You are on page 1of 4

NAMA : TINGKATAN :

Soalan Ulangkaji Literasi Komputer Tingkatan 2


Jawab semua soalan di bawah. 1.Percetakan Meja adalah proses untuk menghasilkan bahan cetak menggunakan sistem komputer. A. Betul B. Salah 2.Perisian Percetakan Meja adalah program komputer yang digunakan untuk menyusun atur teks dan grafik dalam halaman untuk tujuan percetakan A. Betul B. Salah 3.Microsoft Publisher adalah Perisian Percetakan Meja. Perisian ini digunakan untuk menghasilkan bahan cetak, misalnya buku program, poster dan kalendar A. Betul B. Salah 4.WYSIWYG adalah sistem What You See Is What You Get. A. Betul B. Salah 5.Blogspot dan Wordpress adalah antara contoh dokumen cetakan yang boleh dihasilkan degan menggunakan Perisian Percetakan Meja. A. Betul B. Salah 6.Sebelum merancang dokumen percetakan, anda perlulah terlebih dahulu memilih jenis rekabentuk yang ingin dihasilkan.kan Meja. A. Betul B. Salah

7.Terdapat 2 jenis orientasi cetakan iaitu potrait dan landscape. A. Betul B. Salah 8.Kedudukan teks dan gambar dalam fail template boleh diubah atau dialih mengikut kesesuaian. A. Betul B. Salah 9.Mod Two-Page Spread digunakan untuk mempamerkan halaman penerbitan secara sebelah menyebelah. A. Betul B. Salah 10.Microsoft Publisher dan Adobe PageMaker adalah contoh Perisian Percetakan Meja. A. Betul B. Salah 11.Selain gambar dari fail, latar belakang penerbitan boleh disetkan dengan jenis gradient, texture dan pattern. A. Betul B. Salah 12.Antara berikut, yang manakah kegunaan Undo? A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia ada

13. Antara berikut, yang manakah kegunaan Undo? A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia ada 14.Antara berikut, yang manakah kegunaan Redo? A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia ada 15.Antara berikut, yang manakah kegunaan Cut? A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia ada 16.Antara berikut, yang manakah kegunaan Copy? A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat

17.Antara berikut, yang manakah kegunaan Toolbars? A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki 18.Antara berikut, yang manakah kegunaan Zoom? A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparann untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki 19.Antara berikut, yang manakah kegunaan Header and Footer? A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan

C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia ada

toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki

20.Antara berikut, yang manakah kegunaan Ruler? A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki 21.Butang I adalah singkatan untuk A. Bold B. Italic C. Underline D. Dropcap 22.Butang I adalah singkatan untuk A. Bold B. Italic C. Underline D. Dropcap 23.Butang B adalah singkatan untuk A. Bold B. Italic C. Underline D. Dropcap 24.Butang U adalah singkatan untuk A. Bold B. Italic C. Underline

25.Font Colour digunakan untuk menukar A. Jenis tulisan B. Warna tulisan C. Saiz tulisan D. Orientasi tulisan 26.Drawing Toolbar adalah butang yang digunakan untuk A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk 27.Textbox adalah butang yang digunakan untuk A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk 28.ClipArt adalah butang yang digunakan untuk A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk 29.WordArt adalah butang yang digunakan untuk A. Melukis.

D. Dropcap

B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk 30.Shortcut Ctrl + C digunakan untuk A. Print B. Undo C. Copy D. Cut 31.Shortcut Ctrl + K digunakan untuk A. Find B. Copy C. Redo D. Hyperlink 32.Shortcut Ctrl + Z digunakan untuk A. Undo B. Spelling C. Help D. Print Preview 33.Butang NEW adalah butang untuk A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru 34.Butang SAVE adalah butang untuk A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail

D. Mengeluarkan fail baru 35.Butang OPEN adalah butang untuk A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru 36.Butang CLOSE adalah butang untuk A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru 37.Page Setup digunakan untuk A. Melihat kerja yang dibuat dengan lebih jelas sebelum dicetak B. Menukar kedudukan kertas atau mukasurat serta membuka margin C. Mencetak hasil kerja D. Keluar daripada program