Autor : SC MEDSOFT SRL

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Utilizarea calculatorului : concepte generale ale Tehnologiei informaţiilor, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, editare de text, informaţie şi comunicare. - Bârlad : Editura Tutova, 2011 ISBN 978-606-92948-0-2 004

Copyright © 2011 MEDSOFT SRL . Toate drepturile sunt rezervate SC MEDSOFT SRL. Nici o parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă sau utilizată în orice formă sau în orice scop fără aprobarea scrisă a SC MEDSOFT SRL

Cuprins
CONCEPTE GENERALE ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR ................................. 1 Hardware ............................................................................................................. 1 Definiții : ....................................................................................................... 1 Tipuri de calculatoare desktop, laptop (notebook), tablet PC .................... 1 Structura generala a sistemelor de calcul .................................................... 2 Părțile principale ( structura hardware ) ale unui PC ................................... 3 Software ............................................................................................................... 7 Definiții......................................................................................................... 7 Sistemul de operare și aplicațiile ................................................................. 7 Rețele ................................................................................................................... 9 Definiții......................................................................................................... 9 Tipuri de rețele............................................................................................. 9 Arhitectura rețelelor .................................................................................. 10 Topologia rețelelor..................................................................................... 10 Protocoale .................................................................................................. 10 Avantajele folosirii rețelelor ...................................................................... 11 Intranet, Extranet, Internet........................................................................ 11 Conexiunea la Internet............................................................................... 12 Calculatoarele în activitatea zilnică.................................................................... 13 Comerțul electronic ................................................................................... 13 Servicii de e-Government .......................................................................... 14 Servicii de comunicare : ............................................................................. 14 Comunități on-line .................................................................................... 14 Exemple de domenii în care pot fi utilizate calculatoarele : ...................... 15 Sănătate si securitate................................................................................. 15 Pierderea datelor ....................................................................................... 16 Securitate ................................................................................................... 16 Viruși .......................................................................................................... 16 Legislație ............................................................................................................ 17 Concepte de baza ....................................................................................... 17 Legislația în România ................................................................................. 18 UTILIZAREA COMPUTERULUI ŞI ORGANIZAREA FIŞIERELOR.............................. 20 Pornirea computerului si logarea folosind un nume de utilizator si o parolă ... 20 Închiderea aplicațiilor care nu răspund ............................................................. 20

............................................................... stergerea fișierelor și folderelor ..................................... 42 Adăugarea unui utilizator (user) .................... 41 Setarea imprimantei implicite : ............................................................................................................... copierea........................................ 23 Butonul si meniul Start ........................................ 21 Urmărirea stabilității sistemului .......................................................................................................................................... 32 Nume.. 43 Activarea contului Guest ....................................Ajutor si asistenta pentru rezolvarea problemelor................................................................. 39 Eliminarea unei imprimante ...................................................................................................................................... 23 Elementele ferestrelor .............................................................................................................................................Graphical User Interface ........ 37 Imprimarea documentelor..................................................................................................................... 43 Recuperarea contului .............. 28 Setări regionale : data si ora............ 34 Proprietățile și atributele fișierelor................................... 44 ........................................................................................................................... 42 Gestionarea utilizatorilor ............... cale........................................................................ 21 Folosirea funcției “Help” ................................................................................................................................................. mutarea............ 36 Utilizarea scurtăturilor (shortcuts)............ limba.. 24 Personalizarea interfeței grafice ..................................... 35 Selectarea fișierelor si foldere-lor................ 32 Vizualizarea structurii de foldere și fișiere ........................... 41 Imprimarea utilizând Windows......... 25 Taskbar ...................................................................................................... 34 Redenumirea.......... 22 Elementele desktop-ului ....... 33 Despre modul de afișare a listei de fișiere ............................................................. 39 Adăugarea unei imprimante ...................... 29 O sesiune de lucru simpla cu WordPad ........................ 28 Utilizarea unei aplicații simple pentru editarea textului ............................................................................................ 27 Informațiile de baza despre computerul utilizat ............................................................................................ 22 Pictograme (icons) .............................................................................................. 40 Urmărirea imprimării ................................. oprirea sau restartarea imprimării : .................... 28 Instalarea si dezinstalarea aplicatiilor software ................................. 29 Organizarea fișierelor..................................................................................................................... 21 Folosirea interfeței grafice GUI...................................................... 41 Tipărirea documentelor utilizând un program ... 43 Modificarea setărilor conturilor..................................... 40 Revocarea........................................ 21 Depanarea problemelor (troubleshooting) ................................. tastatura................... extensii ...... 37 Utilizarea funcției de cautare .................................

...... tabulatori ...................... închiderea.......................................................................................PROCESAREA TEXTULUI ... 52 Particularizare panglică( ribbon)......................................................................... simboluri speciale........ ®........................................................................... ........... ™................ 56 Înlocuirea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze ............................................. ................. 63 Liste...................... 60 Folosirea despărțirii automate în silabe (hyphenation).......................... ...... 69 Aplicarea unui stil pentru un paragraf ........................ 60 Utilizarea fonturilor........................................ 68 Adăugarea de marcatori sau numerotare într-o listă ................................................................................................................................................................................................................................................. 59 Ștergerea textului .......... 58 Copierea si mutarea textului într-un document sau în mai multe documente deschise............................................................................................................................ 69 Renumerotarea listelor ....................... întreruperi de linie................ 45 Lucrul cu documente ........................ 49 Folosirea funcției “Help” ............. ........................................................ cum ar fi ©............ 68 Transformarea unei liste cu un singur nivel într-o listă multinivel ........ propoziție................ selectarea și modificarea textului ......................... marcatori si numerotări............................. 68 Alegerea unui stil de listă multinivel din galerie .......... 69 Aplicarea unui stil unei porțiuni de text.............................................................. 68 Crearea automată a listelor ......... paragraf sau a unui întreg document.................................................. 70 ..................................................... 55 Selectarea unui caracter................... 45 Deschiderea (si închiderea) unei aplicații de procesare de text.......... Particularizare barei de instrumente Acces rapid............................................................... 45 Ajustarea setărilor de bază .. directorul/folderul prestabilit............................................................................................................................................................. Deschiderea................... 69 Stiluri ...................................................... 60 Formatarea textului ...................... .................................. ............. 54 Afișarea/ ascunderea caracterelor netipăribile: spații..... 54 Introducerea unor caractere............ paragrafe................................................ .................... 55 Căutarea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze .................... 62 Formatarea paragrafelor................ 53 Introducerea.............. crearea și salvarea documentelor............................................ . cuvânt.................. 52 Vizualizarea documentelor ....... salvarea documentelor............................................................................................. 49 Modificarea opțiunilor/preferințelor de bază : numele utilizatorului............................. 59 Copierea formatării.. 60 Folosirea comenzilor “Undo” si “Redo”........

................................................... 100 Utilizarea unui browser web .. 108 .............................................................................................................................................................................. 90 Verificarea ortografica si gramaticala . 92 Printare ........................... 96 INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE ........... 106 Fișierele cookie ................................................................................................................................................................................. 104 Istoricul navigării pe Internet .......................................................................... 98 Tehnologia client........ 98 Internet –concepte de bază ................................................................ 101 Accesarea unei resurse (pagini web) ............... 107 Utilizarea semnelor de carte (Favories ...............................................................................................................server .................................................................................................. 99 Word Wide Web (www) ....................................................................... 99 HTML ......................... 100 URL ................................................................................. 100 Browser web ............................................................................................................................................................................. 84 Îmbinare corespondenta (mail merge) ................................................................................ 105 Ferestrele pop-up ........................................................... 70 Obiecte grafice ............................. 106 Fișierele temporare ..... 70 Modificare stiluri ...... 78 Utilizarea graficelor ....................................................................................................................................... Bookmarks) ...................... 99 Server web .............................................................................................. 70 Tabele............................................................................................................................................................. 70 Obiecte ......................................... 101 Browser-ul Internet Explorer ....................................................................................................................................................................................... 101 Schimbarea paginii de start (Home Page) ........................................ 101 Fereastra Internet Explorer............................................................................ 70 Utilizarea panoului Stiluri.......................................................................................................................................................... 98 Servicii oferite în rețeaua Internet .......................................Comenzi de la tastatura ........ 89 Modul de afișare a paginii....................... 86 Pregătirea imprimării ........................................................... 99 Site web......................................................... 98 Protocol ............................................................................................................................................................................................. 89 Utilizarea antetului (header) si a subsolului(footer) de pagina ............................ 100 ISP....................................................................................................................................................................................... 99 Pagina web ................................................................................................................................... 107 Formulare web .............

.................................................................................................. 108 Salvarea imaginilor.. sortarea..........................Salvarea și tipărirea paginilor web ........................................................................................................................................ 111 Crearea și expedierea unui mesaj de poștă electronică ....................................... 117 Liste de distribuție și contacte ............................................................ căutarea ............................................................ redirecționare(forward) .......................................................... 115 Afișarea detaliilor în lista de mesaje................ 112 Utilizarea câmpurilor CC… și BCC… ........................................................ 114 Salvarea mesajelor...... 111 Adăugarea unui cont de poștă electronică ................................... 115 Urmărirea și marcarea mesajelor .................................. 112 Atașarea fișierelor la mesajele de e-mail .................. 116 Ștergerea și recuperarea mesajelor mesajelor .................................... 110 Lansarea unei aplicații de poștă electronică (Outlook 2010) ................................................................................................... răspuns către toți (reply to all)...... 110 Elementele ferestrei Outlook 2010...................................... 113 Salvarea unui mesaj pentru utilizare ulterioară. 109 Poșta electronica (e-mail) ......... 115 Examinarea și salvarea fișierelor atașate ............................................ 114 Importanța mesajelor .............. 113 Editarea conținutului și verificarea ortografică ..... 117 ....................................................................... vizualizarea și tipărirea ............... 114 Utilizarea funcțiilor de răspuns (reply)..............

Mainframe – calculator furnizor de servicii în rețea cu performanțe înalte și cost ridicat. un sistem informatic are nevoie de ambele componente.CONCEPTE GENERALE ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR Hardware Definiții : Un sistem informatic este un sistem care permite introducerea de informație. Majoritatea pot rula mai multe sisteme de operare operand ca mașini virtuale.calculator asemănător laptop-ului. construit ca soluție mobilă. tablet PC În general vom considera calculatoarele împărțite în următoarele categorii :  Supercalculatoare – calculatoare cu putere mare de procesare destinate rezolvării unor sarcini complexe. performanță și cost sunt utile persoanelor individuale dar și companiilor. nu necesită un operator specializat pentru utilizare. Laptop / notebook . care. laptop (notebook). prelucrarea informației și extragerea informației (rezultatelor) sub diverse forme. Prin software se înțelege un sistem de programe pentru calculatoare incluzând procedurile lor de aplicare. prin dimensiuni . Tablet PC. cel mai performant supercomputer era Tianhe-1A (China) cu o viteza de 2.calculator asemănător tipului PC. Integrează în aceeași carcasă componentele tipice ale unui PC : display. cântărește 155 tone si consuma peste 4MW . dispozitiv de indicare. în plus și de datele care trebuiesc prelucrate. pentru a funcționa. Procesoarele sunt complexe iar sistemul permite utilizarea simultana de către mai mulți utilizatori. Construit cu 14. În general. Viteza de procesare se măsoară în FLOPS FLoating point Operations Per Second (operații în virgulă mobilă pe secundă). Calculator personal (Personal Computer-PC) – calculator de uz general.336 procesoare Intel Xeon si 7168 unități de procesare grafica Nvidia Tesla M2050 .6petaFLOPS. Tipuri de calculatoare desktop. În general. Sunt mai scumpe decât calculatoarele PC cu aceleași performanțe datorită miniaturizării. Deseori și aceste date sunt considerate a fi parte din software. La nivelul anului 2010.     1 . Calculatoarele mainframe sunt utilizate pentru aplicații critice și sunt folosite de companii mari. etc. cu ecran tactil în loc de tastatură. stocarea informației. Prin hardware se înțelege partea fizică a unui sistem informatic. tastatură.

editare text. În general.unitate centrală de procesare (microprocesor). cât si pentru sisteme complexe de calcul include următoarele dispozitive : UCC UCP MAGISTRALE MEMORIE UAL DISPOZITIVE I/O   UCP . telefon. Alte dispozitive mobile – smartphone (telefon cu sistem de operare).UAL.   Palm PC – calculator cu rol de agendă electronică cu funcții extinse : planificare. player multimedia Structura generala a sistemelor de calcul Structura general valabilă atât pentru sisteme simple (calculator de buzunar). UCC coordonează activitatea întregului sistem prin intermediul unui sistem de întreruperi. Operațiile aritmetice si logice sunt efectuate de UAL. Anumite zone de memorie vor fi utilizate pentru instrucțiuni/coduri iar altele. Personal Digital Assitant (PDA) – echipament de dimensiuni mici. memoria internă (formată din registre = locații). telefon mobil. fax. transfer de date. în 2 . Ea conține o unitate centrală de comandă . rețea. Structura de bază conține 5 unități cu funcții specifice: unitatea de comandă si control . pentru date. etc. Prin intermediul magistralelor extrage succesiv din memorie instrucțiuni. agendă.UCC si o unitate aritmetică si logică – UAL. le interpretează si generează semnale de comandă către unitățile de prelucrare a datelor. Aceasta memorie nu este volatila. Controlul asupra conținutului memoriei revine exclusiv unității centrale. unitatea aritmetică si logică . Datele si instrucțiile(codurile) sunt reprezentate prin intermediul șirurilor de simboluri binare (''0'' si ''1'') . combină funcții de calcul. consideram ca memoria este de doua tipuri : o Memorie ROM (Read Only Memory) care este accesibila în mod obișnuit doar pentru citire. unitatea de adresare a memoriei externe si unitatea de instrucțiuni. Memoria stochează instrucțiuni si date.UCC.

A. Părțile principale ( structura hardware ) ale unui PC Termenul de computer personal ( personal computer sau PC)) desemnează un computer relativ mic care este de tip „IBM PC” adică are microprocesor tip Intel cu construcție pe baza arhitecturii IA-32(Intel Architecture 32 bit sau x86) sau o versiune ulterioara. o Memorie RAM (Random Access Memory) este memoria de lucru. modemul B. Veți avea nevoie de aceste sloturi pentru placi video optimizate pentru jocuri sau prelucrări video sau grafice. La oprirea calculatorului. Termenul este folosit de multe ori în sens generic. la oprirea calculatorului. Placa de baza (motherboard) Placa de bază conține conexiunile electrice pentru comunicarea cu celelalte componente ale sistemului.pot fi utilizate pentru componente cum ar fi cardul de rețea. sensul ca. 3 . conținutul acesteia nu se pierde. Sloturi PCI-E 16x – pot fi utilizate pentru cardurile video. placa de sunet. conținutul acestei memorii se pierde (memoria RAM este volatila). unitatea centrală de prelucrare și i alte subsisteme și dispozitive electronice. pentru toate calculatoarele relativ mici chiar daca nu respecta specificațiile IBM PC. Memoria RAM poate fi citita si scrisa. Sloturi PCI . Pe placa de bază se conectează. Dispozitivele de intrare/ieșire (Input/Output-I/O) realizează legătura dintre sistemul de calcul exterior. Încă din anii 1980 majoritatea calculatoarelor mici sunt PC-uri care folosesc procesoare fabricate de firmele AMD sau Intel. Unitățile I/O sunt numite si porturi de intrare/ieșire.

Conectorul principal la sursa de alimentare (ATX Power Connector) J. G. ) N. Q. K. audio on-board. Conexiuni SATA – utilizate pentru harddisck-uri si unități CD / DVD. M. Conexiunile USB cu exteriorul P. Sloturile pentru Dual –Channel sunt colorare diferit. Conectori IDE (Integrated Drive Electronics) asigura legătura cu harddisk-urile. F. Rolul principal al acestuia este încărcarea sistemului de operare. Sloturile de memorie (Memory Slots) pentru memoria RAM. Conectorul pentru unitatea de discheta (floppy)FDD Connection O. L. H. PCI-E 1x Slot – slot care permite o rata de transfer de aproximativ 250 MB/s. Majoritatea plăcilor de baza au si conectori mai noi pentru standardul SATA . Cele mai multe placi de baza au 4 sloturi. Southbridge – este controller-ul pentru sloturile PCI . Northbridge – Componenta a chipset-ului . Circuitul de tip ROM pentru programul BIOS .basic input/output system . dar unele au doar 2.C. Soclul microprocesorului (Socket) – locul în care se fixează microprocesorul. activitate HDD.) D. Poate fi utilizat pentru carduri de extensie (de sunet. Bateria CMOS – permite alimentarea permanenta pentru menținerea setărilor plăcii de baza . 4 . asigura comunicarea dintre CPU. si unitățile CD / DVD . Sursa de tensiune ATX 12V 2X si conectorul cu 4 Pini alimentează placa de baza. E. memoria sistemului si sloturile PCI-E. si USB. Conexiunile cu indicatorii luminoși de pe carcasa (Front Panel Connections) – indicatori LED pentru diverse activități (power on. etc. etc. I. Conectorul pentru ventilatorul procesorului (cooler activ ) CPUFan Connection – Utilizând acest conector împreuna cu alimentarea de la sursa ATX permite plăcii de baza sa stabilească turația ventilatorului în funcție de temperatura microprocesorului. Ethermnet.

Este format dintr-un controller. care este plasat pe placa de bază ( motherboard ) prin intermediul unui socket. Numărul de întreruperi într-o secundă se numește frecvență ( uneori viteză) și se măsoară în Hertz (Hz). sau Intel. AMD. produse de obicei de Intel. Standardele folosite pentru conexiunea cu palca de baza sunt PATA. putând ajunge să conțină de milioane de microtranzistoare. unitati de banda . PowerPC.  Discul dur sau discul fix (HardDisk) este principalul dispozitiv pentru stocarea dateleor intr-un PC. De obicei. Calculatoarele compatibile IBM PC utilizează procesoare compatibile x86 . O cantitate de memorie de un bit este este suficientă doar pentru reprezentarea unei cifre binare.Microprocesorul (UCP-Unitatea Centrală de Prelucrare sau CPUCentral Processing Unit) CPU este elementul principal al sistemului PC . procesoarele au nevoie de un sistem de racire si disipare a caldrii (cooler). Suporturi externe de memorie. SerialATA.0 sau 1. ZIP drive. Multiplii byte-ului se calculează pe baza puterilor cifrei 2 (deoarece sistemul aritmetic este binar. Formatarea presupune pregătirea suportului pentru utilizare. Un byte este un grup de opt biți. De obicei este foarte complex. SCSI  CD/DVD (Compact Disk/ Digital Versatile Disk)  Memorii Stick  FloppyDisk (discheta). Activitatea unui microprocesor este coordonata de un ceas intern care genereaza un sistem de întreruperi (tacturi). este un cip semiconductor. Frecvența procesoarelor se exprimă în general în MHz si GHz și este un criteriu de performanță. Unitatea de masura pentru cantitatea de memorie este Byte-ul(simbollul este B). nu zecimal) astfel: 5 . dischete sunt ieftine dar se defecteaza usor si au capacitate de stocare redusa. VIA Technologies or Transmeta. Pentru a putea utiliza un suport extern de memorie. Computerele Apple Macintosh utilizează procesoare Motorola. un actuator pozitioneaza capetele de citire scriere pe platane. un set de platane magnetizabile si impartite la nivel logic în piste si sectoare . acesta trebuie formatat.

Programul este disponibil odată cu pornirea calculatorului pentru a introduce setările specifice sistemului de calcul folosit. sau LCD –Liquid Crystal Display). dispozitive de iesire. trackball(bila rulanta). Din punct de vedere fizic.din punct de vedere fizic este un circuit(modul) care se conectează pe placa de bază în conectori specifici. dispozitive de intrare/iesire Dispozitivele de intrare permit introducerea datelor în calculator. memoria RAM este realizată sub forma modulelor SRAM( Static RAM) sau DRAM(Dynamic RAM). TTRAM  Memoria ROM este utilizată în principal pentru stocarea programelor de sistem care stau la dispoziție în orice moment. Dispozitive de intrare. Tehnologiile pentru realizarea memoriilor RAM sunt în dezvoltare și apar mereu alte tipuri: TRAM. Exemple de dispozitive de iesire : monitor(cu tub catodic. ZRAM. Computere moderne folosesc pentru stocarea programului BIOS cihipuri de memorie flash care semnifica faptul ca se poate modifica sau actualiza continutul atunci cand este necesar. CRT –Cathodic Ray Tube. lightpen Dispozitivele de iesire permit prezentarea rezultatelor prelucrarilor în diverse forme. boxe. În funcție de tehnologia folosită . mouse. Unul dintre ele este BIOS ROM. imprimanta. plotter.boxe. mocrofon.joystick. touchpad (suprafata sensibila la atingere).1Byte(B)= 23 biți 1kiloByte(kB)=210 Bytes 1MegaByte(MB)=210KB 1GigaByte(GB)=210MB 1TerraByte(TB)=210GB 1PetaByte(PT)=210TB 1ExaByte=210PB Memoria internă  Memoria RAM (Random Access Memory) . scanner (transforma documentele tiparite. 6 . Exemple de dispozitive de intrare : Tastatura. este un circuit realizat cu tehnologie EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory )fixat pe placa de baza .

Dispozitivele de intrare/iesire indeplinesc ambele funtii: introducerea datelor si prezentarea rezultatelor. pentru a funcționa. Sistemul de operare și aplicațiile Sistemul de operare consta în programe si date care permit managementul componentelor hardware si ofera serviciile de baza pentru rularea aplicatiilor. Utilizator Aplicație Sistem de Operare Hardware 7 . touchscreen (ecran cu suprafata sensibila la tingere) Software Definiții Prin software se înțelege un sistem de programe pentru calculatoare incluzând procedurile lor de aplicare. Software-ul unui computer este impartit în doua categorii: software de baza si sofware de aplicatie. Sistemul de operare are rol de interfata intre utilizator si calculator. în plus și de datele care trebuiesc prelucrate. Deseori și aceste date sunt considerate a fi parte din software. un sistem informatic are nevoie de ambele componente – hardware si software. Prin program se intelege o succesiune de instructiuni executate pentru indeplinirea unei sarcini. În general. Software-ul de baza (sau programele sistem) asigura legatura cu componentele hardware si suportul pentru executia aplicatiilor. În aceasta categorie intra programele din sistemul de operare. Exemple de dispozitive de intrare iesire : modem (folosit pentru transmiterea si receptionarea datelor utilizand liniile telefonice).

care cuprinde programe ce au rolul de a asigura utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul. de obicei. . Funcțiile sistemului de operare : Asigura suportul pentru lansarea în executie a aplicațiilor si apoi controlul si coordonarea acestora. -Componenta de servicii. sistemul de operare este organizat pe două niveluri: .Din punctul de vedere al interacţiunii cu componentele hardware ale sistemului de calcul şi după modul de implementare a software-ului. comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul se realizează prin comenzi adresate sistemului de operare sau prin intermediul instrucţiunilor programelor pe care le execută invers. la pornirea calculatorului (ROM BIOS).Graphical User Interface) prin intermediul căreia se asigura comunicarea utilizatorului cu sistemul de operare. butoane. Oferă suport pentru gestiunea fișierelor Oferă o interfață grafică sau text cu utilizatorul Asigură gestionarea alocării resurselor sistemului de calcul Controlează efectuarea operaţiilor de intrare / ieşire la nivel fizic Asigura interpretarea si tratarea erorilor Majoritatea sistemelor de operare asigura o interfața grafica cu utilizatorul(GUI. pictograme si alte simboluri grafice operate cu ajutorul tastaturii si a unui dispozitiv de indicare(mouse). Software-ul de aplicații cuprinde programele pe care utilizatorul le folosește intr-un anumit scop. Din punct de vedere funcţional. care cuprinde programe destinate minimizării efortului uman implicat de utilizarea sistemului de calcul. Tot în nivelul fizic sunt incluse programe a căror execuţie este indispensabilă. comunicarea se realizează prin intermediul mesajelor transmise de sistemul de operare către utilizator. interfața de comunicare grafica folosește ferestre. acest nivel oferă servicii privind lucrul cu componentele hardware ale sistemului de calcul şi cuprinde acele elemente care depind de structura hardware a sistemului.nivelul fizic include componenta firmware a sistemului de calcul. meniuri. de exemplu programul care lansează încărcarea automată a sistemului de operare. programele sistemului de operare se împart în două categorii : -Componenta de comandă şi control. 8 .nivelul logic include partea de programe a sistemului de operare şi oferă utilizatorului mijloacele prin care poate exploata sistemul de calcul. panglici.

Lotus. cerințele si condițiile de prelucrare 2. FileMaker Programe pentru navigare pe Internet : Internet Explorer. Implementarea : instalarea definitiva 6. Thunderbird Etapele realizării aplicațiilor software 1. perfecționarea programului în funcție de cerințele nou apărute. actualizarea. Lotus Word Pro. Mozilla. Proiectarea : stabilește modelul de ansamblu al aplicației si planifica activitățile de realizare 3. Google Chrome. Rețele Definiții Doua sau mai multe calculatoare care comunica si partajează resurse formează o rețea Tipuri de rețele  Local Area Network (LAN) este o rețea locala întinsă la nivelul unei clădiri sau o zona restrânsa  Metropolitan Area Network (MAN) este o rețea metropolitana întinsă în zona unui oraș  Wide Area Network (WAN) este o rețea întinsă geografic  Global Area Network (GAN) este o rețea întinsă la întreg globul  WLAN (Wireless LAN) rețea fără fir (locala) 9 . Programarea : realizarea programului folosind tehnici si limbaje de programare 4. Calc Programe pentru baze de date : Access. Base. Întreținerea : modificarea. Opera Programe pentru posta electronica : Outlook . Testarea : instalarea si rularea programului pentru a descoperi greșeli 5.Exemple de aplicații: Programe de prelucrare a documentelor : Microsoft Word.Open Oficce Writer Programe pentru calcul tabelar: Excel. Verificarea : monitorizarea funcționării si evaluarea rezultatelor 7. Analiza : stabilește necesitatea.

Rețele de tip star (stea) în care calculatoarele sunt conectate la un punct central -hub. Un tip comun de protocol este TCP (Transmission Control Protocol) care este unul din principalele protocoalele utilizate de suita de protocoale pentru Internet (Internet Protocol Suite) . Suita de protocoale TCP/IP are o structură în straturi : 10 . Protocolul descrie sintaxa. TCP este completat de protocolul IP (Internet Protocol). rețelele se împart în :    Rețele de tip bus (magistrala) în care fiecare nod (calculator) este conectat la un singur cablu. Rețele de tip ring (inel) în care calculatoarele sunt dispuse intr-o structura inelara. în această suită. Protocoale Un protocol de comunicație oferă o descriere formala si un set de reguli pentru schimbul de date intre calculatoare sau dispozitive folosite în telecomunicații. rețelele se împart în   Rețelele peer to peer sau rețele de la egal la egal sunt rețele în care toate calculatoarele au același statut si acces egal la resurse Rețele client server în care unele calculatoare furnizează servicii diverse (servere) iar celelalte calculatoare folosesc serviciile (clienți) Topologia rețelelor În funcție de configurația fizică. software sau ambele. semantica si modul de sincronizare pentru semnale si poate fi integrat în hardware. iar întreaga suită este cunoscuta sub numele de TCP/IP.Arhitectura rețelelor În funcție de serviciile oferite si statutul calculatoarelor.

clienți sau alți colaboratori ai companiei. transfer de fișiere (FTP) și poștă electronică (SMTP). Extranetul este o rețea care permite accesul controlat din exterior. precum terminalul virtual (TELNET). respectiv. instituție). Alte protocoale de nivel aplicație sunt DNS (sistem de nume de domeniu). Internetul este cea mai mare rețea publica globala de computere . acestui nivel i-au fost adăugate funcționalități de comunicare între o rețea sursă și o rețea destinație. Extranet. este o extensie a rețelei Intranet către parteneri. Serviciile comune oferite de aceasta rețea sunt:  E-mail (posta electronica) – comunicarea prin intermediul mesajelor în format electronic. El este proiectat astfel încât să permită conversații între entitățile pereche din gazdele sursă. incluzând și aspectele legate de tehnologii și de medii de transmisie Avantajele folosirii rețelelor    Se permite partajarea resurselor Permite lucrul la distanta (teleworking) Oferă posibilitatea comunicării la preturi reduse Intranet. control al fluxului și corecție de erori. Intro rețea Intranet se oferă servicii asemănătoare celor din mediul Internet cu precizarea ca serviciile din Intranet sunt private si accesibile numai membrilor organizației. Internet Intranetul este o rețea privata a unei organizații (companie. 11 . Nivelul rețea ("Internet Protocol") asigura rutarea pachetelor în interiorul unei singure rețele.    Nivelul aplicație se referă la protocoalele de nivel înalt folosite de majoritatea aplicațiilor. Nivelul interfata de retea se ocupă cu toate problemele legate de transmiterea efectivă a unui pachet IP pe o legătură fizică. Nivelul transport se ocupa cu probleme legate de siguranță. Intranetul este protejat la accesul neautorizat printr-un firewall. Odată cu apariția interconexiunii între rețele. destinație. NNTP sau HTTP.

Prezentarea acestor pagini este descrisa în HTML (Hyper Text Makup Language) .Internet Service Provider) si de un echipament de conexiune cum ar fi modemul.    www (World Wide Web) . adică o legătură cu viteza mare. Pentru a conecta un calculator sau o rețea la Internet avem nevoie de un furnizor de servicii (ISP. În general. Alte tipuri de conexiuni(tehnologii) care folosesc linia telefonica sunt :    PSTN (Public Switched Telephone Network). Lycos. peste 256 kbps (kilobiți pe secundă).serviciu care oferă utilizatorului pagini cu hipertext (text si elemente multimedia) organizate în entități numite site-uri web. Pentru căutarea informațiilor se folosesc aplicații numite motoare de căutare ( de exemplu Google. Yahoo. Semnalul analogic este un semnal cu variație continua iar semnalul digital este un semnal cu variație discretă ce poate fi reprezentat cu ajutorul numerelor. Modemul (modulator-demodulator) transforma semnalul analogic în semnal digital si invers. Modemul permite conexiunea folosind o linie telefonica standard si realizează o conexiune de tip dial-up.rețea telefonica analogica ISDN (Integrated Services Digital Network) – transmisie de date si voce în format digital ADSL ( Asymetric Digital Subscriber Line) – linie asimetrica de legătură în sensul ca viteza de primire a datelor este mai mare decât viteza la trimitere. aceasta trebuie sa asigure o legătura broadband (banda larga) . 12 . Bing) chat – serviciu de comunicare în timp real bazat pe mesaje text news – serviciu de știri grupate pe subiecte FTP (File Transfer Protocol) – serviciu e transfer pentru fișiere Operația de transfer a informației către calculatorul propriu se numește download(descărcare) iar operația de transfer către alt calculator de numește upload(încărcare) Conexiunea la Internet Infrastructura comunicațiilor în Internet formează o magistrala de date (datahighway).

       13 . Facilitează competiția. Acordă consumatorilor mai multe posibilități de alegere a produselor și prețurilor. Consumatorilor li se dă siguranță asupra valorii. din aproape orice locație. Vânzările promoționale pot implica cupoane. la nevoie. Comercianții din Internet pot asigura acest tip de ajutor printr-o amplă informare comparativă și prin facilități bune de căutare. la fel ca și în comerțul neelectronic. de a și returna.Calculatoarele în activitatea zilnică Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor. Permite consumatorilor să interacționeze cu alți cumpărători în comunități electronice și să compare experiențele. comerțul electronic este reglementat de Legea Comerțului Electronic (365/2002) Avantajele comerțului electronic :    Posibilitatea consumatorilor să cumpere sau să facă tranzacții la orice oră din zi. Vânzătorii pot realiza acest lucru oferind un produs sau o linie de produse care atrage potențialii clienți prin prețuri competitive. Face posibilă participarea în licitații virtuale. Linkurile de pe alte situri web și programele afiliate de reclame pot fi de asemenea de ajutor. Îndemnarea consumatorilor la consum. Comerțul electronic Comerțul electronic (Electronic Commerce sau E-Commerce ) este demersul de cumpărare sau vânzare prin intermediul transmiterii de date la distanță. oferte speciale sau reduceri. Permite o livrare rapidă a produselor și/sau serviciilor (în anumite cazuri). Consumatorii pot să primească informații relevante în decursul câtorva secunde. Pentru a alege si comanda produse. în tot timpul anului. abreviat TI respectiv TIC. în particular prin folosirea computerelor. convertirea și transmiterea) informației. ceea ce rezultă în scăderea prețurilor. Diverse organizații oferă publicului servicii bazate pe rețeaua Internet. Asigurarea motivației consumatorilor de a cumpăra și. în Romania. Din punct de vedere legal. procesarea. stocarea. clientul completează o serie de formulare on-line si le expediază vânzătorului. este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea. și nu zile sau săptămâni.

Familiarizează consumatorii cu tehnologia și îi ține pe aceștia în pas cu ultimele noutăți.

Dezavantajele comerțului electronic :    Scade interacțiune dintre persoane Produsele nu pot fi examinate fizic înainte de cumpărare Sistemele de plata nu sunt foarte sigure

Servicii de e-Government  colectare de taxe  vot on-line Servicii de comunicare :  Servicii de comunicare în timp real o IM (Instant Messaging) mesagerie bazata pe text (Yahoo Messenger, Skype, etc.) o VoIP(Voice over Internet Protocol) efectuarea de convorbiri telefonice utilizând infrastructura Internetului.  Servicii de comunicare diverse o RSS (Really Simple Syndication) este folosit ca instrument pentru transmiterea știrilor actualizate de către un serviciu web specializat. o Podcast este un serviciu care furnizează conținut multimedia pe baza de abonament o Blog (weblog) – serviciu folosit pentru publicarea unui jurnal on-line Comunități on-line Comunitățile on-line grupează utilizatori pe baza intereselor sau pasiunilor comune. În aceasta categorie intra următoarele tipuri de aplicații:      Forumuri de discuții Rețele de socializare Rețele pentru jocuri on-line Rețele pentru partajarea conținutului Rețele pentru afaceri

Avantajele decurg din ușurința comunicării, păstrarea anonimatului, eficienta căutărilor

14

Dezavantajele si riscurile decurg din faptul ca relațiile interpersonale directe au de suferit iar datele personale făcute publice pot fi folosite în scopuri care ar putea prejudicia persoana care le-a făcut publice. Exemple de domenii în care pot fi utilizate calculatoarele :  În domeniul educațional : e-learning, CBT (Computer Based Training)  În domeniul medical: utilizarea bazelor de date cu informații despre pacienți, conducerea intervențiilor medicale, etc.  În domeniul transportului : rezervări on-line, conducerea traficului  În domeniul afacerilor: managementul proiectelor, tranzacții , aplicații de conducere si gestionare pentru afaceri  În domeniul științific : efectuarea de calcule complexe, modelarea proceselor  În domeniul industriei : conducerea proceselor industriale Sănătate si securitate Mediul sănătos de lucru este esențial pentru păstrarea productivității utilizatorilor. Crearea unui mediu sănătos este sarcina ergonomiei – știința proiectării echipamentelor astfel încât sa interacționeze optim cu corpul uman. Poziția la calculator  capul trebuie sa fie centrat pe mijlocul monitorului, la o lungime de braț de acesta si cu marginea de sus a ecranului la nivelul sprâncenelor.  umerii trebuie sa fie ținuți confortabil în jos, cu spatele drept.  coatele se mențin relaxate, apropiate de corp la 90°.  încheieturile sa fie relaxate intr-o poziție neutra, fără sa se sprijine de marginea biroului.  genunchii sa fie puțin mai jos decât coapsele.  scaunul sa fie împins ușor înainte.  gatul sa fie menținut drept fără a se inclina în fata sau în spate.  degetele sa fie ușor îndoite spre palma.  tălpile sa fie neapărat lipite de pardoseala

15

Mișcări de relaxare si poziții de evitat :

Pierderea datelor Pentru a proteja datele care s-ar putea pierde datorita defectării suporturilor de memorie trebuie urmate câteva reguli simple:  utilizarea unei surse neîntreruptibile (UPS)  salvarea regulata a datelor  realizarea copiilor de siguranța (backup) în mod regulat Securitate Politicile de securitate asigura datele împotriva accesului neautorizat. Direcțiile principale de acțiune sunt:  controlul si restricționarea accesului la calculatoare;  stabilirea privilegiilor(drepturilor) de utilizare a resurselor;  utilizarea unei metode adecvate de utilizare si schimbare a parolelor;  utilizarea programelor anti virus si a programelor firewall;  criptarea datelor transferate prin rețea Viruși Virusul informatic este un program care se instalează fără voia utilizatorului, se poate copia singur și provoacă pagube atât în sistemul de operare cât și în elementele hardware (fizice) ale computerului. Tipuri de viruși :  viruși vierme (worm), se transmit în principal prin Internet; pot fi primiți prin e-mail, prin vizitarea unor site-uri infectate, sau prin descărcarea si rularea unui program infectat. Acești viruși vor încerca sa se transmită singuri mai departe spre adresele de e-mail din Address Book sau spre o adresa predefinita, uneori atașând documente confidențiale sau parole de dial-up si e-mail de pe calculatorul victimei. Cei mai cunoscuți viruși din aceasta categorie sunt Love Letter si SirCam.  viruși tip cal troian sau backdoor, care se ascund în interiorul unor alte programe si apoi duc la îndeplinire niște acțiuni nedorite, permițând

16

cea mai mare parte a cazurilor de virusări de sisteme ar fi eliminata. dar si din cauza utilizatorilor nepricepuți. este vorba în principal de dreptul de a copia. Aceștia se multiplica la nesfârșit.  Termenul de shareware se referă la software-ul proprietar care este furnizat gratuit pentru o perioadă limitată.  Licența software este un acord legal ce însoțește un produs informatic și dă dreptul utilizatorului de a folosi o aplicație software. mai ales daca v-au fost trimise fora solicitarea dumneavoastră expresa. O licența tipica da utilizatorului dreptul de a utiliza software-ul intr-un mod care nu intra în contradicție cu drepturile de proprietate ale creatorului. distribui si modifica acesta opera. Virușii continua sa afecteze calculatoarele din întreaga lume mai ales datorita erorilor din sistemul de operare Windows si programelor de e-mail care permit executarea lor fora a verifica în prealabil. care reduc si mai mult riscul infecțiilor  Niciodată nu deschideți fișierele primite prin e-mail sau descărcate de pe site-uri personale. documentului sau e-mailului purtător. de câte ori acesta este conectat la Internet.  Aduceți-va sistemul la zi cu ultimele bug patch-uri Legislație Concepte de baza  Termenul de copyright se refera la un set de drepturi exclusive acordate autorului sau creatorului unei opere originale. dar care conține restricții de 17 . incluse în pagini web sau e -mailuri.  Împiedicați Internet Explorer si Outlook de a mai rula automat programele VBS. Daca aceasta regula ar fi respectata. prin deschiderea fișierului. Reprezentativi sunt virușii BackOriffice si SubSeven. Visual Basic Script. fără a le scana întâi cu programul antivirus. Condiția pentru ca un calculator sa fie infectat de un virus este ca virusul sa fi fost activat (rulat).  viruși macro.oricărui autointitulat "hacker" accesul deplin la calculatorul infectat prin acea "ușa deschisa din spatele casei". care sunt de fapt niște funcții incluse în documente Word sau Excel si care se transmit odată cu ele. infectând toate documentele de pe hard disk si fiind transmiși mai departe odată cu utilizarea în comun de mai multe persoane a respectivelor fișiere. Măsuri antivirus  utilizarea unui program antivirus actualizat cat mai des. Utilizarea unui program antivirus trebuie totuși completata de o suita de soluții si reguli de utilizare a calculatorului.

iar Free Software – libertate pentru studiere. Softwareul open source nu este în mod obligatoriu gratuit. Freeware sunt acele programe pentru computer care au drepturi de autor înregistrate și sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. în sensul ca toate codurile sursa ale unui program pot fi vizualizate si modificate de utilizator. pentru o perioadă nelimitată de timp. Programele shareware se obțin gratuit. copiere.varianta inițiala  Legea 364/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. Legislația în România Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificările aduse până în aprilie 2011  Lege nr. Freeware înseamnă gratis. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 657 din 18.valabil până la data de 14 martie 1996  Ordonanța Guvernului nr. Oricum. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. nu neapărat gratuit.2008 . Unicul criteriu pe care trebuie să-l posede un program pentru a fi clasificat ca „freeware” este accesibilitatea gratuită pentru o perioadă nelimitată de timp. multe programe pot fi în același timp și freeware și free software. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe  Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. redistribuire și utilizare în orice scop. disponibilitate sau comoditate în utilizare.  funcționalitate. 25/2006 privind întărirea capacitații administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 18 . Open source înseamnă sursă deschisă. Freeware se diferențiază de Free Software (Software Liber) prin sensul cuvântului „free”.09. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. fie prin download de pe internet sau din CDurile unor reviste de specialitate. modificare. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe  Ordonanța de Urgenta nr.cu modificările aduse prin OUG nr. 25/2006 privind întărirea capacitații administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor Republicat în Monitorul Oficial nr. 43/2010  Ordonanța Guvernului nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe  Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ( versiunea în vigoare până la 30 Iulie 2004 )  Decret 321 din 18 Iunie 1956 privind dreptul de autor . 25/2006 privind întărirea capacitații administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor .

51/1997 privind operațiunile de leasing si societățile de leasing publicata în Monitorul Oficial nr. 1 135 / 1 decembrie 2004 ( Legea leasingului pentru software ) 19 .   Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile publicata în Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie 2005 Legea 533/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 273 din 27 Aprilie 2010 Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor publicata în Monitorul Oficial nr.

restartare (Restart). în cazul în care nu mai răspunde – not responding) dați click pe numele aplicației. Acest ecran se afișează numai daca utilizatorul unic are definita o parola. Pentru a trece la alta aplicație dați click pe Switch to (opțiunea este utila când v-ați împotmolit intr-o aplicație oarecare. Monitorul va afișa ecranul de conectare la sistemul de operare cu numele utilizatorului si câmpul în care se introduce parola. deconectare de la sistem (Log off). trecere în regim de așteptare (Sleep) Închiderea aplicațiilor care nu răspund Daca sunteți conectat cu drepturi de administrare si apăsați combinația de taste Ctrl+Alt+Del obțineți un ecran asemănător cu ecranul de logare din care puteți alege comanda Start Task Manager. În acest mod controlați execuția aplicațiilor active la un moment dat. de exemplu intr-un joc). blocare (Lock). sau sunt mai mulți utilizatori declarați ai sistemului.UTILIZAREA COMPUTERULUI ŞI ORGANIZAREA FIŞIERELOR Pornirea computerului si logarea folosind un nume de utilizator si o parolă Pentru a porni computerul acționați butonul Power de pe carcasa. aveți acces la comenzile pentru schimbarea user-ului(Switch user). Daca utilizatorul implicit nu are definita o parola. la pornire se sare peste aceasta etapa. Windows va încerca sa oprească aplicația fără sa piardă datele prelucrate. Oprirea calculatorului si a sistemului de operare se face acționând butonul Shut Down din meniul Start .  Pentru a opri o aplicație (de exemplu. Daca dați click pe săgeata din dreapta butonului Shut Down. apoi pe End Task.  20 .

sau daca folosiți tasta F1. În partea din dreapta jos a casetei de dialog găsiți comenzile de configurare pentru sursa documentației : Online Help sau Offline Help. apoi pe comanda Help and Support. Pentru a utiliza sistemul de depanare alegeți Start ➪Control Panel ➪System and Security ➪Action Center ➪ Troubleshooting (Fiind and fix problems). Depanarea problemelor (troubleshooting) Sistemul de operare este furnizat cu un sistem de depanare integrat pentru cazul în care apar diverse erori. Se obține caseta de dialog Windows Help and Support în care puteți introduce subiectul de căutare si obține documentația necesara. Urmărirea stabilității sistemului Daca doriți sa identificați problemele apărute în utilizarea sistemului. 21 .Ajutor si asistenta pentru rezolvarea problemelor Folosirea funcției “Help” Puteți obține ajutor legat de utilizarea sistemului de operare daca dați click pe start. în special cele care se repeta. În aceasta fereastra puteți obține informații importante din istoricul evenimentelor afișate. puteți utiliza instrumentul de urmărire a stabilității: Start ➪Control Panel ➪ System and Security ➪ Action Center ➪ Reliability Monitor. În fereastra de dialog indicați problema si veți fi asistat în procesul de rezolvare.

au în general extensia . ferestre (windows). Fișierele sunt colecții de date omogene din punct de vedere al conținutului. Uneori se folosește termenul de director în loc de folder Pictograme pentru aplicații. Aplicațiile sunt programe. Pictograme (icons) Exista reprezentări standard pentru anumite tipuri de pictograme:  Pictograme pentru fișiere. Numele fișierelor de tip aplicație. permite utilizatorului sa interacționeze cu echipamentele electronice prin intermediul elementelor grafice în locul comenzilor de tip text. Toate date din calculatorul dumneavoastră sunt păstrate în fișiere.Folosirea interfeței grafice GUI. butoane (buttons).exe Pictograme pentru scurtături (shortcut) : cai rapide pentru accesarea aplicațiilor sau fișierelor din alte locații decât cele în care sunt memorate Pictograme sistem pentru aplicații incluse în sistemul de operare si care îndeplinesc unele din funcțiile acestuia     22 . După pornirea calculatorului si a sistemului de operare. care lucrează cu date si cu fișiere. adică suprafața pe care sunt așezate celelalte elemente grafice: pictograme (icons). monitorul va afișa desktop-ul.Graphical User Interface O interfața grafica GUI. Fișierele sunt identificate prin numele si prin tipul lor. Mai multe informații despre fișiere se găsesc în secțiunea dedicata acestui subiect Pictograme pentru foldere. meniuri (menus). Folderele sunt colecții de fișiere si se identifica prin numele lor.

Elementele desktop-ului Gadget-uri Pictograme Background Notificari Butonul Start TaskBar Afiseaza desktop (Aero Peek) Elementele ferestrelor Titlu Minimizare Maximizare Inchidere Meniu (sau ribbon) Bara de derulare Bara de stare 23 .

Meniul Start poate fi personalizat. Ferestrele se pot muta pe desktop dacă se poziționează mouse-ul pe titlu. butonul de maximizare se transforma în buton de restaurare. O fereastra poate fi dimensionata si cu ajutorul mouse-ului : când simbolul mouse-ului atinge o margine a ferestrei se transforma în săgeată dubla si putem trage marginile cu butonul din stânga apăsat. La un moment dat pot rula simultan mai multe aplicații. apoi se deplasează fereastra în poziția dorita si se eliberează butonul. 24 . Butonul si meniul Start Utilizator Programe utilizate recent Programe și foldere implicite Câmpul pentru căutare Search Box Pictograme pe TaskBar În figura sunt indicate elementele implicite. Închiderea unei ferestre este echivalenta cu oprirea aplicației. fiecare în fereastra proprie (sistemul de operare este multitasking). programul rulează iar acest fapt este indicat pe zona Taskbar(bara de sarcini) de pe desktop. Minimizarea ferestrei nu presupune oprirea aplicației. eliberam butonul când fereastra atinge dimensiunile dorite. după maximizare.Maximizarea ferestrei determina afișarea ei pe tot ecranul .Precizări : Toate aplicațiile rulează în ferestre proprii. se tine butonul din stânga apăsat.

Personalizarea interfeței grafice Personalizarea desktop-ului Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți Personalize. Din panoul cu elemente de personalizare puteți alege o tema oarecare. Fiecare tema implicita Windows conține o serie de imagini care schimbă la fiecare 30 de minute. Daca doriți să faceți schimbări în cadrul temei, faceți click pe link-uile din partea de jos : Desktop Background (setări pentru fundal), Window Color ( setări generale pentru ferestre : margini, meniu, taskbar), Sounds(schema de sunete), Screen Saver (pentru managementul puterii si imaginilor afișate în timpul cat sistemul nu este folosit) Alegerea imaginii de fundal – background Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți Personalize apoi Desktop Background. În continuare puteți sa :  Faceți click pe lista derulanta (drop-down) Picture Location pentru a alege dintre imaginile (wallpapers) livrate împreună cu sistemul de operare  Faceți click pe butonul Browse pentru a naviga în diferite locații pe computer pentru a alege imaginea de fundal dorita  Alegeți comanda Solid Color pentru a stabili culoarea de la baza Desktop-ului – este culoarea daca apare daca nu avem o imagine de fundal sau daca imaginea este mai mica decât suprafața desktop-ului În partea de jos a casetei de dialog se pot alege următoarele opțiuni: o Poziția în care va apărea pe desktop imaginea de fundal (Picture position): - Fill : imaginea este extinsă la întregul ecran, fără distorsiuni, eventual sunt tăiate marginile - Fit : imaginea este încadrată în întregime în ecran, fără distorsiuni, iar spațiul rămas liber pe desktop este umplut cu culoarea de baza - Strech : imaginea este încadrată în întregime pe ecran, cu posibile distorsionări.

25

Tile : imaginea este afișată repetat pana când se umple ecranul - Center : imaginea este centrata pe ecran la mărimea originala o Intervalul de timp la care se schimba imaginea si ordinea imaginilor (Shufflealeatoriu)

-

Controlul pictogramelor (icons) Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si puteți sa alegeți :  Sort By pentru a aranja pictogramele de pe Desktop în ordine alfabetica (Name), după mărime (Size), după tip (Type)  View pentru a stabili mărimea pictogramelor : mare (Large icons), medie(Medium icons), mici(Small icons). Tot aici puteți bifa opțiunile de aranjare: autoaranjare (Auto arrange icons) , alinierea „rețea” (Align icons to grid) pentru a împiedica suprapunerea pictogramelor. De asemenea, puteți bifa opțiunile pentru afișarea/ascunderea pictogramelor(Show desktop icons) sau a gadget-urilor (Show desktop gadgets) Utilizarea unui Screen-Saver Screen saver-ul nu are un rol practic în cazul monitoarelor LCD. În cazul monitoarelor CRT (cu tub catodic), un screensaver afișa o imagine dinamica pentru a evita deteriorarea substanței fluorescente de pe suprafața interioara. Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți Personalize. În fereastra de dialog, alegeți Screen Saver apoi imaginea dorita din lista derulanta Screen Saver. Daca doriți, puteți bifa opțiunea On resume, display logon screen ; aceasta

26

opțiune permite ca, la revenirea prin apăsarea unei taste, sa se afișeze ecranul de logon (daca utilizatorul are definita o parola). Modificarea rezoluției ecranului Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți Screen Resolution din meniul contextual. Apare o fereastra de dialog cu comenzi intuitive, în care puteți schimba rezoluția ecranului. Se poate face același lucru daca faceți click dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți succesiv Personalize ➪ Display ➪ Adjust resolution. Modificarea mărimii textului Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți succesiv Personalize ➪ Display apoi stabiliți mărimea fontului (textului). Daca doriți sa măriți temporar doar o parte din ecran, puteți folosi instrumentul Magnifier. Taskbar În partea de jos a ecranului se afla bara de sarcini –taskbar. Aceasta conține în mod implicit trei pictograme : Windows Explorer, Windows Media Player, Internet Explorer. Pe lângă aceste pictograme, pe taskbar sunt afișate pictograme corespunzătoare aplicațiilor care rulează la un moment dat. Windows poate rula simultan mai multe programe în regim multitasking. Daca un program rulează mai multe instanțe, când treceți cu mouse-ul peste pictograma de pe taskbar apar miniaturi corespunzătoare cu acestea. Daca faceți click-dreapta pe pictograma unei aplicații de pe taskbar obțineți o lista (istoric) cu ultimile documente sau instanțe deschise de aplicația respectivă. Daca doriți, puteți fixa instanța sau documentul respectiv în lista de istoric prin alegerea comenzii Pin this program to taskbar. În partea dreapta de pe taskbar se afla zona de notificare si butonul AeroPeek cu ajutorul căruia putem afișa desktopul si minimiza ferestrele curente.

27

Pentru a dezinstala sau a modifica o aplicație. de exemplu.exe). aplicația dorita se va instala pe calculatorul dumneavoastră. tipul procesorului. În continuare puteți să :  selectați Date and time pentru a deschide caseta de dialog în care puteți face următoarele setări: data și ora. numele computerului . fusul orar. limba. apoi pe Change date and time settings sau. puteți parcurge următoarea secvența: Start 28 . Language and Region. În fereastra panoului de control alegeți Clock. aplicațiile sunt livrate cu un program de instalare propriu. memoria instalata. Veți obține fereastra View Basic information about your computer informații generale de spre computerul dumneavoastră : versiunea sistemului de operare. a domeniului si a grupului de lucru în rețea.Informațiile de baza despre computerul utilizat Pentru a obține informațiile de baza despre computerul utilizat alegeți succesiv Start ➪Control Panel ➪System and Security ➪System. tastatura Din meniul Start. alegeți Control Panel. Setări regionale : data si ora.  selectați Region and Language pentru a obține următoarea caseta de dialog : În aceasta caseta de dialog puteți selecta filele (tab-urile)  Formats – pentru a stabili formatul de reprezentare pentru data si ora. O varianta de a schimba data si ora este sa faceți click pe ceasul din dreapta a barei de sarcini (taskbar).comportamentul la trecerea la ore de vara/iarna. adăugarea unor alte ceasuri gadget si sincronizarea cu serverul de timp. puteți stabili daca reprezentarea datei se va face în forma M/d/YY (luna/zi/an) sau (Z/L/YY)  Keyboards and Languages – pentru a adăuga tipuri tastaturii si suport pentru limbi suplimentare Instalarea si dezinstalarea aplicatiilor software În general. Lansând în execuție acest program ( de obicei setup.

restaurare. puteți utiliza WordPad utilizați următoarea secvența de acțiuni : Start ➪ AllPrograms ➪Accessories ➪ WordPad. Daca doriți sa mutați cursorul. găsire de gadget-uri on-line) Utilizarea unei aplicații simple pentru editarea textului Pentru procesarea rapida a textului se pot folosi aplicații simple cum sunt Notepad sau Wordpad. Change (modificare) sau Repair (reparare)  Default Programs – pentru gestionarea programelor implicite utilizate de sistemul de operare pentru deschiderea si prelucrarea unor anumite tipuri de fișiere  Desktop Gadgets – pentru gestionarea aplicațiilor de tip gadgets (adăugare. De exemplu.➪ Control Panel ➪ Programs . caracterele vor apărea în poziția cursorului. daca apăsați tastele tastaturii. faceți click cu mouse-ul în noua poziție. Pentru ștergerea caracterelor puteți sa utilizați tasta backspace 29 . Fereastra tipica pentru aceasta aplicație conține următoarele elemente : Bara de unelte cu acces rapid File (tab-uri) cu comenzi Panglica(ribbon) cu file(tabs) Zona documentului Instrumentul Zoom O sesiune de lucru simpla cu WordPad Introducerea textului În zona documentului apare o linie clipitoare numita cursor (sau punct de inserție). În fereastra de dialog Programs puteți alege una din cele trei variante :  Programs and Features – în lista aplicațiilor instalate si gestionate de sistemul de operare. ștergere. faceți click pe aplicația dorita apoi pe una din comenzile Uninstall (dezinstalare).

Apăsați tasta Del Anularea unei acțiuni greșite se face apăsând Ctrl+Z sau apăsând butonul Undo din bara cu unelte rapide. textul selectat va apărea evidențiat. Poziționați cursorul în locul în care doriți sa lipiți textul selectat 4. Selectați textul pe care doriți să-l ștergeți 10. Selectați un cuvânt dacă faceți dublu-click pe acesta. În fila Home. Selectați textul 2. alegeți comanda Copy ( sau apăsați simultan Ctrl+C) 3. Daca textul este mai lung decât un rând. Poziționați cursorul în locul în care doriți sa lipiți textul selectat 8. Daca doriți sa încheiați forțat un rând. mutare. Formatarea (schimbarea aspectului) textului 11. sau tasta Del pentru ștergere la dreapta cursorului. Selectarea textului în vederea prelucrării Porțiuni de text pot fi selectate în vederea prelucrării – copiere. Copierea textului si lipirea acestuia în altă locație 1. Pentru a selecta text. țineți apăsat butonul din stânga mouse-ului si deplasați-l peste text. acesta se înfășoară automat trecând pe rândul următor. apăsați Enter. În fila Home. Folosiți (click pe butoane) comenzile din grupul Font din fila(tabul) Home ca în figură Alegeți fontul Alegeți mărimea fontului Mărire/micșorare text cu o treapta Culoare text Culoare evidențiere aldin cursiv subliniat tăiat indice exponent 30 . Selectați textul pe care doriți să-l formatați 12. Selectați textul 6. În fila Home alegeți comanda Paste ( sau apăsați simultan Ctrl+V) Ștergerea textului 9. cu triplu-click selectați un paragraf. În fila Home alegeți comanda Paste ( sau apăsați simultan Ctrl+V) Mutarea textului în altă locație 5.pentru ștergere la stânga cursorului. ștergere. alegeți comanda Cut ( sau apăsați simultan Ctrl+X) 7.

Apoi faceți click pe butonul Save. În grupul de comenzi Paragraph găsiți și butoanele pentru marcatori și spațierea rândurilor Salvarea documentului Acționați butonul WordPad. Se va deschide caseta de dialog Save As în care trebuie sa precizați locația în care salvați documentul. stânga-dreapta) indentare Spațiere rânduri marcatori Butoane pentru Indentarea textului aliniere 1. apoi dați click pe butonul Print 31 . Se va deschide caseta de dialog Print. dreapta. Imprimarea documentului Acționați butonul WordPad. din setul de comenzi Insert.Formatarea paragrafelor Alinierea textului 1. apoi alegeți comanda Print. numele documentului și tipul. Selectați paragraful pe care doriți să-l aliniați 2. Folosiți butoanele de aliniere din grupul de comenzi Paragraph (taga. Inserarea imaginilor În fila Home. apoi alegeți comanda Save. Folosiți butoanele de indentare din grupul de comenzi Paragraph din fila(tab-ul) Home. selectați opțiunile dorite. alegeți comanda Picture pentru a deschide caseta de dialog Select Picture în care puteți alege imaginea pe care doriți să o introduceți în document. centru. Selectați paragraful pe care doriți să-l aliniați 2.

… pentru restul suporturilor de memorie 32 .d. Apăsați butonul din stânga mouse-ului și trageți peste zona de ecran pe care doriți să o capturați. Accessories. Organizarea fișierelor Nume. ș. Pentru a selecta pagini individuale sau o secvență (un interval) de pagini. Stabilirea numarului de copii Introducerea unei capturi de ecran intr-o aplicație de editare a textelor Pentru a face o captura de ecran (o copie a imaginii ecranului este dusa în memoria clipboard) apăsați tasta PrintScreen. E: . Imaginea capturată apare în fereastra aplicației și se poate salva.a.2. cale. etc. edita sau se poate copia și apoi lipi într -un document deschis cu un editor de text. discuri flexibile (floppy disk). dacă tastați 1. în loc de ecranul întreg. Daca. se vor tipari toate paginile cu nr. Optiunea de asamblare: daca selectați . memorii stick. se pot tasta numerele paginilor. SnippingTool. putem apoi sa lipim imaginea capturata în orice editor de text cu comanda Paste.4. apoi de la pagina 5 până la 7.Selectarea imprimantei Bifati pentru tiparire în fisier Vă permite să imprimați anumite pagini sau secțiuni din document.1.5-7. Imaginea din clipboard poate fi adusa intr-un document deschis cu un editor de text cu comanda Copy.Opțiunea Selectare vă permite să imprimați numai text sau ilustrații care au fost selectate în document. vor fi imprimate doar paginile 1 și 4. Opțiunea Pagina curentă vă permite să imprimați doar pagina care este afișată în respectivul moment.m. apoi eliberați butonul. hard-disks). apoi toate paginile cu nr. separate prin virgule sau cratime. CD-uri. Faceți click succesiv pe Start. De exemplu. D: . DVD-uri.) sunt identificate de sistemul de operare prin intermediul următoarelor notații: A: sau B: pentru discurile flexibile C: . O modalitate buna de a captura orice porțiune din ecran este utilizarea aplicației Snipping Tool. extensii Suporturile de memorie (discuri fixe . apăsam combinația de taste Alt+PrintScreen. dorim sa copiem în clipboard doar o fereastra activa de pe ecran.

Un folder poate conține fișiere dar și alte foldere. Vizualizarea structurii de foldere și fișiere Pentru vizualizarea structurii de foldere și de fișiere se poate folosi aplicația Windows Explorer. prescurtat FAT).exe.documente (Word) . numele (name) și extensia (extension).docx . Exemple uzuale de extensii (tipuri) de fișiere : . . Numele utilizate pentru fișiere pot conține orice caractere.pdf secvența C:\download\carti\ reprezintă calea (path). Datele de identificare ale fișierelor sunt calea (path). iar pdf reprezintă extensia (extension) .gif.wav – fișiere audio .mp3. . Extensia este legată de conținutul (tipul) fișierului. .mov – fișiere video . Acestea trei luate împreună determină univoc fiecare fișier aflat pe dispozitivul de stocare respectiv. În exemplul C:\download\carti\utilizarea_calculatorului. . 33 . .Datele sunt păstrate în colecții omogene numite fișiere (files).mdb – baza de date (Access) .mp4. Mai multe fișiere pot fi grupate în entități numite foldere sau directoare (folders). mai puțin / \ : * ? “ < > | . numele fișierelor ar trebui să fie cât mai scurte și mai sugestive.com – fișiere executabile (programe) .pdf – portable document format Pentru accesarea fișierelor. .xls – fișiere de tip tabel (Excel) . folderele nu au o extensie.doc. Un dispozitiv de memorie poate stoca multe fișiere iar pentru utilizarea lor eficientă se folosește o structură ierarhică.avi. . Dați click pe Start ➪ Accessories ➪ Windows Explorer și veți obține o fereastră în care puteți indica folderul al cărui conținut doriți să-l afișați (dați click pe numele folder-ului).tif – fișiere imagine . de obicei. . utilizarea_calculatorului reprezintă numele fișierului.jpg. În cazul folderelor identificarea se face în același mod.ppt – prezentări (PowerPoint) .bmp.txt – fișier text . În general. sistemul de operare citește tabela de conținut a dispozitivului de stocare (în engleză File Allocation Table.

în meniul contextual dați click pe comanda Proprieties pentru a afișa fereastra de dialog Proprieties. daca dați click pe titlul coloanei veți sorta lista în după criteriul din titlul tabelului. dați click pe folderul al cărui conținut trebuie afișat. În partea din dreapta sus a ferestrei Windows Explorer găsiți butonul Show Preview Panel (panou de examinare) Dacă acționați acest buton. mari și foarte mari. alegeți Organize din bara cu comenzi uzuale și apoi dați click pe Proprieties În această fereastră puteți schimba doua din atributele fișierului selectat : dacă este setat. Proprietățile și atributele fișierelor În fereastra Windows Explorer faceți click dreapta pe pictograma fișierului și. lista de fișiere apare sub formă de tabel cu nume.Click pe săgeată pentru a schimba folder-ul Set de acțiuni (comenzi) uzuale Aici introduceți criteriul de căutare Butonul Help (obținerea asistenței) Afișare/ascundere panou de examinare (Preview Panel) Modul de vizualizare (Change your view) Lista fișierelor din folderul selectat (vedere Large Icons) Detalii despre fișierul selectat Structura arborescentă de foldere. aceeași fereastră se obține daca selectați fișierul. Despre modul de afișare a listei de fișiere Butonul Change your view vă permite să controlați modul de afișare a listei de fișiere : cu pictograme mici. listă cu detalii despre fișier(Details). listă cu detalii despre conținut (Content). în partea dreapta apare un panou suplimentar care vă permite să examinați conținutul fișierului selectat. afișare de tip listă (List). tip. medii. atributul Read-only 34 . data modificării. mărime. Dați click pe săgeata din stânga numelui pentru a extinde sau pentru restrânge structura. În modul de afișare Details.

selectați meniul Tools. nu doar numele. dacă este setat. marcați opțiunea Show hidden files. Navigați cu Windows Explorer în folderul destinatie 3. stergerea fișierelor și folderelor Pentru redenumirea unui fișier sau folder faceți click-dreapta pe pictograma acestuia. Click-drepta pe fisierul sau folderul sursa apoi alegeți comanda Cut (Taiere) . Redenumirea.permite deschiderea fișierului pentru examinare. Navigați cu Windows Explorer în folderul destinatie 35 . apoi comanda Folder options… și dați click pe fila (tab-ul) View. mutarea. 2. trebuie să debifați această opțiune). Tot în aceasta fereastră puteți să stabiliți și alte opțiuni de afișare în fereastra windows Explore : de exemplu puteți bifa opțiunea de afișare permanentă a meniului – Always show menus . copierea. puteți redenumi un fișier sau folder daca îl selectati. Ca varianta. 2. În interiorul folderului destinatie dati click dreapta apoi alegeti comanda Paste (Lipire) Variante:  puteti folosi combinatia de taste Ctrl+C pentru copiere si Ctrl+V pentru lipire. dar nu este permisă modificarea lui. Click-drepta pe fisierul sau folderul sursa apoi alegeți comanda Copy . atributul Hidden împiedică afișarea pictogramei acestuia în fereastra Windows Explorer adică devine ascuns. comenzile Copy si Paste se pot selecta din meniul Edit Pentru mutarea unui fisier sau folder urmati urmatorii pasi : 1. Pentru copierea unui fisier sau folder urmati urmatorii pasi : 1.  Comenzile Copy si Paste pot fi selectate din meniul Organize  Daca este vizibil meniul ferestrei (prin apsarea tastei Alt). apoi dați click pe Organize si alegeți comanda Rename. apoi alegeți comanda Rename și introduceți noul nume de la tastatură apoi apăsați tasta Enter sau dați un click suplimentar în exteriorul pictogramei. Dacă doriți ca fereastra Windows Explorer să afișeze și fișierele ascunse apăsați tasta Alt pentru a activa meniul din partea de sus a ferestrei . sau opțiunea de ascundere a extensiei fișierelor de tip cunoscut. adică asociate cu aplicații instalate – Hide extensions for known types (pentru a vedea și extensiile fișierelor. folders or drive. În zona Advanced Settings.

Variante:  În meniul Organize din zona comenzilor uzuale . Putem folosi mai multe tehnici de selectare a fisierelor si foldere-lor :  În fereastra Windows Explorer .3. țineti apasat butonul din stânga mouse-ului și trasați un dreptunghi peste elementele pe care doriți să le selectați.  Pentru a selecta elemente învecinate. Comenzile corespunzatoare sunt Empty the Recycle Bin (goleste cosul) si Restore all items (restaureaza totul) pe care le gasiti în partea de sus a ferestrei în zona comenzilor uzuale. Pentru a deschide acest folder dati dublu-click pe pictograma Recycle Bin e pe Desktop. un click pe ultimul element. Daca vreti sa eliminati definitiv fisierul. gasiti comanda Delete pentru elimiarea definitiva a fisierului selectat în Recycle Bin. alegeti Delete din acelasi meniu. 36 . În interiorul folderului destinatie dati click dreapta apoi alegeti comanda Paste (Lipire) Variante:  puteti folosi combinatia de taste Ctrl+X pentru copiere si Ctrl+V pentru lipire. Pentru a face acest lucru trebuie sa selectam mai intai fisierele si folderele grupului. țineți apăsată tasta Ctrl și faceți click succesiv pe fiecare element pe care doriți săl selectați. țineți apasată tasta Shift. comenzile Delete si restore pot fi gasite în meniul File Selectarea fișierelor si foldere-lor Manevrele aplicate unui singur fisier sau folder pot fi folosite pentru grupuri de fisiere sau foldere astfel incat acestea sa poata fi prelucrate simultan. comenzile Cut si Paste se pot selecta din meniul Edit Pentru stergerea unui fisier sau folder dati click-drepta pe fisierul sau folderul pe care doriti sa-l stergeti si alegeti comanda Delete.  Comenzile Cut si Paste pot fi selectate din meniul Organize  Daca este vizibil meniul ferestrei (prin apsarea tastei Alt). puteti opta pentru a restaura sau a elimina toate fisierele din Recycle Bin. dați un click pe primul element. Puteti recupera fisierul sters daca în fereastra Recycle Bin dati click-dreapta pe fisierul sters anterior si alegeti comanda Restore. fisierul este mutat intr-un folder special numit Recycle Bin. În urma acestei operatiuni. apoi eliberți tasta Shift  Pentru a selecta elemente care nu sunt învecinate. elementele selectate trebuie să fie învecinate.  Daca este vizibil meniul ferestrei (prin apsarea tastei Alt). De asemenea.

Precizare: căutarea va lua în considerare numai fișierele indexate. pentru a extinde căutarea doar în anumite zone alegeți comanda Custom pentru a deschide o fereastra de dialog în care puteti selecta zonele de cautare. marimea acestuia. locațiile indexate 37 . Puteți să executați căutări numai după conținutul fișierelor. apar și rezultatele căutării. pe măsură ce tastați. folosiți setul de comenzi de la baza ferestrei cu rezultate: De exemplu. Un index este o colecție de informații despre fișier care va permite efectuarea căutărilor rapide și precise. dați click-dreapta pe elmentul pentru care doriți o scurtătură și alegeți comanda Create Shortcut. în conținutul fișierului în tag-uri și în proprietățile asociate fișierului. Textul scris este căutat în numele fișierului. Dacă sistemul de operare recunoaște tipul fișierului. toate fișierele uzuale și fișierele Office sunt indexate automat.Utilizarea scurtăturilor (shortcuts) Pentru a scurta procedura de acces la o resursă oarecare (program. Utilizarea funcției de cautare În partea din dreapta sus a oricarei ferestre Windows Explorer se afla campul Search. Textul scris în câmpul Search a fost căutat în numele fișierelor și în conținutul acestora. fișier) puteți crea scurtături către acestea. Dacă doriți să extindeți căutarea. introduceți în câmpul Search textul căutat sau doar parte din acesta. Pentru a căuta numai după conținut. folder. Utilizarea filtrelor de cautare : Dacă dați un click în zona câmpului Search. pentru a efectua cautări în folderul Documents. acționați comanda . de exemplu autorul. În mod implicit. De exemplu. caută în interior cuvântul căutat. În fereastra Windows Explorer. tipul fișierului. Utilizarea campului de căutare din meniul Start Dati click pe butonul Start și tastați cuvântul după care faceți căutarea. Pentru a efectua căutări în folderul deschis și în subfolderele acestuia. puteți impune un filtru de căutare bazat pe una sau mai multe proprități stocate de sistemul de operare împreună cu fișierul. data modificării. introduceți criteriul de cautare în câmpul : În fereastră vor apare rezultatele căutării – Search Results.

camion. De exemplu o căutare după manual AND windows va restrange căutarea la toate fișierele care conțin ambele cuvinte în numele lor. Pentru aceasta. ionizare dar nu va include camion. * care înlocuiește orice șir de caractere.includ toate folderele incluse într-o librarie (Libraries) . maioneza  Se va căuta în numele de fișiere textul ion indiferent de locul în care apare. OR (sau) . Utilizarea caracterelor de înlocuire (wildcards) Se pot face căutări fără folosind caractere de înlocuire de exemplu. apoi alegeți Remove location from library. În Windows Explorer. În mod similar. de exemplu manualdewindows. Rezultatul căutării va cuprinde ionescu. debifați elementele pe care vreți să le excludeți. căutarea se face în felul următor :  Se va căuta în interiorul fișierelor textul ion .doc 38 . Puteți indexa elemente fară să folosiți librăriile. În Windows 7. dar textul trebuie să apară la începutul cuvântului. ionizare . Pentru a elimina o locație din librarii. Operatorii logici se scriu cu litere mari. . Adaugarea unei locații indexate Cel mai simplu mod de a adauga o locație indexata. folosiți Indexing Options din Control Panel. dați click-dreapta pe folder apoi alegeți comanda Include în library și alegeți un loc din librariile listate în submeniul din dreapta. Rezultatul căutării va include instruction . în Windows Explorer dați clickdreapta pe folderul din librarii. atentionare În același mod se pot efectua căutări folosind ca înlocuitor pentru un singur caracter semnul ?. de exemplu Document Library. În versiuni ale altor sisteme de operare o căutare după crtireiul *ion va da rezultate ca fanion. dați click pe butonul Modify pentru a deschide fereastra Indexed Locations în care puteți bifa elementele pe care le indexațti. NOT (nu). Utilizarea operatorilor logici în căutări Se pot construi expresii mai complexe pentru criteriul de căutare folosind operatorii logici AND (și) . este să o includem într-o librărie.

Imprimantele se pot conecta prin cablu sau conexiune fără fir. apoi alegeți comanda Extract All… pentru a deschide fereastra Extract Compressed files în care puteți alege locația în care dezarhivați fișierele daca acționați butonul Browse. Exista mai multe programe de arhivare și mai multe tipuri de arhive. putem arhiva fișierele în format zip. Windows va instala automat software-ul care îi permite să funcționeze cu computerul. faceți click-dreapta pe arhivă. O imprimantă conectată prin cablu este o imprimantă care se conectează la computer utilizând un cablu și un port de pe computer. 802. În Windows 7. pe Hardware and sounds. Dacă Windows nu poate detecta imprimanta.Arhivarea fisierelor Un program de arhivare combina mai multe fișiere într-un singur fișier de tip arhivă pentru a ușura manevrarea acestora ( transport. În general. va trebui să o găsiți și să o adăugați manual.11b sau 802.11a. Pentru a finaliza dezarhivarea. Deschideți Imprimante făcând clic pe butonul Start . pe Control Panel. Arhiva primește și o pictogramă specifică. Windows va încerca să o instaleze automat. Pentru dezarhivare. Pentru aceasta. 39 . Adăugarea manuală a unei imprimante locale 1. arhivarea este însoțită de comprimarea fișierelor pentru a ocupa cât mai puțin spațiu de stocare. Faceți clic pe Add printer. alegeți comanda Send to… apoi Compressed(zipped) folder. selectați fișierele și folderele care vor fi arhivate folosind tehnicile obișnuite de selectare. 2. Cele mai multe imprimante utilizează un cablu USB (universal serial bus). stocare). Când conectați o imprimantă cu cablu la computer și o porniți. Apoi. O imprimantă fără fir este o imprimantă care se conectează la computer utilizând tehnologie fără fir Bluetooth sau de alt tip. dați clickdreapta pe fișierele selectate.11g. apoi pe Devices and Printers. cum ar fi 802. dați click pe butonul Extract Imprimarea documentelor Adăugarea unei imprimante Când adăugați o imprimantă.

apoi faceți clic pe Finish. Faceți click-dreapta pe imprimanta pe care doriți să o eliminați. asigurați-vă că s-au selectat butonul de opțiune Use an existing port și portul de imprimantă recomandat. 2. o Dacă imprimanta nu este listată și dacă aveți discul de instalare a imprimantei. cum ar fi starea de imprimare. Se poate 40 . faceți dublu clic pe imprimanta pe care o utilizați. Pentru a deschide coada de așteptare pentru imprimare. tastați parola sau furnizați confirmarea. faceți clic pe Have disk…. 3. Când se afișează o listă nouă de producători și imprimante.3. Deschideți Imprimante făcând clic pe butonul Start . apoi faceți clic pe Next. selectați producătorul imprimantei . puteți să vizualizați coada de așteptare pentru imprimare pentru a urmări operațiunile de imprimare: 1. Dacă ștergerea imprimantei este imposibilă. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare. apoi pe Printers. o Dacă imprimanta nu este în listă și dacă nu aveți discul de instalare. 6.Manufacturer și numele imprimantei. apoi faceți clic pe Next. apoi faceți click pe Remove. pe Control Panel. Urmărirea imprimării Dacă ați inițiat o comandă de imprimare. Eliminarea unei imprimante 1. apoi faceți clic pe Remove device. Coada de așteptare pentru imprimare afișează informații despre documentele ce așteaptă să fie imprimate. Deschideți Imprimante făcând clic pe butonul Start . Efectuați pașii suplimentari din expert. pe Hardware and sounds. apoi pe Printers. 2. pe Control Panel. apoi așteptați în timp ce Windows caută toate pachetele de drivere disponibile. apoi răsfoiți la locația de pe disc în care sunt stocate driverele imprimantei. consultați informațiile de la producător care au însoțit imprimanta. În pagina Install printer driver. proprietarul documentului și numărul de pagini de imprimat. 5. faceți clic pe Windows Update. Selectați Add a local printer. În pagina Choose a printer port. 4. selectați elementele corespunzătoare în fiecare listă pentru imprimanta dvs. Pentru ajutor la localizarea driverelor de pe discul de instalare. pe Hardware and sounds. faceți din nou clickdreapta pe imprimantă. faceți click pe Run as Administrator.

în continuare trebuie să stabiliți opțiunile de tipărire în fereastra Print (Imprimare) Opțiunile comune de imprimare din programe sunt:  Selectarea imprimantei. dați click pe butonul WordPad. Opțiunea Pagina curentă vă 41 . Vă permite să imprimați anumite pagini sau secțiuni din document. separate prin virgule sau cratime. se pot tasta numerele paginilor. Tipărirea documentelor utilizând un program Pentru a tipări un document utilizând un program. vor fi imprimate doar paginile 1 și 4.  Intervalul de pagini. După ce se deschide documentul într-un program. faceți clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriți să nu-l mai imprimați. Se afișează un marcaj de selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită. apoi de la pagina 5 până la 7. apoi faceți click pe Set as default. a reporni sau a revoca operațiuni de imprimare. oprirea sau restartarea imprimării : 1. 2. Pentru a selecta pagini individuale sau o secvență (un interval) de pagini. apoi faceți clic pe Cancel. 4.4. apoi alegeți comanda Print .5-7. În fereastra Printers . în WorPad .utiliza coada de așteptare pentru imprimare pentru a vizualiza. Vă permite să alegeți imprimanta dintr-o listă de imprimante care sunt conectate la computer. Pause sau Restart Setarea imprimantei implicite : 3. Revocarea. În coada de imprimare. faceți dublu click pe imprimanta pe care o utilizați. imaginea sau fișierul pe care doriți să îl imprimați. alegeți opțiunile de imprimare. deschideți documentul. Faceți click cu butonul din dreapta pe imprimanta pe care doriți să o utilizați. dacă tastați 1. a pune pauză. De exemplu. a relua. Opțiunea Selectare vă permite să imprimați numai text sau ilustrații care au fost selectate în document. Selecți secvența de comenzi Start ➪ Control Panel ➪Hardware and sounds ➪ Printers. De exemplu.

această opțiune vă permite să selectați dimensiunea hârtiei cu care ați încărcat imprimanta. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fișier. numită și imprimare duplex sau pe două fețe. apoi faceți clic pe Imprimare. Utilizatorii cu cont de administrator au un număr mai mare de privilegii față de utilizatorii cu cont standard. În felul acesta. vă permite să specificați ce compartiment să utilizeze imprimanta. Dacă imprimanta poate imprima pe mai multe dimensiuni de coală. numită și aspect de coală.      permite să imprimați doar pagina care este afișată în respectivul moment. 2. Windows va trimite documentul de imprimat către imprimanta implicită. Orientarea paginii. numită și destinație ieșire sau tavă de hârtie. Imprimarea utilizând Windows Cel mai rapid mod de a imprima un document sau un fișier este imprimarea utilizând Windows. să alegeți opțiuni de imprimare sau să modificați setările imprimantei. Această opțiune. înainte de a imprima mai multe copii ale documentului. 3. Gestionarea utilizatorilor În cazul unui calculator individual care rulează Windows 7. apoi pe Documente. în ordine. Utilizați opțiunea Asamblare pentru a imprima toate paginile dintr-un document o dată. ale unei imagini sau ale unui fișier. Nu este nevoie să deschideți fișierul. Număr de copii și Asamblare Vă permit să imprimați odată mai multe copii ale unui document. 1. Această opțiune este disponibilă doar dacă este acceptată de imprimantă. Windows îl va imprima utilizând setările implicite ale imprimantei. Această opțiune. Găsiți fișierul pe care doriți să îl imprimați. vă permite să imprimați pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Imprimare color sau alb-negru. Imprimare față-verso. Deschideți Documente făcând clic pe butonul Start . Această opțiune. Această opțiune este disponibilă doar dacă este acceptată de imprimantă. Administratorii pot să facă 42 . Ieșirea sau sursă de hârtie. exista doua tipuri de utilizatori : utilizatori cu cont de administrator și utilizatori cu cont standard. se pot încărca și stoca coli hârtie de dimensiuni diferite în fiecare compartiment. Dimensiunea hârtiei. vă permite să imprimați conținutul ca pagină înaltă (Portret) sau pagină lată (Vedere).

43 . Dați click pe butonul Turn on. pot să schimbe parolele celorlalte conturi sau pot să șteargă alte conturi. Alegeți Start➪Control Panel ➪ User Accounts and Family Safety ➪ Add or Remove User Accounts ➪ Guest. ? * ) 2. Dați click pe numele contului pe care doriți să-l modificați pentru a afișa caseta de dialog din care puteți selecta acțiunea dorită. O persoana care utilizează un cont standard poate să : Ruleze programele instalate pe computer Utilizeze echipamentele hardware instalate utilizeze cu drepturi depline toate fișierele din foldere-le publice (Public folders) utilizeze fișierele si celelalte resurse partajate în rețea în grupul Home (HomeGroup) modifice setările contului propriu instaleze programe si sa modifice setările sistemului daca poate furniza o parola de administrator O persoana care utilizează un cont de administrator poate să utilizeze fără restricții resursele calculatorului.schimbări în modul de funcționare a calculatorului. Alegeți tipul contului Standard user sau Administrator 3. Alegeți Start➪Control Panel ➪ User Accounts and Family Safety ➪ Add or Remove User Accounts 2. Alegeți Start➪Control Panel ➪User Accounts and Family Safety ➪ Add or Remove User Accounts ➪ Create a New Account și completați în fereastra de dialog numele contului ( nu puteți utiliza caracterele / \ [ ] “ . Modificarea setărilor conturilor 1. Dați click pe Create Account Activarea contului Guest Contul Guest poate fi folosit pentru utilizatori care folosesc calculatorul fără drepturi speciale cum ar fi accesul la date importante sau executarea unor programe cu grad ridicat de risc. 2. 1. administratorul poate modifica setările celorlalte conturi Adăugarea unui utilizator (user) 1. : | < > + = .

Schimbarea numelui contului Schimbarea parolei Schimbarea imaginii Control parental Schimbarea tipului contului Stergerea contului Gestionarea unui cont diferit Recuperarea contului Pentru a recupera datele contului puteți să vă creați un reset disk. Va trebui să urmați indicațiile de pe ecran pentru a crea un password reset disk. Depozitați dispozitivul într-un loc sigur. Introduceți un suport de memorie USB sau un card. În panoul din stânga. apoi urmați secvența Start➪Control Panel➪User Accounts and Family Safety și selectați user-ul. Îl veți putea folosi dacă uitați parola sau dacă aceasta a fost schimbată accidental. dați click pe Create a password reset disk. 44 .

apoi selectați pictograma pentru programul Word 2010. Pornirea programului Word 2010 Puteți porni Word 2010 în mai multe moduri 1. Găsiți pictograma Word din All Programs și faceți click-dreapta pe aceasta 2. Găsiți pictograma Word din All Programs și faceți click-dreapta pe aceasta 2. programul Word va porni automat. În Windows 7. Alegeți All Programs pentru a deschide meniul pop-up. Click pe butonul Start . În meniul Start s-ar putea să găsiți pictograma pentru programul Word 2010 și puteți da click pe aceasta pictograma pentru a lansa programul. treceți la pasul 2. puteți crea o scurtătură (shortcut) pe Desktop : 1.PROCESAREA TEXTULUI Lucrul cu documente Deschiderea (si închiderea) unei aplicații de procesare de text. Alegeți din meniul contextual comanda Send To → Desktop (Create Shortcut). 2. Daca apăsați ESC. Deschiderea. sau. iar fereastra Word se va închide dacă nu aveți documente care nu au fost salvate încă. Dacă aveți documente deschise nesalvate. Dacă nu găsiți pictograma. Alegeți grupul Microsoft Office (submeniul) apoi selectați Microsoft Word 2010. alegeți comanda Pin to TaskBar Dacă deschideți un document. permițând editarea sau printarea acestuia. închiderea. Dacă nu găsiți pictograma. apare fereastra de dialog în care sunteți solicitat să luați o decizie în această privință 45 . treceți la pasul 3. puteți plasa pictograma Word pe Taskbar (Quick Launch) 1. crearea și salvarea documentelor. pe Desktop veți observa noua scurtătură sau. Părăsirea programului Word 2010  Click pe tab-ul File  Alegeți comanda Exit. 3. Trebuie să faceți dublu-click pe pictograma asociată documentului.

se vad elementele principale ale ferestrei Word 2010. Programul Word va afișează o listă de șabloane pentru documentul pe care sunteți pe cale să-l creați. apoi comanda Închidere(Close) sau puteți folosi combinația de taste Ctrl+W. apoi comanda Deschidere(Open) sau puteți folosi combinația de taste Ctrl+O. Alegeți comanda Nou (New). Pentru început.o o o Salvare (Save): Salvează documentul și închide aplicația. Revocare (Cancel): Word nu se închide și puteți continua editarea documentului curent. urmați pașii 1. În figura. Click pe tab-ul Fișier (File) 2. acesta deschide în mod automat un document necompletat (blank document). Nu se salvează (Don’t Save): Documentul curent nu se salvează. Bara de unelte cu acces rapid (Quick Access Toolbar) File (Tabs) Grupuri de comenzi (Command Groups) Panglică (ribbon) Bara de derulare (scroll) Cursor Butoane pentru vizualizare Riglă Zoom Pentru a comanda un document nou. Pentru închiderea unui document Word puteți alege tab-ul Fișier (File). Pentru deschiderea unui document existent puteți alege tab-ul Fișier (File). Crearea unui nou document Când lansați programul Word 2010. iar aplicația Word se închide. puteți începe cu un Document Necompletat (Blank 46 .

Dacă ați făcut o greșeală în timpul tastării. Dacă ajungeți la sfârșitul unui rând. cum ar fi salvarea și imprimarea documentului. Pe panglică. Utilizați fereastra de dialog care apare pentru pentru a specifica unde doriți să păstrați documentul pe computer și cum doriți să-l denumiți. continuați să tastați. În continuare puteți începe să tastați. Se va deschide fereastra Backstage. sau puteți folosi butonul Salvare sau apăsând combinația de taste (CTRL+S) 47 . apăsați tasta BACKSPACE pentru a „șterge” caracterele sau cuvintele incorecte. Faceți clic pe Salvare (Save) . dați click pe butonul Creare. Dacă doriți să începeți un nou paragraf. Linia verticală care clipește se numește cursor (punct de inserție) și indică poziția caracterelor pe care le tastați. faceți clic pe prima filă. în același mod. Salvarea unui document într-o locație pe hard disk. Textul și punctul de inserție se mută pe următorul rând. fila Fișier. În timpul lucrului. textul împinge cursorul spre dreapta. Desigur puteți lucra pe baza unui șablon oarecare din listă. După ce ați făcut alegerea.Document). puteți salva documentul cu noile modificări făcute. Pe măsură ce tastați. trebuie să îl salvați . un loc unde aveți posibilitatea să efectuați multe activități. apăsați tasta ENTER. Salvarea unui document sub un alt nume Pentru a păstra documentul .

Trebuie sa stabiliți următoarele: locația de pe disc. Puteți lucra simultan cu mai multe documente Word deschise simultan.dar puteți alege un alt tip din lista derulantă Comutarea între mai multe documente deschise. Apoi dați click pe butonul Salvare.Pentru salvarea unui document sub alt nume folosiți comanda Salvare ca (Save As). numele fișierului în câmpul Nume Fișier și tipul acestuia în câmpul Salvare cu Tipul. 48 . Puteți comuta intre documentele deschise dacă selectați fila Vizualizare apoi din lista Comutare Ferestre selectați documentul dorit. Tipul de fișier implicit este Document Word.

Ajustarea setărilor de bază Modificarea opțiunilor/preferințelor de bază : numele utilizatorului.  Schema de culori din lista derulanta  Stilul sfaturilor pe ecran din lista derulanta  În secțiunea Personalizare Copie Microsoft Office  Numele si inițialele utilizatorului  În secțiunea Opțiuni Pornire 49 . În fereastra Backstage există mai multe opțiuni legate de modul în care este abordat lucrul cu documentele Word. salvarea documentelor. Selectând tab-ul General se pot modifica următoarele :  În secțiunea Interfață utilizator  Afișare minibară de instrumente la selectare – se afișează/nu se afișează minibară de instrumente când selectați text (un exemplu de minibară aveți în imaginea din dreapta)  Activare examinare în direct – se afișează/nu se afișează o examinare a modului în care o caracteristica selectata va afecta documentul pe măsura ce se trece cu mouse-ul peste diverse comenzi. directorul/folderul prestabilit. Dacă selectați fila Fișier apoi comanda Opțiuni puteți modifica preferințele de bază.

dacă nu tot ce ați muncit de când l-ați salvat ultima oară. 2) În câmpul minute. specificați cât de des doriți să salveze programul datele și starea programului. dacă ați lucrat mult timp dar ați uitat să salvați un fișier sau dacă s-a întrerupt curentul. caracteristica Recuperare vă poate ajuta frecvent să vă întoarceți la starea anterioară mai rapid. după închiderea anormală. Selectând tab-ul Salvare se pot modifica următoarele :  În secțiunea Salvare documente  Formatul implicit de salvare a fișierelor.docx (acest format nu este recunoscut direct de versiunile anterioare Word)  Modalitatea de salvare si recuperare automata a documentelor o Opțiunea Recuperare automată vă poate ajuta să evitați pierderea lucrului în două moduri: -Datele sunt salvate automat Dacă activați caracteristica Recuperare automată. De aceea. fișierul dvs. Deschideri atașări posta electronica în modul de citire Ecran Complet (opțiune implicit neselectată) – se deschid documentele în modul de citire Ecran Complet când sunt lansate din atașările unui program de posta electronica. Cu toate că nu fiecare aspect al stării programului se poate recupera. fișierul la care ați lucrat conține cel puțin o parte. se salvează automat cu o frecvență pe care o alegeți. o 1) Bifați caseta de selectare Salvare informații de recuperare automată la fiecare x minute. Cantitatea de informații noi conținute de fișierul recuperat depinde de frecvența cu care un program 50 . -Starea programului se salvează automat Un avantaj suplimentar în ce privește activarea caracteristicii Recuperare automată este că unele aspecte ale stării programului se recuperează când programul este repornit. Formatul implicit este *.

De exemplu.Bifați caseta de selectare Se păstrează ultima versiune salvată automat dacă închid fără să salvez. aveți posibilitatea să modificați și locația (specificată în caseta Locație fișier Recuperare automată) în care programul salvează în mod automat o versiune a fișierelor la care lucrați. apoi faceți clic pe folderul în care doriți să salvați fișierele.)  Locația implicită a fișierelor salvate cu comanda Salvare(Save) sau Salvare ca (Save As) 1) În caseta Fișierele se salvează în următorul format. în Cache pentru documente Office. (Această caracteristică se aplică numai la Word 2010. fișierul recuperat nu va conține ultimele 14 minute de lucru de dinaintea producerii problemei sau a întreruperii de curent. 3) De asemenea. dacă fișierul de recuperare se salvează doar din 15 în 15 minute. specificând altă locație sau alt format în caseta de dialog Deschidere. ceea ce înseamnă că aveți posibilitatea să continuați să lucrați în paralel. înainte să înceapă încărcarea. aveți posibilitatea să înlocuiți aceste setări. Pentru a utiliza această caracteristică. Acest lucru este util în situații cum ar fi următoarele: 51 . Microsoft salvează mai întâi local fișierul. trebuie să fie activată Recuperarea automată. faceți clic pe formatul de fișier pe care doriți să îl utilizați.Microsoft Office salvează fișierul de recuperare. Excel 2010 și la PowerPoint 2010. 2) În dreptul casetei Locație implicită fișier. Salvare sau Salvare ca atunci când porniți Word. Activarea caracteristicii Recuperare versiuni nesalvate . Aceste opțiuni controlează comportamentul implicit la prima utilizare a comenzii Deschidere. De fiecare dată când salvați un document.  În secțiunea Opțiuni de editare offline pentru fișierele serverului de editare a documentelor Când încărcați un fișier pe un server Web. Centrul de încărcări Microsoft Office vă permite să urmăriți modul în care progresează încărcările și dacă vreun fișier are nevoie de atenția dvs. faceți clic pe Răsfoire. Salvare sau Salvare ca.

Sunteți avertizat imediat. știind că va fi încărcat în momentul în care serverul intră din nou în modul online.  Folosirea funcției “Help” Pentru a obține ajutor privind utilizarea programului Word 2010 faceți click pe butonul Ajutor(Help) .se face zoom astfel încât în fereastra sa încapă doua pagini întregi Lățime pagina – Se face zoom documentului astfel încât lățimea paginii sa corespunda lățimii ferestrei 52 .se afișează caseta de dialog Zoom în care puteți specifica nivelul de mărire sau de micșorare al documentului 100% -se face zoom documentului la 100% din dimensiunea normala O pagină.  Ați lucrat cu fișiere într-un punct de rețea dintr-un aeroport și sunteți pe cale să vă îmbarcați în avion.Ați deschis un fișier de pe un server. În aceasta fereastra puteți obține ajutor răsfoind documentația sau utilizând câmpul Căutare (Search Box) . Se va deschide fereastra de dialog Ajutor Word. Aveți posibilitatea să salvați fișierul. Vizualizarea documentelor Pentru a schimba dimensiunea vizualizării alegeți fila Vizualizare(View) de pe panglică.  Se produce o eroare în timpul încărcării. în Centrul de încărcări. iar serverul intră în modul offline. Semnificația comenzilor din grupul de comenzi Zoom este următoarea : Zoom .se face zoom astfel încât în fereastra sa încapă o pagina întreagă Doua pagini . Puteți obține ajutor consultând documentația disponibila on-line daca faceți faceți click pe butonul din dreapta jos din fereastra Ajutor Word pentru a schimba starea conexiunii din offline în online. veți avea posibilitatea să aflați când s-a terminat încărcarea și să vă deconectați. pentru a vă îmbarca în avion. astfel încât să aveți posibilitatea să rezolvați problema și să reluați rapid încărcarea. Verificând starea dvs.

Semnificația comenzilor din grupul de comenzi Vizualizare documente este următoarea :      Aspect pagina imprimata – arata documentul așa cum va arata la tipărire Citire în ecran complet – se maximizează spațiul pentru citirea documentului Aspect pagina Web – arat documentul așa cum va arata ca pagina web intr-un browser Schița – se afișează documentul ca o schița împreună cu instrumentele de schițare Ciorna –se afișează documentul ca ciorna în vederea editării rapide. iar din meniul contextual. Particularizare barei de instrumente Acces rapid. Se poate alege modul de afișare si cu ajutorul butoanelor poziționate în dreapta jos : Particularizare panglică( ribbon).Se poate modifica dimensiunea vizualizării și cu ajutorul instrumentului Zoom localizat dreapta jos a ferestrei de editare. Se poate particulariza panglica sau bara de instrumente Acces Rapid selectând următoarea secvența : fila Fișier -> Opțiuni -> Particularizare panglică sau. alegeți comanda Particularizare panglica În ambele variante. se afișează următoarea fereastră de dialog : 53 . click dreapta pe panglica.

apăsați tasta BACKSPACE pentru a „șterge” caracterele sau cuvintele incorecte. redenumi si reordona filele. Pe măsură ce tastați. apăsați tasta ENTER. elemina. Textul și punctul de inserție se mută pe următorul rând. simboluri speciale. În fila Inserare (Insert) selectează comanda Simbol (Symbol) din grupul Simboluri. textul împinge cursorul spre dreapta. în poziția cursorului. ™. Utlizati lista verticala pentru a restrange setul de comenzi din care se efectueaza selectia Minimizarea panglicii (ribbon) se face ca din partea dreapta sus a ferestrei Word Click aici pentrru minimizare panglica (numai numele filelor (tab-urilor) vor fi afisate Introducerea. 54 .Utilizati aceasta lista pentru a adauga. continuați să tastați. Dacă ajungeți la sfârșitul unui rând. selectarea și modificarea textului Textul se introduce în poziția cursorului (punctului de inserție) pe măsură ce tastați. Dacă ați făcut o greșeală în timpul tastării. Se alege din lista simbolul dorit pentru insera în documentul deschis. Introducerea unor caractere. ®. Dacă doriți să începeți un nou paragraf. grupurile si comenzile Utilizati aceasta lista pentru a a Utilizati aceasta lista pentru a selecta file grupuri si comenzi de adaugat la panglica. cum ar fi ©.

veți observa ca săgeata își schimbă orientarea( se rotește spre stânga). tab-uri. propoziție. Textul selectat poate fi apoi prelucrat . marcajele de paragraf si alte simboluri ascunse . Selectarea textului trebuie sa fie o abilitate de baza în Word 2010. cuvânt. țineți apăsată tasta SHIFT. Bara de selecție invizibilă : daca mutați simbolul (săgeata) mouse-ului în partea dreapta a documentului. întreruperi diverse. pot fi afișate prin utilizare butonului AfisareTotala/Ascundere ( Show/Hide) Puteți utiliza si combinația de taste CTRL+* . Selectarea unui caracter. Puteți folosi aceasta minibară cu unelte pentru a formata zona selectata. În acest moment ați accesat o bara de selecție invizibila. se menține apăsat butonul din stânga mouse-ului si se trece peste zona care trebuie selectata.copiat. apoi click în punctul final Selectarea unui singur cuvânt : dublu click în interiorul cuvântului Selectarea unui paragraf : triplu click în interiorul paragrafului Selectarea unei propoziții : se tine apăsat tasta CTRL apoi click în interiorul propoziției Selectarea unei coloane de text : se tina apăsată tasta ALT. întreruperi de linie. Pentru selectarea unei porțiuni de text treceți mouse-ul cu butonul stâng apăsat peste text.Afișarea/ ascunderea caracterelor netipăribile: spații. paragraf sau a unui întreg document.spatii. Observație: După ce selectați text. Se utilizează în felul următor :    Selectarea unei linii : click în interiorul barei invizibile de selecție Selectarea unui paragraf : dublu-click în interiorul barei invizibile de selecție Selectarea întregului document : triplu click în interiorul barei invizibile de selecție 55 . formatat. paragrafe. Alte metode de selectare:      Selectarea textului dintre doua puncte : click în punctul de start. etc. mutat. tabulatori Caracterele netiparibile. dincolo de marginea documentului. șters. devine vizibila o minibară cu unelte de formatare deasupra cursorului.

alegeți butonul Găsire (Find) din grupul Editare (Editing) sau apăsați combinația de taste CTRL+F . Daca apăsați F8 a treia oara selectati o propoziție. Ctrl+Shift+F8 Extinde selecția coloanei (similar cu apăsarea tastei Alt împreuna cu utilizarea mouse-ului) Căutarea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze Pentru a căuta un text oarecare în document efectuați următoarele acțiuni : În fila Pornire (Home). 56 . tineta apăsat butonul mouse-ului după al doilea click si mutați simbolul în sus sau în jos pentru a selecta paragrafe adiționale. Daca faceți click pe rezultatele căutării cursorul se va poziționa în poziția corespunzătoare din document. Se afișează panoul Navigare: După ce terminați de tastat textul căutat. Daca apăsați în modul extins încă o data pe F8 obțineți același efect ca la dublu click.led stins) Shift Mențineți tasta apăsată si folosiți tastele direcționale (săgeți) pentru a extinde selecția F8 Trece Word în modul extins si va permite sa extindeți selecțiile fără sa mai țineți apăsată tasta Shift. Selectarea mai multor paragrafe : dublu click în interiorul barei invizibile de selecție. Utilizarea tastaturii pentru selectarea textului: CTRL+A Selectează tot documentul Ctrl+Num Pad 5 Selectează tot documentul Alt+Num Pad 5 Selectează un tabel întreg (NumLock trebuie sa fie în poziția off. rezultatele căutării vor fi afișate în panoul Navigare. daca apăsați F8 a patra oara selectati paragraful. daca apăsați f* a cincea oara selectați tot documentul. Apăsați ESC pentru a închide modul extins.

De exemplu c*ion găsește canion dar si campion # Găsește orice cifra [abc] Găsește orice caracter dintre cele scrise intre paranteze. alegeți din grupul butoanelor Găsire (Find) comanda Găsire complexă (Find and Replace). consultați tabelul Metacaractere .Puteți folosi o modalitate mai complexa de efectuare a căutărilor daca.numai cuvinte întregi (Finding whole words) . în fila Pornire (Home). ca în figura : sau Fereastra de dialog care apare în urma comenzii precedente are câteva opțiuni care pot fi afișate/ascunse cu ajutorul butonului Mai multe/Mai puține. wildcards) ? Găsește potrivirile cu un singur caracter. În aceasta fereastra puteți schimba direcția căutării si puteți rafina căutarea astfel încât sa corespunda criteriilor dumneavoastră: . De exemplu po? găsește pol dar si pol * Găsește orice sir de caractere. 57 .pronunție apropiata ( Sound Like) .De exemplu căutați online si on line Metacaractere( caractere de înlocuire.utilizare metacaractere (Using wildcards).toate formele cuvântului (Finding all word forms) -ignoră semnele de punctuație (Ignore Punctuation Characters). Puteți obține aceeași fereastra de dialog din panoul Navigare.De exemplu căutați online si on-line .potrivire litere mari si mici (Matching case) .ignora caractere spatii albe (Ignore White-Space Characters).

caracterul precedent trebuie sa se repete de un număr de ori cuprins intre n si m .3} găsește 300 sau 3000 dar nu găsește 30 sau 30000 < Găsește textul care urmează semnului < doar daca apare la începutul unui cuvânt. 30{2} găsește 300 dar nu găsește 30 sau 3000 {n. În câmpul Înlocuire cu (Replace with) scrieți textul care va înlocui șirul de caractere căutat. >te găsește carte dar nu găsește tema. De exemplu.m} Indica faptul ca. Puteți alege sa căutați potrivirile una cate una folosind butonul Următorul găsit (Fiind Next) si sa faceți înlocuirile pe rând folosind butonul Înlocuire (Replace).[a-c] Găsește orice caracter în intervalul specificat intre paranteze. De exemplu. caracterul precedent trebuie sa se repete cel puțin de n ori. De exemplu. [!abc] Găsește orice caracter cu excepția celor dintre paranteze @ Găsește caracterele care preced semnul @. De exemplu. Puteți opta si pentru înlocuirea tuturor potrivirilor în text cu butonul Înlocuire peste tot (Replace All). {n} Indica faptul ca. 30@ găsește 30. 30{2. la căutare.} Indica faptul ca. 58 . 30{2} găsește 300 sau 3000 dar nu găsește 30 {n. caracterul precedent trebuie sa se repete exact de n ori. Înlocuirea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze Se poate utiliza comanda Înlocuire (Replace) în grupul Editare (Editing) din fila Pornire (Home) pentru a înlocui un sir oarecare de caractere în document. În câmpul De găsit (Find What) scrieți textul care trebuie căutat si înlocuit. sau 3000. <man găsește mandarina sau manual dar nu găsește amant sau comanda > Găsește textul care urmează semnului < doar daca apare la sfârșitul unui cuvânt. De exemplu. 300. De exemplu. la căutare. la căutare. Comanda de la tastatura este CTRL+H .

Copierea si mutarea textului se realizează prin intermediul memoriei intermediare – Clipboard. Copierea formatării. 59 .Copierea si mutarea textului într-un document sau în mai multe documente deschise. folosiți descriptorul de formatare din fila Pornire (Home) sau butonul corespunzător din minibara cu unelte de formatare. CTRL+X pentru Decupare (Cut) Pentru aceleași acțiuni puteți folosi meniul click-dreapta pe textul selectat. imagini. utilizarea comenzii Decupare (Cut) presupune ștergea textului selectat . alte obiecte Office. Metodele descrise se folosesc în mod identic pentru copieri si mutări în interiorul aceluiași document sau intre mai multe documente deschise. Elementele din Clipboard se introduc în document în poziția curenta a cursorului (punctului de inserție) Se pot folosi combinațiile de taste următoare : CTRL+C pentru Copiere(Copy). Spre deosebire de comanda Copiere (Copy). Pentru aceasta operație. Pentru introducerea elementelor din Clipboard în document afișați panoul Clipboard apoi faceți click pe elementul care trebuie introdus în document. Aducerea elementelor selectate di document în Clipboard se face cu comanda Copiere ( Copy) sau Decupare (Cut). CTRL+V pentru Lipire(Paste). Puteți afișa panoul Clipboard din fila Pornire(Home) Decupare (Cut) Copiere (Copy) Descriptor de formatare (Paste format) Click pentru a deschide dialogul Clipboard În clipboard pot fi ținute pana la 24 de elemente – text. Se poate copia doar formatarea textului dintr-un loc si aplica în alt loc.

Repetarea (Redo) ultimei acțiuni se poate face cu butonul sau cu combinația de taste CTRL+Y. textul se poate șterge folosind mai multe metode. apoi click pe propoziție si apăsați Delete sau Backspace  Pentru a șterge un paragraf : triplu click în interiorul paragrafului. Formatarea textului Tehnicile de formatare se aplica pentru următoarele categorii de elemente:    Caractere Paragrafe Secțiuni Utilizarea fonturilor Formatarea textului se poate face înainte de a introduce textul de la tastatura sau se poate formata textul introdus deja în document. Word tine o evidenta a ultimelor acțiuni.Ștergerea textului În Word. Anularea(Undo) ultimei acțiuni se poate face cu butonul sau cu combinația de taste CTRL+Z . porțiunea de text asupra căreia se aplica formatarea. Putem folosi aceleași taste pentru a șterge textul selectat. 60 . Alte tehnici de ștergere :  Pentru a șterge o propoziție : Țineți apăsata tasta CTRL. așa ca se poate selecta acțiunea care urmează a fi anulata din lista derulanta ce se poate deschide cu click pe săgeata din dreapta butonului Anulare(Undo) situat pe bara cu unelte Acces Rapid. În mod obișnuit apăsam Backspace pentru a șterge caractere de la stânga cursorului (punctului de inserție) sau tasta Delete pentru a șterge caracterele la dreapta cursorului (punctului de inserție). În ultimul caz. trebuie selectata. apoi apăsați Delete sau Backspace  Pentru a șterge tot documentul : apăsați CTRL+A apoi apăsați Delete sau Backspace Folosirea comenzilor “Undo” si “Redo”.

Cursiv(Italic). Puteți observa ca lista este împărțită în trei secțiuni : Fonturi Tema . sau alte (Change Case) formate comune (propoziție. În continuare. Evidențiere Text(Highlight). minuscule. Fonturi recent utilizate. În grupul Font (Font) din fila Pornire (Home) sunt butoane care va permit sa aplicați formate ca Aldin (Bold). Rolul fiecărui buton este explicat în tabelul următor : Aldin (Bold) Cursiv (Italic) Subliniat(Underline) Aplica textului formatul Aldin (îngroșat) Aplica textului formatul Cursiv Aplica textului formatul Subliniat CTRL+B CTRL+I CTRL+U (linie implicita). Subliniat (Underline). Efecte de text (Text Effects). All Fonts) . titlu. daca deschideți următoarea lista derulanta.Indice (Subsript). Indice (Subscript) Aplica formatul indice Aplica formatul exponent Exponent (Superscript) Creste mărimea fontului Crestere font la următoarea dimensiune (Increase Font) disponibila Reduce mărimea fontului Reducere font 61 . comuta majuscule/minuscule). Taiere text (Strikethrough) . Exponent (Superscript). Toate fonturile (Theme Font. În continuare puteți stabili mărimea fontului. Modificare majuscule/minuscule (Change Case). Ctrl+Shift+W (linie de tip Word). Recently Used Fonts. Anulare formatare. Culoare Font (Font Color). puteți alege fontul dorit. Ctrl+Shift+D (linie dubla) Ctrl+Shift+A (majuscule) Ctrl+Shift+K (minuscule) Shift+F3 (comutare) Ctrl+= Ctrl+Shift+= Ctrl+Shift+> Ctrl+Shift+< Se modifica textul selectat Majuscule/minuscule în MAJUSCULE.În grupul Font(Font) din fila Pornire(Home) selectați lista derulantă (dropdown) sau apăsați săgeata în jos.

În aceasta caseta de dialog puteți sa: . Daca ați stabilit setările în cutia de dialog Font si ați scris textul dorit.(Decrease Font) Anulare formatare (Remove ormatting) la următoarea dimensiune disponibila Anulează formatarea aplicata Ctrl+Shift+Z sau Ctrl+spacebar Pentru un control mai bun. În mod implicit. Folosirea despărțirii automate în silabe (hyphenation). Comanda Despărțire în silabe determina programul Word sa pună linii intre silabele cuvintelor pentru o mai buna aliniere intre marginile documentului. puteți deschide caseta de dialog Font(Font) din coltul din drepta-jos al grupului de comenzi Font. Daca doriți ca despărțirea să se aplice doar pe o parte din document trebuie sa selectați textul respectiv. În varianta Manuala . Taiere cu linie dubla. Culoare. Puteți opta pentru despărțirea Automată sau Manuală. Ascuns) bifând opțiunile corespunzătoare. puteți reveni la setările precedente cu CTRL+bara de spațiu. Indice. tipul de subliniere si culoarea de subliniere.Stilul. despărțirea se aplică pentru tot documentul. Majuscule reduse. Exponent. 62 . o cate de dialog va cere confirmarea pentru fiecare modificare. Doar Majuscule. Dimensiunea. -aplicați efecte pe textul selectat ( Taiere cu o linie .stabiliți Fontul. Daca treceți pe foaia(tab-ul) Complex(Advanced) găsiți opțiuni pentru controlul spațiului dintre caractere si caracteristici specifice publishingului.

măriți zona de despărțire. În vederea reducerii numărului de despărțiri în silabe. Paragrafele sunt delimitate de marcajele de paragraf.Comanda Optiuni de despartire în silabe stabilește comportamentul de despărțire în silabe pe baza următoarei casete de dialog : În caseta Zonă de despărțire în silabe. paragrafele se pot formata autonom stabilindu-se următoarele caracteristici proprii pentru întreg paragraful: tabs stops. Formatarea paragrafelor În Word. stabiliți cât spațiu să rămână între sfârșitul ultimului cuvânt dintr-o linie și marginea din dreapta a paginii. Marcajele de paragraf pot fi văzute daca apăsați butonul Afișare totala (Show/Hide) din grupul de comenzi Paragraf(Paragraph) în fila Pornire (Home). etc. spațierea dintre linii. stabiliți numărul de linii consecutive pe care are loc o despărțire în silabe. În caseta Limitare despărțiri consecutive în silabe la. indentarea. îngustați zona de despărțire. Pentru a anula o formatare de paragraf apăsați CTRL+Q 63 . Pentru a reduce aspectul dințat al marginii din dreapta. alinierea. Formatarea paragrafelor se face utilizând grupul de comenzi Paragraf(Paragraph) din fila Pornire (Home). Fiecare paragraf în Word are un Stil(Style) de paragraf propriu care include mai multe proprietatea din cele enumerate mai sus. Cursorul trebuie sa fie în interiorul paragrafului (nu este nevoie sa selectați textul).

si spatiul dintre linii Alinierea paragrafului se face folosind butoanele de aliniere cu semnificație evidenta . Se pot folosi combinațiile de taste : Ctrl+L aliniere la stânga 64 .Grupul de comenzi Paragraf(Paragraph) din fila Pornire(Home) : Marcatori Numerotare Lista multinivel Sortare Micsorare / Marire indent Afisare totala Borduri si Umbrire Interlinie si Butoane de aliniere spatiere paragraf Umbrire Deschide Caseta de dialog Paragraf Caseta de dialog Paragraf : Sectiunea General: stabileste alinierea paragrafului Sectiunea Indentare : stabileste indentarile intregului paragraf sau doar a primei linii Sectiunea Spatiere: stabileste spatierea paragrafului relativ la continutul precedent si urmator.

Spațierea implicita este la un rând. Marginile paragrafului sau bordurile se stabilesc cu butonul Borduri si Umbrire (Borders and Shadows).5. 2.Ctrl+E aliniere la centru Ctrl+R aliniere la dreapta Ctrl+J aliniere stânga-dreapta În același scop. selectați în lista Special(Special) varianta Agățare (Hanging) si stabiliți valoarea indentării în lista La(By) Culorile de fundal se stabilesc cu ajutorul butonului Umbrire(Shadow) din grupul Paragraf(Paragraph). alegeți comanda Borduri si umbrire…(Borders and Shadows…) din 65 . Spațierea rândurilor sa face cu butonul Interlinie si spațiere paragraf (Line and Paragraph Spacing) . Pentru un control mai bun al spațierii. Nu uitați că trebuie sa aveți cursorul în interiorul paragrafului.5 rânduri Indentarea paragrafelor se poate face utilizând butoanele Micșorare indent (Increase Indent) sau Mărire indent (Decrease Indent). 1. 2. Pentru un control mai bun al indentării. 3. Deschideți lista derulanta din dreapta butonului pentru a alege formatul dorit de bordura.0. deschideți cutia de dialog Paragraf(Paragraph) unde se poate folosi lista derulanta pentru a stabili alte moduri de spațiere a rândurilor –Interlinie(Line Spacing) :  Cel puțin(At Least) : specifica spațierea minima în puncte (points)  Exact (Exactly) : stabilește o valoare exacta pentru interlinie  Multipla (Multiple) : stabilește o altă valoare pentru interlinie în număr de linii Se pot folosi si combinațiile de taste:  CTRL+1 : specifica spațierea interlinie la un rând  CTRL+2 : specifica spațierea interlinie la doua rânduri  CTRL+5 : specifica spațierea interlinie la 1. Alegeți din lista de culori. De asemenea.5. În secțiunea Indentare(Indentation) puteți stabili indentarea spre stânga sau dreapta cu mai multa precizie. Pentru un control mai bun. se poate folosi si caseta de dialog Paragraf si comenzile din secțiunea General. Pentru a indenta tot paragraful cu excepția primei linii. se poate folosi lista derulanta Special (Special) pentru a obține o indentare numai pentru prima linie din paragraf cu valoarea specificata în câmpul La(By).0. deschideți cutia de dialog Paragraf(Paragraph). culoarea de fundal pentru paragraful în care se afla cursorul. Din lista derulanta se poate alege o alta varianta uzuala de spațiere : 1.

tab-ul Umbrire(Shadow) permite selectarea variantelor de umbrire cu mai multe variante de Umplere(Fill). trageți mouse-ul peste textul care trebuie formatat. Găsiți acest buton în grupul de comenzi Cipboard(Clipboard) din fila Pornire(Home) sau în minibara cu unelte descrisa anterior.ultima parte a listei. selectat. acționați butonul . Modele (Pattern). Comanda este activa numai daca aveți text selectat. Apoi. Spațierea dintre paragrafe : cu ajutorul butonului Interlinie si spațiere Paragraf (Line and Paragraph Spacing) deschideți lista derulanta ca în figura Utilizarea Minibarei cu unelte de formatare (MiniToolbar) care apare când selectați text si treceți cu mouse-ul peste selecție va permite accesul rapid la câteva comenzi uzuale de formatare. Copierea formatării dintr-o zona în alta se poate face cu ajutorul Descriptorului de formatare (Format Painter) . Utilizarea tabulatorilor pentru formatarea paragrafelor se poate face utilizând următoarele metode: 66 . Fereastra de dialog care se deschide va permite stabilirea în detaliu a modului de încadrare cu borduri pentru paragrafe. După ce ați selectat textul. puteți folosi si combinația de taste Ctrl+Shift+C pentru copierea formatării ci Ctrl+Shift+V pentru aplicarea formatării copiate anterior. cu butonul stâng apăsat. text. În loc sa acționați butonul. pagina sau document.

Stabiliți apoi tipul de tabulator în zona Aliniere si.textul se centrează în această poziție pe măsură ce tastați. Folosind rigla : faceți click succesiv pe selectorul de tabulatori din stânga riglei pana când apare tipul de tabulator dorit. Celelalte opțiuni de pe rigla sunt pentru indentarea paragrafului : Indent prima linie Indent pargraf de la a doua linie Indent pargraf Un tabulator se poate elimina trăgându-l în afara riglei. virgula zecimală rămâne în aceeași poziție bară . Indiferent de numărul de cifre. daca doriți.stabilește poziția de început a textului care apare către dreapta pe măsură ce tastați. Repetați procedura pentru fiecare tabulator pe care vreți sa-l adăugați. folosiți butoanele Golire (Clear) sau Golire Totala (Clear All) 67 . acționați butonul din dreapta sus a barei de defilare. un indicator suplimentar în zona Indicator. Când apăsați tasta TAB.aliniază numerele în jurul unei virgule zecimale. aliniere la dreapta . aliniere la separatorul zecimal.textul se mută la stânga. Tipuri de tabulatori : aliniere la stânga . Pentru a elimina tabulatorii setați manual.  Folosind caseta de dialog Tabulatori (Tabs ) : faceți click pe lansatorul casetei de dialog Paragraf (Paragraph) apoi pe butonul Tabulatori… (Tabs…) În câmpul Poziționare Tabulator completați cu distanta la care trebuie sa apără tabulatorul. Daca nu vedeți rigla.inserează o bară verticală în poziția tabulatorului. aliniere la centru . Apoi faceți click pe butonul Stabilire(Set). tabulatorul se va opri în pagină la distanța specificată.

pe Verificare. se va crea o lista numerotata cu cifre romane. dacă modificați nivelul ierarhic al elementelor din listă. faceți click pe Fișier (File). cratima. în grupul Paragraf. sau semnul > . se va crea automat o lista marcata cu literele alfabetului. bifați caseta de selectare Liste automat marcate și Liste automat numerotate Adăugarea de marcatori sau numerotare într-o listă 1) Selectați elementele la care doriți să adăugați marcatori sau numerotare. paranteza dreapta. în grupul Paragraf. faceți clic pe Marcatori sau Numerotare. 1) Faceți clic pe orice element pe care doriți să îl mutați la alt nivel. Transformarea unei liste cu un singur nivel într-o listă multinivel Aveți posibilitatea să transformați o listă existentă într-o listă multinivel. Dacă marcatorii sau numerotarea nu se începe automat.Liste. 68 . pe Opțiuni Autocorecție apoi pe fila AutoFormatare la tastare. daca începeți un paragraf cu i. 2) În fila Pagină de pornire. pe Opțiuni (Options). marcatori si numerotări Crearea automată a listelor  Word formatează automat textul sub forma de lista cu marcatori daca începeți un paragraf cu unul din caracterele : * Inserează caracterul cu codul 183 din lista cu fontul Symbol > Inserează caracterul cu codul 216 din lista cu fontul Wingdings <> Inserează caracterul cu codul 168 din lista cu fontul Symbol -> Inserează caracterul cu codul 232 din lista cu fontul Wingdings font Inserează caracterul cratima din fontul curent  Word formatează automat textul sub forma de lista numerotata daca începeți un paragraf cu un număr urmat de punct . daca începeți paragraful cu litera a . Sub Se aplică la tastare. Găsiți diferite stiluri de marcatori și formate de numerotare dacă faceți clic pe săgeata de lângă Marcatori sau Numerotare pe fila Pornire.

3) Faceți clic pe lista multinivel dorită. găsiți în partea de jos comanda Anulare Stiluri (Clear Formatting) 69 . Pentru a vedea întreaga listă. faceți click-dreapta în interiorul listei numerotate si folosiți meniul contextual pentru a alege comanda de renumerotare. Daca doriti sa anulati o formatare anterioara . în grupul Paragraf. faceți clic pe săgeata de lângă Marcatori sau Numerotare. faceți clic pe Modificare nivel listă. faceti click pe butonul Mai multe (More). intr-un anumit punct din lista numerotata. în grupul Paragraf. alegeți stilul dorit din galeria de stiluri. Aplicarea unui stil pentru un paragraf 1) click în interiorul paragrafului 2) în grupul de comenzi Stiluri (Styles). 1) Faceți clic pe elementul din listă. Renumerotarea listelor Daca. Stiluri Stilurile permit gruparea tuturor opțiunilor de formatare sub un singur nume. apoi faceți clic pe nivelul dorit. Alegerea unui stil de listă multinivel din galerie Aveți posibilitatea să aplicați un stil de galerie unei liste multinivel. 2) În fila Pagină de pornire. faceți clic pe săgeata de lângă Listă pe niveluri multiple . doriți reluarea numerotării. stiluri create de alții.2) În fila Pagină de pornire. stiluri create sau modificate de utilizator. Se pot folosi stiluri predefinite.

Pentru a vedea întreaga lista. puteți deschide panoul Stiluri (Styles) din coltul din dreapta-jos a grupului Stiluri din fila Pornire(Home). Utilizarea panoului Stiluri Daca doriți un control mai bun al stilurilor. sau puteți folosi combinația de taste Alt+Ctrl+Shift+S.  Se poate utiliza si caseta de dialog deschisa cu comanda Inserare ca tabel…(Insert table…) Puteți utiliza aceasta caseta pentru a stabili Dimensiuni Tabel (Table Size) si Regimul de potrivire automata(AutoFitBehavior) . Tabelul se va insera în document în poziția cursorului. and Spațiere Paragraf(Paragraph Spacing). Titlu 3 (Heading 3) apăsați CTRL+Alt+1. sau puteți utiliza gestionarul de stiluri pentru a controla apariția unui stil în galerie. CTRL+Alt+3 Modificare stiluri Lângă galeria de stiluri se afla butonul Modificare stiluri (Change Styles) cu care puteți accesa comenzi pentru modificarea principalelor elemente care definesc aspectul stilurilor din Galeria de stiluri (Style Gallery). Culori(Colors). alegeți stilul dorit din galeria de stiluri. Daca veți folosi în continuare tabele identice cu cel pe care tocmai l-ați 70 . faceți click pe butonul Mai multe (More). Comenzi de la tastatura  Pentru a reveni la stilul Normal. CTRL+Alt+2. apăsați CTRL+Shift+N  Pentru a aplica stilurile predefinite Titlu 1 (Heading 1). inspecta stilurile existente.Aplicarea unui stil unei porțiuni de text 1) click în interiorul paragrafului 2) în grupul de comenzi Stiluri (Styles). Aici puteți alege dintre mai multe stiluri decât pot fi afișate în galeria de stiluri din panglica. Titlu 2(Heading 2). Apare o grila peste care puteți trage simbolul mouse-ului pentru a indica numărul de linii si de coloana pentru tabelul dorit. Puteți modifica Seturi de stiluri (Style Set) . Fonturi(Fonts). puteți adăuga un stil nou. Obiecte Tabele Crearea tabelelor  Din fila Inserare(Insert) acționați butonul Tabel(table).

 Pentru a selecta o coloana: click pe linia de grila de deasupra coloanei în momentul în care simbolul mouse-ului se schimba intr-o săgeta orientată în jos .  Pentru a selecta câteva celule : click-stânga si trageți mouse-ul peste zona dorita. tabel Sau. trăgând mouse-ul în aceasta poziție . la sfârșit eliberați butonul. borduri. în grupul de comenzi Tabel(Table) utilizați butonul Selectare(Select) pentru a deschide o lista derulanta din care puteți alege ce element doriți sa selectați – celula. Puteți folosi cele doua file grupate sub numele Instrumente Tabel(Table Tools) . În fila Proiectare(Layout). Puteți sa poziționați cursorul în celule cu ajutorul mouse-ului sau folosind tastatura cu următoarele combinații de taste:  Următoarea celula din linie Tab  Celula precedenta din linie Shift+Tab  Prima celula din linie Alt+Home  Prima celula din coloana Alt+PgUp  Ultima celula din linie Alt+End  Ultima celula din coloana Alt+PgDn  Următoarea linie săgeata în jos Prelucrările în tabel se fac asupra elementelor selectate. stiluri. bifați opțiunea Memorare dimensiuni pentru tabele noi (Remember Dimensions for New Tables) Puteți alege să folosiți setul de instrumente Desenare tabel (Draw Table) pentru a insera tabele cu forma complicata. Formatarea tabelelor. Folosiți creionul pentru a marca marginile tabelului. Selectarea se face în astfel :  În fila Aspect(Layout). Grosime stilou(Line Weight) sau Culoare stilou (Line 71 . trăgând mouse-ul în aceasta poziție. descris. umbrire) Daca doriți să faceți modificări în tabel trebuie sa aveți cursorul în interiorul tabelului sau sa aveți o selecție în tabel. rând. puteți selecta mai multe coloane consecutive  Pentru a selecta un rând : click pe bara de selecție (invizibila) din stânga tabelului.Proiectare (Design) si Aspect (Layout). puteți selecta rânduri succesive. găsiți:  comenzile din grupul Desenare borduri (Draw Border): Stil stilou (Line Style) . coloana. Editarea tabelelor Editarea informațiilor intr-un tabel se face poziționând cursorul în punctul dorit din tabel si introducând apoi datele. apoi pentru a desena interiorul.Proiectare( linii.

si introducerea culorilor de umplere. Daca doriți un control mai bun în privința bordurilor si umbririi. o Fila Borduri(Borders) 72 . Puteți deschide aceasta fereastra din coltul din dreapta-jos a grupului de comenzi Desenare borduri(Borders) din fila Proiectare(Layout). Umbrirea si selecția se aplica la zona de tabel curenta (celula) sau la zona selectata din tabel. grosimii si culorii bordurilor. puteți bifa opțiunile din grupul Opțiuni Stil tabel (Table Tools Design): o Rând antet (Header Row) o Rând Total (Total Row) o Prima Coloana (First Column) o Ultima Coloana (Last Column) o Coloane alternante (Banded Columns) o Linii alternante (Banded Rows)  butoanele Umbrire(Shadow) si Borduri(Borders) din grupul Stiluri Tabel(Table Styles). În caseta de dialog borduri si umbrire aveți la dispoziție trei file în care semnificația selecțiilor pe care le puteți face este evidenta. respectiv . Daca ați greșit. borduri. puteți face ștergeri cu instrumentul Radiera(Eraser)  comenzile din grupul Stiluri tabel (Table Styles) unde găsiți o galerie de stiluri pentru tabel. Operațiunile uzuale sunt modificarea stilului.Color). Din dreapta acestor butoane puteți deschide liste derulante cu variante de umbrire. Pentru stilul ales. se poate utiliza fereastra de dialog Borduri si Umbrire (Borders and Shadings).

inserări.Aspect( ștergeri. coloanelor sau rândurilor : se poziționează punctul de inserție în partea de tabel care urmează sa fie ștearsă. proprietăți )  Ștergerea celulelor. apoi se utilizează butonul Ștergere (Delete) pentru a preciza ce element de tabel se șterge. dimensiuni.o Fila Borduri de pagina (Page Borders) o Fila Umbrire (Shading) Formatarea tabelelor. Daca alegeți Ștergere celule(Delete Cells) apare o caseta de dialog care va întreabă ce doriți sa se întâmple cu celelalte 73 .

cu următorul click direcția se schimba în de jos în sus. Puteți obține același rezultat daca desenați o linie orizontal sau vertical în interiorul unei celule. Îmbinarea celulelor : se pot combina doua sau mai multe celule prin selectarea acestora si acționarea butonului Îmbinare celule (Merge cells) din grupul Îmbinare (Merge). Inserarea rândurilor si coloanelor : în grupul Rânduri si coloane( Rows&Columns) sunt 4 comenzi care va permit inserarea – Inserare deasupra (Insert Above). Adăugarea liniei sau coloanei se face relativ la punctul de inserție. cu următorul click aduceți textul la direcția inițială. ștergerea unei celule poate face ca tabelul sa devina asimetric. folosiți pentru aceasta instrumentul Radiera (Eraser) pe care îl găsiți în fila Proiectare (Design) în grupul de comenzi Desenare Borduri (Draw Borders) Scindarea celulelor : se pot scinda celulele prin selectarea butonului Scindare celula (Split Cell) din grupul Îmbinare (Merge). Faceți click pe Desenare Tabel (Draw Table) în grupul de comenzi Desenare Borduri (Draw Borders) din fila Proiectare (Design) apoi desenați liniile. jos (top. Se folosesc butoanele corespunzătoare din grupul de comenzi Aliniere (Alignment) Reorientarea textului în celule : în grupul de comenzi Aliniere (Alignment) se găsește butonul pentru schimbarea direcției textuluiOrientare text(Text Direction). Se poate obține același lucru daca ștergeți liniile despărțitoare . bottom). rândurile tabelului trebuie rearanjate după criteriul dorit de dumneavoastră. de exemplu în ordinea alfabetică a numelor de persoane. Butonul Potrivire automata (Auto fit) redimensionează automat lățimea coloanelor pe baza textului din ele. când terminați faceți din nou click pe Desenare Tabel (Draw Table) Sortarea tabelelor Daca se dorește afișarea rândurilor într-o anumita ordine. Inserare dedesubt (Insert Bellow). Modificarea dimensiunilor rândurilor si coloanelor : în grupul de comenzi Dimensiuni Celula (Cell Size) găsiți comenzile pentru ajustarea fina a înălțimii rândurilor si lățimii coloanelor. Alinierea textului : textul din celule se aliniază cu aceleași tehnici ca în cazul paragrafelor.      celule din linie sau din coloana: mutarea lor în sus sau la stânga. În plus. si Inserare la dreapta (Insert Right). puteți alinia textul vertical – sus. 74 . Butoanele Distribuire rânduri (Distribute Rows) si Distribuire coloane (Distribute Columns) ajută la restabilirea în mod egal a spațiului în interiorul tabelului. middle. mijloc. Inserare la stânga (Insert Left). Cu un clic pe acest buton schimbați direcția textului de sus în jos .

1) Selectați rândurile din tabel care trebuie sortate, sau selectați tot tabelul 2) Click pe butonul Sortare(Sort) din grupul de comenzi Date(Data) din fila Aspect(Layout) pentru a deschide caseta de dialog Sortare(Sort)

3) Specificați coloana care conține criteriul de sortare – Sortare după (Sort By), apoi tipul sortării – Ascendent sau Descendent. Daca în selecția dumneavoastră ați inclus si rândul de antet, selectați butonul Rând antet (Header Row), altfel selectați Fără rând antet (Without header row). Pentru sortare puteți folosi pana la trei coloane ca si criterii succesive de sortare. 4) Click pe butonul OK Repetarea rândurilor în antet Daca tabelul se întinde pe mai multe pagini, este posibila repetarea rândului de antet la începutul fiecărei pagini. Se urmăresc pașii: 1) Selectați rândul care trebuie repetat 2) Click pe butonul Repetare rânduri antet (Repeat As Header Row) Puteți folosi si varianta : 1) Selectați rândul care trebuie repetat 2) Click pe butonul Proprietăți (Propreties) din grupul de comenzi Tabel (Table) din fila Aspect(Layout) pentru a deschide fereastra de dialog Proprietati tabel (Table Proprieties). 3) În fila Rand(Row) bifati optiunea Se repeta ca rand antet la inceputul fiecarei pagini (Repeat As Header Row at the Top of Each Page) apoi faceti click pe OK

75

Utilizarea formulelor În tabelele Word se pot face calcule simple cu datele din rânduri sau coloane.De exemplu, daca doriți sa introduceți la baza unei coloane o celula cu totalul(suma) datelor numerice de pe coloana, urmați pașii: 1) Selectați celula în care va apare rezultatul calculului 2) Click pe butonul Formula(Formula) din grupul de comenzi Date(Data) din fila Aspect(Layout) pentru a deschide următoarea caseta de dialog

3) Click OK În exemplu s-a folosit funcția SUM (adunare) . În același mod se pot utiliza si alte funcții:  AVERAGE( ) media datelor numerice din lista  COUNT( ) numărul elementelor din lista  MAX( ) valoarea cea mai mare din lista  MIN( ) valoarea cea mai mica din lista  PRODUCT( ) produsul listei (toate celule înmulțite) Intre parantezele de după numele funcției se precizează zona din tabel asupra căreia se aplica funcția. Se pot folosi următoarele argumente:  ABOVE sau BELOW pentru referire la celulele de deasupra sau de dedesubtul celulei curente  LEFT sau RIGHT, pentru referire la celulele din stânga sau din dreapta celulei curente Conversia în text Pentru a converti un tabel în text, selectați tabelul si acționați butonul Conversie în text(Convert to Text) din grupul Date (Data) din fila Aspect (Layout). Apare fereastra de dialog în care trebuie sa selectați tipul separatorilor apoi sa dați click pe butonul OK.

76

Meniul contextual si caseta de dialog Proprietăți tabel (Table Proprieties) Daca dați click-dreapta în zona tabelului, apare meniul contextual si bara cu instrumente rapide. Acestea conțin o parte din comenzile uzuale discutate anterior. De asemenea, puteți stabili proprietățile tabelului si din caseta de dialog Proprietatea tabel(Table Proprieties) din fila Aspect(Layout), grupul de comenzi Tabel (Table).

În fila Tabel(Table) din caseta de dialog Proprietăți tabel (Table Proprieties) alegeți valorile pentru Dimensiunea tabelului, Alinierea si indentarea acestuia, si încadrarea față de restul textului din document În filele Rând(Row), Coloana(Column), Celula(Cell) puteți stabili proprietățile acestor elemente.

77

Dacă în timpul acestor operații se ține apăsată tasta Shift. Obiecte grafice Utilizarea obiectelor desenate Pentru a insera obiecte desenate faceți click pe fila Inserare(Insert).  Desenarea liniilor drepte 1) În fila Inserare(Insert). faceți click pe butonul Forme(Shapes). pe panglica(Ribbon) apare fila Instrumente desen si Format (Drawing Tools Format). sau daca acesta lipsește. trageți mouse-ul de la poziția inițiala la poziția finală 3) Eliberați butonul mouse-ului. Acum puteți utiliza controalele din grupul Stiluri de forme(Shape Styles) pentru a schimba umplerea (fill). veți obține un pătrat respectiv.  Desenarea formelor dreptunghiulare si ovale 1) În fila Inserare(Insert).  Desenarea altor forme 78 . După ce ați desenat linia. un cerc. în grupul de comenzi Ilustrații(Illustration). în grupul de comenzi Ilustrații(Illustration). faceți click pe butonul Forme(Shapes). După ce desenați o forma. conturul (outline) și efectele (effects) aplicabile formei. Fila Text alternativ (Alternative Text) puteți defini un text alternativ destinat browserelor Web. apoi click pe butonul Linie(Line) 2) Duceți cursorul în punctul de început al liniei si trageți spre punctul final. apoi pe comanda Forme(Shapes) pentru deschide galeria de forme si a alege elementul dorit. acest text se afișează în timp ce tabelul se încarcă în pagina. puteți s-o ajustați trăgând de simbolurile de capăt. 3) Eliberați butonul mouse-ului. apoi click pe butonul Dreptunghi (Rectangle) sau Oval(oval) 2) Cu butonul din stânga mouse-ului apăsat.

acționați butonul Umplere forma (Shape Fill) care va permite sa umpleți forma cu Culoare(Color). Stabilirea conturului . puteți insera text formei desenate.acționați butonul Efecte forma(Shape Effects) care va permite sa alegeți dintre următoarele categorii de efecte : Predefinite(Presets). Relief(Bevel). Grosime(Width). gradient(gradient).acționați butonul Contur forma (Shape Outline) care va permite sa precizați următoarele proprietăți: Culoare.Galeria de forme include si alte tipuri de forme grupate în următoarele categorii : o Forme recent utilizate (Recently Shapes) o Linii (Lines) o Dreptunghiuri (Rectangles) o Săgeți bloc (Block Arrows) o Dreptunghiuri (Rectangles) o Forme de baza (Basic Shapes) o Forme ecuație (Equation Shapes) o Scheme logice (Flowchart) o Stele si forme ondulate (Stars and Banners) o Explicații (Callouts) Used Puteți insera aceste forme cu metoda descrisa anterior . în panglica devine vizibila fila Instrumente desen si Format (Drawing Tools Format) si se pot efectua următoarele modificări : o Stabilirea culorii de umplere. Umbrire(Shadows). Formele inserate în document pot fi formatate. Daca faceți clic pe forma introdusa. Strălucire(Glow). alegeți comanda Adăugare text (Add Text) si tipăriți textul. sau cu o textura(pattern). cu o imagine(image). Opțional. Muchii atenuate(Soft Edges). din meniul contextual. Linii întrerupte (Dashes) Adăugarea efectelor . Faceți click-dreapta pe forma desenata si. Rotație 3-D(3-D Rotation) o o Utilizarea imaginilor și a miniaturilor clip-art  Inserarea miniaturilor clip-art 1) Poziționați cursorul în pagina în care trebuie introdusa miniatura 79 . Reflexie(Reflection).

efecte si aspect ( Border. Schimbarea stilului: selectați imaginea. apoi pe butonul Trunchiere(Crop) din grupul Dimensiune (Size). apoi faceți click pe butonul Salt(Go) 4) Faceți click pe imaginea dorita. si va apărea automat si fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). Trageți marcajele pana când imaginea căpăta dimensiunile dorite si faceți click în exteriorul imaginii. Word are 28 de stiluri predefinite. faceți click pe butonul Miniatura(Clip Art) pentru a deschide panoul Miniatura(Clip-Art) 3) În câmpul Căutare(Search For). în grupul de comenzi Ilustrații (Illustrations). Fiecare stil este o combinație de trei proprietăți – bordura. Effects.si Layout). În Grupul de comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) apare o galerie de stiluri din care puteți alege pe cel dorit. Pentru redimensionare puteți folosi controalele Înălțime forma (Height) si Lățime formă (Width) din grupul Dimensiune (Size) pentru a redimensiona precis imaginea. tastați cuvântul cheie. faceți click pe butonul Imagine(Picture) pentru a deschide caseta de dialog Inserare imagine (Insert picture) 3) În caseta de dialog Inserare imagine (Insert picture) alegeți fișierul imagine apoi faceți click pe butonul Inserare(Insert) Formatarea imaginilor si a miniaturilor o Redimensionare : faceți click pe imaginea inserata si vor apărea opt marcaje (puncte de agățare) în jurul acesteia. Când selectați imaginea va apărea si fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). în grupul de comenzi Ilustrații (Illustrations).  2) În fila Inserare(Insert) . o o Trunchiere : faceți click pe imagine. Inserarea imaginii în document va fi însoțita de apariția filei Instrumente imagine(Picture Tools Format) 5) Închideți panoul Miniatura (Clip Art) Inserarea imaginilor 1) Poziționați cursorul în pagina în care trebuie introdusa miniatura 2) În fila Inserare(Insert) . Puteți folosi mouse-ul pentru a trage de aceste puncte si redimensiona imaginea. 80 .

Umbrire(Shadows). în grupul de comenzi Ajustări (Adjust) găsiți câteva butoane pentru modificarea imaginilor : o Comanda Corecturi (Correction) deschide un meniu derulant care va permite sa schimbați claritatea (sharpen and soften) . Muchii atenuate(Soft Edges).selectați imaginea. pensula(brush). Aranjarea obiectelor grafice  Poziția fata de text : în fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format). acționați butonul Poziție care va deschide o lista derulanta din care puteți selecta varianta dorita. Pictogramele din lista va indica grafic poziția obiectului. si va apărea automat si fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). în grupul de comenzi Aranjare (Arrange). Efectuarea ajustărilor : în fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format). si va apărea automat si fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). si altele o Comanda Eliminare Fundal ( Background) elimina porțiunile nedorite din imagine. În Grupul de comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) se poate folosi butonul acționați butonul Efecte imagine(Picture Effects) care va permite sa alegeți dintre următoarele categorii de efecte : Predefinite(Presets). culori acuarela(watercolor). Strălucire(Glow). Reflexie(Reflection). si va apărea automat si fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). Relief(Bevel). marcator (marker strokes). puteți utiliza marcaje. acționați butonul Încadrare text(Wrap Text) care va deschide o lista derulanta din care 81 . În acest scop. tonul culorii (Color Tone) si sa recolorați (Recolor) o Comanda Efecte artistice (Artistic Effects) va permite sa adăugați câteva efecte imaginii dumneavoastră : scita creta(chalk). În Grupul de comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) se poate folosi butonul Aspect Imagine(Picture Layout) care deschide o lista din care puteți alege tipul conversiei. strălucire difuza (light screen). Rotație 3-D(3-D Rotation) Schimbarea aspectului imaginii prin conversie Smart Art: selectați imaginea. Adăugarea efectelor . în grupul de comenzi Aranjare (Arrange).  Încadrare text : în fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format). luminozitatea si contrastul (Brightness and Contrast) o Comanda Culori (Color) deschide un meniu derulant care va permite sa schimbați saturația culorii (Color Saturation).o o o o Modificarea bordurii imaginii : selectați imaginea. În Grupul de comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) găsiți butonul Bordura imagine (Picture Border) care va permite setarea conturului si a caracteristicilor acestuia.

Schimbarea ordinii obiectelor: Pe măsură ce introduceti obiecte grafice. în grupul de comenzi Aranjare (Arrange). Apoi acționați butonul Grupare (Grouping) din grupul de comenzi Aranjare(Arrange) din fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format) pentru a determina obiectele sa se comporte solidar. Aducere în fata textului(In Front of text) o Trimitere în plan secundar(Send Backward) cu variantele trimitere în plan secundar(Sent Backward). Alinierea obiectelor : selectați obiectele. În același mod se poate face degruparea obiectelor. Strâns(Tight). Apare fereastra de dialog Aspect(Layout) în care. acestea se vor suprapune. în fila Poziție(Position). butonul Încadrare text(Wrapp Text) si apoi comanda Mai multe opțiuni aspect …(More Layout Options) . Puteți controla ordinea suprapunerii cu cateva urmatoarele comenzi din grupul de comenzi Aranjare (Arrange) din fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format) : o Aducere în plan apropiat (Bring Forward) cu variantele Aducere în plan apropiat (Bring Forward). fiecare fiind localizat intr-un strat(layout) propriu.  puteți selecta varianta dorita. Daca nu doriți acest lucru. obiectul grafic se muta împreuna cu textul. Trimitere în ultimul plan (Sent to Back) B Pe obiectul A a fost aplicata comanda Aducere în plan apropiat (Bring Forward) A A B   Selectarea si gruparea obiectelor : puteți selecta mai multe obiecte daca faceți click cu mouse-ul pe acestea în timp ce țineți apăsată tasta Shift. apoi dați click pe butonul Aliniere (Align) din grupul de comenzi Aranjare din fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format) . Aducere în prim plan (Bring to Front). în mod implicit. Editare puncte de încadrare(Edit Wrap Points) Ancorarea textului : O ancora(anchor) este o poziție în textul documentului asociata cu obiectul grafic. Pătrat (Square). În spatele textului (Behind Text). Puteți alege dintre tipurile de aliniere indicate grafic prin nume si pictograme. Sus si jos (Top and Bottom). debifați opțiunea Se muta obiectul odată cu textul (Move Object with Text). alegeți din fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format). În fața textului(In Front of Text). 82 . Pictogramele din lista va indica modul în care textul se va poziționa fata de obiectul grafic : În linie cu textul (In Line with Text) .

Prin intermediul acestui meniu. apoi butonul Rotire(Rotate) din grupul de comenzi Aranjare din fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format). Răsturnare verticală (Flip Vertical). aveți acces la comenzile uzuale utilizate pentru obiectul respectiv. Rotire la stânga 90○ (Rotate to left 90○). Din lista derulanta. O atenție speciala trebuie acordata comenzii Formatare imagine (Format picture) care deschide o caseta de dialog cu toate comenzile de formatare utilizare pentru obiectul grafic. puteți folosi meniul contextual care apare cu clickdreapta. De asemenea. Răsturnare orizontala(Flip Horizontal). puteți alege Rotire la dreapta 90○ (Rotate to right 90○) . 83 . Utilizare Panoului de selecție (Selection Pane) din grupul de comenzi Aranjare(Arrange) din fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format) va afișa un panou Selecție si vizibilitate de unde puteți face vizibile/invizibile obiectele selectate.  Rotirea obiectelor grafice : selectați obiectul. împreună cu meniul contextual apare si minibara cu unelte. Pentru aceasta. dați click succesiv pe butonul Utilizarea meniului contextual Pentru orice obiect din documentul dumneavoastră.

în grupul Ilustrații(Illustration) faceți click pe butonul Diagrama(Chart). graficul se va modifica în acord cu acestea. faceți click în exterior. Când terminați.Utilizarea graficelor Adăugarea diagramelor într-un document 1) Aduceți cursorul (punctul de inserție) în poziția în care vreți sa inserați diagrama 2) În fila Inserare(Insert). Pe măsura ce editați zona de date din foaia de calcul. 84 . si o foaie de calcul în care puteți schimba seriile de date pe care doriți sa le reprezentați grafic. se va deschide caseta de dialog Inserare diagrama(Insert Chart) 3) Alegeți tipul de diagrama :  Coloana (Column)  Linie (Line)  Radiala (Pie)  Bara (Bar)  Arie (Area)  XY(diagrama puncte)X Y (Scatter)      Bursiere (Surface) Suprafața (Surface) Structura inelara (Doughnut) Bule (Bubble) Radar (Radar) 4) Click pe OK : Word va afișa o schiță de diagrama.

în fila Proiectare (Design) faceți click pe butonul Modificare tip diagrama (Change Chart Type) din grupul Tip (Type) pentru a alege tipul de grafic dorit Fila Aspect(Layout) conține comenzile pentru îmbunătățirea aspectului graficului cum ar fi titluri. faceți click pe grafic si veți observa ca în panglica apare fila Instrumente diagrama (Chart Tools) . 85 . modificarea aspectului. legende si alte elemente. pentru modificarea tipului graficului .Eticheta de date( Data Label). Fila Proiectare (Design) conține grupurile de comenzi pentru stabilirea si modificarea tipului diagramei. De exemplu. Format(Format). puteți utiliza grupul Etichete(Labels) pentru a adăuga diverse informații suplimentare în grafic : Titlu diagrama (Chart title). folosiți butonul Tabel de date(Data Table) pentru a obține un rezultat asemănător cu cel din figura. Aspect(Layout). editarea datelor sursa. etichete. Tabel de date(Data table). De exemplu. si a stilului. Titluri de axe (Axis title). daca doriți sa afișați împreună cu graficul si datele din tabelul sursa.Modificarea digramelor Faceți click pe grafic si veți observa ca în panglica apare fila Instrumente diagrama (Chart Tools) care include alte trei file Proiectare(Design). Legenda(Legend).

sau echivalent) 3. puteți sa stabiliți modul de încadrare a diagramei în raport cu textul.900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ianuarie Februarie Martie Londra 123 444 777 Paris 555 222 444 Viena 444 111 333 Martie Ianuarie Februarie Fila Format(Format) conține comenzile pentru prelucrarea selecțiilor. Crearea sau stabilirea sursei de date ( de obicei un fișier separat cu un tabel Word. daca utilizați butonul Încadrare text (Wrapping Text) în același mod ca în cazul formelor grafice discutate anterior. se poate da click-dreapta pe diagrama pentru a accesa meniul contextual si minibara cu unelte. Crearea documentului principal (model) 2.). copiere. Excel. modificare tip. De exemplu. etc. aranjare. Îmbinare corespondenta (mail merge) Îmbinarea corespondentei presupune combinarea unui model de document cu o lista de adrese pentru a genera mai multe documente personalizate. Acesta este un mod de a accesa în mod rapid comenzile pentru operațiile uzuale ( decupare. Îmbinarea documentului principal cu sursa de date si generarea documentului final 86 . stilului si aranjarea formelor introduse în diagrama. Utilizarea meniului contextual La fel ca în cazul altor obiecte. În principiu este vorba de trei etape: 1. lipire.

Utilizarea expertului de îmbinare corespondenta (Mail Merge Wizard) Pentru a porni expertul de îmbinare corespondenta (Mail Merge Wizard). faceți click pe butonul Răsfoire(Browse) pentru a deschide fereastra de dialog Selectare sursa de date (Select Data sorce). în final. Dacă lăsați selectata prima opțiune. Daca aveți deja o lista de adrese. Tastarea unei noi liste (Type a new List).Selectarea tipului de document (type of document) . creați un document nou sau deschideți un document existent. Aveți de ales intre:  Scrisori (Letters)  Mesaje de posta electronica(E-Mail Messages)  Plicuri (Envelopes)  Etichete (Labels)  Repertoar (Directory) apoi click pe Următorul (Next) 2) Pasul 2 (Step 2) – Selectare document de pornire (Select starting document) . Daca folosiți documentul curent (de exemplu invitația) lăsați bifata prima opțiune. În descrierea următoare presupunem ca am deschis un document cu un model de invitație care trebuie expediata unui grup de persoane 1) Pasul 1 (Step 1) . alegeți opțiunea Utilizarea unei liste existente (Use an Existing List) . în grupul de comenzi Pornire Îmbinare corespondenta (Start Mail Merge) dați click pe Pornire Îmbinare corespondenta (Start Mail Merge) si va apare panoul îmbinare corespondenta. În fila Corespondenta(Mailings). obțineți lista destinatarilor ca în imagine : 87 . Folosiți aceasta caseta de dialog pentru a deschide fișierul cu adresele destinatarilor. Celelalte variante sunt : Selectare din persoanele de contact din Outlook (Select from Outlook Contacts). Aveți însa si alte variante :  Pornire de la un document nou  Pornire de la un șablon Faceți click pe Următorul (Next) 3) Pasul 3 (Step 3) –Selectați destinatarii (Select recipients).

Pentru a modifica scrisorile comutați pe documentul inițial. La acest pas. De exemplu. De asemenea puteți sa căutați destinatari sau sa modificați lista acestora. se va deschide un document cu scrisorile îmbinate. Faceți click pe Editare scrisori individuale… (Edit Individual Letters). 88 . 7) Salvați documentul final.Preview your Letters) 5) Pasul 5 (Step 5) – Examinați scrisorile (Preview your Letters) va permite sa examinați scrisorile rezultate prin îmbinare una cate una. Linie de salut… (Greetings Line).Finalizare îmbinare (Complete the merge). în poziția cursorului câmpul cu numele destinatarilor. alegeți comanda Mai multe elemente…(More Items) pentru a insera în document câmpurile de îmbinare. în caseta de dialog Inserare câmp pentru îmbinare (Insert Merge Field) . O caseta de dialog va cere sa stabiliți dacă îmbinați toate adresele sau numai o parte apoi. Numele câmpului va apărea în document marcat cu paranteze unghiulare (<<NUME>>) În mod similar puteți sa mai introduceți în document un Bloc de adresa…(Address Block) . Timbru electronic… (Electronic postage…) Click pe Următorul -Examinați scrisorile (Next.Faceți click pe Următorul (Next) 4) Pasul 4 (Step 4) – îmbinare corespondenta (Mail Merge) . faceți click pe NUME apoi pe Inserare (Insert). pentru a insera în documentul principal. Click pe Următorul(Next) 6) Pasul 6 (Step 6).

este posibil să creați un antet sau un subsol diferit pentru o secțiune din document. Sfârșiturile de secțiune se pot utiliza la modificarea aspectului și a formatării uneia sau a mai multor pagini din document. Comanda Margini(Margins) conține o lista predefinita de formate de pagina. Capitolele din document se pot separa astfel încât numerotarea paginilor să înceapă de la 1 pentru fiecare capitol. Word inserează în mod automat un sfârșit de pagină acolo unde ați ajuns la sfârșitul paginii. o Comanda Dimensiune deschide o lista derulanta de unde puteți alege dimensiunile paginii dumneavoastră dintr-o lista predefinita. Grupul de comenzi din fila Aspect pagina Afișasrea casetei de dialog Initializare Pagina (Page Setup) o o o Marginile de pagină sunt spațiile necompletate din jurul marginilor paginii. De exemplu. Când scrieți pe coloane.Pregătirea imprimării Modul de afișare a paginii Modul de afișare a paginii este controlat prin intermediul filei Aspect Pagina (Page Layout) Fila Aspect pagina conține grupul de comenzi care afișează împreună elementele asociate. Dacă doriți ca pagina să se sfârșească în alt loc. Comanda Întreruperi (Breaks) gestionează diferitele tipuri de întreruperi din document. aveți posibilitatea să inserați manual un sfârșit de pagină. aveți posibilitatea să expuneți o parte a unei pagini cu o singură coloană ca două coloane. De asemenea. 89 . sau puteți alege sa stabiliți dimensiuni particularizate. Puteți alege însa să stabiliți margini personalizate selectând Margini particularizate … (Custom margins …) Orientarea (Layout) poate fi de tip Portret (Portret) sau Vedere (Landscape). puteți insera manual sfârșitul de coloana Sfârșiturile de secțiune se utilizează pentru efectua modificări de format sau aspect într-o porțiune de document.

În mod implicit. Comanda Coloane permite scindarea textului în coloane . Pe lângă antetele predefinite puteți alege sa inserați antete particularizate daca alegeți Editare Antet(Edit Header). În acest caz puteți folosi comenzile din fila suplimentara Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools).o o Comanda Numere de linie adăugă numere de linie în marginea fiecărei linii a documentului. Pentru a începe sa scrieți pe mai multe coloane. Pentru un control mai bun asupra aspectului paginilor se poate folosi caseta de dialog Inițializare Pagină Utilizarea antetului (header) si a subsolului(footer) de pagina În fila Inserare(Insert) găsiți grupul de comenzi Antet si subsol(Header and Footer). Urmatoarele operații descrise sunt valabile numai daca ați deschis aceasta fila. Aveți acces la aceasta fila si daca faceți dublu-click în zona antetului (Header) sau în zona subsolului(Footer). textul inserat de dumneavoastră se scrie pe o singura coloana. trebuie sa anunțați trecerea la o alta secțiune cu un sfârșit de secțiune de tip Continuu. 90 . Se poate face acest lucru utilizând setările implicite sau puteți particulariza numerotarea. Dați click pe Antet(Header) pentru a deschide o lista derulanta cu antete predefinite.

91 . Numărul de pagină : În Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools) faceți click pe butonul Număr de pagina(Page Number).       Data si ora : În grupul de comenzi Inserare(Insert) din fila Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools). Utilizarea opțiunilor pentru antet si subsol: în fila Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools). deschideți lista derulanta Parți rapide apoi Proprietăți document pentru a introduce în antet informațiile despre document din lista alăturată. Comutarea intre subsol si antet : în fila Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools). găsiți butonul Data si ora(Date and Time) pe care trebuie sa-l acționați pentru a introduce data si/ora în antetul sau subsolul documentului. în grupul Opțiuni(options) puteți selecta opțiunile : o Prima pagina diferita ca sa specificați un antet si un subsol unic pentru prima pagina a documentului o Paginile pare diferă de cele impare pentru antet si subsol diferite pentru paginile impare si pare o Afișare text document – daca deselectați aceasta opțiune. Folosind repetat acest buton comutați intre Antet(Header) si Subsol(Footer) Inserarea unei imagini sau miniaturi : în fila Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools). cursorul (punctul de inserție) se muta în aceasta zona. si apare o linie de separare fata de restul textului. în grupul Inserare(Insert) faceți clic pe Imagine(Picture) sau pe Miniatura(ClipArt) pentru a insera o elemente grafice. Introducerea textului în antet si subsol : daca faceți dublu-click în zona antetului sau subsolului. Inserarea unui câmp cu proprietățile documentului: în fila Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer Tools) . va fi vizibil doar conținutul antetelor si subsolurilor. în grupul Navigare(Navigation). În poziția cursorului se poate introduce text folosind tehnicile de editare obișnuite. Alegeți tipul de numerotare dorit dintre tipurile predefinite sau utilizați comanda Formatare numere de pagina(Page Numbers Format) pentru a deschide o caseta de dialog pentru a stabili formate personalizate. găsiți butonul Salt la Subsol/Antet. În caseta de dialog Data si ora (Date and time) alegeți formatul potrivit de reprezentare a datei calendaristice si bifați opțiunea de actualizare automata daca doriți ca data introdusa sa se actualizeze la fiecare deschidere a documentului.

De menționat că această caracteristică este disponibilă numai când limba de intrare este setată ca fiind engleza. faceți clic pe o opțiune din caseta de dialog Corectare ortografică și gramaticală.Verificarea ortografica si gramaticala (în aceasta secțiune se va trata numai varianta pentru limba romana) Verificarea simultană a ortografiei și gramaticii Pe fila Revizuire. Word vă avertizează dacă faceți greșeli gramaticale sau de ortografie. Doar în Outlook sau Word. verde sau albastră sub textul pe care îl consideră eroare. Pentru fiecare greșeală. începe să vă arate erorile de gramatică. după ce programul termină de semnalizat greșelile. fie faptul că Word nu recunoaște un cuvânt. o Subliniere verde : Word consideră că gramatica ar trebui revizuită. după cum urmează: o Subliniere roșie: Aceasta indică fie o posibilă eroare de ortografie. o Subliniere albastră : Un cuvânt este ortografiat corect. dar nu pare să fie cuvântul corect în propoziție. spaniola sau germana. dar cuvântul ar trebui să fie „noi“. cum ar fi un nume propriu sau o locație. tastați „doi“. inserând o subliniere ondulată roșie. După ce rezolvați fiecare cuvânt greșit ortografiat. 92 . faceți clic pe Ortografie si gramatica pentru a deschide caseta de dialog Corectare ortografica si gramaticala ( caseta se deschide numai daca programul găsește erori). De exemplu. în grupul Verificare. Verificarea automata a ortografiei sau gramaticii Pe măsură ce tastați. programul semnalizează următorul cuvânt greșit ortografiat și aveți posibilitatea să decideți ce veți face.

programul se poate configura astfel încât să introducă automat această expresie când tastați tic. Acestea nu vor apărea la tipărire. apoi faceți clic pe Verificare. acestea se pot adăuga. pentru activarea sau dezactivarea verificării ortografice și gramaticale automate pentru toate documentele pe care le veți creați în continuare. AutoCorecție În unele programe(Word. aveți posibilitatea de a utiliza caracteristica Autocorecție pentru a corecta automat ortografia pe măsură ce tastați. 2) Pentru activarea sau dezactivarea verificării ortografice și gramaticale automate pentru documentul deschis în prezent. puteți ignora sublinierile. Caracteristica AutoCorecție se poate utiliza pentru :  Detectarea și corectarea automată a greșelilor de tastare și a cuvintelor greșit ortografiate De exemplu. dacă tastați definitev și apoi tastați spațiu sau alt semn de punctuație.  Inserarea rapidă a oricărui fragment lung de text : dacă este necesar să introduceți în mod repetat o expresie cum ar fi tehnologia informației și comunicațiilor. sau. se înlocuiește automat cuvântul greșit ortografiat cu definitiv  Inserarea rapidă a simbolurilor : De exemplu. procedați astfel: 3) Sub Excepții pentru. Outlook). urmați următorii pași : 1) Faceți clic pe Opțiuni. fără să fie necesar să confirmați fiecare corectură. Daca doriți. Dacă lista de intrări AutoCorecție predefinite nu conține simbolurile dorite.Faceți click-dreapta pe un cuvânt subliniat pentru a vedea revizuirile. Caracteristica AutoCorectie are la baza o lista de tipul (lista globala pentru toate programele Office) : 93 . bifați sau debifați casetele de selectare Ascundere erori de ortografie numai în acest document și Ascundere erori gramaticale numai în acest document. Faceți click pe o revizuire pentru a înlocui cuvântul din document și a elimina sublinierile. Bifați sau debifați casetele de selectare Ascundere erori de ortografie numai în acest document și Ascundere erori gramaticale numai în acest document. faceți clic pe Numele fișierului deschis. tastați (c) pentru a insera ©. Activarea sau dezactivarea verificării ortografice și gramaticale automate În fila Fișier.

apoi faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție. Dacă nu s-a corectat.  Adăugarea unei intrări de text la lista AutoCorecție în timpul unei corecturi ortografice Dacă activați verificarea ortografică automată. 5) Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție. 7) În caseta Cu. apoi. 3) În fila AutoCorecție. Această caracteristică este disponibilă numai în Outlook. 5) În caseta Cu. tastați pentur. continuați la pasul următor. Daca lista nu apare. 94 . 6) Faceți clic pe Adăugare. tastați ortografierea corectă a cuvântului. De exemplu. 1) Faceți clic cu butonul din dreapta pe un cuvânt care are o subliniere ondulată roșie. Adăugarea unei intrări text la lista AutoCorecție 1) Faceți clic pe fila Fișier. faceți clic pe aceasta. 2) Apare o listă de corecturi pentru cuvântul greșit ortografiat . Word și Visio. în unele programe Office aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe un cuvânt pe care de obicei îl ortografiați greșit și să îl adăugați direct la lista AutoCorecție. 4) Dacă meniul arată ortografia corectă a cuvântului. aoi faceți clic pe OK. puteți adăuga cuvântul manual așa cum am descris anterior. tastați cuvântul ortografiat sau tastat greșit. tastați pentru. De exemplu. tastați un cuvânt sau un grup de cuvinte pe care le tastați sau ortografiați de obicei greșit. faceți clic pe Opțiuni. 6) Pe fila AutoCorecție. De exemplu. 2) Faceți clic pe Verificare. tastați pentru. 4) În caseta Înlocuire. tastați pentur. 3) Indicați spre AutoCorecție în meniul de comenzi rapide. Ați terminat astfel. în caseta Înlocuire. asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Înlocuire text în timpul tastării. De exemplu. tastați ortografierea corectă a cuvântului.

apoi. 7) Faceți clic pe Adăugare. Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție. 2) Faceți clic pe Verificare. 6) Faceți clic pe Înlocuire. asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Înlocuire text în timpul tastării. apoi. Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție. 3) Pe fila AutoCorecție. asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Înlocuire text în timpul tastării. apoi. 2) Faceți clic pe Verificare. Va apărea în lista Înlocuire. 95 . 6) Tastați un nume nou în caseta Înlocuire. 3) Pe fila AutoCorecție. Va apărea în caseta Înlocuire.  Modificarea conținutului unei intrări text în lista AutoCorecție 1) Faceți clic pe fila Fișier.  Redenumirea unei intrări text din lista AutoCorecție 1) Faceți clic pe fila Fișier. apoi. 4) Faceți clic pe intrarea din listă.8) Faceți clic pe Adăugare. 4) Faceți clic pe intrarea din listă. 5) Faceți clic pe Ștergere. faceți clic pe Opțiuni. faceți clic pe Opțiuni. 5) Tastați noua intrare în lista Cu.

apoi procesul se va relua încă de doua ori. s. Daca folosiți modul nealocat se vor tipări de trei exemplare ale paginii1. Tipărirea parțială a documentelor : folosiți lista derulanta Se imprima toate paginile(Print All Pages) pentru a selecta una din celelalte variante variante posibile o Se imprima selecția (print Selection) o Se imprima pagina curenta (Print Current Page) o Se imprima un interval particularizat (Rrint Rane) .Printare Pentru a imprima un document faceți click pe fila Fișier (File). Puteți face click pe butonul Imprimare(Print) pentru a imprima o singura copie a documentului. Când imprimați mai multe copii.a. Daca aveți un document cu zece pagini care trebuie tipărit în trei exemplare si folosiți modul asamblat(collate) se vor tipări paginile de la 1 la 10.   Tipărirea unui număr diferit de copii : în câmpul Copii(Copies) puteți preciza un număr oarecare de exemplare. puteți alege intre modul Asamblat(Colatte) sau Nealocat (Uncollated). apoi trei exemplare ale paginii 2. În câmpul alăturat puteți preciza un număr diferit de exemplare. în acest caz trebuie sa precizați în câmpul Pagini (Pages) numerele paginilor 96 . apoi pe comanda Imprimare (Print) pentru a deschide pagina de control a imprimării (Print Page).md.

Lista derulanta va permite sa alegeți intre mai multe formate de hârtie. o Margini(Margins) va permite sa modificați marginile documentului o 1 pagina pe foaie (1 Page Per Sheet) va permite sa alegeți numărul de pagini care vor fi tipărite pe o singura foaie de hârtie o Inițializare pagina (Page setup) va deschide o caseta de dialog care va permite sa revizuiți setările descrise anterior. puteți previzualiza mai multe pagini simultan. separate prin virgule. 97 . când alegeți Fișier(File)>Imprimare(Print). Veți fi anunțați de program când sa întoarceți manual hârtia o Orientare portret(Portrait Orientation) cu varianta orientare vedere (landscape) o Letter este formatul implicit al hârtiei utilizate.5-9 o Proprietăți document (Document Proprieties) o Lista marcaje (list of markup) o Stiluri(Styles) o Se imprima numai paginile impare (Only Print Odd Pages) o Se imprima numai paginile pare (Only Print Even Pages) Alte setări pentru tipărire o Imprimare pe o parte (Print One Sided) . Examinarea înaintea imprimării . Daca deplasați cursorul spre stânga. veți vedea în dreapta cum va arata pagina imprimata. aceasta opțiune va permite sa imprimați pe ambele părți ale hârtiei.3. Europenii folosesc în mod obișnuit A4. de exemplu 1.  si/sau intervalele de pagini. În partea de jos sunt controale pentru parcurgerea documentului pagina cu pagina si instrumentul zoom.

ajunge la server unde este analizata și se emite un răspuns către client. CLIENT 98 . SERVER Internet TCP/IP Mecanismul de comunicare presupune expedierea unei cereri către server. Internetul este cea mai mare rețea publica oferind o gama larga de resurse informaționale si servicii cum ar fi documentele hipertext din cadrul serviciului World Wide Web (www) si infrastructura pentru posta electronica (e-mail) Tehnologia client. Servicii oferite în rețeaua Internet Serviciile uzuale oferite în rețeaua Internet sunt : www (Wordl Wide Web) oferă clientului pagini web organizate în colecții numite site-uri web FTP (File Transfer Protocol) sau serviciul de transfer al fișierelor E-mail (electronic mail) sau serviciul de posta electronică Telnet adică serviciul de acces la distanță News sau serviciul de știri Chat sau serviciul de comunicare în timp real pe baza mesajelor text.INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE Internet –concepte de bază Internetul este o rețea de rețele formata din milioane de calculatoare interconectate pe baza suitei de protocoale TCP/IP .server Tehnologia client-server presupune existența unui calculator server care oferă un set de servicii la cerere unor sisteme client. Cererea parcurge mediul Internet.

clipuri video și alte elemente multimedia .Protocol Setul de reguli care prin care se descrie comunicarea digitală între sistemele de calcul se numește protocol. Folosind acest limbaj. Exemple de protocoale utilizate în Internet: http ( HiperText Transfer Protocol) este protocolul utilizat de serviciul www pentru transferul paginilor web ftp (File Transfer Protocol) este protocolul utilizat de serviciul de transfer pentru fișiere TCP/IP este suita de protocoale de comunicație utilizate în Internet si în rețele similare. Word Wide Web (www) World Wide Web este un sistem de documente numite pagini web accesate în Internet cu ajutorul unui program special numit browser web. sunete. VRML. secvențe video. margini. Protocolul descrie sintaxa. Pagina web Pagina web este un document ce poate fi accesat cu ajutorul unui browser web și afișat pe un monitor sau pe un dispozitiv mobil. semantica si modul de sincronizare a comunicației iar implementarea se face la nivel software. Formatul obișnuit pentru paginile web este HTML sau XHTML . 99 . legătura dintre paginile web se face prin intermediul unor hyperlink-uri . etc. imagini. legături (hyperlinks). aplicații JavaScript. Protocolul poate include și metodele de autentificare și tratare a erorilor. hardware sau în ambele moduri. Cu un browser web se pot vizualiza pagini web care pot conține text. HTML Modul în care paginile web sunt afișate în browser este determinat de descrierea lor în Limbajul de Marcare a Hipertextului (Hypertext Markup Language). comunicația utilizează protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Site web Un sistem organizat de pagini web formează un site web. Paginile web pot fi solicitate de un client de la un server web . se pot introduce în paginile web mai multe tipuri de elemente cum ar fi text.

Exemple de browser-e web: Internet Explorer . ISP Furnizorii de servicii de conectare la Internet sunt numiți cu termenul de ISP –Internet Service Provider.com) și resursa solicitată (fișierul index. o pagina web va fi accesată prin intermediul următorului URL : http://www. De exemplu.com aparține domeniului top-level .exemplu. domeniul ( exemplu. www.http). etichetele sunt delimitate de puncte.html Într-un URL se precizează protocolul (în exemplul de mai sus .html ). Opera. Numele domeniului este format din una sau mai multe părți numite etichete .com/index. Google Chrome URL Pentru a accesa o resursa pe Internet. 100 . Browser web Vizualizarea paginilor web se face cu un program numit browser web. adică Uniform Resource Locator (URL).Server web Un server web este un calculator care găzduiește site-uri web și rulează un program (httpd ) cu capacitatea de a răspunde la cereri de pagini web venite din partea clienților. Mozilla. Ierarhia domeniilor descrește de la dreapta la stânga astfel încât fiecare etichetă spre stânga este un subdomeniu al domeniului din dreapta. aceasta trebuie localizată prin intermediul unui identificator al resursei respective.exemplu. Eticheta din extrema dreaptă se referă la un top-level domain : în exemplul de mai sus.com .

sau alegeți (click) File ➪Exit Fereastra Internet Explorer Înainte/Înapoi (Back/Forward) Favorite (Favorites) Adresa resursei Bara de comenzi Reîncărcarea paginii (Reload) Oprirea afișării (Stop) Căutare(Search) Căutare(Search) Modul Protejat (Protected Mode) Elemente blocate (InPrivate filtering) Zoom Accesarea unei resurse (pagini web) Pentru a accesa o resursă (de exemplu o pagină web).Utilizarea unui browser web Browser-ul Internet Explorer Dacă sunteți conectat la Internet puteți lansa Internet Explorer din taskbar sau selectați (click) succesiv Start➪ All Programs➪Internet Explorer Pentru a închide programul dați click pe butonul Close din colțul din dreapta sus a ferestrei. nu este nevoie să scriem prima parte .html (sau alt fișier implicit cunoscut de serverul web). De obicei. adresa acesteia (URL) trebuie scrisă în câmpul de adrese sub forma http://www.numedomeniu. pagina principală a unui site web este stocata în fișierul index.http:// .html . 101 . dacă dorim sa accesăm prima pagină (principală) a unui site web.com/index. În majoritatea cazurilor. browserul va completa automat aceste caractere.

dacă dorim să accesăm resursa din exemplul anterior. În acest scop. Open in new Tab – pentru a deschide pagina în fila nouă Open in New Window – pentru a deschide pagina în fereastră nouă Pentru a opri încărcarea unei pagini. Puteți controla modul de afișare a unei pagini pe care o accesați prin intermediul unui link. folosim butonul Stop (sau apăsăm tasta Esc).putem scrie doar numele domeniului. putem scrie aceasi adresă sub forma www. în file (tab-uri) separate. în fereastra principală a browserului vor fi afișate mai multe link-uri 102 . puteți afișa paginile în ferestre separate.com Paginile accesate pot fi afișate în aceeași fereastră a browserului. folosiți File ➪ New Tab sau apăsați Ctrl+T . daca dați click-dreapta pe link apoi alegeți una din variantele : Open – pentru a deschide pagina în fila curentă. puteți da click în dreapta filei curente Dacă doriți. De exemplu. În concluzie. de asemenea.numedomeniu. În partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului (IE sau Firefox) se găsește câmpul pentru introducerea expresiilor de căutare pe Internet (Web Search). Pentru a utiliza o filă(tab) nouă. dacă introduceți în acest câmp cuvântul Shakespeare. În partea din stânga sus se găsesc butoale de navigare Înainte (Forward) și Înapoi (Back) pentru a naviga printre paginile deja vizitate. alegând File ➪ New Window sau folosind combinația Ctrl+N. puteți folosi și combinațiile de taste Alt+Left (sageata stânga) și Alt+Right (săgeată dreapta). Pentru a relua încărcarea unei pagini folosim butonul Reload( sau apăsăm F5).

Se pot folosi în interogări caractere de înlocuire (metacaractere). Dacă doriți să excludeți anumiți termeni într-o căutare. Wells“ va omite rezultatele care fac referire la “H.com care vor afișa rezultate în care apare expresia lybia în interiorul site-ului cnn. exact în ordinea scrisă.google. Yahoo Search.(legături) către pagini web relevante care conțin informații despre termenul căutat. dacă scrieți în câmpul de adrese www. Wells“ Cautarea într-un anumit site web se va face cu interogări de tipul lybia site : cnn. de exemplu. folosiți semnul – care trebuie să apară înaintea termenului exclus și să fie precedat de un spațiu. Urmează să dați click pe unul din link-uri pentru a afișa conținutul. puteți solicita o căutare dupa forma exactă a     103 . Căutarea informațiilor pe Internet se poate face și folosind aplicații încărcate în fereastra principala a browser-ului. Deoarece motoarele de căutare oferă de multe ori și sinonime ale cuvintelor căutate. numita motor de căutare. Comanda Find more providers… permite utilizarea și altor aplicații de căutare.com. Bing. De exemplu simbolul * este un substitut pentru orice șir de caractere. Există mai multe motoare de căutare : Google.com se va afișa pagina principală a motorului de căutare Google. Lycos. Termenul introdus în câmpul Web Search este căutat cu o aplicție specială. De exemplu. etc. să apăsaţi pe Enter sau să faceţi clic pe butonul Căutaţi iar Google va căuta pe web paginile care sunt relevante pentru interogarea dumneavoastră. interogarea “H. dar se pot construi interogări mai complexe cu următoarele tehnici (valabile pentru Google):  Utilizați ghilimelele (“”) pentru a indica motorului de căutare să ia în considerare exact cuvintele scrise.G. Introduceţi termenul căutat în caseta de căutare. Utilizatorul poate stabili motorul de căutare utilizat dacă deschide lista derulantă din dreapta câmpului Web Search și alege aplicația dorită. În general căutările simple dau rezultate satisfăcătoare.

OR" în întregime cu majuscule). folosesc motoare de căutare proprii care vor interoga doar conținutul propriu. Termenii pentru căutare vor fi introduși într-un câmp special. puteţi utiliza operatorul OR (reţineţi că trebuie să introduceţi . Variantă : schimbarea paginii de start (Home Page) se poate face dacă parcugeți secvența Tools ➪ Internet Options și în fila (tabul) General. În loc de OR poate fi utilizat simbolul | Unele servicii web. Schimbarea paginii de start (Home Page) Dați click pe săgeata din dreapta pictogramei Home și alegeți Add or Change Home Page pentru a deschide următoarea fereastră de dialog în care puteți alege pagina curentă ca pagina de start (Home Page). 104 . în secțiunea Home Page puteți stabili noua pagină de start. Dacă doriţi să permiteţi în mod special căutarea oricăruia dintre cuvinte. în pagina web proprie. termenului introdus dacă adăugați semnul + chiar înaintea cuvântului căutat(fără spațiu) Comportamentul prestabilit al motorului Google este să ia în considerare toate cuvintele din cadrul unei căutări.de exemplu enciclopediile..

În acest fel obțineți o listă detaliată a paginilor vizitate. imagini și alte elemente multimedia care vor determina o sporire a vitezei de încărcare dacă paginile vor fi vizitate din nou. grupate pe intervele calendaristice.Istoricul navigării pe Internet Dacă dați click pe butonul din dreapta câmpului de adrese se va deschide o listă derulantă care conține adresele paginilor vizitate anterior. Puteți să reveniți la una din aceste pagini dacă dați click pe adresa din listă. Puteți modifica modul în care Internet Explorer gestioneaza paginile memorate în istoric. O variantă de a obține istoricul este să apăsați combinația de taste Ctrl+H sau dați click pe butonul Favorites apoi pe fila (tab-ul) History. Fișierele temporare stochează copii ale paginilor web. Puteți elimina adrese din această listă dacă acționați butonul Delete din dreapta acestora. - - Fereastra Delete browsing history se poate obține mai direct cu secvența Tools ➪ Delete browsing history… 105 . în secțiunea Browsing History puteți să : Bifați caseta Delete browsing history on exit pentru a șterge lista paginilor vizitate când încheiați sesiunea de lucru Acționați butonul Delete… pentru a deschide caseta de dialog Delete browsing history în care puteți opta pentru o ștergere selectivă a elementelor din istoric. Puteți vizita din nou aceste pagini sau puteți să le ștergeți din istoric cu click-dreapta și alegând comanda Delete. Urmați secvența Tools ➪ Internet Options și în fila (tabul) General . Acționați butonul Settings pentru a modifica modul în care IE gestionează fișierele Internet temporare (Temporary Internet Files) sau pentru a stabili numărul de zile în care sunt reținute în istoric paginile selectate.

ferestrele pop-up sunt ferestre noi deschise în browser pentru a afișa reclame. Alegeți Tools➪ Internet Options și în fila (tab-ul) Privacy dați click pe Advanced pentru a deschide fereastra Advanced Privacy Settings.Ferestrele pop-up În general. Teoretic. 106 . Pentru a șterge fișierele cookie alegeți Tools ➪ Delete Browsing history… În fereastra de dialog bifați elementele pe care doriți să le eliminați. bloca instalarea (Block) sau puteți solicita confirmarea înainte de instalarea fișierului cookie (Prompt) O altă modalitate de a controla modul în care sunt folosite de provideri fișierele cookie este facilitatea InPrivateFiltering . Bifați căsuța (check box) Override automatic cookie handling apoi alegeți modul de comportament al IE pentru First party Cookies și pentru Third party Cookies : puteți accepta instalarea (Accept). un site web poate modifica doar fișierele cookie proprii dar pot fi utilizate în activități de interceptare a datelor de acces ale utilizatorului la diverse servicii. sau puteți păstra pe cele asociate paginilor favorite. O variantă a ferestrelor pop-up sunt ferestrele pop-under care sunt ferestre deschise sub fereastra principala a browser-ului. Se poate bloca sau debloca apariția ferestrelor pop-up dacă alegeți Tools ➪ Pop-up Blocker apoi una din comenzile Turn off popup blocker sau Turn on popup blocker. Se poate face blocarea fișierelor cookie înainte de a se instala. puteți elimina toate fișierele cookie. Fișierele cookie Fișierele cookie sunt fișiere text create pe computerul propriu în care siteurile web vizitate stochează informații pe care le va utiliza ulterior când vor fi vizitate din nou.

elemente multimedia în fișiere temporare . apoi acționați butonul Delete. anumite informații despre dumneavoastră sunt trimise automat către acel provider. dați click pe numele acesteia . Utilizarea semnelor de carte (Favories . Pentru a controla dumneavoastră ce informațiile care sunt trimise către acel provider. Bookmarks) Adresele paginilor la care utilizatorul dorește să revină pot fi pastrate întro listă specială (Favorites în IE. Daca doriți să afișați în browser una dintre ele. Pentru afișarea listei cu paginile favorite. Fișierele temporare Browser-ul dumneavoastră păstrează copii ale paginilor vizitate. dați click pe simbolul săgeată din dreapta numelui paginii sau apăsați combinația Ctrl+Enter. bifați Temporary Internet files. puteți crea un nou folder în care să stocați pagina dumneavoastră. Paginile favorite pot fi afișate permanent într-o bară de adrese favorite dacă dați click pe meniul View alegeți comanda Toolsbar și bifați Favorites Bar. puteți folosi meniul Favorites . imagini.Când o pagină pe care o accesați apeleză la serviciile unui serviciu terț pentru a afișa un conținut (de exemplu o hartă). completați câmpul Name cu un nume pentru pagina dumneavoastră ș de asemenea. 107 . Bookmarks în mozilla sau Chrome). dacă doriți să o afișați într-o fila(tab) nouă. apoi comanda Add to Favorites… ) În caseta de dialog Add a Favorite. Pentru a adăuga o pagină la favorite puteți folosi butonul Add to Favorites… ( alternativ. dați click pe butonul Favorites. Stergerea unui nume din lista de favorite se face cu ajutorul meniului contextual ( click dreapta. apoi click pe comanda Delete). pentru a șterge aceste fișiere alegeți Tools ➪ Delete Browsing history… . alegeți Safety ➪InPrivate Filtering (sau folosiți combinația Ctrl+Alt+F) și stabiliți condițiile în care sunt utilizate aceste informații. apoi pe fila (tab-ul) Favorites. sau apăsând tasta Del.

tranzacțiilor bancare. unele câmpuri sunt obligatorii și sunt indicate de obicei cu ajutorul uneui asterisc. alegeți File ➪Save As… sau dați click pe butonul Page și alegeți comanda Save As… În fereastra de dialog Save Page As alegeți folderul destinație. pentru a deschide fereastra de dialog Organize Favorites. Se pot folosi butoanele din partea de jos a ferestrei de dialog pentru a crea foldere noi.Organizarea paginilor favorite urmați sevența Favorites ➪ Organize favorites. redenumiri sau stergeri. într-un formular web. Este cazul comenzilor/cumparăturilor pe Internet. acest tip de câmp poate fi utlizat pentru introducerea unei parole – password field)  Casetă de validare (check box)  Butoane radio (radio button)  Butoane de validare (submit) pentru trimiterea la server a datelor din formular  Butoane de resetare (reset) pentru aducerea datelor din formular la valorile implicite  Zona de text (text area) pentru text ]ntins pe mai multe r\nduri  Liste derulante (drop-down lists) În general..) Salvarea și tipărirea paginilor web Pentru a salva o pagină web pe calculatorul propriu. Formulare web Un formular web este utilizat într-o pagină web pentru a permite utilizatorului să introducă date care vor fi trimise la un server pentru prelucrare. etc. Elementele obișnuite ale unui formular web sunt :  Câmpuri text (text box) care permit introducerea unui singur rând de text ( în mod particular.. Dacă folosiți Internet Explorer. Anulează. Checkout. Submit. etc. etc. introduceți numele fișierului (File name) și formatul (Save as type) apoi apăsați butonul Save.). Cancel. formatul implicit al paginilor 108 . Pentru a putea trimite datele din formular catre server se acționează un buton dedicat acestui scop ( Trimitere. Pentru a aduce datele dintr-un formular la valorile implicite se utilizează un buton dedicat (Reset. a face mutari.

htm . Fereastra de dialog Print conține elemente uzuale întâlnite la tipărirea oricărui document sub Windows : se poate tipări întreaga pagină. Se va deschide fereastra de dialog în care puteți stabili : orientarea paginii (portrait. Se va afișa fereastra de dialog Save Picture în care stabiliți locația. anumite pagini. landscape). se poate stabili numărul de copii si modul (asamblat/neasamblat) de printare. anumite porțiuni. La sfârșit dați click pe butonul Save.txt Pentru a tipări o pagină web alegeți comanda Print din meniul File sau apăsați tastele Ctrl+P . textul selectat. numele fișierului și formatul acestuia. subsolul(footer) sau fontul utilizat la tipărirea documentului. 109 . Se poate alege comenzile Print și Print Preview pornind și de la comanda Page din bara de comenzi a browserului. Puteți însă să utilizați un alt format disponibil . . Paginile pot fi formatate cu comanda Page setup… din meniul File. .salvate este . Salvarea imaginilor Pentru a salva o imagine dați click dreapta pe imagine. În general.mht care este un format particular utilizat doar de IE. apoi alegeți comanda Save Picture As .html . marginile. antetul(header). este utilă examinarea documentului înainte tipăririi cu comanda Print Preview .

doar că nici un destinatar nu va afla la cine se mai trimit copii ale mesajului. o data (Date) . alegeți All Programs pentru a deschide meniul pop-up.copie la indigo (de la "Carbon Copy") .o copie identică a mesajului trebuie trimisă și la adresa sau adresele de e-mail din acest câmp.com.adresa de e-mail a destinatarului (sau adresele destinatarilor. puteți crea o scurtătură (shortcut) pe Desktop.adresa de e-mail a expeditorului mesajului.un rezumat al mesajului. Antetul conține câmpuri pentru: o expeditor (From) . care include informații precum destinatar. o subiectul (Subject) . Un mesaj de e-mail are două părți:  antetul (header). o Bcc .Poșta electronica (e-mail) E-mailul sau poșta electronică este un sistem pentru expedierea și primirea mesajelor în format electronic utilizând Internetul. alegeți grupul Microsoft Office (submeniul) apoi selectați Microsoft Outlook 2010 Dacă doriți. o destinatar (To) . Semnul tipografic @ se citește pe românește „a rond” (engl.  corpul (body). dacă sunt mai mulți). Lansarea unei aplicații de poștă electronică (Outlook 2010) Pentru a lansa Outlook 2010. textul mesajului propriu-zis. apoi selectați pictograma pentru programul Outlook 2010 . subiect. O adresă de e-mail are forma [utilizator]@[domeniu]. în afară de el însuși. alegeți din meniul contextual comanda Send To → Desktop 110 . Dacă nici acum nu găsiți pictograma.data și ora locală a trimiterii mesajului Opțional. dați click pe butonul Start . se pot folosi și : o Cc . Găsiți pictograma Outlook 2010 din All Programs și faceți click-dreapta pe aceasta.la fel ca și Cc.copie la indigo oarbă (de la "Blind Carbon Copy") .: at) și înseamnă "la". iar [TLD] este extensia de localizare geografică a domeniului (din engleză de la Top Level Domain). unde [domeniul] este adresa sitului web care acordă serviciul de e-mail. etc. Dacă nu găsiți pictograma. Un exemplu: ionpopescu123@yahoo.[TLD]. În meniul Start s-ar putea să găsiți pictograma pentru programul Outlook 2010 și puteți da click pe aceasta pictograma pentru a lansa programul.

Puteți adăuga un cont la prima utilizare sau mai târziu. faceți click pe fila (tabul) Fisier (File) apoi pe Informații (Info) → Setări cont (Settings) → Adăugare cont (Add Account). Pentru a adăuga un cont. alegeți comanda Pin to TaskBar Elementele ferestrei Outlook 2010 Unelte cu acces rapid (Quick Access toolbar) Asistență (Help) Panglica (ribbon) Module Panoul cu contacte People pane zoom Accesul la comenzile uzuale se face prin intermediul panglicii (Ribbon) care conține mai multe file (tabs) în care sunt mai multe grupuri de comenzi. puteți plasa pictograma Word pe Taskbar (Quick Launch) : găsiți pictograma Outlook 2010 din și faceți click-dreapta pe aceasta. Daca apăsați scurtătură ESC. În Windows 7. Adăugarea unui cont de poștă electronică Pentru a putea trimite și primi mesaje. pe Desktop veți observa noua Dacă doriți. Introduceți apoi adresa de poștă electronică și parola apoi faceți Panoul cu activități planificate To Do Pane Panoul de navigare Navigation pane 111 . trebuie să adăugați un cont în aplicația dumneavoastră.(Create Shortcut).

În zona de text de sun Subiect (Subject) scrieți mesajul dumneavoastră. În câmpul Subiect (Subject) treceți titlul (descrierea) mesajului 3. puteți să creați un nou e-mail dacă faceți click pe Elemente noi(New Items) → Mesaj de poștă electronică (E-mail Message) . Destinatarii care sunt trecuți în câmpul CCI… (BCC…) vor primi o copie a mesajului în secret. Varianta cea mai simplă și directă de trimitere a unui e -mail este următoarea : 1.clic pe Următorul (Next). Se pot trece mai multe adrese separate prin . se poate iniția trimiterea unui nou email și dacă faceți click pe butonul Mesaj de poștă electronică nou (New E-Mail) când acesta este vizibil ( când sunteți în modulul Corespondență). 2. În câmpul Către…(To…) treceți adresa de e-mail a destinatarului. adică nu vor fi văzuți de ceilalți destinatari precizați în câmpurile 112 . 4. Destinatarii trecuți în CC… vor primi o copie a mesajului. După configurarea contului. Faceți click pe butonul Trimitere (Send) Utilizarea câmpurilor CC… și BCC… Pe lângă destinatarii trecuți în câmpul Către… (To…) . puteți trece și alți destinatari în câmpul CC… (Carbon Copy). faceți click pe Terminare(Finish) Crearea și expedierea unui mesaj de poștă electronică În Outlook 2010. Se pot trece destinatari suplimentari în câmpul CCI… (BCC…) adică Blind Carbon Copy – copie invizibilă.

Word Office 2010 sau WordPad. Aceste fișiere trebuie atașate la mesaj. apoi click pe comanda Eliminare (Remove). în grupul de comenzi Includere (Insert). Se pot atașa mai multe fișiere la același mesaj. în fereastra Mesaj. Se va deschide fereastra Inserare fișier ( Insert File ) în care alegeți fișierul apoi dați click pe Inserare (Insert).. Nu se pot transfera cantități mari de date prin această metodă. Mărimea maximă a fișierelor atașate este un detaliu de configurare a serviciului de e-mail. faceți click pe Trimitere (Send) Atașarea fișierelor la mesajele de e-mail Puteți trimite și fișiere împreună cu mesajul de e-mail.Către… (To…) și CC… Pentru a afișa și câmpul CCI… (BCC…) care nu apare în mod implicit. În câmpul Atașat (Attached) vor fi afișate numele fișierelor și mărimea acestora. alegeți Atașare fișier (Attach File).) din grupul de comenzi Afișare câmpuri din fila (tabul) Opțiuni (Options). faceți click pe fila(tabul) Mesaj(Message) și . Pentru a atașa un fișier la mesajul de e-mail. Editarea conținutului și verificarea ortografică Conținutul mesajul se editează folosind tehnicile obișnuite de editare întâlnite și la alte editoare . Se poate elimina un fișier din lista fișierelor atașate cu click-dreapta pentru a deschide meniul contextual. Pentru a expedia mesajul. faceți click pe butonul CCI… (BCC. Utilizatorul are la dispoziție setul de comenzi din fila (tabul) Formatare text (Format text) 113 .

Destinatarul va fi atenționat asupra importanței cu un simbol specific : semnul exclamării pentru nivelul maxim. faceți click pe fila Fișier (File) apoi alegeți Opțiuni (Options) → Corespondență (Mail) . acționați unul din butoanele Importanță maximă (High Prioprity) sau Importanță minimă (Low Priority) din grupul Etichete(Labels) din fila Mesaj(Message). faceți dublu click pe mesajul din Inbox .Textul introdus poate fi corectat ortografic dacă faceți click pe fila Revizuire(Review) apoi alegeți comanda Ortografie și gramatică (Speling And Grammar). în secțiunea Salvare mesaje (Messages) puteți alege folderul pentru schițe și timpul la care se face salvarea automată Importanța mesajelor Puteți stabili un nivel de importanța mesajelor dumneavoastră. Salvarea unui mesaj pentru utilizare ulterioară Pentru a salva un mesaj. În mod implicit. Utilizarea funcțiilor de răspuns (reply). Dacă vreți să schimbați modul în care se face salvarea automată . răspuns către toți (reply to all). mesajul este salvat în folderul Drafts (Schițe). Mesajul poate fi recuperat dacă accesați folderul Drafts(Schițe) din panoul de navigare. redirecționare(forward) Mesajele care pe care le primiți ajung în folderul Inbox. Outlook salvează o copie a mesajului în lucru la fiecare trei minute în folderul Drafts. alegeți Răspuns(Reply) din grupul de comenzi Răspuns și 114 . în fereastra Mesaj(Message). faceți click pe butonul Salvare(Save) din bara de unelte cu acces rapid. Pentru a răspunde expeditorului. Pentru a citi un mesaj primit. În mod implicit. Pentru aceasta. înainte de a trimite mesajul. apoi dați dublu click pe mesajul salvat. săgeata orientată în jos pentru nivelul scăzut.

precum și forma în care se face această includere. deschideți mesajul apoi alegeți din fila Fișier (File) comanda Salvare ca (Save As) . pentru a accesa acest meniu. și din meniul contextual. puteți face click pe numele fișierului atașat pentru a activa fila Instrumente atașări (Attachments) . după ce ați terminat.scrieți mesajul. acționați butonul Trimitere (Send). Urmărirea și marcarea mesajelor Pentru că un e-mail primit poate fi legat de o activitate pe care trebuie să o efectuați și de care trebuie să va amintiți. Răspunsul la un mesaj poate conține sau nu textul original. fereastra Backstage va oferi în acest caz o previzualizare a documentului și posibilitatea alegerii opțiunilor de imprimare. apoi alegeți Opțiuni (Options) → Corespondență (Mail) și în secțiunea Răspunsuri și redirecționări deschideți lista derulantă Când se răspunde la un mesaj (When Replying to a Message ) pentru a alege dacă să includeți sau nu mesajul original în răspuns. Aveți acces la o parte din aceste comenzi. Examinarea și salvarea fișierelor atașate Când deschideți un e-mail cu fișier atașat. vizualizarea și tipărirea Pentru a salva un mesaj pe disc. Dacă doriți ca răspunsul dumneavoastră să ajungă la toți cei care au primit mesajul original. se pot utiliza în continuare comenzile pentru Deschidere (Open) pentru examinare. formatul implicit al fișierului salvat este . Ștergere (Delete).msg (format Outlook) . Pentru a tipări un mesaj. Salvare(Save). faceți click –dreapta pe numele fișierului atașat. setările implicite în această privința se stabilesc astfel : deschideți fila Fișier (File) pentru a afișa conținutul din spatele scenei (Backstage). deschideți mesajul apoi alegeți din fila Fișier (File) comanda Imprimare (Print). Porniți imprimarea cu butonul Imprimare(Print). alegeți Răspuns tuturor (Reply to All). Un mesaj primit în Inbox poate fi retrimis către alți destinatari dacă alegeți comanda Redirecționare (Forward) Salvarea mesajelor. există posibilitatea de a marca 115 . etc.

selectați mesajul. Această fereastră conține lista coloanelor disponibile pentru afișare și se poate alege varianta dorită. Puteți gestiona detaliile afișate în listele cu mesaje dacă. deschideți lista derulantă Urmărire (Follow Up) pentru a selecta un marcaj(flag) . în fereastra Setări de vizualizare (View Settings) faceți click pe butonul Coloane…(Columns) pentru a obține fereastra de dialog Afișare coloane (View Columns). Pentru a marca un mesaj. data. Starea marcajului se schimbă la deschiderea mesajului. etc.mesajele. imaginea unui plic deschis indică faptul ca mesajul a fost citit. Aveți acces la aceste comenzi și din meniul contextual pentru care trebuie să faceți click-dreapta pe mesaj. semnalizați acest mesaj ca activitate cu data de scadența în ziua următoare . iar plicul închis indică faptul că nu a fost citi. veți observa în secțiunea de activități programate acest mesaj. dacă alegeți marcajul (flag-ul) Mâine (Tomorrow) . faceți click pe ziua de mâine. Mesaje de e-mail pot purta un marcaj care să indice daca au fost citite sau nu. Puteți să schimbați manual starea marcajului din fila Pornire(Home) cu comanda Citit/Necitit (Read/Unread) din grupul Etichete (Labels). De exemplu. daca în panoul Calendar. În funcție de marcajul utilizat. Afișarea detaliilor în lista de mesaje. puteți să va creați liste de activități care vor fi trecute automat în calendarul dumneavoastră. Fiecare coloană conține câte un detaliu despre mesaj : Expeditor. sortarea. în fila Vizualizare(View) dați click Setări Vizualizare (Settings) din grupul de comenzi Vizualizare curentă (Current View). apoi în fila Pornire(Home). 116 . căutarea Mesajele din foldere sunt afișate sub forma unui tabel. Puteți avea acces la fereastra de dialog Afișare coloane și cu ajutorul comenzii Adăugare coloane (Add columns) din fila Vizualizare(View) Pentru a sorta mesajele afișate faceți click pe numele coloanei după care faceți sortarea. marcaj. Subiect.

Faceți click pe comanda Agenda (Adress Book) din fila Pornire (Home) pentru a deschide fereastra de dialog Contacts. în fila Pornire(Home) dați click pe butonul Ștergere(Delete) sau apăsați combinația Ctrl+D. Elementele din Deleted Items pot fi șterse definitiv dacă se selectează elementul dorit apoi se dă comanda Ștergere(Delete) . Liste de distribuție și contacte Pentru a gestiona contactele dumneavoastră folosiți Agenda (Adress Book). treceți termenul după care faceți căutarea în câmpul de căutare de deasupra tabelului cu mesaje. Se pot elimina definitiv toate elementele din Deleted Items cu click-dreapta pe numele folder-ului. Ștergerea și recuperarea mesajelor mesajelor Puteți șterge un mesaj dacă.Pentru a căuta mesaje. apoi cu comanda Golire folder (Emty folder). Puteți avea acces la comenzile de ștergere. Pentru aceasta. sau apăsați combinația de taste Crl+E. Mesajele șterse astfel sunt mutate în folderul Deleted Items. folosiți comanda Mutare(Move) din fila Pornire (Home). Dacă doriți să adăugați o persoană nouă în lista de contacte alegeți Fișier(File) → Intrare nouă…(New entry…) →Persoană de contact nouă Dacă doriți să adăugați o listă de distribuție alegeți Fișier(File) → Intrare nouă…(New entry…) →Grup nou de persoane de contact 117 . Un mesaj din Deleted Items poate fi recuperat prin mutare în folderul original sau în alt folder. mutare și alte comenzi uzuale din meniul contextual pe care îl obțineți cu click-dreapta pe mesaj.