% 01.5 319.01.7% 7.5% 9.3 63.) KAPSAMINDAKĠ SĠGORTALILARIN PRĠM VE AYLIK TUTARLARI Table 3.00% 2.2003-30.0% 15.6 80.2008 279.7 2.6% 90.07.9 470.9% 10.8 942.7% 5.40% 7.9 108.95% 2.07.1 318.20% 7.2006-31.0 86.00% 01.00% 10.70% 6.4% 9.4 290.2010 390.6% 21.91% 14.7 155.Social welfare increase is absent in pension payment of 4/b (Law No.5 129. (*) 1.6 477.1% Basamaklar Steps 24 18.1 201.4 670.5 118.3 .1 188.00% 2.2 400.00% 10.2 495.9 293. Additionally additional payment is not included in pension payment.0 (*) NOT:1.83% 1.91% 01.39% 01.59% 3.5 83.12.01.4 100.9 95.1 436.4 3.5% 10.2 335.2003 165.2004 200.2 24 187.7 10.2 75.12.4 177.9 355.3% 5.13% 12.4 778.4 3.2002-30.0% 21.2002-31.9 305.2008-30.00% 01.1 445.06.31% 01.0% 6 18.2009-30.7% 5.12.35% 4.80% 01.1 700. NOTE:1.83% 01.0 5.6 370.4 348.1 296.83% 3. Ayrıca ek ödeme dahil değildir.00% 38.2006 249.2003 118.2008 tarihinden itibaren prime esas kazanç sistemine geçilmiĢtir.K.2 69.4 6 56.87% 3.6 211.50% 01.10.01.83% 1.2009 317.87% 3.6% 7.4 564.07% 5.89% 6.5 319.5 416.5 129.4 504.6% 27.12.1 7.2008.8 210.2007 264.2006 238.6 254.7 3.32% 8.5 79.12.87% 01.2009 311.07.4/b ( 2926) aylık tutarlarında SYZ ödemesi yapılmamaktadır.2003-31.1 8.6 100.3 274. (*) The earnings subject to premium system is used since 01.0 160.8 601.9% 21.20% 2000 Temmuz-Aralık Prim Miktarı TL Contribution Amount TL Pension Levels TL 01.42% 4.3 568.91% 11.0% 15.6 18.7 383.1 141.87% 3.2007-30.2005-30.8 882.3 517.7 7.Years Basamaklar Steps 6 Aylık ArtıĢ Yüzdesi Semiannual Percentage Increase Yıllık ArtıĢ Yüzdesi Annual Percentage Increase Basamaklar Steps Basamaklar Steps 1 33.01.70% 01.12.01% 12.2004-30.5% 7.00% 01.1 12 90.59% 1 18.1% 12 18.5 395.01.1 50.1% 9.3% 9.1 420.12.0 4.5 79.5 351.32% 8.TABLO 3.3% 9.1 976.39% 7.8 335.1 52.2004-31.2002 65.39% 7.4 735.4 651.8 110.2% 19.12.2010-30.20% 7.0 39.01.7 866.43% 10.1 6.68% 5.6% 151.5 118.6% 21.00% 10.06.2010-31.

.

06. Retired undersecretary of the prime ministry’s pension is taken as a basis of minimum pension.00% 3.5 13.0 3.011.193.820.2006-30.7 2.243.07.78% 2.26% 2.6 4.4 4.388. Azami aylık olarak.731.06% 2.2010-30.12.6% 748.07.86% Yıllık Annual 50.2002-30.2007 659.83% 01.2 4.95% 01.06.2002-31.2010 831.3 4.8 7.06.51% 01.07.4 4.4% 1.05% 01.2% 8.7 6.62% 01.06.7 3.21% 3.01.2004 512.89% 01.214.9 11.06.21% 2.6 5.7% 933.0% 7.7 6.3 3.6% ArtıĢYüzdesi Percentage Increase Azami Emekli Aylığı Maximum Pension 6 Aylık 6 Months 1.Pension Levels of Civil Servants Retireds [Under Article 4-1/b of Act 5510] TL Emekli Aylığı Seviyeleri Pension Levels Yıllar/ Dönemler Years/Periods Asgari Emekli Aylığı Minimum Pension ArtıĢYüzdesi Percentage Increase 6 Aylık 6 Months 01.2% 8.9% 9.4 .7% 7.12.5 36.65% Ortalama Emekli Aylığı (Yıllık) Average Pension (Annual) Yıllık ArtıĢ Yüzdesi Annual Percentage Increase 23.0 10.4% 6.2008-30.07.Aylıklar 25 hizmet yılına göre hesap edilmiĢtir.01% 2.07.01.06.90% 01.TABLO 3.7 2.7% 19.9 6.6% 787.5% 7.43% 01.2006-31.2009 773.2007-31.5% 6.2003 448.4 4.8 6.07.07.959.2008-31.2005 543.298.07.078.0 4.06% 2.00% 01.2004 483.2005-31.2006 620.9 8.01.640.532.2005 577.12.2003-30.0 5.2005-30.2004-31. emekli baĢbakanlık müsteĢarının aylığı baz alınmıĢtır.2002 275.2002 376.92% 01.91% 3.2007-30.0 2.36% 01.9% 653.4 .58% 3.4 5.Pensions are calculated according to 25 service years.4 2.6 6.01% 01.33% 01.12.12.25% 01.06.0 6. .01.5% 12.5510 SAYILI KANUNUN 4-1/c KAPSAMINDAKĠ EMEKLĠLERĠN AYLIK SEVĠYELERĠ Table 3.2010-31.5% 7.2010 863.12.2008 713.Social welfare increase is included but additional payment is not included in pension payment category since 2006.2008 743.18% 01.0% 455.0 2.2% 8.6 46.430.9 4.50% 2.01.26% 2.2009 810.6% 878.0 14.1% 14.1 4.06.06.01.2007 688.8 10.01.07.0% 6.968.2006 591.5 5.12.01.2004-30.0 25.2009-30.2003-31.50% 01.751.087. 2.2 4.8% 1.58% 3.567. 2.8 14.62% 3.2003 395.6% Yıllık Annual Not 1.2006 yılından itibaren olan aylıklara SYZ dahil ve ek ödeme dahil değildir.7 11.12.115. Note 1.4% 12.52% 2.2009-31.5% 11.06% 01.02% 3.4% 572.6 2.7 4.12.9 3.27% 3.867.828.8 5.4 6.01.

0% -25.5% 41.916.830.411.SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNUN GELĠR VE GĠDER DENGESĠ Table 3.2 81. Sosyal Güvenlik Kurumunun Toplam Gelir ve Giderleri (Bin TL) Total Revenue and Expenditures of (4-1/a).TABLO 3.9% 4.5.830.538 2003 2004 34.018.575.886 30.189.589 74.9% -18.189 49. NOTE: The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement.702.539 39.206 2000 2001 13.691.539.040.Revenues and Expenditures of Social Security Institution Bin TL -Thousand TL Yıllar Years ArtıĢ Oranı Rate of Increase Gelirler Revenues Giderler Expenditures ArtıĢ Oranı Rate of Increase Açık Deficit Toplam Gelirlerin Toplam Giderleri KarĢılama Oranı Compensation Rate of Total Expenditures by Total Revenues Açık (-) Deficit 2000 8.830 5.7% -13.702.040.997.249.8% 17.655 73.6% -28.982.1% 28.360.589 2006 2007 56.655 2009 2010 95.1% 106.745 62.579.077 2004 34.257.575.273.166 2001 2002 20.724.483.438.401 2002 2008 2003 2004 93.336.915.622 22.538 67.475 19.8% 18.0 27.072.249.9% -7.036 - -2.9% 18. (4-1/c)] (Thousand TL) Gelirler / Revenues Giderler / Expendıtures 130000000 120000000 2000 8.248 24.374 2004 2005 41.5% 71.1 17.621.462 2005 67.932.689.018.964.183 22.0 59.118 2010 NOT: Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.464 2003 27.275 2002 2003 27.118 78.978 72.336.579 55.1% 26.462 13.867.475 2007 56.0% 121.464 56.691.788 16.867.571 69.935 68.1% 2.830.077 47.438 18.443 14.932.830.964.724.8 10.401 14.831 - 10.484 18.6 110000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2000 2001 Gelirler Revenues #REF! 2009 2006 Giderler Expenditures #REF! - 2007 2008 2009 Açık (-) Deficit 2010 .248.978 2008 2009 78.159.5% -15.874.5% 15.0 41.830.036 100000000 2001 13.470.374 68.257.915.3% -4.3% 50.885.5.4% 25.036.571 2007 2008 67.982.3% 93.5% 7.301 14.622 2005 41.689.470.916.159.360.7% -25.935 2005 2006 53.036.775.745 90000000 2002 20.411.5% 13.373 2006 53.0 50.419.987.9% 59.4% -18.621.901.206 78.166 74. (4-1/b).8 71.373 18.987.8% 27.2% 25.901.830.941.941.874.419.7% 81.275 71.3% -26.

.

8 10987036 13360579 17830745 20018189 27982464 27916539 41336077 34689248 50621622 41249438 59941373 53830886 71867475 56874830 81915401 67257484 93159462 78072788 106775443 29552364 39416821 .8575830.

Social welfare increase is found inside the retirement pension payments but additional patments are not included within retirement pension payments. NOT :1.575.687.913 84. EMEKLĠ AYLIĞI VE SAĞLIK ÖDEMELERĠ Table 3.is added into the retirement pension payments of years 2009 and 2010.6% 30.8% 52.508.6% 2009 54.696.348 Emekli Aylığı Ödemeleri Pension Payments Sağlık Ödemeleri Health Payments Prim Gelirlerinin Emekli Aylıklarını Toplam Ödeme ve Sağlık Ödemelerini KarĢılama Total Oranı Payments Compensation Rate Of Pension and Health Payments By Premium Income 6.8% 59.739.6% 78.537.027 24.174.718 35.656 56.883 111.742.660. NOTE :1.972 28. Sağlık ödemelerine yolluk giderleri dahil değildir.316.8% 52.311.613 72.466.2% 16.728 19.629.633.kesintiler ilave edilmiĢtir.756.427 61.414.882.SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU PRĠM GELĠRLERĠ. nafaka vb.Restructuring premium revenues is included inside the premium revenues.423.Premium Revenues.051.858 22.995 15.0% 21.345.575.Prim gelirlerine yeniden yapılandırma prim gelirleri dahildir.1% 10.0% 2001 9.390.0% 2010 66.552 9.100 13. Pension and Health Payments of SSI Bin TL .499 32.341 60.984 59.821. Travel allowance is not included within health expenditures.875 34.913 2003 2004 2005 2006 Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.482.1% 68. 2000 .426 42.957. The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement.9% 2008 54.855 17.1% 27. 2.129 43.2% 41.607.661.619.603. execution deduction and alimony deduction and etc.0% 48.2009 ve 2010 yılı emekli aylık ödemelerine katılım payları.790 29.075.TABLO 3.453 23.735 5.452 64.521 2002 14.810.546.884 52.9% 25. icra.382 60.595 63.3% 2007 44.405 12.252 70.700 13.600 4.835.539 25.200 10.912.136.6 .Thousand TL Yıllar Years 2000 Devlet Katkısı Hariç Prim Gelirleri Premium Revenues Except State Contribution DeğiĢim Oranı Rate of Change 6.182 0.674 62.5% 30.810.272.829 62.579.400 7.178.150.8% 45.684 97.666.Patient shares. Emekli aylığı ödemelerine SYZ dahil olup ek ödeme dahil değildir.918 59.700 2.6.295. 2.144.983.6% 38.529 66.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .

718 .500 173.056.435 66.858 7.423 149.763.217 7.229.66.912.

865.4% 42.6% 19.5% 9. Sağlık ödemelerine yolluklar dahil değildir. SYZ dahil olup ek ödeme dahil değildir.900 13.455.084.484 19.TABLO 3.734.644. 4/b ve 4/c kapsamındakilerin sağlık ödemeleri 2008 yılı Ocak ayından itibaren SGK adına tek bir yerden yapılmaktadır.9% 75.708. 3.848 34.547. Emekli aylığı ödemelerine diğer emeklilik sigortası giderleri.400 16. nafaka vb.738.555.000 36.4% 15.029 45. Travel allowance is not included within health expenditures. 2.5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a KAPSAMINDAKĠ SĠGORTALILARIN PRĠM GELĠRLERĠ VE EMEKLĠ AYLIĞI ÖDEMELERĠ Table 3.191.Health expenditures that is making within the scope of 4/a.2009 ve 2010 yılı emekli aylık ödemelerine katılım payları.280. is done in one place on behalf of SSI dating from January of year 2008.027 23.800. The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement. 2.854.500 7.673 86.7 .000 5.978.574.703.000 29.000 24.000 4.9% Emekli Aylığı Ödemeleri Pension Payments 3. 3.0% 17.4/a.2% 41.258.Patient shares. icra.054.106.635.5% 33.900 18.944.410.7 .627 6.425 Sağlık Ödemeleri Health Payments 1.3% 68.221.300 12. NOT :1-Prim gelirlerine yeniden yapılandırma prim gelirleri dahildir.966.000 3.233 38.Thousand TL Yıllar Years Devlet Katkısı Hariç Prim Gelirleri Premium Revenues Except State Contribution 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4.985. 4/b and 4/c.897 38.700 21.795 DeğiĢim Oranı Rate of Change 112.000 44.562.967. Social welfare increase is found inside the retirement pension payments but additional patments are not included within retirement pension payments.148.000 11.252 Prim Gelirlerinin Emekli Aylıklarını ve Sağlık Toplam Ödeme Total Ödemelerini KarĢılama Oranı Payments Compensation Rate Of Pension and Health Payments By Premium Income 4.378 25.200 29.507.5% 71.675 29.000 12.2% 67.000 14.is added into the retirement pension payments of years 2009 and 2010.000 8.189 2.594.036 45.Premium Revenues and Pension Payments of EUSC [Under Article 4-1/a of Act 5510] Bin TL .980.941.953.421 33.1% 71.009.kesintiler ilave edilmiĢtir.300 8.3% 73.676.000 16. NOTE :1-Restructuring premium revenues is included inside the premium revenues.0% Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.657.065.600 5. execution deduction and alimony deduction and etc.789 7. Yıllara Göre 4-1/a Kapsamındaki Sigortalıların Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri (Bin TL) Premium Revenues and Pension Payments of Bound By Article 4-1/a (Thousand TL) 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2009 2008 2007 Prim Gelirleri Premium Revenues Emekli Aylığı Ödemeleri Pension Paymnets .1% 17.1% 29.2% 68.8% 49.745.

993.TABLO 3.838 9.348 73.2009 ve 2010 yılı emekli aylık ödemelerine katılım payları.271 65.675 37. Not :1.330.151.224.291 1.8% 9. Sağlık ödemelerine. Travel allowance is not included within health expenditures.855 3.901 6.003.927 51% 2008 9.5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b KAPSAMINDAKĠ SĠGORTALILARIN PRĠM GELĠRLERĠ VE TOPLAM EMEKLĠ AYLIĞI ÖDEMELERĠ Table 3.463 -46.908. execution deduction and alimony deduction and etc.938 40% 2006 8.929 48% 2005 3.182.260 66. The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement. is done in one place on behalf of SSI dating from January of year 2008.200 122.153.263 4.528.060 48% 2002 2. SYZ dahil olup ek ödeme dahil değildir. Note:1.300 1.394 -9.2% 1.Health expenditures that is making within the scope of 4/a.228.3% 5.742.200 2.201 42% 2004 4.397.9% 11. nafaka vb.523.Restructuring premium revenues is included inside the premium revenues.1% 3. Social welfare increase is found inside the retirement pension payments but additional payments are not included within retirement pension payments.463 49% 2003 2.Prim gelirlerine yeniden yapılandırma prim gelirleri dahildir.065 6. Yıllara Göre 4-1/b Maddesine Tabi Olanların Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri (Bin TL) Premium Revenues and Pension Payments of Bound By Article 4-1/b (Thousand TL) 14000000 13000000 12000000 11000000 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2009 2008 Prim Gelirleri Premium Revenues Pension Payments Emekli Aylığı Ödemeleri .399.8 . 2.6% 1. 4/b and 4/c.7% 13.195.102.016.9% 4.is added into the retirement pension payments of years 2009 and 2010.172 11.576.816.kesintiler ilave edilmiĢtir.Thousand TL Yıllar Years Devlet Katkısı Hariç Prim Gelirleri Premium Revenues Except State Contribution DeğiĢim Oranı Rate of Change Emekli Aylığı Ödemeleri Pension Payments Sağlık Ödemeleri Health Payments Prim Gelirlerinin Emekli Aylıklarını ve Sağlık Ödemelerini KarĢılama Toplam Oranı Ödeme Total Compensation Rate Of Pension and Payments Health Payments By Premium Income 2000 697. yolluklar dahil değildir.155 75% 2007 5. 2-4/a.526.755 3.5% 846.679.300 3. Emekli aylığı ödemelerine diğer emeklilik sigortası giderleri.913.725.760 2.820.100 3.337.099.326 43.052.059.829 -29.391 44% 2001 1.123 Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.718.8 .101.Patient shares. icra.300 10.299.643.100 730.035. 4/b ve 4/c kapsamındakilerin sağlık ödemeleri 2008 yılı Ocak ayından itibaren SGK adına tek bir yerden yapılmaktadır 3.625.4% 7.326 2009 5.1% 8.929 8. 3.521 75.Premium Revenues and Total Pension Payments of Self Employed Insured Persons According To Law No: 1479 and Law No:2926 [Under Article 4-1/b of Act 5510] Bin TL .535 2010 5.000 3.188.

8 47.2 #REF! #REF! 2394.5 415.5 29 .6 1139.6 1431.2002 2003 (7aylık) 2001 1817.

is done in one place on behalf of SSI dating from January of year 2008.764 7.984.374 49% 2007 8.838.189 16.530.845.520.0% 13.9 .401 2010 15.Emekli aylığı ödemelerine diğer emeklilik sigortası giderleri. nafaka vb. Sağlık ödemelerine.700 53% 2005 7.kesintiler ilave edilmiĢtir.089.235 53% 2002 3.373.270.552 2.000 52.190 10. yolluklar dahil değildir.689.795.000 2.Thousand TL Devlet Katkısı Hariç Prim Gelirleri Premium Revenues Except State Contribution Yıllar Years DeğiĢim Oranı Rate of Change Emekli Aylığı Ödemeleri Pension Payments Sağlık Ödemeleri Health Payments Toplam Ödeme Total Payments Prim Gelirlerinin Emekli Aylıklarını ve Sağlık Ödemelerini KarĢılama Oranı Compensation Rate Of Pension and Health Payments By Premium Income 2000 1.073 2.000 623.2009 ve 2010 yılı emekli aylık ödemelerine katılım payları. 2. 5510 and social welfare increases are included in pension payments category but additional payment is not included.690 54% 2004 6.439.7% 3. 4/b ve 4/c kapsamındakilerin sağlık ödemeleri 2008 yılı Ocak ayından itibaren SGK adına tek bir yerden yapılmaktadır 3.657.500 2.000 2. 2.9% 14.772.998 38.100 43.221.498.164.744.653 52.799.067. execution deduction and alimony deduction and etc.740.046 13.839.529.959. Yıllara Göre 4-1/c Maddesine Tabi Olanların Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri (Bin TL) Premium Revenues and Pension Payments of Bound By Article 4-1/c (Thousand TL) 22500000 20250000 18000000 15750000 13500000 11250000 9000000 6750000 4500000 2250000 0 2009 2008 2007 2006 Prim Gelirleri Premium Revenues Emekli Aylığı Ödemeleri Pension Payments .949 17.300 1.is added into the retirement pension payments of years 2009 and 2010. The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement.064 51% 2003 5.992.741 51% 2008 10.000 1.4/a.4% 18.473.5% 7.868.7% 9. 3.951 Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.778.000 6.814.Premium Revenues and Pension Payments of Civil Servants [Under Article 4-1/c of Act 5510] Bin TL .288.5510 SAYILI KANUNUN 4-1/c KAPSAMINDAKĠ KAMU ÇALIġANLARININ PRĠM GELĠRLERĠ VE EMEKLĠ AYLIĞI ÖDEMELERĠ Table 3.700 12.000 2.580.046 53% 2006 7.094.374 15. Travel allowance is not included in health payments. icra.000 11.631 16.746.Patient shares.Other retirement insurance expenditures.5% 11. Note :1. 4/b and 4/c. expenditures that is making due to Law No.336.0% 5.633 14.000 2.235 4.465.9 .193.917. Not :1.6% 16.Health expenditures that is making within the scope of 4/a.073 56% 2001 2.TABLO 3. 5510 sayılı Kanunla gelen ödemeler ve SYZ dahil olup ek ödeme dahil değildir.690 11.316 2009 11.426.4% 20.

005 122 19 1.008 2.083 1.269 107 291 347 133 3.615 685 6.662 4.083 1.998 827 538 89 48 13.125 96 142 285 69 3.3 Million TL at year 2002.608 5.Person etc. geçici iĢ göremezlik.636 3.) Other Treatment (Hospital Of State Business Enterprises.744 1.738 7.183 966 798 82 87 390 57 3.493 1. 2007 yılında 62 Milyon TL olmuĢtur. personel and maintenance expenditures of health. (**) 2007 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait 4/b ve 4/c'lilere iliĢkin sağlık ödemeleri 4/a üzerinden yapılmıĢtır. Dental.4/a kapsamındakilerin sağlık harcamaları diğer kaleminde. Dental.026 195 272 2003 4.523 2.385 997 69 318 780 118 1. 2002 yılında 24.18 2.266 354 6.100 95 1.002 993 141 1.028 127 113 387 37 3.10 . 38.498 867 325 464 78 234 28 2. ġahıs.Health Expenditures Yıllar-Years 4-1/a Tedavi Treatment Devlet Hastanesi State Hospitals Üniversite Hastanesi University Hospitals Özel Hastane Private Hospitals Diğer Tedavi (KĠT Hastaneleri.Sağlık Ocağı vb.880 5.) (Medical Kits.521 1.) 2002 3.379 480 2.267 6.021 99 44 17.010 2.193 1.Other category of health expenditures of 4/a is not included temporary incapacity payment. travel allowance.7 Million TL at year 2003.6 Million TL at year 2006 and 61 Million TL at year 2007. 2003 yılında 34.626 3.) Other (Medical Kits.Person etc. Health Centers and etc.618 383 500 2005 7.) Other Treatment (Hospital Of State Business Enterprises.vb.4/ a kapsamındakilerin yolluk giderleri 2001 yılında 15.879 222 2.072 118 65 19 4.150 5.) Other Treatment (Hospital Of State Business Enterprises.363 1.434 343 4. 24.723 82 36 19. is making over 4/a. 2004 yılında 38.796 1.4 Million TL at year 2001.095 2007(**) 14.626 1.997 220 2.) Optik Optic 4-1/c Tedavi Treatment Devlet Hastanesi State Hospitals Üniversite Hastanesi University Hospitals Özel Hastane Private Hospitals Diğer Tedavi (KĠT Hastaneleri.607 135 1. is 15.4-1/c) TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI Table 3.6 Milyon TL.Sağlık Ocağı vb.10 2.003 206 452 345 660 84 1.196 1.372 805 8. Health Travel Allowance is included within the health expenditures of 4/c.999 2.815 620 396 70 44 10.) Ġlaç Medicine Diğer (*) Other Diğer(Tıbbi Cihaz Malzeme.906 4.Person etc.052 1.065 3.34 2.089 345 114 181 50 168 13 1.vb.009 2.530 1.407 260 112 7 1. 34.300 498 5.524 136 1.517 115 1.38 Other Optik Optic 4-1/b Tedavi Treatment Devlet Hastanesi State Hospitals Üniversite Hastanesi University Hospitals Özel Hastane Private Hospitals Diğer Tedavi (KĠT Hastaneleri.337 490 511 336 227 34 2.325 1.011 .687 447 3.) (Medical Kits.841 308 1.vb. yolluk ve sağlık personel-idame giderleri yer almamaktadır.345 2.vb. NOT:1.33 2.362 2.5 Milyon TL. (**) Health payments which is related with 4/b and 4/c and is making in the period of november and december of year 2007.667 1.684 707 1. The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement.106 5.000 2.) Ġlaç Medicine Diğer (*) Other Diğer(Tıbbi Cihaz Malzeme.) Ġlaç Medicine Diğer (*) Other Diğer(Tıbbi Cihaz Malzeme.7 Milyon TL.489 5.2001-2007 YILLARI ARASI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNUN (4-1/a.001 980 0 8.079 743 87 47 13.229 330 250 31 48 199 23 2. 24. Health Centers and etc.135 436 569 130 396 26 2.960 473 655 2006 11.185 330 284 65 30 7.816 1.TABLO 3.858 859 299 44 433 66 573 112 712 133 871 110 659 146 655 203 1.265 143 1.719 1. ġahıs.) Other Treatment (Hospital Of State Business Enterprises.Person etc. ġahıs.269 1. Health Centers and etc.486 3. NOTE:1.594 1.875 281 374 2004 6.101 350 2.Sağlık Ocağı vb.195 693 562 61 70 308 42 3. Travel Allowance that is within the health expenditures of 4/a. Travel Allowance is absent within the health expenditures of 4/b.399 845 0 7.629 2. Health Centers and etc.003 2.5 Million TL at year 2004.007 2.10 .4 Milyon TL. Dental.981 2.188 262 1. Dental. 2006 yılında 24.35 2. 2.) Ġlaç Medicine Diğer (*) Other Diğer(Tıbbi Cihaz Malzeme.Total Health Expenditures of Social Security Organization (2001-2007) Milyon TL/Million TL 2001-2007 Sağlık Harcamaları .124 820 118 185 Other Optik Optic Toplam Sağlık Harcamalarının GSYĠH'ya Oranı% Ratio Of Total Health Expenditures To GDP Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.917 1.) Optik Optic TOPLAM HARCAMALAR Total Health Expenditures Tedavi Treatment Devlet Hastanesi State Hospitals Üniversite Hastanesi University Hospitals Özel Hastane Private Hospitals Diğer Tedavi (KĠT Hastaneleri.4/b kapsamındakilerin yolluk gideri yoktur.006 2.3 Milyon TL.442 1.258 1.002 1.4-1/b.) Other (Medical Kits.799 1.502 2.90 2.175 437 515 224 275 33 2.) 2001 2. 4/c kapsamındakilere sağlık yolluk giderleri dahildir.088 1. ġahıs.399 1.322 181 1.004 2.Sağlık Ocağı vb.682 1.984 10.553 424 5.001 2.831 1.667 8.576 1.841 422 1.840 645 227 364 54 194 26 2.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .

.

4/b ve 4/c kapsamındakilerin sağlık ödemeleri 2008 yılı Ocak ayından itibaren SGK adına tek bir yerden yapılmaktadır.) Other (Medical Kits.682 - 15. 1.vb. (*)4/a.Sağlık Ocağı vb.584 3. .) Other Treatment (Hospital Of State Business Enterprises.Total Health Expenditures of Social Security Organization (2008-2010) Milyon TL-Million TL 2008-2010 Sağlık Harcamaları Yıllar Years ĠLAÇ Medicine 2008 10.381 - Health Expenditures TEDAVĠ Treatment Diğer (ġahıs Tıbbi Malzeme.347 2.11 .509 2. 2010 yılında yolluk 47 Milyon TL'dir.717 Devlet Hastanesi State Hospitals 7.TABLO 3. DiĢ. Dental.558 5.11 - 2008.02 25345913 2010 13.953 409 Optik Optic 268 DĠĞER Other 677 TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI Total Health Expenditures Toplam Sağlık Harcamaları nın GSYĠH'ya Oranı% Ratio of Total Health Expenditures to GDP 25.Travel allowance is not included within health expenditures of SSI at years 2008. Health Centers and etc.547 9.325 Üniversite Hastanesi University Hospitals Özel Hastane Private Hospitals 2.89 Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.) 13. is done in one place on behalf of SSI dating from January of year 2008.247 Diğer Tedavi (KĠT Hastaneleri.67 25346924 2009 13.) 4. Travel allowance is 58 million TL at year 2008 and 53 million at december of 2009.2009 ve 2010 yıllarında yolluk giderleri dahil değildir.875 2.SGK sağlık harcamalarına 2008 . 4/b and 4/c. The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement.2010 YILLARI ARASI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNUN TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI Table 3.Ġlaç harcamalarına ve tedavi giderlerine katılım payları dahildir.129 225 296 521 28.Person etc. 2.572 4. 2009 and 2010.240 88 18. 2.94 -1010. Travel allowance is 47 million TL at year 2010.469 219 274 493 32. (*)Health expenditures that is making within the scope of 4/a. 1.Patient shares are included within medicine and treatment expenditures. Yolluk giderleri 2008 yılında 58 Milyon TL ve 2009 Aralık ayı itibariyle 53 Milyon TL'dir.811 3.161 7.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6 2009 1105101 2010 .950534 2008 952558.

137 38.548 78.622 93.Restructuring premium revenues is included inside the premium revenues of 4/a and 4/b.Invoice payment is found inside other payments.841 23.331 18.869 66.274 2.957 Sağlık Giderleri Health Expenditures 25. nafaka vb.337 20.082 23.244 Açık Deficit Bütçe Transferleri Budget Transfers 4-1/c 4-1/a 4-1/b SGK Toplam SSI Total 4-1/b Diğer Giderler Other Expenses 4-1/b SGK Toplam SSI Total 4-1/a Diğer Gelirler Other Revenues 4-1/a 2010 4-1/c Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan GerçekleĢme Rakamlarıdır.997 Emekli Aylıkları Pension Payments 33.176 487 5. 6. 5.Patient shares. other revenues and budget transfers component. 4/b ve 4/c' de emekli aylıklarının içinde SYZ de bulunmaktadır. icra.524 702 7.411 35.913 9. 3.628 1.592 121.451 2.Additional payment is found inside other payments. diğer gider ve bütçe transferinin içindedir. other revenues and budget transfers component of 4/c.016 41.Sağlık harcamalarının içerisine geçici iĢgöremezlik.346 28. execution deduction and alimony deduction and etc.159 71.529 59.SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNUN KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI Table 3.328 7.257 49. Emekli maaĢlarına ek ödeme dahil değildir. Travel allowance is 58 million TL at year 2008 and 53 million at december of 2009.494 55.774 67.473 68.711 11.054 5. Travel allowance is 47 million TL at year 2010. 5. 4. These expenditures is included within other expenditures.914 25. 2.486 12.Yolluk giderleri 2008 yılında 58 Milyon TL ve 2009 Aralık ayı itibariyle 53 Milyon TL'dir.kesintiler ilave edilmiĢtir.811 32.197 21.734 9.014 8.644 -2. 7.TABLO 3.703 -22.913 4. 6. travel allowance.468 7.12 . The values are the realization values which are calculated with considering cash flow statement.165 78.455 13.494 14.847 -25. .527 577 5.361 4.059 11.144 -28.195 9. yolluk ve sağlık personel ve idame giderleri dahil değildir.959 26.Temporary incapacity income. diğer gelir ve bütçe transferleri kaleminin içinde yer almaktadır.242 11.073 60.Consolidated Cash Flow of Social Security Institutions (Milyon TL -Million TL) 2008 Milyon TL (Million TL) 2009 SGK Toplam SSI Total 4-1/c Gelirler Revenues 39.diğer giderlerin içerisinde yer almaktadır. NOTES 1.427 10.523 10.787 0 24 28.955 1.852 10.491 13.560 10. personel and maintenance expenditures of health is not included within health expenditures. 4/b and 4/c.289 54.255 -26. NOTLAR 1.Ek ödeme diğer gider.645 5.2009 ve 2010 yılı emekli aylık ödemelerine katılım payları.438 52.655 600 -3.534 9. Additional payment is not included inside retirement pension payments.4/c' de faturalı ödemeler diğer gelir.399 15.509 3.692 106.225 17.655 511 5.531 -22.625 21.466 54.229 38 78 25.273 Prim Gelirleri Premium Revenues 34.579 45.902 -21.898 1.2007 yılı sonrasında bütçe transferlerine ek ödeme dahildir.258 10.823 2.2010 yılında yolluk 47 Milyon TL'dir.137 10.360 Giderler Expenses 61. Bu giderler.914 -4.4/a ve 4/b'de prim gelirlerinin içerisine yapılandırma prim geliri dahildir.600 42.024 -5. 3.Additional payments is included in budget transfers after year 2007.Social welfare increase is found inside the retirement pension payments of 4/a.509 0 0 32.724 23.677 3. 4.508 9.847 95.546 38.800 11.099 16.is added into the retirement pension payments of years 2009 and 2010. 2. 7.978 28.4/a.775 82.604 45.154 9.12 .

460 1.916 2000 400.785 2007 14.000 2.800.595.74 1.2006 yılı ve öncesindeki bütçe transferleri.5 1.617 64.000 5.12 0.000 5.000 23.000 75.000 3.000 7.000 18.273.2 0.322.76 350.68 5. 2.24 0.06 1.GSYĠH değerleri.02 758.000 2.051.46 0.30 240.145 1.229.684. TÜĠK'ten alınmıĢtır. 1998 yılı bazlı olup.026 2005 7. 2009 ve 2010 yıllarındada teĢvik dahildir.476.617 4.32 3.75 1.936.889.691 50.35 3.391 33. 2007 yılına açık.Rate of GDP (%) Yıllık DeğiĢim Oranı 4-1/a 4-1/b 4-1/c %Annual Rate Of Change Toplam Total 1998 451.330.000 22.000 610.000 71.2 - 5.203.0 5.675.TABLO 3.558. Invoice Payments and Additional Payment.64 0.000 6.000 6.083 2002 2. NOTE:1.676.000 9. 2008.780.883.62 0.244.931.000 -1.000 2.000 18.8 1.599.460 9.926. 2009 and 2010.313 44.808.33 2.4 1.659 2004 5. Incentives are included at years 2009 and 2010.16 1.000 102.68 950.37 559.755 6.016.110 NOT:1.03 0.892.523.000 4.105.13 .99 2.50 3.930.757.00 .712 2006 8.226.3 0.507.675.403 5. açık ve faturalı ödemelerle devlet katkısı.SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA YAPILAN BÜTÇE TRANSFERLERĠ (1998-2010) Table 3.000 1.496.13 70.92 2008 - 35.76 0.000 8.62 3.Budgetary Transfers to Social Security Institution (1998-2010) Bin TL .37 3.13 .9 0.000 435.000 15. Invoice Payments.033.105.68 0.251 2009 - 52.07 1.0 1.52 5.3 1.386.527.63 1. açık ve faturalı ödemelerden oluĢmaktadır.390.GDP values are based on year 1998 and getting from TUIK.108. Budget Transfer of year 2007 is consist of Deficit.089 2003 4.167 12.06 0.000 796.9 1.68 0.000 1.060.000 10.740.52 952.035.000 1.Thousand TL Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Transferleri Social Security Institution Budget Transfers Yıllar Years 4-1/a 4-1/b 4-1/c Toplam Total GSYĠH 'ya oranı (%) .155.830.622. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Transferleri Social Security Institution Budget Transfers 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 0.2 0.11 2.Budget Transfers are consist of Deficit.94 166.258 5.40 3.147 1999 1.00 1.72 1.775.94 1.224.87 2. faturalı ödemeler ve ek ödeme.07 1.59 648.000 4.9 - 3.57 1.08 1.145.49 454. 2.035. Additional Payment and State Contribution in years 2008.Budget Transfers are consist of Deficit and Invoice Payments at 2006 and before. 2009 ve 2010 yıllarında ise bütçe transferlerine ek ödeme.000 23.021 2001 1.579 2010 - 55.101.145 96.81 104.658.534.