În memoria Unchiului Sive 25 Ianuarie 2014 Aveam un sfert de viaţă împlinit i totul părea !

ine "#nd într$o %i m$au anunţat "ă unchiul nu mai vine& În acel moment voiam cu neră!dare Să pot a'un(e acasă) *ar eram pe la serviciu i termin#ndu$l plec spre casă& "hiar dacă +tiam că o să plece) ,iind internat pe la spitale În sufletul meu t#n'am Să$l mai văd în soareÎnsă pentru a fi mai puternici) i chiar înţelepţi se pare. *umne%eu ne$arată căi /e care) se pare că le$nţele(em& 0are1 0ric#t de pricepuţi am fi se pare. "ăci omul este tot nemulţumit i$n'ură +i supărat mai este) *oamne&&& "hiar +i o moarte de om) 2ste un nou început. "um fructul cel copt cade din pom i pomu$a$nmu(urit& 3u ar tre!ui s$avem loc de supărare "hiar dacă nu mai e +i a plecat&&& i sufletul ne doare"ăci chiar +i moarte$i început Spre o nouă %i cu soare& i am plecat la$nmorm#ntare

"ăci voiam să$l văd o ultimă dată Înainte de$a pleca dintre noi /entru ve+nicia toată&&& *ar stai) căci avem o speranţă. 4a a două venire a "elui de Sus "ăci învia$vor toţi deodată) i mer(e$vom la 'udecată "a să răspundem de ce$am făcut În a noastră viaţă minunată& Unchiu$meu) t#mplar de meserie 4a liceul numărul 5 +i$a m#ncat %ilele Însă (re+esc dacă spun că i le$a m#ncat) "ăci muncea cu mare plăcere Îl vedeam de c#te ori treceam În vi%ită +i$l salutam& 2ra apropiat de toţi ce$l cuno+teau) 6un la suflet) cum altu nu$i i o să$l +tiu în toate %ilele *ar no să$l uit vreodată$ţi spui& 0 să$l port în suflet +i în (#nd În a mea viaţă toată "ăci a fost un suflet !l#nd i n$o să$l mai văd vreodată 4a$nmorm#ntare) *oamne mulţi au pl#ns) /rintre care eram +i eu &&& Iar dorul în suflet s$a aprins i o să ne fie de el mereu) "ăci dacă arde) te macină oric#nd& În drumul vieţii multe$nt#mpinăm "hiar dacă multe ne încearcă Să nu uităm să ne ru(ăm "a apoi să mai primim povaţă "u *umne%eu) "el 6un +i Iu!itor

i ne a'ută$n viaţă& 7ă$ntre! eu *oamne) oare "#t poţi să ra!%i această lume "#nd umanitatea moare i sufletul cel !un dispare& *ar numai de p$acest /ăm#nt "ăci îi chemi să$8i slu'ească 8ie i c#ţi nu te roa(ă pl#n(#nd Să$i prime+ti în$mpărăţie& *oamne din toate forţele. Stri(9 7ari Îţi sunt puterileÎnsă noi oameni netre!nici Suntem +i a%i tot îndărătnici&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful